Гарантія 36 місяців – Регламент для Видавців

 

 1.  Загальні положення
  1. Цей Регламент визначає умови участі Видавців у програмі «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ» від компанії
   • користувачам, зареєстрованим до 07.06.2024 — Артур Тадеуш Латошевіч, приватний підприємець (moonrise.group), зареєстрований за адресою: вул. Хрещатик, буд. 25, кв. 43, м. Київ, Україна, РНОКПП (ІПН): 3090927430, далі в тексті — "Постачальник Послуг";
   • користувачам, зареєстрованим після 07.06.2024 — компанія Expand Your Business Limited, зареєстрована за адресою: 7 Bell Yard, London WC2A 2JR, United Kingdom, CRN: 15003244, далі в тексті — "Постачальник Послуг".
    
  2. Якщо у цьому документі не вказано інше, наведені нижче терміни, написані з великої літери, мають такі значення:

   Робочий день – кожний день тижня з понеділка по п’ятницю, окрім неробочих днів згідно з Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.

   Гарантія – послуга зі збереження замовленої Рекламодавцем публікації на Порталі Видавця безперервно протягом 36 місяців з дати опублікування, що надається в рамах програми «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ», яку пропонує WhitePress через відповідні функції Сервісу.

   Портал – інтернет-портал або блог Видавця, поверхню якого Видавець пропонує на Сервісі для публікації статей, замовлених Рекламодавцями, згідно з відповідними положеннями Регламенту для Рекламодавців.

   Публікація – рекламна стаття або гостьова стаття експерта у розумінні Регламенту для Рекламодавців, яка є предметом замовлення Рекламодавця на Сервісі.

   Регламент – цей Регламент, що визначає умови користування Рекламодавцем послугою Гарантії в рамах програми «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ».

   Регламент для Рекламодавців – документ, що регламентує умови користування Сервісом та замовлення послуг, що надаються в рамах Сервісу, Рекламодавцями, доступний за цим посиланням.

   Регламент для Видавців – документ, що регламентує умови користування Сервісом та замовлення послуг, що надаються в рамах Сервісу, Видавцями, доступний зацим посиланням.

   Скарга – процедура, за допомогою якої Рекламодавець висуває претензії, пов’язані з недоступністю публікації відповідно до Гарантії.

   Рекламодавець – Користувач Сервісу, який є підприємцем і дії якого регулюються Регламентом для Рекламодавців.

   Сервіс – вебсайт, що належить WhitePress та надається нею за адресою: whitepress.pl, whitepress.net та whitepress.com.

   Договір – договір про надання Видавцем послуги Гарантії, що укладається між Видавцем та WhitePress, на умовах, описаних у цьому Регламенті.

   Користувач – кінцевий користувач мережі Інтернет, який відвідує Сервіс.

   WhitePress - WhitePress. Sp. z o.o. (LLC) із зареєстрованим офісом у м. Бельсько-Бяла (43-300), вул. Легіонув 26/28, зареєстрованої у реєстрі підприємств Державного Судового Реєстру Республіки Польща (KRS), котрий веде районний суд м. Бельсько-Бяла, 8-ий Комерційний відділ KRS, під номером KRS 0000651339, NIP: 9372667797 (номер податкової ідентифікації), REGON: 243400145 (номер у Реєстрі суб’єктів господарювання).

   Видавець – Користувач Сервісу, який є підприємцем і дії якого регулюються Регламентом для Видавців.

   Винагорода – винагорода Видавця за надання послуги Гарантії, яку виплачує Видавцю WhitePress.
    
  3. WhitePress надає Користувачам Сервісу електронні послуги на підставі договорів між Користувачем та WhitePress, які укладаються дистанційно. Цей Регламент є регламентом надання електронних послуг, про який йдеться у ст. 8 Закону від 18 липня 2002 року «Про надання електронних послуг» (ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII.).
    
  4. WhitePress надає послуги з укладання Договорів, розгляду Скарг на підставі укладених договорів про надання послуги Гарантії, а також здійснення виплат на підставі укладених договорів про надання послуги Гарантії.
    
  5. Укладення договору про користування Послугами, які надає WhitePress, про які йдеться у пар. 4 вище, можливе за умови наявності підключеного до мережі Інтернет комп’ютера типу ПК, Mac тощо, зі встановленою операційною системою (Windows, Mac OS, Linux тощо) та браузером (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari тощо), а також доступу до облікового запису електронної пошти.
    
  6. У питаннях, не охоплених цим Регламентом, відповідно застосовуються положення Регламенту для Видавців.
    
  7. Послуги, які надає WhitePress на підставі Регламенту, призначені для осіб, які користуються цими Послугами для цілей, пов’язаних з власною господарською діяльністю, для якої ці послуги мають професійний характер. Якщо послугами, які надає WhitePress і описує Регламент, захоче скористатися Користувач, який є споживачем або підприємцем, у випадку якого користування послугами, які надає WhitePress, не має професійного характеру (т.зв. квазіпідприємець), то договори щодо електронних послуг, які надає WhitePress, укладатимуться з ним на індивідуально узгоджених умовах, з тією умовою, що положення Регламенту та документів, на які посилається Регламент, будуть застосовуватися до такого Рекламодавця в аспекті цін та – залежно від індивідуальних домовленостей – відповідно в інших аспектах.
    
 2. Умови Гарантії
  1. Надаючи послугу Гарантії, Видавець зобов’язується забезпечити безперервну доступність Публікації, замовленої Рекламодавцем через Сервіс, на Порталі Видавця протягом 36 місяців з дати опублікування.
    
  2. Участь Видавця у програмі «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ» є добровільною. Видавець може повідомити про бажання брати участь у програмі через відповідну функцію Сервісу.
    
  3. 2.3. WhitePress має право відмовити Видавцю в участі у програмі «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ». Рішення про допущення Видавця, конкретного Порталу Видавця або конкретної пропозиції на Порталі Видавця до участі у програмі «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ» приймає WhitePress у довільний спосіб. WhitePress, допускаючи Видавця до програми, керується у широкому розумінні інтересами Рекламодавців як кінцевих бенефіціарів Гарантії.
    
  4.  
  5. Тривалість перерви у доступності охопленої Гарантією Публікації на Порталі Видавця не може перевищувати 9 (дев’ять) днів поспіль за один раз. Щоб уникнути непорозумінь, недоступність Публікації протягом не більше 9 (дев’яти) днів поспіль за один раз не вважається порушенням умов укладеного Договору і не дає Рекламодавцю права подавати Скаргу.
    
  6. Якщо WhitePress виявить, що охоплена Договором Публікація недоступна на Порталі Видавця, Видавця буде повідомлено про це у сповіщенні, надісланому на адресу електронної пошти Видавця, вказану в обліковому записі Видавця на Сервісі. Видавець несе повну відповідальність за неактуальність своїх даних на Сервісі. Видавця також буде повідомлено про недоступність Публікації через відповідну функцію Сервісу.
    
  7. Одразу після отримання сповіщення, про яке йдеться в пар. 6 вище, Видавець повинен вжити заходів для усунення причин недоступності Публікації на його Порталі.
    
  8. Протягом строку дії Договору Видавець має право змінити URL-адресу охопленої Договором Публікації, з тією умовою, що для такої зміни Видавець повинен використати переадресацію 301. Така зміна не вважатиметься порушенням Договору.
    
 3. Договір
  1. Видавець через відповідну функцію Сервісу заявляє, чи бажає він брати участь у програмі «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ» з усіма або деякими зі своїх Порталів чи вибраних пропозицій.
    
  2. Щойно Видавець заявляє про своє бажання приєднатися до програми «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ», на Сервісі поряд з Порталом Видавця з’являється інформація для Рекламодавців про можливість придбання Гарантії.
    
  3. Заява Видавця, про яку йдеться в пар. 3.1 вище, прирівнюється до подання Видавцем пропозиції укласти Договір про надання послуг Гарантії.

    
  4. Рекламодавець обирає опцію придбання Гарантії на етапі розміщення замовлення на Публікацію через відповідні функції Сервісу. Щойно Рекламодавець купує Гарантію, між Видавцем і WhitePress укладається Договір на умовах, визначених цим Регламентом.
    
  5. WhitePress має право виключити Видавця або конкретний Портал Видавця з програми «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ» у випадку, якщо стосовно цього Порталу Видавця протягом строку дії Гарантії було подано та задоволено хоча б одну Скаргу.
    
  6. Видалення Видавцем облікового запису на Сервісі, а також подання Видавцем розпорядження про видалення облікового запису на Сервісі не впливає на тривалість зобов’язання, прийнятого Видавцем у зв’язку з укладенням Договору, про який йдеться у п. 3.4 вище.
    
 4. Винагорода Видавця
  1. Послуга Гарантії є платною послугою.
    
  2. Винагорода Видавця за надання послуги Гарантії становить 15% вартості Публікації, якої стосується послуга Гарантії. Точний розмір Винагороди вказується на Сервісі щоразу для кожної окремої Публікації.
    
  3. Сума Винагороди за надання послуги Гарантії автоматично додається до винагороди Видавця за надання поверхні Порталу для Публікації, про яке йдеться у Регламенті для Видавців.
    
  4. У питаннях, не охоплених цим Регламентом, до Винагороди, включно з правилами виплати Винагороди та виставлення Видавцем рахунку-фактури з ПДВ або рахунку, застосовуються відповідно положення Регламенту для Видавців.
    
 5. Скарги та виплата за Скаргами
  1. Якщо охоплена Договором Публікація протягом строку дії наданої Гарантії не буде доступною на Порталі Видавця у розумінні п. 2.4 Регламенту протягом періоду, що перевищує 9 (дев’ять) днів поспіль, Рекламодавець має право подати Скаргу через відповідну функцію Сервісу.
    
  2. Якщо охоплена Договором Публікація протягом строку дії наданої Гарантії не буде доступною на Порталі Видавця у розумінні п. 2.4 Регламенту протягом періоду, що перевищує 9 (дев’ять) днів поспіль, Рекламодавець має право подати Скаргу через відповідну функцію Сервісу.
    
  3. Скарги розглядає WhitePress.
    
  4. Якщо Скаргу буде задоволено, Видавець зобов’язаний повернути 100% винагороди Видавця за надання поверхні Порталу для Публікації.
    
  5. У випадку, про який йдеться у пар. 5.4 вище, Винагорода Видавця за надану послугу Гарантії не повертається.
    
  6. Щойно Скаргу буде задоволено, з рахунку Видавця на Сервісі автоматично списується сума повернення, про яку йдеться у пар. 5.4 вище (далі: сума вирахування). Якщо на рахунку Видавця на Сервісі є невиплачені кошти, сума вирахування зменшить залишок невиплачених коштів на рахунку Видавця. Якщо на рахунку Видавця немає коштів, або якщо сума вирахування перевищує залишок коштів на рахунку Видавця на Сервісі, на рахунку Видавця з’явиться заборгованість, тобто від’ємне значення (далі: сума дебетування).
    
  7. Цим Видавець дає згоду на те, що згідно зі Скаргами WhitePress може списувати суми вирахування разом з винагородою Видавця за надання послуг, описаних у Регламенті для Видавців, у спосіб, описаний у пар. 5.6 вище.
    
  8. Якщо в результаті списання коштів згідно зі Скаргою на рахунку Видавця на Сервісі з’явилась заборгованість, WhitePress звертається до Видавця з вимогою сплатити суму дебетування. Видавець зобов’язаний сплатити суму дебетування через відповідну функцію Сервісу протягом 7 робочих днів з дня отримання звернення з вимогою сплати. Якщо Видавець не виконає зобов’язання, про яке йдеться в попередньому реченні, WhitePress має право надалі вираховувати кошти з майбутньої винагороди Видавця за надання послуг, описаних у Регламенті для Видавців.
    
 6. Винятки щодо виплат за Скаргами
  1. Видавець не зобов’язаний здійснювати повернення, про яке йдеться вище у п. 5.4 Регламенту, якщо:
    
   1. Публікацію було видалено з Порталу до закінчення строку дії Гарантії на прохання Рекламодавця, причому Видавець видаляє публікацію лише у разі отримання відповідного розпорядження від WhitePress;
   2. Публікацію було видалено через те, що зміст Публікації порушував положення законодавства, а Видавець був зобов’язаний видалити Публікацію на підставі остаточного рішення суду або адміністративного органу;
   3. Публікацію було видалено внаслідок навмисних дій Рекламодавця на шкоду Видавцю, наприклад внаслідок неприродного розміщення посилань в Публікації;
   4. Публікація стала недоступною внаслідок навмисних дій Рекламодавця або осіб, які діяли в інтересах Рекламодавця, що були спробою примушення до відшкодування вартості Публікації на підставі Гарантії;
   5. Рекламодавець став власником Порталу, на якому була розміщена охоплена Договором Публікація;
   6. посилання в Публікації стали неактивними через те, що вебсайт, до якого спрямовували посилання в Публікації, перестав існувати, або якщо посилання в Публікації порушують положення законодавства і тому видаляються Видавцем.

    
  2. Видавець не зобов’язаний здійснювати повернення, про яке йдеться вище у п. 5.4 Регламенту, також у разі, якщо період недоступності охопленої Договором Публікації на Порталі Видавця не перевищить 9 (дев’ять) днів поспіль за один раз.
    
  3. Контакт між Видавцем та Рекламодавцем стосовно послуги Гарантії можливий лише через Сервіс. Видавець не має права зв’язуватися з Рекламодавцем в обхід WhitePress, якщо інше не передбачено Регламентом, Регламентом для Видавців і/або Регламентом для Рекламодавців.
    
 7. Відповідальність
  1. Видавець несе відповідальність за будь-яке порушення Регламенту та умов Договорів, укладених на основі Регламенту, а також за невиконання або неналежне виконання Договору, укладеного на основі Регламенту.
    
  2. WhitePress докладає належних зусиль для забезпечення стабільного, постійного та повноцінного надання послуг, але не гарантує та не несе відповідальності за цілковиту доступність послуг і зберігає за собою право змінювати, вилучати, призупиняти чи припиняти будь-яку функцію або атрибут послуги, що надається, будь-коли та в будь-якому обсязі. Зміна, вилучення, призупинення або припинення будь-якої функції чи атрибуту послуг не вимагає попереднього повідомлення.
    
  3. WhitePress не несе відповідальності за збитки, спричинені неправильним користуванням послугами, зокрема за збитки, спричинені користуванням Видавцем або іншими Користувачами Сервісу послугами, які надає WhitePress, у спосіб, що не відповідає положенням цього Регламенту.
    
  4. WhitePress не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання укладеного Договору, якщо воно трапилося внаслідок подій, які, докладаючи належних зусиль, WhitePress не могла передбачити або запобігти, а також внаслідок випадкових подій («форс-мажорів»).
    
  5. WhitePress не несе відповідальності за наслідки користування Видавцем послугами, які пропонує WhitePress, що означає, зокрема, що WhitePress жодним чином не гарантує ефектів у вигляді збільшення доходів Видавців, а також не дає жодних гарантій досягнення певного рівня доходу від укладення Договорів.
    
  6. За жодних обставин відповідальність WhitePress не поширюється на втрачені Видавцем вигоди.
    
 8. Порядок подання скарг щодо надання електронних послуг
  1. Усі Скарги щодо надання компанією WhitePress електронних послуг на підставі цього Регламенту слід надсилати на адресу електронної пошти: office@whitepress.com.ua..
    
  2. Скарга повинна містити принаймні: дату та час події, що є предметом скарги, адресу електронної пошти особи, яка подає скаргу, і короткий опис зауважень.
    
  3. Скарги розглядатимуться протягом 14 днів з моменту отримання в порядку отримання.
    
  4. У випадку, якщо скаргу неможливо розглянути протягом зазначеного вище терміну, WhitePress повідомить про це особу, яка подає скаргу, зазначаючи причину подовження терміну, а також очікуваний час відповіді.
    
  5. Особу, яка подає скаргу, буде повідомлено про спосіб розгляду скарги за допомогою повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти, вказану під час подання скарги.
    
 9. Прикінцеві положення
  1. У питаннях, не охоплених цим Регламентом, застосовуються відповідно положення Регламенту для Видавців і положення чинного законодавства України.
  2. Усі суперечки між Видавцем і WhitePress вирішуватимуться в мирний спосіб, а в разі неможливості вирішення непорозумінь шляхом переговорів, вони розв’язуватимуться в суді, юрисдикція якого розповсюджується на зареєстрований офіс WhitePress.
  3. WhitePress має право вносити зміни до цього Регламенту з поважних причин. Видавця буде проінформовано про зміни в Регламенті принаймні за 7 днів вперед шляхом надсилання інформації про зміни на адресу електронної пошти, вказану в обліковому записі Видавця на Сервісі.
    
  4. Приєднуючись до програми «ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ», Видавець підтверджує, що він ознайомився з цим Регламентом та приймає його зміст.
    
  5. Регламент набуває чинності 07.04.2022 р.