Om oss

Kontakt

Bartosz Adamski

Head of Nordics & Baltics Region
+48 729 061 090

Magda Jędraszczyk

Key Account Manager
Nordics & Baltics Region
+48 697 510 692

Dawid Kryszyn

Media & Outreach Specialist
Nordics & Baltics Region
+48 661 396 689

Agnieszka Polańska

Key Account Manager
Nordics & Baltics Region
+ 46 10 2200 727

Caroline Michalak

Business Development Specialist
+46 708 523 500

Klaudia Talik

Marketing & Event Specialist
Nordics & Baltics Region
+48 605 207 768

Hur kan

vi hjälpa dig?
+46708523500
WhitePress s.r.o.
Mlynská 27
040 01 Košice
Slovakia
Arbetstider från 08:00 till 16:00
Skattenummer: 2121022321
    |    NBRN: 52416160
    |    Bankkonto: CZ67 6300 0644 5061 0196 0008

Kontakt med en expert

Vi är glada att hjälpa dig genom WhitePress®!
Den personuppgiftsansvarige för individer som använder webbplatsen whitepress.com och alla dess undersidor (hädanefter: tjänsten) i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende av behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallat GDPR) är kollektivt "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med sitt säte i Bielsko-Biała på ul. Legionów 26/28, införd i registret över företagare i det nationella domstolsregistret som förs av tingsrätten i Bielsko-Biała, 8:e ekonomiska avdelningen av det nationella domstolsregistret under KRS-nummer: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 2453400 andra företag från WhitePress Group (nedan tillsammans: Controller).

För mer information om behandling och den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter av WhitePress sp. z o.o., inklusive dina rättigheter, hittar du i vår integritetspolicy.
Läs allt