Πρόγραμμα συνεργατών

Κερδίστε 5% από τα χρήματα που ξοδεύουν οι έμποροι
εντός πέντε ετών από την εισαγωγή σας.
Η υπόσχεσή μας σε εσάς: Θα αγωνιστούμε για κάθε πελάτη ώστε να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και διάρκειας, ενώ εσείς κερδίζετε χρήματα.
Γίνετε συνεργάτης
δείτε το tutorial
Πώς λειτουργεί;
Βήμα 1 Ένας affiliate σύνδεσμος είναι διαθέσιμος αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα WhitePress.
Βήμα 2 Εάν ένας νέος πελάτης εμφανιστεί στην πλατφόρμα μας χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο και στη συνέχεια εγγραφεί εντός 30 ημερών, θα λαμβάνετε συνεργατική αμοιβή για αυτόν τον πελάτη για τα επόμενα 5 χρόνια.
Βήμα 3 Όταν αυτός ο πελάτης πληρώνει για τοποθετήσεις άρθρων, θα λαμβάνετε το 5% των δαπανών του.
Βήμα 4 Εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή μιας παραγγελίας τοποθέτησης άρθρου, θα λάβετε την αμοιβή σας ως συνεργάτης.
Είναι το 5% της τοποθέτησης άρθρου πολύ;
Ναι, επειδή οι περισσότεροι πελάτες μας
ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα!
Κάποια ερώτηση; Απλά ρωτήστε:
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που χρησιμοποιούν την whitepress.com και όλων των υποσελίδων της (εφεξής: η Υπηρεσία) κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής: ΓΚΠΔ) είναι συλλογικά η "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością με έδρα το Bielsko-Biała στη διεύθυνση ul. Legionów 26/28, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Bielsko-Biała, 8ο Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 και οι άλλες εταιρείες του ομίλου WhitePress (εφεξής από κοινού: ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την WhitePress sp. z o.o., συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.
Διαβάστε τα όλα