Prevederi pentru advertiserii de pe platforma WhitePress

 

 1. Prevederi generale
  1. Documentul Termeni și Condiții („Termeni și  Condiții”) definește principiile de furnizare a Serviciilor electronice prin intermediul site-ului web de la adresa www.whitepress.ro, whitepress.pl („Serviciu”) în beneficiul utilizatorilor finali ai rețelei de Internet, vizitatori ai Serviciului, care realizează toate acțiunile legale și reale la care se face referire în Termeni și Condiții („Utilizatori”) și care sunt, în același timp, Advertiseri.

  2. Site-ul întreține o bază de date cu Advertiseri, Editori, Influenceri și Jurnaliști. Baza de date este verificată în mod constant, iar modificările ce i se aduc nu sunt considerate o modificare a Prevederilor.

  3. Prin Advertiser se înțelege un Utilizator al Serviciului care este un antreprenor ce furnizează articole însoțite și de alte tipuri de conținut (de ex. infografice, fotografii) pentru a fi publicate pe Site-ul, care comandă conținut de la Jurnaliști sau implementează campanii cu Influenceri prin intermediul Site-ului, în timp ce Utilizatorul poate fi beneficiarul final al Serviciului sau o entitate care acționează în numele unui asemenea beneficiar ( de ex. Agenție media), ce poartă responsabilitatea față de Furnizorul Serviciului, ca și cum ar fi comandat Serviciile în contul lui. 

  4. Dacă un consumator dorește să comande Servicii ca acelea oferite de Furnizorul de Servicii către Advertiser respectând Termenii și Condițiile, atunci contractul se încheie cu respectarea unor termeni agreați individual, cu mențiunea că prevederile Termenilor și Condițiilor se aplică în domeniul prețurilor, iar celelalte domenii vor fi reglementate de acorduri individuale cu clientul. 

  5. Prin Editor se înțelege un Utilizator al Serviciului plasat de Furnizorul de Servicii în baza de date a Editorilor, a cărui situație este reglementată prin Regulile și Prevederile Editorului, care publică articole pe site-urile și blogurile sale. 

  6. Prin Influencer, se înțelege un Utilizator al Serviciului plasat de Furnizorul de Servicii în baza de date a Influencerilor, a cărui situație este reglementată de Prevederile Influecerului, care este o persoană care are propriile canale (profile de social media), ce facilitează publicitatea mesajului, cu precădere blog, video blog, canale social media (numite de aici înainte „Profile”).

  7. Prin Jurnalist, se înțelege Utilizatorul Serviciului, plasat de Furnizorul de Servicii în baza de date a jurnaliștilor, care scrie articole, realizează infografice și alte tipuri de conținut comandate de Advertiser sau de Furnizorul de Servicii. 

  8. Sub rezerva reglementărilor, în fiecare zi, cu excepția zilei de duminică, sâmbătă și a altor sărbători naționale, sunt considerate zile lucrătoare. Când reglementările se referă la „zile”, aceasta înseamnă zile calendaristice.

  9. Serviciul este oferit de WhitePress SRL, cu sediul în Oradea, str Alexandru D. Xenopol nr. 30  (numită de aici înainte „Furnizorul de Servicii”). 

  10. La aceste Reglementări se face referire în Legea Nu. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile pentru utilizări ale autorităților și a serviciilor de comunicare electronică din 31 iulie 2003.

  11. Prevederile altor documente disponibile pe Site-ul Web, la care se referă aceste Reglementări, sunt parte integrantă a acestora. Dacă prevederile acestor documente contrazic conținutul Reglementărilor, Advertiserul este legat prin prevederile Reglementărilor.

 2. Serviciul și utilizarea lui
  1. Serviciul furnizat constă în special în punerea la dispoziție a site-ului și a funcționalității acestuia (inclusiv publicarea de articole pe site-urile Editorilor, dezvoltarea  de conținut, derularea de campanii de influencer marketing, promovarea conținutului), inclusiv instrumente de comunicare și funcționalitate ce permite comanda Serviciilor (denumite în continuare  „Serviciul”).

  2. Serviciul  referitor la punerea la dispoziție a Serviciului va fi furnizat în momentul obținerii accesului la Serviciu sau la funcționalitățile selectate.

  3. Accesul la Serviciu, înțeles ca un Serviciu descris la punctul 2.2, este reglementat  în cadrul plăților percepute pentru Servicii Plătite. Încheierea unui acord pentru furnizarea unui astfel de Serviciu are loc după acceptarea Reglementărilor de către Utilizator. Domeniul de aplicare și modalitatea de utilizare a Serviciilor menționate anterior sunt determinate de către Furnizorul de Servicii în conținutul Reglementărilor și al documentelor la care se referă Reglementările.

  4. Disponibilitatea funcțiilor Serviciului ales de Furnizorul de Servicii este oferită contra cost. Domeniul de aplicare al acestor Servicii și taxa aferentă sunt determinate în cadrul prevederilor documentelor disponibile pe Site, prevederi ce se referă la un anumit Serviciu specific. Un contract pentru furnizarea de Servicii plătite este încheiat la momentul indicat de dispozițiile Reglementărilor referitoare la acel Serviciu dat și este un acord încheiat cu condiția ca Advertiserul să fi efectuat anterior plata pentru el. Domeniul de aplicare și modul de utilizare a Serviciilor Plătite sunt specificate de către Furnizorul de Servicii în cuprinsul Reglementărilor, dar și în documentele menționate în cadrul acestora. 

  5. Înainte de a încheia un contract cu privire la funcționalitatea Site-ului, Părțile se obligă să confirme corectitudinea comenzii și declarația de acceptare a comenzii.

  6. Dacă una dintre Părți, înainte de încheierea unui contract, confirmă celeilalte părți primirea unei oferte, confirmare ce poate fi făcută și în mod automat prin funcționalitățile Serviciului, o atare confirmare nu determină încheierea unui contract, ci doar faptul că ofertă îl leagă pe ofertant.

  7. Încheierea unui contract, precum și Termenii și Condițiile aferente se înregistrează printr-un mesaj e-mail trimis Părților ca parte din funcționalitățile Site-ului Web.

  8. Un contract poate fi redactat doar în limba Română.

  9. Niciunul dintre acordurile la care se face referire în Termeni de Utilizare nu se poate încheia în mod implicit.

  10. Serviciile Plătite furnizate constau în:

   • Medierea între Editori și Advertiseri în punerea la dispoziție a Portalurilor și în publicarea Articolelor Plătite (sponsorizate) și a Articolelor-expert;

   • Medierea între Influenceri și Advertiseri în punerea la dispoziție a Profilurilor și a campaniilor de informare sau publicitare;

   • Medierea între Jurnaliști și Advertiseri în dezvoltarea de conținut;

   • Intermedierea între operatorul rețelei ContentStream și Advertiserii din domeniul promovării de conținut. Intermedierea, în conformitate cu prevederile acestor Termeni de

    Utilizare aplicabili Serviciului, poate consta în acționarea în numele și pentru Utilizatorul Serviciului sau în nume propriu la Furnizorului de Servicii, dar în beneficiul Utilizatorului.

  11. Editorul publică pe Site-ul web o listă a site-urilor sale web, inclusiv bloguri (în continuare numite Portaluri), care sunt acoperite de agenția menționată la punctul 2.10. Pentru fiecare Portal, Editorul oferă informații cu privire la adresă, domeniu, descriere, popularitate și alte date importante pentru Advertiseri. Informațiile furnizate de Editori sunt supuse numai unei verificări parțiale din partea Furnizorului de Servicii. Dacă un Advertiser dorește să utilizeze Portalul, ar trebui să se familiarizeze nu numai cu informații despre Editor, ci și cu tipul de conținut și cu funcționalitățile Portalului. 

  12. Furnizorul de Servicii pune la dispoziția Advertiserului indicatori cu referire la Portaluri și la profiluri de social media. Aceste date provin de la Editori sau Influenceri sau sunt colectate prin Servicii externe la momentul adăugării unui Portal sau Profil dat pe Site-ul web. Furnizorul de Servicii face eforturi pentru a le verifica periodic, la diferite intervale de timp, dar nu garantează corectitudinea sau actualizarea lor la orice moment dat.

  13. Serviciul este valabil pentru Advetiseri, în calitate de utilizatori finali ai Internetului.

  14. Furnizorul de Servicii poate introduce Servicii suplimentare și extensii, inclusiv plătite. 

  15. Serviciul este furnizat în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții.

  16. Serviciul poate fi utilizat corect de pe un computer personal, Mac sau un alt dispozitiv similar conectat la Internet, echipat cu sistem de operare (Windows, Mac OS, Linux sau un altul similar) și cu un browser de internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari ). Unele Servicii și instrumente pot necesita accesul la contul dvs. de e-mail, iar utilizarea Serviciilor poate necesita Adobe Flash Player versiunea 9 sau mai nouă, iar calculatorul trebuie să suport JavaScript dacă nu se menționează contrariul. 

  17. Când utilizați Serviciul, se instalează cookie-uri în sistemul calculatorului dvs. Regulile de utilizare a cookie-urilor sunt definite în POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

  18. Dacă, împreună cu Serviciul, Furnizorul de Servicii oferă Advertiserului și o imagine legată de tema Serviciului, respectiva imagine va avea drepturi de copyright, ce aparțin unor entități de tipul băncilor de imagini. În acest caz, Advertiserul:

   • nu dobândește alte drepturi asupra unei imagini decât acela de a o folosi în scopuri personale, acelea pentru care a fost comandat Serviciul

   • este obligat să se familiarizeze cu conținutul licenței de utilizare acordate de banca  de imagini și să acționeze conform cu prevederile ei.

  19. Imaginile puse la dispoziție de către Furnizorul de Servicii provin de pe site-ul web de la adresa https://www.freepik.com/, cu excepția cazurilor în care se menționează contrariul,  iar licența acordată este o licență standard. Înainte de a utiliza imaginea, Advertiserul este obligat să se familiarizeze cu conținutul licenței și cu alte prevederi legale indicate pe https://www.freepik.com/ 

   (sau pe orice alt site indicat de Furnizorul de Servicii), precum și să respecte aceste cerințe, fiind responsabil pentru daunele aduse.

 3. Înregistrarea în cadrul Serviciului
  1. În accepțiunea prezentelor Reglementări, un utilizator al site-ului web poate fi un Advertiser care, după ce a acceptat prevederile Reglementărilor, va finaliza procedura de înregistrare pe site-ul web, inclusiv prin crearea efectivă a unui cont.

  2. Statutul Editorului și al Influencerului în calitate de Utilizatori ai site-ului Web este determinat de reglementările relevante în cazul lor, adică de Reglementările Editorului, respectiv de Reglementările Influencerului. Serviciile legate de administrarea birourilor de presă virtuale prin intermediul Serviciului sunt definite în Reglementările modulului E-PR.

  3. Procedura de înregistrare constă în completarea, în conformitate cu instrucțiunile, a unui formular de înregistrare electronică și în acceptarea Reglementărilor relevante, precum și în exprimarea consimțământului (caseta de bifat) în domeniul indicat de Furnizorul de Servicii. Pe lângă acceptarea acestor Reglementări de către Advetiser, se încheie un acord între Advertiser și Furnizorul de Servicii cu privire la regulile de utilizare a site-ului (disponibilitatea acestuia).

  4. Ca rezultat al înregistrării pe Site-ul web, Advertiserului i se va aloca un cont.  

  5. Contul poate fi șters de către Furnizorul de Servicii fără obligația la daune dacă Furnizorul de Servicii afirmă că:

    
   • Advertiserul încalcă prevederile reglementărilor inclusiv prevederile legale la care se referă aceste reglementări;

   • În ciuda acceptării ofertei pentru serviciu, advertiserul întârzie plata cu mai mult de  14 zile;

   • Informațiile furnizate de către Advertiser sunt false sau incomplete.

  6. Contul poate fi suspendat temporar, lucru care va împiedica utilizarea servicilor dacă a Advertiserul,  în ciuda acceptării ofertei pentru Servicii, întârzie cu mai mult de șapte zile, plata. 

  7. Alocarea unui cont nou unui Advertiser al cărui cont a fost închis necesită. Ștergerea încălcărilor la care se face referire la punctul 3.5 și acordul Furnizorului de Servicii care nu este obligat să îl dea. 

  8. Deblocarea unui cont suspendat necesită efectuarea plății întârziate, cu aplicarea prevederilor legale pentru tranzacții comerciale, dar și acordul Furnizorului de Servicii care nu este obligat să îl dea. Lipsa consimțământului implică ștergerea contului acelui Utilizator.

 4. Plățile pentru realizarea serviciului
  1. Reguli detaliate pentru Servicii, inclusiv tarifele, vor fi stabilite de către Furnizorul de Servicii în cadrul serviciului, în secțiuni specifice fiecărui serviciu în parte.

  2. Prețurile afișate pe Site-ul web sunt supuse schimbărilor periodice, dar pentru scopuri contractuale, sunt valabile cele în vigoare la momentul plasării comenzii pentru un serviciu de către un Advertiser. 

  3. Advertiserul autorizează Furnizorul de Servicii să folosească facturi electronice.

  4. Furnizorul de Servicii are dreptul exclusiv de a primi remunerația,  ceea ce înseamnă în mod special că Advertiserul nu poate să facă nicio plată pentru Servicii direct către Editor, Jurnalist sau Influencer.

  5. Advertiserul este obligat să facă toate plățile care, conform legii, sunt datorate autorilor sau organizațiilor care îi reprezintă.

  6. Prețurile indicate în cadrul Serviciului sunt prețuri nete și li se aplică TVA.

 5. Publicarea articolelor plătite de Editori
  1. Obligațiile Furnizorului în legătură cu disponibilitatea spațiului Portalului și publicarea articolelor plătite sunt definite în Reguli și Reglementări. 

  2. Articolele Sponsorizate (numite de aici înainte „Articole Plătite) sunt texte (inclusiv elementele media atașate) care fac reclamă unui produs, unei companii sau unui serviciu al Advertiserului sau alte texte de natură informativă. 

  3. Dacă un  Advertiser dorește să solicite realizarea unui Articol Plătit atunci regulile de mediere din partea Furnizorului de Servicii pentru acest serviciu sunt specificate la punctul 9 din „Termeni și Condiții”. Serviciile pot include și realizarea unui articol plătit de către Editor. În acest caz, regulile pentru realizarea unui asemenea material sunt specificate în prevederile acestor Reguli și Reglementări și în oferta Editorului (totuși, în eventualitatea unei inconsecvențe între Reguli și Reglementări, pe de o parte, și ofertă pe de altă parte, se vor aplica prevederile),  în timp ce, condițiile de punere la dispoziție a spațiului Portalului și de publicare sunt specificate în cadrul acestor Reguli și Reglementări pentru Editori. In such a case, the rules of preparation of such material are specified in the provisions of these Rules and Regulations and the offer of the Publisher (however, in the event of inconsistency between the Rules and Regulations and the offer, the provisions of the offer shall apply), while the conditions of making the Portal space available and publication are specified in these Rules and Regulations of the Publisher.

   Advertiserul admite faptul că publicarea unui Articol Plătit realizat de către Editor nu conferă Advertiserului niciun drept asupra conținutului sau formei unui Articol Plătit. 

  4. Un Advertiser trebuie să ia în calcul faptul că un anume Editor ar putea desemna un articol în categoria Articolelor Sponsorizate sau în orice altă categorie echivalentă.

  5. Când un Advertiser trimite un articol pentru publicare, va specifica dacă este conținut unic, adică un tip de conținut ce nu a mai fost publicat anterior pe internet, sau conținut care a mai fost publicat anterior pe internet. O asemenea desemnare trebuie să nu fie ambiguă și va fi vizibilă pe Site-ul web atât pentru Furnizorul de Servicii, cât și pentru Editorii potențiali. 

  6. Când un Advertiser trimite un Articol Plătit Furnizorului de Servicii, Furnizorul de Servicii are dreptul, dar nu și obligația, de a verifica dacă acel articol este unic. Această verificare va fi realizată mai ales utilizând instrumentul CopyScape. Atunci când un Articol Plătit nu este unic, iar editorul nu a indicat acest lucru prin formularul de adăugare a Articolului Plătit, Furnizorul de Servicii poate să nu aprobe transferul Articolului Plătit către Editor.

  7. Advertiserul garantează că un Articol Plătit trimis pentru publicare este conform legii în ceea ce privește conținutul său și dreptul de a fi publicat și că, drept urmare, are drepturi asupra conținutului și a altor forme de comunicare folosite (fotografii, grafice, etc.) 

  8. Furnizorul de Servicii nu este obligat să verifice dacă articolele plătite livrate (și consecințele publicării lor ulterioare) nu încalcă legea, atât în ceea ce privește conținutul lor, dreptul de a fi publicate și proprietatea drepturilor asupra conținutului și a altor forme de comunicare folosite  (fotografii, grafice, etc.). Furnizorul de servicii nu va fi tras la răspundere pentru nicio încălcare potențială a legii cauzată de articolele plătite. 

  9. Articolele Plătite pot conține link-uri active către website-urile Advertiserului. Numărul și tipul linkurilor acceptate la publicare depinde de oferta Editorului, iar această informație este vizibilă pe Site-ul Web în cadrul ofertei Editorilor.

  10. Advertiserul este obligat să citească informația furnizată de către Editori cu privire la regulile de punere la dispoziție a spațiului Portalurilor și de publicare a Articolelor Plătite.  Această informație, vizibilă pe paginile Siteului Web, ar putea specifica mai ales:

    
   • cerințe tehnice și de calitate articolele plătite publicate în paginile sale

   • exemple de motive pentru care ar putea refuza oferta de a publica un Articol Plătit.

  11. Plasarea unei comenzi de către Advertiser presupune acceptarea condițiilor legate de punerea la dispoziție a spațiului Portalului și de publicarea Articolelor Plătite oferite de către Editor, dar și a condițiilor indicate în Reguli și Reglementări pentru Editori, dar și a faptului că Furnizorul de Servicii are dreptul de a fi remunerat. Plasarea unei comenzi înseamnă și că Advertiserul autorizează Editorul să publice Articolul în Portalul său pentru a putea furniza Serviciul.

  12. Nivelul remunerației pentru Serviciul de punere la dispoziție a spațiului Portalului și publicarea Articolelor Plătite va determine partea Site-ului Web corespunzătoare Serviciului respectiv. Remunerația este plătită Furnizorului de Servicii pe baza unei facturi emise de Furnizorul de Servicii, cel târziu în momentul plasării unei comenzi de către Advertiser.

  13. După încasarea sumelor de la Advertiser, Furnizorul de Servicii, utilizând funcționalitatea Site-ului Web, solicită acestuia să pună la dispoziție spațiul Portalurilor  în vederea publicării Articolelor pe care urmează să le plătească, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

   • Conținutul unui Articol Plătit este finalizat și disponibil pe Site-ul Web pentru vizualizare de către Editor împreună cu fișierele atașate, structura, aranjarea linkurilor (acest lucru nu se aplică dacă Editorul realizează conținutul unui Articol Plătit);

   • Conținutul unui Articol Plătit este unic, cu excepția cazului în care se prevede altfel;

   • Un Articol Plătit îndeplinește condițiile tehnice specificate de către Editor;

   • Un Articol Plătit îndeplinește celelalte cerințe ale acestor Termeni și Condiții, inclusiv cele descrise în Secțiunea 5.7;

   • Advertiserul a respectat toate prevederile din Termenii și Condițiile aferente acestui Serviciu.

    .
  14. Furnizorul de Servicii va informa Ordonatorul comenzii în termen de o zi lucrătoare cu privire la primirea comenzii Advertiserului. 

  15. Advertiserul recunoaște că punerea la dispoziție a spațiului Portalurilor și publicarea Articolelor Plătite implică obținerea aprobării prealabile a Editorului, iar Editorul are dreptul de a refuza să pună la dispoziție spațiul Portalurilor și de a publica un Articol Sponsorizat, fără a oferi niciun motiv pentru acest refuz. Pentru a clarifica, orice declarații făcute de Furnizorul de Servicii cu privire la publicarea unui Articol Plătit se referă numai la verificarea realizată de către Furnizorul de Servicii în calitate de intermediar (punctul 2.10 din Termeni și Condiții) în vederea unei posibilității potențiale de publicare, adică în ceea ce privește conformitatea activităților și a Articolului Plătit cu Termenii și Condițiile și nu constituie nicio asigurare făcută în numele Editorului și nici nu garantează publicarea de către Editor a unui Articol Plătit.

  16. Acordul cu privire la punerea la dispoziție a spațiului din Portal și la publicarea unui Articol Plătit are loc la momentul acceptării comenzii Advertiserului de către Editor, în conformitate cu clauza 5.15, adică la momentul descărcării articolului și al marcării publicării de către Editor.

  17. Legat de furnizarea spațiului din Portal și de publicarea unui Articol Plătit prin funcțiunile automate ale Site-ului Web, Furnizorul de Servicii va solicita Editorului să marcheze în sistemul Site-ului faptul că spațiul Portalului a fost pus la dispoziție și că publicarea convenită a avut loc. Prin „marcare”, se înțelege că Editorul furnizează adresa de internet a spațiului Portalului pus la dispoziție. Această marcare are ca efect notificarea automată a Advertiserului, prin e-mail, cu privire la publicarea unui articol plătit. Editorul este obligat să publice articolul în termen de 3 zile lucrătoare de la data acceptării comenzii (punctul 5.152). În cazuri speciale, acest termen limită poate fi diferit, dar este clar evidențiat pe Site-ul  web, în dreptul portalului și al ofertei Editorului.

  18. După ce publicarea și marcarea unui Articol Plătit pe Site-ul Web, Advertiserul  verifică disponibilitatea spațiului de pe Site-ul web și corectitudinea publicării, în timp ce Furnizorul de Servicii are dreptul, dar nu și obligația, de a face aceleași verificări; o astfel de verificare constă în controlul conformității disponibilității spațiului de pe Site-ul Web și al publicării Articolului Plătit cu acordul încheiat în acest sens. Advertiserul trebuie să verifice dacă Editorul a publicat Articolul Plătit în termen de 2 zile lucrătoare. Dacă, în conformitate cu oferta unui Editor acceptată de un Advertiser, Editorul este cel care realizează un Articol Plătit, Advertiserul va accepta conținutul său în termen de 2 zile lucrătoare de la transferul Articolului Plătit de către Editor - în acest sens, se aplică în consecință prevederea de la punctul 9.12 din Reglementări.

  19. Dacă Advertiserul nu verifică publicarea articolului în termen de 2 zile lucrătoare de la desemnarea faptului că spațiul Portalului a fost pus la dispoziție și că Editorul a publicat articolul, se înțelege implicit că Articolul Plătit a fost publicat în mod corect. Orice modificare ulterioară ale publicării solicitate de către un Advertiser poate fi tratată ca un amendament adus contractului încheiat pentru punerea la dispoziție a spațiului din Portal și pentru publicarea unui Articol Plătit, modificare ce se face în conformitate cu prevederile articolului 7 din Reglementări (Modificarea Articolelor Publicate), ceea ce înseamnă, în special, că modificarea poate aduce cu sine costuri suplimentare în dreptul Advertiserului. 

  20. Dacă spațiul Portalului nu este pus la dispoziție, dacă Articolul Plătit de Editor este publicat într-o manieră necorespunzătoare cu prevederile contractuale sau dacă publicarea este realizată cu întârziere,  aspect notificat în conformitate cu punctul 5.18 din Termeni și Condiții, dar exceptând cazul prevăzut la punctul 5.19, Furnizorul de Servicii împreună cu Advertiserul, decid dacă:

    
   • Editorul va pune la dispoziție spațiul Portalului în conformitate cu prevederile contractului;

   • Editorul îmbunătățește conținutul publicației - apoi Furnizorul de Servicii și Advertiserul specifică data și natura modificărilor;

   • Advertiserul se retrage integral sau parțial din contract (Codul Civil) - caz în care remunerația plătită de Advertiser se supune restituirii potrivit motivului invocat pentru retragerea din contract.

    .
  21. În cazul în care, ca urmare a lipsei de conformitate a Serviciului cu prevederile contractuale, apare una dintre circumstanțele menționate la articolul 5.20, orice pretenții datorate acestui fapt vor fi îndreptate de Advertiser către Editor. Totuși, astfel de pretenții nu pot depăși cuantumul remunerației convenite pentru respectiva publicare.

  22. Ca urmare a renumerației primite conform contractului, Editorul trebuie să pună la dispoziție spațiul Portalului și să mențină Articolul publicat timp de cel puțin un an în formă neschimbată, cu excepția cazului în care se specifică altfel în ofertă sau a celui în care apar circumstanțele specificate la punctul 5.23 din Reguli și Reglementări. 

    

   Dispozițiile articolului 5.21 se aplică în consecință, cu condiția ca punerea la dispoziție a Portalului și menținerea publicării pentru o perioadă mai mare decât perioada convenită inițial să nu fie considerată încălcare a contractului. Orice declarație a Editorului cu privire la menținerea publicării pentru o perioadă mai mare de 1 (un) an va fi considerată obligatorie și nu poate constitui temei pentru nicio pretenție împotriva Furnizorului de Servicii. 

  23. Perioada de punere la dispoziție a spațiului Portalului și de publicare a Articolului Plătit poate fi redusă, fără dreptul de a solicita daune împotriva Furnizorului de Servicii sau a Editorului, inclusiv cereri de rambursare a remunerației sau compensări, dacă:

   • Editorul a suspendat sau a încetat activitatea Portalului; 

   • Articolul publicat a fost retras pentru că a încălcat prevederi legale sau a existat o suspiciune întemeiată cu privire la încălcarea prevederilor legale; 

   • Articolul a fost retras pentru că a încălcat drepturile unor terțe părți sau a existat o suspiciune întemeiată cu privire la încălcarea acestor drepturi; 

   • Articolul a fost retras la cererea Advertiserului, în baza articolului 5.24;

   • Advertiserul acționează cu bună știință în detrimentul Editorului, de exemplu, folosind linkuri nenaturale în cadrul unui articol;

   • Advertiserul a încălcat prevederile Reglementărilor ce se referă la obligațiile sale după data publicării; 

   • Este o consecință a forței majore.

  24. La solicitarea unui Advertiser, Furnizorul de Servicii poate solicita Editorului să elimine Articolul Plătit înainte de termenul pentru care acesta trebuie să rămână publicat. Dacă se face o astfel de solicitare, Furnizorul de Servicii, cu diligență profesională, trebuie să facă demersurile necesare pentru a se asigura că Editorul elimină Articolul în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestei solicitări. Dacă înlăturarea unui Articol Plătit se face în acest mod, Advertiserul nu are dreptul de a solicita restituirea remunerației.

  25. Editorul are dreptul de a schimba adresa URL a spațiului pus la dispoziție în cadrul și al Articolului Plătit în timpul perioadei de publicare menționată la articolul 5.22. Dacă adresa sau domeniul sunt schimbate, aceasta schimbarea trebuie efectuară cu redirecționarea 301. O asemenea modificare nu va fi considerată o încălcare a normelor de punere la dispoziție a spațiului  Portalului și nici a celor de publicare a Articolului Plătit.

  26. În cazul în care Editorul primește un filtru manual „Link-uri nenaturale de pe site-ul dvs.” sau un filtru similar (de la Google) cu privire la site-ul web în cadrul căruia a fost publicat articolul, Editorul poate modifica atributul linkurilor în no follow. O astfel de acțiune nu poate fi considerată o încălcare a contractului încheiat în ceea ce privește publicarea articolului. 

  27. În cazul în care, în conformitate cu Reglementările, există un motiv întemeiat pentru a rambursa (integral sau parțial) remunerația către un Advertiser, iar Furnizorul de Servicii nu primește rambursarea adecvată a remunerației plătite către Editor în termen de 10 zile lucrătoare de la data exprimării motivului pentru solicitării rambursării (parțiale sau integrale, după caz), Furnizorul de Servicii va reține Advertiserului remunerației din această parte către Reclamant, iar Advertiserul are dreptul să solicite rambursarea costurilor de punere la dispoziție a spațiului Portalului și publicarea articolului, dar numai direct de la Editor în partea care a constituit remunerația către Editor.

   Pentru aceasta, Furnizorul de Servicii este obligat să ia toate măsurile necesare pentru ca Advertiserul să își poată exercita acest drept, inclusiv atribuirea tuturor drepturilor în temeiul acestui drept, dar și furnizarea adresei și datelor de contact ale Editorului. 

  28. Advertiserul se angajează să nu contacteze Editorul fără înștiințarea Furnizorului de Servicii cu privire la disponibilitatea spațiului Portalului și la Articolele Plătite ce au fost sau ce urmează să fie publicate pe Site-ul Web. Acest angajament nu se aplică pentru cazurile permise în mod explicit de Reglementări, inclusiv acelea la care se face referire la articolul 5.27.

  29. În situații speciale, Furnizorul de Servicii își rezervă dreptul de a aplica tarife suplimentare pentru activități ce nu sunt standard, chiar dacă nu au fost prevăzute în Site-ul Web sau în contractul pentru punerea la dispoziție a spațiului Portalului sau pentru publicare, dacă ele rezultă din culpa unui Advertiser sau dacă sunt realizate la cererea unui Advertiser.

 6. Articole-expert
  1. erased
    
 7. Modificarea articolelor publicate
  1. Un Advertiser poate comanda modificări la articolele publicate de Site-ul Web prin intermediul Site-ului, adică la Articolele Plătite și la Articolele-expert. 

  2. Modificările aduse articolelor publicate sunt realizate de către  Editori, dar ținând cont de aranjamentele făcute cu Advertiserul. 

  3. Comunicarea cu privire la modificarea articolelor publicate are loc exclusiv prin intermediul Site-ului Web. Advertiserii se obligă să nu contacteze direct Editorul cu privire la articolele publicate pe site-ul Web.

  4. Serviciul de modificare a conținutului articolelor publicate (plătite și expert) este prestat contra cost, iar costul acestuia depinde de sfera modificărilor aduse și de costul specificat de către Editor. În cadrul prevederilor relevante Serviciului, sumele redate sunt doar orientative, se referă la activități tipice, simple, astfel încât stabilirea precisă a cuantumului remunerației în această etapă nu este posibilă din cauza spectrului larg al modificărilor ce ar putea fi aduse articolelor deja publicate. Din acest motiv, dispozițiile referitoare la Serviciu în această etapă nu constituie o ofertă în sensul prevederilor Codului Civil, iar încheierea unui contract cu privire la realizarea de modificări, inclusiv stabilirea prețului, se face luând în considerare  din Codul Civil.

  5. Conform prevederilor articolului 7.4, în contextul stabilirii remunerației, în primă instanță, punctul de referință este dat de valoarea remunerației indicate în Serviciu. Website-ul, în funcționalitățile sale, poate modifica, însă, costul realizării de modificări la articolele publicate, în funcție de tipul de modificări propuse de Advertiseri, dar și de așteptările Editorului. În termen de 2 zile lucrătoare de la determinarea noului preț, Advertiserul este obligat să aprobe sau să respingă oferta folosind pentru aceasta funcționalitățile Site-ului Web. Neaprobarea prețului în această perioadă de timp semnifică  neacceptarea ofertei și neîncheierea contractului.

  6. În orice moment al negocierilor, Editorul poate refuza să aducă modificări articolului publicat. Într-un asemenea caz, Advertiserul poate să se folosească de  drepturile menționate la clauzele 5.24 (pentru Articolele Plătite) și 6.23 (pentru Articolele-expert).

  7. Modificările solicitate pentru un articol nu pot cuprinde tema acestuia și nici nu pot cuprinde mai mult de 50%  din conținutul său (socotit ca număr de caractere). Modificările care nu corespund acestor condiții implică o nouă comandă din partea Advertiser-ului fie pentru un nou articol, fie pentru un nou articol-expert. 

  8. Dacă se ajunge la un acord cu privire la modificări, Editorul trebuie să publice modificările  aduse conținutului articolului în termen de 3 zile lucrătoare.

  9. În legătură cu publicarea unui articol, Furnizorul de Servicii solicită Editorului să indice Advertiserului, în termen de 24 de ore de la efectuarea modificării, prin sistemul Site-ului Web, faptul că această modificare a avut loc. Această acțiune are ca efect notificarea automată a Advertiserului, prin email, cu privire la publicarea modificării. 

  10. După modificarea articolului și marcarea acestui fapt pe Site-ul Web, Advertiserul verifică corectitudinea efectuării modificărilor aduse articolului, în timp ce Furnizorul de Servicii are dreptul, dar nu și obligația să facă acest lucru; verificarea constă în controlul asupra conformității modificării cu contractul încheiat în acest sens. Verificarea trebuie să fie efectuată de către Advertiser în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data marcării faptului că modificările au fost realizate de către Editor. 

  11. Dacă Advertiserul nu verifică modificările aduse articolului în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea acestora, se consideră implicit că acestea au fost realizate  corect. Orice alte solicitări de modificare ulterioare făcute de către Advertiser presupun inițierea unei noi proceduri de modificare, conform art. 7.

  12. Realizarea de modificări la un articol publicat nu creează Editorului obligația de a menține articolul pe Site-ul Web pentru o perioadă de timp mai lungă decât a fost convenit inițial, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel într-un anume caz. Pentru a putea realiza o astfel de modificare a perioadei de publicare, propunerea unui advertiser în acest sens trebuie inclusă în ghidul pentru modificări aduse articolului realizat de către advertiseri și reprezintă element de negociere realizată în conformitate cu articolul 7.4  din prezentele Reglementări. 

  13. În aspectele nereglementate în cadrul acestui articol, se vor aplica prevederile articolelor 5 și 6, în mod corespunzător și adecvat fiecărui caz în parte, cu excepția cazului în care ele contravin articolului 7.4 din Reglementări.

 8. Statistici generate de Editori
  1. Anumiți Editori și Portalurile lor permit generarea de statistici folosind codul de urmărire dezvoltat de către furnizorul de servicii. Accesul la aceste statistici este gratuit.

  2. Advertiserii care folosesc Site-ul Web pot comanda statistici cu privire la popularitatea articolelor publicate, statistici generate de Editori, de exemplu cele care nu implică utilizarea codului de urmărire dezvoltat de către Furnizorul de Servicii. Alte prevederi mai amănunțite din articolul 8 tratează statisticile la care se face referire la articolul 8.2. 

  3. Unii Editori pot indica faptul că ei furnizează deloc statistici. În acest caz, Advertiserii nu pot comanda statistici de la aceștia, nici măcar contra cost. În acest caz, prevederile Reglementărilor cu referire la statistici nu li se aplică acestor Editori. 

  4. Informații cu privire la Editorii care furnizează în prezent statistici precum și la natura acestor statistici se regăsesc la articolul 2.11 din prezentele Reguli și Reglementări. Accesul la statistici nu depinde de furnizorul de servicii, prin urmare furnizorul de servicii nu poate garanta permanență a accesului, deci încetarea accesului la statistici nu poate constitui bază pentru reclamații sau daune. 

  5. Statisticile trebuie să conțină cel puțin informații despre numărul de vizualizări ale paginii unui articol sau numărul de utilizatori unici care au accesat subpagina unui articol. 

  6. Încheierea unui acord cu privire la statisticile puse la dispoziție de către Editor în baza articolului 8.2 are loc în momentul plasării comenzii de către Advertiser, iar natura statisticilor, acceptarea lor, precum și plata pentru accesul la ele sunt prevăzute în prevederile acestui articol din Reglementări. 

  7. În conformitate cu prevederile documentului Reguli și Reglementări pentru Editori, dacă Editorul menționează că nu poate include codurile de urmărire ale Furnizorului de Servicii la care face referire la articolul 8.1 sau dacă pune incorect aceste coduri în articol, atunci Advertiserul poate solicita Editorului un singur acces gratuit la statistici (un acces unic pentru fiecare articol), doar în cazul în care Editorul oferă statistici (art. 8.3). 

  8. Prevederile articolului 8.7 nu se vor aplica dacă, în conformitate cu declarația Editorului, Advertiserul ar fi putut include în articol codul de urmărire dezvoltat de către furnizorul de servicii (art. 8.1), dar nu s-a folosit de această posibilitate. În acest caz, Advertiserul, de fiecare dată când plasează o comandă, trebuie să plătească accesul la statisticile oferite de către Editor, cu condiția ca Editorul să ofere statistici. 

  9. Accesul la statisticile generate de Editori, cu excepția cazurilor indicate în Reglementări, este oferit contra cost, iar prețul este stabilit în funcție de tarifele curente indicate în secțiunile relevante ale Site– ului Web. Aceste tari care pot fi supuse schimbărilor în conformitate cu regulile de scris la articolul 4 din aceste Reglementări.

  10. În conformitate cu Regulile și Reglementările pentru ca Editori și ținând cont de articolul 8.3, Editorul trebuie să pună statisticile la dispoziția Advertiserului în termen de două zile lucrătoare de la momentul comenzii acestora de către Advertiseri, sub rezerva că acea comandă a fost plasată în conformitate cu documentul „Reguli și Reglementări”. 

  11. Editorul realizează un document ce cuprinde statisticile disponibile pe Site-ul Web (un buton corespunzător este evidențiat în lista articolelor publicate). Advertiserul le primește și pe e-mail. 

  12. În conformitate cu prevederile Reglementărilor pentru Editori, statisticile puse la dispoziție de către Editori trebuie livrate la timp, într-un document PDF sau un fișier grafic (JPG), de încredere, să se refere la articolul indicat, și, dacă este posibil, să-l ia în calcul solicitările speciale ale Advertiserilor. În cazul încălcării acestei prevederi, Editorul va răspunde direct în fața Advertiserului. 

  13. Nu este obligat să se conformeze solicitărilor speciale ale Advertiserilor, altele decât acelea care rezultă direct din prevederile Reglementărilor. 

  14. Advertiserii se obligă să nu contacteze direct (în afara Site-ului Web) Editorii în chestiuni legate de statistici. 

 9. Realizarea articolelor și a infograficelor
  1. În cadrul Serviciului ce constă în publicarea de articole (plătite sau Articole-expert), un Advertiser poate transfera articole pe care le deține deja sau poate comanda realizarea de articole prin intermediul furnizorului de servicii, care va coordona apoi publicarea lor în conformitate cu prevederile descrise la punctul 5 sau 6 din Regulile de Procedură. Un Advertiser poate comanda prin intermediul furnizorului de servicii realizarea de articole și pentru alte scopuri decât publicarea lor.
  2. În cazul comenzii inițiate de Advertiser pentru realizarea de articole sau infografice (denumite în continuare „ conținut”):
   • Advertiserul va specifica tipul de conținut comandat și va furniza informații și comentarii adiționale.

   • Advertiserul va suporta costul pentru realizarea conținutului în conformitate cu prețurile valabile la momentul plasării comenzii, publicate pe Site-ul web, la secțiunea serviciului respectiv.

  3. Un Advertiser poate comanda realizarea de conținut sub formă de articole utilizând unul dintre pachetele descrise pe Site-ul web. Termenul limită pentru furnizarea acestui serviciu, dependent de pachetul ales, va fi afișat pe Site-ul web. 

  4. Un Advertiser poate comanda și realizarea de conținut sub formă de infografice realizate pe baza datelor furnizate de acesta, sau poate comanda colectarea de date și realizarea Infographic celor pe baza acestora utilizând unul dintre pachetele descrise pe Site-ul web. Termenul limita pentru realizarea acestui serviciu, dependent de pachetul comandat, este stabilit în cadrul serviciului. 

  5. Advertiserul se asigura că datele și alte elemente furnizate în cadrul comenzii sunt în conformitate cu prevederile legale, atât în ceea ce privește conținutul, posibilitatea de a fi publicate, și că deține drepturile asupra conținutului și a altor forme de comunicare folosite (imagini, grafice, etc.)

  6. Furnizorul de Servicii nu este obligat să verifice dacă datele și alte elemente furnizate de către advertiseri nu încalcă legea, atât în ceea ce privește conținutul, posibilitatea de a fi publicate, câți și în ceea ce privește drepturile asupra conținutului.

  7. Furnizorul de Servicii va plasa comanda către Jurnalist în termen de o zi lucrătoare de la data plasării comenzii de către Advertiser. 

  8. Prețul unui serviciu constând în realizarea de conținut va fi determinat în secțiunea de pe Site-ul web corespunzătoare serviciului respectiv. Serviciul poate specifica și servicii adiționale oferite de Furnizorul de Servicii fără cost suplimentar, ce pot fi periodic asociate unei comenzi, servicii ce constau cu precădere în oferirea de fotografii de stock. 

  9. Plasarea unei comenzi de către Advertiser presupune acceptarea condițiilor pentru realizarea conținutului, condiții detaliate în Reglementări, și ea constituie baza pentru remunerația datorată Furnizorului de Servicii.

  10. Acordul cu privire la realizarea conținutului se consideră încheiat la momentul obținerii acceptării de către Jurnalist a comenzii Advertiserului, acceptare asupra căreia Advertiserul este notificat prin funcționalitățile Site-ului web. Jurnalistul nu este obligat să accepte comanda. 

  11. Jurnalistul va realiza conținutul în termenul limită specificat pe Site-ul web (art. 9.3, 9.4). În cazul în care tematica este dificilă sau există un număr mare de comenzi, termenul limită poate fi extins, situație asupra căreia Site-ul va informa Advertiserul cu celeritate, indicând în același timp noul de termen limită, care, totuși, nu poate fi extins cu mai mult de 3 zile lucrătoare.

  12. După realizarea Conținutului, Site-ul îl pune la dispoziția Advertiserului, iar acesta are dreptul de a trimite comentarii sau de a-l accepta. Dacă advertiserul nu verifică conținutul în termen de trei zile lucrătoare de la primirea anului, se consideră că acel conținut a fost realizat conform comenzii. Orice modificări ulterioare solicitate de Advertiser pot fi considerate ca solicitare de modificare a înțelegerii de realizare a conținutului necesitând aprobare, ceea ce, în particular, înseamnă că ar putea fi asociată cu costuri adiționale ce cad în sarcina  Advertiserului. 

  13. În cazul în care Conținutul este realizat într-o manieră inconsecventă cu înțelegerea sau după expirarea termenului limită, iar o notificare a fost trimisă în acest sens conform articolului 9.12 din Reglementări, și cu excepția cazului la care se face referire în ultima frază de la punctul 9.12, Furnizorul de Servicii alături de Advertiser vor decide dacă:  

   • Jurnalistul va corecta conținutul - atunci furnizorul de servicii și advertiserul vor specifica un termen limită, dar nu mai mic de două zile lucrătoare, precum și natura schimbărilor solicitate. Dacă Jurnalistul refuză să ia în considerare modificările solicitate, având dreptul acesta, atunci se va aplica dreptul de retragere, la care se face referire la punctul b) de mai jos;

   • Advertiserul se retrage din contract, integral sau parțial, (Cod civil) - caz în care remunerația plătită de către Advertiser trebuie restituită în acord cu natura retragerii.

  14. Advertiserul nu are dreptul de a impune specificații cu privire la tipul de conținut și la lungimea acestuia dincolo de regulile acceptate ca standard pentru un tip dat de conținut în oferta de pe Site-tul web valabilă la momentul ofertei. 

  15. În cazul în care, ca rezultat al lipsei de conformitate a Serviciului livrat cu contractul încheiat,  are loc una dintre situațiile prevăzute la articolul 9.13, daunele solicitate pe această bază nu pot depăși suma stabilită ca plată pentru serviciul de realizare a Conținutului. 

  16. In situații speciale, furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a aplica tarife suplimentare pentru activități non-standard, chiar dacă nu se face referire la ele pe Site-ul web sau în contractul referitor la realizarea de Conținut, dacă acestea rezultă din vina Advertiserului sau sunt solicitate de către acesta. 

  17. După acceptarea conținutului, ca parte din plata facturată pentru realizarea Conținutului, Furnizorul de Servicii acorda Advertiserului o licență asupra Conținutului nelimitată în timp și ca acoperire, pentru următoarele domenii de utilizare:

   • Înregistrarea și multiplicarea prin orice tehnică, inclusiv tipărire, reprografie pe medii de stocare digitale, magnetice, optice și electronice, inclusiv înregistrarea și reproducerea sub forma de carte electronică (e-book) și carte vorbită (audiobook), în număr nelimitat de copii, ediții și retipăriri, fie independent, fie în legătură cu alte lucrări sau materiale;

   •  Vânzarea și distribuția de copii sau alte mijloace media prin toate canalele de distribuție disponibile, fără restricții cantitative, calitative sau teritoriale, mai ales prin canalul de retail, chioșcuri, comandă prin poștă, lanțuri de retail, cluburi de carte, vânzare încrucișată, marketing direct, vânzare din ușă în ușă, prin internet și vânzări business to business (oferte la cerere), dar și prin distribuție gratuită. 

   • împrumutul, leasingul și închirierea de copii;

   • Stocarea în memoria calculatorului, punerea la dispoziția publicului prin rețele informatice și de comunicare, mai ales sub forma de carte electronică și carte vorbită, în așa fel încât oricine să o poată accesa oriunde și oricând;

   • Transmiterea și reemiterea prin rețele terestre sau wireless sau prin satelit;

   • Punere în scenă, reproducere, expoziție și afișaje;

   • Folosirea în orice formă de publicitate.

  18. După acordarea licenței, Furnizorul de Servicii își dă consimțământul pentru utilizarea și exploatarea produselor derivate din Conținut, în limitele domeniilor prevăzute la articolul 9.17. 

  19. Furnizorul de Servicii declară în plus că a obținut o asigurare din partea Creatorului de Conținut că, la momentul transferului drepturilor de autor, Creatorul nu își va exercita drepturile personale, în special, Creatorul a acordat permisiunea de utilizare a Conținutului fără a-i fi indicată calitatea de autor. 

  20. În cazul încălcării drepturilor de autor acordate unui Advertiser, Furnizorul de Servicii răspunde până la limita maximă egală cu suma remunerației achitate pentru realizarea Conținutului.

 10. Article promotion service through the ContentStream network
  1. .... deleted
 11. Promotion service through the Influencer Marketing module
  1. .... deleted
 12. Date personale, informații comerciale
  1. Advertiserul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizorul de Servicii, date furnizate în procesul de înregistrare sau de utilizare a Site-ului Web.

  2. Administratorul datelor cu caracter personal este Furnizorul de Servicii și acesta prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale, inclusiv, în special, prevederile Legii in Regulamentul UE 679/2016 GDPR.

  3. Furnizorul de Servicii prelucrează datele cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a încheia contractul, pentru a schimba, anula și implementa corespunzător serviciile electronice furnizate. 

  4. Orice utilizator persoană fizică are dreptul de acces la datele personale, dar și dreptul de intervenție asupra lor, precum și dreptul ca datele personale să fie șterse. Pentru a-și exercita drepturile, trebuie să trimită o solicitare către Furnizorul de Servicii - fie prin poștă, la adresa de corespondență, cu nota „Date personale”, fie prin e-mail la office@whitepress.ro.

  5. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi transferate către entități autorizate să le primească, inclusiv autorități juridice competente, conform cu legislația în vigoare, precum și către terți părți care desfășoară activități în numele Furnizorului de Servicii ca parte a furnizării de servicii acoperite de aceste Reglementări.

  6. În legătură cu furnizarea de Servicii descrise în aceste „Termeni și Condiții”, Furnizorul de Servicii transferă, pe baza consimțământului pentru procesare, datele personale furnizate de către Utilizator  altor entități implicate în furnizarea Serviciilor, inclusiv Editori, Jurnaliști, Influenceri și Netsprint sp. z o.o, în calitate de sistem autorizat ContentStream.

  7. În plus, Furnizorului de Servicii i se acordă dreptul de a transfera date personale către partenerii săi de afaceri în scopurile menționate la punctul 12.9 din „Termeni și Condiții”.

  8. Acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Furnizorul de Servicii este necesar pentru a permite prelucrarea comenzilor, emiterea facturilor, realizarea contractelor etc., pentru perioada de timp necesară realizării acestui scop.

  9. Furnizorul de Servicii are, de asemenea, dreptul de a prelucra date cu caracter personal în alte scopuri cu temei legal, scopuri duse la îndeplinire de către Furnizorul de Servicii și partenerii Furnizorului de Servicii, inclusiv pentru marketing direct, al produselor sau serviciilor proprii sau ale partenerilor Furnizorului de Servicii. 

  10. Furnizorul de Servicii are dreptul de a verifica corectitudinea procesării datelor cu caracter personal de către Advertiser în orice moment. În legătură cu exercitarea dreptului descris mai sus, Furnizorul de Servicii are dreptul să solicite realizarea de acțiuni de corecție în modul indicat de acesta. Advertiserul este obligat să întreprindă acțiunile descrise în cerere în termenul specificat de Furnizorul de Servicii, iar, dacă acesta nu specifică niciun termen, trebuie să întreprindă acțiunile în termen de maximum 3 zile de la data la care i s-a solicitat. 

  11. Dacă, în legătură cu furnizarea de Servicii, Advertiserul pune la dispoziția Furnizorului de Servicii date cu caracter personal ale unor persoane din afara structurii sale, pentru care are calitatea de administrator, persoane precum clienți, utilizator de internet, atunci Furnizorul de Servicii va putea prelucra aceste date personale ca parte a consimțământului de procesare a datelor menționat la Regulamentul UE 679/2016 GDPR.

  12. Advertiserul este de acord cu:

    
   • Trimiterea de informații comerciale privind marketingul direct al serviciilor sau bunurilor oferite de Furnizorul de Servicii sau de către partenerii săi de afaceri, inclusiv buletine informative, adresate unui destinatar desemnat, prin intermediul comunicării electronice, în special prin e-mail, utilizând datele obținute de către Furnizorul de Servicii în procesul de înregistrare sau utilizare a site-ului,

   • Folosirea sistemelor automate de telefonie pentru ducerea la îndeplinire a scopurilor de mai sus.

  13. Reguli detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizarea cookie-urilor și transferul informațiilor comerciale sunt stabilite în POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.
    
 13. Răspunderi
  1. Furnizorul de Servicii este răspunzător în fața Advertiserului pentru lipsa de diligență în legătură cu prestarea Serviciilor în calitate de intermediar, indiferent dacă Furnizorul de Servicii acționează ca un substitut direct sau indirect.

  2. Cu excepția cazului în care este precizat în mod direct că Furnizorul de Servicii este direct răspunzător față de Advertiser, responsabilitatea pentru efectul serviciilor individuale îi revine Editorului, Jurnalistului și Influencerului. Dacă o asemenea situație solicită transferul oricărei reclamații împotriva Editorului, Jurnalistului sau Influencerului către Advertiser, Furnizorul de Servicii este obligat să îi atribuie drepturile sale imediat.

  3. Furnizorul de Servicii depune toate diligențele pentru ca Serviciul furnizat să fie întotdeauna disponibil în orice moment, dar nu garantează și nu este responsabil pentru disponibilitatea deplină a acestuia și, respectând prerogativele dobândite în urma contractelor de prestări servicii, își rezervă dreptul de a schimba, retrage, suspenda sau întrerupe orice funcțiune sau caracteristică a Serviciului în orice moment și în orice măsură. Furnizorul de Servicii informează că orice modificare, retragere, suspendare sau întrerupere a oricărei caracteristici a Serviciului nu este supusă obligației notificării prealabile.

  4. Cele menționate anterior se aplică mutatis mutandis modificărilor de preț stabilite de Serviciu.

  5. Furnizorul de Servicii nu este răspunzător pentru eventualele daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a Serviciului, în special contrar prevederilor acestor „Termeni și Condiții”.

  6. Furnizorul de Servicii nu va fi responsabil pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acordului încheiat pentru punerea la dispoziție a Serviciului sau pentru probleme în utilizarea Serviciului, dacă acestea au apărut ca urmare a unor evenimente pe care Furnizorul nu le-a putut prezice cu diligența cuvenită sau pe care nu le-ar fi putut preveni, precum și ca urmare a unor evenimente întâmplătoare („forță majoră”).

  7. În orice caz, răspunderea Furnizorului de Servicii nu include răspunderea pentru profiturile pierdute de către Advertiser și ea nu poate depăși suma indicată în secțiunile relevante din Reglementări, iar dacă, în cadrul unui serviciu, nu a fost determinat un astfel de prag,  răspunderea Furnizorului de Servicii este limitată la suma maximă de 800 EUR.

  8. Limitările cu privire la valoarea răspunderii menționate la clauza 13.7 nu se aplică dacă daunele sunt cauzate de Furnizorul de Servicii în mod intenționat.

  9. Furnizorul de Servicii nu este responsabil pentru conținutul, valoarea materială și conformitatea cu realitatea a articolelor realizate de către Advertiser.

  10. Furnizorul de Servicii nu este responsabil pentru eficacitatea Serviciilor, ceea ce înseamnă, în special, că Furnizorul de Servicii nu garantează în niciun fel efectul de creștere a veniturilor Advertiserului.

  11. În cazul în care Furnizorul de Servicii publică anumite ghiduri, sfaturi, păreri, (Baza de cunoștințe) în cadrul funcționalității Serviciului, atunci:

    
   • Advertiserul nu este obligat să respecte aceste mesaje;

   • Dacă Advertiserul le respectă,  face acest lucru pe propria sa răspundere, astfel încât Furnizorul de Servicii nu este responsabil pentru consecințele punerii în practică a acestor acțiuni.

  12.  Advertiserul este responsabil pentru orice încălcare a „Termenilor și Condițiilor” și a acordurilor încheiate pe baza acestora. 

  13. În cazul în care, pentru ducerea la îndeplinire a unui anumit contract, este necesar ca Advertiserul să transmită informații, conținut sau alte forme de comunicare (fotografii, grafică etc.), Advertiserul dă asigurări că:

   • deține drepturi de autor sau conexe sau licențe pentru aceste materiale, care sunt suficient de acoperitoare;

   • utilizarea lor în scopul executării contractului nu va încălca drepturile de autor ale  unor terțe părți;

   • deține permisiunile necesare pentru difuzarea imaginii persoanelor indicate în materiale;

   • utilizarea acestora nu încalcă niciun drept de proprietate industrială al unei terțe părți și, în special, nu încalcă niciun drept de protecție pentru mărci  sau mărci înregistrate;

   • publicarea acestora nu constituie un act de concurență neloială;

   • publicarea lor nu încalcă legea, bunele maniere, regulile de conviețuire socială sau  anumite interese justificate ale terțelor părți.

  14. Atunci când plasează comandă pentru oricare dintre Servicii, Advertiserul este obligat să se asigure că aceste activități nu încalcă legea din alte motive decât cele menționate mai sus. În special, acesta se referă la asigurarea conformității publicității sau promovării cu reglementările legale în vigoare, inclusiv publicitatea (publică și non-publică) a produselor de tipul produsele farmaceuticelor, tutunului, alcoolului, precum și de tipul serviciilor precum jocurile de noroc.

  15. Dacă, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor Furnizorului de Servicii rezultate din acordurile încheiate, în urma oferirii de informații false sau incomplete de către Advertiser sau în urma faptului că acesta încalcă legea, se instituie o acțiune civilă, penală sau administrativă împotriva Furnizorului de Servicii, sau se fac reclamații împotriva acestuia, Advertiserul se obligă să asigure Furnizorului de Servicii, pe cheltuiala sa și în măsura în care este posibil, asistență pentru retragerea pretențiilor sau a reclamațiilor aduse Furnizorului de Servicii. În plus, în cazul de mai sus, Advertiserul se obligă să repare daunele suferite de Furnizorul de Servicii în legătură cu procedurile declanșate împotriva Furnizorului de Servicii sau în legătură cu reclamații și pretenții ridicate împotriva Furnizorului de Servicii, adică să îndeplinească revendicările justificate ridicate de terțe părți (cu condiția ca acestea să fie acordate de o instanță competentă în baza unei hotărâri definitive și obligatorii), să ramburseze echivalentul oricăror sancțiuni sau amenzi plătite efectiv de Furnizorul de Servicii, sancțiuni sau amenzi impuse Furnizorului de Servicii, dovedite cu documente, și să acopere costurile suportate de către Furnizorul de Servicii pentru asistența juridică necesară. 

  16. Furnizorul de Servicii nu este autorul articolelor sau Conținutului încadrat la Servicii, și, prin urmare, Furnizorul de Servicii se poate asigura că a dobândit drepturi asupra lor în baza tranzacțiilor legale, acceptând cu bună-credință conformitatea declarațiilor cu privire la drepturi a entităților de la care le-a dobândit cu starea de fapt. Totuși, în cazul în care, în ciuda unor astfel de declarații sau asigurări ale terților, contractele încheiate cu Furnizorul de Servicii nu vor fi în concordanță cu starea  de fapt, lucru ce implică faptul că Advertiserul nu va putea dobândi drepturile prevăzute în Regulamente, atunci Furnizorul de servicii, în calitate de intermediar în îndeplinirea acțiunilor individuale descrise în Regulamente, nu poate fi făcut răspunzător pentru acest lucru, inclusiv pentru daunele aduse Advertiserului, cu condiția ca acesta să întreprindă toate acțiunile în temeiul cărora Advertiserul să poată prelua eventualele revendicări ale Furnizorului de Servicii către persoanele responsabile pentru această stare de fapt.

  17. Site-ul web poate conține referințe la conținut publicat pe alte site-uri web. Acest lucru nu înseamnă că Furnizorul de Servicii sau autorii conținutului postat pe Site-ul web adoptă o anumită poziție cu privire la conținutul acestor site-uri sau sunt responsabili pentru acestea.

  18. Advertiserul nu poate acționa în detrimentul Editorului sau al Influencerului, inclusiv prin plasarea de linkuri  nenaturale către articole publicate (sau alte postări pe social media), postând comentarii nepotrivite la articole, plasând linkuri nenaturale către articole. Dacă se găsesc astfel de acțiuni, Advertiserul autorizează Furnizorul de Servicii să determine Editorul sau Influencerul să șteargă articolul sau postarea publicată pe social media, fără ca Advertiserul să aibă dreptul de a solicita despăgubiri, nici măcar pentru plata făcută deja.  

  19. Advertiserul consimte transferul drepturilor și obligațiilor Furnizorului de Servicii ce decurg din aceste Termene și Condiții sau din alte contracte încheiate în vederea îndeplinirii lor.

 14. Reclamații
  1. Dispozițiile acestui punct se aplică ținând cont de prevederile anterioare ale Reglementărilor, ceea ce înseamnă, în special, că, dacă Reglementările indică o dată specifică pentru depunerea unei reclamații de către Advertiser, acesta este obligat să respecte acea dată, și nu cea descrisă la punctele următoare.

  2. Reclamațiile privind Serviciul trebuie transmise prin e-mail la adresa office@whitepress.ro.

  3. Reclamația trebuie să includă cel puțin următoarele elemente: data și ora evenimentului ce face obiectul reclamației, adresa de e-mail a reclamantului și o descriere concisă a circumstanțelor ce au cauzat reclamația.

  4. Reclamațiile vor fi rezolvate în termen de 14 zile lucrătoare de la primire, în ordinea datei primirii. În cazul în care nu este posibil ca aceste termen să fie respectat, Furnizorul de Servicii va informa persoana care transmite reclamația cu privire la acest fapt, precizând care este motivul prelungirii termenului, precum și noul termen estimat pentru formularea unui răspuns.

  5. Persoana care înaintează reclamația va fi informată despre modul de procesare a reclamației prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată în cadrul reclamației.

    

 15. Dispoziții finale
  1. În problemele care nu sunt reglementate, se aplică dispozițiile legii generale aplicabile.

  2. Orice neînțelegeri între Advertiser și Furnizorul de Servicii vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul lipsei unui acord, litigiul va fi transmis instanței locale de judecată de care aparține Furnizorul de Servicii.

  3. Reglementările pot fi supuse unor modificări periodice, asupra cărora Advertiserul va fi informat. Dacă Advertiserul, care are un cont pe Site-ul Web, nu acceptă modificările aduse Reglementărilor, are dreptul de a face o solicitare de ștergere a acelui cont și de încetare a colaborării până la data intrării în vigoare a acestor modificări,  fapt ce presupune trimiterea unui formular sau a unui email la următoarele adrese de contact: office@whitepress.ro.

  4. Advertiserul declară că a citit prezentele Reglementări, anexele lor, inclusiv Reglementările la care s-a făcut referire, dar și Politica de Confidențialitate a Furnizorului de Servicii.

  5. Reglementările intră în vigoare la data de 01.01.2018.