Регламент для рекламодавців на платформі WhitePress

 

 1. Загальні положення
  1. Цей регламент (далі – "Регламент") встановлює правила надання електронної послуги за допомогою електронного сервісу, розміщеного за адресою www.whitepress.com.ua (далі – «Сервіс»), кінцевим користувачам мережі Інтернет, які відвідують Сервіс і виконують усі юридичні та фактичні дії, передбачені Регламентом (далі – «Користувачі»), і водночас є Рекламодавцями.

  2. На Сервісі формується база даних Видавців, Рекламодавців, Інфлюенсерів і Журналістів. База даних постійно перевіряється. Зміна бази даних не вважається зміною Регламенту.

  3. Під Рекламодавцем маємо на увазі Користувача Сервісу, який є підприємцем та надає статті, доповнені іншими видами контенту (наприклад, інфографікою, зображеннями) для публікації на Порталі. Сервіс надає Користувачу можливість замовляти у Журналістів створення контенту або разом з Інфлюенсерами реалізувати кампанії за посередництвом Сервісу. При цьому цей Користувач може бути кінцевим бенефіціаром Послуги або суб'єктом, що виконує діяльність за дорученням такого бенефіціара (напр., медіа-агенція), та несе відповідальність перед Постачальником послуг як замовник Послуги, що діє від власного імені і у власних інтересах.

  4. У разі, якщо споживач хоче замовити такі Послуги, які Постачальник пропонує Рекламодавцеві відповідно до положень Регламенту, договір укладається на індивідуально узгоджених умовах, лише за умови, що положення Регламенту застосовуватимуться у сфері цін та в інших сферах, що будуть узгоджені індивідуально зі споживачем послуг.

  5. Під Видавцем маємо на увазі Користувача Сервісу, доданого Постачальником послуг до бази даних Видавців, діяльність якого регулюється положеннями РЕГЛАМЕНТУ ДЛЯ ВИДАВЦІВ, та який публікує статті на своїх інтернет-порталах або блогах.

  6. Під Інфлюенсером маємо на увазі Користувача Сервісу, доданого Постачальником послуг до бази даних Інфлюенсерів, діяльність якого регулюється положеннями РЕГЛАМЕНТУ ДЛЯ ІНФЛЮЕНСЕРІВ, та який є власником каналів (профілів у соціальних медіа), що уможливлюють розміщення реклами, зокрема блогів, влогів, каналів у соціальних мережах (далі: "Профілі").

  7. Під Журналістом маємо на увазі Користувача Сервісу, доданого Постачальником послуг до бази даниж Журналістів, який створює статті, інфографіки та інший контент на замовлення Рекламодавця або Постачальника послуг.

  8. "Робочі дні" за значенням Регламенту означають будь-який день, окрім суботи, неділі та іншого святокового або неробочого дня згідно з Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. Якщо у Регламенті йдеться про "дні", це слід розуміти як календарні дні.

  9. Послугу надає ФОП Латошевіч Артур Тадеуш (moonrise.group), який зареєстрований за адресою м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 25, квартира 43, РНОКПП (ІПН): 3090927430 (далі – «Постачальник послуг»).

  10. Цей Регламент є електронним договором, про який йдеться у ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію" від 03.09.2015 № 675-VIII.

  11. Невід’ємною частиною Регламенту є положення інших документів, доступних на Сервісі, на які посилається цей Регламент. Якщо положення цих документів суперечать змісту Регламенту, Рекламодавець реалізовує свою діяльність згідно з положеннями Регламенту.

 2. Послуга та користування послугою
  1. Надана послуга, зокрема, полягає у наданні доступу до Сервісу та його функцій (включно з: публікацією статей на вебсайтах, створення контенту, проведення кампаній з маркетингу впливу, просування контенту), включно з інструментами комунікації та функціями, що дають можливість замовляти послуги (далі – «Послуга»).

  2. Послуга, пов’язана із наданням доступу до Сервісу, надається з моменту отримання доступу до Сервісу або обраних функцій.

  3. Плата за доступ до Сервісу, як Послугу, про яку йдеться в п. 2.2., здійснюється в рамках оплати Платних послуг. Укладення договору про надання такої Послуги відбувається від моменту прийняття Користувачем Регламенту. Обсяг зазначених вище Послуг і спосіб користування ними визначаються Постачальником послуг у змісті Регламенту та документів, на які посилається Регламент.

  4. Доступ до функцій Сервісу, визначених Постачальником послуг, є оплачуваним. Обсяг цих Послуг, а також плата за них визначаються положеннями документів на Сервісі, які стосуються цієї конкретної Послуги. Укладення договору про надання платних послуг відбувається від моменту, встановленого положеннями Регламенту, що стосуються цієї Послуги, при цьому цей договір укладається за умови неможливості здійснення виплати коштів Рекламодавцем. Обсяг і спосіб користування платними послугами визначає Постачальник послуг у змісті Регламенту та документів, на які посилається Регламент.

  5. Перед укладенням договору щодо користування функціями Сервісу Сторони зобов’язані підтвердити правильність замовлення та сповіщення про прийняття замовлення.

  6. Якщо Сторона перед укладенням договору підтверджує перед іншою Стороною отримання пропозиції, то таке підтвердження не призводить до укладення договору, оскільки пропозиція зобов’язує лише надавця пропозиції. Підтвердження укладення договору також може відбуватися автоматично через використання функцій Сервісу.

  7. Укладення договору, а також його умови фіксуються за допомогою надсилання повідомлення на адреси електронної пошти Сторін у межах використання функцій Сервісу.

  8. Договір може бути укладений лише українською мовою.

  9. Жоден із договорів, передбачених Регламентом, не може бути укладений у неявний спосіб.

  10. До Платних послуг, які надаються, належать:

   • посередництво між Видавцями та Рекламодавцями щодо надання доступу до Порталів та публікації рекламних і гостьових статей;

   • посередництво між Інфлюенсерами та Рекламодавцями щодо надання доступу до Порталів і проведення інформаційних чи рекламних кампаній;

   • посередництво між Журналістами та Рекламодавцями під час розробки контенту;

   • посередництво між оператором мережі ContentStream і Рекламодавцями у сфері просування контенту.

    Посередництво, згідно з положеннями Регламенту, яке стосуються Послуги, може полягати в діяльності від імені та в інтересах Користувача Сервісу, або від власного імені Постачальника послуг, але в інтересах Користувача.

  11. Видавець розміщує на Сервісі перелік своїх порталів або блогів (далі – «Портали»), яких стосується посередництво, про яке йдеться в пункті 2.10. Для кожного Порталу Видавець надає інформацію про його адресу, тематику, опис, популярність та інші важливі для Рекламодавців дані. Інформація, яку надає Видавець, перевіряється Постачальником послуг лише частково. Якщо Рекламодавець хоче скористатись функціями Порталу, то повинен ознайомитись не лише з інформацією Видавців, але також із вмістом та способом функціонування Порталу.

  12. Постачальник послуг надає Рекламодавцеві вказівки стосовно Порталів та Профілів у соціальних мережах. Ці дані були отримані від Видавців та Інфлюенсерів або зібрані із зовнішніх сервісів в момент додання до Сервісу конкретного Порталу або Профілю. Постачальник послуг у належний спосіб перевіряє їх в різний час, але не гарантує правильності та актуальності даних на цих Порталах та Профілях станом на цей день.

  13. Послуга доступна Рекламодавцям як кінцевим користувачам мережі Інтернет.

  14. Постачальник послуг може також ввести другорядні послуги та розширення, зокрема платні.

  15. Послуга надається згідно з правилами, описаними у положеннях Регламенту.

  16. Для належного користування Послугою необхідний підключений до Інтернету комп’ютер типу ПК, Mac тощо, зі встановленою операційною системою (Windows, Mac OS, Linux тощо) і браузером (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari тощо). Деякі послуги та інструменти можуть вимагати доступу до облікового запису електронної пошти, а для користування пропонованими послугами може знадобитись Adobe Flash Player версії 9 або новішої та підтримка JavaScript, якщо інше не вказано.

  17. Під час користування Послугою в інформаційній системі Користувача встановлюються файли cookies. Правила використання файлів cookies зазначені у ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

  18. У разі надання Рекламодавцеві Постачальником послуг зображення, пов'язаного з тематикою Послуги, на таке зображення будуть поширюватись права автора, що належать суб'єктам (наприклад фотобанки). У такому разі Рекламодавець:

   • не отримує жодних прав на зображення, окрім права використовувати його для власних потреб і для потреб, для яких було замовлено Послугу,

   • зобов'язаний ознайомитись зі змістом ліцензії, наданої фотобанком, та діяти згідно з її вказівками.

  19. Якщо, надаючи зображення, Постачальник послуг не вказує іншого, вважається, що зображення взято із сервісу, що діє за адресою https://freepik.com, а надана ліцензія є стандартною ліцензією. Рекламодавець, перед використанням зображення, зобов'язаний ознайомитись зі змістом ліцензії та решти юридичних вимог, зазначених на сайті https://freepik.com (або на іншому сайті, вказаному Постачальником послуг), а також дотримуватись цих вимог. В іншому випадку Рекламодавець буде зобов'язаний відшкодувати збитки.
    
 3. Реєстрація на Сервісі WhitePress®
  1. Користувачем Сервісу, за значенням цього Регламенту, може бути Рекламодавець, який після прийняття положень Регламенту проведе процедуру реєстрації на Сервісі. Про успішне завершення реєстрації свідчитиме створення облікового запису.

  2. Статус Видавця та Інфлюенсера як Користувачів Сервісу, визначається відповідними регламентами, тобто РЕГЛАМЕНТОМ ДЛЯ ВИДАВЦІВ і РЕГЛАМЕНТОМ ДЛЯ ІНФЛЮЕНСЕРІВ. Послуги, пов'язані з керуванням прес-службами за допомогою Сервісу, визначаються РЕГЛАМЕНТОМ ДЛЯ E-PR.

  3. Процедура реєстрації полягає в заповненні електронної реєстраційної форми згідно з інструкціями та у прийнятті Регламенту, а також проставленні відміток про згоду (прапорців) з умовами, встановленими Постачальником послуг. Після прийняття цього Регламенту Рекламодавцем укладається договір між Рекламодавцем і Постачальником послуг щодо правил користування Сервісом (доступу до нього).

  4. Після завершення реєстрації Рекламодавець отримує доступ до свого облікового запису.

  5. Постачальник послуг може видалити обліковий запис Рекламодавця без жодних попереджень, якщо Постачальник послуг виявить, що Рекламодавець:

   • порушує положення Регламенту, зокрема положення законодавства, на які посилається Регламент;

   • затримує оплату послуг на термін понад 14 днів, незважаючи на прийняття правил користування Послугою;

   • надав неправдиві чи неповні дані.

  6. Функціонування облікового запису може бути тимчасово призупинене, що зробить неможливим користування Послугою, якщо Рекламодавець, незважаючи на прийняття правил користування Послугою, затримує оплату на понад 7 днів.

  7. Створення нового облікового запису Рекламодавця, якщо обліковий запис було видалено, вимагає усунення порушень, зазначених у пункті 3.5, і згоди Постачальника послуг, який, однак, не зобов’язаний її надавати.

  8. Розблокування заблокованого облікового запису вимагає здійснення протермінованої оплати з відсотками за затримку оплати (пеня) в торговельних операціях, а також згоди Постачальника послуг, який, однак, не зобов'язаний її надавати. Відсутність згоди на розблокування означає, що обліковий запис Користувача видалено.

 4. Плата за надання Послуги
  1. Докладні правила розрахунку за Послуги, зокрема розміри винагороди, визначаються Постачальником послуг в межах Сервісу, про які зазначено у розділах, пов'язаних із цією Послугою.

  2. Ціни, вказані на Сервісі, можуть періодично змінюватись, проте для розрахунків (угоди) буде використано ціни, чинні на момент здійснення Рекламодавцем замовлення Послуги.

  3. Рекламодавець уповноважує Постачальника послуг використовувати електронні рахунки-фактури.

  4. Лише Постачальник послуг має право стягувати оплату за Послуги, що зокрема означає те, що Рекламодавець не може самостійно здійснювати будь-які розрахунки за Послуги безпосередньо на користь Видавця, Журналіста або Інфлюенсера.

  5. Рекламодавець зобов’язаний регулювати всі платежі, які, згідно із законодавством, повинні здійснюватися на користь авторів або організацій, які їх представляють.

  6. Ціни, зазначені на Сервісі, є цінами без ПДВ і підлягають збільшенню з урахуванням ПДВ, якщо цей податок обумовлений конкретною послугою або стосується Користувача, який надає Послугу.

    

 5. Публікація рекламних (платних) статей Видавцями
  1. Обов'язки Видавця, пов'язані з наданням доступу до Порталів та публікацією платних статей, визначаються РЕГЛАМЕНТОМ ДЛЯ ВИДАВЦІВ.

  2. Рекламні статті (далі – «рекламні статті» або «платні статті») – це тексти (разом із вкладеннями), які рекламують товар, компанію чи послугу Рекламодавця, або інші тексти інформаційного характеру.

  3. У разі, якщо Рекламодавець хоче замовити написання Платної статті, правила здійснення посередництва Постачальником послуг при наданні цієї Послуги визначаються пунктом 9 Регламенту. У межах Послуги також існує можливість написання платної статті Видавцем. У цьому разі правила підготовки такого матеріалу визначаються положеннями цього Регламенту та пропозицією Видавця. Водночас, в разі невідповідності між Регламентом та пропозицією, застосовуються положення пропозиції, а умови надання доступу до Порталу та публікації визначаються цим Регламентом та РЕГЛАМЕНТОМ ДЛЯ ВИДАВЦІВ. Рекламодавець має розуміти, що публікація Платної статті, підготовленої Видавцем, не надає Рекламодавцеві жодних прав на зміст чи форму Платної статті.

  4. Рекламодавець повинен враховувати те, що згаданий Видавець може позначити Платну статтю як рекламну або іншим рівноцінним способом.

  5. Рекламодавець, який подає платну статтю для публікації, зазначає, чи є стаття унікальним контентом, тобто таким, який раніше не публікувався в мережі Інтернет, або ця стаття належить до контенту, який раніше був опублікований в мережі Інтернет. Рекламодавець повинен чітко та однозначно вказати цю характеристику, щоб вона була видимою на Сервісі як для Постачальника послуг, так і для потенційних Видавців.

  6. У разі, якщо Рекламодавець передає Постачальникові послуг Платну статтю, Постачальник послуг може, але не зобов'язаний перевірити, чи згадана Платна стаття є унікальною. Ця перевірка може бути проведена на основі інструменту CopyScape. У разі, якщо Платна стаття не є унікальною, а Рекламодавець не вказав цей факт у формі під час додавання Платної статті, Постачальник послуг має право не передавати Платну статтю Видавцеві.

  7. Рекламодавець гарантує, що Платна стаття, подана для публікації, відповідає положенням законодавства стосовно змісту та прийнятності публікації, а також те, що стосовно цієї статті Рекламодавець має відповідні права на зміст публікації та інші елементи, які були використані (зображення, графіки тощо).

  8. Постачальник послуг не зобов’язаний перевіряти, чи надані Платні статті (і наслідки їх подальшої публікації) не порушують законодавство стосовно їхнього змісту, прийнятності публікації, а також відповідних прав на вміст та інші елементи, які використовуються (зображення, графіки тощо). Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які порушення закону, спричинені Платними статтями.

  9. Платна стаття може містити активні посилання на вебсайти Рекламодавця. Кількість і тип посилань, що допускаються до публікації, залежить від пропозиції Видавця – ця інформація є видимою на Сервісі у змісті пропозиції.

  10. Рекламодавець зобов'язаний ознайомитись із наданою Видавцем інформацією, що стосується правил надання доступу до Порталів та публікації Платних статей. Ця інформація, видима на Сервісі, може визначати, зокрема:

   • технічні вимоги та вимоги до вмісту Платних статей, що публікуються на вебсайтах Видавця;

   • причини, через які пропозиція публікації рекламної статті може бути відхилена.

  11. Розміщення замовлення Рекламодавцем означає прийняття ним умов надання доступу до Порталів та публікації платних статей, що пропонуються Видавцем та є вимогою Регламенту, умов, описаних у РЕГЛАМЕНТІ ДЛЯ ВИДАВЦІВ, а також є підставою для стягнення плати Постачальником послуг. Розміщення замовлення також означає надання Рекламодавцем Видавцеві права опублікувати Платну статтю на Порталі Видавця з метою реалізації Послуги.

  12. Винагорода за реалізацію Послуги надання доступу до Порталу та публікації Платних статей визначається відповідним цій Послузі розділом Сервісу. Винагорода сплачується Постачальникові послуг на основі рахунку-фактури, виданого Постачальником послуг, найпізніше – в момент розміщення Рекламодавцем замовлення.

  13. Після стягнення плати з Рекламодавця, Постачальник послуг за допомогою функцій Сервісу замовляє на користь Рекламодавця надання доступу до Порталів з метою публікуції Видавцем Платних статей, якщо будуть виконані такі умови:

   • зміст Платної статті повинен бути готовий і доступний для Видавця на Сервісі для попереднього перегляду (разом із вкладеннями, структурою, розташуванням посилань);

   • зміст Платної статті є унікальним, якщо не вказано інше;

   • Платна стаття відповідає технічним вимогам, вказаним Видавцем;

   • Платна стаття відповідає іншим умовам Регламенту, зокрема умовам, описаним в пункті 5.7;

   • Рекламодавець виконав усі вимоги Регламенту, пов'язані з цією Послугою.

  14. Постачальник послуг передає Видавцеві інформацію про замовлення протягом 1 робочого дня з моменту отримання замовлення від Рекламодавця.

  15. Рекламодавець бере до відома те, що надання доступу до Порталів та публікація Платних статей вимагає попереднього прийняття зі сторони Видавця, який має право відмовитись надавати доступ до Порталів та публікації Рекламної статті, не вказуючи причину. Для уникнення сумнівів повідомляємо, що будь-які заяви Постачальника послуг щодо публікації Платної статті стосуються виключно перевірки Постачальником послуг, як посередником (пункт 2.10 Регламенту), потенційної можливості публікації, тобто перевірки відповідності дій та Платної статті Регламенту, однак ці заяви не є жодним запевненням від імені Видавця та не є гарантією публікації Платної статті Видавцем.

  16. Укладення угоди про доступ до Порталу та публікацію Платної статті відбувається в момент прийняття Видавцем замовлення Рекламодавця, відповідно до пункту 5.15, тобто в момент завантаження вмісту статті та позначення публікації Видавцем.

  17. У зв'язку з наданням доступу до Порталу та публікацією Платної статті Постачальник послуг за допомогою автоматизованих функцій Сервісу звертається до Видавця із проханням позначити в системі Сервісу, що доступ до Порталу надано, а узгоджену публікацію виконано. Під «позначенням» маємо на увазі факт надання Видавцем вебадреси Порталу з публікацією. Позначення також передбачає автоматичне надсилання Рекламодавцеві електронною поштою сповіщення про публікацію Платної статті. Видавець зобов'язаний опублікувати статтю протягом 3 робочих днів від дня прийняття замовлення (пункт 5.15). В окремих випадках цей термін може бути іншим, але в такому разі це виразно вказується на Сервісі в описі порталу та пропозиції Видавця.

  18. Після публікації Платної статті та відповідного позначення цього факту на Сервісі Рекламодавець перевіряє факт надання доступу до Порталу та правильність публікації, до того ж Постачальник послуг також має таке право, але не зобов’язаний ним користуватись. Перевірка полягає у підтвердженні відповідності наданого доступу до Порталу та публікації Платної статті з укладеним стосовно цього договором. Перевірка повинна відбутися не пізніше ніж протягом 2 робочих днів після позначення Видавцем факту публікації. Якщо згідно із пропозицією Видавця, прийнятою Рекламодавцем, саме Видавець пише Платну статтю, Рекламодавець приймає її вміст протягом 2 робочих днів від моменту надання Платної статті Видавцем – стосовно цього застосовується положення пункту 9.12 Регламенту.

  19. Якщо Рекламодавець не підтвердить публікацію статті протягом 2 робочих днів від моменту позначення Видавцем факту публікації, Платна стаття автоматично вважатиметься опублікованою правильно. Будь-які наступні зміни, внесені Рекламодавцем до публікації, можуть вважатися формою зміни договору про надання доступу до Порталу та публікацію Платної статті, про що йдеться в пункті 7 Регламенту (ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПУБЛІКОВАНИХ СТАТЕЙ), що, зокрема, означає, що це може бути пов’язано з додатковими витратами Рекламодавця.

  20. У разі відсутності доступу до Порталу, публікації Платної статті Видавцем у спосіб, що не відповідає договору, або затримки публікації, про які йдеться в пункті 5.18 Регламенту, за винятком випадку, описаного в пункті 5.19, Постачальник послуг і Рекламодавець приймають рішення стостовно того, чи:

   • Видавець повинен надати доступ до Порталу згідно з умовами договору;

   • Видавець повинен внести зміни до змісту публікації – у такому разі Постачальник послуг і Рекламодавець визначають кінцевий термін і обсяг змін;

   • Рекламодавець повністю або частково відмовляється від договору (ст. 652 та п. 3 ст. 561 Цивільного кодексу України) - в такому разі кошти винагороди, сплачені Рекламодавцем, мають бути повернені відповідно до обсягу відмови від договору.

  21. Якщо внаслідок невідповідності Послуги з договором настає одна з обставин, описаних у пункті 5.20, будь-які претензії Рекламодавця стосовно цього подаються до Видавця. Однак, сума відшкодування за цими претензіями не може перевищувати суми винагороди за згадану публікацію.

  22. В межах передбаченої договором винагороди Видавець зобов'язаний надати доступ до Порталу та зберігати публікацію Платної статті щонайменше протягом одного року в незміненому вигляді, якщо інше не зазначено в пропозиції Видавця або в разі настання однієї з обставин, зазначених в пункті 5.23 Регламенту. Відповідно застосовується положення 5.21, за умови, що надання доступу до Порталу та зберігання публікації протягом періоду, довшого від зазначеного, не вважається порушенням договору. Будь-яка заява чи запевнення Видавця про зберігання публікації протягом періоду, довшого 1 (одного) року, не вважатимуться зобов'язальними та не будуть підставою для будь-яких претензій до Постачальника послуг.

  23. Період доступу до Порталу та розміщення Платної статті може бути скорочено, без права подачі будь-яких претензій до Постачальника послуг або Видавця, включно з поверненням коштів чи відшкодуванням, якщо:

   • Видавець призупинив або припинив роботу Порталу;

   • публікацію було видалено, оскільки вона порушувала закон або існувала обґрунтована підозра, що публікація порушує закон;

   • публікацію було видалено, оскільки вона порушувала права третіх осіб або існувала обґрунтована підозра, що вона порушує права третіх осіб;

   • публікацію видалено на запит Рекламодавця згідно з пунктом 5.24;

   • Рекламодавець свідомо завдає шкоди Видавцеві, наприклад через неприродне розміщення посилань у статті;

   • Рекламодавець порушив положення Регламенту, які стосуються його зобов’язань після дня публікації;

   • це спричинено непередбачуваними обставинами;

  24. Постачальник послуг на запит Рекламодавця може звернутись до Видавця із проханням видалити Платну статтю раніше. У разі подання такого запиту Постачальник послуг, докладаючи належних зусиль, зобов'язаний потурбуватись про те, щоб Видавець видалив Платну статтю протягом 3 робочих днів від моменту отримання запиту. Якщо видалення буде проведено в такому режимі, то Рекламодавець не має права вимагати повернення будь-якої частини винагороди.

  25. Видавець має право змінити URL-адресу Порталу з Платною статтею, до якого надано доступ, протягом періоду публікації, описаного у пункті 5.22. У разі зміни адреси чи домену це потрібно зробити за допомогою переадресації 301. Така зміна не вважатиметься порушенням правил надання доступу до Порталу та публікації Платної статті.

  26. У разі, якщо Видавець отримав покарання в ручному режимі (Manual Action, Manual Filter) «Неприродні посилання з вашого вебсайту» або схоже (Google Manual Action Penalties) щодо порталу, на якому відбулася публікація, Видавець може змінити атрибут посилань у статті на nofollow. Така дія не вважатиметься порушенням договору стосовно публікації.

  27. У разі, якщо, згідно з правилами Регламенту, виникає підстава для поверення коштів Рекламодавцеві (повністю або частково), а Постачальник послуг не отримає відповідної суми від Видавця протягом 10 робочих днів від дня виникнення підстави для поверення (повністю або частково – відповідно до ситуації), Постачальник послуг утримується від повернення винагороди Рекламодавцеві, тоді як Рекламодавець має право подати претензії щодо повернення коштів, сплачених за надання доступу до Порталу і публікацію статті, але лише безпосередньо від Видавця у розмірі винагороди Видавця. З цією метою Постачальник послуг зобов’язаний вжити усіх дій щодо здійснення цього права Рекламодавцем, зокрема щодо цесії всіх прав стосовно цього та надання адреси й контактних даних Видавця.

  28. Рекламодавець зобов’язується не контактувати з Видавцем і не оминати Постачальника послуг у справі надання доступу до Порталу та публікації Платних статей, які повинні бути або вже опубліковані за посередництвом Сервісу. Це не стосується випадків, чітко передбачених Регламентом, включно з випадком, передбаченим пунктом 5.27.

  29. В окремих ситуаціях Постачальник послуг залишає за собою право на додаткові збори за додаткові дії, навіть якщо вони не були передбачені на Сервісі чи в договорі про надання доступу до Порталу та публікацію, якщо необхідність цих дій є наслідком провини Рекламодавця або вони були реалізовані за бажанням Рекламодавця.

 6. Гостьові статті
  1. Тимчасово не доступно
    
 7. Внесення змін до опублікованих статей
  1. Рекламодавець має можливість через Сервіс доручити внести зміни до статей, опублікованих за посередництвом Сервісу, тобто до Платних і Гостьових статей.

  2. Зміни до опублікованих статей вносить Видавець, але з урахуванням домовленостей із Рекламодавцем.

  3. Комунікація стосовно внесення змін до опублікованих статей відбувається виключно за посередництвом Сервісу. Рекламодавець зобов’язується не контактувати безпосередньо з Видавцем стосовно статей, опублікованих за посередництвом Сервісу.

  4. Послуга зміни вмісту опублікованих статей (платних і гостьових) оплачується, ціна цієї послуги залежить від обсягу змін і ціни, зазначеної Видавцем. В рамках записів на Сервісі, відповідних цій Послузі, вказані суми є орієнтовними та відносяться до типових, простих дій, тому встановити розмір винагороди неможливо на цьому етапі з огляду на різноманіття змін, що можуть бути внесені. Також у зв'язку з цим записи на Сервісі у цьому відношенні не вважаються пропозицією в розумінні цивільного кодексу, а укладення договору щодо внесення змін, зокрема щодо розміру винагороди, відбувається із врахуванням правил пункту 7.5 відповідно до пункту 1 статті 638 Цивільного кодексу України.

  5. Відповідно до пункту 7.4, під час встановлення розміру винагороди першочергово береться до уваги розмір винагроди, вказаний на Сервісі. Сервіс, в рамках свого функціонування, може змінювати ціну внесення змін до опублікованої статті у залежності від типу запропонованих Рекламодавцем змін та очікувань Видавця.

  6. Рекламодавець, за допомогою функцій Сервісу, повинен прийняти або відхилити пропозицію протягом 2 робочих днів після встановлення нової ціни. Відсутність підтвердження ціни протягом цього періоду означає відхилення пропозиції, а також те, що договір не виконуватиметься.

  7. На будь-якому етапі переговорів Видавець може відмовитись від внесення змін до опублікованої статті. У такому разі Рекламодавець може скористатись правами,про які йдеться в пункті 5.24 (щодо Платних статей) та 6.23 (щодо Гостьових статей).

  8. Внесені зміни не можуть стосуватись теми статті або становити більше 50% вмісту статті (вираховується у знаках). Зміни, що не відповідають цим вимогам, вважаються доданням Рекламодавцем пропозиції стосовно нової Платної або Гостьової статті.

  9. Якщо договір набирає чинності, Видавець зобов'язаний внести і опублікувати зміни до статті протягом 3 робочих днів.

  10. У зв’язку з публікацією статті Постачальник послуг, використовуючи автоматизовані функції Сервісу, звертається до Видавця із проханням про позначення ним протягом 24 годин після публікації змін факту внесення змін у системі Сервісу. Позначення також передбачає автоматичне надсилання Рекламодавцеві електронною поштою сповіщення про публікацію змін.

  11. Після внесення змін до статті та позначення цього факту на Сервісі Рекламодавець перевіряє правильність внесення змін до публікації, водночас як Постачальник послуг має таке право, але не зобов’язаний ним користуватись; перевірка полягає у підтвердженні відповідності внесених змін до укладеного стосовно цього договору. Рекламодавець повинен здійснити перевірку не пізніше ніж за 2 робочі дні від дати позначення Видавцем факту внесення змін.

  12. Якщо Рекламодавець не підтвердить зміни до публікації статті протягом 2 робочих днів після їх публікації, вважається, що зміни до статті було опубліковано правильно. Будь-які наступні зміни, запропоновані Рекламодавцем, вимагають проведення нової процедури внесення змін згідно з пунктом 7.

  13. Внесення змін до опублікованої статті автоматично не зобов’язує Видавця подовжити термін зберіння статті на вебсайті протягом терміну, тривалішого за початково узгоджений для цієї статті, якщо інше не передбачено для цього випадку. Щоб така зміна періоду зберігання публікації була можливою, пропозиція Рекламодавця стосовно цього повинна бути включена до вказівок щодо внесення змін до статті, наданих Рекламодавцем, і це буде частиною переговорів, що проводитимуться для укладення договору щодо цього питання згідно з пунктом 7.4 Регламенту.

  14. У питаннях, які не регулюються цим пунктом, залежно від обставин застосовуються положення пунктів 5 і 6, за умови, що вони не суперечать пункту 7.

 8. Статистичні дані, генеровані Видавцями
  1. Обрані Видавці стосовно своїх Порталів дають змогу генерувати статистичні дані за допомогою коду відстеження, розробленого Постачальником послуг. Доступ до цих статистичних даних є безкоштовним.

  2. Рекламодавці, користуючись Сервісом, можуть також замовляти отримання статистичних даних щодо популярності опублікованих статей, генерованих Видавцями, тобто без використання коду відстеження, розробленого Постачальником послуг. Подальші положення пункту 8 застосовуються до статистичних даних, про які йдеться в пункті 8.2.

  3. Обрані Видавці можуть зазначити, що вони взагалі не надають статистичних даних. У такому разі Рекламодавці не можуть замовити в них статистичні дані (навіть за плату). У цьому разі положення Регламенту, що стосуються статистичних даних, не застосовуються до таких Видавців.

  4. Інформація про Видавця, який наразі надає статистичні дані, та про обсяг статистистичних даних міститься серед інформації, про яку йдеться в пункті 2.11 Регламенту. Надання статистичних даних не залежить від Постачальника послуг, тому Постачальник послуг не може гарантувати постійність такого доступу, і, відповідно, втрата такої можливості не є підставою для подання будь-яких претензій.

  5. Статистичні дані повинні містити принаймні інформацію про кількість переглядів статті або кількість унікальних користувачів, які перейшли на підсторінку зі статтею.

  6. Договір про надання Видавцем статистичних даних на підставі пункту 8.2 вважається укладеним від моменту розміщення Рекламодавцем замовлення. Прийнятність замовлення, його обсяг і плата за виконання визначаються положеннями цього пункту Регламенту.

  7. Згідно з положеннями РЕГЛАМЕНТУ ДЛЯ ВИДАВЦІВ, якщо Видавець зазначає, що не може розмістити коди відстеження Постачальника послуг, про які йдеться у пункті 8.1, або якщо стосовно цієї статті він розмістить їх у невідповідний спосіб, то Рекламодавець може замовити у Видавця одноразово безкоштовне отримання статистичних даних (один раз для цієї статті) за умови, що Видавець взагалі надає статистичні дані (пункт 8.3).

  8. Положення пункту 8.7 не застосовується, якщо, згідно із заявою Видавця, Рекламодавець міг розмістити у статті код відстеження, розроблений Постачальником послуг (пункт 8.1), але не скористався цією можливістю. У цьому разі Рекламодавець повинен щоразу, здійснюючи замовлення, оплачувати отримання статистичних даних, наданих Видавцем, якщо Видавець надає статистичні дані (пункт 8.3).

  9. Доступ до генерованих Видавцями статистичних даних однієї статті, за винятком випадків, чітко визначених у Регламенті, оплачується згідно з актуальними цінами, вказаними у відповідному до цієї Послуги розділі Сервісу. Ціни можуть періодично змінюватись згідно з правилами, описаними в пункті 4 Регламенту.

  10. Згідно з положеннями РЕГЛАМЕНТУ ДЛЯ ВИДАВЦІВ та пункту 8.3., Видавець повинен надати Рекламодавцеві статистичні дані протягом 2 робочих днів від моменту замовлення, за умови, що замовлення розміщено згідно з положеннями Регламенту.

  11. Надання статистичних даних здійснюється Видавцем за посередництвом Сервісу (відповідна кнопка доступна в переліку опублікованих статей). Рекламодавець отримує ці дані в електронному повідомленні.

  12. Відповідно до положень РЕГЛАМЕНТУ ДЛЯ ВИДАВЦІВ, статистичні дані, які надаються Видавцями, повинні бути своєчасно надані у форматі PDF-файлу або графічного зображення (JPG), бути справжніми, стосуватися вказаної статті та, якщо можливо, враховувати спеціальні прохання Рекламодавців. У разі порушення цього положення Видавець несе відповідальність безпосередньо перед Рекламодавцем.

  13. Видавець не зобов’язаний виконувати спеціальних прохань Рекламодавців, тобто прохань, відмінних від тих, які випливають безпосередньо з положень Регламенту.

  14. Рекламодавець зобов’язується не контактувати безпосередньо (за межами Сервісу) з Видавцями стосовно ґстатистичних даних.

 9. Підготовка статей та інфографіки
  1. У межах Послуги, що полягає у публікації статей (Платних або Гостьових), Рекламодавець може надати власні статті, або замовити підготовку статей за посередництва Постачальника послуг, який гарантує їх публікацію згідно з правилами пункту 5 або 6 Регламенту. Рекламодавець також може замовити за посередництвом Постачальника послуг підготовку статті або інфографіки для інших цілей, окрім публікації.

  2. У разі замовлення Рекламодавцем підготовки статті чи інфографіки (далі – «Контент»):

   • Рекламодавець визначає тип замовленого Контенту та надає необхідну додаткову інформацію та зауваження;

   • Видавець оплачує підготовку Контенту згідно з актуальним прейскурантом, доступним на Сервісі в межах цієї послуги.

  3. Рекламодавець може замовити розробку контенту у вигляді статей у межах одного з пакетів, представлених на Сервісі. Кінцевий термін реалізації такої послуги, залежно від обраного пакету, визначається редакцією Сервісу.

  4. Рекламодавець також може замовити розробку контенту у вигляді інфографіки на основі наданих ним даних, а також замовити опрацювання даних і створення інфографіки, пов’язаної з цими даними, у межах одного з пакетів, представлених на Сервісі. Кінцевий термін реалізації цієї послуги, залежно від обраного пакету, визначається редакцією Сервісу.

  5. Рекламодавець гарантує, що дані та інші елементи, передані в межах замовлення, відповідатимуть законодавству стосовно змісту, прийнятності публікації, а також те, що він матиме права на вміст та інші елементи, які використовуються (зображення, графіки тощо).

  6. Постачальник послуг не зобов’язаний перевіряти, чи надані Рекламодавцем дані та інші елементи не порушують законодавства стосовно змісту, прийнятності публікації та володіння правами щодо цих даних.

  7. Після розміщення Рекламодавцем замовлення Постачальник послуг передає замовлення Журналістові не пізніше ніж протягом 1 робочого дня.

  8. Ціна послуги з підготовки контенту визначається у відповідному розділі Сервісу. До того ж, Сервіс може зазначити можливість отримання додаткових пільг з боку Постачальника послуг без необхідності окремої плати, які можуть періодично виникати у зв’язку з цим замовленням, що, зокрема, стосується таких елементів, як стокові зображення.

  9. Розміщення замовлення Рекламодавцем означає прийняття ним умов підготовки контенту, передбачених Регламентом, а також є підставою для стягнення плати Постачальником послуг.

  10. Договір щодо підготовки контенту вважатиметься укладеним у момент прийняття Журналістом замовлення Рекламодавця, про що Рекламодавця буде повідомлено за допомогою відповідної функції Сервісу. Журналіст не зобов’язаний приймати замовлення.

  11. Журналіст працює над створенням Контенту протягом періоду, зазначеного на Сервісі (пункти 9.3, 9.4). У разі складної тематики або великої кількості замовлень термін надання Послуги може бути подовжено, про що Сервіс негайно повідомить Рекламодавця, зазначаючи водночас подовжений термін, який, однак, не може перевищувати терміну в наступні 3 робочі дні.

  12. Після підготовки контенту Сервіс надає доступ до нього Реккламодавцеві, який має право внести зауваження або прийняти контент. Якщо Рекламодавець не перевірить контент протягом 3 робочих днів після його отримання, вважається, що Контент було підготовлено згідно із замовленням. Будь-які наступні зміни, яких вимагатиме Рекламодавець, можуть вважатися формою зміни договору про підготовку контенту та вимагати затвердження, що, зокрема, означає, що це може бути пов’язано з додатковими витратами Рекламодавця.

  13. У разі підготовки Контенту у спосіб, що не відповідає договору, або зазначеному терміну виконання, про що було повідомлено згідно з пунктом 9.12 Регламенту, і за винятком випадку, описаного в останньому реченні пункту 9.12, Постачальник послуг і Рекламодавець приймають рішення щодо того, чи:

   • Журналіст повинен внести зміни до змісту – у такому разі Постачальник послуг і Рекламодавець визначають термін, але не менш ніж 2 робочі дні, і обсяг змін. Якщо Журналіст відмовляється прийняти поправки, на що він має право, то буде застосоване право відмови, про яке йдеться в пункті б нижче;

   • Рекламодавець відмовляється від договору повністю або частково (ст. 652, п. 3 ст. 561 та 907 Цивільного кодексу України 16.01.2003 № 435-IV) – у такому разі кошти, виплачені Рекламодавцем, повинні бути повернені згідно з умовами відмови.

  14. Рекламодавець не має права нав’язувати вимоги щодо обсягу та типу контенту окрім тих, які були початково визначені для цього типу контенту у пропозиції Сервісу під час замовлення. Ці обставини не можуть бути підставою для повернення коштів, про яке йдеться в пункті 9.13 Регламенту.

  15. Якщо внаслідок невідповідності Послуги умовам договору настає одна з обставин, описаних у пункті 9.13 Регламенту, претензії щодо цього не можуть перевищувати розміру винагороди, визначеної за підготовку контенту.

  16. В окремих ситуаціях Постачальник послуг залишає за собою право на додаткові збори за додаткові дії, навіть якщо вони не були передбачені на Сервісі чи в договорі про підготовку контенту, якщо необхідність цих дій є наслідком провини Рекламодавця або вони були реалізовані за бажанням Рекламодавця.

  17. У момент прийняття Контенту, в межах плати, стягненої за його підготовку, Постачальник послуг надає Рекламодавцеві ліцензію, не обмежену за часом і територією, на цей контент у таких сферах використання:

   • збереження та копіювання за допомогою будь-якої технології, включно з технологією друку, репрографії, цифровими методами, а також на магнітних, оптичних і електронних носіях, включно із записом і збереженням у вигляді електронної книги (e-book) та аудіокниги (audiobook), у необмеженій кількості примірників, видань і додруків, як окремо, так і разом з іншими творами чи матеріалами, які не відповідають особливостям твору;

   • розміщення на ринку та розповсюдження примірників чи інших носіїв інформації всіма каналами розповсюдження без кількісних, предметних і територіальних обмежень, без огляду на коло отримувачів, усіма доступними каналами, зокрема через роздрібну торгівлю, продаж у кіосках, надсилання посилкою, продаж у мережах магазинів, продаж у книжкових клубах, перехресний продаж, прямий маркетинг, замовлення через електронну пошту, продаж через роз’їздних агентів, оголошення у пресі, за посередництвом Інтернету та B2B-продажів (доставка на замовлення компанії), а також через безкоштовне розповсюдження;

   • позики, оренди та майнового найму примірників;

   • введення в пам’ять комп’ютера та зберігання в пам’яті комп’ютера; надання для загального доступу через інформаційні та телеінформаційні мережі, зокрема у формі електронної книги та аудіокниги, а також у такий спосіб, щоб кожен мав доступ до контенту в самостійно обраних місці та часі;

   • надання та ретрансляція за допомогою дротових або бездротових технологій передачі зображення чи супутникових систем;

   • публічного виконання, демонстрації, показу та відтворення;

   • використання в усіх типах реклами.

  18. У момент надання ліцензії Постачальник послуг надає згоду на використання розробленого Контенту та його застосування у сферах використання, про які йдеться в пункті 9.17 Регламенту.

  19. Постачальник послуг також заявляє про отримання підтвердження від автора Контенту про те, що після передачі авторських прав автор не реалізовуватиме свої особисті немайнові права, зокрема щодо того, що автор дозволив використовувати Контент без зазначення авторства.

  20. У разі порушення авторських прав, наданих Рекламодавцеві, Постачальник послуг нестиме відповідальність у вигляді виплати суми, що дорівнює розміру плати, стягненої за підготовку контенту.

 10. Послуга просування статей за допомогою мережі ContentStream
  1. Тимчасово не доступно
 11. Послуга просування за допомогою модуля Маркетингу Впливу (Influencer Marketing)
  1. Тимчасово не доступно
 12. Персональні дані, комерційна інформація
  1. Рекламодавець надає згоду на опрацювання персональних даних, наданих у процесі реєстрації або використання Сервісу, Постачальником послуг.

  2. Розпорядником і володільцем персональних даних є Постачальник послуг, який обробляє персональні дані відповідно до положень законодавства, зокрема положень Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. та GDPR.

  3. Постачальник послуг опрацьовує персональні дані в обсязі, необхідному для встановлення й формування змісту договору, його зміни, припинення його дії та належного надання електронних послуг.

  4. Кожен Користувач – фізична особа має право перевіряти власні дані, а також право їх виправляти та вимагати їх видалення. Для цього необхідно надіслати відповідний запит Постачальникові послуг: звичайним листом із позначкою «Персональні дані» або електронним повідомленням на адресу: office@whitepress.com.ua.

  5. Персональні дані Користувачів можуть бути передані суб’єктам, уповноваженим їх отримувати, зокрема відповідним судовим органам згідно з чинним законодавством, а також третім особам, які на замовлення Постачальника послуг виконують дії в межах надання послуг, на які поширюються положення цього Регламенту.

  6. У зв’язку з наданням послуг, описаних у Регламенті, Постачальник послуг на підставі доручення опрацювання даних передає персональні дані, надані Користувачем, іншим суб’єктам, які беруть участь у процесі надання Послуг, зокрема Видавцям, Журналістам, Інфлюенсерам та компанії Netsprint (ТОВ) як уповноваженій в системі ContentStream.

  7. Також Постачальник послуг має право передавати персональні дані своїм торговим партнерам для цілей, описаних у пункті 12.9 Регламенту.

  8. Постачальникові послуг доручається опрацювання персональних даних із метою забезпечення можливості обслуговувати замовлення, виставляти рахунок-фактуру, виконувати договір тощо на період часу, необхідний для досягнення цієї мети.

  9. Постачальник послуг також має право опрацьовувати персональні дані для виконання інших юридично обґрунтованих цілей, що переслідуються Постачальником послуг та його партнерами, зокрема для потреб прямого маркетингу власних товарів чи послуг або прямого маркетингу товарів чи послуг партнерів Постачальника послуг.

  10. З метою контролю правильності опрацювання персональних даних Рекламодавцем Постачальник послуг має право будь-коли перевіряти правильність опрацювання цих персональних даних. У зв’язку з реалізацією права, зазначеного вище, Постачальник послуг має право просити вжити відповідних заходів у визначений ним спосіб. Рекламодавець зобов’язаний вжити заходів, описаних у запиті, протягом визначеного у цьому ж запиті періоду, а за відсутності в запиті визначеного періоду – не пізніше 3 днів від дня подання запиту.

  11. У разі, якщо у зв’язку з наданням Послуг Рекламодавець надає Постачальникові послуг персональні дані стосовно осіб, які не входять до його структури, якої він є адміністратором (володільцем) (наприклад, замовник, користувачі Інтернету), то Постачальник послуг зможе опрацьовувати персональні дані як частину доручення про опрацювання даних, відповідно до Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

  12. Рекламодавець також надає згоду на:

   • надсилання комерційної інформації щодо прямого маркетингу послуг або товарів, пропонованих Постачальником послуг або його торговими партнерами, зокрема ньюслеттерів, адресованих визначеному отримувачу за допомогою засобів електронного зв’язку, зокрема електронної пошти, з використанням даних, отриманих Постачальником послуг у процесі реєстрації або користування Сервісом;

   • використання автоматичних систем виклику для зазначених вище цілей.

  13. Докладні правила щодо опрацювання персональних даних, використання файлів cookies, надсилання комерційної інформації викладено в ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.


    
 13. Відповідальність
  1. Постачальник послуг несе відповідальність перед Рекламодавцем за відсутність належної ретельності стосовно надання Послуг як посередник, незалежно від того, чи Постачальник послуг у якості посередника приймає всі права та обов’язки на себе або переносить їх на суб’єкт, в інтересах якого він діє.

  2. За винятком випадків, коли чітко вказано, що Постачальник послуг несе відповідальність безпосередньо перед Рекламодавцем, відповідальність за наслідки окремих Послуг покладається на Видавця, Журналіста або Інфлюенсера. Якщо виконання цих умов вимагатиме передачі Рекламодавцеві будь-яких претензій до Видавця, Журналіста або Інфлюенсера, Постачальник послуг зобов’язаний негайно передати свої права.

  3. Постачальник послуг докладає належних зусиль для забезпечення стабільного, постійного та повноцінного надання Послуги, але не гарантує та не несе відповідальності за цілковиту доступність Послуги, і, дотримуючись прав, отриманих у межах укладених стосовно Послуги договорів, зберігає за собою право змінювати, вилучати, призупиняти чи припиняти будь-яку функцію або атрибут Послуги будь-коли та в будь-якому обсязі. Постачальник Послуг інформує, що зміна, вилучення, призупинення або припинення будь-якої функції чи атрибуту Послуги не вимагає попереднього повідомлення.

  4. Зазначене вище положення застосовується також до зміни цін, визначених Сервісом.

  5. Постачальник Послуг не несе відповідальності за збитки, спричинені неправильним використанням функцій Послуги, зокрема за збитки, спричинені використанням функцій Послуги Користувачем або іншими Користувачами у спосіб, що не відповідає положенням цього Регламенту.

  6. Постачальник Послуг не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання укладеного договору в межах Послуги або за проблеми з використанням Сервісу чи функцій Послуги, якщо вони сталися внаслідок подій, які, докладаючи належних зусиль, Постачальник послуг не міг передбачити або запобігти, а також внаслідок випадкових подій («форс-мажорів»).

  7. За жодних обставин відповідальність Постачальника послуг не поширюється на втрачені Рекламодавцем вигоди, а також не може перевищувати суми відшкодування, зазначеної у відповідних частинах Регламенту; якщо в межах послуги максимальне значення такої суми не було визначено, відповідальність Постачальника послуг щодо відшкодування обмежується максимальною сумою у 20 тисяч гривень.

  8. Обмеження відповідальності, описані у пункті 13.7, не застосовуються, якщо шкода зі сторони Постачальника послуг була завдана навмисно.

  9. Постачальник послуг не несе відповідальності за контент, цінність та правдивість вмісту статей, підготованих Рекламодавцями.

  10. Постачальник послуг не несе відповідальності за ефективність наданих Послуг, що, зокрема, означає, що Постачальник послуг жодним чином не гарантує ефекту від використання Послуг у вигляді збільшення доходів Видавців.

  11. Якщо Постачальник послуг розмістить на Сервісі певні вказівки, поради та думки (база знань) щодо використання функцій Сервісу, то:

   • Рекламодавець не зобов’язаний діяти згідно з такими розпорядженнями;

   • Рекламодавець, дотримуючись таких розпоряджень, робить це на свою відповідальність, тому Постачальник послуг не несе відповідальності за наслідки дій, вчинених згідно з такими розпорядженнями.

  12. Рекламодавець несе відповідальність за будь-яке порушення Регламенту та договорів, укладених на основі Регламенту.

  13. Якщо виконання даного договору вимагає від Рекламодавця передачі будь-якої інформації, тексту, інших форм контенту (фотографії, графіки тощо), Рекламодавець стосовно зазначеного вище гарантує, що:

   • він має необхідні майнові права автора та суміжні права чи ліцензії на ці матеріали;

   • використання цих матеріалів із метою реалізації не порушуватиме особистих немайнових прав автора жодної особи;

   • він має усі необхідні дозволи на поширення зображень осіб, зазначених у цих матеріалах;

   • використання цих матеріалів не порушує жодних прав промислової власності третьої сторони, зокрема будь-яких прав на захист торговельних марок;

   • публікація цих матеріалів не буде актом недобросовісної конкуренції;

   • публікація цих матеріалів не порушуватиме законодавства, звичаїв, принципів соціального співіснування та законних інтересів третіх осіб.

  14. Рекламодавець, замовляючи будь-яку Послугу, зокрема стосовно підготовки статей, зобов’язаний забезпечити те, що ці дії не порушуватимуть законодавства також у випадках, відмінних від описаних вище. Це, зокрема, стосується забезпечення відповідності реклами чи просування положенням законодавства, включно з рекламою (публічною та непублічною) таких товарів, як фармацевтичні препарати, тютюнові вироби, алкоголь, а також послуг, як-от азартні ігри.

  15. У разі, якщо у зв’язку з виконанням Постачальником послуг зобов'язань, що виникають із укладених договорів, внаслідок неправдивих чи неповних заяв Рекламодавця або у зв’язку з порушенням Рекламодавцем положень законодавства, проти Постачальника послуг буде відкрито відповідне цивільне, виконавче, кримінальне чи адміністративне провадження, або у зв'язку з цим Постачальникові послуг буде висунуто відповідні претензії, Рекламодавець зобов'язаний надати Постачальникові послуг, за власний рахунок та згідно зі своїми можливостями, необхідну допомогу для спростування претензій або звинувачень, спрямованих проти Постачальника послуг. Крім того, у вищезазначеному випадку Рекламодавець зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані Постачальникові послуг у зв'язку з провадженням, відкритим проти Постачальника послуг, або у зв'язку з вимогами або звинуваченнями, спрямованими проти Постачальника послуг, тобто задовольнити обґрунтовані претензії, висунуті третіми особами (за умови, що вони були підтверджені остаточним рішенням компетентного суду), відшкодувати в такому ж розмірі усі дійсно сплачені і задокументовані штрафи або пені, накладені на Постачальника послуг, та покрити витрати на необхідну і дійсно оплачену Постачальником послуг правову допомогу.

  16. Постачальник послуг не є автором статей чи Контенту, що є Послугою, тому Постачальник послуг може гарантувати, що він набув прав на них на підставі правових актів, добросовісно приймаючи заяви суб’єктів, у яких він набув прав стосовно цього фактичного стану справ. Однак якщо такі заяви чи запевнення сторін договору, укладеного з Постачальником послуг, не відповідають фактичному стану справ, внаслідок чого Рекламодавець не набуває прав, передбачених Регламентом, то Постачальник послуг як посередник у здійсненні окремих видів діяльності, передбачених Регламентом, не може нести відповідальності стосовно цього, а також за заподіяння шкоди Рекламодавцеві, якщо він вживає всіх дій, згідно з якими Рекламодавець бере на себе будь-які претензії Постачальника послуг до осіб, відповідальних за такий стан справ.

  17. Сервіс може містити посилання на контент, розміщений на інших вебсайтах. Це не означає, що Постачальник послуг або автори контенту, розміщеного на Сервісі, мають позицію щодо контенту, розміщеного на таких вебсайтах, або несуть за нього відповідальність.

  18. Рекламодавець не може діяти на шкоду Видавцеві або Інфлюенсерові, зокрема не може публікувати неприродні посилання на опубліковані статті (або інші записи в соціальних мережах), додавати до статей неприродні коментарі, спрямовувати на статті неприродний трафік. У разі виявлення таких дій (фактів) Рекламодавець цим доручає Постачальникові послуг забезпечити видалення Видавцем або Інфлюенсером опублікованої статті або запису в соціальних мережах без права Рекламодавця подавати будь-які претензії, зокрема щодо повернення стягненої з нього суми винагороди.

  19. Цим Рекламодавець надає згоду на передавання Постачальником послуг прав чи обов’язків, що виникають із Регламенту або договору, укладеного при виконанні Регламенту.

 14. Скарги
  1. Правила цього пункту застосовуються з урахуванням попередніх положень Регламенту, що, зокрема, означає, що якщо в Регламенті зазначено конкретний термін подачі заявки Рекламодавцем, Рекламодавець зобов’язаний це зробити протягом саме цього терміну, а не терміну, описаного в наступних пунктах.

  2. Скарги щодо Послуги слід надсилати на адресу електронної пошти: office@whitepress.com.ua

  3. Скарга повинна містити принаймні: дату та час події, що є предметом скарги, адресу електронної пошти особи, яка подає скаргу, і короткий опис зауважень.

  4. Скарги розглядатимуться протягом 14 днів від моменту отримання в порядку отримання. У випадку, якщо скаргу неможливо розглянути протягом зазначеного вище терміну, Постачальник послуг повідомить про це особу, яка подає скаргу, зазначаючи причину подовження терміну, а також очікуваний час відповіді.

  5. Особу, яка подає скаргу, буде повідомлено про спосіб розгляду скарги за допомогою повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену під час подання скарги.

 15. Прикінцеві положення
  1. У питаннях, не охоплених Регламентом, застосовуються положення чинного законодавства України.

  2. Усі суперечки між Рекламодавцем і Постачальником послуг вирішуватимуться у мирний спосіб, а в разі неможливості вирішення непорозумінь шляхом переговорів усі питання та розбіжності, щодо яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

  3. Регламент може зазнавати періодичних змін, про які Рекламодавця буде повідомлено. Якщо Рекламодавець, який володіє обліковим записом на Сервісі, не приймає внесених змін, до дня набрання чинності таких змін він має право подати заяву на видалення свого облікового запису та завершення співпраці в письмовій формі або у формі повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти: office@whitepress.com.ua

  4. Рекламодавець підтверджує, що ознайомився з цим Регламентом, додатками до Регламенту, зокрема з положеннями, на які було розміщено посилання, а також із Політикою конфіденційності Постачальника послуг.

  5. Регламент набуває чинності 02.1.2020 р.