Požadavky na vydavatelské portály 2020

Aktualizováno: 2020-05-15
Pomocí platformy WhitePress můžete publikovat obsah na více než 14 000 různých webových stránkách. Jsou to portály, ale i menší specializované blogy z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Spojeného království a Ruska. S cílem zlepšit kvalitu naší nabídky jsme od června 2020 změnily pokyny pro kvalitu webových stránek. V tomto článku popisujeme faktory, které způsobují odmítnutí portálů nebo jejich označení jako portály nižší kvality. Sesumírovali jsme i poslední kvalitativní změny a vysvětlili jsme, jak probíhá proces ověřování od června 2020.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Obsah

 

Důležité změny v prezentaci portálů

Na jedné straně inzerenti očekávají levné webové stránky s možností publikování, na druhé straně máme mnoho náročných zákazníků, kteří očekávají účinné způsoby omezení seznamu pouze na populární, spolehlivé, míněnítvorné a atraktivní portály. Proto prošel v posledních týdnech WhitePress® několika změnami, které propagují vysoce kvalitní webové stránky. Dále uvádíme tři nejdůležitější změny.

 

1. Rozdělení portálů na webové stránky s nižší a vyšší kvalitou

Portály jsme rozdělili do dvou skupin: nižší a vyšší kvalita. Zároveň však musí každá webová stránka, to znamená i ta nižší kvality, splňovat základní podmínky kvality, a to:

 • Webová návštěvnost dosahuje minimalně 500 UU / měsíc (v průměru za poslední 3 měsíce, údaje ze služby Google Analytics nebo z jiného spolehlivého zdroje), 
 • index organické návštěvnosti podle Ahrefs <100
 • žádné LES systémy (jako systémy výměny odkazů nebo umisťování odkazů), stránka musí být viditelná (indexována) ve vyhledávači Google, vydavatel neměl v minulosti problémy s umísťováním článků,
 • minimální obsahové hodnocení redakcí je 2,
 • minimální technické hodnocení redakcí je 2, 
 • vydavatel neporušuje smluvní Podmínky WhitePress® pro vydavatele.

 

Vysoce kvalitní webové stránky splňují kromě základních i ty náročnější podmínky:

 • webová návštěvnost přesahuje 1 000 UU / měsíc (v průměru za poslední 3 měsíce, údaje ze služby Google Analytics nebo z jiného spolehlivého zdroje), 
 • index organické návštěvnosti podle Ahrefs ≥ 100, přičemž redakce WhitePress kontroluje, zda je skutečný nebo falešný,
 • stránka obsahuje skutečné kontaktní údaje (telefonní číslo a / nebo korespondenční adresu redakce),
 • minimální obsahové hodnocení redakcí je 4,
 • minimální technické hodnocení redakcí je 2. 

Přesný popis požadavků je uveden dále v článku.

Každý inzerent při prohlížení webových stránek může zúžit seznam na portály nižší nebo vyšší kvality. Kromě toho, v zobrazení seznamu je adresa portálu červená pouze pokud jde o portál s vyšší kvalitou.

Vyhledávání portálů vyšší kvality

  

Způsob označení portálu s nižší a vyšší kvalitou v seznamu pro inzerenta

 

2. Informace o datu poslední aktualizace statistik a upozornění, pokud jejich zdroj není spolehlivý. 

Někteří vydavatelé s námi spolupracují již déle. Ve většině případů jsme byli schopni získat aktuální statistické údaje o návštěvnosti (UU / měsíc). Od té doby se hodně změnilo, takže naším cílem do nejbližší budoucnosti je aktualizovat tyto údaje. Může to však trvat několik měsíců.

Aby měl inzerent k dispozici spolehlivé informace na každé webové stránce, zveřejňujeme datum poslední aktualizace statistik. Pokud poskytnuté údaje nejsou podle našeho názoru spolehlivé, tato informace je k dispozici.


Zpráva s aktualizovaným datem statistik

Zpráva, když jsou statistiky zastaralé nebo nespolehlivé

 

3. Ověřujeme, zda vlastníci webových stránek nezlepšují viditelnost pomocí analytických nástrojů, jako jsou Ahrefs / Semrush / Majestic atd.

Ukázalo se, že portály některých vydavatelů si upravují viditelnost pomocí analytických nástrojů (Semrush, Majestic, Ahrefs) vytvářením podstránek, které se řadí do populárních, ale nekliknutelných frází. Nejčastěji se jedná o fráze, které se odchylují od tématu samotné webové stránky a týkají se např. přihlašovací stránky do banky nebo univerzitních webových stránek. Taková webová stránka "zůstane" 7 až 8 pozic pod těmito frázemi, zatímco algoritmy viditelnosti jsou takto podvedené. Během ověřování webových stránek to kontrolujeme manuálně a v takovém případě se tyto portály označí jako "nižší kvality".

Požadavky na portály (od června 2020)

Zavedli jsme koncepty portálů nižší a vyšší kvality a na žádost zákazníků měníme požadavky na portály. Tyto požadavky se ověří při přidávání nových portálů a v procesu "Ověřování 2020", který začíná v červnu 2020. Dále jsou uvedena přesná kritéria hodnocení portálů.

Portály vyšší kvality

 • webová návštěvnost přesahuje 1 000 UU / měsíc (v průměru za poslední 3 měsíce, údaje ze služby Google Analytics nebo z jiného spolehlivého zdroje),
 • index organické návštěvnosti podle Ahrefs ≥ 100 (ověřujeme, že s indexem nebylo manipulováno),
 • žádné systémy LES (systémy pro výměnu odkazů)
 • stránka musí být viditelná ve vyhledávači Google,
 • vydavatel v minulosti neměl problémy s umísťováním článků,
 • vydavatel neporušuje smluvní podmínky WhitePress® pro vydavatele,
 • webová stránka poskytuje kontaktní informace (telefonní a / nebo poštovní adresa redakce),
 • minimální obsahové hodnocení redakcí je 4,
 • minimální technické hodnocení je 2.

 

Portály nižší kvality

 • webová návštěvnost dosahuje minimálně 500 UU / měsíc (v průměru za poslední 3 měsíce, údaje ze služby Google Analytics nebo z jiného spolehlivého zdroje),
 • index organické návštěvnosti podle Ahrefs <100
 • žádné systémy LES (systémy pro výměnu odkazů),
 • stránka musí být viditelná (indexována) ve vyhledávači Google, vydavatel neměl v minulosti problémy s umísťováním článků,
 • minimální obsahové hodnocení redakcí je 2,
 • minimální technické hodnocení redakcí je 2,
 • vydavatel neporušuje smluvní podmínky WhitePress® pro vydavatele.

 

 

Ověřování vydavatelských portálů - 2020

Od června 2020 ověřujeme všechny aktivní portály, jejichž popisy a / nebo nabídky byly aktualizovány před rokem 2020. Tento proces může trvat až několik měsíců (provádějí ho dva redaktoři). Chtěli bychom také požádat vydavatele, aby urychleně podnikly kroky na základě našich požadavků a otázek.

Prvky, které budou předmětem ověřování:

 • návštěvnost webových stránek; dokud však nezískáme aktuální statistiky od vydavatele, označíme tento parametr jako nespolehlivý nebo neaktuální,
 • obsahové hodnocení (vysvětlení níže),
 • technické hodnocení (vysvětlení níže),
 • popis, kategorie, tagy na webu,
 • zda má portál nižší nebo vyšší kvalitu,
 • zda nedochází k manipulaci s ukazateli viditelnosti v Ahrefs.

Nejdůležitějším prvkem procesu ověřování portálu je pomoci vydavatelům rozšířit jejich nabídku.

Doporučujeme, abyste si přečetli tento článek:

Jak vydělat více s WhitePress® - 11 tipů pro vydavatele


 

Obsahové hodnocení (0-10 bodů) - metoda výpočtu

Posouzení množství redakčního obsahu (0-3 bodů)

Cíl: Posuzujeme, zda jsou na webové stránce dostupné zejména reklamní články (s odkazem), nebo zda redakční tým portálu vytváří i svůj vlastní obsah (bez odkazu na inzerenta).

Metoda hodnocení: Posledních 10 článků se podrobí ověření. Kromě toho se kontroluje počet článků, které byly vyhodnoceny jako redakční.

bodování:

 • +3 body – minimálně 8 redakčních článků,
 • +2 body – minimálně 7 redakčních článků,
 • +1 bod – minimálně 5 redakčních článků,
 • +0 bodů – portál obsahuje méně než 5 redakčních článků z posledních 10 publikovaných článků.

 

Hodnocení aktuálnosti obsahu (0-3 bodů)

Cíl: Posuzujeme, zda je webová stránka často aktualizována.

Metoda hodnocení: Posledních 10 článků se podrobí ověření. Kromě toho se kontroluje počet článků, které byly posouzeny jako redakční.

bodování:

 • +3 body – poslední redakční obsah není starší než 1 pracovní den,
 • +2 body – poslední redakční obsah není starší než 3 pracovní dny,
 • +1 bod – poslední redakční obsah není starší než 10 pracovních dní,
 • +0 bodů – poslední redakční obsah je starší než 10 pracovních dnů.

 

Aktivita uživatelů – komentáře (0-2 bodů)

Cíl: Posuzujeme, zda má web aktivních uživatelů.

Metoda hodnocení: Prokázat 10 náhodných článků a zkontroluje se počet komentovaných článků.

bodování:

 • +2 body – v náhodných 10 článcích je komentovaných alespoň 5 článků,
 • +1 bod – v náhodných 10 článcích je komentovaný alespoň 1,
 • +0 bodů – v náhodných 10 článcích nebyl žádný komentovaný.

 

Kontakt na redakci webových stránek (0-2 body)

Cíl: Posuzujeme, zda je webová stránka anonymní nebo má kontaktní údaje na redakci.

Metoda hodnocení: Kontrola, zda se na webové stránce nacházejí redakční kontaktní údaje.

bodování:

 • +2 body – na webu můžete snadno najít telefon a adresu (fyzickou) na redakci,
 • +1 bod – na stránce můžete snadno najít telefon nebo adresu (fyzickou) na redakci,
 • +0 bodů – na stránce není ani telefon, ani adresa (fyzická) na redakci.

Obsahové a technické hodnocení je realizováno redakčním týmem WhitePress v den zahájení ověřování daného portálu. Na žádost vydavatele nebo kteréhokoli inzerenta se verifikace může zopakovat.

 

Technické hodnocení (0-10 bodů) - metoda výpočtu

W3C – validátor kódování (0-1 bod)

Cíl: Ověření správnosti kódu portálu pomocí univerzálního ukazatele. Dosažení tohoto cíle je pro společnost, která se stará o své služby, jednoduché.

Metoda hodnocení: Náhodně vybraná podstránka se testuje validátorem W3C (https://validator.w3.org/)

bodování:

 • +1 bod – průměrný čas do 1 sekundy včetně,
 • +0 bodů – průměrný čas přesahuje 1 sekundu.

 

Test rychlosti – odesílání a generování podstránek (0-1 bod)

Cíl: Ověření rychlosti zobrazení domovské stránky a náhodných 4 podstránek serverem. Test není příliš náročný, umožňuje vám však vybrat portály, které mají problém s rychlostí serveru nebo s kódem webové stránky.

Metoda hodnocení: Uskuteční se 7 měření času načítání (včetně 3 hlavních stránek a jednoho pro 4 náhodné podstránky).

bodování:

 • +1 bod – průměrný čas do 1 sekundy včetně,
 • +0 bodů – průměrný čas přesahuje 1 sekundu.

 

Page Speed Insights test stránky – rychlost provozu (na mobilních zařízeních) (0-3 body)

Cíl: Ověřit přizpůsobení webu mobilním zařízením z hlediska pohodlí uživatele.

Metoda hodnocení: V nástroji https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ (Spodní část) se kontroluje náhodná podstránka portálu nebo domovská stránka.

bodování:

 • +3 body – skóre v rozmezí 76 - 100
 • +2 body – skóre v rozmezí 51 - 75
 • +1 bod – skóre v rozmezí 26 - 50
 • +0 bodů – skóre v rozmezí 0 - 25.

 

Page Speed Insights test stránky – pro počítače (0-3 body)

Cíl: Ověření přizpůsobení webové stránky uživatelům stolních počítačů a přenosných počítačů z hlediska rychlosti, provozu webových stránek a pohodlí uživatelů.

Metoda hodnocení: V nástroji: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ (Část Počítač) se kontroluje náhodná podstránka portálu nebo domovská stránka.

bodování:

 • +3 body – skóre v rozmezí 76 - 100
 • +2 body – skóre v rozmezí 51 - 75
 • +1 bod – skóre v rozmezí 26 - 50
 • +0 bodů – skóre v rozmezí 0 - 25.

 

Test Google – kompatibilita s mobilními zařízeními (0-2 body)

Cíl: Ověřit přizpůsobení webu mobilním zařízením.

Metoda hodnocení: V nástroji:  https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ se kontroluje náhodná podstránka portálu nebo domovská stránka.

bodování:

 • +2 body – web je 100% kompatibilní,
 • +1 bod – web má mobilní verzi (nebo je responzívní), ale není 100% kompatibilní,
 • +0 bodů – webová stránka nemá mobilní verzi a nereaguje.

 

Shrnutí technického a obsahového hodnocení

 

Jak správně poslat přehled ze služby Google Analytics - pokyny

 1. Musíte mít implementován kód GA na stránce. Instalace služby GA je nejjednodušší (a bezplatné) řešení, pokud chcete analyzovat návštěvnost webových stránek. více: https://support.google.com/analytics/answer/6086097.
 2. Přihlásíte se do služby Google Analytics (na adrese: https://analytics.google.com/analytics/web/).
 3. Vyberete portál.


wybór portalu w google analytics
 

 1. Přejdeme na plochu Příjemci> Přehled (Recipients> Overview)


Zakładka Odbiorcy > Podgląd w google analytics
 

 1. Poté v pravém horním rohu obrazovky nastavíme požadovaný rozsah dat (údaje z posledních 3 měsíců) a klikneme na tlačítko Sdílet (Share)


udostępnianie raportu w google analytics
 

 1. Nakonec vyplňte krátký formulář a klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).


wysyłanie raportu w google analytics

V této fázi je důležité nastavit frekvenci na "jednou" a typ souboru jako PDF. Takový soubor může být přiložen na příslušné místo na platformě nebo zaslán e-mailem na adresu: office@whitepress.cz. Do e-mailu zadejte: „Prosím o aktualizaci statistik portálu: www.mojedomena.cz.“

załączanie plików dokumentujących oglądalność

 1. Náš redakční tým aktualizuje statistiky, které jste poslali, do jednoho pracovního dne.

 

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
 • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články