Reglementări pentru jurnaliști pe platforma WhitePress®

 

 1. Dispoziții generale
  1. Reglementările stabilesc principiile pentru furnizarea de servicii electronice prin intermediul site-ului, disponibil la adresa de internet www.whitepress.ro și www.whitepress.net (în continuare: „site-ul”), utilizatorilor Internetului care vizitează site-ul, care completează toate acțiunile legale și de fapt prevăzute în regulamente (în continuare: „Utilizatori”) și sunt în același timp jurnaliști.
    
  2. Site-ul agregă o bază de date de specialiști în marketing, editori, influenceri și jurnaliști. Baza de date este verificată permanent și orice modificare a acesteia nu este considerată o modificare a Regulamentelor.
    
  3. Serviciul este furnizat de WhitePress SRL cu sediu social în str. Alexandru D. Xenopol nr. 30, 410229 Oradea, România (denumit în continuare „Furnizor de servicii”).
  4. Aceste regulamente sunt reglementările menționate prin Legea nr. 504 / 2002 - Legea audiovizualului, Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, precum si orice acte normative care guverneaza domeniul audio-vizual și jurnalistic și sunt aplicabile in Romania indiferent daca sunt emise de autoritatile române sau de cele la nivel european si reglementarile CNA.
    
  5. „Marketer” desemnează un Utilizator al Site-ului care este antreprenor, a cărui situație este reglementată de REGULAMENTUL PIEȚEI.
    
  6. „Editor” desemnează un Utilizator al site-ului introdus de Furnizorul de servicii în baza de date a Editorilor, a cărui situație este reglementată de REGULAMENTUL PUBLICATORULUI. Un editor publică articole pe portalurile sale web sau pe blogurile sale.
    
  7. „Influencer” desemnează un Utilizator al site-ului introdus de Furnizorul de servicii în baza de date a Influencerilor, a cărui situație este reglementată de REGULAMENTUL INFLUENCERULUI.
    
  8. „Jurnalist” desemnează un Utilizator al Site-ului introdus de Furnizorul de Servicii în baza de date a Jurnaliștilor, care a înregistrat anterior un cont pe Site, care produce articole și alt conținut comandat de Marketer sau de Furnizorul de servicii și a cărui situație este definită prin prezentul regulament.
    
  9. Profilul conține informații despre o persoană (de exemplu, un redactor sau jurnalist) care dezvoltă conținut sub un cont de jurnalist.;
    
  10. Jurnalistul poate reprezenta numeroase persoane (redactori / jurnaliști), dar este permis numai atunci când sunt angajații săi în temeiul unui contract de muncă sau al unui alt acord cu jurnalistul, permițându-i jurnalistului să dispună pe deplin de drepturile lor, inclusiv drepturile de autor și obligațiile și drepturile descrise în regulamente. Într-o astfel de situație, pot fi adăugate sub un singur cont și fiecare dintre ele are un profil separat.
    
  11. În sensul regulamentului, „zile lucrătoare” înseamnă orice altă zi decât sâmbăta, respectiv duminica. Dacă regulamentele se referă la „zile”, se înțelege ca zile calendaristice.
    
  12. Prevederile altor documente disponibile pe site, la care se referă prezentele regulamente, constituie o parte integrantă a acestor regulamente. Dacă prevederile acestor documente sunt incompatibile cu conținutul regulamentelor, jurnalistul este obligat să respecte prevederile regulamentelor.
    
  13. Toate serviciile furnizate în conformitate cu regulamentele și legate de funcționarea site-ului sunt destinate persoanelor care utilizează aceste servicii în scopuri legate de propria activitate comercială și au în același timp natura serviciilor profesionale. Ori de câte ori un consumator sau un antreprenor, pentru care serviciile reglementate de regulamente nu sunt de natură profesională, dorește să utilizeze serviciile supuse reglementărilor și legate de funcționarea site-ului, vor fi încheiate acorduri cu aceasta în baza unor termeni individuali stabiliți de comun acord.
    
 2. Servicii
   
  1. Serviciile furnizate de Furnizorul de servicii constau, în special, în punerea la dispoziție a site-ului și a funcționalităților acestuia, inclusiv posibilitatea creării unui cont, punerea la dispoziție a instrumentelor de comunicare, posibilitatea adăugării de reclame și medierea între specialiștii în marketing care sunt interesați să obțină texte originale, infografice și alte lucrări pe diverse teme și jurnaliști care oferă servicii de creare a acestui conținut la comandă. ("Servicii").
    
  2. Încheierea acordului pentru furnizarea de Servicii are loc cu acceptarea Regulamentelor de către Utilizator. Scopul și modul de utilizare a Serviciilor sunt specificate de Furnizorul de servicii în conținutul regulamentelor și în documentele la care se referă regulamentele.
    
  3. Serviciul legat de punerea la dispoziție a platformei este efectuat în momentul în care clientul obține accesul la platformă și unele dintre funcționalitățile acesteia.
    
  4. Disponibilitatea serviciilor și a funcțiilor site-ului web selectate de Furnizorul de servicii este plătibilă. Domeniul de aplicare și plata acestora sunt determinate de dispozițiile documentelor de pe site care se referă la un anumit Serviciu. Încheierea contractului pentru furnizarea de servicii plătite are loc la momentul indicat de dispozițiile Regulamentelor referitoare la Serviciul dat.
    
  5. Disponibilitatea Serviciilor și funcțiilor site-ului selectat de Furnizorul de servicii este contra cost. Scopul și taxarea acestora sunt determinate de prevederile documentelor disponibile pe site, care se referă la un serviciu furnizat. Încheierea unui acord pentru Servicii plătite are loc la momentul indicat de dispozițiile Regulamentelor referitoare la un Serviciu dat.
    
  6. În cazul în care o parte, înainte de încheierea unui acord, confirmă primirea unei oferte celeilalte părți, care poate fi făcută și automat utilizând funcționalitatea site-ului, o astfel de confirmare nu are ca rezultat încheierea unui acord, ci are ca efect că oferta obligă partea care depune oferta.
    
  7. Încheierea unui acord și a termenilor și condițiilor acestuia pot fi înregistrate prin e-mail trimis părților în cadrul funcționalității site-ului.
    
  8. Acordul poate fi încheiat în limba română.
    
  9. Niciun acord prevăzut în reglementări nu poate fi încheiat implicit.
    
  10. Utilizarea corectă a serviciului este posibilă cu un computer, Mac sau un computer similar conectat la Internet, echipat cu un sistem de operare (Windows, Mac OS, Linux sau similar) și un browser web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Unele servicii și instrumente pot necesita acces la un cont de e-mail, iar utilizarea serviciilor postate poate necesita Adobe Flash Player versiunea 9 sau o versiune ulterioară și trebuie să accepte JavaScript, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
    
  11. Cookie-urile sunt instalate pe sistemul computerului Utilizatorului în timpul utilizării Serviciului. Regulile de utilizare a cookie-urilor sunt stabilite în POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.
    
  12. Dacă jurnalistul este un consumator, atunci acordul dintre furnizorul de servicii și jurnalist se încheie în condiții stabilite individual, cu condiția ca prevederile regulamentelor să se aplice prețurilor și altor termeni, care vor fi convenite individual Jurnalist - consumator. 

   
 3. Înregistrarea pe site
  1. Utilizatorul înregistrat al sistemului este Utilizatorul, care, după acceptarea prevederilor regulamentelor, finalizează procedura de înregistrare pe site și creează cu succes un cont.
    
  2. Procedura de înregistrare constă în completarea unui formular electronic de înregistrare, acceptarea Regulamentelor și exprimarea consimțământului în măsura indicată de Furnizorul de servicii și citirea POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE. Acceptarea acestor regulamente de către jurnalist este urmată de încheierea unui acord între jurnalist și furnizorul de servicii cu privire la condițiile de utilizare a site-ului și funcționalitatea acestuia (disponibilitatea acestuia).
    
  3. Jurnalistul este obligat să se familiarizeze cu sfera serviciilor care pot fi furnizate de acesta, care sunt disponibile în panoul său în timpul creării profilului. 
    
  4. În timpul procesului de înregistrare a unui cont pe site, jurnalistul ar trebui să completeze informațiile referitoare la serviciile jurnalistice pe care le oferă pentru fiecare profil pe care îl creează, inclusiv subiectul articolelor pe care le scrie și al contentului pe care el / ea le creează, precum și alte informații indicate de furnizorul de servicii, cum ar fi educația, experiența, portofoliul său, descrierea serviciilor pe care le oferă și condițiile de preț propuse pentru serviciile individuale oferite.
    
  5. Informațiile de mai sus ar trebui completate pentru fiecare profil dacă există mai multe profiluri într-un singur cont.
    
  6. Jurnalistul se angajează să mențină actualizate datele furnizate în timpul înregistrării contului. Orice comunicare din partea furnizorului de servicii se va baza pe datele de contact furnizate în prezent pe site, ceea ce înseamnă că orice consecințe ale neactualizării acestor detalii vor fi suportate de jurnalist.
    
  7. Jurnalistul, care nu este plătitor activ de TVA sau nu este înregistrat la Registrul Comerțului (ONRC), ar trebui să indice astfel de circumstanțe.
    
  8. Dacă există vreo îndoială cu privire la informațiile furnizate de jurnalist (se aplică informațiilor despre fiecare profil din contul jurnalistului), Furnizorul de servicii poate solicita jurnalistului următoarele:
   - să completeaze, corecteze, sau să actualizeze informațiile;
   - să ofere date suplimentare, documente care confirmă autenticitatea datelor furnizate în forma și timpul specificate de Furnizorul de servicii, sub sancțiunea suspendării sau ștergerii contului sau a profilului jurnalistului .
    
  9. Informațiile despre jurnalist și fiecare profil din contul jurnalistului sunt puse la dispoziția specialiștilor în marketing prin intermediul site-ului. Informațiile despre profilul fiecărui jurnalist pot fi puse la dispoziție pe Internet ca parte a site-ului dedicat profilului unui jurnalist, denumit în continuare Cartea de vizită a jurnalistului.
    
  10. Ca urmare a înregistrării, jurnalistului i se atribuie un cont. Jurnalistul poate avea un singur cont pe site. Decizia finală privind înregistrarea este luată de Furnizorul de servicii, care poate să o refuze dacă Jurnalistul nu îndeplinește cerințele specificate de Furnizorul de servicii.
    
  11. Jurnalistul recunoaște și acceptă că este decizia exclusivă a furnizorului de servicii dacă jurnalistul îndeplinește cerințele și, în acest sens, este ghidat de interesele bune ale specialiștilor în marketing ca principalii beneficiari finali ai serviciilor.br />  
  12. Contul sau profilul oricărui jurnalist poate fi eliminat sau suspendat de către furnizorul de servicii fără niciun prejudiciu în cazul în care furnizorul de servicii decide că jurnalistul:
   1. încalcă prevederile regulamentelor sau ale legii;
   2. nu își îndeplinește obligațiile într-un mod corespunzător, care se referă în special la îndeplinirea obligațiilor jurnalistului de a presta serviciile, comunicarea în timp util cu Furnizorul de servicii; comunicarea în timp util cu specialiștii în marketing;
   3. datele furnizate de acesta sunt false sau incomplete;
   4. datele furnizate sunt completate neglijent;
   5. datele furnizate indică faptul că jurnalistul (sau orice persoană descrisă de profilul jurnalistului) nu este un promotor de conținut profesional, astfel că Furnizorul de servicii poate lua această decizie la discreție;
   6. în alte cazuri specificate în regulamente. 
     
  13. Crearea sau cesiunea unui nou cont către un jurnalist, al cărui cont a fost închis, necesită eliminarea încălcărilor indicate de furnizorul de servicii și acordul prestatorului de servicii, care nu este obligat să îl acorde.
    
 4. Comandarea și prestarea serviciilor jurnalistului
  1. Marketerul, prin funcționalitatea site-ului, poate dispune efectuarea anumitor servicii ale jurnalistului furnizate de jurnalist, constând în dezvoltarea, modificarea, corectarea conținutului și a altor servicii, așa cum se specifică în lista de prețuri.
    
  2. Comandarea serviciilor jurnalistului se realizează după cum urmează:
    
   1. Marketerul selectează direct jurnalistul cu care dorește să ordoneze implementarea Serviciului selectat din lista disponibilă a jurnaliștilor sau;
   2. Marketerul trimite o cerere pentru un anumit serviciu al jurnalistului și selectează un jurnalist dintre cei care au solicitat un astfel de serviciu;
    iar jurnalistul este apoi notificat prin funcționalitatea site-ului că a fost plasată o comandă („Comanda”) și conținutul acesteia.
     
  3. Comanda plasată de marketer specifică Serviciile Jurnalistului pe care marketerul dorește să le utilizeze și celelalte specificații ale unei astfel de comenzi, adică, redundant subiectul și liniile directoare pentru conținut, informații despre standardul de conținut solicitat, termenul limită pentru serviciul și remunerația propusă.
    
  4. Jurnalistul are dreptul să negocieze condițiile comenzii acordate și să refuze executarea comenzii, un astfel de refuz fiind justificat de jurnalist. Necomunicarea acceptării comenzii în termen de 24 de ore de la primirea notificării menționate la clauza 4.2 înseamnă refuzul comenzii.
    
  5. Jurnalistul este autorizat să contacteze direct marketerul numai prin funcționalitatea site-ului și exclusiv în scopurile legate de executarea comenzii acordate. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a interveni în cursul comunicării dintre jurnalist și marketer, pentru a asigura desfășurarea eficientă a comenzii și conformitatea serviciilor cu regulamentele.
    
  6. În cazul în care jurnalistul decide să execute comanda acordată acestuia, el/ea este obligat/ă să îl execute în conformitate cu specificațiile oferite de marketer și cu cea mai mare atenție. Furnizorul de servicii nu este în niciun fel responsabil pentru calitatea serviciilor jurnalistului.
    
  7. Lucrările create ca parte a executării unei comenzi („Lucrări”) ar trebui trimise de către jurnalist pentru acceptare de către comerciant utilizând funcționalitatea site-ului, despre care Marketerul este imediat informat.
    
  8. Un Marketer, în termenul stabilit de fiecare dată în conținutul unui anumit ordin (denumit în continuare termenul limită în acest articol), are dreptul să verifice lucrările trimise de jurnalist și să facă comentarii asupra acestuia. Dacă un marketer face comentarii după termenul limită, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare după termenul limită, acesta are dreptul să facă un singur comentariu asupra lucrării. Dacă nu se fac comentarii în termen de 2 zile lucrătoare de la sfârșitul termenului limită, se consideră că comanda a fost executată în mod corespunzător.
    
  9. Dacă se fac comentarii asupra Lucrărilor în curs de verificare, jurnalistul este obligat să le corecteze conform instrucțiunilor date de Marketer în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării de a face comentarii.
    
  10. Jurnalistul poate, în timp ce corectează lucrările, să le considere nejustificate. Apoi, el / ea poate demisiona din executarea lucrărilor sau poate folosi Arbitrajul (descrierea de mai jos). Dacă comanda este anulată, se consideră că nu a fost îndeplinită, iar acordul referitor la comanda încheiată între Furnizorul de servicii și jurnalist este reziliată, iar jurnalistul nu are dreptul la nicio revendicare în acest cont.
    
  11. Marketerul poate, în procesul de punere în funcțiune și verificare a corecțiilor la lucrări, să constate că acestea nu îndeplinesc așteptările sale. Apoi, el / ea poate folosi procedura de arbitraj (descrierea de mai jos).
    
  12. Procedura de arbitraj se efectuează de către Furnizorul de servicii, care poate:

   a) anula comanda (atunci comanda este considerată neîndeplinită, acordul pentru comandă între Furnizorul de servicii și jurnalist este reziliat și jurnalistul nu are nicio revendicare).

   b) accepta comanda (atunci jurnalistul are dreptul la remunerație pentru Serviciile furnizate, plătibile în condițiile Regulamentului)

   c) accepta comanda, dar cu remunerație parțială pentru jurnalist (în acest caz, agentul de marketing suportă costurile remunerației jurnalistului cu un comision pentru furnizorul de servicii)

   d) anula comanda, dar acceptă remunerația parțială pentru jurnalist pentru munca depusă (în acest caz, marketerul suportă costul remunerației jurnalistului cu un comision pentru Furnizorul de servicii)

   prin care decizia furnizorului de servicii în procesul de arbitraj este definitivă și nu face obiectul proceselor de reclamație.
    
  13. Atunci când ia decizii în cadrul procedurii de arbitraj, Furnizorul de servicii se ghidează după:

   a) conținutul lucrării dezvoltate cu corecții în raport cu conținutul comenzii (calitatea conținutului, corectitudinea, nivelul de remunerației),

   b) liniile directoare pentru comandă (dacă sunt clare, în ce măsură sunt precise și specificate),

   c) procesul de comunicare și completarea corecțiilor de către jurnalist;

   d) comentariile făcute Lucrării de cătremarketer (claritatea și completitudinea lor de la prima iterație).
    
  14. În cazul în care termenul limită pentru redactarea lucrării este ratat sau dacă termenul limită pentru efectuarea corecțiilor la lucrare este ratat de jurnalist, lucrarea poate fi respinsă de Marketer. Comanda este apoi considerată neîndeplinită, acordul referitor la comanda dată dintre Furnizorul de servicii și jurnalist este încetată, iar Jurnalistul nu are nicio pretenție la aceasta.
    
  15. Dacă comanda este executată în mod corespunzător, jurnalistul are dreptul la remunerație pentru Serviciile furnizate, plătibile în condițiile Regulamentului.
    
  16. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul marketerilor care folosesc serviciile unui jurnalist dat de a evalua calitatea serviciilor jurnalistului în conformitate cu criteriile stabilite. Evaluările obținute de jurnalist sunt puse la dispoziția specialiștilor în marketing pentru examinare.
    
  17. Pentru o perioadă de 6 luni de la data începerii serviciilor jurnalistului către un anumit marketer, jurnalistul se angajează să nu comunice cu agentul de marketing din afara site-ului și să nu ofere marketerului servicii identice cu serviciile jurnalistului în afara site-ului.
    
  18. ărțile indică, pentru a evita îndoielile, că, ca parte a furnizării serviciilor jurnalistului, comenzile sunt plasate de către marketer prin intermediul furnizorului de servicii și site-ului operat de furnizorul de servicii, precum și orice contacte referitoare la furnizare astfel de comenzi referitoare la serviciile jurnalistului sunt încheiate între jurnalist și furnizorul de servicii.
    
  19. Furnizorul de servicii, pentru furnizarea Serviciilor sale constând în acționarea ca intermediar între marketeri și jurnaliști și furnizarea acestora funcționalitățile site-ului, percepe un comision din remunerația plătibilă jurnalistului pentru furnizarea serviciilor jurnalistului, specificat în lista de prețuri. 
    
 5. Copyright
  1. Jurnalistul, ca parte a serviciilor furnizate de jurnalist, la alegerea sa, poate:
   1. acordă furnizorului de servicii o licență pentru lucrări;
   2. transferă către Furnizorul de servicii drepturi de autor economice către Lucrări; Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a promova profilurile jurnaliștilor care aleg să transfere drepturi de autor economice către Lucrări.
  2. Selectarea formei de acordare a drepturilor la Lucrări (licență sau transfer de drepturi de autor economice) este efectuată de către jurnalist utilizând funcția corespunzătoare din Serviciu, iar dacă jurnalistul decide să transfere drepturi de autor economice la Lucrări, atunci el / ea este obligat/ă, de asemenea, să încheie un acord scris cu Furnizorul de servicii, specificând condițiile de transfer al drepturilor de autor economice în conformitate cu FORMULARUL anexat la prezentul regulament. Jurnalistul este apoi obligat să completeze acordul cu datele sale și să trimită două copii semnate către Furnizorul de servicii.
    
  3. Furnizorul de servicii, la semnarea acordului pentru transferul drepturilor de autor economice, indică statutul relevant al jurnalistului pe site, iar drepturile de autor economice la toate lucrările create în cursul furnizării serviciilor jurnalistului sunt transferate către Furnizorul de servicii de fiecare dată până la expirarea unui astfel de acord.
    
  4. Acordarea unei licențe furnizorului de servicii pentru Lucrări are loc după acceptarea conținutului acestora de marketer.
    
  5. Licența se acordă în următoarele domenii de exploatare:
   1. înregistrarea și multiplicarea prin orice tehnică, inclusiv tipărirea, reprografia, tehnica digitală și pe suporturi magnetice, optice și electronice, inclusiv înregistrarea și consolidarea sub forma unei cărți electronice (carte electronică) și audiobook, într-un număr nelimitat de exemplare, ediții și reeditări, atât în mod independent, cât și în combinație cu alte lucrări sau materiale care nu îndeplinesc caracteristicile lucrării;
   2. comercializarea și distribuirea copiilor sau a altor medii în toate canalele de distribuție, fără limitare în ceea ce privește cantitatea, obiectul și teritoriul sau audiența, în toate canalele de distribuție disponibile, în special prin vânzări cu amănuntul, chioșcuri, comandă prin poștă, lanțuri de vânzare cu amănuntul, cluburi de carte, vânzări încrucișate, marketing direct, comandă prin poștă, ușă în ușă, inserții de presă, prin internet și vânzări între firme (livrare la cererea companiilor), precum și prin cadouri gratuite;
   3. împrumutul, leasingul sau închirierea de copii;
   4. încărcarea și stocarea în memoria computerului; punerea la dispoziția publicului prin intermediul rețelelor IT și teleinformatice, în special sub forma unei cărți electronice și a unei cărți de vorbire și în așa fel încât toată lumea să aibă acces la ea într-un anumit moment sau loc aflat la alegerea lor;
   5. difuzarea și retransmisia prin viziune prin cablu sau fără fir sau prin satelit;
   6. spectacol public, expoziție, afișare și reproducere;
   7. utilizarea în orice formă de publicitate;
   8. încasarea remunerației pentru utilizarea Lucrării de către terți în baza unei licențe legale;
   9. utilizarea lucrării ca drept de proprietate industrială.
  6. Licența se acordă pentru o perioadă nelimitată de timp și fără restricții teritoriale.
    
  7. Licența acordată include, de asemenea, dreptul Furnizorului de servicii de a acorda alte sub-licențe Marketerilor pentru a le permite să utilizeze exclusiv Lucrările create de jurnalist.
    
  8. Jurnalistul se obligă să nu folosească textul licențiat către Furnizorul de servicii în nici un alt mod, sub motivul impunerii unei penalități contractuale egale cu 100 de ori valoarea convenită a Comenzii.
    
  9. Jurnalistul consimte la orice modificare făcută de către Furnizorul de servicii asupra conținutului Lucrărilor pentru care a fost acordată o licență, precum și asupra utilizării și eliminării elaborărilor acestor Lucrări în domeniul domeniilor de utilizare indicate. la punctul 5.5 de mai sus, precum și acordarea acordului analog de către Furnizorul de servicii oricărei alte entități.
    
  10. Jurnalistul declară că toate lucrările (texte, infografii și altele), pe care le pune la dispoziție în cursul furnizării serviciilor sale, sunt creație proprie, că dispune de drepturile de autor complete și nelimitate și că el / ea are dreptul exclusiv să decidă asupra modului de îndeplinire a drepturilor subsidiare și morale la aceste lucrări și, în acest sens, Furnizorul de servicii este autorizat să facă toate declarațiile și garanțiile unui astfel de conținut în numele jurnalistului către terți, inclusiv marketeri.
    
  11. Jurnalistul consimte la publicarea Lucrărilor sale în orice loc și în orice mass-media.
    
  12. Jurnalistul se angajează să nu-și exercite drepturile de autor personale, inclusiv în special dreptul de a pretinde autorul lucrărilor. 
    
 6. Reguli de decont
  1. Jurnalistul, în baza Serviciilor furnizate de jurnalist, inclusiv acordarea de licențe sau transferul drepturilor de autor economice către Lucrări, primește o remunerație plătibilă în conformitate cu principiile specificate în Regulamente.
    
  2. Atunci când comanda este executată în mod corespunzător, Furnizorul de servicii creditează contul jurnalistului („Contul Jurnalistului”) de pe site cu suma corespunzătoare remunerației specificate în comanda acceptată.
    
  3. Jurnalistul poate, în orice moment, să acceseze informații despre contul jurnalistului de pe site și soldul curent al fondurilor acumulate, utilizând funcționalitățile site-ului.
    
  4. Jurnalistul, prin funcționalitatea site-ului, poate solicita plata remunerației datorate în cazul în care valoarea remunerației deținute în contul jurnalistului pentru serviciile jurnalistului pe care le-au furnizat este de cel puțin 10 RON (valoarea de transfer), cu excepția situațiilor descrise în Regulamente.
    
  5. Remunerația, minus eventualele plăți pentru pasivele de drept public și comisionul furnizorului de servicii, vor fi plătibile prin transfer în contul bancar al jurnalistului specificat de acesta la înregistrarea contului. Ziua plății este ziua în care contul bancar al furnizorului de servicii este debitat cu suma integrală a decontului.
    
  6. Jurnaliștilor, din contul remunerației plătite pentru serviciile jurnalistului li se va cere să contabilizeze și să plătească în mod independent obligațiile de drept public (plata impozitelor și a altor obligații de drept public), exceptând cazurile în care legea prevede că Furnizorul de servicii este plătitorul.
    
  7. Fără a aduce atingere clauzei 6.6 de mai sus, dacă Furnizorul de servicii, ca parte a remunerației datorate jurnaliștilor, va plăti impozitul pe venit (alte obligații publice și legale), atunci acest fapt nu mărește remunerația datorată jurnalistului, ceea ce înseamnă că remunerația este o remunerație brută, cu excepția cazului în care se aplică TVA. Într-un astfel de caz, jurnalistul este obligat să furnizeze furnizorului de servicii toate informațiile necesare în scopul calculării sumei și plății obligațiilor de drept public.
    
  8. Furnizorul de servicii și jurnalistul se autorizează reciproc să utilizeze facturile în formă electronică. Dacă jurnalistul nu este obligat să emită facturi cu TVA, decontările se bazează pe facturi emise de Furnizorul de servicii în numele marketerului și generate pe baza funcționalităților site-ului.
    
  9. Jurnalistul nu este autorizat să încheie acorduri independente cu marketerul pentru niciunul dintre serviciile jurnalistului prevăzute în regulament.
    
 7.  Răspunderea
  1. Furnizorul de servicii este răspunzător față de jurnalist pentru eșecul exercitării diligenței în legătură cu furnizarea serviciilor ca intermediar.
    
  2. Furnizorul de servicii depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că Serviciul furnizat este disponibil în orice moment, continuu și integral, dar nu garantează și nu este responsabil pentru disponibilitatea deplină a Serviciului și își rezervă dreptul de a schimba, retrage, suspenda sau întrerupeți orice caracteristică sau funcție a site-ului în orice măsură și oricând. Furnizorul de servicii informează că schimbarea, retragerea, suspendarea sau întreruperea oricărei funcții sau caracteristici a site-ului nu necesită niciun anunț prealabil.
    
  3. Prevederea de mai sus se aplică modificărilor de prețuri determinate de site, care sunt oferite de furnizorul de servicii.
    
  4. Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a site-ului, în special datorită utilizatorului sau utilizatorilor care folosesc serviciul contrar prevederilor prezentului regulament.
    
  5. Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru nerealizarea sau executarea necorespunzătoare a contractului încheiat cu privire la Serviciu sau pentru problemele legate de utilizarea site-ului sau a Serviciului dacă apar ca urmare a evenimentelor pe care Furnizorul de servicii, în exercițiul respectiv de verificare prealabilă, nu a fost capabil să prevadă sau să prevină sau ca urmare a unor evenimente fortuite („forță majoră”).
    
  6. În niciun caz răspunderea furnizorului de servicii nu se extinde la răspunderea pentru profiturile pierdute de către jurnalist.
    
  7. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru conținutul și termenii comenzii plasate de marketer.
    
  8. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru utilizarea Lucrării de către marketer.
    
  9. Jurnalistul este răspunzător pentru orice încălcare a regulamentelor și a acordurilor încheiate în temeiul regulamentelor.
    
  10. Dacă, în legătură cu îndeplinirea de către jurnalist a obligațiilor care decurg din acordurile încheiate, ca urmare a declarațiilor false sau incomplete ale jurnalistului sau în legătură cu încălcarea legii de către jurnalist, orice proceduri civile, executorii, penale sau administrative sunt intentate împotriva Furnizorului de servicii, sau se fac reclamații împotriva Furnizorului de servicii în acest scop, jurnalistul se obligă să furnizeze Furnizorul de servicii pe cheltuiala sa cu asistența necesară să respingă revendicările sau acuzațiile formulate împotriva Furnizorului de servicii. În plus, în cazul de mai sus, Jurnalistul se obligă să despăgubească Furnizorul de servicii pentru daunele suferite de Furnizorul de servicii în legătură cu procedurile inițiate împotriva Furnizorului de servicii sau în legătură cu revendicările sau acuzațiile formulate împotriva Furnizorului de servicii, adică să satisfacă cererile justificate formulate de terți (sub rezerva acordării lor de către o instanță competentă cu o hotărâre definitivă), pentru a rambursa echivalentul oricăror sancțiuni documentate sau amenzi plătite efectiv de către furnizorul de servicii prestatorului de servicii și pentru a acoperi costurile oricărui asistența juridică necesară suportată efectiv de către Furnizorul de servicii.
    
  11. Jurnalistul nu trebuie să acționeze în detrimentul altor Utilizatori ai Site-ului, inclusiv utilizarea funcționalităților Site-ului pentru a furniza orice conținut ilegal.
    
  12. Jurnalistul consimte transferul drepturilor sau obligațiilor în temeiul regulamentelor sau al acordului încheiat în executarea regulamentului de către Furnizorul de servicii.

   
 8. Ștergerea contului jurnalistului
  1. Furnizorul de servicii are dreptul de a șterge contul jurnalistului de pe site și de a rezilia acordul încheiat cu jurnalistul pentru furnizarea de servicii de menținere a unui cont pe site, acoperit de regulamente, în condițiile specificate în regulamente.
    
  2. Furnizorul de servicii are dreptul de a șterge contul jurnalistului de pe site și de a rezilia acordul menționat la punctul 8.1 de mai sus, dacă contul în cauză este inactiv pe site. Un cont este inactiv pe site dacă, într-o perioadă de 3 ani, nu a existat nicio activitate semnificativă din partea jurnalistului, adică nu a existat nicio colaborare din partea jurnalistului care să conțină trimiterea unui text pentru ordin. 3.
    
  3. Înainte de ștergerea contului și rezilierea contractului, Furnizorul de servicii îl va notifica pe jurnalist cu privire la lipsa activității contului și intenția de a-l șterge și a rezilia acordul, permițându-i jurnalistului să prezinte o dispoziție pentru continuarea contului în termen de 7 zile a trimiterii informațiilor relevante la adresa de e-mail a jurnalistului.
    
  4. Dacă există fonduri în contul jurnalistului (Contul jurnalistului), fiind un cont inactiv, în legătură cu furnizarea serviciilor jurnalistului, atunci Furnizorul de servicii, în notificarea menționată la clauza 8.3, va indica suplimentar jurnalistului valoarea acestor fonduri și îl va invita pe jurnalist să prezinte o posibilă instrucțiune cu privire la retragerea lor, în condițiile regulamentelor, prin care clauza 6.3 nu se aplică.
    
  5. Dacă jurnalistul, în termenul indicat la punctul 8.3, face o declarație de intenție de a continua să utilizeze serviciile reglementate de regulamente și să utilizeze contul, sau termenul trece fără succes, adică jurnalistul nu furnizează nicio declarație în acest sens, atunci contul unui astfel de jurnalist este șters automat și, în același timp, acordul încheiat cu el / ea este reziliat cu efect imediat, fără a fi nevoie să faceți o declarație separată. În cazul menționat în fraza anterioară, în ceea ce privește fondurile acumulate în contul jurnalistului, Furnizorul de servicii are dreptul să le rețină pentru a-și acoperi prejudiciul generat de existența unui cont inactiv pe platforma furnizorului prin faptul ca acesta nu a mai produs nici un venit si prin faptul ca furnizorul nu a putut realoca spatiul din platforma unei alte persoane care avea posibilitatea sa desfasoare o activitate conforma cu prevederile prezentului act.
    
  6. Jurnalistul are dreptul de a solicita eliminarea contului său de pe site în orice moment, prin trimiterea unei cereri corespunzătoare la adresa de e-mail office@whitepress.ro. Trimiterea unei solicitări de ștergere a contului nu afectează comenzile acordate în conformitate cu furnizarea Serviciilor jurnalistului, care sunt în curs de desfășurare și pe care jurnalistul este obligat să le completeze, ceea ce înseamnă că contul jurnalistului va fi șters doar într-un astfel de caz, după finalizarea comenzii.
    
  7. Dacă jurnalistul a trimis o solicitare de ștergere a contului, dacă există fonduri în contul jurnalistului care rezultă din prestarea anterioară a serviciilor de către jurnalist, acestea vor fi supuse plății în conformitate cu clauza 6 a regulamentelor, prevederile clauzei 6.4 nu se vor aplica. 
    
 9. Reclamații
  1. Reclamațiile cu privire la Serviciu trebuie trimise prin e-mail la următoarea adresă: .
    
  2. Reclamația trebuie să includă cel puțin: data și ora evenimentului care face obiectul reclamației, adresa de e-mail a reclamantului și o descriere sumară a obiecțiilor raportate.
    
  3. Reclamațiile vor fi examinate în termen de 14 zile de la primire, în ordinea datei primirii. Dacă nu este posibil să se respecte termenul de mai sus, Furnizorul de servicii informează persoana care depune reclamația, oferind motivul prelungirii termenului, precum și timpul estimat de răspuns.
    
  4. Persoana care depune reclamația va fi informată prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată în reclamație, despre modul de investigare a reclamației.
    
 10. Dispoziții finale
  1. În chestiuni care nu sunt reglementate, se aplică dispozițiile legislației din România.
    
  2. Orice litigiu între jurnalist și furnizorul de servicii va fi soluționat pe cale amiabilă și, în caz de dezacord, va fi supus soluționării instanței competente de la sediul furnizorului de servicii.
    
  3. Regulamentele pot fi modificate, jurnalistul va fi informat în legătură cu modificările.
    
  4. Dacă jurnalistul, care are un cont pe site, nu acceptă modificările, el / ea are dreptul de a solicita închiderea acelui cont și rezilierea cooperării până la data efectivă a modificărilor. Dispozițiile de la punctul 8.7 se aplică în mod corespunzător.
    
  5. Declarația menționată la punctul 10.4 trebuie trimisă la următoarea adresă: office@whitepress.ro..
    
  6. Jurnalistul declară că a citit aceste regulamente, atașamentele acestora și politica de confidențialitate.
    
  7. Prezentul regulament intră în vigoare la 08.09.2020.