Регламент для видавців на платформі WhitePress

 

 1. Загальні положення
  1. Цей регламент встановлює правила надання електронної послуги за допомогою Електронного сервісу, розміщеного за адресою www.whitepress.com.ua (далі – «Сервіс»), кінцевим користувачам мережі Інтернет, які відвідують Сервіс і виконують усі юридичні та фактичні дії, передбачені Регламентом (далі – «Користувачі»).

  2. Послугу надає ФОП Латошевіч Артур Тадеуш (moonrise.group), який зареєстрований за адресою м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 25, квартира 43, РНОКПП (ІПН): 3090927430 (далі – «Постачальник послуг»).

  3. Послуга, пов’язана із наданням доступу до Сервісу, надається з моменту отримання доступу до Сервісу або обраних функцій.

  4. Укладення договору про надання Послуги, про яку йдеться у пункті 1.3, відбувається з моменту прийняття Користувачем цього Регламенту. Обсяг зазначених вище Послуг і спосіб користування ними визначаються Постачальником послуг у змісті Регламенту та документів, на які посилається Регламент.

  5. Доступ до функцій Сервісу, визначених Постачальником послуг, є оплачуваним. Обсяг цих Послуг, а також плата за них визначаються положеннями документів на Сервісі, які стосуються цієї конкретної Послуги. Укладення договору про надання платних послуг відбувається з моменту, визначеного положеннями Регламенту, що стосуються цієї Послуги. Обсяг і спосіб користування платними послугами визначає Постачальник послуг у змісті Регламенту та документів, на які посилається Регламент.

  6. Перед укладенням договору щодо використання функцій Сервісу Сторони зобов’язані підтвердити правильність замовлення та сповіщення про прийняття замовлення.

  7. Якщо Сторона перед укладенням договору підтверджує перед іншою Стороною отримання пропозиції, що також може відбуватися автоматично через використання функцій Сервісу, таке підтвердження не призводить до укладення договору, оскільки пропозиція зобов’язує лише надавця послуги.

  8. Укладення договору, а також його умови фіксуються за допомогою надсилання повідомлення на адреси електронної пошти Сторін у межах використання функцій Сервісу.

  9. Договір може бути укладений лише українською мовою.

  10. Жоден із договорів, передбачених Регламентом, не може бути укладений у неявний спосіб.

  11. До Послуг, які надаються, належать:

   • посередництво між Видавцями та Рекламодавцями щодо публікації рекламних і гостьових статей;

   • посередництво між Журналістами та Видавцями під час опрацювання контенту згідно із замовленням видавця;

   • посередництво між оператором мережі ContentStream і Видавцем у сфері просування контенту, розміщуваного Видавцем на Порталах.

    Посередництво, згідно з положеннями Регламенту, які стосуються Послуги, може полягати в діяльності від імені та в інтересах і за рахунок Користувача Сервісу, або від власного імені Постачальника послуг, але в інтересах і за рахунок Користувача.

  12. Видавець публікує на Сервісі перелік своїх порталів або блогів (далі – «Портали»), яких стосується посередництво, про яке йдеться в пункті 1.11. Для кожного Порталу Видавець надає інформацію про його адресу, тематику, опис, популярність та інші важливі для Рекламодавців дані. До того ж, Видавець, який не є дійсним платником ПДВ або не зареєстрований у Єдиному державному реєєтрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (вся інформація перевіряється на офіційних державних веб-сайтах Податкової служби України та Міністерства юстиції України), повинен вказати ці обставини під час опису Порталу або під час процесу реєстрації, якщо процедура реєстрації на Сервісі (пункт 3.2) передбачатиме таку опцію.

  13. Робочі дні за значенням Регламенту означають будь-який день, окрім суботи, неділі та іншого святокового або неробочого дня згідно з Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. Якщо у Регламенті йдеться про "дні", це слід розуміти як календарні дні.

  14. Невід’ємною частиною Регламенту є положення інших документів, доступних на Сервісі, на які посилається цей Регламент. Якщо положення цих документів суперечать змісту Регламенту, Видавець реалізовує свою діяльність згідно з положеннями Регламенту.

  15. У разі зміни власника Порталу (на підставі договору купівлі-продажу чи іншого договору), на якому, згідно з положеннями Регламенту, було опубліковано цю статтю, Видавець зобов’язаний забезпечити те, щоб покупець мав можливість продовжувати користування наданими йому функціями Порталу протягом попередньо погодженого періоду; в іншому випадку Видавець несе відповідальність за збитки Постачальника послуг, зокрема за претензії Рекламодавця безпосередньо до Постачальника послуг.

  16. Цей Регламент є електронним договором, про який йдеться у ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію" від 03.09.2015 № 675-VIII.

 2. Послуга та користування послугою, плата за надання послуги
  1. Надана послуга полягає, зокрема, у посередництві між Видавцем і Рекламодавцями у процесі надання доступу до Порталів і публікації на них рекламних і гостьових статей (далі – «Послуга»). Послуга – це також інші послуги, на які посилається Регламент.

  2. Під Видавцем маємо на увазі Користувача системи, доданого Постачальником послуг до бази даних Видавців, котрий надає доступ до своїх Порталів для публікації статей у межах економічної чи професійної діяльності.

  3. У разі, якщо Видавець є споживачем послуг, договір із Видавцем укладається на індивідуально узгоджених умовах, лише за умови, що положення Регламенту застосовуватимуться у сфері цін та в інших сферах, що будуть узгоджені індивідуально з Видавцем-споживачем.

  4. Видавець повинен володіти повними правами на використання та розпоряджання Порталами, включно з їхнім вмістом. Якщо ці права мають відносний характер, тобто базуються на договорах зобов’язального (а не речового) характеру, то в такому разі Видавець зобов’язаний повідомити Постачальника послуг про цей факт і показати відповідний дозвіл від власника цього Порталу, який засвідчує відсутність перешкод для реалізації права безпосередньої співпраці з Постачальником послуг у ролі Видавця.

  5. Під Рекламодавцем маємо на увазі Користувача Сервісу, який надає статті, доповнені іншими видами контенту (наприклад, інфографікою, зображеннями) для публікації на Порталі, доступ до якого надається Видавцем.

  6. Постачальник послуг може також ввести другорядні послуги та розширення.

  7. Для належного користування послугою необхідний підключений до Інтернету комп’ютер типу ПК, Mac тощо, зі встановленою операційною системою (Windows, Mac OS, Linux тощо) і браузером (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Деякі послуги та інструменти можуть потребувати доступу до облікового запису електронної пошти, а для користування пропонованими послугами може знадобитись Adobe Flash Player версії 9 або новішої та підтримка JavaScript, якщо не зазначено інше.

  8. Під час користування Послугою в інформаційній системі Користувача встановлюються файли cookie. Правила використання файлів cookie зазначені в ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

  9. Якщо, за погодженням із Постачальником послуг, Видавець використовує код відстеження, розроблений Постачальником послуг, Видавець заявляє, що для кожного Порталу, який бере участь у реалізації Послуги, він (Видавець) має необхідну, згідно із законодавством, згоду абонентів або кінцевих користувачів на встановлення кодів, зберігання інформації або отримання доступу до інформації, яка вже зберігається в телекомунікаційному обладнанні, а також на використання цієї інформації згідно із принципами, зазначеними в ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

  10. Докладні правила розрахунку за Послуги, зокрема ставки Видавця, визначаються окремими документами, розміщеними на Сервісі, у розділах, пов'язаних із цією Послугою.

  11. За надані послуги Видавці зобов’язані самостійно та за власний рахунок здійснювати розрахунки згідно з податковими зобов’язаннями (іншими публічно-правовими зобов’язаннями), пов’язаними з наданням Послуг і отриманими від цього доходами.

  12. Якщо згідно із тлумаченням чинного законодавства Постачальник послуг є платником податку на прибуток (інших публічно-правових зобов’язань) за Послуги, надані Видавцем, цей факт не впливає на збільшення винагороди Видавця, тобто сума винагороди у відповідних розділах Сервісу зазначається з урахуванням податків, окрім ПДВ. До того ж, у цьому разі Видавець буде зобов’язаний надати Постачальнику послуг всю інформацію, необхідну для визначення суми податку (авансового внеску).

  13. Платежі Видавцю та Постачальнику послуг здійснюються у формі банківського переказу на рахунок, зазначений Видавцем чи Постачальником послуг у рахунку-фактурі. Днем здійснення платежу вважається день, коли на рахунок Постачальника послуг або Видавця відповідно буде зараховано повну суму розрахунку.

  14. Ціни на Послуги, що надаються Видавцеві, визначаються Постачальником послуг на Сервісі. Постачальник послуг може періодично змінювати ціни, проте для розрахунків (угоди) між Видавцем і Постачальником послуг використовуватимуться ціни, чинні на момент здійснення Видавцем замовлення на Послугу.

  15. Постачальник послуг і Видавець дозволяють одне одному використовувати електронні рахунки-фактури. Якщо Видавець не зобов’язаний виставляти рахунок-фактуру з ПДВ, розрахунки проводяться на основі рахунків, до яких, відповідно, застосовуються положення Регламенту про рахунки-фактури з ПДВ.

  16. У разі здійснення Постачальником послуг посередництва в наданні Послуг, зокрема між Рекламодавцем і Видавцем, лише Постачальник послуг має право здійснювати розрахунки за рахунок Рекламовадавця за Послуги, надані згідно з Регламентом, що, зокрема, означає, що Рекдамодавець не може самостійно здійснювати будь-які розрахунки за ці послуги з Виконавцем чи іншим Користувачем Сервісу.

  17. Видавець зобов’язаний регулювати всі платежі, які, згідно із законодавством, повинні здійснюватися на користь авторів або організацій, які їх представляють, проте лише в разі, якщо це вимагається законом і цей платіж не може бути здійснений Рекламодавцем.

  18. Ціни, зазначені на Сервісі, є цінами без ПДВ і підлягають збільшенню з урахуванням ПДВ, якщо цей податок обумовлений конкретною послугою або стосується Користувача, який надає Послугу.


    

 3. Реєстрація в Сервісі WhitePress®
  1. Користувачем Сервісу може бути особа, зазначена в пункті 2.2, яка, після прийняття положень Регламенту, проведе успішну процедуру реєстрації та створення облікового запису.

  2. Процедура реєстрації полягає в заповненні електронної реєстраційної форми згідно з інструкціями та у прийнятті Регламенту, а також проставленні відміток про згоду (прапорців) з умовами, встановленими Постачальником послуг. Після прийняття цього Регламенту Видавцем укладається договір між Видавцем і Постачальником послуг щодо правил користування Сервісом (доступу до нього).

  3. Після завершення реєстрації Видавець отримує доступ до свого облікового запису. Видавець може мати лише один обліковий запис на Сервісі. Остаточне рішення щодо реєстрації ухвалює Постачальник послуг, який може відмовити в реєстрації, якщо Видавець або його Портал не відповідають вимогам, зазначеним у Регламенті.

  4. Постачальник послуг може видалити або призупинити функціонування облікового запису без жодних попереджень, якщо Постачальник послуг виявить, що Видавець:

   • порушує положення Регламенту, зокрема положення законодавства, на які посилається Регламент;

   • не виконує своїх обов’язків у належний спосіб;

   • надав неправдиві чи неповні дані, зокрема інформацію щодо Порталів;

   • не відвідував Сервіс жодного разу протягом 12 місяців від моменту останніх відвідин; функціонування облікового запису може призупинитися, якщо перерва між відвідинами становить понад 3 місяці.

  5. Обліковий запис також може бути видалений, якщо Портал (усі Портали Видавця) не відповідає вимогам, встановленим Регламентом.

  6. Надання у процесі реєстрації контактних даних, як-от адреса електронної пошти або номер телефону, надає Постачальнику послуг право надсилати Користувачеві комерційні повідомлення.

  7. Створення нового облікового запису Видавця, якщо обліковий запис було видалено, або ж розблокування облікового запису Видавця, якщо обліковий запис було заблоковано, вимагає усунення порушень, зазначених у пункті 3.4, і згоди Постачальника послуг, який, однак, не зобов’язаний її надавати.

 4. Детальні умови надання Послуги
  1. На Сервісі формується база даних Видавців, Рекламодавців, Інфлюенсерів і Журналістів. База даних постійно перевіряється, а її зміна не вважається зміною Регламенту.

  2. Видавець заявляє, що він має право надавати доступ для публікації статей до Порталів, доданих у Сервісі, і що надана інформація про його веб-сайти є правдивою. Зокрема, Видавець заявляє, що надання доступу до Порталів і публікація статей на Порталах, а також інформація про його веб-сайти не порушують жодних прав третіх осіб, що він має всі дозволи та згоди, необхідні для таких публікацій, наприклад пов’язані з обробкою персональних даних або встановленням файлів cookie. Видавець також заявляє, що в разі виникнення будь-яких претензій до Постачальника послуг, пов’язаних із забезпеченням доступу до Порталу з публікацією, Видавець відшкодовує Постачальнику послуг усі пов’язані з цим витрати.

  3. Видавець зобов’язаний дбати про належну якість Порталу, особливо про технічні аспекти його роботи, зовнішній вигляд і вміст. Основні вимоги до якості веб-сайтів визначаються Сервісом
   ВИМОГИ

  4. З метою виконання правових зобов’язань Видавець зобов’язується через свій Портал отримати згоду на:

   • встановлення файлів cookie Постачальника послуг на кінцевому пристрої відвідувача Порталу для обробки персональних даних, зокрема проведення аналізу трафіку та статистики відвідувань веб-сайту, згідно із ст. 11 ЗУ 2297-VI та ст. 6 п. 1 літ. a GDPR,

   • встановлення на кінцевому пристрої відвідувача Порталу файлів cookie Постачальника послуг.

  5. Видавець зобов’язується архівувати отримані згоди у спосіб, що дозволяє ідентифікувати особу, яка надала цю згоду, і надавати їх на кожен запит Постачальника послуг.

  6. Збираючи зазначені вище згоди, Видавець зобов’язується надати Постачальнику послуг можливість виконувати зобов’язання згідно з положеннями ст. 13 та 14 GDPR, шляхом розміщення гіперпосилання на Політику конфіденційності WhitePress.

  7. Видавець бере до відома та приймає те, що:

   • вимоги, описані в пункті 4.3. є основними, однак це не повний перелік вимог, встановлених для Порталу;

   • саме Постачальник послуг самостійно вирішує, чи відповідає Портал Видавця вимогам, і стосовно цього керується інтересами Рекламодавців як кінцевих клієнтів і бенефіціарів Послуги.

  8. Видавець заявляє, що стосовно контенту, самостійно опублікованого на Порталах, тобто не на виконання договору, укладеного Видавцем із Постачальником послуг:

   • матиме необхідні майнові права автора та суміжні права чи ліцензії на ці матеріали;

   • їх використання з метою виконання договору не порушує особистих авторських прав;

   • матиме всі дозволи на поширення зображень осіб, про яких ідеться в цих матеріалах;

   • їх використання не призведе до порушень прав промислової власності третьої сторони, зокрема до порушень прав на захист торговельних марок;

   • їх публікація не буде актом недобросовісної конкуренції;

   • їх публікація не порушуватиме законодавство, звичаї, принципи соціального співіснування та законні інтереси третіх осіб.

  9. Постачальник послуг матиме право видалити певний Портал Видавця із Сервісу, якщо Видавець стосовно інформації про цей Портал або стосовно його вмісту порушує положення Регламенту, зокрема в ситуаціях, описаних у пункті 4.3.

    

    

 5. Рекламні статті (платні)
  1. Рекламні статті (далі – «рекламні статті» або «платні статті») – це тексти (разом із вкладеннями), які рекламують товар, компанію чи послугу Рекламодавця, або інші тексти інформаційного характеру. Рекламодавець, який подає платну статтю для публікації, зазначає, чи ця стаття є унікальним контентом, тобто таким, який раніше не публікувався в мережі Інтернет, або ця стаття належить до контенту, який раніше публікувався в Інтернеті. Рекламодавець повинен чітко та однозначно вказати цю характеристику, щоб вона була видимою на Сервісі як для Постачальника послуг, так і для Видавця.

  2. У межах Послуги також існує можливість написання платної статті Видавцем. У цьому разі правила підготування такого матеріалу визначаються за домогою домовленості між Видавцем і Постачальником послуг, тоді як Рекламодавець не набуває жодних прав на зміст чи форму Платної статті, написаної Видавцем, а умови надання доступу до Порталу та публікації описуються Регламентом. Підготовлена Видавцем стаття або її публікація не може порушувати законодавство, зокрема авторські права третіх осіб і права промислової власності, Закони України "Про рекламу", "Про захист суспільної моралі", "Про мову", не може порушувати звичаїв, принципів соціального співіснування, законних інтересів третіх осіб, а також не може бути актом недобросовісної конкуренції.

  3. Видавець за допомогою Сервісу визначає:

   • технічні вимоги до рекламних статей, що публікуються на його веб-сайтах;

   • суму оплати без ПДВ, яку Видавець отримує від Постачальника послуг за публікацію кожної статті;

   • чи залежить сума винагороди від додаткових параметрів, визначених Видавцем (наприклад, надання доступу до інформації у профілі на Facebook);

   • причини, через які пропозиція публікації рекламної статті може бути відхилена.

  4. Постачальник послуг через Сервіс шукає Рекламодавців, зацікавлених в отриманні доступу до Порталів і публікації рекламних статей на веб-сайтах Видавця, водночас Постачальник послуг не дає стосовно цього жодних обіцянок – ні щодо залучення Рекламодавця, ні щодо доходу від такої Послуги.

  5. Постачальник послуг через Сервіс замовляє від імені Рекламодавця доступ до Порталу Видавця з метою публікації статей, за умови, що заздалегідь будуть виконані такі умови:

   • зміст статті повинен бути готовим і доступним для Видавця на Сервісі для попереднього перегляду (разом із вкладеннями, структурою, розташуванням посилань);

   • зміст статті повинен бути позначений Рекламодавцем як унікальний чи неунікальний.

  6. Постачальник послуг заявляє, що, згідно з положенями РЕГЛАМЕНТУ РЕКЛАМОДАВЦЯ, саме Рекламодавець гарантує, що платна стаття, подана для публікації, відповідає положенням законодавства стосовно змісту та прийнятності публікації, а також те, що стосовно цієї статті Рекламодавець має права на вміст та інші елементи, які були використані (зображення, графіки тощо). Постачальник послуг не зобов’язаний перевіряти, чи надані платні статті (і наслідки їх подальшої публікації) не порушують законодавство стосовно їхнього змісту, прийнятності публікації, а також прав на вміст та інші елементи, які використовуються (зображення, графіки тощо). Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які порушення закону, спричинені Платними статтями.

  7. Видавець отримує інформацію про замовлення на електронну пошту не пізніше, ніж протягом 1 робочого дня від моменту, коли Постачальник послуг отримає цю інформацію від Рекламодавця. Укладення договору щодо надання доступу до Порталу з метою публікації платної статті відбувається в момент прийняття Видавцем замовлення Рекламодавця, тобто після завантаження статті та позначення публікації Видавцем (пункт 5.9). У цьому разі Видавець зобов’язується опублікувати статтю, зберігаючи форму та зміст статті на момент надання Сервісом, протягом 3 робочих днів із дня прийняття інформації. В окремих випадках цей термін може бути іншим, за умови що це чітко зазначено на Сервісі в інформації про Портал та у пропозиції Видавця.

  8. У разі нетипових вказівок щодо моменту надання доступу до Порталу та публікації, появи причин для відхилення статті Видавцем або інших нетипових побажань із боку Рекламодавця, Видавець має право не публікувати рекламну статтю.

  9. Після надання доступу до Порталу та публікації Платної статті Видавець, не пізніше ніж за 24 години, позначає в системі Сервісу, що доступ до Порталу надано, а узгоджену публікацію виконано. Під «позначенням» маємо на увазі факт надання Видавцем веб-адреси Порталу з публікацією. Позначення також передбачає автоматичне надсилання Рекламодавцеві електронною поштою сповіщення про публікацію Платної статті.

  10. Після публікації статті та відповідного позначення цього факту на Сервісі Рекламодавець перевіряє факт надання доступу до Порталу та правильність публікації, до того ж Постачальник послуг також має таке право, але не зобов’язаний ним користуватись. Перевірка полягає в підтвердженні відповідності наданого доступу до Порталу та публікації Платної статті з укладеним стосовно цього договором. Перевірка повинна відбутися не пізніше ніж за 2 робочі дні після позначення Видавцем факту публікації. Якщо згідно із пропозицією Видавця, прийнятою Рекламодавцем, саме Видавець пише Платну статтю, Рекламодавець приймає її вміст протягом 2 робочих днів із моменту надання Платної статті Видавцем – стосовно цього застосовується положення пункту 7.12 Регламенту. Якщо Рекламодавець не підтвердить публікацію статті протягом 2 робочих днів із моменту позначення Видавцем факту публікації, Платна стаття автоматично вважатиметься опублікованою правильно.

  11. У разі відсутності доступу до Порталу, публікації Платної статті Видавцем у спосіб, що не відповідає договору, або затримки в наданні доступу до Порталу та публікації, Постачальник послуг і Рекламодавець приймають рішення стостовно того, чи:

   • Видавець повинен внести зміни до змісту публікації – у такому разі Постачальник послуг і Рекламодавець визначають кінцевий термін і обсяг змін;

   • Рекламодавець повністю або частково відмовляється від договору (ст. 652 та п. 3 ст. 561 Цивільного кодексу України).

  12. Якщо надання доступу до Порталу та публікація здійснені належним чином, Видавець виставляє Постачальнику послуг рахунок-фактуру з ПДВ (якщо Видавець є платником ПДВ) на суму, попередньо зазначену Видавцем на Сервісі, згідно з положеннями пунктів 5.3 b та c. Видавець за бажанням може також виставити спільний рахунок-фактуру, яка охоплює всі надані Портали та публікації за обраний період.

  13. Постачальник послуг зобов’язується оплатити рахунок-фактуру з ПДВ (якщо Видавець є платником ПДВ) не пізніше наступного робочого дня після отримання правильно виставленого рахунку-фактури.

  14. Видавець зобов’язується зберігати публікацію статті щонайменше протягом одного року з дня публікації в незміненому вигляді, якщо інше не зазначено при визначенні типу Послуги.

  15. Постачальник послуг може звернутись до Видавця в електронній формі із проханням видалити статтю з веб-сайту Видавця без зазначення причин. У цьому випадку Видавець зобов’язаний видалити статтю протягом 3 робочих днів із моменту отримання такого запиту.

  16. У разі неузгодженого видалення статті або зміни її змісту раніше ніж через один рік із дня публікації відповідальність несе Видавець. Це, зокрема, стосується:

   • навмисного видалення статті Видавцем або зміни її змісту (видалення посилань);

   • постійної відсутності доступу до веб-сайту Видавця з його провини;

   • відчуження прав на Портал і недбалого ставлення покупця до подальшої публікації (пункт 1.16).

  17. Період доступу до Порталу та розміщення Платної статті може бути скорочено, без права подачі будь-яких претензій до Видавця, включно з поверненням коштів чи відшкодуванням, якщо:

   • публікацію було видалено, оскільки вона порушувала закон або існувала обґрунтована підозра, що стаття порушує закон;

   • публікацію було видалено, оскільки вона порушувала права третіх осіб або існувала обґрунтована підозра, що вона порушує права третіх осіб;

   • публікацію видалено на запит Рекламодавця;

   • Рекламодавець свідомо завдає шкоди Видавцеві, наприклад через неприродне розміщення посилань у статті;

   • Рекламодавець порушив положення Регламенту, які стосуються його зобов’язань після дня публікації;

   • це спричинено непередбачуваними обставинами;

   • Видавець припинив роботу Порталу та не продовжує цю діяльність на іншому Порталі.

  18. У разі порушення правил надання доступу до Порталу та публікації, включно з випадком, описаним у пунктах 5.11 або 5.16, за умови, що Рекламодавець подає свої претензії про відшкодування витрат до Постачальника послуг, Постачальник послуг (або Рекламодавець – якщо Постачальник послуг подає зворотні претензії до Видавця, а Видавець погоджується) може подати відповідні претензії до Видавця, які, однак, не можуть перевищувати розмір визначеної винагороди за наданий доступ до Порталу та публікацію, за винятком випадків навмисних порушень.

  19. У разі, якщо виникнуть підстави для повернення коштів Видавцем, зокрема внаслідок відмови, описаної у пункті 5.11, і Постачальник послуг не отримає коштів від Видавця протягом 14 днів, Рекламодавець матиме право вимагати повернення коштів за надання доступу до Порталу та публікацію статті безпосередньо від Видавця, а Постачальник послуг надасть йому з цією метою адресу та контактні дані Видавця, на що Видавець надає згоду, включно з цесією прав Постачальника послуг Рекламодавцеві.

  20. Видавець має право змінити URL-адресу Порталу з Платною статтею, до якого надано доступ, протягом періоду публікації, описаного у пункті 5.14. У разі зміни адреси чи домену це потрібно зробити за допомогою переадресації 301. Така зміна не вважатиметься порушенням правил надання доступу до Порталу та публікації Платної статті.

  21. У разі, якщо Видавець отримав покарання в ручному режимі (Manual Action, Manual Filter) «Неприродні посилання з вашого веб-сайту» або схоже (Google Manual Action Penalties) щодо порталу, на якому відбулася публікація, Видавець може змінити атрибут посилань у статті на nofollow. Така дія не вважатиметься порушенням договору стосовно публікації.

  22. Видавець зобов’язується не контактувати з Рекламодавцем та не оминати Постачальника послуг у справі надання доступу до Порталу та публікації Платних статей, які повинні бути або вже опубліковані за посередництвом Сервісу. Це не стосується випадків, чітко передбачених Регламентом.

 6. Гостьові статті
  1. Гостьові статті (далі – «гостьові статті») – це надані Рекламодавцем унікальні тексти (разом із вкладеннями), тобто не опубліковані досі в мережі Інтернет, що характеризуються компетентністю та не містять повідомлень прямого рекламного характеру. До того ж, гостьова стаття, на яку поширюються умови хоча б одного договору, укладеного з будь-яким Видавцем, не може бути надана Рекламодавцем для публікації іншим Видавцям. Надсилаючи гостьову статтю, Рекламодавець підтверджує, що цей контент є унікальним.

  2. Постачальник послуг заявляє, що, згідно з положеннями Регламенту Рекламодавця, саме Рекламодавець гарантує, що гостьова стаття, подана для публікації, не порушує закононодавство стосовно змісту, прийнятності публікації, а також те, що стосовно цієї статті Рекламодавець матиме права на вміст та інші елементи, які були використані (зображення, графіки тощо). Постачальник послуг не зобов’язаний перевіряти, чи надані гостьові статті (і наслідки їх подальшої публікації) не порушують законодавство стосовно їхнього змісту, розміщення посилань, прийнятності публікації, а також прав на вміст та інші елементи, що використовуються (зображення, графіки тощо). Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які порушення законодавства, пов’язані з гостьовими статтями.

  3. Підпис під гостьовою статтею містить:

   • прізвище та ім’я особи, яку Рекламодавець зазначив як автора;

   • назву компанії;

   • посилання на веб-сайт компанії або автора (dofollow).

  4. Сервіс надає доступ до бази даних гостьових статей.

  5. Видавець має право ознайомитись із частиною вмісту статті перед публікацією.

  6. Рекламодавець може вказати свої вимоги до Видавців стосовно публікації гостьової статті. У такому разі Рекламодавець повинен розмістити ці вимоги на Сервісі біля згаданої вище статті, в іншому випадку вони будуть недійсними. Ці вимоги можуть стосуватися:

   • популярності, тематики, технічних параметрів веб-сайту(-ів) Видавця, який може опублікувати статтю;

   • виключення веб-сайтів, зазначених Рекламодавцем, зокрема стосовно їхнього змісту, відгуків або неприйняття умов публікації, запропонованих таким Видавцем;

   • вартості завантаження статті в розмірі плати за опрацювання Постачальнику послуг, описаної в пункті 6.8. Ця сума може становити «0 гривень», якщо оплату здійснив Рекламодавець. У разі необхідності здійсення оплати Видавець, перед завантаженням статті сплачує зазначену суму згідно з положеннями Регламенту.

   • інших умов публікації.

  7. Видавець не має права на отримання винагороди за надання доступу до Порталу та публікацію гостьової статті.

  8. Вартість плати для Видавця за опрацювання , якщо інше не зазначено на Сервісі, становить 100 грн без ПДВ.

  9. Укладення угоди про доступ до Порталу та публікацію гостьової статті відбувається в момент завантаження Видавцем цієї статті із Сервісу для публікації. Згідно з цим договором, Видавець має право опублікувати гостьову статтю на одному веб-сайті Видавця або на веб-сайті, про який ідеться в пункті 6.18. Завантаження на Портал не означає набуття майнових прав автора Видавцем.

  10. Видавець, вирішуючи завантажити статтю (при цьому він отримує увесь вміст і додатки), зобов’язується опублікувати її на Порталі в незмінному вигляді (допускаються лише незначні зміни, що не змінюють змістового повідомлення такої статті) протягом 3 робочих днів із моменту завантаження статті, згідно з умовами, які випливають із Регламенту.

  11. У межах функціональності Сервісу Видавець позначає, що публікація відбулась. Під «позначенням» у наведеному значенні маємо на увазі факт надання Видавцем веб-адреси Порталу, де розміщена гостьова стаття. Позначення також передбачає автоматичне надсилання Рекламодавцеві електронною поштою сповіщення про публікацію гостьової статті.

  12. Протягом двох робочих днів після позначення Видавцем факту публікації Рекламодавець перевіряє правильність публікації, при цьому Постачальник послуг також має таке право, але не зобов’язаний ним користуватись. Перевірка полягає в підтвердженні відповідності надання доступу до Порталу та публікації гостьової статті до укладеного стосовно цього договору. Якщо Рекламодавець не підтвердить публікацію статті протягом 2 робочих днів від моменту її публікації, гостьова стаття автоматично вважатиметься опублікованою правильно.

  13. У разі надання доступу до Порталу та публікації гостьової статті Видавцем у спосіб, що не відповідає договору, або затримки публікації, Постачальник послуг і Рекламодавець приймають рішення стосовно того, чи:

   • Видавець повинен внести зміни до змісту публікації згідно із вказівками – рішення стосовно часу внесення змін та їх обсягу;

   • Рекламодавець відмовляється від договору.

  14. Якщо внаслідок невідповідності Послуги з договором настає одна з обставин, описаних у пункті 6.13, будь-які претензії Рекламодавця стосовно цього подаються до Видавця. З цією метою Постачальник послуг зобов’язаний вжити усіх дій щодо реалізації цього права Рекламодавцем, зокрема щодо цесії всіх прав стосовно цього та надання адреси й контактних даних Видавця, на що Видавець дає згоду. Однак, сума відшкодування за цими претензіями не може перевищувати 2500 грн.

  15. Видавець зобов’язується зберігати публікацію статті щонайменше протягом одного року, якщо не настане жодна з обставин, зазначених у пункті 6.16.

  16. Період надання доступу до Порталу та публікації гостьової статті може бути скорочений, якщо:

   • публікацію було видалено, оскільки вона порушувала закон або існувала обґрунтована підозра, що вона порушує закон;

   • публікацію було видалено, оскільки вона порушувала права третіх осіб або існувала обґрунтована підозра, що вона порушує права третіх осіб;

   • публікацію видалено на запит Рекламодавця;

   • Рекламодавець свідомо завдає шкоди Видавцеві, наприклад через неприродне розміщення посилань у статті;

   • Рекламодавець порушив положення Регламенту, які стосуються його зобов’язань після дня публікації;

   • це спричинено непередбачуваними обставинами;

   • Видавець припинив роботу Порталу та не продовжує цю діяльність на іншому Порталі.

  17. Постачальник послуг за запитом Рекламодавця може звернутись до Видавця із проханням видалити гостьову статтю. У цьому разі Видавець зобов’язується видалити гостьову статтю протягом 3 робочих днів із моменту отримання запиту.

  18. Видавець має право змінити URL-адресу наданого Порталу з опублікованою статтею, але в такому разі Видавець повинен використовувати переадресацію 301. Така зміна не вважатиметься порушенням правил надання доступу до Порталу та публікації гостьової статті.

  19. У разі, якщо Видавець отримав ручний фільтр (Manual Action, Manual Filter) «Неприродні посилання з вашого веб-сайту» або схожий (від Google) щодо порталу, на якому відбулася публікація, Видавець може змінити атрибут посилань у статті на nofollow. Така дія не вважатиметься порушенням договору стосовно публікації.

  20. Видавець може розмістити на Сервісі запит на гостьові статті. Така інформація поширюватиметься на Сервісі серед Рекламодавців. Якщо Рекламодавець готує статтю згідно із запитом, Видавця буде повідомлено про це.

  21. Видавець зобов’язується не контактувати з Рекламодавцем і не оминати Постачальника послуг у справі надання доступу до Порталу та публікації гостьових статей, які повинні бути або вже опубліковані за посередництвом Сервісу. Це не стосується випадків, чітко передбачених Регламентом.

 7. Написання статей та створення інфографіки
  1. Видавець може замовити за посередництвом Постачальника послуг підготовку платних або гостьових статей для власних потреб. Видавець також може замовити за посередництвом Постачальника послуг підготовку статті або інфографіки для інших цілей, окрім публікації.

  2. У разі замовлення Видавцем написання статті чи створення інфографіки (далі – «Контент»):

   • Видавець визначає тип замовленого Контенту та надає необхідну додаткову інформацію й зауваження;

   • Видавець оплачує підготовку Контенту згідно з актуальним прейскурантом, доступним на Сервісі в межах цієї послуги.

  3. Видавець може замовити створення контенту у вигляді статей у межах одного з пакетів, представлених на Сервісі. Кінцевий термін реалізації такої послуги, залежно від обраного пакету, визначається редакцією Сервісу.

  4. Видавець також може замовити створення контенту у вигляді інфографіки на основі наданих ним даних, а також замовити опрацювання даних і створення інфографіки, пов’язаної з цими даними, у межах одного з пакетів, представлених на Сервісі. Кінцевий термін реалізації цієї послуги, залежно від обраного пакету, визначається редакцією Сервісу.

  5. Видавець гарантує, що дані та інші елементи, передані в межах замовлення, відповідатимуть законодавству стосовно змісту, прийнятності публікації, а також те, що він матиме права на вміст та інші елементи, які використовуються (зображення, графіки тощо).

  6. Постачальник послуг не зобов’язаний перевіряти, чи надані Видавцем дані та інші елементи не порушують законодавства стосовно змісту, прийнятності публікації та володіння правами щодо цих даних.

  7. Після розміщення Видавцем замовлення Постачальник послуг передає замовлення Журналістові не пізніше ніж протягом 1 робочого дня.

  8. Ціна послуги з підготовки контенту визначається у відповідному розділі Сервісу. До того ж, Сервіс може зазначити можливість отримання додаткових пільг із боку Постачальника послуг без необхідності окремої плати, які можуть періодично виникати у зв’язку з цим замовленням, що, зокрема, стосується таких елементів, як стокові зображення.

  9. Розміщення замовлення Видавцем означає прийняття ним умов підготовки контенту, передбачених Регламентом, а також є підставою для стягнення з нього плати Постачальником послуг.

  10. Договір щодо підготовки контенту вважатиметься укладеним у момент прийняття Журналістом замовлення Видавця, про що Видавця буде повідомлено за допомогою відповідної функції Сервісу. Журналіст не зобов’язаний приймати замовлення.

  11. Журналіст працює над створенням Контенту протягом періоду, зазначеного на Сервісі. У разі складної тематики або великої кількості замовлень термін надання Послуги може бути подовжено, про що Сервіс негайно повідомить Видавця, зазначаючи водночас подовжений термін, який, однак, не може перевищувати терміну в наступні 3 робочі дні.

  12. Після підготовки контенту Сервіс надає доступ до нього Видавцеві, який має право внести зауваження або прийняти контент. Якщо Видавець не перевірить контент протягом 3 робочих днів після його отримання, вважається, що Контент було підготовлено згідно із замовленням. Будь-які наступні зміни, яких вимагатиме Видавець, можуть вважатися формою зміни договору про підготовку контенту та вимагати затвердження, що, зокрема, означає, що це може бути пов’язано з додатковою оплатою з боку Видавця.

  13. У разі підготовки Контенту у спосіб, що не відповідає договору, або поза межами терміну, про що було повідомлено згідно з пунктом 7.12 Регламенту, і за винятком випадку, описаного в останньому реченні пункту 7.12, Постачальник послуг і Видавець приймають рішення щодо того, чи:

   • Журналіст повинен внести зміни до змісту – у такому разі Постачальник послуг і Видавець визначають термін, але не менш ніж 2 робочі дні, і обсяг змін. Якщо Журналіст відмовляється прийняти поправки, на що він має право, то буде застосоване право відмови, про яке йдеться в пункті b нижче;

   • Видавець відмовляється від договору повністю або частково (ст. 652 , ч. 3 ст. 651 та 907 Цивільного кодексу України 16.01.2003 № 435-IV) – у такому разі кошти, виплачені Видавцем, повинні бути повернені згідно з умовами відмови.

  14. Видавець не має права нав’язувати вимоги щодо обсягу та типу контенту окрім тих, які були початково визначені для цього типу контенту у пропозиції Сервісу під час замовлення. Ці обставини не можуть бути підставою для повернення коштів, про яке йдеться в пункті 7.13 Регламенту.

  15. Якщо внаслідок невідповідності Послуги умовам договору настає одна з обставин, описаних у пункті 7.13 Регламенту, претензії щодо цього не можуть перевищувати розміру винагороди, визначеної за підготовку контенту.

  16. В окремих ситуаціях Постачальник послуг залишає за собою право на додаткові збори за додаткові дії, навіть якщо вони не були передбачені на Сервісі чи в договорі про підготовку контенту, якщо необхідність цих дій є наслідком провини Видавця або вони були реалізовані за бажанням Видавця.

  17. У момент прийняття Контенту, в межах плати, стягненої за його підготовку, Постачальник послуг надає Видавцеві ліцензію (за необхідності у письмовій формі) , не обмежену за часом і територією, на цей контент у таких сферах використання:

   • збереження та копіювання за допомогою будь-якої технології, включно з технологією друку, репрографії, цифровими методами, а також на магнітних, оптичних і електронних носіях, включно із записом і збереженням у вигляді електронної книги (e-book) та аудіокниги (audiobook), у необмеженій кількості примірників, видань і додруків, як окремо, так і разом з іншими творами чи матеріалами, які не відповідають особливостям твору;

   • розміщення на ринку та розповсюдження примірників чи інших носіїв інформації всіма каналами розповсюдження без кількісних, предметних і територіальних обмежень, без огляду на круг отримувачів, усіма доступними каналами, зокрема через роздрібну торгівлю, продаж у кіосках, надсилання посилкою, продаж у мережах магазинів, продаж у книжкових клубах, перехресний продаж, прямий маркетинг, замовлення через електронну пошту, продаж через роз’їздних агентів, оголошення у пресі, за посередництвом Інтернету та B2B-продажів (доставка на замовлення компанії), а також через безкоштовне розповсюдження;

   • позики, оренди та майнового найму примірників;

   • введення в пам’ять комп’ютера та зберігання в пам’яті комп’ютера; надання для загального доступу через інформаційні та телеінформаційні мережі, зокрема у формі електронної книги та аудіокниги, а також у такий спосіб, щоб кожен мав доступ до контенту в самостійно обраних місці та часі;

   • надання та ретрансляції за допомогою дротових або бездротових технологій передачі зображення чи супутникових систем;

   • публічного виконання, демонстрації, показу та відтворення;

   • використання в усіх типах реклами.

  18. У момент надання ліцензії Постачальник послуг надає згоду на використання розробленого Контенту та його застосування у сферах використання, про які йдеться в пункті 7.17 Регламенту.

  19. Постачальник послуг також заявляє про отримання підтвердження від автора Контенту про те, що після передачі авторських прав автор не реалізовуватиме свої особисті немайнові права, зокрема щодо того, що автор дозволив використовувати Контент без зазначення авторства.

  20. У разі порушення авторських прав, наданих Видавцеві, Постачальник послуг нестиме відповідальність у вигляді виплати суми, що дорівнює розміру плати, стягненої за підготовку контенту.

 8. Послуга просування статей через мережу ContentStream
  1. Не застосовується – послуга доступна лише на території Польщі

 9. Внесення змін до опублікованих статей
  1. Рекламодавець має можливість через Сервіс доручити внести зміни до статей, опублікованих за посередництвом Сервісу, тобто до платних і гостьових статей.

  2. Зміни до опублікованих статей вносить Видавець, але з урахуванням вказівок Рекламодавця.

  3. Комунікація стосовно внесення змін до опублікованих статей відбувається виключно за посередництвом Сервісу. Видавець зобов’язується не контактувати безпосередньо з Рекламодавцем стосовно статей, опублікованих за посередництвом Сервісу.

  4. Послуга зміни вмісту опублікованих статей (платних і гостьових) оплачується, ціна цієї послуги залежить від обсягу змін і ціни, зазначеної Видавцем.

  5. Сума винагороди для Видавця за внесення змін до вмісту за замовчуванням визначається на Сервісі автоматично на основі винагороди, отриманої Видавцем за публікацію статті.

  6. Однак Видавець, використовуючи свої функції, може змінити ціну внесення змін до опублікованої статті залежно від типу змін, запропонованих Рекламодавцем.

  7. Рекламодавець, за допомогою функцій Сервісу, повинен прийняти або відхилити пропозицію протягом 2 робочих днів після встановлення нової ціни. Відсутність підтвердження ціни протягом цього періоду означає відхилення пропозиції, а також те, що договір не виконуватиметься. З іншого боку, підтвердження ціни вважатиметься моментом укладення договору.

  8. На будь-якому етапі переговорів Видавець може відмовитись від внесення змін до опублікованої статті.

  9. Якщо договір набирає чинності, Видавець зобов'язаний внести і опублікувати зміни до статті протягом 3 робочих днів.

  10. У зв’язку з публікацією статті Постачальник послуг, використовуючи автоматизовані функції Сервісу, звертається до Видавця із проханням про позначення ним у системі Сервісу, протягом 24 годин після публікації змін, факту внесення змін. Позначення також передбачає автоматичне надсилання Рекламодавцеві електронною поштою сповіщення про публікацію змін.

  11. Після внесення змін до статті та позначення цього факту на Сервісі Рекламодавець перевіряє правильність внесення змін до публікації, тоді як Постачальник послуг має таке право, але не зобов’язаний ним користуватись; перевірка полягає в підтвердженні відповідності внесених змін до укладеного стосовно цього договору. Рекламодавець повинен здійснити перевірку не пізніше ніж за 2 робочі дні від дати позначення Видавцем факту внесення змін.

  12. Якщо Рекламодавець не підтвердить зміни до публікації статті протягом 2 робочих днів після їх публікації, вважається, що зміни до статті було опубліковано правильно. Будь-які наступні зміни, запропоновані Рекламодавцем, вимагають проведення нової процедури внесення змін.

  13. Внесення змін до опублікованої статті не подовжує автоматично зобов’язання Видавця зберігати її на веб-сайті протягом терміну, тривалішого за початково узгоджений для цієї статті, якщо інше не передбачено для цього випадку. Щоб така зміна періоду публікації була можливою, пропозиція Рекламодавця стосовно цього повинна бути включена до вказівок щодо змін до статті, наданих Рекламодавцем, і це буде частиною переговорів, що проводитимуться для укладення договору щодо цього питання.

  14. У питаннях, які не регулюються цим пунктом, залежно від обставин застосовуються положення пунктів 5 і 6, за умови, що вони не суперечать пункту 9.

  15. Якщо публікація відбулась правильно, Видавець виставляє Постачальникові послуг рахунок-фактуру з ПДВ (якщо Видавець э платником ПДВ) на суму, попередньо зазначену Видавцем на Сервісі.

  16. Постачальник послуг зобов’язується сплатити суму з рахунку-фактури з ПДВ (якщо Видавець э платником ПДВ) не пізніше наступного робочого дня після отримання правильно виставленого рахунку-фактури.

 10. Статистичні дані, згенеровані Видавцями
  1. Видавець позначає, які з його порталів дають змогу генерувати статистичні дані за допомогою коду відстеження, розробленого Постачальником послуг. Доступ до цих статистичних даних є безкоштовним для Видавців і Рекламодавців.

  2. Рекламодавці, використовуючи Сервіс, можуть також замовляти надання доступу до статистичних даних щодо популярності опублікованих статей, згенерованих Видавцями, тобто без використання коду відстеження, розробленого Постачальником послуг. Подальші положення пункту 10 застосовуються до статистичних даних, про які йдеться в пункті 10.2.

  3. Видавець може зазначити, що він взагалі не надає доступу до статистичних даних. У такому разі Рекламодавці не можуть замовити в нього статистичні дані (навіть за плату). У цьому разі положення Регламенту, що стосуються статистичних даних (пункт 10), не застосовуються до таких Видавців.

  4. Інформація про Видавців, які наразі надають доступ до статистичних даних, та про обсяг статистистичних даних міститься серед інформації, доступної для Рекламодавців.

  5. Статистичні дані, до яких Видавець надає доступ, повинні містити принаймні інформацію про кількість переглядів статті або кількість унікальних користувачів, які перейшли на підсторінку зі статтею.

  6. Договір про надання Видавцем доступу до статистичних даних на підставі пункту 10.2 вважається укладеним від моменту розміщення Рекламодавцем замовлення. Прийнятність замовлення, його обсяг і плата за виконання визначаються положеннями цього пункту Регламенту та РЕГЛАМЕНТУ ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ.

  7. Якщо Видавець зазначає, що не може розмістити коди відстеження Постачальника послуг, про які йдеться в пункті 10.1, або якщо стосовно цієї статті він розмістить їх у невідповідний спосіб, то Рекламодавець може замовити у Видавця одноразовий безкоштовний доступ до статистичних даних (один раз для цієї статті) за умови, що Видавець взагалі надає доступ до статистичних даних (пункт 10.3).

  8. Положення пункту 10.7 не застосовується, якщо, згідно із заявою Видавця, Рекламодавець міг розмістити у статті код відстеження, розроблений Постачальником послуг (пункт 10.1), але не скористався цією можливістю. У цьому разі Рекламодавець повинен щоразу, здійснюючи замовлення, оплачувати доступ до статистичних даних, отриманих від Видавця, якщо Видавець надає доступ до статистичних даних (пункт 10.3).

  9. За надання доступу до згенерованих Видавцями статистичних даних однієї статті, за винятком випадків, чітко визначених у Регламенті, Видавець отримує винагороду. За замовчуванням розмір винагороди Видавця становить 100 грн без ПДВ (якщо Видавець є платником ПДВ, то додається сума ПДВ), при цьому Видавець може змінити суму винагороди на Сервісі (вкладка -> Редагування порталу, стосується майбутніх запитів на підготування статистичних даних).

  10. Видавець повинен надати Рекламодавцеві статистичні дані протягом 2 робочих днів від моменту замовлення, за умови, що замовлення розміщено згідно з положеннями Регламенту.

  11. Надання доступу до статистичних даних здійснюється Видавцем за посередництвом Сервісу (відповідна кнопка доступна в переліку опублікованих статей). Рекламодавець отримує ці дані в електронному повідомленні.

  12. Статистичні дані, які надаються Видавцями, повинні бути своєчасно надані у форматі PDF-файлу або графічного зображення (JPG), бути справжніми, стосуватися вказаної статті та, якщо можливо, враховувати спеціальні прохання Рекламодавців. У разі порушення цього положення Видавець несе відповідальність безпосередньо перед Рекламодавцем.

  13. Видавець не зобов’язаний виконувати спеціальних прохань Рекламодавців, тобто прохань, відмінних від тих, які випливають безпосередньо з положень Регламенту.

  14. Видавець зобов’язується не контактувати безпосередньо (за межами Сервісу) з Рекламодавцями стосовно надання доступу до статистичних даних.

 11. Особисті дані, комерційна інформація
  1. У момент прийняття положень цього Регламенту Користувач надає згоду на опрацювання Постачальником послуг персональних даних, наданих у процесі реєстрації або використання Сервісу.

  2. Розпорядником і володільцем персональних даних є Постачальник послуг, який обробляє персональні дані відповідно до положень законодавства, зокрема положень Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. та GDPR.

  3. Постачальник послуг опрацьовує персональні дані в обсязі, необхідному для встановлення й формування змісту договору, його зміни, припинення його дії та належного надання електронних послуг.

  4. Кожен Користувач – фізична особа має право перевіряти власні дані, а також право їх виправляти та вимагати їх видалення. Для цього необхідно надіслати відповідний запит Постачальникові послуг: звичайним листом із позначкою «Персональні дані» або електронним повідомленням на адресу: office@whitepress.com.ua.

  5. Персональні дані Користувачів можуть бути передані суб’єктам, уповноваженим їх отримувати, зокрема відповідним державним та судовим органам згідно з чинним законодавством, а також третім особам, які на замовлення Постачальника послуг виконують дії в межах надання послуг, на які поширюються положення цього Регламенту.

  6. У зв’язку з наданням послуг, описаних у Регламенті, Постачальник послуг на підставі доручення опрацювання даних передає персональні дані, надані Користувачем, іншим суб’єктам, які беруть участь у процесі надання Послуг.

  7. До того ж, Постачальник послуг має право передавати персональні дані своїм торговим партнерам для цілей, описаних у пункті 11.8 Регламенту.

  8. Постачальник послуг також має право опрацьовувати персональні дані для виконання інших юридично обґрунтованих цілей, що переслідуються Постачальником послуг та його партнерами, зокрема для потреб прямого маркетингу власних товарів чи послуг або прямого маркетингу товарів чи послуг партнерів Постачальника послуг.

  9. Постачальникові послуг доручається опрацювання персональних даних із метою надання можливості Користувачам обслуговувати замовлення, виставляти рахунок-фактуру, виконувати договір тощо на період часу, необхідний для досягнення цієї мети. Користувач зобов’язаний опрацьовувати персональні дані інших Користувачів виключно з метою, визначеною Регламентом, і з дотриманням вимог, передбачених законодавством, зокрема положеннями Закону України «Про захист персональних даних» і підзаконними актами до цього Закону.

  10. З метою контролю правильності опрацювання персональних даних Користувачем Постачальник послуг має право будь-коли перевіряти правильність опрацювання цих персональних даних. У зв’язку з реалізацією права, зазначеного вище, Постачальник послуг має право просити вжити відповідних заходів у визначений ним спосіб. Користувач зобов’язаний вжити заходів, описаних у запиті, протягом визначеного у цьому ж запиті періоду, а за відсутності в запиті визначеного періоду – не пізніше 3 днів від дня подання запиту.

  11. У разі, якщо у зв’язку з наданням Послуг Видавець надає Постачальнику послуг персональні дані стосовно осіб, які не входять до його структури, якої він є адміністратором (володільцем) (наприклад, замовник, користувачі Інтернету), то Постачальник послуг зможе опрацьовувати персональні дані як частину доручення про опрацювання даних, відповідно до Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

  12. Видавець також надає згоду на:

   • надсилання комерційної інформації щодо прямого маркетингу послуг або товарів, пропонованих Постачальником послуг або його торговими партнерами, зокрема ньюслеттерів, адресованих визначеному отримувачу за допомогою засобів електронного зв’язку, зокрема електронної пошти, з використанням даних, отриманих Постачальником послуг у процесі реєстрації або використання Сервісу;

   • використання автоматичних систем виклику для зазначених вище цілей.

  13. Докладні правила щодо опрацювання персональних даних, використання файлів cookies, надсилання комерційної інформації викладено в ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

 12. Відповідальність
  1. Постачальник послуг несе відповідальність перед Видавцем за відсутність належної ретельності стосовно надання Послуг як посередник, незалежно від того, чи Постачальник послуг у якості посередника приймає всі права та обов’язки на себе або переносить їх на суб’єкт, в інтересах якого він діє.

  2. За винятком випадків, коли чітко вказано, що Постачальник послуг несе відповідальність безпосередньо перед Видавцем, відповідальність за виконання договору щодо надання Послуг покладається на Рекламодавця або Журналіста. Якщо виконання цих умов вимагатиме предявлення Видавцем будь-яких претензый до Рекламодавця чи Журналіста, Постачальник послуг зобовязаний сприяти Видавцеві в реалізації його прав.

  3. Постачальник послуг докладає належних зусиль для забезпечення стабільного, постійного та повноцінного надання Послуги, але не гарантує та не несе відповідальності за цілковиту доступність Послуги, і, дотримуючись прав, отриманих у межах укладених стосовно Послуги договорів, зберігає за собою право змінювати, вилучати, призупиняти чи припиняти будь-яку функцію або атрибут Послуги будь-коли та в будь-якому обсязі. Постачальник Послуг інформує, що зміна, вилучення, призупинення або припинення будь-якої функції чи атрибуту Послуги не вимагає попереднього повідомлення.

  4. Згадане вище положення застосовується також до зміни цін, визначених Сервісом, які пропонує Постачальник послуг.

  5. Постачальник Послуг не несе відповідальності за збитки, спричинені неправильним використанням функцій Послуги, зокрема за збитки, спричинені використанням функцій Послуги Користувачем або іншими Користувачами у спосіб, що не відповідає положенням цього Регламенту.

  6. Постачальник Послуг не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання укладеного договору в межах Послуги або за проблеми з використанням Сервісу чи функцій Послуги, якщо вони трапилися внаслідок подій, які, докладаючи належних зусиль, Постачальник послуг не міг передбачити або запобігти, а також внаслідок випадкових подій («форс-мажорів»).

  7. За жодних обставин відповідальність Постачальника послуг не поширюється на втрачені Видавцем вигоди, а також не може перевищувати суми відшкодування, зазначеної у відповідних частинах Регламенту; якщо в межах послуги максимальне значення такої суми не було визначено, відповідальність Постачальника послуг щодо відшкодування обмежується максимальною сумою у 20 тисяч гривень.

  8. Обмеження відповідальності, описані у пункті 12.7, не застосовуються, якщо шкода зі сторони Постачальника послуг була завдана навмисно.

  9. Постачальник послуг не несе відповідальності за контент, цінність вмісту та відповідність дійсності статей, підготованих Рекламодавцями.

  10. Постачальник послуг не несе відповідальності за ефективність наданих Послуг, що, зокрема, означає, що Постачальник послуг жодним чином не гарантує ефекту від використання Послуг у вигляді збільшення доходів Видавців та/або Рекламодавців.

  11. Якщо Постачальник послуг розмістить на Сервісі певні вказівки, поради та думки (база знань) щодо використання функцій Сервісу, то:

   • Видавець не зобов’язаний діяти згідно з такими розпорядженнями;

   • Видавець, дотримуючись таких розпоряджень, робить це на свій страх і ризик, тому Постачальник послуг не несе відповідальності за наслідки дій, вчинених згідно з такими розпорядженнями.

  12. Видавець несе відповідальність за будь-яке порушення Регламенту та договорів, укладених на основі Регламенту.

  13. Якщо виконання даного договору вимагає від Видавця передачі будь-якої інформації, тексту, інших форм контенту (фотографії, графіки тощо), Видавець стосовно зазначеного вище гарантує, що:

   • він матиме необхідні майнові права автора та суміжні права чи ліцензії на ці матеріали;

   • використання цих матеріалів із метою реалізації не порушуватиме особистих немайнових прав автора жодної особи;

   • він матиме всі необхідні дозволи на поширення зображень осіб, зазначених у цих матеріалах;

   • використання цих матеріалів не порушуватиме жодних прав промислової власності третьої сторони, зокрема будь-яких прав на захист торговельних марок;

   • публікація цих матеріалів не буде актом недобросовісної конкуренції;

   • публікація цих матеріалів не порушуватиме законодавства, звичаїв, принципів соціального співіснування та законних інтересів третіх осіб.

  14. Видавець, замовляючи будь-яку Послугу, зокрема стосовно підготовки статей, зобов’язаний забезпечити те, що ці дії не порушуватимуть законодавства також у випадках, відмінних від описаних вище. Це, зокрема, стосується забезпечення відповідності рекламного матеріалу чи просування положенням чинного законодавства, включно з рекламою (публічною та непублічною) таких товарів, як фармацевтичні препарати, тютюнові вироби, алкоголь, а також послуг, як-от азартні ігри.

  15. У разі, якщо у зв’язку з виконанням Постачальником послуг зобов'язань, що виникають із укладених договорів, внаслідок неправдивих чи неповних заяв Видавця або у зв’язку з порушенням Видавцем положень законодавства, проти Постачальника послуг буде відкрито яке-небудь цивільне, виконавче, кримінальне чи адміністративне провадження, або у зв'язку з цим Постачальникові послуг буде висунуто які-небудь претензії, Видавець зобов'язаний надати Постачальникові послуг, за власний рахунок та згідно зі своїми можливостями, необхідну допомогу для спростування претензій або звинувачень, спрямованих проти Постачальника послуг. Крім того, у вищезазначеному випадку Видавець зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані Постачальникові послуг у зв'язку з провадженням, відкритим проти Постачальника послуг, або у зв'язку з вимогами або звинуваченнями, спрямованими проти Постачальника послуг, тобто задовольнити обґрунтовані претензії, висунуті третіми особами (за умови, що вони були підтверджені остаточним рішенням компетентного суду), відшкодувати в такому ж розмірі усі дійсно сплачені і задокументовані штрафи або пені, накладені на Постачальника послуг, та покрити витрати на необхідну і дійсно оплачену Постачальником послуг правову допомогу.

  16. Постачальник послуг не є автором статей чи Контенту, що є Послугою, тому Постачальник послуг може гарантувати, що він набув прав на них на підставі правових актів, добросовісно приймаючи заяви суб’єктів, у яких він набув прав стосовно цього фактичного стану справ. Однак якщо такі заяви чи запевнення сторін договору, укладеного з Постачальником послуг, не відповідають фактичному стану справ, внаслідок чого Видавець не набуває прав, передбачених Положенням, то Постачальник послуг як посередник у здійсненні окремих видів діяльності, передбачених Положеннями, не може нести відповідальності стосовно цього, а також за заподіяння шкоди Видавцю, якщо він вживає всіх дій, згідно з якими Видавець бере на себе будь-які претензії Постачальника послуг до осіб, відповідальних за такий стан справ.

  17. Сервіс може містити посилання на контент, розміщений на інших веб-сайтах. Це не означає, що Постачальник послуг або автори контенту, розміщеного на Сервісі, мають позицію щодо контенту, розміщеного на таких веб-сайтах, або несуть за нього відповідальність.

  18. Видавець не може діяти на шкоду іншим Користувачам Сервісу, зокрема не може публікувати неприродні посилання на опубліковані статті (або інші записи в соціальних мережах), додавати до статей неприродні коментарі, спрямовувати на статті неприродний трафік.

  19. Цим Видавець надає згоду на передавання Постачальником послуг прав чи обов’язків, що виникають із Регламенту або договору, укладеного при виконанні Регламенту.

 13. Скарги
  1. Правила цього пункту застосовуються з урахуванням попередніх положень Регламенту, що, зокрема, означає, що якщо в Регламенті зазначено конкретний термін подачі заявки Видавцем, Видавець зобов’язаний це зробити протягом саме цього терміну, а не терміну, описаного в наступних пунктах.

   Скарги щодо Послуги слід надсилати на адресу електронної пошти: office@whitepress.com.ua

  2. Скарга повинна містити принаймні: дату та час події, що є предметом скарги, адресу електронної пошти особи, яка подає скаргу, і короткий опис зауважень.

  3. Скарги розглядатимуться протягом 14 днів від моменту отримання в порядку отримання. У випадку, якщо скаргу неможливо розглянути протягом зазначеного вище терміну, Постачальник послуг повідомить про це особу, яка подає скаргу, зазначаючи причину подовження терміну, а також очікуваний час відповіді.

  4. Особу, яка подає скаргу, буде повідомлено про спосіб розгляду скарги за допомогою повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену під час подання скарги.

 14. Прикінцеві положення
  1. У питаннях, не охоплених Регламентом, застосовуються положення чинного законодавства України.

  2. Усі суперечки між Видавцем і Постачальником послуг вирішуватимуться в мирний спосіб, а в разі неможливості вирішення непорозумінь шляхом переговорів усі питання та розбіжності, щодо яких не було досягнуто згоди, розв’язуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

  3. Регламент може зазнавати періодичних змін, про які Видавця буде повідомлено. Якщо Видавець, який володіє обліковим записом на Сервісі, не приймає внесених змін, до дня набрання чинності таких змін він має право подати заяву на видалення цього облікового запису та завершення співпраці в письмовій формі або у формі повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти: office@whitepress.com.ua. У разі якщо протягом вказаного вище строку Видавець не скористався своїм правом на видалення свого облікового запису та завершення співпраці вважається, що він автоматично погодився із внесеними змінами.

  4. Видавець підтверджує, що ознайомився з цим Регламентом, додатками до Регламенту, зокрема з положеннями, на які було розміщено посилання, а також із Політикою конфіденційності Постачальника послуг.

  5. Регламент набуває чинності 16.10.2019 р.