Нов инструмент за проверка и индексиране на статии в WhitePress®

Актуализиран: 2023-03-15
Нов инструмент за проверка и индексиране на статии в WhitePress®
От днес маркетолозите в WhitePress® ще получат достъп до инструмент, който ви позволява да проверявате статуса на публикуване и индексиране на всяка статия. Само с едно кликване можете да индексирате група статии в Google безплатно. Добавихме и нова метрика до порталите на издателите, базирана на историята на публикациите.
Започнете да изкарвате пари днес.
Запишете се безплатно

Индексиране в Google? И каква е ползата от него за когото и да било?

До 40% от съдържанието не се индексира от Google. Какво означава това? Всяка статия, която е публикувана, но не е индексирана, няма шанс да се появи в резултатите от органичното търсене. Публикуването на статии, които не влизат в индекса на Google, е просто купуване на съдържание, което не носи пълна полза от гледна точка на SEO. 

Неиндексираните сайтове не предават "link power", така наречения "link juice", който е потенциалът, предаван от дадена подстраница чрез връзки, за печелене на позиции в резултатите от търсенето в Google. Връзките, поставени на сайт, който не е в индекса на Google, все още могат да генерират показвания на страници, да изграждат познаваемост на марката и дори да водят до конверсии. Те обаче няма да предадат никакъв положителен сигнал на търсачката за свързаните домейни.

Важността на индексираното съдържание е подчертана от нашия специалист Стивън Ханна. Можете да изгледате видеоклипа по-долу:

Статус на публикуване и индексиране на статии - нови функции и показатели

В отговор на този проблем екипът за разработка на WhitePress® създаде наша собствена, оригинална система за проверка на индексирането на статиите. Тя се основава на няколко метода (използвани паралелно) за проверка на наличността на статиите в Google. Само когато нито един от тези методи не работи, WhitePress® приема, че статията не е видима в Google.

Въпреки това, преди софтуерът да провери дали дадена статия е индексирана, ние проверяваме дали публикацията в сайта на издателя е коректна. Ако статията е публикувана правилно, но не е индексирана от Google, потребителят може да я индексира безплатно.

Всички тези функции са достъпни в панела на маркетолога, след като влезете в раздела Платени статии и щракнете върху Готово.

Системата за наблюдение на точността на публикуването и индексирането въвежда два нови филтъра:

New filters indexation

Филтриране на статуса на публикацията - позволява ви да показвате платени статии в зависимост от статуса на публикацията, проверен в панела WhitePress®. Съществуват 4 възможни статуса на публикация:  

 • Непроверена - показва се, ако публикацията не е била проверявана в продължение на 3 месеца. Потребителят има възможност статията да бъде проверена с този статус.
 • Коректен - публикацията е коректна. Потребителят може да поръча индексиране на статията с този статус.
 • Проверено - статусът на публикацията в момента се проверява от системата WhitePress®.
 • Недостъпна - системата WhitePress® не може да провери точността на публикацията поради недостъпност в интернет или грешки в публикацията.

Филтриране на статуса на индексиране на статията - позволява на потребителите да изберат един от седемте статуса на индексиране, налични в нашата платформа:

 • Неизвестен - панелът на WhitePress® не разполага с информация за индексирането на статията. Можете да възложите проверка на индексирането, ако статията има валиден статус на публикация.
 • Проверено - в момента системата проверява статуса на индексиране на избраната статия.
 • ОК - страницата е индексирана правилно.
 • Неиндексирана - страницата не е индексирана в момента. Можете да зададете на избраната статия: да се направи опит да бъде индексирана.
 • Неиндексирана, издателят блокира - издателят на портала, в който е поръчана публикацията, блокира възможността за индексиране от платформата WhitePress®.
 • В процес на индексиране - показаната статия е в процес на добавяне към индекса на Google.
 • Неуспешно индексиране - процесът на добавяне към индекса на Google е неуспешен. Можете да възложите на статията да бъде добавена към индексирането отново в панела на WhitePress® (до 3 пъти за една публикация).

Проверка и индексиране на статии

Проверка и индексиране на статиите е нов раздел, който ви позволява да следите колективно статуса на публикуване и индексиране на всички платени статии в панела на маркетолога. Потребителят може да предприеме подходящи действия в зависимост от статуса на публикуване, като изпраща групови поръчки за проверка на публикуването или индексирането на статиите.

Неиндексирани страници - проверка на индексирането с WhitePress®

Все пак нека се върнем малко назад към реда на публикуване на статиите. Докато избирате портали за публикуване на статии, можете да използвате нов показател: "Индексиране на публикациите". Новият SEO филтър ви позволява да показвате портали с избрани параметри за степента на индексиране на статиите.

Indexation of publications

Индексирането на публикациите изразява в проценти нивото на индексиране на статиите, публикувани през последните 12 месеца в посочения портал. Ако поставите курсора на мишката върху метриката (или в прозореца с подробна информация за портала), ще видите разширена статистика, показваща процента на индексираните статии във времеви интервали:

 • Публикации от 0 до 3 месеца
 • Публикации от 0 до 6 месеца
 • Публикации от 0 до 12 месеца
 • Всички публикации
Твоите коментари (0)
Редакторите на WhitePress си запазват правото да премахват коментари, обидни за други хора, които съдържат вулгарни думи или не са свързани с темата.
Администратор на лични данни на физически лица, използващи уебсайта whitepress.com и всички негови подстраници (наричани по-долу: Услугата) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу: GDPR) е колективно „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością със седалище в Bielsko-Biała на ул. Legionów 26/28, вписан в регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд в Белско-Бяла, 8-ми икономически отдел на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 и други компании от WhitePress Group (наричани по-долу заедно: Администратор).


Като се регистрирате за бюлетина, вие се съгласявате да получавате търговска информация чрез средства за електронна комуникация, особено имейл, относно директния маркетинг на услуги и продукти, предлагани от WhitePress Sp. z oo и нейните доверени бизнес партньори, които се интересуват от маркетинг на собствените си стоки или услуги. Правното основание за обработване на вашите лични данни е даденото съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR).


По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни за маркетингови цели. За повече информация относно обработката и правното основание за обработка на вашите лични данни от WhitePress Sp. z oo, включително вашите права, можете да намерите в нашата Политика за поверителност .
Прочетете всичко
 • Все още няма коментари за тази статия.
Администратор на лични данни на физически лица, използващи уебсайта whitepress.com и всички негови подстраници (наричани по-долу: Услугата) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу: GDPR) е колективно „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością със седалище в Bielsko-Biała на ул. Legionów 26/28, вписан в регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд в Белско-Бяла, 8-ми икономически отдел на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 и други компании от WhitePress Group (наричани по-долу заедно: Администратор).


Като се регистрирате за бюлетина, вие се съгласявате да получавате търговска информация чрез средства за електронна комуникация, особено имейл, относно директния маркетинг на услуги и продукти, предлагани от WhitePress Sp. z oo и нейните доверени бизнес партньори, които се интересуват от маркетинг на собствените си стоки или услуги. Правното основание за обработване на вашите лични данни е даденото съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR). С изпращането на формуляра декларирате, че сте прочели Декларацията за поверителност.


По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни за маркетингови цели. За повече информация относно обработката и правното основание за обработка на вашите лични данни от WhitePress Sp. z oo, включително вашите права, можете да намерите в нашата Политика за поверителност .
Прочетете всички
Препоръчани публикации