Gizlilik Politikası ve Bildirimi

 

 1. Genel Hükümler
  1. www.whitepress.com/tr internet sitesi Merkez ofisi Caddebostan Mah. Bağdat Cad. A Blok No: 320 İç Kapı No: 6 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) anlamında Kullanıcıların kişisel verilerinin Veri Sorumlusu olan WHITEPRESS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Hizmet Sağlayıcı” veya “Veri Sorumlusu” olarak ifade edilecektir) tarafından işletilmektedir.
    

  2. İşbu Gizlilik Politikası adresinde bulunan İnternet Sitesi’ne (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) uygulanmakta olup İnternet Sitesi’ni kullanan kayıtlı yazarlar, reklamverenler ve yayıncılar veya yayıncılar veya reklamverenler adına hareket eden gerçek kişiler dahil olmak üzere her bir kullanıcıya (“Kullanıcı”) hitaben düzenlenmiştir.
    

  3. İnternet Sitesi, İnternet Sitesi’ndeki tüm içeriklerin mevzuat, telif hakları veya marka tescilinden kaynaklanan koruma hakları kapsamında korunduğunu ve kişisel sebeplerle kullanım halleri dışında geçerli olması için yazılı olması gereken bir izin olmaksızın herhangi bir şekilde kullanılamayacağını bildirir.
    

  4. Yukarıda belirtilen izin verilen kullanımın sınırlarını aşan faaliyetlere izin verilmemekte olup bu gibi faaliyetler hukuki ve cezai sorumluluğa sebep olur.
    

  5. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılarının gizliliğinin korunması için her türlü gayreti göstermektedir. Hizmet Sağlayıcı, hukuken gerekli tüm hukuki önlemleri almaktadır ve böylece Kullanıcılar tarafından paylaşılan kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm veriler kayıp, imha, ifşa, yetkisiz erişim, uygunsuz kullanıma karşı korunmaktadır. Kullanıcılar da internet üzerindeki verileri dahil olmak üzere (örneğin; erişim şifrelerini sık sık değiştirerek, harf ve sayı kombinasyonları kullanarak) verilerinin gizliliğini artırabilirler.
    

  6. Hizmet Sağlayıcı Kullanıcıların İnternet Sitesi üzerinde paylaşılan bağlantılardan erişebileceği internet sitelerinde yer alan içeriği ve gizlilik politikalarını benimsememekte veya kabul etmemektedir ve bu sebeple bu internet sitelerinde yer alan gizlilik politikalarının doğruluğu veya özgünlüğüne ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
    

  7. İşbu Gizlilik Politikasının hükümlerine ilişkin özellikle İnternet Sitesi’nde sunulan hizmet kapsamının genişletilmesi, İnternet Sitesi’nin modernizasyonu, gizliliğin korunmasına ilişkin mevzuattan kaynaklanan değişikliklerden dolayısıyla değişikliklere ilişkin olarak Kullanıcılar elektronik olarak bilgilendirilecektir.

 2. Kişisel verilerin işlenmesi, İşlenme amaçları, Kişisel Veri İşlemek için Hukuki Sebepler
  1. Hizmet Sağlayıcı, doğrudan ilgili kişilerden Gerçek Kişi Reklamverenlerin veya Yayıncıların, Tüzel Kişi Reklamverenler veya Yayıncılar adına hareket eden Gerçek Kişilerin ve Kullanıcıların kişisel verilerini elde etmektedir. Hizmet Sağlayıcı ayrıca, Yayıncı’nın İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin kişisel verilerini ilgili veri sahipleri tarafından ilgili Yayıncı’ya bu yönde rıza gösterilmesi şartıyla, Yayıncı’dan elde edebilir. Kişisel veriler otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Hizmet Sağlayıcı tarafından işlenen kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
    

   İlgili Kişi

   Veri Türü

   İşlenme Amacı

   Hukuki Sebep

   Gerçek Kişi Reklamveren veya Yayıncılar

   İsim, soyisim, elektronik posta adresi

   İnternet Sitesi’nde bir hesap oluşturulması ve İnternet Sitesi ve burada sağlanan Hizmetler için bir sözleşme akdedilmesi

    

   Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olduğunda kişisel veri işlenmesine izin veren KVKK madde 5(2)(c) hükmü

   Elektronik posta adresi telefon numarası

   İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere ilişkin olarak iletişim kurulması

   Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olduğunda kişisel veri işlenmesine izin veren KVKK madde 5(2)(c) hükmü

   Elektronik posta adres, telefon numarası

   Haber bültenleri veya diğer elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, Hizmet Sağlayıcı tarafından doğrudan pazarlama

   Açık rızanız

   Vergi levhası, banka bilgisi, unvan, elektronik posta adresi, telefon numarası, adres

   İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmetlere ilişkin olarak ödemelerin yapılması.

   Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olduğunda kişisel veri işlenmesine izin veren KVKK madde 5(2)(c) hükmü

   İnternet trafik bilgisi (IP adresi, bağlantı bilgisi, oturum başlangıç ve bitiş zamanları, kullanılan hizmetlerin türü, aktarılan veri miktarı ve kullanıcının kimlik bilgileri.

   Hukuki gerekliliklerimizin yerine getirilmesi

   5651 sayılı Kanun’un madde 5(3) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi; veri sorumlusunun haklarının korunması ve kullanılması

   Zorunlu çerezler

   İnternet Sitesi’nin işletilmesi

   için

   Veri sorumlusunun meşru menfaatleri

   Diğer çerezler

   Lütfen her bir çerezin amacını açıklayan madde 7’ye bakınız.

    

   Açık rızanız

   Tüzel Kişi Reklamveren ve Yayıncıların Gerçek Kişi Temsilcileri

   İsim, soyisim, elektronik posta adresi

   İnternet Sitesi’nde bir hesap oluşturulması ve İnternet Sitesi ve burada sağlanan Hizmetler için bir sözleşme akdedilmesi

    

   Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olduğunda kişisel veri işlenmesine izin veren KVKK madde 5(2)(c) hükmü

   Elektronik posta adres, telefon numarası

   Haber bültenleri veya diğer elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, Hizmet Sağlayıcı tarafından doğrudan pazarlama

   Açık rızanız

   İnternet trafik bilgisi (IP adresi, bağlantı bilgisi, oturum başlangıç ve bitiş zamanları, kullanılan hizmetlerin türü, aktarılan veri miktarı ve kullanıcının kimlik bilgileri.

   Hukuki gerekliliklerimizin yerine getirilmesi

   5651 sayılı Kanun’un madde 5(3) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi; veri sorumlusunun haklarının korunması ve kullanılması

   Zorunlu çerezler

   İnternet Sitesi’nin işletilmesi için

   Veri sorumlusunun meşru menfaati

   Diğer çerezler

   Lütfen her bir çerezin amacını açıklayan madde 7’ye bakınız.

    

   Açık rızanız

   İnternet Sitesi’nin Kayıt Yaptırmayan Ziyaretçileri

   İnternet trafik bilgisi (IP adresi, bağlantı bilgisi, oturum başlangıç ve bitiş zamanları, kullanılan hizmetlerin türü, aktarılan veri miktarı ve kullanıcının kimlik bilgileri.

   Hukuki gerekliliklerimizin yerine getirilmesi

   5651 sayılı Kanun’un madde 5(3) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi; veri sorumlusunun haklarının korunması ve kullanılması

   Zorunlu çerezler

   İnternet Sitesi’nin işletilmesi

    

   Veri Sorumlusunun meşru menfaati

    

   Diğer çerezler

   Lütfen her bir çerezin amacını açıklayan madde 7’ye bakınız.

    

   Açık rızanız

   Yayıncıların Whitepress Takip Kodunun Kullanıldığı İnternet Sitelerinin Ziyaretçileri

    

   Diğer çerezler

   Lütfen her bir çerezin amacını açıklayan madde 7’ye bakınız.

    

    

   Açık rızanız

    

    

  2. Haber bültenine kaydolan Kullanıcıların kişisel verileri Bilgi Tabanı sekmesinde mevcut olup Hizmet Sağlayıcı’nın doğrudan pazarlama faaliyetleri ve kendi ürün ve hizmetlerini pazarlamakla ilgilenen tüzel kişilerin Kullanıcılara -İnternet Sitesi’nde bulunan yeni içerikle İnternet Sitesi’ye ilgili ve Bilgi Tabanı’na ilişkin konferanslar ve eğitimlerle ilgili ticari ileti göndermesi- amaçlarıyla işlenmekte olup bu veri işleme faaliyetinin temeli Kullanıcıların açık rızasıdır. Kullanıcıların açık rıza vermemesi halinde, Hizmet Sağlayıcı bahse konu verileri işlemez.

  3. Madde 2.2.’de sözü edilen haber bülteni İnternet Sitesi’nde mevcut bir form aracılığı ile üyelik oluşturulurken Kullanıcı tarafından paylaşılan elektronik posta adresine gönderilen bağlantıya tıklanılması ile kullanılmaya başlar. Bu verinin işlenmesi için hukuki gerekçe Kullanıcı’nın rızası olup Kullanıcı daha önce vermiş olduğu rızayı her zaman geri alabilir ve Hizmet Sağlayıcı’ya bu yönde uygun bir talep göndererek derhal geçerli olmak üzere bu hizmeti kullanmayı bırakabilir. Hizmet Sağlayıcı tarafından haber bülteni hizmetleri kapsamında gönderilen her bir ileti ile bu hizmeti belirtildiği gibi sonlandırmak için bir bağlantı paylaşır (ayrılma bağlantısı seçeneği). Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı tarafından paylaşılan elektronik posta adresine gönderilen uygun iletilerle haber bülteni hizmetinin başlangıç ve bitiş tarihlerini teyit eder.
    

  4. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne kayıt veys İnternet Sitesi’nin kullanılması aşamalarında tercihleri ve beyanları (rızaları) ile uyumlu olarak, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ürün veya hizmetlerinin doğrudan pazarlanması için elektronik iletişim araçları ile, özellikle Hizmet Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi’ne kayıt veya İnternet Sitesi’nin kullanılması sırasında edinilen elektronik posta adresi ile belirlenen alıcıya gönderilen, haber bültenleri dahil olmak üzere ticari ileti gönderilmesi için açık rıza gösterebilir.

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Alıcılar
   

  İlgili Kişi

  Alıcı Kategorisi

  Aktarılan Veri

  Aktarım Amacı

  Aktarımın Hukuki Gerekçesi

   

  Gerçek Kişi Reklamveren veya Yayıncılar

  Muhasebe Firması

  Vergi Kimlik Numarası, Ödeme Bilgileri, Fatura Bilgileri

  Faturalandırma

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olduğunda kişisel veri işlenmesine izin veren KVKK madde 5(2)(c) hükmü

  Bankalar

  Banka Detayları

  Ödemelerin yapılması

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olduğunda kişisel veri işlenmesine izin veren KVKK madde 5(2)(c) hükmü

  Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları

   

  Elektronik Posta Adresi

  Haber bültenlerinin, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi

  Açık Rızanız

  Yer Sağlayıcılar

  İsim, Soyisim, elektronik posta adresi, telefon numarası, İnternet trafik bilgisi (IP adresi, bağlantı bilgisi, oturum başlangıç ve bitiş zamanları, kullanılan hizmetlerin türü, aktarılan veri miktarı ve kullanıcının kimlik bilgileri

   

  İnternet Sitesi’nin sunucularının barındırılması ve verilerin yedeklenmesi

  Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesine izin veren KVKK 5(2)(f) hükmü

  İnternet Sitesi’ndeki Diğer Kullanıcılar

   

  İsim, Soyisim, fatura bilgileri, adres vergi kimlik numarası

  Alacakların devredildiği kişinin haklarının kullanması

  Türk Borçlar Kanunu Madde 190

  Hukuk Büroları

  Hukuki işlemlere, mevcut veya potansiyel uyuşmazlıklara ilişkin bilgiler

  Hukuki danışmanlık ve kanuni temsil hizmetlerinin alınması

  • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesine izin veren KVKK 5(2)(f) hükmü
  • Veri sorumlusunun haklarının korunması ve  kullanılması için gerekli hallerde veri işlemeye izin veren KVKK 5(2)(e) hükmü

  İdari Merciler veya Yargı Mercileri

  Bu mercilerden usulüne uygun olarak istenilen bilgiler

  İdari merciler ve yargı mercileri tarafından yapılan taleplerin yerine getirilmesi

  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde kişisel veri işlenmesine izin veren KVKK 5(2)(ç) hükmü.

  Tüzel Kişi Reklamveren ve Yayıncıların Gerçek Kişi Temsilcileri

  Yer Sağlayıcılar

  İsim, Soyisim, elektronik posta adresi, telefon numarası, İnternet trafik bilgisi (IP adresi, bağlantı bilgisi, oturum başlangıç ve bitiş zamanları, kullanılan hizmetlerin türü, aktarılan veri miktarı ve kullanıcının kimlik bilgileri.

   

  İnternet Sitesi’nin sunucularının barındırılması ve verilerin yedeklenmesi

  Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesine izin veren KVKK 5(2)(f) hükmü

   

  Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları

   

  Elektronik posta adresi

  Haber bültenlerinin, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi

  Açık Rızanız

  Hukuk Büroları

  Hukuki işlemlere, mevcut veya potansiyel uyuşmazlıklara ilişkin bilgiler

  Hukuki danışmanlık ve kanuni temsil hizmetlerinin alınması

  • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesine izin veren KVKK 5(2)(f) hükmü
  • Veri sorumlusunun haklarının korunması ve kullanılması için gerekli hallerde veri işlemeye izin veren KVKK 5(2)(e) hükmü

  İdari Merciler veya Yargı Mercileri

  Bu mercilerden usulüne uygun olarak istenilen bilgiler

  İdari merciler ve yargı mercileri tarafından yapılan taleplerin yerine getirilmesi

  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde kişisel veri işlenmesine izin veren KVKK 5(2)(ç) hükmü

  İnternet Sitesi’nin Kayıt Yaptırmayan Ziyaretçileri

  Yer Sağlayıcıları

  İnternet trafik bilgisi (IP adresi, bağlantı bilgisi, oturum başlangıç ve bitiş zamanları, kullanılan hizmetlerin türü, aktarılan veri miktarı ve kullanıcının kimlik bilgileri..

   

  İnternet Sitesi’nin sunucularının barındırılması ve verilerin yedeklenmesi

  Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesine izin veren KVKK 5(2)(f) hükmü

   

  İdari Merciler veya Yargı Mercileri

  Bu mercilerden usulüne uygun olarak istenilen bilgiler

  İdari merciler ve yargı mercileri tarafından yapılan taleplerin yerine getirilmesi

  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde kişisel veri işlenmesine izin veren KVKK 5(2)(ç) hükmü

 4. Kişisel Verilerin Muhafaza Edilmesi
  1. Kullanıcıların kişisel verileri Kullanıcı’nın kişisel veri işlenmesinin sonlandırılmasına yönelik hakkını kullanması, (bkz. Madde 5), işlemeye ilişkin rızasını geri alması (işlemenin yalnızca rızaya bağlı olduğu hallerde), haber bülteni hizmetinden ayrılması veya Kullanıcı hesabını İnternet Sitesi’nden silinmesine kadar muhafaza edilir.

  2.  Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı arasında mevcut veya potansiyel bir hukuki uyuşmazlık olması halinde, Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın haklarının ve hukuki çarelerinin korunması ve/veya kullanılması için mutlaka gerekli olacak kişisel verileri muhafaza etmeye devam edebilir.

 5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
  1. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   • Şayet kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

   • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

   • (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

    Kullanıcılar kişisel verilerine ilişkin olarak taleplerini şahsen Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, A Blok No:320 İc Kapı No. 6 Kadıköy İstanbul adresinde mesai saatleri içerisinde Hizmet Sağlayıcı’ya teslim ederek veya veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yöneltebilirler. Hizmet Sağlayıcı’nın elektronik posta adresi turkiye@whitepress.com dur.

 6. Yasal Uyarı
  1. İşbu Gizlilik Politikası Kullanıcıların İnternet Sitesi’nde mevcut bağlantılarla giriş yapabileceği internet sitelerine ve şirketlere uygulanmamaktadır.

  2. İnternet Sitesi’nde yayınlanan tüm reklamlar ve benzeri içerikler yalnızca bilgi amaçlı olup Medeni Kanun hükümleri anlamında bir teklif anlamına gelmez ve Whitepress’e yöneltilebilecek herhangi bir talebe gerekçe oluşturamaz.

  3. İnternet Sitesi şirketlerin etkili tanıtım ile başarıya ulaşmasına yardım etmek için kurulmuştur. Sağlamış olduğumuz belgeleri kayıtsız şartsız olarak kullanmamanızı tavsiye ederiz. Her zaman belgeleri detaylı ve dikkatlice okuyup inceleyiniz çünkü belgeler sizin durumunuza uygun olmayabilir veya benzer yayınlar veya hizmet sorumluları ile uyumlu olmayabilir. İnternet sitesi forumda yorumlarda veya başka bir yerde yayınlanan herhangi bir içerikten sorumlu değildir.
    

 7. Çerezlere İlişkin Bilgilendirme
  1. Çerez bir internet sitesi sunucusu tarafından Kullanıcı tarafından kabul edildiği takdirde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirilen bir veri dosyasıdır. Yalnızca bahse konu sunucu ilgili çerezin içeriğini elde edebilir veya okuyabilir. Her bir çerez ağ tarayıcınıza özeldir. Benzersiz tanımlayıcılar ve site ismi gibi anonim bilgiler içerir.

  2. Çerezler de kişisel veri olup Whitepress olarak kişisel verilerinize hassasiyet göstermekteyiz. KVKK uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerimiz kapsamında, çerez kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda sizi bilgilendirmek isteriz:

  3. Hizmet Sağlayıcı İnternet Sitesi’nin çalışması için mutlaka gerekli olan çerezleri kullanmaktadır. Hizmet Sağlayıcı diğer çerezleri Kullanıcı’nın rızasına bağlı olarak kullanmaktadır. Şayet Kullanıcılar rıza göstermezse, Hizmet Sağlayıcı diğer çerezleri kullanamaz. İnternet Sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz:
    

   Hizmet Sağlayıcı Tarafından Kullanılan Çerez

   Çerez Amacı

   Zorunluluk

   WhitePress

   Giriş yapan kullanıcılara ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi

   Zorunlu

   WhitePress

   Kullanıcıların İnternet Sitesi üzerinde davranışlarının analiz edilmesi

   Zorunlu

   WhitePress

   İnternet Sitesi’nin güvenlik ve güvenilirliğinin sağlanması

   Zorunlu

   Google Inc

   Kullanıcıların davranışlarının analiz edilmesi

   Tercihe Bağlı

   Facebook Inc

   Reklamcılık, yeniden pazarlama, ölçme ve analitik hizmetleri

   Tercihe Bağlı

   HotJar

   Kullanıcı davranışları analitikleri

   Tercihe Bağlı

   HubSpot Inc.

   Platform üzerindeki kullanıcı davranışlarının analizi, analitik ve ölçüm hizmetleri, pazarlama, satış süreçlerinin desteklenmesi

   Tercihe Bağlı

   LinkedIn Corporation

   reklam hizmetleri, yeniden pazarlama, ölçüm ve analiz hizmetleri

   Tercihe Bağlı

    
  4. İnternet Sitesi üzerinde rızanıza bağlı olarak çerez kullanabilecek kuruluşlar Hizmet Sağlayıcı ve aşağıdakilerdir:

   • Merkezi Mountain View, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google Inc. Yöneticinin gizlilik politikasına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak için buraya tıklayınız: https://policies.google.com/privacy;

   • Merkezi Menlo Park, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Facebook Inc. Yöneticinin gizlilik politikasına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak için buraya tıklayınız: https://www.facebook.com/policy.php;

   • Malta kanunlarına göre kurulmuş özel limited şirket olan Hotjar Limited, Yöneticinin gizlilik politikasına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak için buraya tıklayınız: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

   • Merkezi Cambridge, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan HubSpot Inc. Bu yöneticinin gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın: https://legal.hubspot.com/privacy-policy/.

   • LinkedIn Corporation, merkezi Mountain View, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Bu yöneticinin gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  5. Kullanıcı, bağımsız olarak ve her zaman çerezlere ilişkin ayarları değiştirebilir, muhafaza edilmelerine ve Kullanıcı’nın cihazına çerez dosyaları ile erişime ilişkin şartları belirleyebilir. Kullanıcı, bir önceki cümlede belirtilen ayarları ağ tarayıcısı ayarlarını veya hizmet yapılandırmasını kullanarak değiştirebilir. Bu ayarlar, özellikle çerezlerin ağ tarayıcısı ayarlarında otomatik olarak işlenmesini engelleyecek şekilde veya Kullanıcı’nın cihazına her bir çerez yerleştirildiğinde Kullanıcı bilgilendirilecek şekilde değiştirilebilir. Çerezlerin yönetilmesine ilişkin imkanlar ve yollar yazılım (ağ tarayıcısı) ayarlarında mevcuttur. Çerezler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için ayrıca https://www.allaboutcookies.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.