36 aylık garanti - yayıncılara yönelik koşullar

 

 1. Genel Hükümler
  1. Bu Garanti Koşullarında, şirket merkezi Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, A Blok No:320 İc Kapı No. 6 Kadıköy İstanbul, Vergi No: 8111303596.
    
  2. Burada aksi belirtilmediği durumlarda büyük harfle başlayan aşağıdaki terimler belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

   İş günü – 18 Ocak 1951 tarihli Tatil Günleri Kanunu'nda belirtilen anlamdaki resmi tatiller hariç olmak üzere haftanın Pazartesi ile Cuma arasındaki her bir günü.

   Garanti – WhitePress tarafından Web Sitesinin ilgili işlevleri aracılığıyla sunulan 36 AYLIK GARANTİ programı kapsamında uygulanan, Reklamveren tarafından sipariş edilen ve Yayıncı'nın Portalında yayınlanan içeriğin yayınlandığı tarihinden itibaren 36 aylık kesintisiz bir süre boyunca erişime açık olmasını içeren bir hizmettir.

   Portal – Yayıncıya ait olan ve Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşulların ilgili hükümleri uyarınca Reklamveren'in sipariş ettiği yazıların yayınlanması amacıyla Yayıncı tarafından kullanıma sunulan bir web portalı.

   Yayınlanan İçerik – Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşullarda tanımlandığı haliyle, Reklamveren'in web sitesindeki siparişine konu olan bir sponsorlu yazı veya bir konuk uzman yazısı.

   Garanti Koşulları – Reklamverenler için 36 AYLIK GARANTİ programı kapsamında Garanti hizmetinin kullanım koşullarını belirten işbu Garanti Koşulları.

   Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşullar – Web Sitesini kullanma ve Reklamverenler tarafından Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri sipariş etme koşullarını düzenleyen bir belge olup bu bağlantıda mevcuttur.

   Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşullar – Web Sitesini kullanma ve Yayıncılar tarafından Web Sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetleri sunma veya sipariş etme koşullarını düzenleyen bir belge olup bu bağlantıda mevcuttur.

   Talep – Reklamveren'in Garanti kapsamında yayınlanan içeriğin erişilebilir olmaması ile ilgili talepte bulunduğu bir prosedür.

   Reklamveren – Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşullara tabi olan girişimci bir Web Sitesi Kullanıcısı.

   Web Sitesi – WhitePress'in sahip olduğu ve sağladığı bir web sitesi: whitepress.pl, whitepress.net ve whitepress.com.

   Sözleşme – Yayıncı tarafından Garanti hizmetinin sağlanması için işbu Garanti Koşullarında belirtilen koşullar altında Yayıncı ve WhitePress arasında akdedilen sözleşme.

   Kullanıcı – Web Sitesini ziyaret eden İnternet ağının son kullanıcısı.

   WhitePress - Şirket merkezi Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała’da bulunan WhitePress sp. z o.o. (LLC), Bielsko-Biała Bölge Mahkemesi, Ulusal Mahkeme Sicilinin 8. Ticaret Bölümü tarafından tutulan Ulusal Mahkeme Sicilinin Girişimciler Siciline KRS numarası: 0000651339, NIP (Vergi No. 9372667797), REGON (Ulusal İşletme Sicil No. 243400145.) ile kaydedilmiştir.

   Yayıncı – Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşullara tabi olan girişimci bir Web Sitesi Kullanıcısı.

   Ücret – Garanti hizmetinin sağlanması için WhitePress tarafından Yayıncı'ya ödenen ücret.
    
  3. WhitePress, Kullanıcı ile WhitePress arasında imzalanan uzaktan anlaşmalar temelinde Web Sitesi Kullanıcılarına elektronik hizmetler sunar. Bu Garanti Koşulları, 18 Temmuz 2002 tarihli Elektronik Ortamda Hizmet Sunumu Hakkında Kanun'un 8. maddesinde belirtilen elektronik hizmet sunumuna ilişkin düzenlemeleri teşkil eder.
    
  4. WhitePress, Sözleşmelerin akdedilmesi, Garanti hizmetinin sağlanması için akdedilen sözleşmeler kapsamında Taleplerin işlenmesi ve Garanti hizmetinin sağlanması için akdedilen sözleşmeler kapsamında ödemelerin yapılması kapsamında hizmetler sunar.
    
  5. Daha önce 4. maddede de belirtilen WhitePress tarafından sağlanan Hizmetlerin kullanımı çerçevesinde bir sözleşmenin imzalanması, Yayıncı'nın internet bağlantısı, işletim sistemi (Windows, Mac OS, Linux veya benzeri) ve web tarayıcısına sahip (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) bir PC, Mac veya benzeri bir bilgisayarının olması ve bir e-posta hesabına erişiminin olması kaydıyla mümkündür.
    
  6. Bu Garanti Koşullarının kapsamına dahil olmayan konularda, Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşulların hükümleri uygulanacaktır.
    
  7. Garanti Koşulları kapsamında WhitePress tarafından sağlanan hizmetler, bu Hizmetleri kendi ticari faaliyetlerine ilişkin amaçlar için kullanan kişilere yönelik olmakla birlikte ticari anlamda profesyonel nitelik taşımaktadır. WhitePress tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımının profesyonel nitelikte olmadığı tüketici veya girişimci olan bir Kullanıcı (diğer bir deyişle yarı girişimci), Garanti Koşulları kapsamında WhitePress tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak istediğinde WhitePress tarafından elektronik yollarla sağlanan hizmetler kapsamındaki anlaşmalar, Garanti Koşullarının ve Garanti Koşullarının atıfta bulunduğu belgelerin hükümlerinin söz konusu Reklamveren için fiyatlar konusunda ve bireysel düzenlemelere bağlı olarak sırasıyla geri kalan kapsamda geçerli olması şartıyla, söz konusu Kullanıcı ile bireysel olarak kararlaştırılan şartlarla sonuçlandırılacaktır.
    
 2. Garanti Koşulları
  1. Yayıncı Garanti hizmetini sunmakla, Reklamveren tarafından Web Sitesi aracılığıyla sipariş edilen ve Yayınlanan İçeriğin Yayıncı'nın Portalında yayınlandığı tarihinden itibaren 36 aylık kesintisiz bir süre boyunca erişilebilir olacağını taahhüt eder.
    
  2. Yayıncı'nın 36 AYLIK GARANTİ programına katılımı gönüllülük esasına dayanır. Yayıncı, Web Sitesinin ilgili işlevleri aracılığıyla programa katılma isteğini beyan edebilir.
    
  3. WhitePress, Yayıncı'nın 36 AY GARANTİ programına katılmasını reddetme hakkına sahiptir. Yayıncı'nın, Yayıncı'nın belirli bir Portalının veya Yayıncı'nın Portalındaki belirli bir teklifin 36 AYLIK GARANTİ programına uygunluğuna ilişkin karar, WhitePress'in takdirine bağlı olarak verilir ve WhitePress, Yayıncı'ya yetki verirken Garantinin nihai yararlanıcıları olan Reklamverenlerin genel çıkarlarına göre hareket eder.
    
  4. Aşağıdaki 2.5. maddeye tabi olarak Yayınlanan İçeriğin Portalda erişilebilir olması, Garanti süresi boyunca Yayınlanan İçeriğin Yayıncı'nın Portalında görünür olduğu ve Yayınlanan İçerikte verilen bağlantıların aktif kaldığı ve değişmez parametrelere sahip olduğu anlamına gelir.
    
  5. Garanti kapsamında Yayınlanan İçeriğin Yayıncı'nın Portalında erişilebilirliğine ilişkin kesinti süreleri bir seferde 9 (dokuz) ardışık günü geçemez. Şüpheye mahal vermemek adına, Yayınlanan İçeriğin ardışık 9 (dokuz) günü aşmayan bir süre boyunca erişilemediği durumlar, akdedilen Sözleşmenin şartlarının ihlali anlamına gelmez ve Reklamveren'e herhangi bir Talepte bulunma hakkı vermez.
    
  6. WhitePress, Yayıncı'nın Portalında Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin erişilebilir olmadığını tespit ederse Yayıncı, Yayıncı'nın Web Sitesindeki hesabı doğrultusunda sağlanan e-posta adresine gönderilen e-posta ile bilgilendirilecektir. Yayıncı, Web Sitesindeki verilerini güncellemediği takdirde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yayınlanan İçeriğin mevcut olmadığına ilişkin bilgiler de Web Sitesinin ilgili işlevlerinin bir parçası olarak Yayıncı tarafından görülebilir.
    
  7. Yukarıdaki 6. maddede belirtilen bildirimi aldıktan hemen sonra Yayıncı, Yayınlanan İçeriğin Portal üzerinde erişilememesine ilişkin sorunu gidermek için adımlar atmalıdır.
    
  8. Sözleşme süresi boyunca Yayıncı, Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin URL'sini değiştirme hakkına sahip olacaktır ancak Yayıncı'nın böyle bir değişiklik yapmak için 301 yönlendirmesini kullanması şarttır. Böyle bir değişiklik Sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.
    
 3. Sözleşme
  1. Yayıncı, Web Sitesinin ilgili işlevleri aracılığıyla, Web Sitelerinin tamamı veya bir kısmı ya da seçilen tekliflerle ilgili olarak 36 AY GARANTİ programına katılmak isteyip istemediğini beyan eder.
    
  2. Yayıncı 36 AY GARANTİ programına katılma isteğini belirtir belirtmez Reklamverenler Web Sitesinde Yayıncı'nın Portalının yanında Garantiyi satın alma olasılığı hakkındaki bilgiyi görecektir.
    
  3. Yayıncı'nın yukarıdaki 3.1. maddede belirtilen Beyanı, Yayıncı'nın Garanti hizmetinin sağlanmasına ilişkin bir Sözleşme akdetmeye yönelik teklif sunması anlamına gelir

    
  4. Reklamveren, Web Sitesinin ilgili işlevleri aracılığıyla Yayınlanan İçerik için sipariş verme aşamasında Garantiyi satın alma seçeneğini işaretler. Reklamveren tarafından Garanti satın alındığında, Yayıncı ve WhitePress işbu Garanti Koşulları kapsamında bir Sözleşme imzalar.
    
  5. WhitePress, Yayıncı'nın söz konusu Portalı ile ilgili olarak Garanti süresi boyunca en az bir Talepte bulunulması ve Talebin olumlu sonuçlanması durumunda Yayıncı'yı veya Yayıncı'nın söz konusu Portalını 36 AYLIK GARANTİ programından çıkarma hakkına sahiptir.
    
  6. Yayıncı tarafından Web Sitesindeki bir hesabın kaldırılması ve Yayıncı tarafından silinmesine yönelik bir talimatın sunulması, yukarıdaki madde 3.4'te belirtilen Sözleşmenin imzalanmasıyla bağlantılı olarak Yayıncı tarafından üstlenilen yükümlülüğün devamlılığını etkilemeyecektir.
    
 4. Yayıncı'nın Ücreti
  1. Garanti Hizmeti ücrete tabidir.
    
  2. Yayıncı'nın Garanti hizmetini sağlamak için alacağı ücret, Garanti hizmeti kapsamında Yayınlanan İçeriğin değerinin %15'ine eşittir. Ücretin tam tutarı Web Sitesinde Yayınlanan İçeriklere göre belirlenecektir.
    
  3. Garanti hizmetinin sağlanmasına ilişkin Ücret tutarı, Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşullarda belirtilen Yayınlanan İçeriğin amaçları doğrultusunda Yayıncı'nın Portal alanı sağlama ücretine otomatik olarak eklenecektir.
    
  4. Bu Garanti Koşullarının kapsamına girmeyen konularda, Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşulların hükümleri, Ücretin ödenmesine ve Yayıncı tarafından KDV faturası veya fatura düzenlenmesine ilişkin kurallar da dahil olmak üzere, Ücret için uygulanacaktır.
    
 5. Talepler ve Taleplerden doğan ödeme
  1. Garanti süresi boyunca Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin işbu Garanti Koşullarının 2.4. maddesi kapsamında Yayıncı'nın Portalında 9 (dokuz) ardışık günü aşan bir süre boyunca erişilebilir olmaması durumunda, Reklamveren Web Sitesinin ilgili işlevleri aracılığıyla bir Talepte bulunma hakkına sahiptir.
    
  2. Garanti süresi boyunca Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin işbu Garanti Koşullarının 2.4. maddesi kapsamında Yayıncı'nın Portalında 9 (dokuz) ardışık günü aşan bir süre boyunca erişilebilir olmaması durumunda, Reklamveren Web Sitesinin ilgili işlevleri aracılığıyla bir Talepte bulunma hakkına sahiptir.
    
  3. Talepler WhitePress tarafından işleme alınır.
    
  4. Talebin olumlu değerlendirilmesi durumunda Yayıncı, Yayınlanan İçerik için Portal alanı sağlamak karşılığında aldığı ücretin % 100'ünü iade etmekle yükümlüdür.
    
  5. Yukarıdaki 5.4. maddede belirtilen durumda, Yayıncı'nın Garanti hizmetinin sağlanması için ödediği ücret iade edilmez.
    
  6. Talebin olumlu sonuçlanması üzerine Yayıncı'nın Web Sitesindeki hesabına, yukarıdaki 5.4. maddede belirtilen geri ödeme tutarı otomatik olarak borç kaydedilecektir (bundan böyle: kesinti tutarı). Yayıncı'nın Web Sitesindeki hesabında ödenmemiş ücretlerin birikmesi durumunda kesinti tutarı Yayıncı'nın hesabındaki para miktarı kadar azaltılacaktır. Yayıncı'nın hesabında para yoksa veya kesinti tutarı Web Sitesinde Yayıncı'nın hesabında biriken para tutarından yüksekse Yayıncı'nın hesabı borç tutarıyla borçlandırılacaktır, yani negatif bir değer gösterecektir (bundan böyle: borç tutarı).
    
  7. Yayıncı, WhitePress'in Taleplerden kaynaklanan geri ödeme tutarlarını, Yüklenici'nin Yayıncı için Şart ve Koşullarda belirtilen hizmetlerin sağlanması için aldığı ücretle birlikte yukarıdaki 5.6 maddede açıklanan şekilde kesmesini kabul eder.
    
  8. Yayıncı'nın Web Sitesindeki hesabı, bir Talepten doğan geri ödemenin sonucu olarak borçlandırılmışsa WhitePress Yayıncı'dan borç tutarını ödemesini isteyecektir. Yayıncı, ödeme talebinin alındığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde Web Sitesinin ilgili işlevleri aracılığıyla borç tutarını ödemekle yükümlüdür. Yayıncı'nın bir önceki cümlede belirtilen yükümlülüğe uymaması durumunda WhitePress, Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşullarda belirtilen hizmetlerin sağlanması için Yayıncı'nın gelecekteki ücretlerinden daha fazla kesinti yapma hakkına sahip olacaktır.
    
 6. Taleplerden doğan ödemelere ilişkin istisnalar
  1. Yayıncı, aşağıdaki durumlarda işbu Garanti Koşullarının yukarıdaki 5.4. maddesinde belirtildiği gibi bir geri ödeme yapmakla yükümlü değildir:
    
   1. Yayınlanan İçerik, Reklamveren'in talebi üzerine Garanti süresinin bitiminden önce Portaldan kaldırılmışsa, ki bu durumda Yayıncı içeriği yalnızca WhitePress'ten buna ilişkin bir talimat alırsa siler;
   2. Yayınlanan İçerik kanun niteliğindeki hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle silindiyse ve Yayıncı nihai bir mahkeme kararına veya idari bir kurumun nihai kararına dayanarak bunu silmek zorunda kaldıysa;
   3. Reklamveren'in Yayıncı aleyhine kasıtlı bir eylemi sonucunda, örneğin Yayınlanan İçeriğin doğal olmayan bağlantıları nedeniyle Yayınlanan İçerik kaldırıldıysa;
   4. Reklamveren'in veya Reklamveren'in menfaatine hareket eden kişilerin, Yayınlanan İçeriğin Garanti kapsamındaki değerinin zorla geri ödenmesine yönelik kasıtlı eylemi nedeniyle Yayınlanan İçerik kullanılamaz hale geldiyse;
   5. Reklamveren, Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin yayınlandığı Portalın sahibi haline geldiyse;
   6. Yayınlanan İçerikte bağlantısı verilen web sitesi artık mevcut olmadığı için veya Yayınlanan İçerikte verilen bağlantı yasa dışı olduğu gerekçesiyle Yayıncı tarafından kaldırıldığı için Yayınlanan İçerikteki bağlantıların etkinliği sona erdiyse.

    
  2. Yayıncı, Sözleşme kapsamında Yayınlanan İçeriğin Yayıncı'nın Portalında erişilemediği sürenin bir seferde 9 (dokuz) ardışık günü aşmadığı durumlarda da işbu Garanti Koşullarının yukarıdaki 5.4 maddesinde belirtildiği gibi bir geri ödeme yapmakla yükümlü değildir.
    
  3. Yayıncı ve Reklamveren arasında Garanti hizmetine ilişkin iletişim yalnızca Web Sitesi üzerinden mümkündür. Garanti Koşulları, Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşullar ve/veya Reklamveren'e Yönelik Şart ve Koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yayıncı'nın WhitePress platformu hariç Reklamveren ile iletişime geçme hakkı yoktur..
    
 7. Sorumluluk
  1. Yayıncı, Garanti Koşullarının veya Garanti Koşullarına dayanarak yapılan Sözleşmelerden kaynaklanan koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden ve ayrıca Garanti Koşullarına dayanarak yapılan Sözleşmenin ifa edilmemesinden veya uygunsuz şekilde ifa edilmesinden sorumlu kabul edilir.
    
  2. WhitePress, sunduğu hizmetlerin her zaman sürekli ve tam olarak kullanılabilir olmasını sağlamak için gerekli çabayı gösterir ancak bunların tam kullanılabilirliğini garanti etmez ve bundan sorumlu değildir ve sağlanan hizmetlerin herhangi bir işlevini veya özelliğini herhangi bir zamanda ve herhangi bir ölçüde değiştirme, geri çekme, askıya alma veya kaldırma hakkını saklı tutar. Sağlanan hizmetlerin herhangi bir işlevinin veya özelliğinin değiştirilmesi, geri çekilmesi, askıya alınması veya kaldırılması önceden bildirimde bulunulmasını gerektirmez.
    
  3. WhitePress, hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan zararlardan, özellikle de Yayıncı'nın veya diğer Web Sitesi Kullanıcılarının WhitePress tarafından sağlanan hizmetleri işbu Garanti Koşullarının hükümlerine aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
    
  4. WhitePress, WhitePress'in gereken özeni göstererek öngöremediği veya önleyemediği olayların yanı sıra rastgele olaylar ve mücbir sebepler nedeniyle meydana gelmesi durumunda, imzalanan Sözleşmenin ifa edilmemesinden veya uygunsuz şekilde ifa edilmesinden sorumlu olmayacaktır.
    
  5. WhitePress, Yayıncı'nın WhitePress tarafından sunulan hizmetleri kullanmasının sonuçlarından sorumlu olmayacaktır, bu da özellikle WhitePress'in hiçbir şekilde Yayıncı için gelir artışı gibi sonuçları garanti etmediği veya akdedilen Sözleşmeler kapsamında belirli bir ciro seviyesine ulaşma garantisi vermediği anlamına gelir.
    
  6. Hiçbir durumda WhitePress'in sorumluluğu, Yayıncı'nın kar kaybına yönelik sorumluluğu kapsamayacaktır.
    
 8. Elektronik ortamda hizmet sunumuna ilişkin şikayet prosedürü
  1. Bu Garanti Koşulları kapsamında WhitePress tarafından sunulan elektronik hizmetlere ilişkin her türlü Talep, şu adrese e-posta yoluyla gönderilmelidir: office@whitepress.tr.
  2. Talep en azından şunları içermelidir: Talebe konu olan olayın tarihi ve saati, Talebi gönderen kişinin e-posta adresi ve ileri sürülen itirazların kısa bir açıklaması.
    
  3. Talepler, alındıktan sonra 14 gün içinde, alınma tarihi sırasına göre değerlendirilecektir.
    
  4. Yukarıdaki tarihe uymak mümkün değilse Hizmet Sağlayıcı, son tarihin uzatılmasının nedenini ve beklenen yanıt süresini belirterek Talebi gönderen kişiyi bu konuda bilgilendirecektir.
    
  5. Talebi gönderen kişi, Talebin işleme alınma şekli hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilecek ve bilgiler Talepte verilen e-posta adresine gönderilecektir.
    
 9. Nihai hükümler
  1. Bu Garanti Koşullarının kapsamadığı konularda, Yayıncı'ya Yönelik Şart ve Koşulların hükümleri ve Polonya yasalarının hükümleri uygulanacaktır.
  2. Yayıncı ve WhitePress arasındaki tüm anlaşmazlıklar barışçıl yollarla çözülecek ve herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda bu tür anlaşmazlıklar WhitePress'in şirket merkezi üzerinde yargı yetkisine sahip bir mahkemeye havale edilecektir.
  3. WhitePress, önemli nedenlerden dolayı bu Garanti Koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yayıncı, Garanti Koşullarında yapılacak herhangi bir değişiklik hakkında en az 7 gün önceden, Web Sitesindeki Yayıncı hesabı doğrultusunda sağlanan e-posta adresine değişiklikler hakkında bilgi gönderilerek bilgilendirilecektir.
    
  4. Yayıncı, 36 AYLIK GARANTİ programına katılarak bu Garanti Koşullarını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.
    
  5. Garanti Koşulları 07.04.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.