Hakkımızda

Reklamverenler İçin Hüküm ve Şartlar

Reklamverenler İçin Hüküm ve Şartlar

İşbu Reklamverenler için Hüküm ve Şartlar (bundan böyle “Hüküm ve Şartlar” veya “Hükümler” olarak anılacaktır) https://www.whitepress.com/ adresinde yer alan İnternet Sitesini (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret eden, işbu Hüküm ve Şartlarda yer alan tüm hukuki ve fiili adımları tamamlayacak olan İnternet ağı Kullanıcılarına (aşağıda 1.1.10’da tanımlanmıştır) İnternet Sitesi üzerinden çevrimiçi hizmetlerin sunulmasına ilişkin esasları belirlemektedir.

 

 1. Tanımlar
  1. Aşağıda sıralanan sözcük ve ifadeler ilk harfleri büyük harf ile yazıldığı takdirde kendilerine atfedilen anlamı ifade eder. Aksi metinden anlaşılmadığı müddetçe; sözleşmede geçen tekil ifadeler çoğulu, çoğul ifadeler de tekili kapsar

   1. “Reklamveren” Yayıncı tarafından sağlanan Portal alanında yayınlanmak üzere farklı türlü içeriklerle (infografikler, fotoğraflar vb.) desteklenen makaleleri sunan İnternet Sitesi Kullanıcısını ifade eder.

   2. “İçerik” kendisine işbu Hükümlerin 10.2 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder.

   3. “Yazar” Reklamveren’in talebi üzerine Sponsorlu Makaleleri hazırlayan gerçek kişiyi ifade eder.

   4. “Ücretli Hizmetler” kendisine işbu Hükümlerin 3.10 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder.

   5. “Portal” kendisine işbu hükümlerin 3.12 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder.

   6. “Yayıncı” Hizmet Sağlayıcı tarafından Yayıncıların veri tabanına kaydedilen, Yayıncılar için Hüküm & Şartlar’da daha detaylıca belirtildiği gibi Sponsorlu Makaleler yayınlamak istediği bir Portal’a sahip olan ve/veya bir Portal’ı işleten İnternet Sitesi Kullanıcısını ifade eder.

   7. “Hizmet” Hizmet Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi’nin sunulması getirilmesini ve Ücretli Hizmetler de dahil olmak üzere Kullanıcılar’a ifa edilen çevrimiçi hizmetleri ifade eder.

   8. “Hizmet Sağlayıcı” kendisine işbu hükümlerin 2.4 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder

   9. “Sponsorlu Makaleler” veya “Ücretli Makaleler” kendisine işbu Hükümlerin 6.2 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder.

   10. “Kullanıcı” İnternet Sitesi’nin Yayıncı, Reklamveren veya Yazar tüm kullanıcılarını veya tüzel kişi Yayıncı, Reklamveren veya Yazar tüm kullanıcılarını temsil eden gerçek kişileri ifade eder.

 2. Genel Hükümler
  1. İnternet Sitesi Reklamveren ve Yayıncıların verilerini toplamaktadır. Veritabanı sürekli olarak doğrulanmakta olup Veritabanının değişmesi işbu Hüküm ve Şartlar’da değişiklik yapıldığı anlamına gelmemektedir.

  2. Reklamveren Yayıncı’nın internet sitesinde yayınlanmak üzere makale temin eden ve/veya Yazarlardan İçerik isteyen bir Kullanıcı olarak anlaşılacaktır. Reklamveren Hizmetin son yararlanıcısı olabileceği gibi, ilgili son yararlanıcı (örneğin medya şirketi) adına Hizmet Sağlayıcıya karşı kendi adına ve hesabına ilgili Hizmeti talep etmiş gibi sorumluluk taşıyarak hareket eden bir tüzel kişi olabilir.

  3. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında İş günü Cumartesi Pazar ve Türkiye Cumhuriyeti’nde resmî tatil olan günler dışındaki günleri ifade eder. İşbu Hüküm ve Şartlar’da “gün” ifadesi takvim gününü ifade etmektedir.

  4. Hizmet, merkezi Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, A Blok No:320 İç Kapı No. 6 Kadıköy İstanbul adresinde bulunan WHITEPRESS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanmaktadır (bundan böyle “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır).

  5. İşbu Hüküm ve 6563 sayılı Koşullar Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanmıştır.

  6. İnternet Sitesi’nde mevcut diğer belgelerin işbu Hükümler’de atıfta bulunulan hükümleri işbu Hükümler’in ayrılmaz parçasıdır. Bu belgelerin Hükümler’in içeriği ile uyuşmaması halinde Reklamveren Hükümler ile bağlı olacaktır.

 3. Hizmet ve Hizmetin Kullanılması
  1. Sunulan Hizmet, özellikle İnternet Sitesi’ni ve iletişim araçları ve hizmet siparişini sağlayan fonksiyonları dahil olmak üzere İnternet Sitesi’nin fonksiyonlarını (Yayıncı’nın internet sitesinde makaleler yayınlanması, içerik oluşturulması dahil) kullanıma sunmayı içermektedir. Hizmet, ayrıca Hüküm ve Şartlar’ın uygulandığı diğer hizmetleri de içerir.

  2. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’nın İnternet Sitesine erişim anında Hizmeti, İnternet Sitesinde sunulan diğer Hizmetleri veya İnternet Sitesi’nin diğer fonksiyonlarını (duruma göre) sunmaya başlar.

  3. Madde 3.2’de belirtildiği gibi Hizmete erişim, Ücretli Hizmetler için uygulanan ödemeler çerçevesinde ücretlendirilmektedir. Bu Hizmetlerin ifası için sözleşme Kullanıcı tarafından işbu Hükümlerin kabulü ile birlikte tamamlanmaktadır. Yukarıda belirtilen Hizmetlerin kapsamı ve kullanılma yöntemi işbu Hükümler ve Hükümlerin atıfta bulunduğu belgeler kapsamında Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenmektedir.

  4. Ücretli Hizmetlerin Kullanıcı tarafından kullanılması bir hizmet bedeline tabidir. Ücretli Hizmetlerin ve hizmet bedellerinin kapsamı İnternet Sitesi’nde yer alan belgelerle belirlenmiştir. İşbu Hüküm & Şartlar Reklamveren ile Hizmet Sağlayıcı arasında işbu Hüküm ve Şartlar’ın 3.10 hükmünde belirtildiği gibi Ücretli Hizmetlerin sunulmasına ilişkin olarak çerçeve bir anlaşma oluşturmaktadır. Reklamveren, Yayıncı ile Reklamveren arasında Yayıncı ve Reklamverenin, Reklamveren tarafından Ücretli Makalelerin oluşturulması ve Yayıncı tarafından bu Ücretli Makalelerin Portallarda yayınlanması hususlarında anlaştıkları anda ayrı bir sözleşme meydana geleceğini kabul eder. Ücretli Hizmetlerin kullanım kapsamı ve şekli, işbu Hüküm ve Şartlarda, İnternet Sitesi’nde ve işbu Hüküm ve Şartlarda atıfta bulunulan diğer evraklarda düzenlenmektedir.

  5. Reklamveren ile Yayıncı arasında İnternet Sitesi’nin fonksiyonları aracılığı ile sözleşme yapılmadan önce, Reklamveren ve Yayıncı siparişin ve sipariş kabul beyanının doğruluğunu teyit etmekle yükümlüdür.
  6. Yayıncı ya da Reklamveren’in (duruma göre), bir teklifi kabul etmeden önce karşı tarafa teklifi aldığını teyit etmesi (bu İnternet sitesi üzerinden otomatik olarak da yapılabilir) halinde bu teyit Reklamveren ile Yayıncı arasında sözleşmenin oluştuğu anlamına gelmemekte olup ilgili teklif yalnızca teklifi yapan kişiyi bağlar.

  7. Sözleşmenin yapıldığı ve sözleşmenin hüküm ve koşulları, İnternet Sitesi tarafından Reklamveren ve Yayıncıya gönderilen bir e-posta ile kayıt altına alınacaktır.

  8. İşbu Hüküm ve Koşullar yalnızca Türkçe dilinde veya Türkçe-İngilizce olarak iki dilde akdedilebilir.

  9. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında akdedilen herhangi bir sözleşme zımni olarak akdedilemez.

  10. Ücretli Hizmetler aşağıdakilerden oluşmaktadır (“Ücretli Hizmetler”):

   1. Yayıncılar ve Reklamverenler arasında Portalların sunulması ve Ücretli (Sponsorlu) makalelerinin yayınlanmasında aracılık yapılması;

   2. Yazarlar ile Reklamverenler arasında içerik oluşturulmasında aracılık yapılması;

   3. Yayınlanmış Ücretli Makalelerde işbu Hüküm ve Şartların 8’inci maddesi uyarınca değişiklik yapılmasına ilişkin Hizmetler;

   4. İşbu Hükümlerin 10’uncu maddesi uyarınca makalelerin oluşturulması;

   5. Makale içeriklerine fotoğraf seçimine ilişkin Hizmetler;

   6. İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerinde bir ücret belirlenen diğer Hizmetler.

  11. Aracılık, işbu Hüküm ve Koşulların Hizmetlere uygulanabilir hükümleri ile uyumlu olarak, Kullanıcı nam ve hesabına veya Hizmet Sağlayıcı’nın adına ve fakat Kullanıcı’nın yararına hareket etmeyi içerebilir.

  12. Yayıncı İnternet Sitesi’nde madde 3.10’da yer alan aracılık faaliyetlerinin uygulanacağı bloglar dahil olmak üzere internet sitelerinin bir listesini (bundan böyle “Portallar” olarak anılacaktır) yayınlar. Yayıncı, her bir Portal için, adresi, faaliyet konusu, tanımı, bilinirliği ve Reklamverenler için önemli olan diğer verileri yayınlar. Yayıncı tarafından sağlanan bilgiler Hizmet Sağlayıcı tarafından yalnızca kısmi bir doğrulanmaya tabidir. Eğer bir Reklamveren Portalı kullanmak istiyorsa kendisi yalnızca Yayıncıların bilgilerine değil ayrıca Portalın içeriği ve fonksiyonlarına ilişkin olarak da bilgi sahibi olmalıdır.

  13. Hizmet Sağlayıcı Portallara ve sosyal medya profillerine ilişkin göstergeleri Reklamverene sağlar. Bu veriler ya Yayıncı’dan gelmektedir ya da İnternet Sitesi’ne ilgili Portal veya Profilin eklenmesi sırasında harici kaynaklardan sağlanmıştır. Hizmet Sağlayıcı belirli zaman aralıkları ile bu bilgileri doğrulamak için gayret göstermektedir; ancak sağlandığı günde bilginin doğruluğu veya güncelliğine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

  14. Hizmetler Reklamverenlere ve internet ağı son-kullanıcılarına sunulmaktadır.

  15. Hizmet Sağlayıcı ücretli olanlar da dahil olmak üzere ikincil veya ek hizmetler sunabilir.
  16. Hizmet işbu Hüküm ve Şartlarda belirlenen esaslara uygun olarak sağlanmaktadır.

  17. Hizmetin doğru kullanımı internete bağlı, işletim sistemi (Windows, Mac OS, Linux veya benzeri) ve ağ tarayıcısı (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) olan PC, Mac veya benzeri bilgisayar ile mümkündür. Bazı Hizmetler ve araçlar elektronik posta hesabınıza erişim sahibi olunmasını gerektirebilir ve Hizmetlerin kullanımı, aksi belirtilmedikçe, Adobe Flash Player Versiyon 9 veya daha ileri bir versiyonu ve JavaScript desteğini gerektirebilir.

  18. Hizmetleri kullanırken, bilgisayarınıza çerezler yüklenebilir. Çerezlerin kullanımı ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kurallar GİZLİLİK POLİTİKASI VE BİLDİRİMİ’nde belirlenmiştir.

  19. Hizmet’in konusu ile ilgili olarak, Hizmet Sağlayıcı tarafından, Hizmet ile birlikte Reklamveren ile bir fotoğraf paylaşılması halinde ilgili fotoğraf bankaları gibi tüzel kişilere ait telif hakkı olarak korunacaktır. Böyle bir durumda Reklamveren:

   1. ilgili fotoğrafa ilişkin olarak kendi amaçları, Hizmet talebine ilişkin amaçları dahilinde bunu kullanmak dışında herhangi bir hak elde etmemektedir;

   2. hak sahipleri tarafından verilen lisansın içeriğine ilişkin olarak bilgi sahibi olmakla ve buna ilişkin talimatlara uygun hareket etmekle yükümlüdür.

  20. Hizmet Sağlayıcı aksini belirtmedikçe, herhangi bir fotoğraf yüklenmesi bu fotoğrafın https://freepik.com veya https://pl.fotolia.com veya https://stock.adobe.com/ adreslerinde yer alan internet sitelerinden alındığı ve basit lisans verildiği anlamına gelmektedir. Bu fotoğrafı kullanmadan önce, Reklamveren lisansın içeriği ile ve https://www.freepik.com adresinde (veya Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen başka bir internet sitesinde) yer alan diğer hukuki şartlara ilişkin olarak bilgi sahibi olmakla birlikte bunlara uymakla yükümlüdür. Bahse konu internet sitesi tarafından uygulanan lisans hükümleri ve diğer hukuki şartlarla uyulmaması halinde, Reklamveren hakkında hukuki ve/veya cezai sorumluluk doğabilir. Hizmet Sağlayıcı’nın Reklamveren’in bu hükümlere uymaması ile ilişkili olarak herhangi bir ödeme yapması halinde, Reklamveren Hizmet Sağlayıcıyı tamamen tazmin etmekle yükümlüdür.

 4. Hizmete Kayıt Olmak
  1. İnternet Sitesi’nin bir Kullanıcısı olmak için, Hüküm ve Şartlar kabul edilmeli ve İnternet Sitesinde yer alan kayıt prosedürü tamamlanmalı ve bir hesap oluşturulmalıdır.

  2. Kayıt prosedürü elektronik kayıt formunun talimatlara uygun olarak doldurulması ve ilgili Hüküm ve Şartların kabul edilmesinden oluşmaktadır. Hüküm ve Şartlar’ın Reklamveren tarafından kabul edilmesi ile birlikte, Reklamveren ile Hizmet Sağlayıcı arasında İnternet Sitesi’nin kullanım kurallarına ilişkin olarak sözleşme akdedilmiş olur.

  3. İnternet Sitesi’ne kayıt ile birlikte Reklamveren’in hesabı kendisine tahsis edilir.

  4. Bir hesap Hizmet Sağlayıcı tarafından özellikle Hizmet Sağlayıcı’nın aşağıdaki durumlardan birini tespit etmesi halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kaldırılabilir:

   • Reklamveren’in Hüküm ve Koşulların atıfta bulunduğu mevzuat hükümleri dahil olmak üzere Hüküm ve Koşulları ihlal etmesi;

   • Hizmet için verilen teklifin kabul edilmesine rağmen, Reklamverenin 14 günden uzun bir süre boyunca ödeme yapmakta gecikmesi; 

   • Reklamveren tarafından sağlanan verilerin yanlış veya eksik olması veya mevzuatı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eder nitelikte olması.

  5. Reklamverenin Hizmet için verilen teklifi kabul etmesine rağmen 7 günden daha fazla süre ödeme yapmakta gecikmesi ve/veya işbu Hüküm ve Şartlar’da düzenlenen koşullara uymaması halinde hesap geçici olarak Hizmetlerin kullanımını önleyecek şekilde askıya alınabilir.

  6. Hesabı kaldırılan Reklamverene yeni bir hesap tahsis edilmesi madde 4.4’te belirtilen ihlallerin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Her durumda, hesabın yeniden kullanılmasına ilişkin olarak verilecek karar yalnızca Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlıdır.

  7. Askıya alınan hesabın açılması ticari işlemlerde uygulanan kanuni gecikme faizi ile birlikte gecikilen ödemenin yapılmasını ve bu konuda rıza göstermekle yükümlü olmayan Hizmet Sağlayıcı’nın rızasını gerektirir. Hesabın açılması için rızanın gösterilmemesi Kullanıcı’nın hesabının kaldırılması anlamına gelir.

 5. Hizmetin İfası için Ödemeler
  1. Ücret oranları dahil olmak üzere Hizmetlere dair ödemelere ilişkin detaylı kurallar İnternet Sitesi içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından ilgili Hizmete dair bölümlerde belirlenir.

  2. İnternet Sitesi’nde belirtilen ücretler dönemsel değişikliklere tabi olabilir; ancak Yayıncı ve Hizmet Sağlayıcı arasında faturalama amacı doğrultusunda bir Hizmet için sipariş oluşturulması anında yürürlükte olan ücretler bağlayıcı olur.

  3. Reklamveren Hizmet Sağlayıcıyı elektronik fatura kullanması için yetkilendirmiştir.

  4. Hizmet Sağlayıcı münhasır olarak ücret alma hakkına ve yetkisine sahiptir. Özellikle, Reklamveren doğrudan Yayıncı veya Yazara herhangi bir ödeme yapamaz.

  5. Reklamveren yazarlar veya yazarları temsilen hareket eden kuruluşlara mevzuat uyarınca gerekli tüm ödemeleri yapmakla yükümlüdür.

  6. İnternet Sitesi’nde belirlenen Ücretler net ücretler olup uygulanabilir ise KDV ile artışa tabidir.

 6. Sponsorlu (“Ücretli”) Makalelerin Yayınlanması
  1. Yayıncının Portal alanı uygunluğu ve Ücretli Makalelerin yayınlanmasına ilişkin yükümlülükleri Yayıncılar için Hüküm ve Şartlar’da belirlenmektedir.

  2. Sponsorlu Makaleler (bundan böyle “Sponsorlu Makaleler” veya “Ücretli Makaleler” olarak anılacaktır) Reklamverenin bir ürününü, şirketinin veya hizmetinin reklamını yapan metinler (ekli medya dahil olmak üzere) bilgilendirici nitelikteki diğer metinleri ifade eder.

  3. Hizmet Sağlayıcı’nın, Reklamverenin bir Ücretli Makale hazırlanması için sipariş oluşturmak istemesi halinde sağlayacağı aracılık Hizmetine ilişkin kurallar işbu Hüküm ve Şartların 10’uncu maddesinde düzenlenmektedir. Böyle bir durumda, ilgili makalenin hazırlanmasına ilişkin kurallar işbu Hüküm ve Şartlar’da ve Yayıncı’nın teklifinde (Hüküm ve Şartlar ve Yayıncı’nın teklifi arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, teklif şartları uygulanır) belirtilmektedir; ancak Portal alanının sunulması ve yayına ilişkin olarak şartlar Yayıncılar için Hüküm ve Şartlar’da düzenlenmektedir. Reklamveren, Yayıncı tarafından hazırlanan bir Ücretli Makalenin yayınlanmasının Reklamverene Ücretli Makale’nin içeriği veya şekline ilişkin olarak herhangi bir hak sağlamadığını kabul eder.

  4. Reklamveren ilgili Yayıncının bir Ücretli Makaleyi, Sponsorlu Makale veya bir başka muadil şekilde adlandırabileceği hususunu göz önünde bulundurmalıdır.

  5. Reklamveren yayın için Sponsorlu Makale yüklediğinde, bunun özgün bir içerik olup olmadığını bir başka deyişle daha önce internet üzerinde paylaşılmamış bir içerik veya daha önce internet üzerinde paylaşılmış bir içerik olduğunu belirtmelidir. İlgili açıklama belirsizliğe mahal vermemeli ve İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı ve potansiyel Yayıncılar tarafından görülebilir olmalıdır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Reklamveren’in bunu belirtmesi Hizmet Sağlayıcı’nın bir beyanı olarak anlaşılmamalıdır.

  6. Reklamveren’in bir Ücretli Makaleyi Hizmet Sağlayıcıya göndermesi halinde, Hizmet Sağlayıcı ilgili Ücretli Makale’nin özgün olup olmadığını kontrol etme hakkına sahip olup kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kontrol özellikle CopySpace aracılığı ile yapılabilir. Bir Ücretli Makale’nin özgün olmaması ve Reklamveren’in Ücretli Makale’yi yüklerken ilgili formda özgün olmama durumunu beyan etmemesi halinde, Hizmet Sağlayıcı Ücretli Makale’nin Yayıncı’ya gönderilmesini engelleyebilir.

  7. Reklamveren yayın için yüklenen Ücretli Makalelerin içeriği ve kabul edilebilirliği açısından mevzuata uygun olduğunu ve, sonuç itibariyle, Makale’nin ilgili içerik ve diğer kullanılan medya çeşitleri (fotoğraflar, grafikler vs.) üzerinde hak sahibi olduğunu garanti eder.

  8. Hizmet Sağlayıcı’nın temin edilen Ücretli Makalelerin (ve daha sonra yayınlanmalarının) içerikleri, yayınlanmak için kabul edilebilirlikleri, içeriğe ve diğer medya çeşitlerine (fotoğraflar, grafikler vb.) ilişkin haklara sahip olunup olunmadığı bakımından mevzuatı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Hizmet Sağlayıcı, Ücretli Makalelerden kaynaklanabilecek muhtemel mevzuat ihlallerinden veya üçüncü kişilerin haklarının ihlallerinden sorumlu değildir ve Reklamveren Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı talebi üzerine derhal Ücretli Makale’nin içeriğinden kaynaklanan mevzuat ve üçüncü kişilerin haklarının ihlalleri nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’ya yönlendirilen taleplere ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcıyı tazmin edecektir.

  9. Ücretli Makaleler Reklamveren’in internet sitesine aktif bağlantılar içerebilir. Yayın için kabul edilen bağlantıların sayı ve çeşitleri Yayıncı’nın teklifine bağlı olup bu bilgi Yayıncının İnternet Sitesi üzerindeki teklifleri arasında görülmektedir.

  10. Reklamveren Yayıncılar tarafından Portallarda uygun alan oluşturulmasına ve Ücretli Makalelerin yayınlanmasına ilişkin sağlanan bilgileri okumakla yükümlüdür. İnternet Sitesi’nde görülebilen bu bilgiler özellikle aşağıdaki hususları belirtmektedir:

   • Sayfasında yayınlanan Ücretli Makaleler için teknik ve asli gereklilikler,

   • Bir ücretli makalenin yayınlanmasına ilişkin teklifi neden reddedebileceğine ilişkin örnekler.

  11. Reklamveren tarafından bir sipariş verilmesi Yayıncı tarafından sunulan Portal alanlarına erişim sağlanması ve Ücretli Makalelerin yayınlanmasına ilişkin kuralların ve Yayıncılar için Hüküm ve Şartlar’da yer alan koşulların kabul edildiği anlamına gelir; ayrıca Hizmet Sağlayıcı’nın ücret tahsiline ilişkin dayanak oluşturur. Sipariş verilmesi ayrıca Reklamveren’in Yayıncı’yı kendi Portalında Hizmetin ifası için Ücretli Makale yayınlamakla yetkilendirdiği anlamına gelir.

  12. Portal alanının sunulması ve Ücretli Makalelerin yayınlanmasına ilişkin ücret İnternet Sitesi’nin ilgili hizmete ilişkin kısmında belirlenmektedir. Ücret, Hizmet Sağlayıcı tarafından en geç Reklamveren tarafından sipariş oluşturulduğu anda kesilecek faturaya istinaden ödenecektir.

  13. Hizmet Sağlayıcı, Reklamveren’den ödemeleri tahsil ettikten sonra, aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde, İnternet Sitesi üzerinden, Reklamverenlerin Yayıncı tarafından Ücretli Makalelerin yayınlanması Portal alanlarını sunmasını ister:

   • Ücretli Makale’nin içeriğinin İnternet Sitesi’nde Yayıncı tarafından ekleri, yapısı, bağlantıların ayarlanması ile birlikte görüntülenebilir olması (bu hüküm Ücretli Makalenin içeriğinin Yayıncı tarafından hazırlanması halinde uygulanmaz);

   • Ücretli Makalenin içeriğinin aksi belirtilmedikçe özgün olması;

   • Ücretli Makalenin Yayıncı tarafından belirlenen seçilmiş teknik şartlara uygun olması;

   • Ücretli Makalenin Hüküm ve Şartların 6.7 hükmünde belirtilenler dahil olmak üzere diğer şartları ile uyumlu olması;

   • Reklamveren’in Hizmete ilişkin olarak Hüküm ve Şartların tüm gerekliliklerini yerine getirmesi.

  14. Hizmet Sağlayıcı Yayıncı’yı, Reklamveren’in siparişinin alınmasından itibaren en geç 1 iş günü içerisinde bilgilendirir.

  15. Reklamveren, Portal alanlarının sunulması ve Ücretli Makalelerin yayınlanması Yayıncının önceden alınmış onayını gerektirdiğini ve Yayıncı’nın herhangi bir sebep göstermeksizin Portal alanlarını sunmayı ve Ücretli Makale’yi yayınlamayı reddedebileceğini kabul eder. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Hizmet Sağlayıcı tarafından Ücretli Makale’nin yayınlanmasına, Hüküm ve Şartlarla uyumluluğuna ilişkin olarak yapılan herhangi bir beyan yalnızca Hizmet Sağlayıcı’nın aracı olarak (şartların 3.10’uncu maddesi) yayınlanma potansiyeline ilişkin bir değerlendirmesi olup bu gibi beyanlar ne Yayıncı adına verilmiş bir güvence ne de Ücretli Makale’nin Yayıncı tarafından yayınlanmasına ilişkin taahhüt teşkil eder.

  16. Portal alanının sağlanması ve Ücretli Makale’nin yayınlanmasına ilişkin sözleşme Yayıncı tarafından Reklamveren’in teklifinin kabul edildiği anda, yani makalenin yüklenmesi ve/veya Yayıncı tarafından Madde 6.17 uyarınca yayının işaretlenmesi anında akdedilir.

  17. Portal alanının sağlanması ve Ücretli Makale’nin İnternet Sitesi’nde yayınlanmasına ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcı Yayıncı’nın, Portal alanının sağlandığına ve anlaşılan yayının yapıldığına ilişkin işaretlemeyi İnternet Sitesi üzerinden yapmasını talep edebilir. Yukarıdaki cümlede yer alan “işaretleme” ifadesi Yayıncının sunulan Portal alanına ilişkin olarak internet adresi paylaşması olarak anlaşılır. İşaretleme işlemi Reklamveren’in elektronik posta ile Ücretli Makale’nin yayınlandığına ilişkin olarak otomatik olarak bilgilendirilmesi sonucunu doğurur. Yayıncı, teklifin kabulünden itibaren (madde 6.16) 3 iş günü içerisinde makaleyi yayınlamakla yükümlüdür. Özel durumlarda, bu son yayın tarihi değişebilir, ancak bu husus İnternet Sitesi’nde Portal’ın yanında ve Yayıncı’nın teklifinde açıkça belirtilir.

  18. Bir Ücretli Makale’nin İnternet Sitesi üzerinde yayınlanması ve işaretlenmesinden sonra, Reklamveren İnternet Sitesi üzerinde uygunluğu ve yayının doğruluğunu teyit eder, Hizmet Sağlayıcının da teyit hakkı bulunmaktadır ve bu teyidi İnternet Sitesi’nde ilgili alanın uygunluğu ve Ücretli Makale’nin yayınının akdedilen sözleşme ile uyumluluğunu kapsamakta olup Hizmet Sağlayıcı’nın bu yönde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Reklamveren, yayının Yayıncı tarafından İnternet Sitesi’nde işaretlenmesinden sonra 2 iş günü içerisinde Yayıncı tarafından yayınlanma durumunu teyit etmek zorundadır. Yayıncı’nın Reklamveren tarafından kabul edilmiş teklifine göre Ücretli Makale’nin Yayıncı tarafından hazırlanması halinde, Reklamveren’in içeriği Yayıncı tarafından Ücretli Makale’nin gönderilmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde kabul eder, bu durumda Hüküm ve Şartlar’ın 10.11 hükmü uygulanır.

  19. Reklamveren’in Ücretli Makale’nin yayınını, Yayıncı’nın Portal alanını sunduğu ve Ücretli Makale’yi yayınladığını belirtmesi üzerine 2 iş günü içerisinde teyit etmemesi halinde, Ücretli Makale’nin doğru yayınlandığı kabul edilir. Reklamveren tarafından Ücretli Makale’de daha sonra talep edilen değişiklikler Portal alanının sunulması ve Ücretli Makale’nin yayınlanmasına ilişkin sözleşmeye Hüküm ve Şartlar’ın madde 8 hükmüne göre değişiklik yapılması gibi muamele görür, ve bu özellikle Reklamveren tarafından ilave ücret ödenmesini gerektirebilir.

  20. Portal alanının sunulmaması, Ücretli Makale’nin Yayıncı tarafından Yayıncı ve Reklamveren arasındaki sözleşmeye uygun olmayan bir şekilde yayınlanmış olması veya yayının gecikmesi ve gecikmenin Hüküm ve Şartlar’ın 6.18 hükmü uyarınca bildirilmesi ve 6.19 hükmündeki durumlar hariç olmak üzere, Hizmet Sağlayıcı ve Reklamveren aşağıdaki durumlardan birine karar verir:

   • Yayıncı sözleşme ile uyumlu olarak Portal alanını sunacaktır;

   • Yayıncı yayının içeriğini düzeltecektir – bu durumda Hizmet Sağlayıcı ve Reklamveren ilgili değişikliklerin kapsam ve tarihini belirtecektir;

   • Reklamveren tamamen veya kısmen sözleşmeyi feshedebilir – bu durumda Reklamveren tarafından ödenen ücret feshin kapsamına göre iade edilir.

  21. Sözleşme’nin ihlalinin sonucu olarak madde 6.20 hükmünde yer alan durumlardan birinin meydana gelmesi halinde, Reklamveren tarafından bu doğrultuda her türlü talepler Yayıncı’ya yöneltilir. Ancak, bu talepler, kasten yapılan ihlaller hariç olmak üzere, Portal alanına erişim ve yayın için belirlenen ücreti aşamaz.

  22. Sözleşmede belirlenen ücret kapsamında, Yayıncı, Yayıncı’nın teklifinde belirtilmediği müddetçe veya Hüküm ve Şartlar’ın madde 6.23 hükmündeki hallerden biri meydana gelmedikçe, Portal alanını sunmalı ve Sponsorlu Makale’nin yayınını içeriğini değiştirmeksizin en az bir yıl sürdürmelidir. Eğer Yayıncı, Sponsorlu Makale’nin yayınını gerekli süre boyunca sürdürmezse, Portal’ın anlaşılan süreden daha uzun bir süre için sunulmasının ve yayınının anlaşılan süreden daha uzun bir süre sürdürülmesinin sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmemesi şartıyla Madde 6.21 hükmü uygulanır. Yayıncı’nın 1 (bir) yıldan daha uzun bir süre Sponsorlu Makale’nin yayınını sürdüreceğine ilişkin herhangi bir beyanı bağlayıcı kabul edilmez ve Hizmet Sağlayıcı’ya yöneltilebilecek herhangi bir talebe dayanak oluşturmaz.

  23. Aşağıdaki durumların varlığı halinde, Portal’ın alanının sunulması ve Ücretli Makale’nin yayını için süre Hizmet Sağlayıcı veya Yayıncı’ya Ücretli Makale’ye ilişkin olarak ileri sürülebilecek ücrete ilişkin geri ödeme veya tazminat talepleri de dahil olmak üzere herhangi bir talep yöneltme hakkı olmaksızın kısaltılabilir:

   • Yayıncı’nın Portal’ı askıya alması veya durdurması;

   • Ücretli Makale’nin, mevzuatı ihlal etmesi veya mevzuatı ihlal ettiğine dair makul şüphe olması nedenleriyle kaldırılması;

   • Ücretli Makale’nin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiğine dair makul şüphe olması nedenleriyle kaldırılması;

   • Madde 6.24 uyarınca Ücretli Makale’nin Reklamveren’in talebi üzerine kaldırılması;

   • Reklamveren’in kasıtlı olarak Yayıncının aleyhine hareket etmesi, örneğin; bir makaleye anormal bir şekilde bağlantı sağlanması;  

   • Reklamveren’in Hüküm ve Şartlar’ın yayın sonrası yükümlülüklerini belirleyen şartlarına aykırı davranması;

   • Mücbir sebep halinin neden olması;

   • Yayıncı’nın Ücretli Makale’nin yayınlandığı Portal’ı işletmeyi bırakması ve faaliyetlerine başkaca bir Portal’da devam etmemesi.

  24. Reklamveren’in talebi üzerine, Hizmet Sağlayıcı Yayıncı’nın bir Ücretli Makale’yi erken kaldırmasını isteyebilir. Böyle bir talepte bulunulması halinde, Hizmet Sağlayıcı, Yayıncı’nın Ücretli Makale’yi ilgili bilginin alınmasından itibaren 3 iş günü içerisinde kaldırması için gerekli özen ve profesyonellikle çaba gösterir. Ücretli Makale’nin kaldırılması bu şekilde yapılırsa, Reklamveren ücrete ilişkin herhangi bir talepte bulunamaz.

  25. Yayıncı, Madde 6.22’de belirtilen yayın süresince, Portal’daki sunulan alanı ve Ücretli Makale’nin URL adresini değiştirme hakkını saklı tutar. Adres veya alan adının değişmesi halinde, bu yönlendirme 301 ile yapılmalıdır. Bu gibi bir değişiklik Portal alanının sunulması ve Ücretli Makale’nin yayınlanmasına ilişkin olarak kuralların ihlali olarak yorumlanamaz.

  26. Yayıncı’nın yayının yapıldığı internet sitesine ilişkin olarak “İnternet sitenizden anormal bağlantılar” manuel filtresini veya (Google’dan) buna paralel filtreleri alması halinde, Yayıncı makaledeki bağlantıların özelliklerini nofollow olacak şekilde değiştirebilir. Bu hareket, yayın kapsamında akdedilen sözleşmenin ihlali olarak nitelendirilemez.

  27. Hüküm ve Şartlar’a göre Reklamveren’e (kısmen veya tamamen) ücret iadesi için madde 6.20’de belirtilen fesih hali de dahil olmak üzere bir gerekçenin olması ve Hizmet Sağlayıcı’nın Yayıncı’ya ödenen ücreti ilgili iade (kısmen veya tamamen, hangisi uygun ise) için gerekçenin oluştuğu tarihten itibaren 14 gün içerisinde yeterli bir şekilde iade almaması halinde, Hizmet Sağlayıcı iadeye ilişkin alacaklarını Reklamveren’e devredebilir ve Yayıncı’ya ödemeyi doğrudan Reklamveren’e yapması yönünde bildirimde bulunabilir. Hizmet Sağlayıcı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 190’ıncı maddesi uyarınca Reklamveren’in devredilen haklarını kullanabilmesi için Yayıncı’ya ilişkin olarak Reklamveren’e gerekli bilgileri verir.

  28. Reklamveren, Yayıncı ile Portal alanının uygunluğu veya İnternet Sitesi’nde yayınlanan veya yayınlanabilecek Ücretli Makalelere ilişkin olarak herhangi bir iletişime geçmeyeceğini taahhüt eder. Bu kural, 6.27 hükmü dahil olmak üzere, Hüküm ve Şartlar’da açıkça izin verilen hallere uygulanmaz.

  29. Hizmet Sağlayıcı, özel hallerde, İnternet Sitesi’nde veya Portal alanının sunulması ve yayına ilişkin sözleşmede yer verilmese de, Reklamveren’in kusurundan kaynaklanan veya Reklamveren’in talebi üzerine gerçekleştirilen standart dışı faaliyetler için ilave ücret hakkını saklı tutar.

 7. Uzman Misafir Makaleleri
  1. Türkiye pazarında uygulanmamaktadır.

 8. Yayınlanan Makalelerin Değiştirilmesi
  1. Reklamveren, İnternet Sitesi’nde yayınlanan Ücretli Makalelerin değiştirilmesini İnternet Sitesi üzerinden isteyebilir.

  2. Ücretli Makalelere değişiklikler Reklamveren’in talepleri dikkate alınarak Yayıncılar tarafından yapılır.

  3. Ücretli Makalelerde değişikliklere ilişkin iletişim yalnızca İnternet Sitesi üzerinden yapılır. Reklamveren, İnternet Sitesi’nde yayınlanan Ücretli Makalelere ilişkin olarak Yayıncı ile doğrudan veya İnternet Sitesi dışından herhangi bir yol ile iletişime geçmemeyi taahhüt eder.

  4. Ücretli Makalelerin içeriğinin değiştirilmesine ilişkin hizmet ücretli olup bu hizmete ilişkin ücret, değişikliklerin kapsamı ve Yayıncı tarafından belirlenen ücrete bağlıdır. Hizmetin ilgili hükümleri çerçevesinde, belirtilen miktarlar yalnızca gösterge niteliğinde olup tipik basit faaliyetlere ilişkindir, yapılabilecek değişikliklerin çeşitliliği nedeniyle bu aşamada bağlayıcı bir ücret bedeli belirlemek mümkün değildir.

  5. Madde 8.4 uyarınca, ücretin belirlenmesinde, İnternet Sitesi’nde belirtilen ücret miktarı ilk referans noktası olacaktır. Ancak, İnternet Sitesi, fonksiyonları kapsamında, yayınlanan makalelere değişiklik yapma ücretini, Reklamveren tarafından talep edilen değişikliklere ve Yayıncı’nın beklentilerine bağlı olarak değiştirebilir. Reklamveren, yeni ücretin belirlenmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde İnternet Sitesi aracılığıyla teklifi kabul veya reddetmekle yükümlüdür. Ücretin bu süre içerisinde kabul edilmemesi teklifin reddedildiği ve bu anlamda sözleşmenin kurulmadığı anlamına gelir. Ücretin kabul edilmesi ise, kabul edildiği anda anlaşmanın akdedildiği anlamına gelir.

  6. Görüşmelerin herhangi bir aşamasında, Yayıncı yayınlanan makalelere değişiklik yapmayı reddedebilir. Bu durumda, Reklamveren madde 6.24 hükmünde belirtilen haklarını kullanabilir.

  7. Bir makaleye yapılan değişiklikler makalenin konusuna ilişkin olamaz veya içeriğine %50 üzerinde bir değişikliğe neden olamaz (harf sayısına göre hesaplanır). Bu şartlara uymayan değişiklikler, Reklamveren’in yeni bir Ücretli Makale için teklifte bulunduğu anlamına gelir.

  8. Ücretli Makale’nin içeriğinin değiştirilmesine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde, Yayıncı 3 iş günü içinde Ücretli Makale’nin içeriğine yaptığı değişiklikleri yayınlamakla yükümlüdür.

  9. Hizmet Sağlayıcı, Yayıncı’nın Reklamveren’i değişikliklerin yayınlanmasından itibaren 24 saat içerisinde ilgili değişikliğin yapıldığına ilişkin olarak bilgilendirmesini isteyebilir. Yayıncı’nın İnternet Sitesi’nde ilgili değişikliklerin uygulandığını belirtmesi üzerine, İnternet Sitesi otomatik olarak Reklamveren’e elektronik posta ile değişikliğin yayınlanmasına ilişkin olarak bildirimde bulunur.

  10. Sponsorlu Makale’ye değişiklikleri yapıp bu hususu İnternet Sitesi’nde belirttikten sonra, Reklamveren Sponsorlu Makale’ye değişikliklerin uygulanmasının doğruluğunu teyit eder. Hizmet Sağlayıcı ayrıca, böyle bir yükümlülüğü bulunmasa da, Sponsorlu Makale’ye değişikliklerin uygulanmasının doğruluğunu kontrol edebilir. Teyit, değişikliğin bu kapsamda yapılan anlaşmayla uyumunu kontrol etmeyi kapsar. Reklamveren tarafından teyit Yayıncı’nın İnternet Sitesi’nde değişikliklerin yapıldığını belirtmesinden itibaren 2 iş günü içinde yapılmak zorundadır.

  11. Reklamveren Sponsorlu Makale’nin değişikliklerinin yayınına yayından itibaren 2 gün içerisinde teyit vermezse, Sponsorlu Makale’ye değişikliklerin doğru yayınlandığı varsayılır. Reklamveren tarafından talep edilen bundan sonraki değişiklikler işbu madde 8 uyarınca yeni bir değişiklik prosedürünün takip edilmesi anlamına gelir.

  12. Aksine bir anlaşılma yapılmadıkça, Sponsorlu Makale’ye değişikliklerin uygulanması Yayıncı için makaleyi aslen anlaşılan süreden daha uzun bir süre Portal’da tutma yükümlülüğü oluşturmamaktadır. Yayın süresinde değişikliğin mümkün olması için, Reklamveren’in bu yöndeki teklifi Reklamveren tarafından makalenin değiştirilmesi için hazırlanan rehberde yer verilmelidir ve bu husus işbu Hükümlerin madde 8.4 hükmü uyarınca yürütülecek müzakerelerin bir konusu olur.

  13. İşbu madde 8’de düzenlenmeyen hususlara uygun düştüğü ölçüde ve Madde 8 hükümlerine aykırı olmadıkça madde 6 uygulanır.

 9. Yayıncı Tarafından Oluşturulan İstatistikler
  1. Seçili Yayıncılar ve Portalleri Hizmet Sağlayıcı tarafından geliştirilen takip kodunu kullanarak istatistik oluşturulmasını sağlar. Yayıncılar ve Reklamverenler için bu istatistiklere erişim ücretsizdir.

  2. İnternet Sitesi’ni kullanan Reklamverenler yayınlanan makalelerin popülerliğine ilişkin olarak Yayıncılar tarafından Hizmet Sağlayıcı tarafından geliştirilen takip kodunu kullanmaksızın oluşturulan istatistikler de sipariş verebilir. Madde 9’un bundan sonraki hükümleri işbu Madde 9.2’de atıfta bulunulan istatistiklere uygulanır.

  3. Yayıncılar istatistiklere hiçbir şekilde erişim vermediklerini belirtebilirler. Bu durumda, Reklamverenler (ücreti karşılığında dahi) onlardan istatistik sipariş veremezler. Bu durumda, bahse konu Yayıncılara Hüküm ve Koşulların istatistiklere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

  4. Hüküm ve Koşulların 3.12 hükmünde atıfta bulunulan bilgilerle birlikte istatistik sağlayan Yayıncıların ve bunların sağladığı istatistiklerin kapsamına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. İstatistiklere erişim Hizmet Sağlayıcı tarafından kontrol edilmemektedir, bu nedenle Hizmet Sağlayıcı istatistiklerin içeriğine ilişkin olarak yeterlilik veya doğruluğu, erişimin sürekliliği hakkında taahhüdünde bulunamaz ve Reklamveren Hizmet Sağlayıcı’ya karşı ilgili erişimin kesintiye uğraması veya kaybedilmesine ilişkin olarak herhangi bir talepte bulunamaz. İstatistiklerin bir makalenin sayfa görüntülenmelerine ilişkin bilgileri veya bir makaledeki alt sayfaya giriş yapan özgün kullanıcıların sayısını içermesi beklenmektedir.

  5. Yayıncı tarafından sağlanan istatistiklere ilişkin anlaşmanın madde 9.2 uyarınca akdedilmesi Reklamveren tarafından bir sipariş verilmesi anında gerçekleştirilmelidir ve siparişlerin kabul edilebilirliği, kapsamı ve ödenmesine ilişkin hususlar işbu Madde 9’de belirlenmektedir.

  6. Yayıncı istatistiklere erişim sağlamadığını Madde 9.3 uyarınca belirtmediği sürece, Yayıncılar için Hüküm ve Koşullara göre, Yayıncının Madde 9.1’de atıfta bulunulan Hizmet Sağlayıcı’nın takip kodlarını Sponsorlu Makale’de yerleştiremediğini veya yanlış yerleştirdiğini belirtmesi halinde, Reklamveren Yayıncı’nın istatistiklere bir ücretsiz erişim vermesini isteyebilir (bir makale için bir kez).

  7. Madde 9.6 Yayıncı’nın Hizmet Sağlayıcı tarafından geliştirilen takip koduna izin verdiği ancak Reklamveren’in ilgili takip koduna Sponsorlu Makale’de yer vermediği hallerde uygulanmaz. Bu durumda Reklamveren, her bir sipariş oluşturduğunda, Yayıncı’dan temin edilen istatistikler için ücret ödemekle yükümlüdür; şu kadar ki Yayıncı istatistiklere erişim veriyor olsun (madde 9.3).

  8. Hükümlerde açıkça belirtilen haller dışında, Yayıncılar tarafından oluşturulan makalelerin istatistiklerine erişim ücretli olup İnternet Sitesi’nde mevcut bedellerde ücretlendirilir. Bu bedeller Hüküm ve Koşulların Madde 5 hükmünde belirtilen kurallar ile uyumlu olarak değişime tabidir.

  9. Yayıncılar için Hüküm ve Koşulların hükümlerine ve Madde 9.2’ye göre, sipariş Hüküm ve Şartlar ile uygun olarak oluşturulduğu takdirde Yayıncı, Reklamveren tarafından sipariş verilmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde Reklamveren’e istatistikleri hazır hale getirir.

  10. Yayıncı, İnternet Sitesi üzerinden istatistiklerin bulunduğu bir dosya oluşturur (yayınlanan makaleler listesinde uygun bir bölüm bulunmaktadır). Reklamveren bunları ayrıca elektronik posta ile de alır.

  11. Yayıncılar için Hüküm ve Koşullar’a göre, Yayıncılar tarafından sağlanan istatistikler PDF veya grafik dosya (JPG) formunda zamanında teslim edilmeli, güvenilir olmalı, ilgili Ücretli Makale’ye atıfta bulunmalı ve eğer mümkünse, Reklamveren’in özel istekleri de dikkate alınmalıdır. İşbu hükmün ihlal edilmesi halinde, Yayıncı doğrudan Reklamveren’e karşı sorumlu olacaktır. İşbu Madde 9.11’deki hiçbir ifade Hizmet Sağlayıcı’nın istatistiklere ilişkin garanti veya taahhüdü olarak anlaşılamaz.

  12. Yayıncı Reklamverenlerin özel istekleri ile uymakla yükümlü değildir. İşbu bölümde, özel istek doğrudan Hüküm ve Şartlar’dan kaynaklananlar dışında tüm istekler olarak anlaşılır.

  13. Reklamverenler, istatistiklere ilişkin konularda Yayıncılarla doğrudan (İnternet Sitesi dışında) iletişime geçmemeyi taahhüt ederler.

 10. Makalelerin Hazırlanması
  1. Reklamveren, kendisinde mevcut bulunan makaleleri gönderebilir veya bunların Hüküm ve Şartların madde 6 hükmü uyarınca yayınlanmasını sağlayacak Hizmet Sağlayıcı’nın aracılığı ile hazırlanmasına ilişkin sipariş oluşturabilir. Reklamveren, ayrıca, Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla yayınlanma amacı dışında makale hazırlanmasını talep edebilir.

  2. Reklamveren tarafından makale (bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır) hazırlanmasına ilişkin sipariş oluşturulması halinde;

   • Reklamveren, sipariş verilen İçerik’in türünü belirtir ve gerekli olabilecek her türlü ilave bilgi ve yorumu sağlar;

   • Reklamveren, İçerik’in hazırlanması için İnternet Sitesi’nde bu Hizmet altında mevcut ücret listesi ile uyumlu olarak ücrete katlanır.

  3. Reklamveren, İçerik’in İnternet Sitesi üzerinde tarif edilen paketlerden birinde yer alan şekilde hazırlanmasını talep edebilir. Bu Hizmet’in ifası için son tarih, istenilen pakete göre, İnternet Sitesi’nde belirlenir.

  4. Reklamveren sipariş ile birlikte sağlanan veri ve diğer unsurların içerikleri, yayına kabul edilebilirlikleri bakımından mevzuata uygun olduklarını ve içeriğe ve kullanılan diğer medyalara (fotoğraf, grafik vb.) ilişkin hakları olduğunu garanti eder.

  5. Hizmet Sağlayıcı’nın, Reklamveren tarafından sağlanan veri veya diğer bilgilerin içerikleri, yayına kabul edilebilirlikleri ve bunlara ilişkin hak sahipliği bakımından uygun olup olmadıklarını teyit etme yükümlülüğü yoktur.

  6. Reklamveren tarafından bir sipariş verildikten sonra, Hizmet Sağlayıcı en geç 1 gün içerisinde Yazar ile bir sipariş oluşturmalıdır.

  7. İçerik’in hazırlanmasına ilişkin Hizmet’in ücreti İnternet Sitesi’nin bu Hizmet’e ilişkin kısmında belirlenir. İnternet Sitesi, Hizmet Sağlayıcı tarafından ayrıca ücrete tabi olmaksızın ifa edilebilecek, zaman zaman verilen bir siparişle ilgili olabilecek, özellikle stok fotoğraflar gibi unsurlara ilişkin ilave hizmetleri de belirtebilir.

  8. Reklamveren tarafından bir sipariş verilmesi, İçerik hazırlanmasına ilişkin Hüküm ve Şartlarda belirtilen koşulların kabul edildiği anlamına gelir ve aynı zamanda Hizmet Sağlayıcı tarafından sipariş edilen İçerik’e ilişkin olarak ifa edilen Hizmetler için tahsil edilecek ücretin temelini oluşturur.

  9. İçerik’in hazırlanmasına ilişkin anlaşma Reklamveren’in İnternet Sitesi üzerinden bilgilendirildiği Yazar tarafından Reklamveren’in siparişinin kabulünün alınması anında akdedilmiş kabul edilir. Yazar teklifi kabul etmekle yükümlü değildir.

  10. Yazar, İnternet Sitesi’nde belirtilen son tarihe kadar İçerik’i hazırlar (madde 10.3). Zor bir konu veya sayıca fazla sipariş olması halinde, Hizmetin ifa süresi en çok sonraki üç gün için uzatılabilir; bu uzatmaya ilişkin olarak İnternet Sitesi derhal Reklamveren’i bildirimde bulunmalıdır.

  11. İçerik’in hazırlanmasından sonra, İnternet Sitesi İçerik’i Reklamveren’e hazır hale getirir ve Reklamveren İçerik’e yorumlar sunma veya İçerik’i kabul etme hakkına sahiptir. Reklamveren’in İçerik’i teslim almasından itibaren 3 iş günü içerisinde teyit etmemesi halinde, İçerik’in sipariş ile uyumlu olarak hazırlandığı kabul edilir. Daha sonra talep edilen değişikliklere İçerik’in hazırlanmasına ilişkin sözleşmeye değişiklik talebi şeklinde muamele edilir ve kabul gerektirir ve Reklamveren’e ilave ücret ödeme yükümlülüğü doğurur.

  12. Madde 10.11’in son cümlesi dışındaki hallerde, İçerik’in anlaşmaya aykırı bir şekilde hazırlanması veya Hüküm ve Şartların madde 10.11 hükmü uyarınca bildirilen zamanında hazırlanmaması hallerinde, Hizmet Sağlayıcı ve Reklamveren aşağıdaki durumlardan birine karar verir:

   • Yazar, İçerik’i düzeltir – sonra Hizmet Sağlayıcı ve Reklamveren, 2 günden kısa olmamak üzere bir son teslim tarihi ve uygulanacak değişikliklerin kapsamını belirlerler. Yazar, değişiklikleri reddetme hakkına sahiptir. Eğer Yazar bu hakkını kullanılsa, aşağıda b) hükmünde düzenlenen fesih hakkı uygulanır;

   • Reklamveren kısmen veya tamamen sözleşmeyi feshedebilir. Bu hakkın kullanılması halinde, Reklamveren tarafından ödenen ücret feshin kapsamı ile orantılı olarak iade edilir.

  13. Reklamveren, İnternet Sitesi’nde sipariş zamanında sunulan seçeneklerde standart olarak ilgili İçerik türü için verilen prensiplere ilaveten içeriğin uzunluğu ve türü hakkında prensip uygulatma hakkına sahip değildir. Bu durumlar, madde 10.12’de yer alan şikâyete de konu olamaz.

  14. Hizmetin sözleşme ile uyumsuz olması nedeniyle madde 10.12’de yer verilen durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, bu kapsamda talepler İçerik’in hazırlanması için anlaşılan bedeli aşamaz.

  15. Hizmet Sağlayıcı, özel hallerde, İnternet Sitesi’nde veya İçerik’in hazırlanmasına ilişkin sözleşmede yer verilmese de Reklamveren’in kusurundan kaynaklanan veya Reklamveren’in talebi üzerine gerçekleştirilen standart dışı faaliyetler için ilave ücret hakkını saklı tutar. Reklamveren bu ilave ücretlere ilişkin ödemeyi Hizmet Sağlayıcı’ya Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı talebi üzerine derhal yapar.

  16. İçerik’in kabul edilmesi üzerine, Hizmet Sağlayıcı, İçerik’in hazırlanması için tahakkuk ettirilen ücretin bir parçası olarak, Reklamveren’e, aşağıdaki kullanım alanları için sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans verir:

   • Çıktı alınması ve reprografik dahil olmak üzere, herhangi bir tekniğin kullanılması suretiyle, dijital, manyetik, optik ve elektronik medyaya elektronik kitap (e-book) veya sesli kitap (audiobook) formatında sınırsız kopya, bası ve yeniden baskılar halinde gerek tek başına gerekse diğer işler ile beraber veya işin karakterlerinden farklı karakterlere sahip materyaller ile birlikte kaydetmek veya çoğaltmak;

   • Tüm uygulanabilir dağıtım yolları üzerinden ve özellikle internet üzerinden ve işletmeler arası (talep üzerine tedarik) perakende, kiosklar, posta yolu ile sipariş (mail order), perakende zinciri, kitap kulüpleri, çapraz-satış, doğrudan pazarlama, kapıdan kapıya, basın ekleri ve aynı zamanda ücretsiz dağıtım yolları ile niceliksel, konu bakımından, bölgesel veya kamusal bir sınırlama olmaksızın nüshaların veya diğer iletişim araçlarını pazarlamak ve dağıtmak; 

   • Nüshaları ödünç vermek veya kiraya vermek;

   • Bilgisayar hafızasında saklamak; bilgi ve iletişim ağları, özellikle elektronik ve sesli kitaplar üzerinden kendi herhangi bir yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri şekilde kamuya açık hale getirmek; 

   • Şebeke, kablosuz ağ veya uydu üzerinden iletmek ve yayınlamak;

   • Kamuya ifa, sergi, gösterme ve yeniden üretme; 

   • her türlü reklamcılık faaliyetinde kullanma.

  17. Lisansın verilmesi üzerine, Hizmet Sağlayıcı Reklamveren’in İçerik’i kullanmasına ve madde 10.16’da bahsedilen kullanım alanlarını Reklamveren tarafından yönetilmesine rıza gösterir.

  18. Hizmet Sağlayıcı ayrıca İçerik yaratıcısından yaratıcının lisans verildiğinde kişisel haklarını kullanmayacağı ve özellikle İçerik’in yazar belirtmeksizin kullanılmasına izin verdiği yönünde garanti almıştır.

  19. Hizmet Sağlayıcı tarafından Reklamveren’e verilen lisansın ihlal halinde, Hizmet Sağlayıcı en çok en çok İçerik’in hazırlanması için ödenen ücrete eşit bir miktarda sorumlu olur.

 11. ContentStream Ağı Üzerinden Tanıtım Hizmetleri
  1. Türkiye pazarında uygulanabilir değildir.

 12. Fenomen Pazarlama Modülü üzerinden Tanıtım Hizmetleri
  1. Türkiye pazarında uygulanabilir değildir.

 13. Sponsorlu (“Ücretli”) Makalelerin Yayınlanması
  1. Yayıncının Portal alanı uygunluğu ve Ücretli Makalelerin yayınlanmasına ilişkin yükümlülükleri Yayıncılar için Hüküm ve Şartlar’da belirlenmektedir.

  2. Sponsorlu Makaleler (bundan böyle “Sponsorlu Makaleler” veya “Ücretli Makaleler” olarak anılacaktır) Reklamverenin bir ürününü, şirketinin veya hizmetinin reklamını yapan metinler (ekli medya dahil olmak üzere) bilgilendirici nitelikteki diğer metinleri ifade eder.

  3. Hizmet Sağlayıcı’nın, Reklamverenin bir Ücretli Makale hazırlanması için sipariş oluşturmak istemesi halinde sağlayacağı aracılık Hizmetine ilişkin kurallar işbu Hüküm ve Şartların 10’uncu maddesinde düzenlenmektedir. Böyle bir durumda, ilgili makalenin hazırlanmasına ilişkin kurallar işbu Hüküm ve Şartlar’da ve Yayıncı’nın teklifinde (Hüküm ve Şartlar ve Yayıncı’nın teklifi arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, teklif şartları uygulanır) belirtilmektedir; ancak Portal alanının sunulması ve yayına ilişkin olarak şartlar Yayıncılar için Hüküm ve Şartlar’da düzenlenmektedir. Reklamveren, Yayıncı tarafından hazırlanan bir Ücretli Makalenin yayınlanmasının Reklamverene Ücretli Makale’nin içeriği veya şekline ilişkin olarak herhangi bir hak sağlamadığını kabul eder.

  4. Reklamveren ilgili Yayıncının bir Ücretli Makaleyi, Sponsorlu Makale veya bir başka muadil şekilde adlandırabileceği hususunu göz önünde bulundurmalıdır.

  5. Reklamveren yayın için Sponsorlu Makale yüklediğinde, bunun özgün bir içerik olup olmadığını bir başka deyişle daha önce internet üzerinde paylaşılmamış bir içerik veya daha önce internet üzerinde paylaşılmış bir içerik olduğunu belirtmelidir. İlgili açıklama belirsizliğe mahal vermemeli ve İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı ve potansiyel Yayıncılar tarafından görülebilir olmalıdır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Reklamveren’in bunu belirtmesi Hizmet Sağlayıcı’nın bir beyanı olarak anlaşılmamalıdır.

  6. Reklamveren’in bir Ücretli Makaleyi Hizmet Sağlayıcıya göndermesi halinde, Hizmet Sağlayıcı ilgili Ücretli Makale’nin özgün olup olmadığını kontrol etme hakkına sahip olup kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kontrol özellikle CopySpace aracılığı ile yapılabilir. Bir Ücretli Makale’nin özgün olmaması ve Reklamveren’in Ücretli Makale’yi yüklerken ilgili formda özgün olmama durumunu beyan etmemesi halinde, Hizmet Sağlayıcı Ücretli Makale’nin Yayıncı’ya gönderilmesini engelleyebilir.

  7. Reklamveren yayın için yüklenen Ücretli Makalelerin içeriği ve kabul edilebilirliği açısından mevzuata uygun olduğunu ve, sonuç itibariyle, Makale’nin ilgili içerik ve diğer kullanılan medya çeşitleri (fotoğraflar, grafikler vs.) üzerinde hak sahibi olduğunu garanti eder.

  8. Hizmet Sağlayıcı’nın temin edilen Ücretli Makalelerin (ve daha sonra yayınlanmalarının) içerikleri, yayınlanmak için kabul edilebilirlikleri, içeriğe ve diğer medya çeşitlerine (fotoğraflar, grafikler vb.) ilişkin haklara sahip olunup olunmadığı bakımından mevzuatı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Hizmet Sağlayıcı, Ücretli Makalelerden kaynaklanabilecek muhtemel mevzuat ihlallerinden veya üçüncü kişilerin haklarının ihlallerinden sorumlu değildir ve Reklamveren Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı talebi üzerine derhal Ücretli Makale’nin içeriğinden kaynaklanan mevzuat ve üçüncü kişilerin haklarının ihlalleri nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’ya yönlendirilen taleplere ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcıyı tazmin edecektir.

  9. Ücretli Makaleler Reklamveren’in internet sitesine aktif bağlantılar içerebilir. Yayın için kabul edilen bağlantıların sayı ve çeşitleri Yayıncı’nın teklifine bağlı olup bu bilgi Yayıncının İnternet Sitesi üzerindeki teklifleri arasında görülmektedir.

 14. Sorumluluk
  1. Hizmet Sağlayıcı’nın Reklamveren’e karşı doğrudan sorumlu olduğunun açıkça düzenlendiği haller dışında, her bir Hizmete ilişkin sorumluluk Yayıncı veya Yazar’dadır. Eğer, Reklamveren’in haklarını kullanabilmesi için, Yayıncı veya Yazarlara yöneltilen taleplerin Reklamveren’e devredilmesi gerekli ise Hizmet Sağlayıcı ilgili hakları devretmekle yükümlüdür.

  2. Hizmet Sağlayıcı, sağlanan Hizmetin her zaman kullanıma hazır olmasını sağlamak için gerekli çabayı gösterir ancak Hizmetin tamamen kullanıma hazır olmasına ilişkin olarak bir garantide bulunmamakta ve bu konuda herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır ve Hizmet için akdedilen sözleşmelerle kazanılan haklara halel getirmeksizin, her zaman Hizmetin herhangi bir fonksiyonunu veya özelliğini değiştirme, geri alma, askıya alma veya bunlara devam etmeme hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir fonksiyonun veya özelliğin değiştirilmesi, geri alınması, askıya alınması veya bunların devam ettirilmemesinin herhangi bir önceki bildirime tabi olmadığı hususunda bilgilendirir.

  3. Yukarıda belirtilenler duruma uygunluğuna göre İnternet Sitesi’ndeki Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ücretlerin değiştirilmesine de uygulanır.

  4. Hizmet Sağlayıcı Hizmetlerin düzgün olmayan bir şekilde kullanılması, özellikle Hizmeti kullanan Kullanıcı veya diğer Kullanıcıların işbu Hüküm ve Şartlara aykırı davranması nedeniyle ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir.

  5. Hizmet Sağlayıcı, doğrudan Hizmet Sağlayıcı’nın ağır kusurundan kaynaklanmadığı müddetçe, Hizmet kapsamında akdedilen sözleşmenin ifa edilmemesi veya düzgün olmayan bir şekilde ifa edilmesi nedeniyle sorumlu değildir.

  6. Her durumda, Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluluğu Reklamveren ‘in kar kaybını kapsamaz ve Hüküm ve Şartlar’ın ilgili bölümlerinde belirtilen miktarları aşamaz ve şayet ilgili hizmet için bir üst sınır belirlenmemişse Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluluğu en çok 600 İngiliz Sterlinidir.

  7. Madde 14.6’da belirtilen sorumluluk sınırı zarara Hizmet Sağlayıcı tarafından kasten neden olunduğu hallerde uygulanmaz.

  8. Hizmet Sağlayıcı, Reklamverenler ve Yazarlar tarafından hazırlanan makalelerin içeriği, esas değeri ve uygunluğuna ilişkin olarak sorumlu değildir.

  9. Hizmet Sağlayıcı Hizmetlerin etkililiğine ilişkin olarak bir sorumluluğu bulunmamaktadır, bir başka deyişle, Hizmet Sağlayıcı hiçbir şekilde Hizmetlerin etkisinin Reklamverenlerin gelirlerinin artışı yönünde olacağına ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır.

  10. Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet fonksiyonları kapsamında belirli işaret, öneri veya görüş (Bilgi Tabanı):

   • Reklamveren bu mesajlara uymakla yükümlü değildir;

   • Eğer Reklamveren bu mesajlara uyarsa, bunu kendi sorumluluğunda yapar ve Hizmet Sağlayıcı bu uygulamaların sonuçlarından sorumlu değildir.

  11. Reklamveren Hüküm ve Şartların ve Hüküm ve Şartlar kapsamında akdedilmiş sözleşmelerin herhangi bir hükmünün ihlal edilmesinden sorumludur.

  12. Bir sözleşmenin uygulanmasının Reklamveren tarafından herhangi bilgi, içerik, diğer medya türlerinin (fotoğraflar, grafikler vb.) aktarılmasını gerektiriyorsa, Reklamveren:

   • İlgili materyallere ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde telif haklarına ve diğer ilgili haklara sahip olacağını;

   • Bunların sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmasının herhangi bir kimsenin telif haklarının ihlalini teşkil etmeyeceğini;

   • Materyallerde yer alan kişilere ait fotoğrafların yayılması için gerekli tüm izinlere sahip olduğunu;

   • Bunların kullanılmasının herhangi bir üçüncü kişinin sınai mülkiyet hakkını ve özellikle markalar ve tanınmış markalara ilişkin korunan hakları ihlal etmediğini;

   • Bunların yayınlanmasının haksız rekabete yol açmayacağını;

   • Bunların yayınlanmasının mevzuatı, iyi niyet ve dürüstlük kurallarını, topluluk halinde yaşama kurallarını ve üçüncü kişilerin haklı çıkarlarını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder.

  13. Hizmetlerden herhangi birini sipariş ederken, Reklamveren bu faaliyetlerin hukuka aykırı olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Özellikle, tıbbi ürünlerin, tütün, alkol ürünlerinin ve kumar gibi hizmetlere ilişkin olanlar dahil olmak üzere (fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) reklamcılığın veya tanıtımın yürürlükteki mevzuat ile uyumlu olmasını sağlamalıdır.

  14. Hizmet Sağlayıcı’nın akdedilen sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası ile ilişkili olarak, Reklamveren tarafından yapılan yanlış veya eksik beyanlarla veya Reklamveren tarafından mevzuatın ihlal edilmesi ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcı’ya karşı herhangi hukuki, icra, cezai veya idari işlemlerin başlatılması veya bu kapsamda Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir talepte bulunulması halinde, Reklamveren, Hizmet Sağlayıcı’yı bu Hizmet Sağlayıcı’ya karşı yöneltilen talep ve iddiaların reddedilmesi için masraflarına kendisi katlanarak mümkün olduğunca gerekli yardımda bulunacaktır. İlaveten, yukarıdaki durumda, Reklamveren Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya karşı yöneltilen işlemler veya talep ve iddialar nedeniyle katlanılan zararı tazmin etmeyi taahhüt eder. Bu, üçüncü kişiler tarafından yöneltilen haklı talepleri yerine getirmeyi (yetkili mahkeme tarafından kesin ve bağlayıcı bir karara bağlı olarak verilmiş oldukları takdirde), Hizmet Sağlayıcı tarafından ödenmiş olan her türlü ceza veya tazminatların değerinin ödenmesini, Hizmet Sağlayıcı’nın belgelenmiş ceza veya tazminatlara ilişkin olarak tazmin edilmesini ve Hizmet Sağlayıcı tarafından katlanılan hukuki yardım masraflarının karşılanmasını kapsar.

  15. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet’in bir parçasını oluşturan Sponsorlu Makalelerin veya İçeriklerin yazarı değildir. Bu nedenle, Hizmet Sağlayıcı, Sponsorlu Makaleler ve İçeriklere ilişkin olarak hak sahibi olduklarını belirten kişilerin beyan ettikleri kadarıyla bu hakları bu kişilerden devraldığını garanti eder. Ancak, bu kişilerin beyan ve sözlerinin yanlış olduğunun anlaşılması halinde, Reklamveren Hüküm ve Şartlarda belirtilen hakları kazanamayacaktır, bu durumda Hizmet Sağlayıcı’nın, işbu Hüküm ve Şartlar’da düzenlenen her bir hizmetin ifasında aracı olarak, bu durumdan Reklamveren’in zararları da dahil olmak üzere bir sorumluluğu olmayacaktır.

  16. İnternet Sitesi başka internet sitelerinde yayınlanan içeriklere bağlantılar içerebilir. Bu, Hizmet Sağlayıcı’nın veya İnternet Sitesi’ndeki içeriklerin yazarların, bu internet sitelerinin içeriklerini benimsediği veya bunlardan sorumlu olacakları anlamına gelmez.

  17. Reklamveren, yayınlanan makalelere anormal bağlantılar yerleştirilmesi, makaleler altında anormal yorumlar yapılması, makalelerin yerinin anormal şekilde değiştirilmesi gibi durumlar dahil olmak üzere Yayıncının zararına hareket edemez. Bu durumların tespit edilmesi halinde, Reklamveren, hali hazırda ödenmiş olan ücretin iadesi talepleri dahil olmak üzere herhangi bir talepte bulunma hakkı olmaksızın Hizmet Sağlayıcı’yı Yayıncı’nın Portal’da yayınlanmış makaleyi veya girişi silmesini sağlamak için yetkilendirir.

  18. Reklamveren, Hizmet Sağlayıcı tarafından işbu Hüküm ve Koşullar veya Hüküm ve Koşulların ifası kapsamında akdedilen sözleşmeler kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devretmesine rıza göstermektedir.

 15. Şikâyetler
  1. Bu maddenin hükümleri, Hüküm ve Şartların önceki hükümleri ile uyumlu olarak uygulanır. Özellikle, şayet Hüküm ve Şartlar’ın Yayıncı tarafından bir başvurunun yapılması için son bir tarih belirlemiş olması halinde, Yayıncı bundan sonraki paragraflarda belirtilen tarihle değil bu tarihle bağlı olacaktır.

  2. Hizmete ilişkin şikâyetler elektronik posta yolu ile  adresine yöneltilmelidir.

  3. Şikâyet en azından şu bilgileri içermelidir: şikâyetin konusu olan olayın tarih ve zamanı, şikâyette bulunanın elektronik posta adresi, itiraz edilen hususların kısa özeti.

  4. Şikâyetler ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde değerlendirilir. Bu süreye uyulması mümkün değilse, Hizmet Sağlayıcı şikâyeti ileten kişiye konuyla ilgili olarak sürenin uzamasının nedenine ve beklenen cevap zamanına ilişkin olarak bilgi verir.

  5. Şikâyeti ileten kişi, şikâyette belirtilen elektronik posta adresi üzerinden şikâyet işlemlerine ilişkin olarak bilgilendirilir.

 16. Son Hükümler
  1. Bu Hüküm ve Şartlar ve tarafların hak ve yükümlülükleri Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uygun şekilde yorumlanır.

  2. Reklamveren ve Hizmet Sağlayıcı arasındaki herhangi bir uyuşmazlık barışçıl yöntemlerle çözümlenir ve bir anlaşmaya varılamaması halinde işbu Hüküm ve Şartların oluşturulması veya akdedilmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Istanbul (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu uyuşmazlıkların çözümü için münhasır olarak yetkilidir.

  3. Hüküm ve Şartlar, Reklamveren’in bilgilendirileceği periyodik değişikliklere tabi olabilir. Internet Sitesi’nde hesabı bulunan bir Reklamveren, uygulanan değişiklikleri kabul etmezse, değişikliklerin tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde hesabının kapatılması ve işbirliğinin sona erdirilmesi için yazılı olarak veya iletişim adresine (office@whitepress.net) elektronik posta göndererek bir beyanda bulunma hakkına sahiptir.

  4. Reklamveren ve/veya Kullanıcı, Hüküm ve Şartları, atıfta bulunulan düzenlemeler de dahil olmak üzere Hüküm ve Şartların eklerini ve Hizmet Sağlayıcı’nın Gizlilik Politikası ve Bildirimini okuduğunu beyan eder.

  5. Hüküm ve Koşullar 25.11.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.