Vědomostní báze » Blog » SEO

Google Analytics pro začátečníky

Aktualizováno: 2016-07-18  
(10 minut čtení)
Nedílnou součástí SEO aktivit je analýza návštěvnosti vašich stránek. Nebýt této analýzy, stěží byste odhadli, zda jsou vámi podnikané aktivity efektivní nebo nikoliv. Google Analytics představuje sadu statistik, které umožňují návštěvnost vašich stránek prozkoumat v různých souvislostech. Je to nástroj od Googlu, poskytovaný zcela zdarma, má přitom celou řadu funkcionalit. V tomto článku se dozvíte jak jej používat.

Obsah

Co je Google Analytics a jak funguje?

Google Analytics je systém vzájemně propojených statistik, jenž shromažďuje údaje o uživatelích, kteří vaše stránky navštívili. Sledování je možné díky umístění na stránkách speciálního měřicího kódu JavaScript, který v okamžiku návštěvy sbírá data o uživateli a přeposílá je Google Analytics. Shrnutí a srovnání těchto údajů uvidíte v dílčích reportech GA, které si buď nastavíte sami, nebo použijete předpřipravené šablony. Co všechno se o svých uživatelích z Google Analytics dozvíte?

 • akvizice, tedy jak si vás uživatelé našli (pomocí vyhledávače, odkazu z dalších stránek nebo zadáním webové adresy přímo do vyhledávače)
 • v jaké lokalitě se nacházeli (země, město)
 • jaký software k tomu použili (operační systém, prohlížeč, druh zařízení)
 • jak se na stránkách chovali (jak dlouho se na vybrané stránce zdrželi, kolik podstránek navštívili)

Všechny tyto informace, pokud je dokážete správně analyzovat a vyhodnotit, mohou být užitečné pro zkvalitnění a přizpůsobení webu potřebám uživatelů.

Jak začít s Google Analytics?

Propojení webových stránek se službou Google Analytics probíhá stejně jako v případě Google Search Console. Musíte mít Google účet, nemusí se přitom jednat o Gmail. Prostřednictvím tohoto účtu přidáte na svůj web službu Google Analytics. Sledovací kód je nutno přidat na všechny podstránky. Pro přidání kódu Google Analytics se přihlaste na adrese: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/a klikněte záložku Správce. V této záložce zvolte možnost Vytvořit nový účet. Zadejte název účtu a www adresu. Vzápětí obdržíte měřicí kód, který umístíte na svých stránkách. Co se samotné instalace týče, systémové pokyny přepošlete svému webmasterovi.

Formulář pro přidání nového účtu Google Analytics

Ukázkový měřicí kód JavaScript, který přidáte na stránky


Níže najdete stručnou charakteristiku některých reportů dostupných ve statistikách Google Analytics.
 

"V reálném čase" - co se momentálně děje na vašich stránkách?

V záložce V reálném čase najdete údaje aktualizované v reálném čase, týkající se uživatelů, kteří se na stránkách zrovna nachází. V sekci Přehled jsou shromážděny nejdůležitější údaje ohledně:

 • počtu uživatelů, kteří si vaše stránky zrovna prohlížejí
 • způsobu, jakým se tito uživatelé na stránky dostali
 • lokality, v níž se tito uživatelé zrovna nachází
 • toho, zda si stránky prohlížejí na mobilním zařízení nebo na PC
 • toho, které podstránky navštívili

Údaje dostupné v záložce V reálném čase mohou být užitečné obzválšť v případě, že na vaše stránky odkazoval nějaký navštěvovanější web a očekáváte velký „příliv“ uživatelů.Záložka V reálném čase v Google Analytics


Statistiky V reálném čase

Cílové publikum – profil uživatelů, kteří vaše stránky navštívili

V záložce Cílové publikum najdete detailní údaje k uživatelům, kteří navštívili vaše stránky. Budete tak schopni zjistit:

 • ve kterých zemích se uživatelé zrovna nachází (záložka Geografické údaje > Lokalita)
 • jaký je poměr nových uživatelů vůči vracejícím se (záložka Chování > Noví vs. vracející se)
 • který operační systém a prohlížeč tito uživatelé používají (záložka Technologie > Prohlížeč a operační systém)


Reporty v menu Cílové publikum v Google Analytics


Díky těmto informacím budete schopni ještě lépe přizpůsobit svoje stránky potřebám jejich uživatelů.

 • Pokud třeba zaznamenáte vysokou návštěvnost z dané země, můžete zvážit novou jazykovou verzi svých stránek určenou pro uživatele v dané lokalitě.
 • Díky údajům k používaným prohlížečům a operačním systémům můžete otestovat verze stránek určené pro jednotlivé prohlížeče a zkvalitnit tak způsob jejich načítání a zobrazení v daném prohlížeči.
 • Pokud zaznamenáte větší návštěvnost z mobilních zařízení, měli byste věnovat pozornost mobilní verzi svých stránek.

Statistiky k lokalitě uživatelů, kteří vaše stránky navštívili


Srovnání počtu nových vs. vracejících se uživatelůKlasifikace uživatelů podle používaného zařízení

Akvizice – odkud uživatelé na vaše stránky přichází?

Statistiky v kategorii Akvizice

Další typ informací, které díky reportům Google Analytics získáte, se týkají zdrojů návštěvnosti. Existují následující kanály návštěvnosti stránek:

 • Direct – přímá návštěvnost, tedy případy, kdy uživatelé zadali adresu stránek přímo do vyhledávače nebo si vaše stránky přidali do záložek.
 • Organic Search – návštěvnost z neplacených (organických) výsledků vyhledávání. Do této kategorie spadají všechny návštěvy z výsledků vyhledávání v jednotlivých webových prohlížečích.
 • Referral – návštěvy z ostatních webových stránek. Všechny případy, kdy uživatel kliknul odkaz na vaše stránky, umístěný na jiném webu.
 • Social – návštěvy ze sociálních sítí: Facebook, Twitter, Google+ apod.
 • Paid Search – návštěvy z reklam Google AdWords nebo ostatních placených inzerátů.

 


Různé kanály návštěvnosti

Kromě toho v rámci každého kanálu lze rozlišit následující zdroje:

 •  Organic Search
  • Google
  • Bing
  • Yahoo
 • Social
  • Facebook
  • Twitter


Jednotlivé kanály návštěvnosti včetně konkrétních zdrojů


Z údajů shromážděných v záložce Akvizice lze odvodit následující informace:

 • kolik návštěv z jednotlivých kanálů vaše stránky zaznamenaly (záložka Kanály)
 • jaké jsou zdroje návštěvnosti stránek (záložka Veškerá návštěvnost)
 • ze kterých externích stránek chodí uživatelé nejčastěji (Záložka Všechny odkazy)

Právě v kategorii Akvizice najdete nejvíce informací o tom, jak si vaše stránky vedou ve výsledcích vyhledávání.

Jaký podíl návštěvnosti na stránkách zajišťuje Google?

Návštěvnost vašich stránek by měla v ideálním případě pocházet z několika různých zdrojů, nejen organických výsledků vyhledávání. V případě, že se změní algoritmus Google a klesne tak umístění vašich stránek v žebříku výsledků, případné následky nebudou tak nepříjemné. Informace o zdrojích vyhledávání najdete v záložce Veškerá návštěvnost > Zdroj/médium.


Podíl návštěvnosti z vyhledávače Google tvoří cca 20% celkové návštěvnosti těchto stránek

Zaznamenali jste prudký pokles nebo nárůst návštěvnosti?

Prudký pokles návštěvnosti z organických výsledků vyhledávání na Google většinou znamená, že vaše stránky byly penalizovány vyhledávačem. Dalším důvodem může být výskyt četných chyb na webu nebo dlouhodobá porucha serveru. Ať už je důvod jakýkoli, bude nutné s tím něco udělat. Pro získání co nejrelevantnějšího přehledu o změnách návštěvnosti z výsledků vyhledávání na Google zvolte meziroční srovnání. Stačí kliknout Veškerá návštěvnost, z možností uvedených v tabulce zvolit google/organic a nastavit vhodný časový úsek (nahoře vpravo).


Viditelný pokles návštěvnosti z organických výsledků vyhledávání Google – důsledek penalizace stránek

Na které podstránky uživatelé na základě organických výsledků chodí nejčastěji?

Informace o tom, kolik uživatelů vaše stránky z výsledků vyhledávání navštíví, vám většinou nestačí. Vyplatí se zjistit, na které konkrétní podstránky vašeho webu uživatelé na základě výsledků vyhledávání chodí. Berte to jako prakticky uplatnitelnou nápovědu, jaký obsah uživatelé na vašich stránkách hledají a které podstránky jsou nejlépe optimalizovány z hlediska SEO. Pro zobrazení statistik nejnavštěvovanějších podstránek zvolte záložku Veškerá návštěvnost a pak klikněte na odkaz google / organic. Rozklikněte položku Sekundární dimenze, pak Chování, zvolte kritérium Cílová stránka vyhledávání, podle níže uvedeného obrázku.


Jak zobrazit údaje k cílovým stránkám vyhledávání podle výsledků Google
 

O čem vypovídají odkazy?

Jak jsme se už zmínili, čím více zdrojů návštěvnosti stránek, tím lépe. Rozhodně byste se neměli omezit na výsledky vyhledávání Google. Skvělým způsobem, jak na stránky přitáhnout další uživatele, může být spolupráce s ostatními weby nebo vkládání odkazů na diskuzní fóra. Jak zjistit zdroje návštěvnosti z ostatních stránek? Stačí otevřít report Referral (všechny odkazy).Stránky, ze kterých uživatelé přicházejí nejčastěji

Chování - co uživatelé na vašich stránkách dělají?

Údaje obsažené v tomto reportu nabízí přehled o tom, jak dlouho se uživatelé na vašich stránkách zdrží, na kterých podstránkách tráví nejvíce času a kterým naopak věnují nejmenší pozornost.

Které stránky jsou pro uživatele nejatraktivnější?

Čas strávený na stránkách a procento odchodů poskytují jasnou zpětnou vazbu k tomu, které stránky vaše uživatele zaujaly nejvíce. Procento odchodů je podíl odchodů z webu, ke kterým došlo z určité stránky nebo sady stránek. Tyto údaje jsou shromážděny v záložce Obsah webu > Všechny stránky.


Souhrn informací k angažovanosti uživatelů: počet zobrazení stránek, průměrná doba na stránce, procento odchodů.

Jak se vyvíjí míra okamžitého opuštění stránek?

Míra okamžitého opuštění stránek je koeficient tvořený počtem uživatelů, kteří web opustili již na první stránce, aniž by uskutečnili očekávanou interakci. Vysoká míra okamžitého opuštění nemusí nutně znamenat, že jsou vaše stránky nekvalitní. Naopak: může se stát, že uživatelé okamžitě najdou hledanou informaci a tak stránky opustí. Pokud chcete ověřit, čím je vysoký podíl okamžitého opuštění stránek způsoben, zkuste zavést nějaké změny; změňte třeba grafický design webu. Vysoká míra okamžitého opuštění může znamenat, že nová verze stránek se uživatelům nelíbí. Kompletní statistiky míry okamžitého opuštění stránek najdete zde: Obsah webu > Všechny stránky. V záložce Průzkumník rozklikněte rozbalovací menu a zvolte Míru okamžitého opuštění.
 

Údaje k míře okamžitého opuštění stránek
Vývoj míry okamžitého opuštění stránek po grafickém redesignu stránek.Autor příspěvku: Karol Soja

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit komentáře, které nejsou v souladu s Obchodními podmínkami pro zveřejňování komentářů nebo které jsou v rozporu se zákonem a dobrými mravy.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
Článek ještě nebyl komentován.

Doporučené články