Despre noi

O garanție de 36 de luni – termeni pentru agenții de publicitate

O garanție de 36 de luni – termeni pentru agenții de publicitate

 

 1. 1. Dispoziții generale
  1. 1.1. Acești Termeni de Garanție stabilesc termenii în care Agentul de publicitate poate utiliza serviciul 36 DE LUNI GARANȚIE oferit de WHITEPRESS SRL cu sediul social în Oradea, str. Alexandru D. Xenopol nr. 30, cod postal 410220, entitate înregistrată în Registrul Antreprenorilor Curții Naționale (State Court Register), registru administrat de Curtea Districtului din Oradea, departamentul comercial VIII al Registrului Curții Naționale la numărul cod CUI: (denumită de aici înainte "Administratorul"), entitate care este Administratorul datelor personale ale Utilizatorilor, în accepțiunea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului European (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016, cu privire la protecția persoanelor fizice în domeniul prelucrării datelor personale și al liberei circulații a acestor date și al documentului care înlocuiește Directiva 95/46 (denumită în continuare GDPR).
    
  2. 1.2. Dacă nu se prevede altfel în prezentul document, termenii cu majuscule enumerați mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

   Zi lucrătoare – fiecare zi a săptămânii de luni până vineri, excluzând sărbătorile legale înțelese prin textul legii din 18 ianuarie 1951 privind zilele nelucrătoare.

   Garanție– un serviciu constând în menținerea conținutului publicat comandat de Agentul de publicitate pe Portalul Editorului pentru o perioadă neîntreruptă de 36 de luni de la data publicării, implementat în cadrul programului 36 DE LUNI GARANȚIE oferit de WhitePress prin funcționalitățile relevante ale Website-ului.

   Portal - un portal web sau blog aparținând Editorului, al cărui spațiu îl oferă Editorul pe Website, urmând să fie pus la dispoziție în scopul publicării articolelor comandate de Agenții de publicitate, în conformitate cu prevederile relevante din Termenii și Condițiile pentru Agentul de publicitate.

   Conținut Publicat – un articol plătit sau un articol cu titlu de expertiză, așa cum este definit în secțiunea Termenii și Condiții pentru Agentul de publicitate, care face obiectul comenzii Agentului de publicitate pe Website.

   Condiții de Garanție – – acești Termeni de Garanție care specifică condițiile de utilizare a serviciului de Garanție în cadrul programului 36 DE LUNI GARANȚIE pentru Agenții de publicitate.

   Termeni și Condiții pentru Agentul de publicitate – un document care reglementează condițiile de utilizare a Website-ului și serviciilor de comenzi puse la dispoziție prin intermediul Website-ului de către Agenții de publicitate, disponibil pe acest link

   Termeni și Condiții pentru Editor –un document care reglementează condițiile de utilizare a Website-ului și furnizarea sau comandarea serviciilor puse la dispoziție prin intermediul Website-ului de către Editori, disponibil  pe acest link.

   Reclamație – o procedură prin care Agentul de publicitate depune o solicitare legată de indisponibilitatea conținutului publicat în conformitate cu Garanția.

   Agent de publicitate – un Utilizator al Website-ului care este un antreprenor a cărui situație este reglementată de secțiunea de Termeni și condiții pentru Agentul de publicitate.

   Website – un website deținut și furnizat de WhitePress la: whitepress.pl, whitepress.net și whitepress.com.

   Acord – un acord pentru furnizarea serviciului de garanție de către WhitePress către Agentul de publicitate, încheiat între Agentul de publicitate și WhitePress, în conformitate cu acești Termeni de garanție.

   Utilizator– un utilizator final al rețelei de Internet care vizitează Website-ul.

   WhitePress – WhitePress SRL, cu sediul în Oradea, Str. Alexandru D. Xenopol nr. 30, entitate înregistrată în Registrul Antreprenorilor Curții Naționale (State Court Register), registru administrat de Curtea Districtului din Oradea, departamentul comercial VIII al Registrului Curții Naționale la numărul cod CUI: (denumită de aici înainte "Administratorul"), entitate care este Administratorul datelor personale ale Utilizatorilor, în accepțiunea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului European (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016, cu privire la protecția persoanelor fizice în domeniul prelucrării datelor personale și al liberei circulații a acestor date și al documentului care înlocuiește Directiva 95/46 (denumită în continuare GDPR).

   Editor – un Utilizator al Website-ului care este un antreprenor a cărui situație este reglementată de Termenii și Condițiile pentru Editor.   Taxă – o taxă plătită de către Agentul de publicitate către WhitePress în cadrul Garanției.
    
  3. 1.3. WhitePress furnizează servicii electronice Utilizatorilor Website-ului pe baza acordurilor de la distanță încheiate între Utilizator și WhitePress. Acești Termeni de Garanție constituie reglementările pentru furnizarea serviciilor electronice menționate la art. 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind Furnizarea de Servicii prin Mijloace Electronice.
    
  4. 1.4. WhitePress furnizează servicii în scopul încheierii de Acorduri, prelucrând Reclamații în temeiul acordurilor încheiate pentru furnizarea serviciului de Garanție și efectuând plăți în temeiul acordurilor încheiate pentru furnizarea serviciului de Garanție.
    
  5. 1.5. Încheierea unui acord în scopul utilizării Serviciilor furnizate de WhitePress, la care se face referire în secț. 4 de mai sus este posibilă cu condiția ca Agentul de publicitate să aibă un PC, Mac sau un computer similar conectat la Internet, echipat cu un sistem de operare (Windows, Mac OS, Linux sau similar) și un browser web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), precum și acces la un cont de e-mail.
    
  6. 1.6. În măsura în care nu sunt acoperite de acești Termeni de Garanție, dispozițiile Termenilor și condițiilor pentru Agentul de publicitate se vor aplica în mod corespunzător.
    
  7. 1.7. Serviciile furnizate de WhitePress în cadrul Termenilor de Garanție sunt destinate persoanelor care utilizează aceste Servicii în scopuri legate de propria activitate comercială și, în același timp, aceste servicii au caracter profesional în ceea ce privește afacerea lor. Ori de câte ori un Utilizator care este consumator sau antreprenor pentru care utilizarea serviciilor furnizate de WhitePress nu are caracter profesional (așa-numitul cvasi-antreprenor) dorește să utilizeze serviciile furnizate de WhitePress acoperite de Termenii de Garanție, acorduri în domeniul de aplicare a serviciilor furnizate de WhitePress prin mijloace electronice vor fi încheiate cu respectivul Utilizator în condiții convenite individual, cu condiția ca prevederile Termenilor de Garanție și documentele la care se referă Termenii de Garanție să se aplice acestui Agent de publicitate în ceea ce privește prețurile și, în funcție de aranjamente individuale, respectiv în scopul remanent.
    
 2.  2. Condiții pentru Garanție
  1. 2.1. rin furnizarea serviciului de Garanție, Editorul se obligă să asigure disponibilitatea neîntreruptă a Conținutului Publicat comandat de Agentul de publicitate prin intermediul Website-ului pe Portalul Editorului pe o perioadă de 36 de luni de la data publicării.
    
  2. 2.2. Sub incidența secț. 2.5 de mai jos, disponibilitatea Conținutului Publicat pe Portal va însemna că în perioada de Garanție Conținutul Publicat este vizibil pe Portalul Editorului, iar link-urile din Conținutul Publicat rămân active și au parametri imuabili.
    
  3. 2.3. Perioadele de întrerupere a disponibilității Conținutului publicat acoperit de Garanție pe Portalul Editorului nu pot depăși 9 (nouă) zile consecutive o dată. Pentru a evita orice dubiu, cazurile în care Conținutul publicat este indisponibil pentru o perioadă care nu depășește 9 (nouă) zile consecutive nu vor constitui o încălcare a termenilor Acordului încheiat și nu vor îndreptăți Agentul de publicitate să formuleze o Reclamație.
    
  4. 2.4. WhitePress va monitoriza disponibilitatea Conținutului publicat acoperit de Acord pe Portalul Editorului pe durata Garanției. Informațiile privind indisponibilitatea Conținutului publicat, inclusiv informațiile despre numărul de zile în care Conținutul publicat nu este disponibil pe Portalul Editorului, vor fi vizibile pentru Agenții de publicitate pe Website.
    
  5. 2.5. Monitorizarea disponibilității Conținutului publicat va avea loc la intervalele de timp specificate de WhitePress, prin urmare, în cazul unor probleme cu disponibilitatea Conținutului publicat care apar după ce WhitePress a monitorizat Conținutul publicat într-o anumită zi, acest fapt va fi reținut pe Website în ziua următoare.
    
  6. 2.6. Pe durata Acordului, Editorul va avea dreptul de a schimba adresa URL a Conținutului publicat acoperit de Acord, cu condiția ca Editorul să folosească o redirecționare 301 pentru a face o astfel de modificare. O astfel de modificare nu va fi considerată o încălcare a Acordului.
    
  7. 2.7. Dacă Editorul primește filtrul manual „Link-uri neconforme de pe site-ul dvs.” sau un filtru similar impus de Google cu privire la Portalul pe care a fost publicat Conținutul publicat acoperit de Acord, Editorul poate schimba atributul link-ului din Conținutul publicat din „dofollow”. „ la „nofollow”. O astfel de acțiune nu va constitui o încălcare a termenilor Acordului.
    
 3. 3. Acord
  1. 3.1. WhitePress desemnează pe Website care dintre Portalurile Editorilor participă la programul 36 DE LUNI GARANȚIE. Informațiile despre posibilitatea achiziționării serviciului de Garanție sunt vizibile pentru Agenții de publicitate ca parte a funcționalităților relevante ale Website-ului.
    
  2. 3.2. Decizia privind eligibilitatea unui anumit Editor sau a unui Portal dat de Editor pentru programul 36 DE LUNI GARANȚIE este luată de WhitePress într-o manieră arbitrară, pe baza evaluării Portalului Editorului și a interesului larg al Agenților de publicitate.
    
  3. 3.3. Desemnarea la care se face referire în secț. 3.1 de mai sus, constituie o ofertă de încheiere a Acordului adresată Agentului de publicitate.
    
  4. 3.4. Agentul de publicitate achiziționează serviciul de Garanție în etapa plasării unei comenzi pentru furnizarea spațiului Portal al Editorului prin funcționalități relevante ale Website-ului, sau în cadrul altor funcționalități puse la dispoziție de Website.
    
  5. 3.5. Serviciul de Garanție este furnizat numai pentru scopul Conținutului Publicat pentru care a fost achiziționat.
    
  6. 3.6. La achiziționarea Garanției de către Agentul de publicitate, Agentul de publicitate și WhitePress încheie un acord în conformitate cu acești Termeni de Garanție.
    
  7. 3.7. WhitePress își rezervă dreptul de a face modificări în ceea ce privește editorii și portalurile care participă la programul 36 DE LUNI GARANȚIE. Modificările în disponibilitatea serviciului de Garanție pentru Portaluri individuale nu constituie amendamente la acești Termeni de Garanție.
    
  8. 3.8. Ca parte a funcționalității Website-ului, Agentul de publicitate are opțiunea de a previzualiza și filtra Publicațiile pentru care a fost achiziționat serviciul de Garanție.
    
 4.  4. Valoarea comisionului
  1. 4.1. Serviciul de Garanție este plătit.
    
  2. 4.2. Valoarea Comisionului este determinată de WhitePress și depinde de valoarea Conținutului Publicat la care se referă serviciul de Garanție.
    
  3. 4.3. Valoarea Taxei este vizibilă pentru Agentul de publicitate pe Website în etapa plasării unei comenzi.
    
  4. 4.4. În măsura în care nu sunt acoperite de acești Termeni de Garanție, prevederile Termenilor și Condițiilor pentru Agentul de publicitate se vor aplica taxei, inclusiv în legătură cu regulile de plată a Taxei de către Agentul de publicitate.
    
 5. 5. Reclamații și plăți care decurg din Reclamații
  1. 5.1. În cazul în care, pe durata termenului de garanție, Conținutul Publicat acoperit de acord nu este disponibil pe portalul editorului în sensul punctului 2.4 din Termeni și Condiții pentru o perioadă care depășește 9 (nouă) zile consecutive, Agentul de publicitate are dreptul de a înainta o reclamație prin intermediul funcționalității relevante a Website-ului.
    
  2. 5.2. Depunerea unei Reclamații se face prin transmiterea cererii „Trimite o Reclamație” disponibilă Agentului de publicitate prin funcționalitatea Website-ului. Solicitarea la care se face referire în propoziția anterioară este pusă la dispoziția Advertiserului pe Website atunci când perioada de indisponibilitate a Conținutului Publicat pe Portal depășește 9 (nouă) zile consecutive.
    
  3. 5.3. Reclamațiile pot fi depuse numai în perioada de Garanție. După expirarea perioadei de garanție, pretențiile Agentului de publicitate în temeiul Garanției vor expira.
    
  4. 5.4. Reclamațiile sunt procesate de WhitePress în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii.
    
  5. 5.5. În cazul unei analize pozitive a Reclamației, WhitePress va rambursa 100% din valoarea Conținutului Publicat Agentului de publicitate, excluzând costul Taxei suportate de Agentul de publicitate, care este nerambursabilă.
    
  6. 5.6. Rambursarea se realizează în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării pozitive în considerare a Reclamației de către WhitePress, prin creditarea automată a contului Agentului de publicitate de pe Website cu suma rambursării datorată Agentului de publicitate prin Garanție.
    
  7. 5.7. Agentul de publicitate nu poate retrage fondurile returnate în contul său de pe Website, ca parte a unei reclamații procesate cu succes. Agentul de publicitate poate folosi astfel de fonduri pentru comenzile ulterioare plasate prin intermediul Website-ului în conformitate cu prevederile Termenilor și Condițiilor pentru Agentul de publicitate.
    
 6. 6. Excluderi privind plățile care decurg din Reclamații
  1. 6.1. Agentul de publicitate nu are dreptul de a solicita o rambursare menționată la punctul 5.4 din Termenii de Garanție de mai sus, dacă:
    
   1. Conținutul Publicat a fost eliminat de pe Portal înainte de expirarea Perioadei de Garanție la cererea Agentului de publicitate;
   2. Conținutul publicat a fost șters din cauza faptului că a încălcat prevederile legii, iar Editorul a fost obligat să-l șteargă pe baza unei hotărâri judecătorești definitive sau a unei hotărâri definitive a unui organ administrativ.;
   3. Conținutul publicat a fost eliminat ca urmare a acțiunii deliberate a Agentului de publicitate în detrimentul Editorului, de ex. prin link-uri neconforme a Conținutului publicat;
   4. Conținutul publicat a devenit indisponibil din cauza acțiunii deliberate a Agentului de publicitate sau a persoanelor care acționează în interesul Agentului de publicitate, care a constituit o încercare de a extorca o rambursare a valorii conținutului publicat în temeiul Garanției;
   5. Agentul de publicitate a devenit proprietarul Portalului pe care a fost publicat Conținutul publicat acoperit de Acord;
   6. Link-urile din Conținutul publicat încetează să fie active din cauza faptului că Website-ul conectat prin link în Conținutul publicat nu mai există sau când link-ul postat în Conținutul publicat este ilegal și, prin urmare, este eliminat de către Editor.

    
  2. 6.2. Agentul de publicitate nu are dreptul de a primi o rambursare la care se face referire la punctul 5.5 din Termenii de Garanție de mai sus și în situația în care perioada de indisponibilitate a conținutului publicat acoperită de Acordul pe Portalul Editorului nu depășește 9 (nouă) zile consecutive o dată.
    
  3. 6.3. Contactul cu privire la serviciul de Garanție este posibil doar prin intermediul Website-ului. Agentul de publicitate nu are dreptul de a contacta Editorul cu privire la disponibilitatea Conținutului publicat pe Portalul Editorului, ocolind Whitepress, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prevederile Termenilor de Garanție, Termenii și Condițiile pentru Editor și/sau Termenii și Condițiile pentru Agentul de publicitate.
    
 7. 7. Răspundere
  1. 7.1. Agentul de publicitate va fi responsabil pentru orice încălcare a Termenilor de Garanție sau a condițiilor care decurg din Acordurile încheiate pe baza Termenilor de Garanție, precum și pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Acordului încheiat pe baza Termenilor de Garanție.
    
  2. 7.2. WhitePress depune eforturile necesare pentru a se asigura că serviciile pe care le furnizează sunt în orice moment disponibile în mod continuu și complet, dar nu garantează și nu este responsabilă pentru disponibilitatea lor deplină și își rezervă dreptul de a modifica, retrage, suspenda sau întrerupe orice funcție sau caracteristică a serviciilor furnizate în orice moment și în orice măsură. Modificarea, retragerea, suspendarea sau întreruperea oricărei funcții sau caracteristici a serviciilor furnizate nu necesită o notificare prealabilă.
    
  3. 7.3. WhitePress depune eforturile necesare pentru a se asigura că serviciile pe care le furnizează sunt în orice moment disponibile în mod continuu și complet, dar nu garantează și nu este responsabilă pentru disponibilitatea lor deplină și își rezervă dreptul de a modifica, retrage, suspenda sau întrerupe orice funcție sau caracteristică a serviciilor furnizate în orice moment și în orice măsură. Modificarea, retragerea, suspendarea sau întreruperea oricărei funcții sau caracteristici a serviciilor furnizate nu necesită o notificare prealabilă.
    
  4. 7.4. WhitePress nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Acordului încheiat, dacă acesta a survenit ca urmare a unor evenimente pe care WhitePress, cu diligența necesară, nu a putut să le prevadă sau să le prevină, precum și din cauza unor evenimente aleatorii și a forței majore.
    
  5. 7.5. WhitePress nu va fi răspunzătoare pentru efectele utilizării de către Agentul de publicitate a serviciilor oferite de WhitePress, ceea ce înseamnă în special că WhitePress nu garantează în niciun fel efectele sub formă de venituri crescute pentru Agentul de publicitate și nici nu oferă nicio garanție pentru atingerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri conform Acordurilor încheiate.
    
  6. 7.6. În niciun caz, răspunderea WhitePress nu se va extinde la responsabilitatea pentru profiturile pierdute ale Agentului de publicitate.
    
 8. 8. Procedura de reclamație privind furnizarea de servicii electronice
  1. 8.1. Orice Reclamații privind furnizarea de servicii electronice de către WhitePress în conformitate cu acești Termeni de Garanție trebuie trimise prin e-mail la următoarea adresă: office@whitepress.ro
    
  2. 8.2. Reclamația trebuie să conțină cel puțin: data și ora evenimentului care face obiectul Reclamației, adresa de e-mail a persoanei care depune Reclamația și o scurtă descriere a obiecțiilor ridicate.
    
  3. 8.3. Reclamațiile vor fi luate în considerare în termen de 14 zile de la primire, în ordinea datei de primire.
    
  4. 8.4. În cazul în care nu este posibilă îndeplinirea termenului de mai sus, Furnizorul de Servicii va informa persoana care depune Reclamația despre acest fapt, precizând motivul prelungirii termenului, precum și timpul estimat de răspuns.
    
  5. 8.5. Persoana care depune Reclamația va fi informată cu privire la modul de procesare a Reclamație prin e-mail, informațiile fiind trimise la adresa de e-mail furnizată în Reclamație.
    
 9. 9. Dispoziții finale
  1. 9.1. În aspectele care nu sunt cuprinse de acești Termeni de Garanție, se vor aplica în mod corespunzător prevederile Termenilor și condițiilor pentru Editor și prevederile legii poloneze.
    
  2. 9.2. Eventualele litigii dintre Agent de publicitate și WhitePress vor fi soluționate pe cale amiabilă și, în cazul în care nu se ajunge la un acord, aceste litigii vor fi trimise unei instanțe cu jurisdicție asupra sediului social al WhitePress.
    
  3. 9.3. WhitePress își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de Garanție din motive importante. Agentul de publicitate va fi informat cu privire la orice modificări aduse Termenilor de Garanție cu cel puțin 7 zile înainte prin trimiterea informațiilor despre modificările la adresa sa de e-mail furnizată ca parte a contului Agentului de publicitate pe Website.br />  
  4. 9.4. Prin aderarea la programul 36 DE LUNI GARANȚIE, Agentul de publicitate declară că a citit acești Termeni de garanție și că le acceptă conținutul.
    
  5. 9.5. Termenii de Garanție intră în vigoare la 04.07.2022.