1. Prevederi generale
  1. Site-urile web www.whitepress.com/ro, sunt administrate de WhitePress SRL, cu sediul în Oradea, Str. Alexandru D. Xenopol nr. 30, entitate înregistrată în Registrul Antreprenorilor Curții Naționale (State Court Register), registru administrat de Curtea Districtului din Oradea, departamentul comercial VIII al Registrului Curții Naționale la numărul cod CUI: (denumită de aici înainte "Administratorul"), entitate care este Administratorul datelor personale ale Utilizatorilor, în accepțiunea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului European (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016, cu privire la protecția persoanelor fizice în domeniul prelucrării datelor personale și al liberei circulații a acestor date și al documentului care înlocuiește Directiva 95/46 (denumită în continuare GDPR). Pentru a intra în legătura cu Administratorul, trimiteți un email la romania@whitepress.com.
  2. Această Politică de Confidențialitate este valabilă pentru site-urile web www.whitepress.com/ro, www.whitepress.pl (denumite în continuare „Site-ul Web") și se referă la fiecare utilizator („Utilizator”) care folosește Site-ul web, inclusiv la jurnaliști acreditați, influenceri, advertiseri și editori (publishers).
  3. Site-ul web informează cu privire la faptul că întreg conținutul său este protejat de lege, de drepturile de copyright sau alte drepturi ce decurg din înregistrarea de mărci și că acesta nu poate fi folosit în nicio formă fără acordul scris al Administratorului, cu excepția utilizării în scopuri personale, așa cum sunt ele definite de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.
  4. Orice activități care trec dincolo de dreptul de utilizare detaliat mai sus sunt interzise și pot atrage răspunderea civilă și penală.
    
  5. Administratorul depune toate diligențele pentru a proteja confidențialitate Utilizatorilor. Administratorul respectă cerințele legii pentru ca totalitatea datelor, inclusiv datele personale furnizate de Utilizatori, să fie protejate împotriva pierderii, distrugerii, diseminării, a accesului neautorizat și a utilizării nepotrivite. Utilizatorii, de cealaltă parte, pot și ei să crească gradul de securitate pe internet al datelor lor, inclusiv al datelor personale (de exemplu, prin schimbarea frecventă a parolelor, folosind o combinație de litere și numere). Mai mult, fiecare Utilizator decide în mod independent dacă își folosește drepturile (vezi punctul 4) referitoare la controlul asupra procesării datelor sale. Exercitarea drepturilor care împiedică prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator, în măsura în care acestea sunt necesare pentru furnizarea de servicii de către Administrator, este echivalentă cu renunțarea la acel serviciu.
    
  6. Administratorul nu este responsabil pentru regulile de confidențialitate ale site-urilor web pe care Utilizatorul le va accesa urmând link-urile postate în Site-ul Web.
    
  7. Orice modificări ale prevederilor Politicii de Confidențialitate, determinate mai ales de lărgirea spectrului de servicii oferite de Site-ul Web, de modernizarea Site-ului Web, de modificări ale prevederilor legale cu privire la protecția datelor, vor fi aduse la cunoștința Utilizatorilor prin mijloace electronice. 
    
  8. Dacă nu sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate, vă rugăm să nu folosiți serviciile Site-ului nostru web. 
    
 2. Procesarea datelor cu caracter personal 
  1. Datele persoanele ale Utilizatorilor care se înregistrează folosind butonul „Înregistrare” sunt procesate cu următoarele scopuri:  
   • furnizarea serviciului de către Administrator, serviciu ales de Utilizator prin abonarea la unul dintre modulele existente (Advertiser, Editor, Influencer, e-PR) și acceptarea reglementărilor alese - baza legală a procesării datelor cu caracter personal este derularea contractului în care Utilizatorul este parte contractantă, i.e. Art. 6, aliniatul 1, lit. b) GDPR.
   • marketing direct realizat de Administrator și alte entități interesate să își promoveze propriile bunuri sau servicii - Utilizatori vor primi informații comerciale cu privire la Site-ul Web sau care fac trimitere la conținut nou disponibil pe Site-ul Web, dar și informații comerciale cu privire la conferințe și traininguri din domeniul modulului la care Utilizatorul s-a abonat - baza legală pentru procesare este interesul legitim, legal, al Administratorului și al terțelor părți, i.e. Art. 6, aliniatul 1, lit. f) GDPR. 
  2. Datele personale ale Utilizatorilor care se abonează la Newsletter-ul disponibil în pagina Knowledge Base sunt procesate cu următoarele scopuri:  
   • marketing direct realizat de Administrator și alte entități interesate să își promoveze propriile bunuri sau servicii -  Utilizatori vor primi informații comerciale cu privire la Site-ul Web sau care fac trimitere la conținut nou disponibil pe Site-ul Web, dar și informații comerciale cu privire la conferințe și traininguri din domenii conexe paginii Knowledge Base - baza legală pentru procesare este interesul legitim, legal, al Administratorului și al terțelor părți, i.e. Art. 6, aliniatul 1, lit. f) GDPR.
  3. Serviciul de trimitere de Newsletter, la care se face referire la punctul 2, este activat de completarea unui formular pus la dispoziție pe Site-ul Web și apoi de click-ul făcut pe linkul trimis către adresa de email furnizată de Utilizator în momentul abonării. Utilizatorul se poate dezabona de la acest serviciu în orice moment, cu efect imediat, prin trimiterea unei cereri către Administrator. Fiecare dintre mesajele trimise de către Administrator ca parte a serviciului de Newsletter conține un link către pagina de dezabonare de la Newsletter (linkul de opt-out). Administratorul confirmă atât inițierea, cât și încetarea serviciului de Newsletter prin mesaje corespunzătoare trimise la adresa de email furnizată de Utilizator.
    
  4. Datele personale ale Utilizatorilor care se abonează la Newsletter-ul pentru jurnaliști, disponibil ca parte a serviciilor oferite de http://www.biuroprasowe.pl/newsletter-dziennikarze sunt procesate pentru scopul de a: 
   • Trimite către adresa furnizată de Utilizator informații cu privire la comunicate de presă noi ce au fost adăugate pe utilizatori ai platformei WhitePress - baza pentru procesare fiind acordul Utilizatorului explicit exprimat pentru scopul de mai sus prin selectarea căsuței corespunzătoare (art. 6, par. 1 lit. A GDPR).
     
  5. Furnizarea de date de către Utilizator în cadrul procesului de înregistrare la care se face referire la punctul 2.1 este o condiție sine-qua-non pentru furnizarea serviciului.
    
  6. Furnizarea de date (adresa de email) de către Utilizator în cadrul procesului de înregistrare la care se face referire la punctele 2.2 și 2.3 este o condiție sine-qua-non pentru a primi informații în format electronic prin email.
    
  7. Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatorii înregistrați pe Website (punctul 2.1) cu scopul de a beneficia de serviciile oferite de Administrator pe baza reglementărilor legale aplicabile, prezentate pe Site-ul Web, pe baza principiului transferului procesării datelor sunt:
   •  
   • Alte entități care sunt implicate în furnizarea serviciilor, inclusiv Jurnaliști, Influenceri, Advertiseri, Editori și Netsprint sp. z o.o., prin aprobarea acordată sistemului ContentStream.
   • Alte entități cărora li se încredințează procesarea datelor cu caracter personal în vederea procesării comenzilor, emiterii de facturi și realizării contractului, pe durata de timp necesară realizării acestui obiectiv, incluzând în mod special: birouri de contabilitate, procesatori de plăți, companii de găzduire, companii prestatoare de servicii, softuri de contabilitate.
  8. Destinatarul datelor tuturor Utilizatorilor care au furnizat datele lor cu caracter personal în cadrul procesului de înregistrare la care se face referire la punctele 2.1, 2.2 și 2.3 sunt, pe principiul transferului procesării datelor, operatorii sistemelor de email utilizați de Administrator cu scopul trimiterii de email-uri - doar pentru scopurile menționate la punctele 2.1, 2.2, 2.3. 
    
  9. Dacă, în legătură cu prestarea de servicii, Utilizatorul furnizează date cu caracter personal care nu sunt necesare pentru scopurile declarate ale Administratorului, Administratorul va putea procesa și aceste date, dar va f nevoie de un alt consimțământ din partea Utilizatorului pentru prelucrarea acestora.
    
  10. Utilizatorul, în concordanță cu deciziile și afirmațiile (acordurile) sale transmise la momentul înregistrării sau utilizării Site-ului Web, își poate exprima acordul și pentru:
   • transmiterea de informații referitoare la marketingul direct al bunurilor și serviciilor ogerite de Administrator și partenerii să de afaceri, inclusiv newslettere, adresate unui destinatar desemnat, prin mijloace electronice de comunicare, în special prin email, folosind datele obținute de către Administrator în decursul înregistrării sau utilizării Site-ului Web (acord exprimat pe baza Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic).
   • utilizarea sistemelor automate de telefonie în scopurile amintite anterior (acord expribat în Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice).
  11. Lipsa exprimării acordurilor de mai sus împiedică Administratorul de la trimiterea electronică de informații comerciale, inclusiv serviciile de newsletter. 
    
  12. Datele personale ale utilizatorilor vor fi stocate până când Utilizatorul apelează la drepturile sale ce conduc la încetarea procesării datelor sale cu caracter personal (vezi punctul 4), prin retragerea acordului pentru procesarea datelor, prin dezabonarea de la serviciul de newsletter sau prin ștergerea contulului de Utilizator de pe Site-ul Web.
    
 3. Disclaimer
  1. Politica de Confidențialitate nu se aplică site-urilor web și companiilor ale căror date de contact sunt furnizate pe Site-ul Web. 
    
  2. Toate reclamele, anunțurile și alte tipuri similare de conținut postate pe Site-ul Web sunt afișate exclusiv cu scop informativ, nu constituie o ofertă în accepțiunea prevederilor Codului Civil și nu se folosi ca temei pentru formularea de pretenții legale din partea WhitePress.
    
  3. Site-ul Web a fost creat pentru a ajuta la succesul promovării eficiente a companiilor. Vă recomandăm să utilizați cu discernămând documentele furnizate de noi. Citiți cu atenție și analizați în detaliu documentele furnizate de noi, deoarece acestea ar putea să nu fie potrivite situației dvs., confruntați-le cu alte publicații similare sau contactați administratorii serviciilor. Site-ul Web nu este responsabil pentru conținutul postat în forum, în comentarii, etc.
    
 4. Drepturile Utilizatorilor Site-ului Web în ceea ce privește procesarea datelor lor personale.
  1. Utilizatorul are dreptul de a obține de la Administrator confirmarea faptului că datele sale personale sunt procesate. Mai mult, Utilizatorul are dreptul de a accesa datele sale personale și de a fi informat cu privire la:  
   • scopul procesării datelor sale;

   • tipurile de date personale procesate

   • destinatarii sau categoriile de destinatari care au avut sau vor avea acces la datele personale, mai ales destinatarii aflați în alte țări sau reprezentați de organizații internaționale;

   • durata stocării datelor personale, dacă acest lucru este posibil, iar dacă acest lucru nu este posibil, criteriile care stau la baza determinării acestei durate;

   • dreptul său de intervenție asupra datelor, Utilizatorul putându-i cere Administratorului să modifice sau să-i șteargă datele, să limiteze procesarea datelor cu caracter personal, dar și se ocupă procesării datelor cu caracter personal;

   • dreptul său de a formula plângeri organismului de supraveghere a procesării datelor cu caracter personal;

   • procesele decizionale automate, inclusiv realizarea de profile, la care se face referire în art. 22 al. 1 și 4 din GDPR și la regulile de stabilire a acestor procese, precum și la importanța și consecințele estimate ale procesării asupra deținătorului datelor - la momentul actual, Administratorul nu este implicat și nu planifică să fie implicat în astfel de activități.

  2. Utilizatorul are dreptul de a solicita administratorului să corecteze imediat datele personale care îi privesc, care sunt incorecte. Ținând cont de scopurile prelucrării, utilizatorul de date are dreptul să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
    
  3. Utilizatorul are dreptul de a-i cere Administratorului să corecteze cu celeritate datele sale personale care nu sunt corecte. Ținând cont de scopurile procesării datelor, Utilizatorul are dreptul de a aduce completări datelor incomplete, inclusiv prin completarea unei declarații adiționale.
   Utilizatorul are dreptul de a-i cere Administratorului să șteargă cu celeritate datele sale personale, iar Administratorul este obligat să șteargă datele personale fără întârzieri nenecesare, dacă oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită: "Dreptul de a fi uitat)":
   • datele necesare nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost inițial colectate și procesate;

   • deținătorul datelor a retras acordul pe care se bazează procesarea datelor în concordanță cu art. 6, al. 1, lit. A) și nu mai există o altă bază legală pentru procesarea datelor;

   • deținătorul datelor a formulat o plângere în baza art. 21, al. 1 din GDPR împotriva procesării și nu există temei legal pentru procesare sau deținătorul datelor obiectează împotriva procesării pe baza art. 21, al. 2 din GDPR;

   • datele personale au fost procesate ilegal;

   • datele personale trebuie șterse pentru a fi în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Uniunea Europeană sau în Statul Membru sub a cărui jurisdicție operează Administratorul;

   • datele personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii electronice, așa cum se specifică în art. 8, al. 1 din GDPR.

  4. Deținătorul datelor are dreptul să îi ceară Administratorului să limiteze procesarea datelor în următoarele cazuri: 
   • Utilizatorul pune la îndoială corectitudinea datelor sale personale - pentru o perioadă de timp permițându-i Administratorului să verifice corectitudinea datelor;
   • procesarea este ilegală și Utilizatorul se opune ștergerii datelor sale, solicitând, în schimb, limitarea procesării datelor sale;
   • Administratorul nu mai are nevoie să proceseze datele, dar procesarea datelor este necesare pentru ca Utilizatorul să stabilească, să formuleze sau să apere anumite pretenții;
   • Utilizatorul a formulat o obiecție în baza art. 21, al. 1 din GDPR cu privire la procesare - până la momemntul în care se decide dacă baza legală care stă la baza procesării de către Administrator are precedență asupra motivelor care au stat la baza obiecției formulate de deținătorul datelor.
  5. Deținătorul datelor are dreptul să primească de la Administrator datele sale personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care să poate fi citit de un calculator și are dreptul de a trimite aceste date unui alt administrator fără vreun impediment din partea Administratorului dacă:
   • procesarea se bazează pe consimțământul acordat în temeiul art. 6, al. 1,         lit a din ROPE sau pe un contract în urma art. 6, al. 1, lit. b) din GDPR; și 
   • Procesarea are loc într-o manieră automată.

    Utilizatorul are dreptul să îi ceară Administratorului ca acesta să transmită datele sale personale către un alt administrator dacă acest lucru este tehnic posibil.
     
  6. Utilizatorul are dreptul de a obiecta oricând față de procesarea datelor sale cu caracter personal realizata pentru îndeplinirea scopurilor Administratorului  activităților de Marketing Direct, inclusiv față de profilare, în măsura în care procesarea este realizată în conexiune cu astfel de activități.
  7. Utilizatorul are dreptul de a formula o plângere adresată autorității de supraveghere - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  8. După logarea în Site-ul Web, Utilozatorul poate să schimbe datele sale personale colectate în timpul înregistrării și folosite pentru logarea în Site-ul Web. Utilizatorul poate să opteze să nu mai primească Newsletter-ul sau să își șteargă complet contul creat pe Site-ul Web prin contactarea Biroului Serviciu Clienți la adresa de email romania@whitepress.com Fiecare dintre mesajele trimise de Administrator ca parte de serviciului Newsletter conține un link ce notifică Utilizatorul cu privire la opțiunea descrisă anterior (link-ul de opt-out).
  9. În cazul în care datele dvs. Personale sunt procesate pe baza consimțământului (conform Art. 6, al. 1, lit. A și GDPR), vă puteți retrage acordul în orice moment. Retragerea acordului nu afectează legalitatea procesării, ce s-a făcut pe baza consimțământului exprimat inainte de retragere.
    
  10. Comunicarea dintre Utilizator și Administrator, inclusiv exercitarea drepturilor Utilizatorului, se realizează prim următoarele mijloace:
    
   • e-mail: romania@whitepress.com
   • corespondență scrisă la adresa: Horea 48a, Oradea

     
 5. Informații cu privire la cookies
   
  1. Site-ul Web folosește cookies, adică fișiere cu informație stocate local în calculatorul Utilizatorului care caută în conținutul Site-ului Web și care folosește serviciile oferite.
  2. Entitățile care plasează cookies pe dispozitivul Utilizatorului Site-ului Web sunt Administratorul și:
  1. Google Inc., cu sediul în Mountain View, California, Statele Unite ale Americii. Pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate a acestui administrator, faceți click aici: https://policies.google.com/privacy;
  2. Facebook Inc., cu sediul în Menlo Park, California, Statele Unite ale Americii. Pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate a acestui administrator, faceți click aici: https://www.facebook.com/policy.php;
  3. Twitter, In, cu sediul în 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California, 94103, Statele Unite ale Americii. USA. Pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate a acestui administrator, faceți click aici: https://twitter.com/en/privacy.
  1. Entitățile menționate la punctul 5.2 sunt administratori de date cu caracter personal din fișierele de cookies în accepțiunea GDPR.
  2. Fișierele cookies conține, de regulă, numele site-ului web de unde provin, durata lor de stocare pe dispozitiv și un număr unic.
  3. Informația conținută în cookie-urile stocate pe dispozitivele Utilizatorilor este folosită pentru următoarele scopuri:
   • analiza comportamentului Utilizatorilor pe Site-ul Web, lucru care permite Site-ului Web să ajusteze serviciile oferite și conținutul prezentat în funcție de interesele individuale, cerințele și nevoile unui Utilizator dat - baza pentru procesare fiind reprezentată de consimțământul Utilizatorului acordat pentru scopul prezentat mai sus exprimat prin selectarea căsuței potrivite (art. 1, al. 1, lit. a din GDPR);
   •  cookie-urile sunt folosite și cu scopuri statistice pentru a ilustra utilizarea Site-ului Web de către Utilizatori, pentru a adapta și optimiza Site-ul Web în funcție de nevoile Utilizatorilor și pentru a crea statistici pe sub-site-urile Site-ului;
   • pentru a asigura fiabilitatea și siguranța Site-ului Web.
   • Datele stocate în cookie-uri pentru scopurile menționate la punctul 5.5 sunt procesate pe baza interesului legitim a Administratorului, conform Art. 4 alin. (5^1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
  4. Site-ul Web folosește cookie-uri de sesiune care sunt șterse după utilizarea Site-ului Web și închiderea feresterei browser-ului, precum și cookie-uri  persistente, care sunt stocate pe dispozitivele pe care Utilizatorul le folosește pentru accesarea Site-ului Web pentru o perioadă limitată sau până când acestea sunt șterse.
  5. Datele din cookie-uri vor fi stocate în funcție de tipul fișierelor: pe durata utilizării Site-ului Web (fișiere de sesiune) până când Utilizatorul dispune de drepturile sale care duc la încetarea procesării datelor sale cu caracter personal (vezi punctul 4) sau până la anularea consimțământului exprimat pentru procesare.
  6. Punctul 4 se va aplica datelor cu caracter personal conținute în fișierele de cookie-uri.
  7. Utilizatorul poate oricând iniția independent modificarea setărilor de cookie-uri, specificând condițiile pentru stocarea lor și accesul pe care îl acordă fișierelor de cookie-uri la dispozitivul său. Modificările de setări la care s-a făcut referire anterior pot fi făcute de Utilizator folosind setările din browser-ul web sau configurările serviciului. Specific, aceste setări pot fi modificate din setările browser-ului web în așa fel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor sau să informeze Utilizatorul de fiecare dată când cookie-urile sunt plasate în dispozitivul său. Informații detaliate cu privire la modalitățile de setare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browser-ul web).

Puteți să vă administrați acordul pentru prelucrarea cookie-urilor făcând clic pe aici.