Regulace reklamy hazardních her

Aktualizováno: 2023-02-13
Regulace reklamy hazardních her
Hazardní hry v širším slova smyslu jsou příkladem odvětví, které musí brát v úvahu mnoho omezení. K podnikání v oblasti hazardních her je nutné povolení, což je výjimka ze svobody hospodářské činnosti platné v naší zemi. Jedním z omezení je plošný zákaz reklamy a propagace, jehož nedodržení může vést k trestní odpovědnosti.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Obsah

Definice hazardních her

Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do níž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje a v níž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Mezi hazardní hry zařazujeme: loterii, kursovou sázku, totalizátorovou hru, bingo, technickou hru, živou hru, tombolu a turnaj malého rozsahu.

Provozování hazardních her na území České republiky

Problematiku hazardních her upravují ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

Provozování reklamy o hazardní hrách

Obsahem reklamy může být informace poutající na hazardní hru, k jejímuž provozování Ministerstvo financí České republiky udělilo povolení k provozování hazardních her. Pak je taková reklama na libovolné české internetové stránce přípustná, samozřejmě za předpokladu, že reklama nebude v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Reklama na hazardní hry musí splňovat tyto 3 podmínky:

  • Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti.
  • Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.
  • Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.

WhitePress s.r.o. neakceptuje publikace od společností podnikající v oblasti hazardních her, které nejsou na seznamu. Přehled subjektů, jimž bylo Ministerstvem financí České republiky uděleno povolení k provozování hazardních her prostřednictvím internetu, je přístupný na stránce ministerstva financí České republiky.

Jak získat povolení k provozování hazardní hry?

Pokud chcete publikovat na českých internetových stránkách o jakýchkoli hazardních hrách a nejste na výše zmíněném seznamu, musíte požádat o povolení k provozování hazardní hry. Dodržujte prosím následující postup:

  1. Stáhněte a přečtěte si Metodické pokyny k vyplnění žádosti.
  2. Stáhněte a vyplňte si formulář žádosti o vydání povolení.
  3. K žádosti je potřebný kolek v hodnotě 5000, - Kč. Informace ohledem získání kolků naleznete zde. Případně je možné správní poplatek zaplatit přímo na bankovní účet MFČR : 3711-14027001/0710, variabilní symbol: 34, do poznámky pro příjemce žadatel uvede identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj a druh hazardní hry, o jehož povolení žadatel žádá.
  4. Řádně vyplněný a podepsaný formulář doručit poštou na adresu:

Ministerstvo financí

Státní dozor nad hazardními hrami

Letenská 15

118 10 Praha 1 – Malá Strana

Česká republika

 

nebo elektronicky:

podatelna@mfcr.cz

Získáním povolení jste zařazeni do whitelistu Ministerstva financí České republiky!

Sankce za nedodržení zákona o hazardních hrách

V případě porušení zákazu reklamy na hazardní hry, které jsou provozovány bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, může být fyzické osobě, jakožto šiřiteli, zadavateli nebo zpracovateli reklamy, uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč. Právnické osobě a podnikající fyzické osobě hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč.

Pokud poruší fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené pro obsah reklamy, která není zakázaná, hrozí jí pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
  • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články