Καλύτερες πρακτικές για τη δομήση διευθύνσεων URL στον ιστότοπό σας

ενημερώθηκε:: 2024-02-02
Τι είναι το URL
Μάθετε πώς οι καλά δομημένες διευθύνσεις URL μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάταξης του ιστότοπού σας στις μηχανές αναζήτησης όπως η Google και να ενισχύσουν την συνολική εμπειρία του χρήστη. Ανακαλύψτε τα μυστικά της σωστής δημιουργίας των διευθύνσεων URL, έτσι ώστε να βελτιώσετε την παρουσία σας στο διαδίκτυο σήμερα και να επωφεληθείτε από τις κατάλληλες στρατηγικές για την ιστοσελίδα σας.
Ξεκινήστε να κερδίζετε σήμερα.
Εγγραφείτε δωρεάν

Περιεχόμενα

Τι είναι το URL

Ο Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων (URL) είναι μια θεμελιώδης έννοια στην επιστήμη των υπολογιστών και στο Διαδίκτυο, που χρησιμεύει ως τυποποιημένος τρόπος εντοπισμού πόρων και πρόσβασής τους στον Παγκόσμιο Ιστό. Εάν αναρωτιέστε τι είναι το URL, είναι ουσιαστικά μια διεύθυνση web που οδηγεί σε έναν συγκεκριμένο πόρο, όπως μια ιστοσελίδα, μια εικόνα, ένα αρχείο ή οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Οι διευθύνσεις URL διαδραματίζουν πολύ κρίσιμο ρόλο στην πλοήγηση στον ιστό, επιτρέποντας στους επισκέπτες αλλά και στα προγράμματα περιήγησης ιστού να βρίσκουν και να ανακτούν εύκολα πληροφορίες από την τεράστια έκταση του Διαδικτύου και τις αναρίθμητες επιλογές που προσφέρει.

Συνοπτικά, μια διεύθυνση URL είναι ένας τυποποιημένος τρόπος διεύθυνσης και εντοπισμού πόρων στο Διαδίκτυο, διασφαλίζοντας ότι τα προγράμματα περιήγησης και οι διακομιστές Ιστού επικοινωνούν αποτελεσματικά για την ανάκτηση και εμφάνιση του ζητούμενου περιεχομένου. Αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της περιήγησης και της Διαδικτυακής πλοήγησης, καθιστώντας το Internet προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη.

Στοιχεία ενός URL (Uniform Resource Locator)

Μια διεύθυνση URL (uniform resource locator) αποτελείται από πολλά στοιχεία που μαζί καθορίζουν την ακριβή τοποθεσία και το πρωτόκολλο για την πρόσβαση σε έναν πόρο στο Διαδίκτυο.

Πρωτόκολλο

Υπάρχουν δύο βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο, το HTTP (Hypertext Transfer Protocol) και το HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Ποιες ομοιότητες παρουσιάζουν και πού διαφέρουν οι δύο αυτές επιλογές;

Το HTTP είναι το πρότυπο πρωτόκολλο για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ ενός πελάτη (συνήθως ενός προγράμματος περιήγησης ιστού) και ενός διακομιστή ιστού. Είναι ένα απλό και γρήγορο πρωτόκολλο, αλλά δεν παρέχει κρυπτογράφηση δεδομένων, καθιστώντας το λιγότερο ασφαλές. Είναι κατάλληλο για γενική περιήγηση στο Διαδίκτυο, αλλά όχι για τη μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών όπως τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας.

Το HTTPS είναι μια επέκταση του HTTP που προσθέτει ένα στρώμα ασφάλειας μέσω κρυπτογράφησης. Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) για την κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μετάδοση των πληροφοριών σελίδας, καθιστώντας τα μη αναγνώσιμα από πιθανούς υποκλοπές. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια των Διαδικτυακών συναλλαγών, για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων χρήστη (π.χ. πληροφορίες πιστωτικών καρτών) και για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή.

Συνοψίζοντας, ενώ το HTTP και το HTTPS εκτελούν την ίδια βασική λειτουργία μετάδοσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, το HTTPS το πραγματοποιεί με πρόσθετα επίπεδα ασφάλειας, καθιστώντας το προτεινόμενο πρωτόκολλο για χρήση σε κάθε ιστότοπο.

Subdomain

Ένα subdomain, δηλαδή ένας υποτομέας, είναι ένα μέρος ενός ονόματος τομέα που προηγείται του κύριου τομέα. Επιτρέπει την οργάνωση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του ιστότοπου σε διακριτές ενότητες. Για παράδειγμα, στο "blog.example.com", το "blog" είναι το subdomain, το οποίο φιλοξενεί περιεχόμενο χωριστά από τον κύριο ιστότοπο "example.com".

Από πλευράς SEO, τα υποτομείς θεωρούνται ως ξεχωριστά domain.

Domain name

Το domain name, δηλαδή το όνομα τομέα, είναι μια αναγνώσιμη από τον άνθρωπο διεύθυνση που αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη τοποθεσία στο Internet. Υπάρχουν καλές πρακτικές για την ονομασία τομέων και αυτές περιλαμβάνουν τη διευκρίνιση, την συντομία και την εύκολη απομνημόνευσή τους.

Θα πρέπει αντιθέτως να αποφύγετε σύνθετα ή μακροσκελή ονόματα. Η διαχείριση των ονομάτων τομέων βρίσκεται στο Σύστημα Ονομάτων Τομέα (DNS), το οποίο μεταφράζει τα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο ονόματα τομέα σε διευθύνσεις IP, που πρέπει και καλούνται να κατανοήσουν οι υπολογιστές και οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google.

Οι επεκτάσεις τομέα, γνωστές επίσης ως επιθήματα τομέα ή τομείς ανώτατου επιπέδου (TLD), αποτελούν μέρος των ονομάτων τομέα και υποδεικνύουν τον σκοπό ή την προέλευση του ιστότοπου. Τα πιο κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 • Γενικά TLD (gTLD): Χρησιμοποιούνται ευρέως, π.χ., .com, .org, .net.

 • Κωδικός χώρας TLD (ccTLD): Ειδικά για χώρες ή εδάφη, π.χ., .gr (Ελλάδα), .uk (Ηνωμένο Βασίλειο).

 • Νέα gTLD: Διάφορες επιλογές όπως .app, .blog και .guru που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η επιλογή της σωστής επέκτασης τομέα είναι ζωτικής σημασίας για το brand, τη συνάφεια και το κοινό-στόχο. Συνιστάται να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο domain name που να ευθυγραμμίζεται με το περιεχόμενο του ιστότοπού σας, διευκολύνοντας τους επισκέπτες να βρίσκουν και να θυμούνται το site σας στο Διαδίκτυο.

URL Path (Slug)

Οι διαδρομές και οι παράμετροι URL είναι βασικά στοιχεία σε κάθε διεύθυνση URL, βοηθώντας στον καθορισμό της τοποθεσίας και των λεπτομερειών ενός συγκεκριμένου πόρου σε έναν διακομιστή ιστού.

 • Διαδρομή URL: Είναι ένα μέρος της διεύθυνσης που ακολουθεί το όνομα τομέα και τυπικά αντιπροσωπεύει τη δομή του αρχείου ή του καταλόγου στον διακομιστή. Βοηθά στην οργάνωση του περιεχομένου σε έναν ιστότοπο και καθορίζει ποια σελίδα ή πόρο θα πρέπει να παρέχει ο διακομιστής ιστού. Για παράδειγμα, στο "https://www.example.com/products/electronics," "/products/electronics" είναι η διαδρομή διεύθυνσης URL, που υποδεικνύει ότι ο χρήστης ζητά τη σελίδα "ηλεκτρονικά" στην ενότητα "προϊόντα" του ιστότοπου. Οι διαδρομές URL μπορεί να είναι ιεραρχικές, με πολλαπλά επίπεδα καταλόγων ή υποκαταλόγων.

 • Παράμετροι URL: Πρόκειται για πρόσθετα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη διεύθυνση URL μετά από ένα ερωτηματικό (?). Χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση πληροφοριών στον διακομιστή, συνήθως με τη μορφή ζευγών κλειδιών-τιμών. Για παράδειγμα, στο "https://www.example.com/search?q=URL," το "?q=URL" αντιπροσωπεύει μια παράμετρο όπου το "q" είναι το κλειδί και το "URL" είναι η αντίστοιχη τιμή. Οι παράμετροι χρησιμοποιούνται συνήθως σε ερωτήματα αναζήτησης, φόρμες και δημιουργία δυναμικού περιεχομένου. Μπορούν να συμπεριληφθούν πολλές παράμετροι σε μια διεύθυνση URL, διαχωρισμένες με συμπλεκτικά σύμβολα (&).

Οι διαδρομές και οι παράμετροι συνεργάζονται για να επιτρέψουν το δυναμικό content ιστού και την αποτελεσματική ανάκτηση πόρων. Διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία φιλικών προς τον χρήστη και διαδραστικών εφαρμογών ιστού, επιτρέποντας στους ιστότοπους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα αιτήματα των χρηστών.

Βέλτιστες πρακτικές όταν δημιουργείτε διευθύνσεις URL

Οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία διευθύνσεων URL είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση της πλοήγησης, της ορατότητας στις μηχανές αναζήτησης όπως η Google, καθώς και για την ασφάλεια στους ιστότοπους.

 • Διατηρήστε τις διευθύνσεις URL απλές και ευανάγνωστες: Οι σαφείς και συνοπτικές διευθύνσεις είναι φιλικές απέναντι στο χρήστη, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τους επισκέπτες να τις κατανοούν και να τις θυμούνται. Αποφύγετε μεγάλες, δυσνόητες σειρές αριθμών και χαρακτήρων.

 • Χρησιμοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά στρατηγικά: Ενσωματώστε σχετικές λέξεις-κλειδιά σε διευθύνσεις URL για να βελτιώσετε τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO). Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι το όνομα και τα keywords είναι φυσικά ενσωματωμένα και σε στρατηγική θέση. Αποφύγετε μια διεύθυνση που περιέχει πάρα πολλές λέξεις-κλειδιά.

 • Χρησιμοποιήστε παύλες για διαχωρισμό λέξεων: Χρησιμοποιήστε παύλες (-) για να διαχωρίσετε λέξεις εντός διευθύνσεων URL, καθώς οι μηχανές αναζήτησης τις αντιμετωπίζουν ως διαχωριστικά λέξεων. Επίσης αποφύγετε τις υπογραμμίσεις (_) καθώς δεν είναι τόσο φιλικές για το SEO.

 • Αποφύγετε τους ειδικούς χαρακτήρες: Αποφύγετε τη χρήση ειδικών χαρακτήρων όπως &, %, $, @ και άλλα σύμβολα, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα συμβατότητας με προγράμματα περιήγησης και μηχανές αναζήτησης.

 • Κάντε χρήση πεζών γραμμάτων: Χρησιμοποιείτε πάντα πεζά γράμματα μέσα σε ένα URL για την αποφυγή προβλημάτων ευαισθησίας πεζών και κεφαλαίων σε ορισμένους διακομιστές ιστού, τα οποία ίσως προκαλέσουν κατεστραμμένους συνδέσμους και σφάλματα 404 που πρέπει να αποτρέψετε.

 • Διατηρήστε τις διευθύνσεις URL σύντομες: Οι σύντομες διευθύνσεις URL είναι πιο φιλικές απέναντι στο χρήστη, είναι ευκολότερες στην κοινή χρήση και λιγότερο επιρρεπείς σε σφάλματα κατά την αντιγραφή και επικόλληση.

 • Ενσωματώστε μια λογική δομή: Δομήστε τις διευθύνσεις URL σας ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν την ιεραρχία και την οργάνωση του ιστότοπού σας. Αυτό βοηθά τον χρήστη να κατανοήσει την τοποθεσία στον ιστότοπό σας και διευκολύνει την πλοήγηση.

 • Αποφύγετε τις δυναμικές παραμέτρους όταν είναι δυνατόν: Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε στατικές διευθύνσεις URL με περιγραφικές διαδρομές αντί για δυναμικές διευθύνσεις URL με πολλές παραμέτρους. Μια τέτοια διεύθυνση είναι γενικά πιο φιλική για το SEO και τον χρήστη.

 • Να είστε συνεπείς: Διατηρήστε μια συνεπή δομή διεύθυνσης URL στον ιστότοπό σας. Αυτή η συνέπεια βοηθά στην οργάνωση του ιστότοπού σας και παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήστη, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να προβλέψουν τη δομή.

 • Κρατήστε τις διευθύνσεις URL αιώνιες: μην αλλάζετε τη διεύθυνση URL του ιστοτόπου σας κάθε φορά που ενημερώνετε το περιεχόμενο. Διατηρώντας τες αιώνιες, θα διασφαλίσετε ότι το ενημερωμένο περιεχόμενο δεν θα αποκλειστεί από τον δείκτη των μηχανών αναζήτησης. Αποφύγετε τη χρήση ημερομηνιών στις διευθύνσεις URL σας, για παράδειγμα 'copywriting-στο-2023', καθώς θα απαιτούν ενημερώσεις με τον καιρό.

Συνοπτικά, η τήρηση αυτών των βέλτιστων πρακτικών URL έχει θετικό αντίκτυπο στην εμπειρία του χρήστη, βοηθά στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης και διασφαλίζει ομαλή πλοήγηση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο σφαλμάτων και ζητημάτων ασφάλειας εκ μέρους σας. Οι καλά δομημένες διευθύνσεις URL συμβάλλουν σε έναν πιο οργανωμένο και φιλικό απέναντι στον χρήστη ιστότοπο.

URLs και SEO

Οι διευθύνσεις URL διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο SEO (Search Engine Optimization) και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αναζήτηση και τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας. Δείτε πώς επηρεάζουν το SEO:

 • Συμπερίληψη λέξεων-κλειδιών: Η συμπερίληψη σχετικών λέξεων-κλειδιών στη διεύθυνση URL ίσως επηρεάσει θετικά την κατάταξή σας στις μηχανές αναζήτησης. Όταν οι μηχανές αναζήτησης αναλύουν μια διεύθυνση URL, αναζητούν λέξεις-κλειδιά για να κατανοήσουν το content στις ιστοσελίδες. Οι σωστά επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά στη διεύθυνση URL μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστοίχιση των ερωτημάτων των χρηστών και στη βελτίωση της ορατότητας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Φιλικές στον χρήστη διευθύνσεις URL: Οι εύχρηστες διευθύνσεις URL που είναι συνοπτικές, περιγραφικές και ευανάγνωστες προτιμώνται τόσο από τις μηχανές αναζήτησης όσο και από τους χρήστες. Μια σαφής και ευανάγνωστη διεύθυνση URL βελτιώνει τις αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, καθώς οι χρήστες είναι πιο πιθανό να κάνουν κλικ σε συνδέσμους και κατ' επέκταση σελίδες που έχουν νόημα για αυτούς.

 • Ιεραρχία και δομή: Η οργάνωση των URL σε μια λογική ιεραρχία που αντικατοπτρίζει τη δομή του ιστότοπού σας ενισχύει το SEO, βοηθώντας τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών σελίδων στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας κατηγορίες και υποκατηγορίες στη διεύθυνση URL πρέπει να υποδείξετε το περιεχόμενο και αυτό λειτουργεί θετικά για εσάς.

 • Αποφυγή διπλότυπου περιεχομένου: Οι σαφείς και συνεπείς διευθύνσεις URL μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή προβλημάτων με διπλότυπο περιεχόμενο. Το duplicate content προκαλεί σύγχυση στις μηχανές αναζήτησης και ενδεχομένως να βλάψει την κατάταξη του ιστότοπου. Η σωστή δομή στη διεύθυνση URL διασφαλίζει ότι κάθε σελίδα έχει μια μοναδική και διακριτή διεύθυνση URL.

 • HTTPS: Οι ασφαλείς διευθύνσεις URL (με χρήση HTTPS) ευνοούνται από τις μηχανές αναζήτησης και μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερη κατάταξη αναζήτησης. Η Google, παραδείγματος χάριν, θεωρεί το HTTPS ως παράγοντα κατάταξης και οι ασφαλείς σελίδες έχουν συχνά προτεραιότητα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Δημιουργώντας την ιδανική διεύθυνση URL

Συμπερασματικά, η διεύθυνση URL είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κομμάτι του SEO και μπορείτε να επωφεληθείτε από τις προοπτικές που παρουσιάζονται για εσάς. Μέσα από τη βελτιστοποίηση των διευθύνσεων URL για τις μηχανές αναζήτησης αλλά και για την εμπειρία χρήστη, συμπεριλαμβάνοντας τα κατάλληλα keywords, διατηρώντας μια σαφή δομή, αποφεύγοντας το duplicate content και διασφαλίζοντας την συμβατότητα με κινητές συσκευές, ο ενιαίος εντοπιστής πόρων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αναζήτηση και την κατάταξη ενός ιστότοπου στις μηχανές αναζήτησης.

Τα σχόλιά σας (0)
Οι συντάκτες της WhitePress διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια προσβλητικά για άλλους ανθρώπους που περιέχουν χυδαίες λέξεις ή δεν σχετίζονται με το αντικείμενο του θέματος.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που χρησιμοποιούν την whitepress.com και όλων των υποσελίδων της (εφεξής: η Υπηρεσία) κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής: ΓΚΠΔ) είναι συλλογικά η "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością με έδρα το Bielsko-Biała στη διεύθυνση ul. Legionów 26/28, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Bielsko-Biała, 8ο Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 και οι άλλες εταιρείες του ομίλου WhitePress (εφεξής από κοινού: ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας).

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, συναινείτε στη λήψη εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την άμεση εμπορική προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται από την WhitePress Sp. z o.o. και τους έμπιστους επιχειρηματικούς εταίρους της που ενδιαφέρονται για την εμπορική προώθηση των δικών τους προϊόντων ή υπηρεσιών. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ).

Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την WhitePress Sp. z o.o., συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.
Διαβάστε τα όλα
 • Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια σε αυτό το άρθρο.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που χρησιμοποιούν την whitepress.com και όλων των υποσελίδων της (εφεξής: η Υπηρεσία) κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής: ΓΚΠΔ) είναι συλλογικά η "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością με έδρα το Bielsko-Biała στη διεύθυνση ul. Legionów 26/28, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Bielsko-Biała, 8ο Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 και οι άλλες εταιρείες του ομίλου WhitePress (εφεξής από κοινού: ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας).

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, συναινείτε στη λήψη εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την άμεση εμπορική προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται από την WhitePress Sp. z o.o. και τους έμπιστους επιχειρηματικούς εταίρους της που ενδιαφέρονται για την εμπορική προώθηση των δικών τους προϊόντων ή υπηρεσιών. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ). Υποβάλλοντας τη φόρμα, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου.

Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την WhitePress Sp. z o.o., συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.
Διαβάστε τα όλα
Προτεινόμενα άρθρα