Soutěž o lístky na SEO Vibes on Tour Praha

Aktualizováno: 2023-06-23
Vyhrajte lístky na SEO Vibes on Tour Praha
Připravili jsme si pro vás soutěž o vstupenky zdarma na event SEO Vibes on Tour Praha. Soutěž probíhá na sociální síti LinkedIn.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Zde naleznete kompletní podmínky soutěže.

Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je WhitePress s.r.o., Dolní Marklovice 392,  PSČ 735 72 Petrovice u Karviné, Česká republika. IČO:  082 80 461, DIČ: CZ08280461, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 79005/KSOS. 

Základní ustanovení

Níže uvedená pravidla tvoří statut, který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené soutěže. Tato pravidla nabývají platnosti zveřejněním na webových stránkách společnosti WhitePress®.

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se zúčastnit soutěže nemohou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci značky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Každý účastník se může této soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, splní-li veškeré podmínky pro účast dle pravidel. V případě podezření na nekalé jednání si organizátor vyhrazuje právo účastníka vyloučit. Zapojení do soutěže z více profilů na sociální síti LinkedIn je zakázáno a povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na kompenzaci. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu/služeb pořadatele soutěže.

Doba konání soutěže 

Soutěž se uskuteční v období stanoveném v textu příspěvku na dané sociální síti. Soutěžní příspěvky přidány po skončení tohoto období budou neplatné. Soutěž probíhá do 28.06.2023 do 12:00 nebo do vyčerpání vstupenek.

Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v termínu konání soutěže splní podmínky uvedené v příspěvku, tzv. vloží do komentářů pod soutěží svůj příspěvek (emoji nebo komentář).

Výherce soutěže

První 5 komentující získávají 1 vstupenku na event SEO Vibes on Tour Praha. Platí pro LinkedIn.

Výherce budeme okamžitě kontaktovat. Výherce budeme kontaktovat prostřednictvím soukromé správy na sociální síti a přímo pod komentářem příspěvku. Od výherců požadujeme pouze uvedení mailu zaslaného ve zprávě přes sociální síť. Od výherců nebudou vyžadovány žádné další osobní údaje. Výhra bude předána výherci do 48 hodin během pracovních dnů. Pokud vítězové nebudou reagovat na oznámení výhry do konce trvání soutěže a neprojeví zájem o převzetí výhry, ztrácejí na výhru nárok. 

Výhry stanovuje pořadatel a budou oznámeny spolu s podmínkami soutěže a soutěžním zadáním. 

Oznámení výsledků

Výherce bude okamžitě vyhlášen pod svým komentářem.

Změna statutu soutěže a ukončení

Organizátor má právo kdykoliv, tj. i během soutěže, soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit. Každou změnu statutu soutěže je organizátor povinen zveřejnit na webe. 

Osobní údaje

Každý účastník soutěže dává svou odpovědí souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozmezí jméno a příjmení za účelem prověření platné účasti v soutěži a předání ceny. Tyto údaje budou po předání výhry smazány a nebudou již nadále používány. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Účastník má zároveň dle §21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení a slovní projevy mohou být použity pro účely další propagace.

Závěreční ustanovení

Cenu není možno dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v žádné jiné podobě. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty. Tento statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Soutěž není nikterak sponzorována, podporována ani spravována společností LinkedIn a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely společnosti WhitePress®, ne sociální sítě LinkedIn.

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
  • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články