Publiser og tjen med WhitePress®

Fast inntekt for nettstedsutgivere basert om respekt og åpen politikk
Gratis registrering
Du trenger bare 5 minutt for å begynne å tjene med WhitePress
Hvordan virker det?
Steg 1 Du tilbyr en artikkelplassering på ditt nettsted
Steg 2 Markedsførere bla gjennom din artikkelplasseringer
Steg 3 Markedsførere bestiller en artikkelplassering
Steg 4 Du fullfører bestillingen og tjener penger
WhitePress er en innholdsdistribusjonsplattform

Vi har utviklet en helautomatisert publiseringsmarkedsplass for å forenkle livene til både annonsører og utgivere.
Vi kobler digitale PR-byråer, mediebyråer, annonsører med nettstedseiere og influensere.
I dag kobler vi over 35000 annonsører med 25000 utgivere over hele verden.

Se hvem er med oss allerede!
WhitePress utgivere tjener tusenvis hver måned
Type utgiver Nett-trafikk Gjennomsnittlig inntekt € netto/måned
Landsdekkende tematisk portal - aksepterer kun varer av høy kvalitet som markedsføres til prisen for publisering. 2,6 mln UU 2 500
Lokal bytjeneste (ca. 180 000 innbyggere) som presenterer mange tilbud med innholdspromotering. 200K UU 400
En nettsted viet til barn, bare ett standardtilbud. 600K UU 900
Horisontal Premium-tjeneste med mange tematiske nettsteder, et mangfoldig tilbud, attraktive priser. >10 mln UU 9 000
En bedriftsmeningstjeneste med et veldig godt tilbud som inneholder innholdspromotering. 1mln UU 3 000
En spesialisert nettside med et attraktivt tilbud. 5K UU 500
Retningslinjer for utgivere
1. Dine egne priser
Du setter pris for en artikkelplassering.
2. Mulighet til å nekte
Du kan nekte å publisere en artikkel med ingen konsekvenser.
3. Umiddelbar innbetaling
Vi betaler deg innen 1 virkedag etter å ha mottatt din faktura.
4. Høy kvalitet unikt innhold
Alle artiklene er validert ved hjelp av anti-plagiatsystemer som CopyScape.
5. WhitePress håndtere formalitetene
Vi søker etter nye kunder, utdanner, forhandler, gjør opp betalinger, og overvåker tidsfrister.
6. Ingen plugin-installasjon og ingen programmering
All kommunikasjon håndteres gjennom WhitePress-plattformen. Utgiver mottar og publiserer artikler selv.
Noen spørsmål? Bare spør:

Behandlingsansvarlig for personopplysninger om personer som bruker nettstedet whitepress.com og alle dets underside (heretter: Tjenesten) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, og om opphevelse av Direktiv 95/46/EF (heretter: GDPR) er kollektivt "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med hovedkontor i Bielsko-Biała på ul. Legionów 26/28, innført i foretaksregisteret i det nasjonale domstolsregisteret som føres av tingretten i Bielsko-Biała, 8. økonomiske avdeling i det nasjonale domstolsregisteret under KRS-nummeret: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 og de andre selskapene i WhitePress-konsernet (heretter samlet: Behandlingsansvarlig).

Hvis du vil ha mer informasjon om WhitePress sp. z o.o.s behandling av personopplysningene dine og det rettslige grunnlaget for behandlingen, inkludert rettighetene dine, kan du lese personvernerklæringen vår.

Les alt
Begynn å tjene penger. i dag.
Meld deg inn gratis