A WhitePress portál szabályzata hirdetőknek

 

 1. Általános rendelkezések
  1. Az alábbi szabályzat („Szabályzat”) az elektromos úton, internetkapcsolat segítségével a www.whitepress.hu. www.whitepress.pl cím alatt elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének elveit tartalmazza az internethasználók, a Szolgáltatást felkeresők részére (a továbbiakban: „Felhasználók”), akik a Szabályzatnak megfelelően minden jogi és ténybeli kötelezettségüknek eleget tesznek, s egyben Hirdetők. 

  2. A Szolgáltatás a Hirdetők, a Publikálók, az Infuenszerek és az Újságírók adatbázisát foglalja magában. Az adatbázis rendszeres ellenőrzés alatt áll, és annak módosítása nem tekinthető a Szabályzat módosításának.

  3. A Hirdető az a Szolgálatás Felhasználó, vállalkozó, aki cikkeket publikál egyéb típusú tartalmakkal (pl. infografika, fényképek) a Publikáló honlapján, megrendeli az Újságíró által  készítendő tartalmakat vagy kampányokat bonyolít le az Influenszerekkel közösen a Szolgáltatáson keresztül, ahol a Felhasználó lehet akár a szolgáltatás végső kedvezményezettje vagy a kedvezményezett nevében eljáró is (pl. médiaügynökség), aki felelősséget vállal a Szolgáltató felé, mintha a szolgáltatásokat a saját nevében, saját részére rendelné meg. 

  4.  Abban az esetben, ha a felhasználó olyan szolgáltatásokat szeretne megrendelni, amelyeket a Szolgáltató a Szabályzatban foglaltak alapján kínál a Hirdetőnek, akkor a szerződés egyénileg elfogadott feltételekkel kerül megkötésre, azzal a kikötéssel, hogy az árak meghatározásánál a Szabályzat rendelkezései irányadók, valamint a fennmaradó kérdéseket illetően a fogyasztóval egyénileg állapodnak meg. 

  5. A Publikáló az a Szolgáltatás Felhasználó, akit a Szolgáltató vesz fel a Publikálók adatbázisába, akire a PUBLIKÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT érvényes, és aki a saját weboldalán vagy blogjain tesz közzé cikkeket. 

  6. Az Influenszer az a Szolgáltatás Felhasználó, akit az INFLUENSZEREKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT alapján a Szolgáltató vesz fel az Influenszerek adatbázisába. Saját csatornákkal rendelkezik (profilok a közösségi médiában), melyeken keresztül reklámüzenetet jelentethet meg, elsősorban blogot, video blogot, közösségi média csatornái (a továbbiakban: „Profilok”).

  7. Az Újságíró az a Szolgáltatás Felhasználója, akit a Szolgáltató vesz fel az Újságírók adatbázisába, és aki elkészíti a Hirdető vagy Szolgáltató által megrendelt cikkeket, infografikákat és egyéb tartalmakat. 

  8. A Szabályzat értelmében munkanapnak számít minden nap, kivéve a szombat, vasárnap és az egyéb munkaszüneti napok ahogyan a jogszabályok megjelölik. A Szabályzatban a „nap”-ra való hivatkozást naptári napként kell értelmezni.

  9. A Szolgáltatást a WhitePress Kft. Csomád, Verebeshegy u. 11, 2161, adóazonosító: 26768142-2-13 (a továbbiakban: „Szolgáltató”) nyújtja. 

  10. Az alábbi Szabályzatban foglaltak megfelelnek a 2002. július 18-i elektronikus úton nyújtott szolgáltatásról szóló törvény 8. cikkében foglalt előírásoknak. továbbá Magyarországon: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló Magyarországon az 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek.

  11.  A Szabályzat szerves részét képezik a Szolgáltatás oldalán elérhető egyéb dokumentumok rendelkezései, amelyekre a jelen Szabályzat hivatkozik. Amennyiben az említett dokumentumok rendelkezései a Szabályzat tartalmával ellentétesek, a Hirdetőre a Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

 2. A szolgáltatásnyújtás és a szolgáltatásnyújtás igénybevétele
  1. A szolgáltatásnyújtás elsősorban a Szolgáltatás hozzáférhetővé tételére és működőképességére vonatkozik (beleértve: a cikkek publikálását a Publikálók weboldalán, tartalomszövegezést, influenszer marketing kampányok szervezését, a tartalmak népszerűsítését), beleértve a szolgáltatások megrendelését (a továbbiakban: „Szolgáltatásnyújtás”) lehetővé tevő kommunikációs eszközöket és funkciókat. 
    
  2. A Szolgáltatás hozzáférhetővé tételével kapcsolatos Szolgáltatásnyújtás a Szolgáltatásba történő belépéstől vagy a kiválasztott funkciókba való belépéstől kezdve lép életbe.
    
  3. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés, mint a Szolgáltatásnyújtás, melyről a 2.2 pontban szó esik, a fizetett Szolgáltatások körébe tartoznak. A Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg a Felhasználó a Szabályzatot is elfogadottnak tekinti. A fent említett Szolgáltatásnyújtások alkalmazási körét és módját a Szolgáltató határozza meg a Szabályzatban, valamint a Szabályzat által hivatkozott dokumentumokban.
    
  4. A Szolgáltatás egyes, a Szolgáltató által meghatározott funkcióihoz való hozzáférés díjköteles. A Szolgáltatásnyújtások körét és azok díjazását a Szolgáltatásban található dokumentumokban foglalt rendelkezések határozzák meg, amelyek mindegyike egy adott, konkrét Szolgáltatásnyújtásra vonatkozik. A díjköteles Szolgáltatásnyújtások esetében a szerződéskötéssel egyidejűleg lép életbe a Szabályzat rendelkezéseiben megjelölt, adott Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szolgáltatás, amely szerződésbe foglalt feltétele a Hirdető általi díjfizetés. A fizetett Szolgáltatásnyújtások igénybevételének alkalmazási körét és módját a Szolgáltató határozza meg a Szabályzatban és a Szabályzat által hivatkozott dokumentumokban.
  5. A szerződést megelőzően a Szolgáltatás működése során a Felek kötelesek megerősíteni a leadott megrendelés helytállóságát és nyilatkozatban elfogadni a megrendelést. 
    
  6. A szerződéskötést megelőzően a Fél megerősítheti a másik Fél felé, hogy megkapta az ajánlatot, ami történhet automatikusan a Szolgáltatás funkcióin keresztül is. Az ilyen visszajelzés nem minősül szerződéskötésnek, és nem kötelezi ajánlattételre az ajánlattevőt. 
    
  7. A szerződéskötést és annak feltételeit rögzíteni kell a Feleknek elküldött e-mail útján a Szolgáltatás funkcióit használva. 
    
  8. A szerződés kizárólag magyar nyelven köthető meg
    
  9. Semmilyen, a Szabályzatnak megfelelő szerződés sem köthető meg hallgatólagosan. 
    
  10. A fizetett Szolgáltatásnyújtás közé tartozik:
   • Közvetítés a Publikálók és Hirdetők között a Portálok elérhetővé tétele és a fizetett (szponzorált), valamint szakértői vendégcikkek publikálásának tekintetében; 
   • Közvetítés az Influenszerek és Hirdetők között a Profilok rendelkezésre bocsátásának és figyelemfelkeltő vagy reklámkampányok tekintetében;
   • Közvetítés az Újságírók és a Hirdetők között a tartalom elkészítésének tekintetében.
   • Közvetítés a ContentStream hálózat üzemeltetője és a Hirdetők között a tartalom népszerűsítése tekintetében.

    A közvetítés a Szolgáltatásra vonatkozó Szabályzat rendelkezéseivel összhangban magában foglalhatja a Szolgáltatás Felhasználó nevében és javára, vagy a Szolgáltató saját nevében történő tevékenységét, de kizárólag a Felhasználó javára.
     
  11. A Publikáló a Szolgáltatásban közzéteszi a weboldalainak a listáját, beleértve a blogokat is (a továbbiakban: Portálok), amelyek a közvetítésben részt vesznek és amelyekről a 2.10 pont szól. A Publikáló minden Portálról információkat szolgáltat: megadja a címét, témakörét, jellemzőit, népszerűségét és egyéb, a Hirdetők számára fontos adatokat. A Publikálók által megadott információkat a Szolgáltató csak részben ellenőrzi. Amennyiben a Hirdető használni akarja a Portált, nemcsak a Publikálók által megadott információkat kell megismernie, hanem a Portál tartalmát és működését is.
    
  12. A Szolgáltató a Hirdető rendelkezésére bocsátja a Portálra és a közösségi médiabeli profilokra vonatkozó mutatókat. Ezek az adatok a Publikálóktól vagy az Influenszerektől származnak, vagy egy külső honlapról kerülnek begyűjtésre, amikor az adott Portált vagy Profilt felveszik a Szolgáltatásba. A Szolgáltató törekszik az adatok különböző időintervallumokban történő ismétlődő ellenőrzésére, viszont nem vállal garanciát azok naprakész pontosságára. 
    
  13. A Hirdetők a Szolgáltatást az Internetes hálózat végfelhasználójaként is elérhetik.
    
  14. A Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat vezethet be és bővítheti a szolgáltatások körét, térítéskötelesen is.
  15. A Szolgáltatásnyújtás a Szabályzatban meghatározott elvek alapján zajlik. 
    
  16. A Szolgáltatás megfelelő használata az Internethálózathoz csatlakoztatott PC, Mac vagy hasonló, operációs rendszerrel felszerelt eszközön (Windows, Mac OS, Linux vagy hasonló), valamint webböngészőn keresztül (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) lehetséges. Egyes Szolgáltatások és eszközök megkövetelhetik az e-mail fiókhoz való hozzáférést, továbbá a feltüntetett Szolgáltatások használatához szükség lehet az Adobe Flash Player 9. vagy újabb verziójára, valamint eltérő rendelkezés hiányában engedélyezni kell a JavaScriptet. 
  17. A Szolgáltatás használata során a Felhasználó informatikai rendszerébe süti fájlok kerülnek telepítésre. Az ún. cookie fájlok felhasználásáról szóló szabályzatot az ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK tartalmazza.
  18. Abban az esetben, amikor a Szolgáltató a Szolgáltatásnyújtással együtt a Szolgáltatás témájához kapcsolódó képet is átad a Hirdetőnek, a kép szerzői jogvédelem alatt áll, mint például a stock fotók. Ilyen esetben a Hirdető:
   • a képek tekintetében semmilyen jogot nem szerez, kivéve a kép saját részre történő felhasználásának jogát, azokra a célokra, amelyekhez a Szolgáltatást megrendelte, 
   • köteles elolvasni a stock fotó ügynökség által kiadott licensz tartalmát és követni a benne foglalt utasításokat.
     
  19. Ha a Szolgáltató a fénykép átadásakor másképp nem rendelkezik, ebben az esetben a fénykép a https://www.freepik.com/ cím alatt található weboldalról származik, a licensz pedig jellegét tekintve általános engedély. A Hirdető a fotó felhasználását megelőzően köteles elolvasni az engedélyben foglaltakat, valamint a https://www.freepik.com/ weboldalon (vagy a Szolgáltató által megjelölt más lapon) feltüntetett egyéb jogi követelményeket, s felelősségvállalás terhe mellett betartani a követelményeket.
 3. Regisztráció a Szolgáltatásra
  1. A jelen Szabályzat értelmében a Szolgáltatás Felhasználója lehet a Hirdető, aki a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadását követően regisztrál a Szolgáltatásra, melyet a felhasználói fiók sikeres létrehozásával fejez be.
    
  2. A Publikáló és az Influenszer, mint a Szolgáltatás Felhasználói státuszát az erre vonatkozó szabályzat határozza meg, vagyis a PUBLIKÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT és az INFLUENSZEREKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT. A Szolgáltatás segítségével a virtuális sajtóirodák működtetésével nyújtott szolgáltatásokat az E-PR MODUL SZABÁLYZATA foglalja magában. 
    
  3. A regisztráció folyamata az elektronikus regisztrációs űrlap utasításoknak megfelelő kitöltésével és a vonatkozó Szabályzat elfogadásával, valamint a Szolgáltató által meghatározott felhasználási feltételek elfogadásával (checkbox) történik. A jelen Szabályzat Hirdető általi elfogadásával a Hirdető szerződést köt a Szolgáltatóval a Szolgáltatás felhasználói feltételeinek szabályzatára (hozzáférés) vonatkozóan. 
    
  4. A Szolgáltatásra történő regisztrálást követően létrejön a Hirdető felhasználói fiókja.
    
  5. A fiókot a Szolgáltató bármilyen előzetes értesítés nélkül törölheti, amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy:
   • a Hirdető megsérti a Szabályzat rendelkezéseit, beleértve a jogszabályokat, amelyekre a Szabályzat hivatkozik;
   • annak ellenére, hogy elfogadta a Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatot, a Hirdető 14 napot késik a fizetéssel;
   • a Hirdető által megadott adatok hamisak vagy hiányosak.
     
  6. A felhasználói fiók átmenetileg felfüggeszthető – ilyenkor nincs Szolgáltatásnyújtás – abban az esetben, ha a Hirdető a Szolgáltatásra vonatkozó ajánlat elfogadásának ellenére több mint 7 napot késik a fizetéssel.
    
  7.  A Hirdető törölt felhasználói fiókjának visszaállítási feltétele a jogsértések megszüntetése, amelyeket a 3.5 pont tartalmaz, valamint a Szolgáltató jóváhagyása, aki erre nem kötelezhető.
    
  8.  A felfüggesztett fiók feloldásának feltétele a késedelmi díj megfizetése az előírt kamatokkal együtt a kereskedelmi tranzakciókban bekövetkezett késedelem miatt, valamint a Szolgáltató jóváhagyása, aki erre nem kötelezhető. A feloldás engedélyezésének hiánya a Felhasználó fiókjának törlését vonja maga után.
    
 4. Az elvégzett Szolgáltatásnyújtások után járó fizetés
  1. A Szolgáltatásnyújtásért járó részletes elszámolási szabályzatot, beleértve a díjazás mértékét a Szolgáltató határozza meg a Szolgáltatás keretei között, az adott Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat megfelelő szakaszában.
    
  2. A Szolgáltatás keretében megadott árak időközönként változhatnak, de az elszámolási kötelezettség (szerződés) tekintetében a Hirdetőre a Szolgáltatás megrendelésekor fennálló árak érvényesek.
    
  3. A Hirdető felhatalmazza a Szolgáltatót a számlák elektronikus formában való kiállítására.
    
  4. Kizárólag a Szolgáltató jogosult a díjak beszedésére, amely különösen azt jelenti, hogy a Hirdető a Szolgáltatásnyújtásért nem eszközölhet semmilyen kifizetést közvetlenül a Publikáló, az Újságíró vagy az Influenszer részére.
    
  5. A Hirdető a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles minden általa felhasznált anyag után a jogdíjat kifizetni az alkotónak vagy az őt képviselő szervezetnek.
    
  6. A honlapon feltüntetett árak nettó árak és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
    
 5. A Fizetett cikkek Publikálók általi publikálása
  1. A Publikálónak a Portálfelülethez való hozzáféréssel kapcsolatos és a fizetett cikkek publikálásáról szóló kötelezettségeit a PUBLIKÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT tartalmazza.

  2. A szponzorált tartalmak (a továbbiakban „Fizetett cikkek”) terméket, céget, Hirdetői szolgáltatást reklámozó, vagy egyéb információs tartalommal bíró szövegek (a hozzátartozó tartalmakkal együtt).

  3. Abban az esetben, ha a Hirdető szeretne megrendelni egy Fizetett cikket, a Szolgáltató által előírt, a Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó közvetítés szabályait a Szabályzat 9. pontja tartalmazza. A Szolgáltatásnyújtás keretei között lehetőség van arra is, hogy a Publikáló készítse el a Fizetett cikket. Ilyen esetben a szöveg elkészítésének szabályaira az alábbi Szabályzat rendelkezései irányadók, valamint a Publikáló ajánlata (a Szabályzat és az ajánlat összeférhetetlensége esetén az ajánlat rendelkezései alkalmazandók), viszont a Portál felületéhez való hozzáférés és a közzététel feltételeit a jelen Szabályzat és a PUBLIKÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT tartalmazza. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Publikáló által elkészített Fizetett cikk közzétételével a Hirdetőt nem illeti meg a Fizetett cikk tartalma vagy formája feletti rendelkezés joga.

  4. A Hirdetőnek számolnia kell azzal, hogy az adott Publikáló a Fizett cikket szponzorált cikként vagy egyéb, ezzel egyenértékű módon is megjelölheti.

  5. A Hirdető a publikálandó Fizetett cikk átadásakor nyilatkozik arról, hogy a cikk egyedi tartalommal bír-e, vagyis az interneten korábban még nem jelent meg, vagy korábban már közzé lett téve az interneten. Az efféle megjelölést egyértelműen és a Szolgáltatásban jól láthatóan kell feltüntetni nemcsak a Szolgáltató, de a lehetséges Publikálók számára egyaránt.

  6. Amikor a Hirdető eljuttat egy Fizetett cikket a Szolgáltatónak, a Szolgáltatónak jogában áll, de nem köteles leellenőrizni a Fizetett cikk egyediségét. Ez az ellenőrzés elsősorban a CopyScape program segítségével végezhető el. Abban az esetben, ha a Fizetett cikk nem egyedi, és a Hirdető a Fizetett cikk benyújtásakor a formanyomtatványon nem jelezte az egyediség hiányát, a Szolgáltatónak jogában áll elutasítani a Publikáló Fizetett cikkét.

  7. A Hirdető garantálja, hogy a közzétételre benyújtott Fizetett cikk a jogi rendelkezésekkel összhangban áll mind tartalom, mind a közzététel  szempontjából is, valamint az adott Cikk tekintetében joga van a tartalomhoz és a kommunikációhasználat más formáihoz (fotók, grafikák, stb.).

  8. A Szolgálató nem köteles ellenőrizni, hogy a leadott Fizetett cikkek (illetve a megjelenésük később gyakorolt hatásai) nem törvénysértők-e akár tartalmi, közzétehetőségi szempontból, vagy akár a tartalomra vonatkozó jogok és a kommunikáció egyéb használt formáinak tekintetében (fotók, grafikák, stb.). A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Fizetett cikkek által okozott jogsértésekért.

  9.  A Fizetett cikk tartalmazhat a Hirdető weboldalára mutató aktív linkeket.  A megjelenésre szánt linkek száma és típusa függ a Publikáló ajánlatától, és ezt az információt fel kell tüntetni a Szolgáltatásban a Publikáló ajánlatainál.

  10. A Hirdető köteles elolvasni a Publikálók által megadott információkat, amelyek a portálfelülethez való hozzáférés és a Fizetett cikkek publikálására vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Ezek a Szolgáltatás honlapján jól látható módon feltüntetett információk elsősorban az alábbiakat foglalják magukban:

   • A közzétett, Fizetett cikkekre vonatkozó technikai és tartalmi követelményeket;
   • Példaként szolgáló okokat, amelyek miatt a Fizetett cikkek közzétételére vonatkozó ajánlat elutasításra kerülhet.
     
  11. A Hirdető a megrendelés leadásával elfogadja a Fizetett cikkek publikálásának és a Portálfelülethez való hozzáférésnek a feltételeit, amelyekre a Publikáló tesz ajánlatot a Szabályzatban előírtak szerint, a PUBLIKÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT feltételei mellett, s amely alapján a Szolgáltató a díjat beszedi. A megrendelés leadásával a Hirdető felhatalmazza a Publikálót, hogy a Fizetett cikket a Portálján közzétegye, hogy a Szolgáltatás megvalósuljon.
    
  12. A Portálfelülethez való hozzáférés és a Fizetett cikkek után járó Szolgáltatásnyújtás díja a Szolgáltatás részeként kerül megállapításra. A térítési díjat a Szolgáltató felé kell fizetni az általa kiállított számla alapján, legkésőbb akkor, amikor a Hirdető leadja a megrendelést.
    
  13. Miután a Hirdető kifizette a díjat, a Szolgáltatás funkcióinak segítségével a Szolgáltató a Hirdető számára megrendeli a Publikálótól a Portálfelülethez való hozzáférést a Fizetett cikkek publikálása céljából, az alábbi feltételek teljesülése esetén:   
   • aA Fizetett cikk tartalma a mellékletekkel, felépítve és a benne foglalt linkeket tartalmazva elkészült és elérhető a Szolgáltatásban, azt a Publikáló megtekintheti (kivéve abban az esetben, amikor maga a Publikáló a Fizetett cikk tartalmának szerzője)
   • A Fizetett cikk tartalma egyedi, kivéve, ha másképp lett feltüntetve;
   • A Fizetett cikk megfelel a Publikáló által meghatározott technikai feltételeknek;
   • A Fizetett cikk megfelel Szabályzat egyéb, beleértve az 5.7 pontban feltüntetett követelményeinek;
   • A Hirdető eleget tett a Szabályzatban foglalt, Szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi követelménynek.
  14. A Szolgáltató a megrendelésről a Publikálót legkésőbb a Hirdető megrendelésének kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül értesíti. 

  15. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Portálfelülethez való hozzáférés és a Fizetett cikkek közzététele megkívánja a Publikáló előzetes jóváhagyását, a Publikálónak pedig jogában áll minden indoklás nélkül megtagadni a hozzáférést a Portálfelülethez és a szponzorált cikk közzétételét. Az egyértelműség érdekében a Szolgáltatónak a Fizetett cikkek publikálásáról szóló bármilyen észrevétele kizárólag a Szolgáltató – mint a lehetséges közzététel közvetítője (a Szabályzat 2.10. pontja) – által végzett ellenőrzésre vonatkozik, azonban az intézkedések és a Fizetett cikk Szabályzattal való összhangja tekintetében nem jelentenek semmiféle a Publikáló nevében tett biztosítékot, nem garantálják a Fizetett cikk közzétételét a Publikáló által.  

  16. A Portálfelülethez való hozzáférésre és a Fizetett cikk közzétételére vonatkozó szerződéskötés akkor tekinthető megtörténtnek, amikor a Publikáló jóváhagyja a Hirdető megrendelését az 5.15. pontban foglaltaknak megfelelően, vagyis amikor a Publikáló letölti a cikk tartalmát és bejelöli a publikálást. 

  17. A Portálfelülethez való hozzáférés és a Fizetett cikk közzététele során a Szolgáltató a Szolgáltatás automatizált funkcióin keresztül lép kapcsolatba a Publikálóval, aki a Szolgáltatás rendszerén belül visszaigazolja, hogy a Portál felülete elérhetővé vált és a közzététel megtörtént. A „visszaigazolás” a fentiek értelmében a Portálon megosztott felület internetcímének a Publikáló általi megadásának tényét jelenti. A visszaigazolás hatására a Hirdető automatikusan, e-mail útján értesítést kap a fizetett cikk közzétételéről. A Publikáló köteles a megrendelés elfogadásának napjától számított 3 munkanapon belül közzétenni a cikket (5.15. pont). Különleges esetben ez az időpont ettől eltérő lehet, viszont ezt egyértelműen fel kell tüntetni a honlapon a Szolgáltatásnál és a Publikáló ajánlatában is

  18. A Fizetett cikk közzétételét és ennek a ténynek a Szolgáltatásban való visszaigazolását követően a Hirdető ellenőrzi a Portálfelület rendelkezésre bocsátásának és a közzététel helyességének tényét.  A Szolgáltatónak is jogában áll ugyanez, számára viszont nem kötelező; az ellenőrzés a Portál felületéhez való hozzáférés rendbenlétének és a Fizetett cikk közzétételének e tekintetben megkötött szerződés ellenőrzésére irányul. A Hirdető ezt követően legkésőbb 2 munkanapon belül leellenőrzi, onnantól számítva, hogy a Publikáló visszaigazolta a Szolgáltatásban a közzététel tényét. Abban az esetben, ha a Hirdető által elfogadott Publikálói ajánlatnak megfelelően a Publikáló készíti el a Fizetett cikket, a Hirdető pedig a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül elfogadja a cikk tartalmát, akkor a Szabályzat 9.12 pontjában található rendelkezések analóg módon alkalmazandók.

  19.  Amennyiben a Hirdető a Portálfelülethez való hozzáférés és a közzététel Publikáló általi visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül nem ellenőrzi le a cikk közzétételét, akkor a Fizetett cikket megfelelő módon közzétettnek kell tekinteni. Bármilyen későbbi, a közzétételben a Hirdető által benyújtott változtatási kérelem a Portálfelület rendelkezésre bocsátásában és a Fizetett cikk közzétételében formai módosításnak minősül, amelyet a Szabályzat 7. pontja tartalmaz (A KÖZZÉTETT CIKKEK MÓDOSÍTÁSA), és a Hirdető számára többletköltségeket eredményezhet.

  20. Abban az esetben, ha nem történik meg a Portálfelület megosztása, a Fizetett cikk közzétételét a Publikáló a szerződésben foglaltak ellenére elmulasztja vagy a cikket késedelemmel teszi közzé a Szerződés 5.18 pontjában foglaltaknak megfelelően, kivéve az 5.19-es pontban foglalt esetet, a Szolgáltató és a Hirdető közösen döntenek arról, hogy: 
    

   • A Szolgáltató a szerződésnek megfelelően biztosítja-e a Portálfelülethez való hozzáférést;
   • A Publikáló kijavítja a publikáció tartalmát – ennek határidejéről és a bevezetett változtatások köréről a Szolgáltató és a Hirdető egyeznek meg;
   • A Hirdető teljesen vagy részben felmondhatja a szerződést (Ptk. § 2, 491. c.) – ebben az esetben a Hirdető által kifizetett térítési díj az elállástól való jognak megfelelően térítendő vissza.
     
  21. Ha a Szolgáltatásnyújtáskor a szerződést megsértik, vagyis az 5.20 pontban felsorolt körülmények valamelyike bekövetkezik, a Hirdető kártérítési igényt nyújthat be a Publikáló felé. A kártérítés összege a közzétételért felszámolt térítési díjat nem haladhatja meg.

  22.  A térítési díjról szóló szerződésnek megfelelően a Publikálónak a Portálfelületet hozzáférhetővé kell tennie és a Fizetett cikket közzétéve, változatlan formában legalább egy éven keresztül fenntartania, kivéve, ha a Publikáló ajánlatában erről másképp lett rendelkezve, vagy ha a Szabályzat 5.23. pontjában meghatározott körülmények egyike bekövetkezik. Az 5.21. pontban foglalt rendelkezést analóg módon kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy a Portálfelülethez való hozzáférésnek és a Fizetett cikk közzétételének a megadottnál hosszabb ideig való fenntartása nem minősül szerződésszegésnek. A Publikáló bármilyen nyilatkozata vagy bejelentése a cikk 1 (egy) évet meghaladó időtartamra szóló fenntartásáról nem tekinthető kötelező erejűnek, és nem szolgáltat alapot semmilyen, a Szolgáltatóval szembeni követelésre.
    

  23.  A Portálfelülethez való hozzáférés és a Fizetett cikk közzétételének időtartama lerövidíthető a Szolgáltatóval vagy a Publikálóval szemben támasztott bármiféle követelés benyújtása nélkül, ideértve a térítési díj vagy a kárpótlás visszatérítését abban az esetben, ha: 

   • a Publikáló felfüggesztette vagy megszüntette a Portál működését;
   • a cikket eltávolították jogszabálysértés vagy jogszabálysértés felmerülő gyanúja miatt;
   • a cikket eltávolították, mert egy harmadik fél jogait sértette vagy okkal feltételezhető, hogy egy harmadik fél jogait sérti;
   • a cikket eltávolították a Hirdető kérésére az 5.24. pontban foglaltakkal összhangban
   • a Hirdető szándékosan a Publikáló kárára cselekszik pl. természetellenes linkek által;
   • a Hirdető megsértette a Szabályzat rendelkezéseit, amelyek a közzététel napját követő kötelezettségeiről szólnak;
   • vis major következtében.
  24. A Szolgáltató a Hirdető kérésére felkérheti a Publikálót a Fizetett cikk korábbi eltávolítására. Ilyen kérés esetén a Szolgáltató kellő gondossággal, szakmai körültekintéssel köteles törekedni arra, hogy a Publikáló az információ kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a Fizetett cikket eltávolítsa. Amennyiben a Fizetett cikk eltávolítása e módon megtörténik, a Hirdető nem jogosult a térítési díj bármely részéből visszatérítést követelni.

  25.  A Publikálónak jogában áll a rendelkezésre biztosított Portálfelület URL címének 
   megváltoztatása, az 5.22. pontban foglalt Fizetett cikk közzétételének időszaka alatt. A weboldal címének vagy a domain megváltoztatásának a 301-es átirányítással kell megtörténnie. Az efféle módosítás nem tekinthető a Portálfelület hozzáférhetőségére és a Fizetett cikk közzétételére vonatkozó szabálysértésnek.

  26. Abban az esetben, ha a Publikáló „Az Ön webhelyéről származó természetellenes linkek” értesítést vagy ehhez hasonlót kap (a Google-től) arra a Portálra vonatkozóan, ahol a közzététel történt, a Publikáló hozzáadhatja a linkhez a nofollow attribútumot. Ez a tevékenység nem tekinthető a közzétételre vonatkozó szerződés megsértésének.

  27. Abban az esetben, ha a Szabályzat értelmében jogosan jár a visszatérítés a Hirdetőnek (teljes mértékben vagy részben), a Szolgáltató pedig a visszatérítés jogalapjának fennállásától számított 10 munkanapon belül nem kapja meg a Publikálónak kifizetett díjat (teljesen vagy részben – a körülményektől függően), a Szolgáltató visszatartja azt a Hirdető javára, a Hirdetőnek pedig jogában áll a Portálfelülethez való hozzáféréssel és a cikk közzétételével kapcsolatos költségek megtérítését igényelni, de csak közvetlenül a Publikálótól, a Publikálói díjnak megfelelő összegig. E célból a Szolgáltató köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Hirdető ezt a jogot gyakorolja, beleértve az ebből származó összes jog átruházását, valamint a Publikáló címének és elérhetőségének megadását.

  28. A Hirdető vállalja, hogy a Szolgáltató nélkül nem lép kapcsolatba a Publikálóval a Portálfelülethez való hozzáférés és a Szolgáltatáson keresztül publikálandó vagy már Fizetett cikkek ügyében. Ez nem vonatkozik a Szabályzatban foglalt külön engedélyezett esetekre, az 5.27. pontban foglaltak alapján.

  29. Különleges esetekben a Szolgáltató fenntartja a jogot a szokásostól eltérő tevékenységek után járó kiegészítő díjak felszámolására, még akkor is, ha azok nem kerültek bele a Szolgáltatásba vagy a Portálfelülethez való hozzáférésről és a közzétételről szóló szerződésbe, amennyiben azok a Hirdető hibájából származnak vagy az ő kérésére lettek végrehajtva.

 6. Szakértői vendégcikkek
  1. ......törölve
    
 7. A közzétett cikkek módosítása
  1. A Hirdető a Szolgáltatáson belül változtatást kérhet a Szolgáltatás során publikált cikkekben, azaz a fizetett cikkekben és a vendégszerzők szakértői cikkeiben.  

  2. A cikkek módosítását a Publikálók végzik el a Hirdető észrevételeinek figyelembevételével. 

  3. A közzétett cikkekkel kapcsolatos változtatásokat érintő kommunikáció kizárólag a Szolgáltatáson keresztül történik. A Hirdető vállalja, hogy nem veszi fel közvetlenül a kapcsolatot a Publikálóval azokkal a cikkekel kapcsolatban, melyek a Szolgáltatás igénybevételével lettek közzétéve.
    

  4. A közzétett (fizetett és szakértői) cikkek tartalmának megváltoztatása térítésköteles, e szolgáltatás díja függ a változtatás jellegétől és a Publikáló által megadott összegtől. Az ezt érintő Szolgáltatásbeli előírások által megadott összegek csupán tájékoztató jellegűek, az általános és egyszerű tevékenységekre vonatkoznak, így a költségtérítés mértékének megállapítása ezen a ponton nem lehetséges a végrehajtandó változtatások milyenségének sokfélesége miatt. A fentebbiek következtében a Szolgáltatás bejegyzései ebben a témában nem minősülnek ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv értelmében, a változtatásokról szóló szerződés szövegezése, ideértve a költségtérítést érintő rendelkezéseket, a 7.5 pontnak figyelembevételével történik a Ptk. § 1., 72. cikkével összhangban.

    

  5. A költségeket illetőleg a 7.4 pont tartalmának megfelelően az első meghatározó tényező a Szolgáltatás által meghatározott költségtérítés mértéke. Azonban a Szolgáltatás a működési hatályán belül megváltoztathatja a közzétett cikkek megváltoztatásásnak költségeit a Hirdető által kért változtatás fajtájától és a Publikáló elvárásaitól függően.
   A Hirdető a Szolgáltatás teljesítésének keretein belül az új ár megállapításától számított 2 munkanapon belül elfogadhatja vagy elutasíthatja az ajánlatot. Amennyiben nem fogadja el az árat a megszabott határidőig, az az ajánlat elutasítását jelenti, s nem kerül sor szerződéskötésre. 
    

  6. A Publikáló a tárgyalások bármely pontján visszautasíthatja a közzétett cikk megváltoztatását. Ebben az esetben a Hirdető élhet a jogaival, melyekről az 5.24 pont (Fizetett cikkek) szól.
    

  7. A javasolt változtatások nem vonatkozhatnak a cikk témájára, sem pedig tartalmának (leütésekkel számolva) 50%-nál nagyobb arányú megváltoztatására. Azok a változtatási kérelmek, amelyek a fentieknek nem felelnek meg, ajánlat tárgyai lehetnek a Hirdető számára új Fizetett cikk vagy új vendég szakértői cikk tárgyban. 
    

  8. Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, a Publikáló a Hirdető számára a cikk tartalmában változtatásokat eszközöl 3 munkanapon belül. 

  9. A cikk publikálásával kapcsolatban a Szolgáltató a Szolgáltatás automatizált funkciói segítségével veszi fel a kapcsolatot a Publikálóval, hogy az a változások közzétételétől számított 24 órán belül jelölje a Szolgáltatás rendszerében, hogy sor került a cikk módosítására. A jelölés eredményeképpen automatikus üzenet (e-mail) értesíti a Hirdetőt a publikáció megváltoztatásáról.
    

  10. A cikk módosítása, és ennek a Szolgáltatásban történő jelzése után a Hirdető ellenőrzi a publikációban történt változások helyességét, erre a Szolgáltatónak is joga van, de nem áll kötelességében; az ellenőrzés a változásokról szóló szerződésnek való megfelelést vizsgálja. A Hirdető az ellenőrzést legkésőbb 2 munkanapon belül elvégzi onnantól számítva, hogy a Publikáló a változás tényét jelezte.

  11. Amennyiben a Hirdető nem ellenőrzi a publikált cikkben történt módosításokat azok bevezetésétől számított 2 munkanapon belül, akkor a cikk módosításai helyesnek tekintendők. Bármely későbbi, a Hirdető által felvetett változtatás újabb módosítási procedúrát von maga után a 7. pont előírásainak megfelelően. 

  12.  A publikált cikk változásainak bevezetése nem kötelezik a Publikálót, hogy az eredetileg meghatározott időtartamnál tovább fenntartsa, kivéve, ha az adott esetben másként lett megegyezve. Hogy a publikálás időtartamának megváltoztatására lehetőség nyíljon, a Hirdető kérését e témában foglalja bele a cikk módosításairól szóló kommunikációjába. Ez részét fogja képezni a Szabályzat 7.4 pontja alapján kezdődő tárgyalásoknak.
    

  13. A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a helyzethez és az 5. pont rendelkezéseivel összhangban kell eljárni, amennyiben az nem ellenkezik a Ptk. előírásaival.

 8. Publikálók által rendelkezésre bocsátott statisztikai adatok 
  1. Egyes Publikálók és Portáljuk lehetővé teszik elemzések készítését egy nyomkövető kód segítségével, melyet a Szolgáltató dolgozott ki. Ezekhez a statisztikai adatokhoz a hozzáférés térítésmentes.
    

  2. A Hirdetők a Szolgáltatás használata során kérhetik azokat a statisztikai adatokat a publikált cikkek népszerűségéről, melyeket a Publikálók maguk generálnak – tehát a Szolgáltató által kidolgozott nyomkövető kód használata nélkül. A 8. pont további rendelkezései azokra a statisztikákra vonatkoznak, amelyről a jelen, 8.2-es pontban szó esik.
    

  3. Az egyes Publikálók nyilatkozhatnak úgy, hogy egyáltalán nem teszik elérhetővé a statisztikai adataikat. Ilyenkor a Hirdetők nem rendelhetnek tőlük statisztikákat (még térítés ellenében sem). Ilyen esetben a Szabályzat statisztikákra vonatkozó rendelkezései nem érvényesek ezekre a Publikálókra.
    

  4.  A Publikálókról, akik jelenleg közzéteszik statisztikáikat és azok jellegét információ szerezhető a Szabályzat 2.11 pontjában említett információkból. A statisztikákhoz való hozzáférés független a Szolgáltatótól, ezért a Szolgáltató nem garantálhatja ahhoz a folyamatos hozzáférést, ezért amennyiben elveszítik ezt a hozzáférést, az semmilyen követelésnek nem adhat alapot. 

  5. A statisztikáknak legalább a következő információkat kell tartalmazniuk: a cikk megtekintéseinek számát, vagy azon egyéni látogatók számát, akik megnyitották a cikket tartalmazó aloldalt.
    

  6. A 8.2 pont alapján a Publikálók által rendelkezésre bocsátott statisztikákról szóló szerződés akkor kerül megkötésre, amikor a Hirdető megrendeli azt; elfogadhatóságát, terjedelmét és díját a Szabályzat e pontja határozza meg. 
    

  7.  A PUBLIKÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT rendelkezései szerint ha a Publikáló jelzi, hogy nem tudja elhelyezni a Szolgáltató által készített nyomkövető kódot, melyről a 8.1 pont szól, vagy az adott cikkben hibásan helyezi el, akkor a Hirdető megrendelhet a Publikálónál egy egyszeri, ingyenes hozzáférést a statisztikákhoz (egy alkalommal cikkenként), amennyiben a Publikáló rendelkezésre bocsát statisztikákat (8.3 pont).
    

  8. A 8.7 pont rendelkezései nem hatályosak, ha a Publikáló jelzését követően a Hirdető el tudta helyezni a cikkben a Szolgáltató által készített nyomkövető kódot (8.1 pont), de a Hirdető nem élt ezzel a lehetőséggel. Ebben az esetben a Hirdetőnek minden egyes rendelés feladásakor díjat kell fizetnie a Publikáló saját statisztikáiért, amennyiben a Publikáló rendelkezésre bocsátja a statisztikai adatokat (8.3 pont). 
    

  9. Az adott cikket érintő, Publikálók által generált statisztikáihoz való hozzáférés térítésköteles, kivéve, ha annak ellenkezője kifejezetten meg van jelölve a Szabályzatban, és a Szolgáltatás erre vonatkozó részében fellelhető aktuális árlista alapján történik az elszámolása. A díjak átmenetileg megváltozhatnak a Szabályzat 4. pontjában leírt elveknek megfelelően.
    

  10.  A PUBLIKÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT rendelkezései szerint, a 8.3 pontot kivéve a Publikálónak a Hirdető rendelkezésre kell bocsátania a statisztikákat a Hirdető megrendelésétől számított 2 munkanapon belül, amennyiben a megrendelés a Szabályzat rendelkezései szerint történt.

  11. A statisztikákat tartalmazó fájlt a Publikáló a Szolgáltatáson keresztül osztja meg (az erre szolgáló menüpont a közzétett cikkek listáján elérhető). A Hirdető a statisztikákat e-mailben is megkapja. 
    

  12. A PUBLIKÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT rendelkezései szerint a Publikálók által megosztott statisztikákat időben kell közzétenni, PDF vagy grafikus (JPG) formátumban, korrektnek kell lenniük, a megjelölt cikkre vonatkozniuk és amennyiben lehetséges, a Hirdetők különleges kéréseit figyelembe venniük. Amennyiben ezt a rendelkezést megsérti, a Publikáló közvetlenül a Hirdetőnek felel. 
    

  13. A Publikálónak nem kötelessége a Hirdetők különleges (azaz más, mint a Szabályzat rendelkezései által rögzítettek) kéréseit teljesíteni.
    

  14. A Hirdető vállalja, hogy nem veszi fel a kapcsolatot (a Szolgáltatáson kívül) közvetlenül a Publikálókkal a statisztikákat érintő ügyekben. 

 9. Cikkek és infografikák elkészítése
  1. A (fizetett vagy szakértői) cikk tárgyú Szolgáltatás során a Hirdető rendelkezésre bocsáthat olyan cikkeket, amikkel már rendelkezik, vagy elkészítésüket megrendelheti a Szolgáltatón keresztül, majd azok publikálásra kerülnek a Szabályzat 5. pontjában leírt elveknek megfelelően. A Hirdető a Szolgáltatónál megrendelhet olyan cikkeket vagy infografikákat is, melyeket nem szán publikálásra.
    
  2. Amennyiben a Hirdető megrendeli cikk vagy inforgrafika (a továbbiakban: „Tartalom”) elkészítését:
   • A Hirdető meghatározza a megrendelt Tartalmak fajtáját, valamint információkat és megjegyzéseket fűz hozzá.
   • A Hirdető állja a Tartalmak elkészítésének költségeit a Szolgáltatás erre vonatkozó részében fellelhető aktuális árlista alapján. 
     
  3. A Hirdető megrendelheti olyan cikkszerű Tartalmak elkészítését is, melyek a Szolgáltatásban leírt egyik csomagban találhatók. E szolgáltatás határidejét a megrendelt csomagtól függően a Szolgáltatás határozza meg. A Hirdető megrendelheti olyan infografikai Tartalmak elkészítését is, melyek az átadott adatokon alapulnak vagy megrendelheti az adatok és infografikák elkészítését, amely ezekről az adatokról szólnak a Szolgáltatásban leírt egyik csomag részeként. E szolgáltatás határidejét a megrendelt csomagtól függően a Szolgáltatás határozza meg.
  4. A Hirdető gondoskodik arról, hogy a rendelés során átadott adatok és más elemek a jogi előírásoknak megfelelnek tartalmukban, publikálhatóságukban valamint azok tartalmáért és egyéb megjelenő formáiért (képek, grafikák, stb.) jogilag felelni fog.

  5. A Szolgáltatónak nem kötelessége ellenőrizni, hogy a Hirdető által átadott adatok és más anyagok törvénysértők-e, úgy a tartalmukban, publikálhatóságukban valamint az azokhoz fűződő tulajdonjogokban.

  6. Miután a Hirdető elküldte a rendelést, a Szolgáltató megrendeli az anyagot az Újságírónál nem később, mint 1 munkanapon belül.
    

  7. A Tartalmak elkészítésének díját a Szolgáltatás erről szóló része határozza meg. A Szolgáltatás ezen felül tartalmazhatja a Szolgáltató által kínált további szolgáltatásokat, melyekért külön díjazás nem kerül felszámolásra, s melyek alkalomadtán kapcsolódhatnak az adott megrendeléshez. Ez különösen az olyan részekre vonatkozik, mint a stock fotók.

  8. A megrendelés elküldésével a Hirdető beleegyezését adja a Tartalmak elkészítéséhez kapcsolódó feltételekbe, melyet a Szabályzat magába foglal, s a Szolgáltató által felszámolt díjazás alapját is képezik.
    

  9. A Tartalmak elkészítéséről szóló szerződés akkortól érvényes, mikor a Hirdető megkapja az értesítést arról, hogy az Újságíró elfogadta a rendelést. Erről a Hirdető a Szolgáltatás funkcióin keresztül értesül. Az Újságírónak nem kötelessége elfogadni a megrendelést.
    

  10. Az Újságíró a Szolgáltatásban meghatározott időpontig (9.3, 9.4) elkészíti a Tartalmat. Nehéznek számító témakör vagy nagyszámú rendelés esetén az elkészítés határideje meghosszabbítható, erről a Szolgáltatás haladéktalanul értesíti a Hirdetőt egyben meghatározva az új, meghosszabbított határidőt, mely nem lehet hosszabb, mint az azt követő 3 munkanap.

  11. A Tartalom elkészülte után a Szolgáltatás megosztja azt a Hirdetővel, akinek joga van ahhoz megjegyzéseket fűzni vagy elfogadni. Amennyiben a Hirdető nem ellenőrzi a Tartalmat a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül, akkor úgy tekinthető, hogy a Tartalom megfelel a megrendelés kitételeinek. A Hirdető bármilyen későbbi változtatásról vagy engedélyeztetésről szóló kérelme a Tartalom létrehozásáról szóló szerződés módosításának tekinthető, amely különösen azt jelentheti, hogy mindez a Hirdető számára további költségekkel járhat.
    

  12. Amennyiben az elkészült Tartalom nem felel meg a szerződésnek vagy nincs kész a határidőre, mely a Szabályzat 9.12 pontjában meg lett jelölve, azt az esetet kivéve, melyről a 9.12 pont utolsó mondatában szó van, a Szolgáltató a Hirdetővel együtt eldönti, hogy az alábbiak közül melyre kerül sor: 

  13. Amennyiben az elkészült Tartalom nem felel meg a szerződésnek vagy nincs kész a határidőre, mely a Szabályzat 9.12 pontjában meg lett jelölve, azt az esetet kivéve, melyről a 9.12 pont utolsó mondatában szó van, a Szolgáltató a Hirdetővel együtt eldönti, hogy az alábbiak közül melyre kerül sor: 
   • az Újságíró kijavítja a Tartalmat – ekkor a Szolgáltató és a Hirdető meghatározza a határidőt, mely nem lehet kevesebb, mint 2 munkanap, és a módosítások körét. Amennyiben az Újságíró visszautasítja a módosító javaslatokat, melyhez joga van, akkor az elálláshoz való jog lép érvénybe, melyről lentebb a b) pontban szó van;
   • a Hirdető teljes egészében vagy részben eláll a szerződéstől (cikk) – ekkor a Hirdető által megfizetett díj az elállás mértékében visszatérítésre kerül. 
  14. A Hirdetőnek nincs joga iránymutatással élni a tartalmak hosszát és fajtáját illetőleg azon felül, ami iránymutatásul lett meghatározva a Szolgáltatás ajánlatai között a Tartalom adott fajtájánál a megrendeléskor. Ezek a tények nem képezhetik reklamációra alapját, melyről a 9.13 pont alatt esett szó.
    
  15. Abban az esetben, ha a Szolgáltatásnyújtás nem egyezik a szerződéssel, s felmerül a 9.13 pont alatt említett egyik körülmény, az e cím alatti kárigények nem haladhatják meg a Tartalom elkészítéséért járó, korábban meghatározott összeget. 
    
  16. Kivételes esetekben a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a nem szokványos intézkedésekből eredő további felmerülő költségekre, még akkor is, ha a Szolgáltatásnyújtásban vagy a Tartalom elkészítéséről szóló szerződésben nem került az feltűntetésre, ha ez a Hirdető hibájából következik vagy a Hirdető kérésére kerül megvalósításra. 
    
  17. Amikor a Tartalom elfogadásra kerül, a Tartalom elkészítéséért járó díjazással összefüggésben a Szolgáltató átadja a Hirdetőnek a Tartalomra vonatkozó korlátlan időbeli és térbeli licencet a következő felhasználási területekre: 
   • a.    megőrzés és sokszorosítás bármilyen technikával, ideértve a nyomdai, reprográfiai, digitális vagy mágneses, optikai és elektromos hordozókat, ideértve az e-könyv (e-book) formátumú feljátszást és megőrzést és hangoskönyveket (audiobook), korlátlan példányszámban, kiadásokat és utánnyomásokat önmagukban vagy más művekkel együtt vagy olyan anyagokkal, melyek nem felelnek meg a mű jellemzőinek; 
   • a példányok vagy más hordozóeszközök forgalmazása és terjesztése minden értékesítési csatornán mennyiségi, tárgyi és helyi korlátozás nélkül, függetlenül a felhasználók körétől, az értékesítés minden elérhető formájában, különösen a kiskereskedelemben, újságárusnál, küldeményként, kereskedelmi hálózatok útján, könyvklubokban, cross-selling, direct marketing, mail order, door to door, sajtóhirdetésként, internet közvetítésével, B2B értékesítésben (céges rendelésre), valamint ingyenes szórólapként;
   • a példányok haszonkölcsönzése, bérbeadása vagy bérlése;
   • számítógép memóriájába menteni és ott tárolni; nyilvánosság számára közzétenni az informatikai és teleinformatikai hálózatok segítségével, különös tekintettel az e-könyvekre vagy hangoskönyvekre, és arra, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen az általa kiválasztott időben és helyszínen;
   • sugárzás és továbbközvetítés vezetékes vagy vezeték nélküli módon vagy műhold segítségével;
   • nyilvános előadás, kiállítás, vetítés vagy lejátszás; 
   • a reklám bármilyen formájában történő felhasználása; 
  18. A licenc megadásával a Szolgáltató beleegyezik a Tartalom anyagának használatába és kezelésébe azokon a felhasználási területeken, melyet a 9.17 pont tartalmaz. 
    
  19. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Tartalom alkotója beleegyezett abba, hogy a szerzői jogok átadását követően nem él személyiségi jogaival, különösen hogy az alkotó beleegyezett a Tartalom szerzőség feltűntetése nélküli használatába.
    
  20. Amennyiben a Hirdetőnek átadott szerzői jogok sérülnek, a Szolgáltató maximum a Tartalom elkészítéséért felszámolt javadalmazással egyenlő összegig felelős.
    
 10. Cikk-promóciós szolgáltatás a ContentStream hálózaton keresztül
  1. ......…...törölve.
    
 11. Promóciós szolgáltatás az Influencer Marketing modulon keresztül
  1. ..............törölve.
 12. Személyes adatok, kereskedelmi információk
  1. A Hirdető beleegyezik a regisztráció vagy a Szolgáltatás használata során megadott személyes adatai Szolgáltató általi kezelésébe.
    

  2. A személyes adatok kezeléséért a Szolgáltató felelős, aki a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, ideértve különösen a személyes adatok védelméről szóló 1997. augusztus 29-i törvény előírásait.

  3.  A Szolgáltató a személyes adatokat a szerződés szövegezéséhez, módosításaihoz, felmondásához, valamint az elektromos úton zajló szolgáltatások létrejöttéhez szükséges mértékig kezeli.
    

  4. Minden Felhasználó, amennyiben természetes személy, jogában áll saját adatainak megtekintése, helyesbítse és törlésének kérelmezése. E célból az adott kéréssel a Szolgáltatóhoz kell fordulni postai levél útján a levelezési címet megadva, „Személyes adatok” megjegyzéssel, vagy e-mailben a office@whitepress.hu címen.
    

  5. A Felhasználók személyes adatait át lehet adni arra feljogosítottaknak, ideértve az igazságügyi szerveket, a hatályos jogszabályok értelmében illetékes hatóságokat, valamint harmadik félnek is átadható, aki a Szolgáltató megbízásából jelen szabályzatba foglalt szolgáltatást nyújt.
    

  6. A Szabályzatban foglalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban a Szolgáltató átadja az adatok feldolgozása címén a Felhasználó által megadott személyes adatokat más alanyoknak, akik a szolgáltatás nyújtásában érintettek, ideértve a Publikálókat, Újságírókat, Ifluenszereket, valamint a Netsprint sp. z o.o. vállalatot, mint a ContentStream rendszer meghatalmazottját.
    

  7. Mindezen felül a Szolgáltató jogosult átadni a személyes adatokat kereskedelmi partnereinek azokból a célokból, melyeket a Szabályzat 12.9 pontja említ.
    

  8. A Szolgáltató által kiadott, személyes adatok kezeléséről szóló megbízás acélból jön létre, hogy a rendeléssel, számla kiállításával, szerződés teljesítésével, stb. kapcsolatos tevékenységek megvalósulhassanak a cél eléréséhez szükséges időben. 
    

  9. A Szolgáltató szintén jogosult a személyes adatokat más jogilag megalapozott célból kezelni, mely célokat a Szolgáltató és a Szolgáltató partnerei valósítanak meg, ideértve a saját termékek és szolgáltatások közvetlen marketingjét vagy a Szolgáltató partnerei termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen marketingjét.
    

  10. Acélból, hogy leellenőrizze, hogy a Hirdető a személyes adatokat megfelelően kezeli-e, a Szolgáltató bármikor ellenőrizheti ezen személyes adatok kezelésének helyességét. Hogy élhessen a fentebb leírt jogával, a Szolgáltatónak jogában áll kérni az általa megjelölt módon a megfelelő intézkedések megtételét. A Hirdető kötelessége megtenni a kérvényben leírt intézkedéseket a megszabott határideig, amennyiben azonban nincs megjelölve határidő, akkor a kérvény benyújtásától számított 3 napon belül.

    

  11. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban a Hirdető átadja a Szolgáltatónak az olyan személyek személyes adatait, akik szervezetén kívül esnek, akik adatkezelője, ügyfele, internetfelhasználók, akkor azokat a Szolgáltató kezelheti az adatkezelési megbízás során, melyről a személyes adatok védelméről szóló 1997. augusztus 29-i törvény 31. cikke szól.
    

  12. A Hirdető mindezen felül beleegyezik:

   • kereskedelmi információk kiküldésébe, melyek a Szolgáltató vagy partnerei által kínált szolgáltatások és áruk közvetlen marketinganyagai, ideértve a megjelölt célcsoportnak szóló hírleveleket, melyek elektronikus hírközlés segítségével, különösen elektronikus levélküldés útján kerülnek kézbesítésre a regisztráció folyamán vagy a Szolgáltatás használata során a Szolgáltatónak megadott adatok felhasználásával;
   • automata hívórendszerek felhasználásába a fentebb említett célokból.
  13. A személyes adatok kezeléséről, cookie fájlok felhasználásáról, kereskedelmi információk továbbításáról szóló részletes szabályokat az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT tartalmazza.
    
 13. Felelősség 
  1. A Szolgáltató felelősséggel tartozik a Hirdető felé, amennyiben nem az elvárt gondossággal történik a Szolgáltatásnyújtás közvetítői megvalósítása függetlenül attól, hogy a Szolgáltató közvetítő vagy annak helyettese. 

  2. Azokon az eseteken kívül, ahol kifejezetten ki volt hangsúlyozva, hogy a Szolgáltató felel a Hirdetőnek, a Szolgáltatásnyújtás egyes hatályaiért a Publikáló, Újságíró és Influenszer vállal felelősséget. Ha valamely esemény eredményeképpen a Publikálóval, Újságíróval vagy Inluenszerrel szembeni követeléseket át kell ruházni a Hirdetőre, a Szolgáltató haladéktalanul köteles jogait átruházni.
    

  3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a nyújtott Szolgáltatásnyújtáshoz a bármikori, folyamatos és teljeskörű hozzáférést, azonban nem garantálja és nem felel a teljes hozzáférésért valamint a Szolgáltatás során megkötött szerződéssel járó jogok tiszteletben tartásával fenntartja magának a változtatásra, visszavonásra, felfüggesztésre vagy szüneteltetésre való jogot a Szolgáltatás bármely funkciójával vagy hatáskörével kapcsolatban, bármely időpontban. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatásnyújtás bármely funkciójának vagy hatáskörének megváltoztatását, visszavonását, felfüggesztését vagy szüneteltetését nem kell előre bejelentenie.

    

  4. A fentebbi leírásnak megfelelő az eljárás a Szolgáltatásban leírt árak változásakor.
    

  5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásnyújtás helytelen használatából eredő károkért, különösen azokért, melyek a Felhasználó vagy más, a Szolgáltatásnyújtást Használók a jelen Szabályzat rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásából erednek.
    

  6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem teljesített vagy nem megfelelően teljesített szolgáltatási szerződésért vagy a Szolgáltatásnyújtásért, esetleg Szolgáltatás használatával kapcsolatos problémákért, ha azok olyan események következtében keletkeztek, amelyet a Szolgáltató a legnagyobb gondosság ellenére nem láthatott előre, vagy amit nem tudott megelőzni, vagy váratlan esemény eredménye („vis maior”). 
    

  7. A Szolgáltató felelőssége semmilyen esetben sem terjed ki a Hirdető elmaradt hasznára, és szintén, nem haladhatja meg a Szabályzat arról szóló részeiben feltűntetett összeget, amennyiben azonban az adott szolgáltatás esetében összeghatár nem lett meghatározva, a Szolgáltató felelőssége maximum 230000 HUF-ig terjed. 

    

  8. A felelősség korlátozása, melyről a 13.7 pontban szó esik, nem alkalmazható abban az esetben, ha a kárt a Szolgáltató szándékosan okozta. 
    

  9. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Hirdető által elkészített cikkek tartalmáért, szakmai megalapozottságáért és valóságtartalmáért.
    

  10. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás hatékonyságáért, amely különösen azt jelenti, hogy a Szolgáltató egyáltalán nem garantálja, hogy a Szolgáltatásnyújtás hatására a Hirdető bevételei növekedni fognak. 
    

  11. Amennyiben a rendszer Szolgáltatásai között feltűnnek útmutatók, tanácsok, vélemények (tudásbázis), akkor:

   • a hirdetőnek nem kötelessége azokat a tanácsokat alkalmazni;
   • amennyiben a Hirdető alkalmazza azokat a tanácsokat, akkor azt a Hirdető saját felelősségére teszi, így a Szolgáltató nem felelős azok használatának eredményéért. 
     
  12. A Hirdető felelős a Szabályzat és a Szabályzaton alapuló megkötött szerződések mindenféle megsértéséért.
    
  13. Amennyiben az adott szerződés teljesítéséhez a Hirdetőnek meg kell osztania bármilyen információt, tartalmat vagy egyéb tájékoztató anyagot (képek, grafikák, stb.), a Hirdető garantálja, hogy e tekintetben:
   • rendelkezni fog a szükséges szerzői tulajdonjogokkal és azzal kapcsolatos jogokkal vagy azokra az anyagokra vonatkozó licensszel;  
   • azok felhasználása a szerződés teljesítéséhez nem sérti meg senki személyes szerzői jogait;
   • rendelkezni fog minden engedéllyel az anyagokban feltűnő személyek képes anyagának terjesztésére; 
   • felhasználásuk nem sérti harmadik személy ipari tulajdonjogait, különösen nem sért semmilyen védjegyhez vagy fűződő jogot vagy elismert védjegyet;
   • közzétételük nem okoz tisztességtelen versenyt; 
   • közzétételük nem sért jogot, közerkölcsöt, a társadalmi együttélés szabályait, sem harmadik személyek jogos érdekeit.
     
  14. A Hirdető bármely Szolgáltatásnyújtást megrendelve köteles biztosítani, hogy tevékenysége ne legyen törvénysértő a fentebb leírt okokon kívül sem. Ez különösen arra vonatkozik, hogy a törvény előírásainak megfelelő legyen a reklám vagy promóció, ideértve az olyan termékek, mint gyógyszerek, dohányáruk, alkohol és szerencsejátékkal összefüggő szolgáltatások (közszolgálati és nem közszolgálati) reklámját.
    
  15. Abban az esetben, ha a megkötött szerződésből eredő kötelességek Szolgáltató általi végrehajtásával kapcsolatban a Hirdető valótlan vagy hiányos nyilatkozatai vagy ha a Hirdető törvénysértésével kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben bármilyen polgári per, végrehajtási eljárás, büntetőeljárás vagy közigazgatási eljárás indul vagy a Szolgáltató ellen e címből bármiféle igény merül fel, a Hirdető kötelezettséget vállal, hogy a Szolgáltatót a saját költségére és lehetőség szerint úgy támogatja, hogy a kereseti igények és a hivatkozott jogalapok a Szolgáltató ellen el legyenek utasítva. Ezen felül, a fentebbi esetben a Hirdető kötelezően vállalja, hogy helyrehozza a Szolgáltató ellen indult eljárás által okozott vagy a követelésekkel és vádakkal kapcsolatos veszteségeket, azaz a harmadik személy által jelzett jogos követeléseket kielégíti (feltéve, hogy az illetékes bíróság jogerős ítéletet hozott), megtéríti az ellenértékét minden Szolgáltató által megfizetett összegnek, igazolt bírságoknak vagy a Szolgáltatóval szemben kiszabott bíróságnak és fedezi a Szolgáltató felmerült költségeit a szükséges, ténylegesen felhasznált jogsegéllyel kapcsolatban.
    
  16.  A Szolgáltató nem a szerzője a Tartalomnak, mely a Szolgáltatásnyújtáshoz tartozik, ebből következően a Szolgáltató garantálhatja, hogy jogügylettel jogokat szerzett rá az alany nyilatkozatát jóhiszeműen megfelelőnek elfogadva, mely alanyoktól jogokat szerzett e hatókörben a tényleges helyzetnek megfelelően. Amennyiben azonban e nyilatkozat vagy a Szolgáltatóval szerződést kötött felek közötti megállapodás nem felel meg a tényleges helyzetnek, mely eredményeképpen a Hirdető nem szerzi meg a Szabályzatban előírt jogokat, akkor a Szolgáltató, mint a Szabályzatban előírt egyes tevékenységek végrehajtásának közvetítője, nem vonható e cím alatt felelősségre, sem a Hirdető káráért, amennyiben megtesz minden szükséges lépést, amely alapján a Hirdető átveszi a Szolgáltató esetleges követeléseit a körülményekért felelős személyekkel szemben. 
    
  17. A Szolgáltatás tartalmazhat hivatkozásokat más internetes oldalakon elhelyezett tartalmakhoz. Ez nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató vagy a Szolgáltatáson elhelyezett tartalom szerzői egyetértenek az ezeken az oldalakon elhelyezett tartalmakkal vagy felelősséget vállalnak azokért.
    
  18. A Hirdető nem okozhat kárt a Publikálónak vagy Influenszernek, ideértve, hogy nem helyezhet el természetellenes linkeket a közzétett cikkekhez (vagy más bejegyzéséhez a közösségi médián), a cikkek alatt nem helyezhet el nem természetes megjegyzéseket, vagy nem irányíthat a cikkhez természetellenes forgalmat. Amennyiben a Hirdetőnél ilyen tevékenységet észlelnek, az feljogosítja a Szolgáltatót, hogy közreműködésével a Publikáló vagy az Influenszer eltávolítsa a publikált cikket vagy bejegyzést a közösségi médiából, anélkül, hogy a Hirdetőnek joga lenne bármiféle követelésre, ideértve az ellenszolgáltatás megfizetésének jogcímét.
    
  19. A Hirdető ezúton hozzájárul, hogy a Szolgáltató átruházza a Szabályzatból vagy a Szabályzatban szereplő szerződésből eredő jogokat és kötelességeket.
    
 14. Reklamáció 
  1. E pont rendelkezései a Szabályzat korábbi rendelkezéseinek figyelembe vételével alkalmazandók, amely különösen azt jelenti, hogy ha a Szabályzat tartalmazza a Hirdető bejelentésében meghatározott szakkifejezést, akkor az a szakkifejezés kötelezi a Hirdetőt, s nem a lentebbi pontokban leírt kifejezések.
    

  2. A Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos reklamációkat elektronikus levelezés útján kell elküldeni a következő címre: office@whitepress.hu.
    

  3. A reklamációnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a reklamáció tárgyát adó esemény dátuma és időpontja, panasztevő e-mail címe és a felmerült ügy tömör összefoglalása.
    

  4. A reklamációkat beérkezési sorrendben, a kézhezvételüktől számított 14 munkanapon belül vizsgálják meg. Amennyiben nem lehet betartani a fentebbi határidőt, a Szolgáltató értesíti erről a tényről a panasztevőt, megadva a határidő meghosszabbításának okát, valamint a válaszadás várható idejét.

    

  5. A panasz rendezéséről a panasztevő személy a reklamációban megadott e-mail címen keresztül kap tájékoztatást.  

 15. Záró rendelkezések
  1. A nem szabályozott kérdésekben az általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 
    
  2. A Hirdető és Szolgáltató közti vitákat békéltetés útján kell rendezni. Amennyiben nem sikerül megegyezni, a Szolgáltató székhelyén illetékes helyi bíróság elé kell terjeszteni.
    
  3. A szabályzat időközönként megváltozhat, melyről a Hirdető tájékoztatást kap. Ha a Hirdető, akinek a Szolgáltatáshoz fiókja van, nem fogadja el a módosításokat, akkor a változások életbe lépésének napjáig nyilatkozatot nyújthat be a fiókja felszámolásáról és az együttműködés megszűntetéséről – ezt írásos formában kell benyújtania vagy e-mail üzenet formájában a következő címre: office@whitepress.hu.
    
  4. A Hirdető kijelenti, hogy megismerte ezt a Szabályzatot, annak mellékleteit, ideértve azokat a szabályzatokat, amelyekre hivatkoznak, így a Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozatát.
    
  5. A Szabályzat 2018.01.01-én lép életbe.