Гарантія 36 місяців – Регламент для Рекламодавців

 

 1. Загальні положення
  1. Цей Регламент визначає умови користування Рекламодавцями послугою «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ» від компанії
   • користувачам, зареєстрованим до 07.06.2024 — Артур Тадеуш Латошевіч, приватний підприємець (moonrise.group), зареєстрований за адресою: вул. Хрещатик, буд. 25, кв. 43, м. Київ, Україна, РНОКПП (ІПН): 3090927430, далі в тексті — "Постачальник Послуг";
   • користувачам, зареєстрованим після 07.06.2024 — компанія Expand Your Business Limited, зареєстрована за адресою: 7 Bell Yard, London WC2A 2JR, United Kingdom, CRN: 15003244, далі в тексті — "Постачальник Послуг".
    
  2. Якщо у цьому документі не вказано інше, наведені нижче терміни, написані з великої літери, мають такі значення:

   Робочий день – кожний день тижня з понеділка по п’ятницю, окрім неробочих днів згідно з Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.

   Гарантія – послуга зі збереження замовленої Рекламодавцем публікації на Порталі Видавця безперервно протягом 36 місяців з дати опублікування, що надається в рамах програми «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ», яку пропонує WhitePress через відповідні функції Сервісу.

   Портал - інтернет-портал або блог Видавця, поверхню якого Видавець пропонує на Сервісі для публікації статей, замовлених Рекламодавцями, згідно з відповідними положеннями Регламенту для Рекламодавців.

   Публікація– рекламна стаття або гостьова стаття експерта у розумінні Регламенту для Рекламодавців, яка є предметом замовлення Рекламодавця на Сервісі.

   Регламент – цей Регламент, що визначає умови користування Рекламодавцем послугою Гарантії в рамах програми «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ».

   Регламент для Рекламодавців – документ, що регламентує умови користування Сервісом та замовлення послуг, що надаються в рамах Сервісу, Рекламодавцями, доступний зацим посиланням

   Регламент для Видавців– документ, що регламентує умови користування Сервісом та замовлення послуг, що надаються в рамах Сервісу, Видавцями, доступний за  цим посиланням.

   Скарга – процедура, за допомогою якої Рекламодавець висуває претензії, пов’язані з недоступністю публікації відповідно до Гарантії.

   Рекламодавець – Користувач Сервісу, який є підприємцем і дії якого регулюються Регламентом для Рекламодавців.

   Сервіс – вебсайт, що належить WhitePress та надається нею за адресою: whitepress.pl, whitepress.net та whitepress.com.

   Договір – договір про надання компанією WhitePress Рекламодавцю послуги Гарантії, що укладається між Рекламодавцем та WhitePress, на умовах, описаних у цьому Регламенті.

   Користувач – кінцевий користувач мережі Інтернет, який відвідує Сервіс.

   WhitePress – WhitePress. Sp. z o.o. (LLC) із зареєстрованим офісом у м. Бельсько-Бяла (43-300), вул. Легіонув 26/28, зареєстрованої у реєстрі підприємств Державного Судового Реєстру Республіки Польща (KRS), котрий веде районний суд м. Бельсько-Бяла, 8-ий Комерційний відділ KRS, під номером KRS 0000651339, NIP: 9372667797 (номер податкової ідентифікації), REGON: 243400145 (номер у Реєстрі суб’єктів господарювання).

   Видавець – Користувач Сервісу, який є підприємцем і дії якого регулюються Регламентом для Видавців.

   Оплата – оплата, яку Рекламодавець здійснює на користь WhitePress за послугу Гарантії.
    
  3. WhitePress надає Користувачам Сервісу електронні послуги на підставі договорів між Користувачем та WhitePress, які укладаються дистанційно. Цей Регламент є регламентом надання електронних послуг, про який йдеться у ст. 8 Закону від 18 липня 2002 року «Про надання електронних послуг» (ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII.).
    
  4. WhitePress надає послуги з укладання Договорів, розгляду Скарг на підставі укладених договорів про надання послуги Гарантії, а також здійснення виплат на підставі укладених договорів про надання послуги Гарантії.
    
  5. Укладення договору про користування Послугами, які надає WhitePress, про які йдеться у пар. 4 вище, можливе за умови наявності підключеного до мережі Інтернет комп’ютера типу ПК, Mac тощо, зі встановленою операційною системою (Windows, Mac OS, Linux тощо) та браузером (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari тощо), а також доступу до облікового запису електронної пошти.
    
  6. У питаннях, не охоплених цим Регламентом, відповідно застосовуються положення Регламенту для Рекламодавців.
    
  7. Послуги, які надає WhitePress на підставі Регламенту, призначені для осіб, які користуються цими Послугами для цілей, пов’язаних з власною господарською діяльністю, для якої ці послуги мають професійний характер. Якщо послугами, які надає WhitePress і описує Регламент, захоче скористатися Користувач, який є споживачем або підприємцем, у випадку якого користування послугами, які надає WhitePress, не має професійного характеру (т.зв. квазіпідприємець), то договори щодо електронних послуг, які надає WhitePress, укладатимуться з ним на індивідуально узгоджених умовах, з тією умовою, що положення Регламенту та документів, на які посилається Регламент, будуть застосовуватися до такого Рекламодавця в аспекті цін та – залежно від індивідуальних домовленостей – відповідно в інших аспектах.
    
 2.  Умови Гарантії
  1. Надаючи послугу Гарантії, WhitePress зобов’язується забезпечити безперервну доступність Публікації, замовленої Рекламодавцем через Сервіс, на Порталі Видавця протягом 36 місяців з дати опублікування.
    
  2. урахуванням пар 2.3. нижче, доступність Публікації на порталі означає, що Публікація є видимою на Порталі Видавця протягом строку дії Гарантії, а посилання в Публікації залишаються активними та з незміненими параметрами.
    
  3. Тривалість перерви у доступності охопленої Гарантією Публікації на Порталі Видавця не може перевищувати 9 (дев’ять) днів поспіль за один раз. Щоб уникнути непорозумінь, недоступність Публікації протягом не більше 9 (дев’яти) днів поспіль за один раз не вважається порушенням умов укладеного Договору і не дає Рекламодавцю права подавати Скаргу.
    
  4. WhitePress відстежує доступність охоплених Договором Публікацій на Порталі Видавця протягом усього строку дії Гарантії. Інформація про недоступність Публікації, включно з інформацією про кількість днів, протягом яких Публікація є недоступною на Порталі Видавця, є видимою для Рекламодавців на Сервісі.
    
  5. WhitePress відстежує доступність Публікації з певною періодичністю, тому у разі виникнення проблем з доступністю Публікації після того, як WhitePress здійснить перевірку Публікації певного дня, цей факт буде вказаний на Сервісі наступного дня.
    
  6. Протягом строку дії Договору Видавець має право змінити URL-адресу охопленої Договором Публікації, з тією умовою, що для такої зміни Видавець повинен використати переадресацію 301. Така зміна не вважатиметься порушенням Договору.
    
  7. У випадку, якщо Видавець отримує ручний фільтр «Неприродні посилання з вашого сайту» або аналогічний фільтр від Google щодо Порталу, на якому була опублікована охоплена Договором Публікація, Видавець може змінити атрибут посилань в Публікації з «dofollow» на «nofollow». Така дія не вважатиметься порушенням умов Договору.
    
 3.  Договір
  1. WhitePress позначає на Сервісі, які Портали Видавців беруть участь у програмі «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ». Інформація про можливість придбання послуги Гарантії є видимою для Рекламодавців в рамах відповідних функцій Сервісу.
    
  2. Рішення про допущення Видавця або Порталу Видавця до участі у програмі «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ» приймає WhitePress у довільний спосіб, керуючись оцінкою Порталів Видавця та інтересами Рекламодавців у широкому розумінні.
    
  3. Позначення, про яке йдеться в пар. 3.1 вище, становить пропозицію укласти Договір, спрямовану до Рекламодавця.
    
  4. Рекламодавець купує послугу Гарантії на етапі розміщення замовлення на надання поверхні Порталу Видавця через відповідні функції Сервісу, або в рамах інших функцій, доступ до яких надав Сервіс.
    
  5. Послуга Гарантії надається виключно стосовно Публікації, для якої вона була придбана.
    
  6. Щойно Рекламодавець купує послугу Гарантії, між Рекламодавцем і WhitePress укладається Договір на умовах, визначених цим Регламентом.
    
  7. WhitePress має право вносити зміни до списку Видавців та Порталів, які беруть участь у програмі «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ». Зміни в доступності послуги Гарантії для окремих Порталів не становлять зміни цього Регламенту.
    
  8. В рамах функцій Сервісу Рекламодавець може здійснювати попередній перегляд та фільтрацію Публікацій, для яких було придбано послугу Гарантії.
    
 4.  Розмір Оплати
  1. Послуга Гарантії є платною послугою.
    
  2. Розмір Оплати встановлює WhitePress на основі вартості Публікації, якої стосується послуга Гарантії.
    
  3. Розмір Оплати є видимим для Рекламодавця на Сервісі на етапі розміщення замовлення.
    
  4. У питаннях, не охоплених цим Регламентом, до Оплати, включно з правилами здійснення Оплати Рекламодавцем, застосовуються відповідно положення Регламенту для Рекламодавців.
    
 5. Скарги та виплата за Скаргами
  1. Якщо охоплена Договором Публікація протягом строку дії наданої Гарантії не буде доступною на Порталі Видавця у розумінні п. 2.2 Регламенту протягом періоду, що перевищує 9 (дев’ять) днів поспіль за один раз, Рекламодавець має право подати Скаргу через відповідну функцію Сервісу.
    
  2. Подання Скарги здійснюється шляхом надсилання запиту «Подати Скаргу», доступного Рекламодавцю в рамах функцій Сервісу. Можливість надіслати запит, про який йдеться в попередньому реченні, з’являється у Рекламодавця на Сервісі в момент, коли період недоступності Публікації на Порталі перевищить 9 (дев’ять) днів поспіль.
    
  3. Скаргу можна подати лише протягом строку дії Гарантії. Після закінчення строку дії Гарантії претензії Рекламодавця на підставі Гарантії втрачають чинність.
    
  4. Скарги розглядає WhitePress протягом 5 робочих днів з дати подання запиту.
    
  5. Якщо Скаргу буде задоволено, WhitePress повертає Рекламодавцю 100% вартості відповідної Публікації, за винятком суми здійсненої Рекламодавцем Оплати, яка не повертається.
    
  6. Повернення коштів відбувається протягом 2 робочих днів з дати задоволення Скарги компанією WhitePress шляхом автоматичного зарахування на рахунок Рекламодавця на Сервісі суми повернення, яка підлягає поверненню Рекламодавцю згідно з Гарантією.
    
  7. Рекламодавець не може виводити кошти, що були повернуті на його рахунок на Сервісі в результаті задоволення Скарги. Рекламодавець може використати такі кошти для наступних замовлень, розміщених на Сервісі згідно з положеннями Регламенту для Рекламодавців.
    
 6.  Винятки щодо виплат за Скаргами
  1. Рекламодавець не має права вимагати повернення коштів, про яке йдеться вище у п. 5.5 Регламенту, якщо:
    
   1. Публікацію було видалено з Порталу до закінчення строку дії Гарантії на прохання Рекламодавця;
   2. Публікацію було видалено через те, що зміст Публікації порушував положення законодавства, а Видавець був зобов’язаний видалити Публікацію на підставі остаточного рішення суду або адміністративного органу;
   3. Публікація стала недоступною внаслідок навмисних дій Рекламодавця на шкоду Видавцю, наприклад внаслідок неприродного розміщення посилань в Публікації;
   4. Публікація стала недоступною внаслідок навмисних дій Рекламодавця або осіб, які діяли в інтересах Рекламодавця, що були спробою примушення до відшкодування вартості Публікації на підставі Гарантії;
   5. Рекламодавець став власником Порталу, на якому була розміщена охоплена Договором Публікація;
   6. посилання в Публікації стали неактивними через те, що вебсайт, до якого спрямовували посилання в Публікації, перестав існувати, або якщо посилання в Публікації порушують положення законодавства і тому видаляються Видавцем.

    
  2. 6.2. Рекламодавець не має права на повернення коштів, про яке йдеться вище у п. 5.5 Регламенту, також у разі, якщо період недоступності охопленої Договором Публікації на Порталі Видавця не перевищить 9 (дев’ять) днів поспіль за один раз.
    
  3. 6.3. Контакт стосовно послуги Гарантії можливий лише через Сервіс. Рекламодавець не має права зв’язуватися з Видавцем у справах, що стосуються доступності Публікації на Порталі Видавця, в обхід WhitePress, якщо інше не передбачено Регламентом, Регламентом для Видавців і/або Регламентом для Рекламодавців.
    
 7. Відповідальність
  1. Рекламодавець несе відповідальність за будь-яке порушення Регламенту та умов Договорів, укладених на основі Регламенту, а також за невиконання або неналежне виконання Договору, укладеного на основі Регламенту.
    
  2. WhitePress докладає належних зусиль для забезпечення стабільного, постійного та повноцінного надання послуг, але не гарантує та не несе відповідальності за цілковиту доступність послуг і зберігає за собою право змінювати, вилучати, призупиняти чи припиняти будь-яку функцію або атрибут послуги, що надається, будь-коли та в будь-якому обсязі. Зміна, вилучення, призупинення або припинення будь-якої функції чи атрибуту послуг не вимагає попереднього повідомлення.
    
  3. WhitePress не несе відповідальності за збитки, спричинені неправильним користуванням послугами, зокрема за збитки, спричинені користуванням Рекламодавцем або іншими Користувачами Сервісу послугами, які надає WhitePress, у спосіб, що не відповідає положенням цього Регламенту.
    
  4. WhitePress не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання укладеного Договору, якщо воно трапилося внаслідок подій, які, докладаючи належних зусиль, WhitePress не могла передбачити або запобігти, а також внаслідок випадкових подій («форс-мажорів»).
    
  5. WhitePress не несе відповідальності за наслідки користування Рекламодавцем послугами, які пропонує WhitePress, що означає, зокрема, що WhitePress жодним чином не гарантує ефектів у вигляді збільшення доходів Рекламодавця, а також не дає жодних гарантій досягнення певного рівня доходу від укладення Договорів.
    
  6. За жодних обставин відповідальність WhitePress не поширюється на втрачені Рекламодавцем вигоди.
    
 8. Порядок подання скарг щодо надання електронних послуг
  1. Усі Скарги щодо надання компанією WhitePress електронних послуг на підставі цього Регламенту слід надсилати на адресу електронної пошти: office@whitepress.com.ua.
    
  2. Скарга повинна містити принаймні: дату та час події, що є предметом скарги, адресу електронної пошти особи, яка подає скаргу, і короткий опис зауважень.
    
  3. Скарги розглядатимуться протягом 14 днів з моменту отримання в порядку отримання.
    
  4. У випадку, якщо скаргу неможливо розглянути протягом зазначеного вище терміну, WhitePress повідомить про це особу, яка подає скаргу, зазначаючи причину подовження терміну, а також очікуваний час відповіді.
    
  5. Особу, яка подає скаргу, буде повідомлено про спосіб розгляду скарги за допомогою повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти, вказану під час подання скарги.
    
 9. Прикінцеві положення
  1. У питаннях, не охоплених цим Регламентом, застосовуються відповідно положення Регламенту для Рекламодавців і положення чинного законодавства України.
    
  2. Усі суперечки між Рекламодавцем і WhitePress вирішуватимуться в мирний спосіб, а в разі неможливості вирішення непорозумінь шляхом переговорів, вони розв’язуватимуться в суді, юрисдикція якого розповсюджується на зареєстрований офіс WhitePress.
    
  3. WhitePress має право вносити зміни до цього Регламенту з поважних причин. Рекламодавця буде проінформовано про зміни в Регламенті принаймні за 7 днів вперед шляхом надсилання інформації про зміни на адресу електронної пошти, вказану в обліковому записі Рекламодавця на Сервісі.
    
  4. Приєднуючись до програми «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ», Рекламодавець підтверджує, що він ознайомився з цим Регламентом та приймає його зміст.
    
  5. Регламент набуває чинності 07.04.2022 р.