Hakkımızda

WhitePress® Platformu Ortaklik Programi Hüküm Ve Koșullari

WHITEPRESS® PLATFORMU ORTAKLIK PROGRAMI HÜKÜM VE KOŞULLARI

 

 1. Tanımlar

  Bu Yönetmelikte geçen terimler, aşağıdakileri ifade edecektir:

  İş Ortağı bağlantısı – WhitePress® Platformuna yönlendiren, her İş Ortağı için ayrı ayrı oluşturulan ve Platformdaki İş Ortağı Kullanıcı Panelinde bulunan benzersiz bağlantı;

  Yeni Müşteri – İnternet son kullanıcısı olan, bir Kullanıcı olmayan ve İş Ortağı Bağlantısını dağıtarak ve tanıtarak WhitePress® Platformuna kayıt olan kullanıcı;

  Kullanıcı Paneli – Kullanıcının verilerini (Kullanıcı tarafından düzenlenebilir) ve Kullanıcı tarafından kullanılan hizmetlerin geçmişini içeren bir WhitePress® Platform Kullanıcısının bireysel profili;

  İş Ortağı – İş Ortağı Programına katılan Kullanıcı;

  Platform, WhitePress® Platformu – whitepress.com adresinde bulunan bir web sitesi;

  Program, Ortaklık Programı – WhitePress'in Yönetici olduğu Platform Ortakları WhitePress® tarafından Platformun tanıtımı için bir program;

  Komisyon – İş Ortağının WhitePress adına Yeni Müşteri edinmesi karşılığında, bu Yönetmeliğin V. maddesinde belirtilen koşullar altında ödenmesi gereken ücret;

  Hüküm ve Koşullar – Ortaklık Programına katılma ve iştirak etme şart ve koşullarının yanı sıra WhitePress tarafından Programın yürütülmesine ilişkin şart ve koşulları belirleyen bu belge;

  WhitePress® Platform Kullanıcı Hüküm ve Koşulları – Platform Kullanıcısının durumuna bağlı olarak, WhitePress® Platformunda bulunan Yayıncı Hüküm ve Koşulları, Reklamveren Hüküm ve Koşulları, Gazeteci Hüküm ve Koşulları ve/veya Influencer Hüküm ve Koşulları;

  Sözleşme – İş Ortağı ve WhitePress arasında, İş Ortağının bu Şartları ve Koşulları kabul etmesi ile ortaya çıkan hukuki ilişki; Anlaşmanın içeriği Şartlar ve Koşullarda belirtilmiştir. Anlaşmanın yapılması için ek yazılı veya belgesel onay gerekmemektedir;

  Kullanıcı – WhitePress® Platformunda bir Yayıncı, Reklamveren, Gazeteci veya Influencer'ın kayıtlı bir hesabına sahip olan, tüzel kişi, bir işletmeyi yöneten gerçek kişi veya yasaların yasal ehliyet verdiği tüzel kişiliği olmayan bir organizasyon birimi olan bir İnternet son kullanıcısı;

  WhitePress® – Whitepress Reklam Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından, Türkiye'deki kayıtlı ofisi Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, Özen Apartmanı, No:320, Daire adresinde bulunan bir anonim şirket tarafından sağlanmaktadır: 6 Kadıköy, Vergi Dairesi: Gözt, 34728 İstanbul, Türkiye, 811130359600001 sicil numarası altında kayıtlı, Vergi Kimlik No: 8111303596.

 2. Genel Hükümler
  1. Bu belgedeki Hüküm ve Koşullar, Kullanıcının Ortaklık Programına girişi ve katılımına ilişkin hüküm ve koşulların yanı sıra Ortaklık Programının WhitePress tarafından yürütülmesine ilişkin hüküm ve koşulları belirler.

  2. Bu Hüküm ve Koşullar, Ortaklık Programının uygulanmasına ilişkin olarak elektronik yollarla hizmet sağlanmasına yönelik hüküm ve koşulları belirlemektedir.

  3. İştirakçi; bir Yayıncı, Reklamveren, Gazeteci veya Influencer'ın kayıtlı bir hesabına sahip olan ve bu Kurallarda belirtilen şartlar ve koşullar altında İştirak Programına abone olan bir WhitePress® Platformu Kullanıcısı olabilir.

  4. Kullanıcı'nın Ortaklık Programına katılımı gönüllü ve ücretsizdir. 5. Kullanıcı, Programa katılarak bu Kuralları okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

  5. By joining the Programme, the User declares that he/she has read and accepts these Terms and Conditions.

  6. Yönetmeliklere elektronik ortamda ücretsiz olarak şu adresten ulaşılabilir: https://www.whitepress.com/tr/conditions-affiliate-program

 3. Programa katılım koşulları
  1. Programa katılmak için, kullanıcıların WhitePress® Platformunda bir kullanıcı hesabına sahip olmaları ve bu belgedeki Kuralları kabul etmeleri gerekir.

  2. Hüküm ve Koşulların kabulü ile bu programa katılım sağlanmış olur ve Platform Kullanıcısına Bu Hüküm ve Koşullar Bağlamında Ortaklık statüsü verilir.

  3. WhitePress, İş Ortağına WhitePress® Platformundaki Kullanıcı Panelinde kişiselleştirilmiş bir İş Ortağı Bağlantısı ve "İş Ortaklığı Programı" sekmesinden indirebileceği bir dizi banner sağlar.

  4. İş Ortağı Bağlantısı, Ortağın tanıtım faaliyetleri sonucunda WhitePress® Platformunda bir hesap oluşturan Yeni Müşterileri tanımlamak için kullanılır.

  5. İş Ortağı, WhitePress® Platformunu istediği şekilde tanıtabilir, ancak İş Ortağı; iyi ahlak, adil rekabet ilkeleri ve yasalara, özellikle de 16 Nisan 1993 tarihli Haksız Rekabetle Mücadele Yasasına aykırılık teşkil eden herhangi bir eylem gerçekleştiremez.

  6. İş Ortağı, kendi sayfalarında veya tanıtım materyallerinde yer alan tüm materyallerden sorumludur. İş Ortağı, WhitePress Platformunu, özellikle; (i) yasadışı kumar, pornografik materyal, yasadışı yazılım, müzik, film veya diğer dijital içerikler sunan ve bu tür içeriklerin yaratıcılarının kişisel telif haklarının veya bu tür içeriklerin hak sahiplerinin mülkiyet haklarının ihlali de dahil olmak üzere yasaları ihlal ederek kullanıma sunulan İnternet siteleri, (ii) yasadışı kumar, pornografik materyal, yasadışı yazılım, müzik, film veya diğer dijital içerikler sunan ve bu tür içeriklerin yaratıcılarının kişisel telif haklarının veya bu tür içeriklerin hak sahiplerinin mülkiyet haklarının ihlali de dahil olmak üzere yasaları ihlal ederek kullanıma sunulan İnternet sitelerini tanıtan İnternet siteleri, ve (iii) konusu herhangi bir şekilde WhitePress'in imajını ve itibarını tehlikeye atabilecek İnternet siteleri dahil olmak üzere, geçerli yasalarca izin verilmeyen konu veya içeriğe sahip, yürürlükteki yasalara aykırılık teşkil eden konu veya içeriklere sahip İnternet sitelerinde tanıtamaz.

  7. İş Ortağı, WhitePress Platformunu; haber gruplarında, forumlarda ve İş Ortağı'nın sahibi olmadığı diğer çevrimiçi halka açık ortamlarda, bu tür ortamların hüküm ve koşullarına uymayan veya kullanıcılarının veya yöneticilerinin meşru itirazlarına neden olacak şekilde tanıtamaz.

  8. Bir İş Ortağı, WhitePress Platformunu aşağıdaki yollarla tanıtamaz:

   • WhitePress Platformu ile ilgili istenmeyen ticari bilgileri, özellikle e-posta veya kısa mesaj (SMS) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir teknik yolla gönderilen ve spam olarak adlandırılan şekilde İnternet'teki kullanıcılara göndererek;

   • WhitePress ekibinin herhangi bir üyesini taklit ederek;

   • Dolandırıcılık, kasıtlı yanlış beyan veya yolsuzluk eylemleri (kişisel veya maddi bir fayda sağlamak veya böyle bir fayda sağlamayı vaat etmek) sonucunda Yeni Müşteri tarafından WhitePress Platformunda bir hesap oluşturulmasına yol açarak;

   • WhitePress'in inisiyatifince gerçekleştirilecek, İş Ortağı'nın eyleminin WhitePress'in imajı veya itibarı üzerindeki olumsuz bir etkisinin olup olmadığı ile ilgili yapılacak değerlendirme bağlamında, İş Ortağı tarafından WhitePress'in imajı ve itibarı üzerinde olumsuz etki yaratarak.

  9. İş Ortağı, gerçekleştirdiği faaliyetlerden tek başına sorumlu olacak ve İş Ortağı'nın WhitePress'e veya üçüncü taraflara zarar vermesi durumunda İş Ortağı,bu zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

  10. WhitePress, İş Ortağı'nın faaliyetlerini yasalara ve işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine uygunluk açısından doğrulama hakkına sahiptir. İş Ortağı tarafından ihlallerin tespit edilmesi durumunda WhitePress, İş Ortağına karşı Kullanım Koşullarının VII. maddesinin 5. paragrafında belirtilen önlemleri alma hakkına sahiptir.

  11. İş Ortağı, turkiye@whitepress.com adresine e-posta yoluyla bu yönde bir beyanda bulunarak Programa katılımını istediği zaman durdurabilir.

 4. Program İlkeleri
  1. Ortaklık Programı, İş Ortağı'nın WhitePress Platformunu tanıtarak WhitePress için yeni müşteriler edinmesi faaliyetlerini içerir.

  2. İş Ortağı'nın faaliyetlerinin etkinliğini takip edebilmek, performansını ölçebilmek ve Program kapsamında Komisyonları düzenleyebilmek için İş Ortağı'nın WhitePress tarafından sağlanan İş Ortağı Bağlantısını kullanması gereklidir.

  3. İş Ortağı'nın sağladığı bağlantıya tıklayan bir İnternet kullanıcısı, otomatik olarak bir İş Ortağı Kimliği ile etiketlenir ve bu kimlik, ilgili İnternet kullanıcısının terminal cihazında bir çerez şeklinde depolanır. Çerezin geçerlilik süresi 30 gündür.

  4. İnternet kullanıcısı, İş Ortağı Kimliği ile tanımlanan, WhitePress® Platformu'nda bir Kullanıcı hesabı açtığında, Platform'un bu Kullanıcısı Yeni Müşteri olur ve İş Ortağı, bu Yeni Müşteriden aşağıda belirtilen Hüküm ve Koşulların V. maddesine göre Komisyon alma hakkı kazanır.

 5. Komisyon
  1. İş Ortağı, WhitePress adına elde edilen Yeni Müşteriler tarafından verilen siparişler için Komisyon şeklinde bir ücret alma hakkına sahip olacak ve Komisyon hakkını elde etme koşulları ve miktarı işbu Hüküm ve Koşulların diğer maddelerinde belirtilecektir.

  2. İş Ortağı'nın elde edeceği komisyon, WhitePress® Platformu üzerinden gerçekleştirilen her onaylanmış sipariş için hesaplanır ve bu siparişler şu hizmet gruplarına aittir:
   • Sponsorlu bir makalenin yayınlanması;

   • Sponsorlu makalelerin yayınlanması;

   • "36 aylık garanti" hizmeti - 07.04.2022
    - tarihinden sonra kayıt olan kullanıcılar için; ve komisyon, bu hizmetlerden yapılan her bir siparişin net değerinin %5'ine eşit olacaktır.

  3. WhitePress; (i) Komisyonun tahsil edildiği hizmet gruplarını, özellikle sponsorlu makale yazma ve sponsorlu makale yazma hizmetlerini içerecek şekilde genişletme ve (ii) İş Ortağı'nın hak kazandığı Komisyon miktarında, İş Ortağı ile bireysel düzenlemelere dayanarak değişiklik yapma haklarına her daim haiz olacaktır.

  4. Yeni Müşteriler tarafından bir hesap oluşturulması, İş Ortağı'nın komisyon alması için yeterli bir sebep teşkil etmeyecektir.

  5. İş Ortağı, Yeni Müşteri'nin İş Ortağı aracılığı ile kayıt olduğunun açıkça tespit edilememesi durumunda komisyon alma hakkına sahip olmayacaktır.

  6. İş Ortağı, Yukarıdaki 2. maddeye göre Yeni Müşteri tarafından onaylanan siparişlerde, Yeni Müşterinin hesabının (kaydının) oluşturulma tarihinden itibaren 5 takvim yılı içinde komisyon alma hakkı elde edecektir.

  7. Tahakkuk eden Komisyon, herhangi bir zamanda yeniden hesaplanabilir ve İş Ortağı'nın Platformdaki hesap bakiyesine eklenebilir; bu işlem Platform Kullanıcı Paneli aracılığıyla yapılır. İş Ortağı, Platformdaki hesap bakiyesini her zaman kontrol edebilir, ayrıca tahakkuk etmiş Komisyonun toplam miktarı ve Komisyonun ödeme geçmişi hakkında bilgi alabilir. Komisyon tutarı net ve brüt olarak belirtilmektedir.

  8. Komisyonun parasal değeri, İş Ortağı'nın hesap bakiyesine eklendikten sonra, İş Ortağı, Platformun ilgili fonksiyonu aracılığıyla birikmiş parayı bir banka hesabına çekebilir. Ancak bu durum, işbu Hüküm ve Koşulların aşağıda belirtilen 9. maddesine tabidir.

  9. Kullanıcı hesabında biriken parayı çekebilmek için, tüzel kişi veya işletme sahibi gerçek kişi olan bir İş Ortağı, WhitePress'e uygun bir KDV faturası düzenlemekle yükümlüdür; işletme sahibi olmayan bir gerçek kişi ise fatura düzenlemekle yükümlüdür. Bir Platform Kullanıcısının hesabından para çekme kurallarına ilişkin ayrıntılı hükümler, Kullanıcının durumuna bağlı olarak Platform üzerinde mevcut olan: (i) Reklamverenler Yönetmeliği, (ii) Yayıncılar Yönetmeliği, (iii) Gazeteciler Yönetmeliği ve/veya (iv) Influencer'lar Yönetmeliği tarafından düzenlenir.

  10. İş Ortakları, WhitePress'e ilişkin ilgili mevzuat uyarınca ödeyenin yükümlülükleri zorunlu kılınmadığı sürece, kendi adlarına ve kendi hesaplarına ilgili vergi ödemelerini gerçekleştirecek ve kazanılan Komisyon için kamu hukuku aidatlarını ödeyeceklerdir. WhitePress'in İş Ortağı'nın peşin vergi ödemelerinin mükellefi olması durumunda, ödenecek Komisyon tutarı, tahsil edilen peşin ödemelerin değeri kadar azaltılacaktır. WhitePress, İş Ortakları'nın yasal yükümlülükleri ve vergi hukuku ile ilgili olarak herhangi bir başarısızlık veya uygunsuzluktan sorumlu olmayacaktır.

 6. Komisyon Hakkından Muafiyet Sebepleri
  1. İş Ortağı'nın, kendisi tarafından veya üçüncü tarafların katılımıyla, fiilen İş Ortağı veya İş Ortağı ile bağlantılı kişi veya kuruluşlar tarafından yönetilen Yeni Müşteri hesaplarının oluşturulması yoluyla yapay olarak Komisyon üretmeyi amaçlayan, özellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere her türlü eylem, İş Ortağı'nın komisyon almaması ile sonuçlanacaktır:

   • İş Ortağı'nın kendisi tarafından açılan çeşitli hesapların oluşturulması ve kullanılması;

   • İş Ortağı'nın akrabaları veya başka kişiler tarafından Yeni Müşteri hesaplarının oluşturulması;

   • Aynı kişiler veya kuruluşlar için Yeni Müşteri hesapları oluşturulması.

  2. WhitePress, İş Ortağı'nın aracılığıyla oluşturulan Yeni Müşteri hesaplarını denetleme hakkına sahip olacak ve bu denetimleri, yukarıdaki 1. paragrafta belirtilen yasak faaliyetleri hariç tutarak, WhitePress tarafından işlenen verilere ve Platform'daki hesap kaydı aşamasında Kullanıcı tarafından ifade edilen Veri İşleme onayına dayanarak gerçekleştirecektir.

  3. Yukarıdaki 1. Paragraf uyarınca Yeni Müşteri hesaplarında usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, WhitePress, Yeni Müşteri hesaplarını Programdan çıkarma hakkına sahip olacak ve bunun sonucunda İş Ortağı, ilgili Yeni Müşteri hesabının Programdan çıkarıldığı andan itibaren söz konusu Yeni Müşteri(ler) tarafından sağlanan hizmetler için herhangi bir Komisyon alma hakkına sahip olmayacaktır.

  4. İş Ortağı, yukarıda 3. paragrafta belirtilen durumda bir Komisyon alma hakkına sahip olmayacaktır. Yukarıdaki 1. paragrafta belirtilen eylemler, işbu Hüküm ve Koşulların ihlali olarak kabul edilecek ve WhitePress'e, Hüküm ve Koşulların VII. bölüm,

  5. paragrafında belirtilen eylemleri gerçekleştirme hakkı verecektir.

 7. Sözleşme
  1. WhitePress® Platform Kullanıcı Hüküm ve Koşulları'nın 2. maddesinde belirtildiği üzere Sözleşme, İş Ortağı ve WhitePress arasında gerçekleşir.

  2. Sözleşme belirsiz bir süre için akdedilmiştir.

  3. İş Ortağı'nın, Ortaklık Programını profesyonel nitelikte kullanmayan bir tüketici veya girişimci olması durumunda, WhitePress ile söz konusu İş Ortağı arasındaki sözleşme, bireysel olarak kararlaştırılacak hüküm ve koşullara göre yapılacaktır.

  4. İş Ortağı, bir ay önceden bildirimde bulunarak, herhangi bir neden belirtmeksizin sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

  5. WhitePress, aşağıdaki durumlarda sözleşmeyi derhal sonlandırma hakkına sahiptir:

   • İş Ortağı, bu Kuralları ihlal ederse;

   • İş Ortağı'na ait WhitePress® Platformu'ndaki Kullanıcı hesabı, WhitePress® Platform Kullanıcı Hüküm ve Koşulları'nın ilgili maddeleri uyarınca engellenmiş veya silinmişse.

  6. Sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı ile her zaman feshedilebilir.

  7. Sözleşmenin sona ermesi veya feshi durumunda, İş Ortağı, Komisyonun parasal değerini, Hüküm ve Koşulların VII. maddesinde belirtildiği şekilde kendi hesabına transfer etme yükümlülüğündedir. İş Ortağı'nın bir önceki cümlede belirtilen eylemi gerçekleştirmemesi durumunda, WhitePress, İş Ortağı tarafından biriktirilen Komisyonun parasal değerini Platformdaki Kullanıcı hesabı bakiyesine kendi başına aktarma hakkına sahip olacaktır.

  8. Sözleşmenin sona ermesi veya feshi, İş Ortağı'nın, Sözleşmenin sona ermesinden sonraki dönemde yapılan Yeni Müşteri siparişlerinden Komisyon almaya hak kazanma hakkını kaybetmesi sonucunu doğurur.

 8. Şikayetler
  1. Ortaklık programına ilişkin tüm şikayetler Ortaklar tarafından turkiye@whitepress.com adresine e-posta yoluyla yapılmalıdır.

  2. Şikayet, asgari olarak şu bilgileri içermelidir: şikayetin konusu olan olayın tarihi ve saati, şikayetçinin e-posta adresi ve ileri sürülen itirazların kısa bir açıklaması.

  3. Şikayetler, alındıkları tarihten itibaren 14 gün içinde işleme konulacaktır.

  4. Yukarıda belirtilen süreye uymanın mümkün olmaması durumunda WhitePress, şikayette bulunan kişiye sürenin uzamasının nedenini ve yanıtın tahminen ne zaman verileceğini bildirecektir.

  5. İş Ortağı, şikayetin sonucu hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilecektir; bu bilgi, şikayette belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

 9. Nihai hükümler
  1. Bu Hüküm ve Koşulların kapsamadığı konularda, WhitePress® Platformu'nun ilgili İş Ortağı Kullanıcı Hüküm ve Koşulları hükümleri uygulanacaktır.

  2. WhitePress, Ortaklık Programına katılımdan elde edilecek gelirin miktarı konusunda bir garanti vermez.

  3. WhitePress, İş Ortağı'nın Programa katılımıyla ilgili olarak ortaya çıkan, İş Ortağı tarafından yapılan veya yapılan harcamalar dahil olmak üzere, İş Ortağı tarafından yaşanmış olan herhangi bir zarardan veya kayıptan sorumlu değildir.

  4. İşbu Hüküm ve Koşullar, Polonya hukukunun evrensel olarak uygulanabilir hükümlerine tabi olacaktır ve burada ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, WhitePress'in kayıtlı ofisinin bulunduğu yerde yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından çözülecektir. Ortaklık Programına katılım profesyonel nitelikte olmayan tüketici veya girişimci Ortaklar tarafından yapıldığında, işbu Kuralların hiçbir hükmü, söz konusu Ortakların WhitePress için yasal olarak bağlayıcı olan belirli yasal düzenlemeler kapsamında kendilerine tanınan haklarını etkilemeyecektir.

  5. WhitePress, geçerli nedenlerle Kullanım Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. İş Ortağı, Kullanım Koşullarında yapılan her değişiklikten, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce e-posta yoluyla, İş Ortağının Kullanıcı Panelinde belirtilen e-posta adresine ve Platformun ilgili işlevleri aracılığıyla haberdar edilecektir.

  6. Yapılan değişiklikleri kabul etmeyen İş Ortağı, turkiye@whitepress.com adresine e-posta yoluyla bir çekilme beyanı göndererek Programa katılmayı istediği zaman durdurma seçeneğine sahiptir.