Predpisi WhitePress

Dejanski seznam predpisov

Pogoji za Založnike (velja od 29.09.2023)
Pogoji za Tržnike (velja od 29.09.2023)
36-mesečna garancija - pogoji za tržnike
36-mesečna garancija - pogoji za založnike

Predhodni predpisi

Pogoji za Založnike
Pogoji za Tržnike
Vprašanja? Kontaktirajte nas:
Upravljalec osebnih podatkov posameznikov, ki uporabljajo spletno mesto whitepress.com in vse njegove podstrani (v nadaljevanju: storitve) v smislu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizične osebe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR) je skupaj "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s registriranim sedežem v Bielsko-Białi na st. Legionów 26/28, vpisano v register podjetnikov državnega sodnega registra, ki ga vodi okrožno sodišče v Bielsko-Białi, 8. gospodarski oddelek državnega sodnega registra pod številko KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 in druge družbe iz skupine WhitePress (v nadaljevanju skupaj: upravljalec).


Za več informacij o obdelavi in pravni podlagi za obdelavo vaših osebnih podatkov s strani WhitePress sp. z o.o., vključno z vašimi pravicami, najdete v našem pravilniku o zasebnosti.
Preberite vse