Regulace reklamy hazardních her

Aktualizováno: 2023-02-13
Regulace reklamy hazardních her
Hazardní hry v širším slova smyslu jsou příkladem odvětví, které musí brát v úvahu mnoho omezení. K podnikání v oblasti hazardních her je nutné povolení, což je výjimka ze svobody hospodářské činnosti platné v naší zemi. Jedním z omezení je plošný zákaz reklamy a propagace, jehož nedodržení může vést k trestní odpovědnosti.
Publikujte své články u nás. dnes.
Zaregistrovat se zdarma

Obsah

Definice hazardních her

Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do níž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje a v níž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Mezi hazardní hry zařazujeme: loterii, kursovou sázku, totalizátorovou hru, bingo, technickou hru, živou hru, tombolu a turnaj malého rozsahu.

Provozování hazardních her na území České republiky

Problematiku hazardních her upravují ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

Provozování reklamy o hazardní hrách

Obsahem reklamy může být informace poutající na hazardní hru, k jejímuž provozování Ministerstvo financí České republiky udělilo povolení k provozování hazardních her. Pak je taková reklama na libovolné české internetové stránce přípustná, samozřejmě za předpokladu, že reklama nebude v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Reklama na hazardní hry musí splňovat tyto 3 podmínky:

  • Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti.
  • Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.
  • Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.

WhitePress s.r.o. neakceptuje publikace od společností podnikající v oblasti hazardních her, které nejsou na seznamu. Přehled subjektů, jimž bylo Ministerstvem financí České republiky uděleno povolení k provozování hazardních her prostřednictvím internetu, je přístupný na stránce ministerstva financí České republiky.

Jak získat povolení k provozování hazardní hry?

Pokud chcete publikovat na českých internetových stránkách o jakýchkoli hazardních hrách a nejste na výše zmíněném seznamu, musíte požádat o povolení k provozování hazardní hry. Dodržujte prosím následující postup:

  1. Stáhněte a přečtěte si Metodické pokyny k vyplnění žádosti.
  2. Stáhněte a vyplňte si formulář žádosti o vydání povolení.
  3. K žádosti je potřebný kolek v hodnotě 5000, - Kč. Informace ohledem získání kolků naleznete zde. Případně je možné správní poplatek zaplatit přímo na bankovní účet MFČR : 3711-14027001/0710, variabilní symbol: 34, do poznámky pro příjemce žadatel uvede identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj a druh hazardní hry, o jehož povolení žadatel žádá.
  4. Řádně vyplněný a podepsaný formulář doručit poštou na adresu:

Ministerstvo financí

Státní dozor nad hazardními hrami

Letenská 15

118 10 Praha 1 – Malá Strana

Česká republika

 

nebo elektronicky:

podatelna@mfcr.cz

Získáním povolení jste zařazeni do whitelistu Ministerstva financí České republiky!

Sankce za nedodržení zákona o hazardních hrách

V případě porušení zákazu reklamy na hazardní hry, které jsou provozovány bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, může být fyzické osobě, jakožto šiřiteli, zadavateli nebo zpracovateli reklamy, uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč. Právnické osobě a podnikající fyzické osobě hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč.

Pokud poruší fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené pro obsah reklamy, která není zakázaná, hrozí jí pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

Vaše komentáře (0)
Redaktoři WhitePress-u si vyhrazují právo odstranit urážlivé komentáře vůči jiným lidem, které obsahují vulgární slova nebo se netýkají témata.
Správcem osobních údajů je WhitePress s.r.o. se sídlem v Petrovicích u Karviné, Dolní Marklovice 392, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely WhitePress s.r.o. a subjekty, které mají zájem uvádět na trh své vlastní zboží nebo služby. Marketingový cíl WhitePress s.r.o. zahrnuje komerční informace o konferencích a školeních souvisejících s obsahem publikovaným v části Znalostní báze.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je legitimní účel sledovaný Správcem a jeho partnery (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR).

Uživatelé mají následující práva: právo požádat o přístup k jejich údajům, právo na jejich opravu, právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenos dat. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně Vašich práv, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
  • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů je WhitePress s.r.o. se sídlem v Petrovicích u Karviné, Dolní Marklovice 392, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely WhitePress s.r.o. a subjekty, které mají zájem uvádět na trh své vlastní zboží nebo služby. Marketingový cíl WhitePress s.r.o. zahrnuje komerční informace o konferencích a školeních souvisejících s obsahem publikovaným v části Znalostní báze.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je legitimní účel sledovaný Správcem a jeho partnery (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR).

Uživatelé mají následující práva: právo požádat o přístup k jejich údajům, právo na jejich opravu, právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenos dat. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně Vašich práv, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Přečíst
Doporučené články