Політика конфіденційності

 

 1. Загальні положення
  1. Сервісом www.whitepress.com/ua (надалі — «Сервіс») керує ФОП Латошевіч Артур Тадеуш (moonrise.group), який зареєстрований за адресою м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 25, квартира 43 (надалі — «Адміністратор»), що є адміністратором персональних даних користувачів Сервісу у значенні Регламента Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. про захист осіб у процесі обробки персональних даних і про вільний обмін таких даних і про скасування Директиви 95/46/ЄС (надалі — «GDPR») та володільцем персональних даних користувачів Сервісу у значенні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (надалі — «ЗУ 2297-VI»). Щоб зв’язатися з адміністратором, надішліть листа на адресу: ukraine@whitepress.com

  2. База персональних даних користувачів Сервісу розташована за адресою: www.whitepress.com/ua та обробляються на захищених серверах, розташованих у межах Європейського економічного простору. База даних обробляється ФОП Латошевіч Артур Тадеуш (moonrise.group), який зареєстрований за адресою м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 25, квартира 43 -- володідець бази персональних даних користувачів Сервісу, i від компанії WhitePress Sp. z o.o., зі своїм зареєстрованим офісом у Бельсько-Бялі (43-300), за адресою вул. Легіонув 26/28 -- розпорядник бази персональних даних користувачів Сервісу.

  3. Ця Політика конфіденційності застосовується до сервісів www.whitepress.com/ua, www.whitepress.pl (надалі — «Сервіси») і стосується кожного користувача (надалі — «Користувач»), який використовує ці Сервіси, зокрема зареєстрованих журналістів, інфлюенсерів, рекламодавців і видавців. У всіх зазначених випадках Адміністратор обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» і Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних і про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (англ. General Data Protection Regulation, GDPR). Цю Політику конфіденційності розроблено відповідно до положень цих документів.

  4. Сервіс повідомляє, що вся інформація (контент) сервісу захищена законом, авторським правом і правами, що випливають із прав на охорону прав на знаки для товарів і послуг, і не може бути використана жодним чином без відповідної письмової згоди правовласника, за винятком дозволеного використання робіт у значенні Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-XII.

  5. Будь-які дії, що виходять за рамки згаданого вище дозволеного використання, заборонені та можуть призвести до адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності.

  6. Адміністратор докладає всіх зусиль для захисту конфіденційності користувачів. Адміністратор застосовує всіх правових заходів, передбачених законом, щоб усі дані, зокрема особисті дані, надані Користувачами, були захищеними від втрати, знищення, розкриття, несанкціонованого доступу, неправильного використання. Користувачі також можуть сприяти безпеці своїх даних, зокрема особистих даних в Інтернеті (наприклад, часто змінювати пароль доступу, використовуючи комбінацію літер і цифр). Крім того, кожен користувач самостійно вирішує, чи використовувати свої права (див. пункт 4), пов’язані з контролем щодо обробки його особистих даних. Використання прав, які перешкоджають обробці особистих даних адміністратором у тій мірі, у якій це необхідно для надання послуг адміністратором, еквівалентно відмові від даної послуги.

  7. Адміністратор не несе відповідальності за правила конфіденційності веб-сайтів, на які користувач переходить через посилання, розміщені на Сервісі.

  8. Про будь-які зміни в положеннях Політики конфіденційності, викликані, зокрема, збагаченням каталогу послуг, що пропонуються Сервісом, модернізацією Сервісу, змінами в законодавстві щодо захисту приватного життя, Користувачам буде повідомлено електронним шляхом.

  9. Якщо Ви не згодні з нашою Політикою конфіденційності, будь ласка, не використовуйте послуги Сервісу.

 2. Обробка персональних даних. Мета. Склад персональних даних. Умови розкриття інформації третім особам.
  1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних користувачів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

  2. Персональні дані користувачів, що реєструються на вкладці «Реєстрація», обробляються з метою:

   • надання Адміністратором послуги, обраної Користувачем шляхом підписки на один із доступних модулів (Рекламодавець, Видавець, Інфлюенсер, e-PR) і прийняття обраного регламенту; правова основа обробки: виконання контракту, в якому Користувач є стороною, зокрема відповідно до ст. 11 ЗУ 2297-VI та ст. 6 п. 1 літ. b GDPR.

   • прямої реклами Адміністратора та суб’єктів, зацікавлених у рекламуванні власних товарів або послуг — відправлення Користувачу комерційної інформації, пов’язаної з Сервісом, новим контентом, доступним через Сервіс, і комерційною інформацією про конференції та навчання, пов’язані з підпискою на обраний модуль; підставою для обробки є, зокрема, ст. 11 ЗУ 2297-VI та ст. 6 п. 1 літ. f GDPR.

  3. Персональні дані користувачів, які реєструються для ньюслеттера, доступного на вкладці Бази знань, обробляються з метою:

   • прямої реклами Адміністратора та суб’єктів, зацікавлених у рекламуванні власних товарів або послуг, — відправлення Користувачам комерційної інформації, пов’язаної з Сервісом, новим контентом, доступним через Сервіс, і комерційною інформацією про конференції та навчання, пов’язані із вкладкою Бази Знань; підставою для обробки є юридично обґрунтований інтерес адміністратора та третіх сторін, зокрема ст. 11 ЗУ 2297-VI та ст. 6 п. 1 літ. f GDPR.

  4. Служба ньюслеттера, зазначена в пункті 2, запускається через форму, доступну на Сервісі, а потім після натискання на посилання, що надсилається на адресу електронної пошти, надану Користувачем під час підписки. Користувач може в будь-який час відмовитися від цієї послуги та негайно надіслати відповідний запит Адміністратору. Кожне з повідомлень, надісланих Адміністратором як частина служби ньюслеттера, містить посилання для припинення послуги таким чином (опція відключення). Адміністратор через відповідні повідомлення, надіслані на адресу електронної пошти, надану Користувачем, підтверджує як початок, так і припинення дії служби розсилки.Zmluva môže byť obsiahnutá len v slovenskom jazyku.

  5. Персональні дані Користувачів, які реєструються для розсилки для журналістів, доступні в рамках http://www.biuroprasowe.pl/newsletter-dziennikarze, обробляються для цілей:

   • надсилання на адресу електронної пошти, наданої Користувачем, інформації про нові прес-релізи, додані користувачами платформи WhitePress; підставою для обробки тут є згода Користувача, надана у згаданій вище меті шляхом вибору відповідного прапорця, відповідно до ст. 11 ЗУ 2297-VI та ст. 6 п. 1 літ. а GDPR.

  6. Надання даних Користувачем як частина реєстрації, зазначеної в пункті 2.2, є необхідною умовою надання послуги.

  7. Надання даних (адреси електронної пошти) Користувачем як частина реєстрації, зазначеної в пунктах 2.3 та 2.4, є необхідною умовою для отримання інформації, що надсилається електронною поштою.

  8. Адміністратор збирає такі персональні дані: ваше ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону, домашню адресу, ім'я користувача та пароль, відгук, відомості про пристрій, вік, стать і мову, номер банківського рахунку, дані кредитної картки та іншу подібну фінансову інформацію і супутню інформацію, зокрема фотографії. Ми також зберігаємо інформацію про Ваші згоди, уподобання та налаштування, пов'язані, зокрема, з даними про місцезнаходження, маркетингом і наданням особистих даних.

  9. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях і професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, окрім випадків передбачених ЗУ 2297-VI та GDPR.

  10. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог законодавства.

  11. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та GDPR або неспроможна їх забезпечити.

  12. Суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, подає запит щодо доступу до персональних даних (надалі — «запит») володільцю бази персональних даних.

  13. У запиті зазначаються:

   • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);

   • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

   • прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

   • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

   • перелік персональних даних, що запитуються;

   • мета запиту.

  14. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів від дня його надходження.
  15. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або що відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
  16. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів від дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
  17. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані дотримуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації.
  18. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається в разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів від дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.
  19. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.
  20. У повідомленні про відстрочення зазначаються:
   • прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

   • дата відправлення повідомлення;

   • причина відстрочення;

   • строк, протягом якого буде задоволене запит.

  21. Відмова в доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

  22. У повідомленні про відмову зазначаються:

   • прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє в доступі;

   • дата відправлення повідомлення;

   • причина відмови.

  23. Рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

  24. Отримувачем персональних даних Користувачів, зареєстрованих на Сервісі (пункт 2.2), у зв’язку з наданням послуг на основі відповідних положень, розміщених на Сервісі, на підставі доручення обробляти дані, є:

   • інші суб’єкти, які беруть участь у наданні послуг, зокрема Журналісти, Інфлюенсери, Рекламодавці, Видавці та компанія Netsprint sp. як володіє правом на систему ContentStream;

   • інші суб’єкти, яким також доручають обробку персональних даних для того, щоб забезпечити обробку замовлень, виставлення рахунків і виконання договору, на час, необхідний для досягнення цієї мети, зокрема бухгалтерія, системи платіжних послуг, хостингові компанії, сервісні компанії бухгалтерського програмного забезпечення.

  25. Отримувачем даних усіх Користувачів, які надали свої персональні дані в рамках реєстрації, зазначеної в пп. 2.2, 2.3, 2.4, є, на підставі доручення обробляти дані, є оператори поштових систем, яких Адміністратор використовує для відправлення електронної пошти — лише в мірі та для цілей, зазначених у пп. 2.2., 2.3., 2.4.

  26. Якщо у зв’язку з наданням послуг Користувач надає Адміністратору персональні дані, які стосуються осіб, що не входять до його структури, яку він адмініструє, — таких, як клієнт, користувачі Інтернету, — то Адміністратор зможе обробляти їх у рамках доручення обробки даних, на що буде потрібен договір на обробку даних.

  27. Користувач, відповідно до своїх рішень і заяв (згоди), поданих на етапі реєстрації або використання Сервісу, може також висловити згоду на:

   • надсилання комерційної інформації щодо прямого рекламування послуг або товарів, пропонованих Адміністратором або його діловими партнерами, зокрема ньюслеттерів, адресованих призначеному отримувачу через електронні засоби зв’язку, зокрема електронну пошту, з використанням даних, отриманих Адміністратором при реєстрації або використанні Сервісу;

   • використання автоматичних систем виклику для згаданих вище цілей.

  28. Відсутність зазначеної вище згоди не дозволяє Адміністратору надсилати комерційну інформацію в електронному вигляді, включно з розсилкою новин.

  29. Персональні дані користувачів зберігатимуться доти, доки Користувач не скористається правом, що приводить до припинення обробки його персональних даних (див. пункт 4), скасує згоду користувача на їх обробку, скасує підписку на розсилку або видалить профіль Користувача з Сервісу.

 3. Обробка персональних даних з позиції інфлюенсер-маркетингу
  1. Обробка персональних даних осіб, котрі знаходяться у пошуковій системі WhitePress, здійснюється на підставі ст. 6 абз. 1 п. F Загального регламенту про захист даних (англ. GDPR, пол. RODO) у зв’язку з законним інтересом Адміністратора, що полягає у просуванні власних продуктів та послуг, в т.ч. – внесення особи до пошукової системи і забезпечення можливості для рекламодавців обрати конкретну особу у якості найкращого інфлуенсера та проводити рекламну кампанію за участю обраної особи. Законною метою Адміністратора є також встановлення, відшкодування та охорона претензій, що виникли в процесі обробки персональних даних, у разі їх виникнення (ст. 6 абз. 1 п. f GDPR).

 4. Відмова від відповідальності
  1. Політика конфіденційності не поширюється на веб-сайти та компанії, чиї контактні дані надані та/або розміщені на Сервісі.

  2. Усі оголошення, реклама чи інший подібний контент, розміщені на Сервісі, призначені виключно для інформаційних цілей, не є офертою чи публічним договором у розумінні положень Цивільного кодексу України і не можуть бути підставою для будь-яких претензій до WhitePress Sp. z o.o.

  3. Сервіс було створено, щоб допомагати досягати успіху в ефективному просуванні рекламних кампаній. Ми рекомендуємо не використовувати надані документи беззастережно. Не забувайте уважно читати та детально аналізувати документ, оскільки він може не стосуватися Вашої ситуації, або, по можливості, порівняйте документ з іншими подібними публікаціями або зверніться до адміністраторів сервісу. Сервіс не несе відповідальності за контент, розміщений на форумі, у коментарях чи в інший спосіб.

 5. Права користувачів Сервісу, пов’язані з обробкою їхніх персональних даних.
  1. Користувач має право отримати від Адміністратора підтвердження того, чи обробляються особисті дані, що стосуються безпосередньо його, і якщо так, то має право на доступ до них і на таку інформацію:

   • мета й підстави обробки персональних даних;

   • категорії відповідних персональних даних;

   • джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних;

   • відомості щодо отримувачів або категорії отримувачів, яким персональні дані були або будуть оприлюднені, зокрема про отримувачів у третіх країнах або міжнародних організаціях;

   • період зберігання персональних даних, а якщо це неможливо, — критерії визначення цього періоду;

   • місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних;

   • склад персональних даних;

   • дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

   • відомості про право вимагати від Адміністратора виправити, видалити або обмежити обробку персональних даних, що стосуються суб’єкта даних, і заперечувати проти такої обробки;

   • відомості про право подати скаргу до Уповноваженого або наглядового органу;

   • відомості про автоматизоване прийняття рішень, включно із профілюванням, згаданим у ст. 22 п. 1 і 4 GDPR, а також важлива інформація про правила їх прийняття, а також про важливість і очікувані наслідки такої обробки для суб’єкта даних — в даний час Адміністратор не бере на себе та не планує здійснювати таких заходів.

  2. Користувач має право отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.

  3. Користувач має право пред’являти вмотивовану вимогу Адміністратору із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

  4. Користувач має право пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

  5. Користувач має право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи.

  6. Користувач має право звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду або наглядового органу.

  7. Користувач має право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

  8. Користувач має право вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.

  9. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних.

  10. Користувач має право знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

  11. Користувач має право на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  12. Користувач має право вимагати від Адміністратора негайного виправлення персональних даних, які стосуються його, що є неправильними. Враховуючи цілі обробки, суб’єкт даних має право вимагати доповнення неповних персональних даних, зокрема шляхом надання додаткової заяви.

  13. Користувач має право вимагати від Адміністратора негайного виправлення персональних даних, які стосуються його, а Адміністратор зобов’язаний видалити персональні дані без зайвих затримок, якщо настає одна з таких обставин «права на забуття»:

   • особисті дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або оброблені іншим чином відповідно до ч. 2. п. 2. ст. 15 ЗУ 2297-VI;

   • суб’єкт даних відкликав згоду, на якій базується обробка і відповідно до ст 6 п. 1 літ. А GDPR не існує іншої правової підстави для обробки;

   • суб’єкт даних подає заперечення за статтею 21 п. 1 GDPR та/або ч. 11. п. 2 статті 8 ЗУ 2297-VI проти оформлення та не існує переважаючих законних підстав для обробки або суб’єкт даних має заперечення за ст. 21 п. 2 GDPR проти обробки;

   • особисті дані було оброблено незаконно;

   • персональні дані повинні бути видалені для того, щоб виконати юридичне зобов’язання відповідно до законодавства України чи законодавства Союзу або законодавства держави-члена, до якої потрапляє Адміністратор;

   • особисті дані були зібрані у зв’язку з наданням послуг інформаційного суспільства, як зазначено у ст. 8 р. 1 GDPR.

  14. Суб’єкт даних має право вимагати від Адміністратора обмежити обробку в таких випадках:

   • Користувач ставить під сумнів правильність персональних даних — на період, що дає Адміністратору змогу перевірити правильність цих даних;

   • обробка є незаконною і Користувач виступає проти видалення персональних даних, вимагаючи замість цього обмеження їх використання;

   • Адміністратору більше не потрібні персональні дані для обробки, але вони потрібні користувачеві для встановлення, затвердження або захисту заяв;

   • Користувач подав заперечення за ч. 11. п. 2 статті 8 ЗУ 2297-VI або ст. 21 п. 1 GDPR щодо обробки — доки не буде визначено, чи законні підстави з боку Адміністратора переважають підстави для заперечення суб’єкта даних.

  15. Суб’єкт даних має право отримувати від Адміністратора особисті дані у структурованому, широко використовуваному, машинозчитуваному форматі, і він має право надіслати такі особисті дані іншому адміністратору без будь-яких перешкод від Адміністратора, якщо:

   • обробка здійснюється на підставі згоди відповідно до ст. 11 ЗУ 2297-VI або до ст. 6 п. 1 літ. а GDPR або за договором відповідно до ст. 6 п. 1 літ. b GDPR; і

   • обробка здійснюється автоматизованим способом.

    Користувач має право вимагати, щоб особисті дані були відправлені адміністратором безпосередньо іншому адміністратору, якщо це технічно можливо.

  16. Користувач має право у будь-який час оскаржувати обробку своїх персональних даних Адміністратором для потреб прямої реклами, включаючи профілювання, в тій мірі, в якій обробка пов’язана з таким прямим рекламуванням.

  17. Користувач має право подати скаргу до наглядового органу — Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини у сфері захисту персональних даних або наглядового органу із захисту персональних даних.

  18. Після входу до Сервісу Користувач може змінити свої особисті дані, зібрані під час реєстрації та використані для входу до Сервісу. Користувач може також відмовитися від отримання ньюслеттера самостійно або повністю видалити свій профіль із Сервісу, звернувшись до відділу обслуговування клієнтів за електронною адресою ukraine@whitepress.com. Кожне з повідомлень, надісланих Адміністратором як частина служби ньюслеттера, містить посилання для припинення послуги таким чином (опція відключення).

  19. У випадку, якщо Ваші персональні дані обробляються на підставі згоди (тобто відповідно до ст. 11 ЗУ 2297-VI або статті 6 (1) (а) GDPR), ви можете відкликати свою згоду в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.

  20. Контакт Користувача з Адміністратором, включно з використанням прав Користувача, здійснюється за допомогою таких каналів зв’язку:

   • Електронна адреса: ukraine@whitepress.com

    Поштова адреса: вул. Машинобудівна, 50 03067 м.Київ Україна

    i

   • Електронна адреса: redakcja@whitepress.pl

    Поштова адреса: ul. Legionów 26/28, Bielsko – Biała (43-300)

 6. Інформація про файли cookies

  1. Сервіс використовує файли cookies, які є інформаційними файлами, що зберігаються локально на комп’ютері Користувача, який переглядає вміст Сервісу та використовує послуги, пропоновані в ньому.

  2. Суб’єкти, які розміщують cookies на кінцевому пристрої Користувача Сервісу, — це Адміністратор і:

   • Google Inc., що базується в Маунтін-В’ю, Каліфорнія, США. Щоб дізнатися більше про політику конфіденційності цього адміністратора, натисніть тут:

    https://policies.google.com/privacy;

   • Facebook Inc., що базується в Менло-Парк, Каліфорнія, США. Щоб дізнатися більше про політику конфіденційності цього адміністратора, натисніть тут:

    https://www.facebook.com/policy.php;

   • Twitter, Inc., що базується за адресою: 1355 Market Street, Suite 900, Сан-Франциско, 94103, США. Щоб дізнатися більше про політику конфіденційності цього адміністратора, натисніть тут:

    https://twitter.com/en/privacy.

  3. Суб’єкти, зазначені в пункті 5.2, є адміністраторами персональних даних, що містяться в файлах cookies у значенні ЗУ 2297-VI або GDPR.

  4. Файли cookies зазвичай містять назву веб-сайту, з якого вони походять, час їх зберігання на кінцевому пристрої та унікальний номер.

  5. Інформація, що міститься у файлах cookies, що зберігаються на пристроях користувачів, використовується для таких цілей:

   • аналіз поведінки Користувачів на Сервісі, що дозволяє Сервісові пристосовувати представлені послуги та контент до індивідуальних інтересів, вимог та потреб певного Користувача; підставою для обробки тут є згода Користувача, наведена у зазначеній вище меті, яка виражена шляхом вибору відповідного прапорця (ст. 11 ЗУ 2297-VI або ст. 6 п. 1 літ. а GDPR;

   • файли cookies також використовуються для статистичних цілей для ілюстрації користування сайтом Користувачами, адаптації та оптимізації Сервісу для потреб Користувачів та створення статистики Сервісу;

   • забезпечення безпеки та надійності Сервісу;

   • дані, що зберігаються у файлах cookies, використовуваних для цілей, зазначених у пункті 5.5, обробляються на підставі юридично обґрунтованого інтересу Адміністратора.

  6. Сервіс використовує сеансові файли cookies, які видаляються після використання Сервісу та закриття вікна браузера, а також постійні файли cookies, що зберігаються на пристроях, через які Користувач використовує Сервіс протягом певного періоду або до їх видалення.

  7. Дані з файлів cookies зберігатимуться залежно від типу файлів: на час використання Сервісу (сеансові файли), доки Користувач не скористається правами, що приводять до припинення обробки його персональних даних (див. Пункт 4), або до скасування згоди Користувача на їх обробку.

  8. Пункт 4 відповідно застосовується до персональних даних, що містяться у файлах cookies.

  9. Користувач може самостійно і в будь-який час змінити налаштування файлів cookies, вказавши умови для їх зберігання і доступ до файлів cookie на пристрої Користувача. Зміни до налаштувань, зазначених у попередньому реченні, користувач може здійснювати за допомогою налаштувань веб-браузера або за допомогою конфігурації служби. Ці налаштування можуть бути змінені, зокрема, таким чином, щоб блокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або повідомляти, коли файли cookie розміщуються на пристрої користувача. Докладна інформація про можливості та способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузера).

   Ви можете керувати своєю згодою на обробку файлів cookies, натиснувши ТУТ