Despre noi

Termeni și Conditii ale Programului de Afiliere Pentru Platforma WhitePress®

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE PROGRAMULUI DE AFILIERE PENTRU PLATFORMA WHITEPRESS®

 

 1. Definiții

  Ori de câte ori oricare dintre următorii termeni apar în Regulament, ei vor avea următoarele semnificații:

  Link de Afiliere – un link unic care redirecționează către Platforma WhitePress®, generat individual pentru fiecare Partener, disponibil în Panoul de Utilizator al Partenerului de pe Platformă;

  Client nou – un utilizator final de pe Internet, nefiind Utilizator, care, ca urmare a acțiunii directe a Partenerului de diseminare și promovare a Link-ului de Afiliere, se înregistrează pe Platforma WhitePress®;

  Panou de Utilizator – un profil individual al unui Utilizator al Platformei WhitePress®, care conține datele Utilizatorului (care pot fi modificate de Utilizator) și istoricul serviciilor utilizate de Utilizator;

  Afiliat – Utilizator care s-a alăturat Programului de Afiliere;

  Platformă, Platforma WhitePress® – un site web, situat la whitepress.com;

  Program, Program de Afiliere – un program de promovare a Platformei de către Partenerii Platformei WhitePress®, al cărui administrator este WhitePress;

  Comision – remunerația Partenerului datorată pentru achiziționarea unui Client Nou în numele WhitePress, în condițiile prevăzute la punctul V din prezentul Regulament;

  Termeni și condiții – prezentul document, care stabilește termenii și condițiile pentru aderarea și participarea la Programul de Afiliere, precum și termenii și condițiile pentru derularea Programului de către WhitePress;

  Termenii și condițiile pentru utilizatorul Platformei WhitePress® – înseamnă, în funcție de statutul Utilizatorului Platformei, Termenii și condițiile Editorului, Termenii și condițiile pentru Agenții de Publicitate, Termenii și condițiile pentru Jurnaliști și/sau Termenii și condițiile pentru Influenceri, disponibile pe Platforma WhitePress®;

  Acord – relația juridică care ia naștere între Partener și WhitePress la acceptarea de către Partener a acestor Termeni și Condiții, cu conținutul stabilit în Termeni și Condiții; încheierea Acordului nu necesită nicio confirmare suplimentară scrisă sau prin documente;

  Utilizator – utilizator final de Internet, care este o persoană juridică, o persoană fizică care conduce o afacere sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia legea îi acordă capacitate juridică, având un cont înregistrat de Editor, Advertiser, Jurnalist sau Influencer pe platforma WhitePress®;

  WhitePress – WhitePress SRL, societate cu răspundere limitată cu sediul social în România, str. Alexandru D. Xenopol nr. 30, 410229 Oradea, România, înregistrată sub numărul de intrare: J05/1866/2019, CNP: 41419473.

 2. Dispoziții generale
  1. Acești Termeni și Condiții stabilesc termenii și condițiile pentru înscrierea și participarea Utilizatorului la Programul de Afiliere, precum și termenii și condițiile pentru derularea Programului de Afiliere de către WhitePress.

  2. Acești Termeni și condiții stabilesc termenii și condițiile pentru furnizarea de servicii prin mijloace electronice în legătură cu punerea în aplicare a Programului de afiliere.

  3. Un Afiliat poate deveni Utilizator al Platformei WhitePress®, având un cont înregistrat al unui Editor, Advertiser, Jurnalist sau Influencer, abonându-se la Programul de Afiliere în termenii și condițiile indicate în prezentele Reguli.

  4. Participarea la Programul de Afiliere de către Utilizator este voluntară și gratuită.

  5. Prin aderarea la Program, Utilizatorul declară că a citit și acceptă prezentele Reguli.

  6. Regulile sunt disponibile gratuit în formă electronică la adresa: https://www.whitepress.com/ro/conditions-affiliate-program

 3. Condiții de participare în program
  1. Pentru a participa la Program, utilizatorii trebuie să aibă un cont de utilizator pe Platforma WhitePress® și să accepte aceste Reguli.

  2. La acceptarea Termenilor și Condițiilor, care are loc prin aderarea la Program, Utilizatorului Platformei i se acordă statutul de Partener în sensul acestor Termeni și Condiții.

  3. WhitePress furnizează Afiliatului în cadrul Panoului de Utilizator de pe Platforma WhitePress® un Link de Afiliere personalizat și un set de bannere de descărcat din pagina „Program de Afiliere”.

  4. Link-ul de Afiliere este folosit pentru a identifica Noi Clienți care își creează un cont pe Platforma WhitePress® ca urmare a activităților promoționale ale Partenerului.

  5. Partenerul are capacitatea de a promova Platforma WhitePress® în orice mod alege, totuși orice acțiune a Partenerului care constituie o încălcare a bunelor practici, a principiilor concurenței loiale și a legii, în special Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenței neloiale, este interzisă.

  6. Partenerul este responsabil pentru toate materialele care apar pe paginile sale sau în materialele sale promoționale. Afiliatul nu poate promova Platforma WhitePress pe site-uri web cu subiecte sau conținut care nu sunt permise de legea în vigoare, inclusiv, în special: (i) site-uri web care oferă jocuri de noroc ilegale, material pornografic, software ilegal, muzică, filme sau alt conținut digital, puse la dispoziție cu încălcarea legii, inclusiv cu încălcarea dreptului de autor al creatorilor unui astfel de conținut sau a drepturilor de proprietate ale deținătorilor drepturilor asupra unui astfel de conținut; (ii) site-uri web care promovează site-uri web care oferă jocuri de noroc ilegale, materiale pornografice, software ilegal, muzică ilegală, filme sau alt conținut digital, puse la dispoziție cu încălcarea legii, inclusiv încălcarea dreptului de autor al autorilor unui astfel de conținut sau a dreptului de autor economic al deținătorii drepturilor asupra unui astfel de conținut; și (iii) site-uri web al căror subiect ar putea pune în pericol în vreun fel imaginea și reputația WhitePress.

  7. Nu este permis ca Afiliatul să promoveze Platforma WhitePress pe grupuri de știri, forumuri și alte locații publice online pe care Afiliatul nu le deține, într-o manieră care nu respectă termenii și condițiile unor astfel de spații sau care ridică obiecții legitime de la utilizatorii sau administratorii lor.

  8. Nu este permis ca un Partener să promoveze Platforma WhitePress prin:

   • pentru a trimite informații comerciale nesolicitate referitoare la Platforma WhitePress utilizatorilor de pe Internet, în special sub formă de așa-numit spam, trimise prin orice mijloace tehnice, inclusiv, dar fără a se limita la e-mail-uri sau mesaje text (SMS);

   • uzurparea identității de către Partener a oricărui membru al echipei WhitePress;

   • crearea unui cont pe Platforma WhitePress de către un client nou ca urmare a fraudei, declarațiilor false intenționate sau prin acțiuni corupte (oferirea unui beneficiu personal sau material sau promisiunea de a oferi un astfel de beneficiu);

   • orice acțiune care poate avea un impact negativ asupra imaginii și reputației WhitePress, evaluarea impactului negativ al acțiunii Partenerului asupra imaginii sau reputației WhitePress fiind făcută în mod arbitrar de WhitePress.

  9. Afiliatul va fi singurul responsabil pentru activitățile pe care le desfășoară și, în cazul unor daune cauzate de către Afiliat către WhitePress sau terți, Afiliatul va fi obligat să compenseze astfel de daune.

  10. WhitePress va avea dreptul de a verifica activitățile Partenerului în ceea ce privește conformitatea acestora cu legea și cu prevederile acestor Termeni de utilizare. Dacă se constată încălcări din partea Partenerului, WhitePress are dreptul de a întreprinde acțiunile împotriva Partenerului menționate la pct. VII, alin. 5 din Termenii de utilizare.

  11. Afiliatul își poate întrerupe participarea la Program în orice moment, făcând o declarație în acest sens prin e-mail la: romania@whitepress.com.

 4. Principiile Programului
  1. Programul de Afiliere constă în promovarea de către Partener a Platformei WhitePress pentru a dobândi noi clienți pentru WhitePress.

  2. Pentru a putea urmări eficacitatea activităților Afiliatului, pentru a putea măsura performanța acestuia și pentru a putea deconta Comisioane în cadrul Programului, este necesar ca Afiliatul să utilizeze Link-ul de Afiliere furnizat de WhitePress.

  3. Un utilizator de Internet care face clic pe un link de afiliere va fi automat etichetat cu un ID de afiliat, care va fi stocat sub forma unui cookie pe dispozitivul terminal al utilizatorului de internet respectiv. Cookie-ul are o valabilitate de 30 de zile.

  4. Atunci când un utilizator de internet, identificat prin ID-ul partenerului, înregistrează un cont de utilizator pe Platforma WhitePress®, acel utilizator al platformei devine un client nou, iar partenerul are dreptul să primească comisioane de la acel client nou în conformitate cu termenii și condițiile stabilite la punctul V de mai jos din Termeni și Condiții.

 5. Comision
  1. Afiliatul va avea dreptul la remunerație sub forma unui Comision pentru comenzile plasate de un Client Nou achiziționate în numele WhitePress, condițiile pentru dobândirea dreptului la un Comision și suma acestuia fiind specificate în prevederile ulterioare ale Termenilor și Condițiilor.

  2. Comisionul Partenerului se calculează pentru fiecare comandă aprobată de la grupurile de servicii:
   • publicarea unui articol sponsorizat;

   • publicarea articolelor sponsorizate;

   • “Serviciu garantie 36 luni" - pentru conturile inregistrate dupa 07.04.2022, efectuate pentru un Client Nou prin Platforma WhitePress®, în valoare de 5% din valoarea netă a comenzii Noului Client.

  3. WhitePress are dreptul în orice moment de a: (i) extinde grupurile de servicii pentru care se percepe Comision, în special pentru a include serviciile de: scriere a unui articol sponsorizat și scrierea de articole sponsorizate; și (ii) să efectueze modificări ale valorii Comisionului la care are dreptul Partenerul, pe baza acordurilor individuale cu Partenerul.

  4. Afiliatul nu are dreptul la un Comision pentru simplul fapt că un Client Nou creează un cont nou în Platformă.

  5. Afiliatul nu are dreptul să primească comisioane în cazul în care nu este posibilă identificarea clară a Noului Client ca fiind achiziționat de Partener.

  6. Partenerul are dreptul la un comision pentru toate comenzile, așa cum este indicat la punctul 2 de mai sus, aprobat de Noul Client pe o perioadă de 5 ani calendaristici de la data creării contului Noului Client (înregistrare) pe Platformă.

  7. Comisionul datorat poate fi recalculat de către Afiliat în orice moment și adăugat la soldul contului Afiliatului de pe Platformă, ceea ce se realizează prin funcționalitatea relevantă a Panoului de Utilizator al Platformei. Afiliatul poate verifica oricând soldul contului Afiliatului de pe Platformă, precum și să obțină informații cu privire la suma totală a Comisionului datorat și istoricul de plăți al Comisionului. Valoarea Comisionului este dată în sume nete și brute.

  8. Odată ce valoarea monetară a Comisionului a fost adăugată la soldul contului Afiliatului, Afiliatul poate efectua retrageri ale fondurilor colectate într-un cont bancar prin intermediul funcționalității relevante a Panoului de Utilizatori al platformei, sub rezerva paragrafului 9 din Termeni și Condiții de mai jos.

  9. Pentru a efectua o retragere a fondurilor acumulate în contul unui Utilizator, un Partener care este persoană juridică sau persoană fizică care conduce o afacere este obligat să emită o factură corespunzătoare cu TVA către WhitePress, în timp ce un Partener care este persoană fizică ce nu conducere o afacere este obligată să emită o factură. Prevederile detaliate privind regulile de retragere a fondurilor din contul unui Utilizator al Platformei sunt guvernate în funcție de statutul Utilizatorului, respectiv de: (i) Regulamentul Agenților, (ii) Regulamentul Editorilor, (iii) Regulamentul Jurnaliştilor. Regulamente și/sau (iv) Regulamentele Influencerilor, disponibile pe Platformă.

  10. Partenerii vor efectua, în nume propriu și în cont propriu, decontările fiscale relevante și vor plăti cotizațiile de drept public pentru Comisionul câștigat, cu excepția cazului în care obligațiile plătitorului au fost impuse de legislația relevantă privind WhitePress. În cazul în care WhitePress este plătitorul plăților în avans ale partenerului, suma comisionului de plătit va fi redusă cu valoarea plăților în avans colectate. WhitePress nu va fi responsabilă pentru nicio omisione sau nerespectare de către Parteneri a obligațiilor lor statutare conform legsilației de taxare.

 6. Excluderi de la dreptul la comision
  1. Orice acțiune a Afiliatului care vizează generarea artificială de Comisioane prin crearea, prin mijloace proprii sau cu participarea unor terți, de conturi de Client Noi care sunt administrate efectiv de Afiliat sau de persoane sau entități afiliate Afiliatului, incluzând în special:

   • crearea și utilizarea mai multor conturi create chiar de Afiliat;

   • Punerea în funcțiune de către Partener a conturilor de Client Nou de către rude sau persoane sau afiliații Partenerului;

   • crearea de conturi de Client Nou pentru aceleași entități sau persoane.

  2. WhitePress va avea dreptul de a verifica conturile de Client Nou înființate la recomandarea Partenerului pentru a exclude activitățile interzise menționate la paragraful 1 de mai sus, pe baza datelor prelucrate de WhitePress în conformitate cu Politica de confidențialitate și pe baza consimțământului la prelucrare a datelor exprimat de către Utilizator în etapa înregistrării contului pe Platformă.

  3. În cazul în care sunt detectate nereguli în conturile de Client Nou rezultate din acțiunile partenerului menționate la paragraful 1 de mai sus, WhitePress va avea dreptul de a exclude conturile de Client Nou din program, cu rezultatul că Partenerul nu va avea dreptul la niciun Comision pentru serviciile furnizate de un astfel de Client(i) Nou (Noi) din momentul în care contul de Client Nou relevant este exclus din Program.

  4. Afiliatul nu are dreptul să primească un Comision în cazul menționat la paragraful 3 de mai sus.

  5. Acțiunile indicate la paragraful 1 de mai sus vor fi considerate o încălcare a Termenilor și Condițiilor și vor da dreptul WhitePress să întreprindă acțiunile prevăzute la sec. VII alin. 5 din Termeni și Condiții.

 7. Contract
  1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor menționate la punctul. III.2 din Regulament reprezintă acordul dintre Partener și WhitePress.

  2. Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată.

  3. În cazul în care Afiliatul este un consumator sau un antreprenor pentru care utilizarea Programului de Afiliere nu este de natură profesională, acordul dintre WhitePress și acest Afiliat va fi încheiat în termeni și condiții care vor fi convenite individual.

  4. Partenerul are dreptul de a rezilia contractul cu un preaviz de o lună, fără a fi nevoie să precizeze un motiv.

  5. WhitePress are dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat dacă:

   • Partenerul încalcă aceste Reguli;

   • contul Utilizatorului de pe Platforma WhitePress®, aparținând Partenerului, a fost blocat sau șters în conformitate cu prevederile relevante ale Termenilor și condițiilor de utilizare ale Platformei WhitePress®.

  6. Contractul poate fi reziliat în orice moment prin acordul comun al părților.

  7. În cazul rezilierii sau dizolvării Contractului, Afiliatul este obligat să transfere valoarea bănească a Comisionului în soldul contului Afiliatului la care se face referire în sec. V paragrafele 7 - 9 din Termeni și Condiții. În cazul în care Partenerul nu reușește să efectueze acțiunea menționată în paragraful anterior, WhitePress va avea dreptul să transfere singur valoarea monetară a Comisionului acumulată de Partener în soldul contului său de Utilizator de pe Platformă.

  8. Rezilierea sau dizolvarea Acordului are ca efect faptul că Afiliatul își pierde dreptul de a primi comisioane pentru comenzile plasate de Noi Clienți care au loc în perioada următoare rezilierii Acordului.

 8. Reclamații
  1. Toate reclamațiile referitoare la Programul de Afiliere trebuie făcute de către Afiliați prin e-mail la: romania@whitepress.com.

  2. Reclamația trebuie să includă cel puțin: data și ora evenimentului care face obiectul reclamației, adresa de e-mail a reclamantului și o scurtă descriere a obiecțiilor ridicate.

  3. Reclamațiile vor fi procesate în termen de 14 zile de la primire, în ordinea datei de primire.

  4. În cazul în care nu este posibil să se respecte termenul menționat anterior, WhitePress va informa persoana care face reclamația, precizând motivul prelungirii termenului, precum și timpul estimat pentru răspuns.

  5. Afiliatul va fi informat cu privire la rezultatul reclamației prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată în reclamație.

 9. Dispoziții finale
  1. În toate aspectele care nu sunt reglementate prin acești Termeni și Condiții, se vor aplica prevederile Termenilor și Condițiilor de utilizare ale Partenerului relevante ale Platformei WhitePress®.

  2. WhitePress nu garantează niciun venit din participarea la Programul de Aafiliere.

  3. WhitePress nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună suferită de Afiliat, inclusiv beneficiile pierdute, în legătură cu participarea Afiliatului la Program, nici pentru orice cheltuieli efectuate sau suportate de Afiliat în legătură cu participarea acestuia la Program.

  4. Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați de dispozițiile universal aplicabile ale legislației poloneze, iar orice dispută care decurge în temeiul prezentului regulament va fi soluționată de o instanță cu jurisdicție în localitatea în care WhitePress își are sediul social. În cazul Partenerilor care sunt consumatori sau antreprenori, pentru care utilizarea Programului de afiliere nu este de natură profesională, niciuna dintre prevederile prezentului Regulament nu va afecta drepturile acestor Parteneri care le-au fost acordate prin acte juridice specifice, care sunt obligatoriu din punct de vedere juridic pentru WhitePress.

  5. WhitePress își rezervă dreptul de a modifica Termenii de utilizare din motive întemeiate. Partenerul va fi notificat cu privire la fiecare modificare a Termenilor de utilizare cu cel puțin 7 zile înainte ca modificările să intre în vigoare prin e-mail, la adresa de e-mail a Partenerului, așa cum este indicată în Panoul de Utilizator și prin funcționalitățile relevante ale Platformei.

  6. Un Partener care nu este de acord cu modificările efectuate are opțiunea de a înceta participarea la Program în orice moment, trimițând o declarație de retragere prin e-mail la: romania@whitepress.com.