O garanție de 36 de luni – termeni pentru editori

 

 1. 1. O garanție de 36 de luni – termeni pentru editori
  1. 1.1. Acești Termeni de Garanție stabilesc condițiile de participare a Editorilor la programul 36 DE LUNI GARANȚIE oferit de WhitePress SRL, cu sediul în Oradea, Str. Alexandru D. Xenopol nr. 30, entitate înregistrată în Registrul Antreprenorilor Curții Naționale (State Court Register), registru administrat de Curtea Districtului din Oradea, departamentul comercial VIII al Registrului Curții Naționale la numărul cod CUI: (denumită de aici înainte "Administratorul"), entitate care este Administratorul datelor personale ale Utilizatorilor, în accepțiunea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului European (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016, cu privire la protecția persoanelor fizice în domeniul prelucrării datelor personale și al liberei circulații a acestor date și al documentului care înlocuiește Directiva 95/46 (denumită în continuare GDPR).
    
  2. 1.2. Dacă nu se prevede altfel în prezentul document, termenii cu majuscule enumerați mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

   Zi lucrătoare – fiecare zi a săptămânii de luni până vineri, excluzând sărbătorile legale înțelese prin textul legii din 18 ianuarie 1951 privind zilele nelucrătoare.

   Garanție – un serviciu constând în menținerea conținutului publicat comandat de Agentul de publicitate pe Portalul Editorului pentru o perioadă neîntreruptă de 36 de luni de la data publicării, implementat în cadrul programului 36 DE LUNI GARANȚIE oferit de WhitePress prin funcționalitățile relevante ale Website-ului.

   Portal – un portal web sau blog aparținând Editorului, al cărui spațiu îl oferă Editorul pe Website, urmând să fie pus la dispoziție în scopul publicării articolelor comandate de Agenții de publicitate, în conformitate cu prevederile relevante din Termenii și Condițiile pentru Agentul de publicitate.

   Conținut Publicat – un articol plătit sau un articol cu titlu de expertiză, așa cum este definit în secțiunea Termenii și Condiții pentru Agentul de publicitate, care face obiectul comenzii Agentului de publicitate pe Website.

   Termeni de Garanție – acești Termeni de Garanție care specifică condițiile de utilizare a serviciului de Garanție în cadrul programului 36 DE LUNI GARANȚIE pentru Agenții de publicitate.

   Termeni și Condiții pentru Agentul de publicitate – un document care reglementează condițiile de utilizare a Website-ului și serviciilor de comenzi puse la dispoziție prin intermediul Website-ului de către Agenții de publicitate, disponibil pe acest link.

   Termeni și Condiții pentru Editor – un document care reglementează condițiile de utilizare a Website-ului și furnizarea sau comandarea serviciilor puse la dispoziție prin intermediul Website-ului de către Editori, disponibil pe acest link.

   Reclamație – o procedură prin care Agentul de publicitate depune o solicitare legată de indisponibilitatea conținutului publicat în conformitate cu Garanția.

   Agent de publicitate –un Utilizator al Website-ului care este un antreprenor a cărui situație este reglementată de secțiunea de Termeni și condiții pentru Agentul de publicitate.

   Website – un website deținut și furnizat de WhitePress la: whitepress.pl, whitepress.net și whitepress.com.

   Acord – un acord pentru furnizarea serviciului de Garanție de către WhitePress către Editor, încheiat între Editor și WhitePress, în conformitate cu acești Termeni de Garanție.

   Utilizator – un utilizator final al rețelei de Internet care vizitează Website-ul.

   WhitePress - WhitePress SRL, cu sediul în Oradea, Str. Alexandru D. Xenopol nr. 30, entitate înregistrată în Registrul Antreprenorilor Curții Naționale (State Court Register), registru administrat de Curtea Districtului din Oradea, departamentul comercial VIII al Registrului Curții Naționale la numărul cod CUI: (denumită de aici înainte "Administratorul"), entitate care este Administratorul datelor personale ale Utilizatorilor, în accepțiunea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului European (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016, cu privire la protecția persoanelor fizice în domeniul prelucrării datelor personale și al liberei circulații a acestor date și al documentului care înlocuiește Directiva 95/46 (denumită în continuare GDPR).

   Editor – un Utilizator al Website-ului care este un antreprenor a cărui situație este reglementată de Termenii și Condițiile pentru Editor.

   Remunerație – remunerația Editorului pentru furnizarea serviciului de Garanție, plătită Editorului de către WhitePress.
    
  3. 1.3. WhitePress furnizează servicii electronice Utilizatorilor Website-ului pe baza acordurilor de la distanță încheiate între Utilizator și WhitePress. Acești Termeni de Garanție constituie reglementările pentru furnizarea serviciilor electronice menționate la art. 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind Furnizarea de Servicii prin Mijloace Electronice.
    
  4. 1.4. WhitePress furnizează servicii în scopul încheierii de Acorduri, prelucrând Reclamații în temeiul acordurilor încheiate pentru furnizarea serviciului de Garanție și efectuând plăți în temeiul acordurilor încheiate pentru furnizarea serviciului de Garanție.
    
  5. 1.5. Încheierea unui acord în scopul utilizării Serviciilor furnizate de WhitePress, la care se face referire în secț. 4 de mai sus este posibilă cu condiția ca Editorul să aibă un PC, Mac sau un computer similar conectat la Internet, echipat cu un sistem de operare (Windows, Mac OS, Linux sau similar) și un browser web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), precum și acces la un cont de e-mail.
    
  6. 1.6. În chestiunile care nu sunt acoperite de acești Termeni de Garanție, dispozițiile Termenilor și condițiilor pentru Agentul de publicitate se vor aplica în mod corespunzător.
    
  7. 1.7. Serviciile furnizate de WhitePress în cadrul Termenilor de Garanție sunt destinate persoanelor care utilizează aceste Servicii în scopuri legate de propria activitate comercială și, în același timp, aceste servicii au caracter profesional în ceea ce privește afacerea lor. Ori de câte ori un Utilizator care este consumator sau antreprenor pentru care utilizarea serviciilor furnizate de WhitePress nu are caracter profesional (așa-numitul cvasi-antreprenor) dorește să utilizeze serviciile furnizate de WhitePress acoperite de Termenii de Garanție, acorduri în domeniul de aplicare a serviciilor furnizate de WhitePress prin mijloace electronice vor fi încheiate cu respectivul Utilizator în condiții convenite individual, cu condiția ca prevederile Termenilor de Garanție și documentele la care se referă Termenii de Garanție să se aplice acestui Agent de publicitate în ceea ce privește prețurile și, în funcție de aranjamente individuale, respectiv în scopul remanent.
    
 2. 2. Condiții pentru Garanție
  1. 2.1. Prin furnizarea serviciului de Garanție, Editorul se obligă să asigure disponibilitatea neîntreruptă a Conținutului Publicat comandat de Agentul de publicitate prin intermediul Website-ului pe Portalul Editorului pe o perioadă de 36 de luni de la data publicării.
    
  2. 2.2. Participarea Editorului la programul 36 DE LUNI GARANȚIE este voluntară. Editorul își poate declara disponibilitatea de a participa la program prin intermediul funcționalității relevante a Website-ului.
    
  3. 2.3. WhitePress are dreptul de a refuza să califice Editorul pentru a participa la programul 36 DE LUNI GARANȚIE. Decizia privind eligibilitatea Editorului, a Portalului oferit de Editor sau a unei oferte specifice pe Portalul Editorului pentru programul 36 DE LUNI GARANȚIE va fi luată de WhitePress într-o manieră arbitrară, iar în calificarea Editorului, WhitePress este ghidată de interesul larg al Agenților de publicitate ca beneficiari finali ai Garanției.
    
  4. 2.4. Sub incidența secț. 2.5 de mai jos, disponibilitatea Conținutului Publicat pe Portal va însemna că în perioada de Garanție Conținutul Publicat este vizibil pe Portalul Editorului, iar link-urile din Conținutul Publicat rămân active și au parametri imuabili.
    
  5. 2.5. Perioadele de întrerupere a disponibilității Conținutului publicat acoperit de Garanție pe Portalul Editorului nu pot depăși 9 (nouă) zile consecutive o dată. Pentru a evita orice dubiu, cazurile în care Conținutul publicat este indisponibil pentru o perioadă care nu depășește 9 (nouă) zile consecutive nu vor constitui o încălcare a termenilor Acordului încheiat și nu vor îndreptăți Agentul de publicitate să formuleze o Reclamație.
    
  6. 2.6. Dacă WhitePress detectează indisponibilitatea Conținutului publicat în virtutea Acordului pe Portalul Editorului, Editorul va fi informat cu privire la aceasta prin e-mail trimis la adresa de e-mail a Editorului furnizată ca parte a contului Editorului de pe Website. Editorul este singurul responsabil pentru neactualizarea propriilor date de pe Website. Informațiile privind indisponibilitatea unui Conținut publicat dat sunt, de asemenea, vizibile pentru Editor, ca parte a funcționalității relevante a Website-ului.
    
  7. 2.7. Imediat după primirea notificării prevăzute la sec. 6 de mai sus, Editorul trebuie să ia măsuri pentru a remedia motivul indisponibilității Conținutului publicat pe Portalul său.
    
  8. 2.8. Pe durata Acordului, Editorul va avea dreptul de a schimba adresa URL a Conținutului publicat acoperit de Acord, cu condiția ca Editorul să folosească o redirecționare 301 pentru a face o astfel de modificare. O astfel de modificare nu va fi considerată o încălcare a Acordului.
    
 3. 3. Acord
  1. 1. Prin funcționalitatea relevantă a Website-ului, Editorul declară dacă dorește să participe la programul 36 DE LUNI GARANȚIE în legătură cu toate sau unele dintre Website-urile sau ofertele selectate.
    
  2. 2. De îndată ce Editorul își indică disponibilitatea de a se alătura programului 36 DE LUNI GARANȚIE, Agenții de publicitate vor vedea informații despre posibilitatea achiziționării Garanției lângă Portalul unui anumit Editor de pe Website.
    
  3. 3. Declarația Editorului la care se face referire în secț. 3.1 de mai sus echivalează cu transmiterea de către Editor a unei oferte de încheiere a unui Acord privind furnizarea unui serviciu de Garanție.

    
  4. 4. Agentul de publicitate alege opțiunea de achiziție a Garanției în etapa plasării unei comenzi pentru Conținut publicat prin funcționalitățile relevante ale Website-ului. La achiziționarea Garanției de către Agentul de publicitate, Editorul și WhitePress încheie un acord în conformitate cu acești Termeni de Garanție.
    
  5. 5. WhitePress are dreptul de a exclude Editorul sau Portalul specific Editorului din programul 36 DE LUNI GARANȚIE în cazul în care cel puțin o Reclamație a fost depusă și procesată pozitiv în legătură cu Portalul oferit de Editor în perioada de Garanție.
    
  6. 6. Înlăturarea unui cont de pe Website de către Editor, precum și transmiterea de către Editor a unei instrucțiuni de ștergere a unui cont de pe Website, nu vor afecta durabilitatea obligației asumate de Editor în legătură cu încheierea Acordului menționat la punctul 3.4 de mai sus.
    
 4. 4. Remunerația Editorului
  1. 1. Serviciul de Garanție este plătit.
    
  2. 2. Remunerația Editorului pentru furnizarea serviciului în Garanție este egală cu 15% din valoarea Conținutului Publicat la care se referă serviciul de Garanție. Valoarea exactă a Remunerării va fi determinată în fiecare caz pe Website în raport cu un anumit Conținut Publicat.
    
  3. 3. Suma Remunerării pentru furnizarea serviciului de Garanție va fi adăugată automat la remunerația Editorului pentru furnizarea spațiului Portalului în scopurile Conținutului Publicat menționat în Termenii și Condițiile pentru Editor.
    
  4. 4. În aspectele care nu sunt acoperite de acești Termeni de Garanție, prevederile Termenilor și condițiilor pentru Editor se vor aplica în mod corespunzător Remunerării, inclusiv regulile de plată a Remunerării și emiterea unei facturi sau facturi cu TVA de către Editor.
    
 5. 5. Reclamații și plăți care decurg din Reclamații
  1. 1. În cazul în care, pe durata termenului de Garanție, Conținutul publicat acoperit de Acord nu este disponibil pe Portalul Editorului în înțelesul punctului 2.4 din acești Termeni de Garanție pentru o perioadă care depășește 9 (nouă) zile consecutive, Agentul de publicitate are dreptul de a trimite o Reclamație prin funcționalitatea relevantă a Website-ului.
    
  2. 2. În cazul în care, pe durata termenului de Garanție, Conținutul publicat acoperit de Acord nu este disponibil pe Portalul Editorului în înțelesul punctului 2.4 din acești Termeni de Garanție pentru o perioadă care depășește 9 (nouă) zile consecutive, Agentul de publicitate are dreptul de a trimite o Reclamație prin funcționalitatea relevantă a Website-ului.
    
  3. 3. Reclamațiile sunt procesate de WhitePress.
    
  4. 4. În cazul unei examinări pozitive a Reclamației, Editorul este obligat să returneze 100% din remunerația Editorului pentru furnizarea spațiului Portalului în scopul Conținutului Publicat.
    
  5. 5. În cazul menționat la secț. 5.4 de mai sus, remunerația Editorului pentru furnizarea serviciului de Garanție este nerambursabilă.
    
  6. 6. În urma unei analize pozitive a Reclamației, contul Editorului de pe Website va fi debitat automat cu suma rambursării la care se face referire în sec. 5.4 de mai sus (în continuare: cuantumul deducerii). În cazul în care fonduri neplătite sunt acumulate în contul Editorului de pe Website, valoarea deducerii va fi redusă cu suma fondurilor din contul Editorului. Dacă nu există fonduri în contul Editorului sau dacă suma deducerii este mai mare decât suma fondurilor acumulate în contul Editorului pe Website, contul Editorului va fi debitat cu suma datoriei, adică va afișa o valoare negativă (denumită în continuare: sumă debită).
    
  7. 7. Editorul este de acord ca WhitePress să deducă sumele de rambursare care decurg din Reclamații împreună cu remunerația Contractorului pentru furnizarea serviciilor specificate în Termenii și Condițiile pentru Editor, în modul descris în secț. 5.6 de mai sus.
    
  8. 8. În cazul în care contul Editorului de pe Website a fost debitat ca urmare a unei rambursări care decurge dintr-o Reclamație, WhitePress va solicita Editorului să plătească suma debitului. Editorul este obligat să plătească suma debitului prin funcționalitatea relevantă a Website-ului în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii cererii de plată. În cazul în care Editorul nu respectă obligația menționată în fraza anterioară, WhitePress va avea dreptul să efectueze deduceri suplimentare din remunerația viitoare a Editorului pentru furnizarea serviciilor specificate în Termenii și Condițiile pentru Editor.
    
 6. 6. Excluderi privind plățile care decurg din Reclamații
  1. 1. Editorul nu este obligat să plătească o rambursare menționată la punctul 5.4 de mai sus din acești Termeni de Garanție, dacă:
    
   1. 1. Conținutul publicat a fost eliminat de pe Portal înainte de expirarea Perioadei de garanție la cererea Agentului de publicitate, prin care Editorul șterge conținutul publicat doar dacă primește o instrucțiune de la WhitePress;
   2. 2. Conținutul publicat a fost șters din cauza faptului că a încălcat prevederile legii, iar Editorul a fost obligat să-l șteargă pe baza unei hotărâri judecătorești definitive sau a unei hotărâri definitive a unui organ administrativ;
   3. 3. Conținutul publicat a fost eliminat ca urmare a acțiunii deliberate a Agentului de publicitate în detrimentul Editorului, de ex. prin link neconform a Conținutului publicat;
   4. 4. Conținutul Publicat a devenit indisponibil din cauza acțiunii deliberate a Advertiserului sau a persoanelor care acționează în interesul Advertiserului, care a constituit o încercare de a extorca o rambursare a contravalorii Conținutului Publicat în temeiul Garanției;
   5. 5. Agentul de publicitate a devenit proprietarul Portalului pe care a fost publicat Conținutul publicat acoperit de Acord;
   6. 6. link-urile din Conținutul publicat încetează să fie active din cauza faptului că website-ul accesibil prin link în Conținutul publicat nu mai există sau când link-ul postat în Conținutul publicat este ilegal și, prin urmare, este eliminat de către Editor.

    
  2. 2. Editorul nu este obligat să plătească o rambursare la care se face referire la punctul 5.4 de mai sus din acești Termeni de Garanție nici în situația în care perioada de indisponibilitate a conținutului publicat acoperită de Acord pe Portalul Editorului nu depășește 9 (nouă) zile consecutive odată.
    
  3. 3. Contactul dintre Editor și Agentul de publicitate cu privire la serviciul de Garanție este posibil numai prin intermediul Website-ului. Editorul nu are dreptul de a contacta Agentul de publicitate ocolind WhitePress, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termenii de Garanție, Termenii și Condițiile pentru Editor și/sau Termenii și Condițiile pentru Agentul de publicitate.
    
 7. 7. Răspundere
  1. 1. Editorul este responsabil pentru orice încălcare a Termenilor de garanție sau a condițiilor care decurg din Acordurile încheiate pe baza Termenilor de Garanție, precum și pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Acordului încheiat pe baza Termenilor de Garanție.
    
  2. 2. WhitePress depune eforturile necesare pentru a se asigura că serviciile pe care le furnizează sunt în orice moment disponibile în mod continuu și complet, dar nu garantează și nu este responsabilă pentru disponibilitatea lor deplină și își rezervă dreptul de a modifica, retrage, suspenda sau întrerupe orice funcție sau caracteristică a serviciile furnizate în orice moment și în orice măsură. Modificarea, retragerea, suspendarea sau întreruperea oricărei funcții sau caracteristici a serviciilor furnizate nu necesită o notificare prealabilă.
    
  3. 3. WhitePress nu va fi responsabilă pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a serviciilor, în special cele cauzate de utilizarea de către Editor sau alți Utilizatori ai Website-ului sau a serviciilor furnizate de WhitePress, contrar prevederilor acestor Termeni de Garanție.
    
  4. 4. WhitePress nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Acordului încheiat, dacă acesta a survenit ca urmare a unor evenimente pe care WhitePress, cu diligența necesară, nu a putut să le prevadă sau să le prevină, precum și din cauza unor evenimente cu caracter întâmplător și a unor cazuri de forță majoră.
    
  5. 5. WhitePress nu va fi responsabilă pentru efectele utilizării de către Editor a serviciilor oferite de WhitePress, ceea ce înseamnă în special că WhitePress nu garantează în niciun fel efecte sub formă de venituri crescute pentru Editor și nici nu oferă nicio garanție pentru atingerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri în temeiul Acordurilor încheiate.
    
  6. 6. Sub nicio formă răspunderea WhitePress nu se va extinde la răspunderea pentru profiturile pierdute ale Editorului.
    
 8. 8. Procedura de reclamație privind furnizarea de servicii electronice.
  1. 1. Orice Reclamații privind furnizarea de servicii electronice de către WhitePress în conformitate cu acești Termeni de Garanție trebuie trimise prin e-mail la următoarea adresă: office@whitepress.ro.
    
  2. 2. Reclamația trebuie să conțină cel puțin: data și ora evenimentului care face obiectul Reclamației, adresa de e-mail a persoanei care depune Reclamația și o scurtă descriere a obiecțiilor ridicate.
    
  3. 3. Reclamațiile vor fi luate în considerare în termen de 14 zile de la primire, în ordinea datei primirii.
    
  4. 4. În cazul în care nu este posibilă îndeplinirea termenului de mai sus, Furnizorul de Servicii va informa persoana care depune Reclamația despre acest fapt, precizând motivul prelungirii termenului, precum și timpul estimat de răspuns.
    
  5. 5. Persoana care depune Reclamația va fi informată cu privire la modul de procesare a Reclamației prin e-mail, informațiile fiind trimise la adresa de e-mail furnizată în Reclamație.
    
 9. 9. Dispoziții finale
  1. 1. În aspectele care nu sunt cuprinse în acești Termeni de Garanție, se vor aplica în mod corespunzător prevederile Termenilor și Condițiilor pentru Editor și prevederile legii poloneze.
  2. 2. Eventualele litigii dintre Editor și WhitePress vor fi soluționate pe cale amiabilă și, în cazul în care nu se ajunge la un acord, aceste litigii vor fi trimise unei instanțe cu jurisdicție asupra sediului social al WhitePress.
  3. 3. WhitePress își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de Garanție din motive importante. Editorul va fi informat cu privire la orice modificări aduse Termenilor de Garanție cu cel puțin 7 zile înainte prin trimiterea informațiilor despre modificări la adresa de e-mail furnizată ca parte a contului Editorului de pe Website.
    
  4. 4. Prin aderarea la programul 36 DE LUNI GARANȚIE, Editorul declară că a citit acești Termeni de garanție și că le acceptă conținutul.
    
  5. 5. Termenii de Garanție intră în vigoare la 04.07.2022.