36 aylık garanti – reklamverenlere yönelik şartlar

 

 1. Genel Hükümler
  1. Bu Garanti Koşullarında, şirket merkezi Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, A Blok No:320 İc Kapı No. 6 Kadıköy İstanbul, Vergi No: 8111303596.
    
  2. Burada aksi belirtilmediği durumlarda büyük harfle başlayan aşağıdaki terimler belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

   İş günü – 18 Ocak 1951 tarihli Tatil Günleri Kanunu'nda belirtilen anlamdaki resmi tatiller hariç olmak üzere haftanın Pazartesi ile Cuma arasındaki her bir günü.

   Garanti – WhitePress tarafından Web Sitesinin ilgili işlevleri aracılığıyla sunulan 36 AYLIK GARANTİ programı kapsamında uygulanan, Reklamveren tarafından sipariş edilen ve Yayıncı'nın Portalında yayınlanan içeriğin yayınlandığı tarihinden itibaren 36 aylık kesintisiz bir süre boyunca erişime açık olmasını içeren bir hizmettir.

   Portal - Yayıncıya ait olan ve Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşulların ilgili hükümleri uyarınca Reklamveren'in sipariş ettiği yazıların yayınlanması amacıyla Yayıncı tarafından kullanıma sunulan bir web portalı.

   Yayınlanan İçerik – Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşullarda tanımlandığı haliyle, Reklamveren'in web sitesindeki siparişine konu olan bir sponsorlu yazı veya bir konuk uzman yazısı.

   Garanti Koşulları – Reklamverenler için 36 AYLIK GARANTİ programı kapsamında Garanti hizmetinin kullanım koşullarını belirten işbu Garanti Koşulları.

   Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşullar – Web Sitesini kullanma ve Reklamverenler tarafından Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri sipariş etme koşullarını düzenleyen bir belge olup bu bağlantıda mevcuttur.

   Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşullar– Web Sitesini kullanma ve Yayıncılar tarafından Web Sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetleri sunma veya sipariş etme koşullarını düzenleyen bir belge olup  abu bağlantıda mevcuttur.

   Talep – Reklamveren'in Garanti kapsamında yayınlanan içeriğin erişilebilir olmaması ile ilgili talepte bulunduğu bir prosedür.

   Reklamveren – Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşullara tabi olan girişimci bir Web Sitesi Kullanıcısı.

   Web Sitesi – WhitePress'in sahip olduğu ve sağladığı bir web sitesi: whitepress.pl, whitepress.net ve whitepress.com.

   Sözleşme – garanti hizmetinin WhitePress tarafından Reklamveren'e sunulmasına yönelik Reklamveren ile WhitePress arasında işbu Garanti Koşulları kapsamında akdedilen sözleşme.

   Kullanıcı– Web Sitesini ziyaret eden İnternet ağının son kullanıcısı.

   WhitePress – Şirket merkezi Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała’da bulunan WhitePress sp. z o.o. (LLC), Bielsko-Biała Bölge Mahkemesi, Ulusal Mahkeme Sicilinin 8. Ticaret Bölümü tarafından tutulan Ulusal Mahkeme Sicilinin Girişimciler Siciline KRS numarası: 0000651339, NIP (Vergi No. 9372667797), REGON (Ulusal İşletme Sicil No. 243400145.) ile kaydedilmiştir.

   Yayıncı – Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşullara tabi olan girişimci bir Web Sitesi Kullanıcısı.

   Ücret– Garanti kapsamında Reklamveren tarafından WhitePress'e ödenen ücret.
    
  3. WhitePress, Kullanıcı ile WhitePress arasında imzalanan uzaktan anlaşmalar temelinde Web Sitesi Kullanıcılarına elektronik hizmetler sunar. Bu Garanti Koşulları, 18 Temmuz 2002 tarihli Elektronik Ortamda Hizmet Sunumu Hakkında Kanun'un 8. maddesinde belirtilen elektronik hizmet sunumuna ilişkin düzenlemeleri teşkil eder.
    
  4. WhitePress, Sözleşmelerin akdedilmesi, Garanti hizmetinin sağlanması için akdedilen sözleşmeler kapsamında Taleplerin işlenmesi ve Garanti hizmetinin sağlanması için akdedilen sözleşmeler kapsamında ödemelerin yapılması kapsamında hizmetler sunar.
    
  5. Daha önce 4. maddede de belirtilen WhitePress tarafından sağlanan Hizmetlerin kullanımı çerçevesinde bir sözleşmenin imzalanması, Reklamveren'in internet bağlantısı, işletim sistemi (Windows, Mac OS, Linux veya benzeri) ve web tarayıcısına sahip (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) bir PC, Mac veya benzeri bir bilgisayarının olması ve bir e-posta hesabına erişiminin olması şartıyla mümkündür.
    
  6. Bu Garanti Koşullarının kapsamına dahil olmayan konularda Reklamveren'e yönelik Şart ve Koşulların hükümleri uygulanacaktır.
    
  7. Garanti Koşulları kapsamında WhitePress tarafından sağlanan hizmetler, bu Hizmetleri kendi ticari faaliyetlerine ilişkin amaçlar için kullanan kişilere yönelik olmakla birlikte ticari anlamda profesyonel nitelik taşımaktadır. WhitePress tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımının profesyonel nitelikte olmadığı tüketici veya girişimci olan bir Kullanıcı (diğer bir deyişle yarı girişimci), Garanti Koşulları kapsamında WhitePress tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak istediğinde WhitePress tarafından elektronik yollarla sağlanan hizmetler kapsamındaki anlaşmalar, Garanti Koşullarının ve Garanti Koşullarının atıfta bulunduğu belgelerin hükümlerinin söz konusu Reklamveren için fiyatlar konusunda ve bireysel düzenlemelere bağlı olarak sırasıyla geri kalan kapsamda geçerli olması şartıyla, söz konusu Kullanıcı ile bireysel olarak kararlaştırılan şartlarla sonuçlandırılacaktır.
    
 2.  Garanti Koşulları
  1. Yayıncı Garanti hizmetini sunmakla, Reklamveren tarafından Web Sitesi aracılığıyla sipariş edilen ve Yayınlanan İçeriğin Yayıncı'nın Portalında yayınlandığı tarihinden itibaren 36 aylık kesintisiz bir süre boyunca erişilebilir olacağını taahhüt eder.
    
  2. Aşağıdaki 2.5. maddeye tabi olarak Yayınlanan İçeriğin Portalda erişilebilir olması, Garanti süresi boyunca Yayınlanan İçeriğin Yayıncı'nın Portalında görünür olduğu ve Yayınlanan İçerikte verilen bağlantıların aktif kaldığı ve değişmez parametrelere sahip olduğu anlamına gelir.
    
  3. Garanti kapsamında Yayınlanan İçeriğin Yayıncı'nın Portalında erişilebilirliğine ilişkin kesinti süreleri bir seferde 9 (dokuz) ardışık günü geçemez. Şüpheye mahal vermemek adına, Yayınlanan İçeriğin ardışık 9 (dokuz) günü aşmayan bir süre boyunca erişilemediği durumlar, akdedilen Sözleşmenin şartlarının ihlali anlamına gelmez ve Reklamveren'e herhangi bir Talepte bulunma hakkı vermez.
    
  4.  WhitePress Yayıncı'nın Portalında Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin erişilebilirliğini Garanti süresi boyunca denetleyecektir. Yayınlanan İçeriğin Yayıncı'nın Portalında mevcut olmadığı gün sayısı da dahil olmak üzere Yayınlanan İçeriğin erişilebilirliğine dair bilgiler Reklamveren tarafından Web Sitesinde görüntülenebilecektir.
    
  5. Yayınlanan İçeriğin erişilebilirliği WhitePress tarafından belirtilen aralıklarla denetlenecektir. Dolayısıyla, WhitePress Yayınlanan İçeriği belirli bir gün boyunca izledikten sonra Yayınlanan İçeriğin erişilebilirliğiyle ilgili sorunlar ortaya çıkması halinde bu durum ertesi gün Web Sitesinde belirtilecektir.
    
  6. Sözleşme süresi boyunca Yayıncı, Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin URL'sini değiştirme hakkına sahip olacaktır ancak Yayıncı'nın böyle bir değişiklik yapmak için 301 yönlendirmesini kullanması şarttır. Böyle bir değişiklik Sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.
    
  7. Yayıncı, Sözleşme kapsamında içeriğin yayınlandığı Portalla ilgili "Sitenizden doğal olmayan bağlantılar" manuel filtresini veya Google'ın zorunlu kıldığı benzer bir filtreye maruz kalırsa, Yayıncı Yayınlanan İçerikteki bağlantı özelliğini "dofollow"dan "nofollow"a değiştirebilir. Böyle bir işlem Sözleşme şartlarının ihlalini teşkil etmez.
    
 3. Sözleşme
  1. WhitePress, Yayıncıların Portallarından hangilerinin 36 AYLIK GARANTİ programına katıldığını Web Sitesinde belirtir. Garanti hizmeti satın alma imkanıyla ilgili bilgiler Web Sitesinin ilgili işlevleri kapsamında Reklamverenler tarafından görüntülenebilir.
    
  2. Belirli bir Yayıncı'nın veya bir Yayıncı'ya ait belirli bir Portalın 36 AYLIK GARANTİ programına uygunluğuna ilişkin karar, Yayıncı'nın Portalıyla ilgili değerlendirme ve Reklamverenlerin genel menfaatleri esas alınarak WhitePress'in takdirine bağlı olarak verilir.
    
  3. Yukarıdaki madde 3.1'de yer alan belirtme işlemi, Sözleşmeyi imzalama konusunda Reklamveren'e yönelik bir teklif niteliği taşımaktadır.
    
  4. Reklamveren Garanti hizmetini, ilgili işlevler veya Web Sitesinde sunulan diğer işlevler aracılığıyla Yayıncı'nın Portal alanı sağlaması için sipariş oluşturma aşamasında satın alır.
    
  5. Garanti Hizmeti yalnızca satın alındığı Yayınlanan İçerik kapsamında sağlanır.
    
  6. Reklamveren tarafından Garanti satın alındığında, Reklamveren ve WhitePress işbu Garanti Koşulları gereğince bir Sözleşme imzalar.
    
  7. WhitePress, 36 AYLIK GARANTİ programına katılan Yayıncı ve Portalların koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bireysel Portallara yönelik Garanti hizmetinin kullanılabilirliğinde yapılan değişiklikler işbu Garanti Koşullarında değişiklik teşkil etmez.
    
  8. Web Sitesinin işlevleri doğrultusunda Reklamveren Garanti hizmetinin satın alındığı Yayınları ön izleme ve filtreleme seçeneğine sahiptir.
    
 4.  Ücret Tutarı
  1. Garanti Hizmeti ücrete tabidir.
    
  2. Ücretin tutarı WhitePress tarafından belirlenir ve Garanti hizmetinin ilgili olduğu Yayınlanan içeriğin değerine bağlıdır.
    
  3. Ücret tutarı sipariş verme aşamasında Reklamveren tarafından Web Sitesinde görüntülenebilir.
    
  4. Ücretin Reklamveren tarafından ödenmesine ilişkin kurallar da dahil olmak üzere, bu Garanti Koşulları kapsamına dahil olmayan Ücretler için Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşulların hükümleri geçerli olur.
    
 5. Talepler ve Taleplerden doğan ödeme
  1. Garanti süresi boyunca, Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin, Şart ve Koşulların 2.4. maddesi kapsamında Yayıncı'nın Portalında 9 (dokuz) ardışık günü aşan bir süre boyunca erişilebilir olmaması durumunda Reklamveren, Web Sitesinin ilgili işlevleri aracılığıyla Şikayette bulunma hakkına sahiptir.
    
  2. Şikayet gönderme işlemi, Web Sitesinin işlevleri aracılığıyla Reklamveren'e gönderilen "Şikayet Gönder" talebi iletilerek yapılır. Önceki cümlede bahsi geçen talep, Yayınlanan İçeriğin Portal üzerinde erişime kapandığı süre 9 (dokuz) ardışık günü aşınca Web Sitesi aracılığıyla Reklamveren'e sunulur.
    
  3. Şikayetler yalnızca Garanti süresi boyunca gönderilebilir. Garanti süresi bittikten sonra Reklamveren'in Garanti kapsamındaki talepleri zaman aşımına uğrar.
    
  4. Şikayetler gönderildikleri tarihten itibaren 5 iş günü içinde WhitePress tarafından işlenir.
    
  5. Şikayet olumlu sonuçlanırsa WhitePress söz konusu Yayınlanan İçeriğin değerinin %100'ünü Reklamveren'e iade eder ancak Reklamveren'in üstlendiği geri ödenemez nitelikteki Ücretin maliyeti hariçtir.
    
  6. Geri ödeme işlemi Şikayetin WhitePress tarafından olumlu değerlendirilmesini izleyen 2 iş günü içinde yapılır. Bu işlem Garanti kapsamında Reklamveren'e iade edilecek geri ödeme tutarı Reklamveren'in Web Sitesindeki hesabına otomatik olarak alacak şekline kaydedilerek yapılır.
    
  7. Reklamveren olumlu sonuçlanan bir Şikayet kapsamında Web Sitesindeki hesabına iade edilen parayı çekemez. Reklamveren bu parayı Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşulların hükümleri uyarınca Web Sitesi üzerinden sonradan verilecek siparişlerde kullanabilir.
    
 6. Taleplerden doğan ödemelere ilişkin istisnalar
  1. Reklamveren aşağıdaki durumlarda Garanti Koşulları madde 5.4'te belirtildiği gibi bir geri ödeme talep etme hakkına sahip olmaz:
    
   1. Yayınlanan İçerik Garanti süresi bitmeden önce Reklamveren'in talebiyle Portaldan kaldırıldıysa;
   2. Yayınlanan İçerik kanun niteliğindeki hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle silindiyse ve Yayıncı nihai bir mahkeme kararına veya idari bir kurumun nihai kararına dayanarak bunu silmek zorunda kaldıysa;
   3. Reklamveren'in Yayıncı aleyhine kasıtlı bir eylemi sonucunda, örneğin Yayınlanan İçeriğin doğal olmayan bağlantıları nedeniyle Yayınlanan İçerik kaldırıldıysa;
   4. Reklamveren'in veya Reklamveren'in menfaatine hareket eden kişilerin, Yayınlanan İçeriğin Garanti kapsamındaki değerinin zorla geri ödenmesine yönelik kasıtlı eylemi nedeniyle Yayınlanan İçerik kullanılamaz hale geldiyse;
   5. Reklamveren, Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin yayınlandığı Portalın sahibi haline geldiyse;
   6. Yayınlanan İçerikte bağlantısı verilen web sitesi artık mevcut olmadığı için veya Yayınlanan İçerikte verilen bağlantı yasa dışı olduğu gerekçesiyle Yayıncı tarafından kaldırıldığı için Yayınlanan İçerikteki bağlantıların etkinliği sona erdiyse.

    
  2. Reklamveren, Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin Yayıncı'nın Portalında erişilemediği sürenin bir seferde 9 (dokuz) ardışık günü aşmadığı durumlarda da bu Garanti Koşullarının yukarıdaki 5.5. maddesinde belirtildiği gibi bir geri ödeme alma hakkına sahip değildir.
    
  3. Garanti hizmetiyle ilgili iletişim yalnızca Web Sitesi aracılığıyla kurulabilir. Reklamveren, Yayıncı'nın Portalında bulunan Yayınlanan İçeriğin erişilebilirliği konusunda WhitePress platformu dışında Yayımcıyla iletişime geçme hakkına sahip değildir ancak Garanti Koşulları, Yayıncıya Yönelik Şart ve Koşullar ve/veya Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşulların hükümlerinde aksi belirtilen durumlar hariçtir.
    
 7. Sorumluluk
  1. Reklamveren, Garanti Koşullarının veya Garanti Koşullarına dayanarak yapılan Sözleşmelerden kaynaklanan koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden ve ayrıca Garanti Koşullarına dayanarak yapılan Sözleşmenin ifa edilmemesinden veya uygunsuz şekilde ifa edilmesinden sorumludur.
    
  2. WhitePress, sunduğu hizmetlerin her zaman sürekli ve tam olarak kullanılabilir olmasını sağlamak için gerekli çabayı gösterir ancak bunların tam kullanılabilirliğini garanti etmez ve bundan sorumlu değildir ve sağlanan hizmetlerin herhangi bir işlevini veya özelliğini herhangi bir zamanda ve herhangi bir ölçüde değiştirme, geri çekme, askıya alma veya kaldırma hakkını saklı tutar. Sağlanan hizmetlerin herhangi bir işlevinin veya özelliğinin değiştirilmesi, geri çekilmesi, askıya alınması veya kaldırılması önceden bildirimde bulunulmasını gerektirmez.
    
  3. WhitePress, hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan zararlardan, özellikle de Reklamveren'in veya diğer Web Sitesi Kullanıcılarının WhitePress tarafından sağlanan hizmetleri bu Garanti Koşullarının hükümlerine aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.
    
  4. WhitePress, WhitePress'in gereken özeni göstererek öngöremediği veya önleyemediği olayların yanı sıra rastgele olaylar ve mücbir sebepler nedeniyle meydana gelmesi durumunda, imzalanan Sözleşmenin ifa edilmemesinden veya uygunsuz şekilde ifa edilmesinden sorumlu olmayacaktır.
    
  5. WhitePress, Reklamveren'in WhitePress tarafından sunulan hizmetleri kullanmasının sonuçlarından sorumlu olmayacaktır, bu da özellikle WhitePress'in hiçbir şekilde Reklamveren için gelir artışı gibi sonuçları garanti etmediği veya akdedilen Sözleşmeler kapsamında belirli bir ciro seviyesine ulaşma garantisi vermediği anlamına gelir.
    
  6. WhitePress'in sorumluluğu hiçbir durumda Reklamveren'in kar kaybına yönelik sorumluluğu kapsamayacaktır.
    
 8. Elektronik ortamda hizmet sunumuna ilişkin şikayet prosedürü
  1. Bu Garanti Koşulları kapsamında WhitePress tarafından sunulan elektronik hizmetlere ilişkin her türlü Talep, şu adrese e-posta yoluyla gönderilmelidir: office@whitepress.tr.
    
  2. Talep en azından şunları içermelidir: Talebe konu olan olayın tarihi ve saati, Talebi gönderen kişinin e-posta adresi ve ileri sürülen itirazların kısa bir açıklaması.
    
  3. Talepler, alındıktan sonra 14 gün içinde, alınma tarihi sırasına göre değerlendirilecektir.
    
  4. Yukarıdaki tarihe uymak mümkün değilse Hizmet Sağlayıcı, son tarihin uzatılmasının nedenini ve beklenen yanıt süresini belirterek Talebi gönderen kişiyi bu konuda bilgilendirecektir.
    
  5. Talebi gönderen kişi, Talebin işleme alınma şekli hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilecek ve bilgiler Talepte verilen e-posta adresine gönderilecektir.
    
 9. Nihai hükümler
  1. Bu Garanti Koşullarının kapsamadığı konularda, Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşulların hükümleri ve Polonya yasalarının hükümleri uygulanacaktır.
    
  2. Reklamveren ile WhitePress arasındaki tüm uyuşmazlıklar sulh yoluyla çözülecektir ve anlaşmaya varılamaması durumunda bu tür anlaşmazlıklar WhitePress'in şirket merkezi üzerinde yargı yetkisine sahip bir mahkemeye havale edilir.
    
  3. WhitePress, önemli nedenlerden dolayı bu Garanti Koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Reklamveren, Garanti Koşullarında yapılacak değişiklikler hakkında en az 7 gün önceden, Web Sitesindeki Reklamveren hesabı doğrultusunda sağlanan e-posta adresine değişiklikler hakkında bilgi gönderilerek bilgilendirilecektir.
    
  4. Reklamveren, 36 AYLIK GARANTİ programına katılarak bu Garanti Koşullarını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.
    
  5. Garanti Koşulları 07.04.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.