Партньорска програма

Печелете 5% от всички пари, изразходвани от търговците
в рамките на пет години от представянето ви.
Нашето обещание към вас: Ще се борим за всеки клиент за да направим 
връзката трайна, докато всички печелите пари.
Стани партньор
Виж как
Как работи?
Стъпка 1 Партньорска връзка е достъпна, след като влезете в платформата WhitePress.
Стъпка 2 Ако нов клиент се появи на нашата платформа, използвайки тази връзка, и след това се регистрира в рамките на 30 дни, вие ще получавате партньорски такси за този клиент през следващите 5 години.
Стъпка 3 Когато този клиент закупи статия, вие ще получите 5% от разходите им.
Стъпка 4 В рамките на 1 работен ден от получаване на поръчка за публикуване на статия ще получите такса за партньорство.
5% от поставянето на статии е много?
Да, защото повечето от нашите клиенти
харчат хиляди всеки месец!
Някакви въпроси? Питайте:
Администратор на лични данни на физически лица, използващи уебсайта whitepress.com и всички негови подстраници (наричани по-долу: Услугата) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу: GDPR) е колективно „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością със седалище в Bielsko-Biała на ул. Legionów 26/28, вписан в регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд в Белско-Бяла, 8-ми икономически отдел на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 и други компании от WhitePress Group (наричани по-долу заедно: Администратор).

За повече информация относно обработката и правното основание за обработка на вашите лични данни от WhitePress sp. z oo, включително вашите права, можете да намерите в нашата Политика за поверителност .
Прочетете всичко