AI-prompts voor SEO:
Een pakket AI-aanwijzingen
voor dagelijks gebruik
van specialisten

Wat kun je verwachten?
50+

Specialistische AI-prompts
100

Schrijfsoorten
50+

Auteurs stijlen

Waar is het voor?


Gegevens formatteren
Organiseer je gegevens en bespaar tijd
Contentcreatie
Zoek inspiratie en creëer interessante en SEO-vriendelijke content
Sociale media
Creëer creatieve content die je dagelijks op je sociale media kan plaatsen.
En nog veel meer...

Opgesteld door vakmensen


Unieke basis van prompts voor ChatGPT, voorbereid door het team van experts bij WhitePress®.

Of je nu op zoek bent naar inspiratie, de grenzen van kunstmatige intelligentie wilt testen of op zoek bent naar creatieve ondersteuning bij het maken van content, onze prompts zullen je helpen het potentieel van ChatGPT volledig te benutten.

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
EN DOWNLOAD AI PROMPTS
HELEMAAL GRATIS

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvang je informatie over de nieuwste artikelen. Iedereen kan zich te allen tijde afmelden voor de WhitePress® kennisbank nieuwsbrief. Het downloaden van het e-book is volledig gratis.
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van personen die de website whitepress.com website en al haar subsites (hierna: de Website) in de zin van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: RODO) is gezamenlijk "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met statutaire zetel in Bielsko-Biała aan de Legionów 26/28 Straat, 43-300 Bielsko-Biała, Polen, ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank gehouden door de Districtsrechtbank in Bielsko-Biała, 8e Economische Afdeling van de Nationale Rechtbank onder het KRS-nummer: 0000651339, fiscaal id. nummer (NIP): 9372667797, statistieknummer REGON: 243400145 en andere bedrijven van de WhitePress Group (hierna: de Verwerkingsverantwoordelijke).


Het verstrekken van persoonsgegevens in bovenstaand formulier, in de vorm van e-mailadres en naam, is vrijwillig, maar niettemin noodzakelijk om een gratis niet-exclusieve licentie te kunnen verlenen voor het gebruik van de inhoud van de aangeboden publicatie (e-book). Uw persoonsgegevens worden verwerkt om het contract uit te voeren voor het beschikbaar stellen van de publicatie (e-book) in elektronische vorm, en kunnen ook worden verwerkt voor marketingdoeleinden van de verantwoordelijke in het kader van een gerechtvaardigd juridisch belang (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR). Door het formulier in te dienen om het e-book te downloaden, verklaart u dat u het WEBSITE PRIVACY POLICY hebt gelezen.


Door het formulier in te dienen om het e-book te downloaden, kunt u zich tegelijkertijd abonneren op de WhitePress-nieuwsbrief. Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens als onderdeel van de nieuwsbriefservice is geheel vrijwillig. Door u aan te melden voor de nieuwsbrief stemt u in met de verzending van commerciële informatie door middel van elektronische communicatie, waaronder met name e-mail, met betrekking tot direct marketing van diensten en goederen die worden aangeboden door de controller en zijn vertrouwde zakelijke partners die geïnteresseerd zijn in de marketing van hun eigen goederen of diensten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gerechtvaardigde belang van de Controller en zijn partners (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR).


Het verstrekken van uw telefoonnummer in het formulier is geheel vrijwillig. Door uw telefoonnummer in het formulier op te geven en toestemming te geven om telefonisch benaderd te worden voor marketingdoeleinden, stemt u in met het gebruik van geautomatiseerde oproepsystemen voor direct marketing van de diensten en goederen die door de Beheerder worden aangeboden.


U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te allen tijde in te trekken. Voor meer informatie over de gegevensverwerking en de grondslag voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens door de controller, met inbegrip van uw rechten, verwijzen wij u naar ons WEBSITE PRIVACY POLICY.
Lees alles

Auteurs


Dominik Fajferek
SEO Team Leader
Senior SEO-specialist bij WhitePress®. Oprichter en hoofdredacteur van TECHUNBOX. Fan van het merk Xiaomi en Chinese innovatie. Nieuwsgierig naar nieuwe technologieën. Computerwetenschapper van opleiding en passie.
Agata Gruszka
Internationale SEO-manager
Verantwoordelijk voor de SEO van het merk WhitePress®. Al meer dan 5 jaar actief in deze branche. Privé een liefhebber van exotische planten, taalkunde en Oost-Europese literatuur.