SEO Checklist:
Ξεκλειδώστε το Δυναμικό του Ιστοτόπου σας

Βήμα προς βήμα για καλύτερη βελτιστοποίηση


Η λίστα ελέγχου SEO θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε σημαντικές ενέργειες που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε όλα τα κριτήρια για κάθε θεματικό block!

Βασικά
Τεχνικό SEO
Περιεχόμενο SEO
SEO on-site
Link building
Απλό αλλά αποτελεσματικό

Αποχαιρετήστε την ασάφεια και υιοθετήστε μια δομημένη προσέγγιση για να βελτιστοποιήσετε τον ιστότοπό σας. Ο κατάλογός μας σχεδιάστηκε για να προσφέρει απτά αποτελέσματα χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΑΣ ΔΕΛΤΊΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΔΩΡΕΆΝ ΤΟ SEO CHECKLIST

Με την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα λαμβάνετε ενημερώσεις για τα τελευταία άρθρα. Στέλνουμε μόνο ποιοτικό περιεχόμενο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απεγγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο της βάσης γνώσης WhitePress® οποτεδήποτε. Η λήψη του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι πλήρως δωρεάν.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα whitepress.com και όλες τις υποσελίδες της (εφεξής: η Ιστοσελίδα) σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής: RODO) είναι από κοινού η εταιρεία "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością με έδρα στο Bielsko-Biała, οδός Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, Πολωνία, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Bielsko-Biała, 8ο Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS: 0000651339, tax id. αριθμό (NIP): 9372667797, στατιστικό αριθμό REGON: 243400145 και άλλες εταιρείες από τον όμιλο WhitePress (εφεξής: υπεύθυνος επεξεργασίας).

Η παροχή προσωπικών δεδομένων στην παραπάνω μορφή, με τη μορφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονόματος, είναι προαιρετική, αλλά εντούτοις απαραίτητη προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν μη αποκλειστική άδεια χρήσης του περιεχομένου της προσφερόμενης έκδοσης (e-book). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση για τη διάθεση της δημοσίευσης (e-book) σε ηλεκτρονική μορφή, και ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς marketing του υπευθύνου επεξεργασίας στο πλαίσιο έννομου συμφέροντος (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ). Με την υποβολή της φόρμας για τη λήψη του ηλεκτρονικού βιβλίου, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.


Υποβάλλοντας τη φόρμα για τη λήψη του ηλεκτρονικού βιβλίου, μπορείτε ταυτόχρονα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της WhitePress. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου είναι εντελώς προαιρετική. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, συναινείτε στην αποστολή εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την άμεση εμπορική προώθηση υπηρεσιών και αγαθών που προσφέρονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και τους έμπιστους επιχειρηματικούς εταίρους του που ενδιαφέρονται για την εμπορική προώθηση των δικών τους αγαθών ή υπηρεσιών. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας και των συνεργατών του (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).


Η παροχή του αριθμού τηλεφώνου σας στη φόρμα είναι απολύτως προαιρετική. Παρέχοντας τον αριθμό τηλεφώνου σας στη φόρμα και δίνοντας τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά για σκοπούς εμπορικής προώθησης, συναινείτε στη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων κλήσεων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών και των αγαθών που προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.


Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας, ανατρέξτε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
Διαβάστε τα όλα

Συντάκτης του checklist


Agata Gruszka
Διεθνής SEO Manager
Υπεύθυνη για το SEO της WhitePress® στην Πολωνία και στις ξένες αγορές. Ασχολείται με τον συγκεκριμένο κλάδο για πάνω από 5 χρόνια. Στην ιδιωτική της ζωή, είναι λάτρης των εξωτικών φυτών, της γλωσσολογίας και της ανατολικοευρωπαϊκής λογοτεχνίας.