Contact

WhitePress BV
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Nederland
Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08:00 tot 16:00.
BTW-nummer: NL861473814B01
KVK-nummer: 78622506
Bank: PL 17 1050 1025 1000 0090 3232 1235
Uitgevers
‎‎‎
+31 6 19 1339 67
‎Adverteerders
‎‎
+31 6 15 6723 15
Adverteerders
‎‎
+31 20 369 9799
Je vind ons hier!
Heb je nog vragen? Neem contact met ons op:
De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens van individuen die de website whitepress.com en al haar subpagina's gebruiken (hierna: de Dienst), in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG), is gezamenlijk "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met maatschappelijke zetel in Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, ingeschreven in het register van ondernemingen van het nationaal register dat wordt bijgehouden door de rechtbank van Bielsko-Biała, 8e economische afdeling van het nationaal register onder het KRS-nummer: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, en de andere bedrijven van de WhitePress Group (hierna samen: de Verwerkingsverantwoordelijke).

Meer informatie over de verwerking en wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door WhitePress sp. z o.o., inclusief uw rechten, vindt u in ons Privacybeleid.
Lees alles