Mangler du godt innhold?

Vi utvikler høy kvalitet artikler og infografikker
Se artikler
Vi lager for deg unike artikler
på hvert emne
. Vi lover det!
Over 60 journalister
Spesialister fra ulike felt og bransjer.
Punktlighet
Personlig sørger vi for at tekstene er klare i tide.
Enkel kommunikasjon
Du kan få kontakt med journalisten når som helst.
Et varierende tilbud
Mange typer artikler.
Velg en kvalitet som tilfredsstiller deg
Grunnleggende artikkel
  53.00
 • antall tegn
  2000 - 2500

 • frist for levering
  opptil 3 virkedager

 • tekst skrevet av en
  verifisert tekstforfatter

 • generelt tema
Spesialistartikkel
  104.00
 • antall tegn
  3500 - 5000

 • frist for levering
  opptil 5 virkedager

 • artikler skrevne av
  en bransjejournalist
Premium artikkel
  175.00
 • antall tegn
  5000 - 8000

 • frist for levering
  opptil 7 virkedager

 • artikkel skrevet av
  en journalist eller bransjeekspert

 • tekstene
  krever grundig forskning

 • kvalitet for publisering
  på premiumportalen

 • stock bilder
  og skjermbilder inkludert i prisen
Premium plus artikkel
  237.00
 • antall tegn
  8000 - 10000

 • frist for levering
  opptil 7 virkedager

 • artikkel skrevet av
  en journalist eller bransjeekspert

 • tekster
  krever grundig forskning

 • kvalitet for publisering
  på premiumportalen

 • stock bilder
  og skjermbilder inkludert i prisen
Har du en nisje eller et komplisert tema som skal utvikles? Skriv til oss.
Kontakt
Kontaktskjema

Behandlingsansvarlig for personopplysninger om personer som bruker nettstedet whitepress.com og alle dets underside (heretter: Tjenesten) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, og om opphevelse av Direktiv 95/46/EF (heretter: GDPR) er kollektivt "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med hovedkontor i Bielsko-Biała på ul. Legionów 26/28, innført i foretaksregisteret i det nasjonale domstolsregisteret som føres av tingretten i Bielsko-Biała, 8. økonomiske avdeling i det nasjonale domstolsregisteret under KRS-nummeret: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 og de andre selskapene i WhitePress-konsernet (heretter samlet: Behandlingsansvarlig).

Hvis du vil ha mer informasjon om WhitePress sp. z o.o.s behandling av personopplysningene dine og det rettslige grunnlaget for behandlingen, inkludert rettighetene dine, kan du lese personvernerklæringen vår.

Les alt