A WhitePress kiadók feltételei

 

 1. Általános rendelkezések
  1. Jelen Feltételek meghatározzák az elektronikus szolgáltatások weboldalainkon történő közzétételének elveit, amelyek a www.whitepress.hu, www.whitepress.pl (a továbbiakban: Weboldal), az internetes hálózat végfelhasználói számára látogatják meg a Webhelyet, akik jogszerűen teljesítik kötelezettségeiket (a továbbiakban: Felhasználók). Ez tehát valójában egy, a Szolgáltató és a Felhasználók között létrejövő szolgáltatási szerződés (Szolgáltatási szerződés), mely egyben az adatkezelés jogalapját is adja.

  2.  A szolgáltatást a WhitePress Kft. (korlátolt felelősségű társaság), székhelye WhitePress Kft; 2161 Csomád; Verebeshegy u. 11 (a továbbiakban: Szolgáltató), vat azonosító szám: 26768142-2-13, cég azonosító száma: 13-09-200378.

  3. Ezek a Feltételek a 2. cikkben említett szabályok. Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény 8. cikke (Journal of Laws, 144, 1204. tétel) és Magyarországon az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló Magyarországon az 2001. évi CVIII. törvény.

  4. A Weboldal megosztásával kapcsolatos szolgáltatás a Weboldalhoz vagy a kiválasztott funkciókhoz való hozzáféréskor biztosított.

  5. Az 1. Pontban említett Szolgáltatási szerződés megkötése a Felhasználó által a Feltételek elfogadásával történik. A fent említett Szolgáltatások alkalmazási körét és módját a Szolgáltató határozza meg az Általános Szerződési Feltételekben említett dokumentumokban.

  6. A Szolgáltató által kiválasztott weboldal funkciók rendelkezésre állása díjköteles. Ezeknek a szolgáltatásoknak és díjazásoknak a terjedelmét a weboldalon található dokumentumok egy adott Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezései határozzák meg. A fizetett szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése az adott Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott időpontban történik. A fizetett szolgáltatások használatának terjedelmét és módját a Szolgáltató határozza meg az Általános Szerződési Feltételekben és a Feltételekben említett dokumentumokban.

  7. A szerződés megkötése előtt a Felek a Weboldal funkcionalitásának részeként kötelesek megerősíteni a megrendelés helyességét és a megbízás elfogadásának nyilatkozatát, azaz: a Szolgáltatási szerződés létrejöttét.

  8. Ha a fél a szerződés megkötését megelőzően megerősíti a másik fél számára az ajánlat elfogadását, amely a honlap funkcionalitása révén is automatikusan megtörténhet, az ilyen visszaigazolás nem eredményezi automatikusan a szerződés megkötését, az ajánlat csak az ajánlattevőt köti.

  9. A szerződés megkötését és feltételeit a Felek részére küldött e-mailben kell rögzíteni a Weboldal funkcionalitásának részeként.

  10. A szerződést csak magyar nyelven lehet megkötni.

  11. A Feltételekben meghatározott szerződések egyike sem zárható le implicit módon.

  12. A nyújtott szolgáltatások különösen a következők:

   • közvetítés a kiadók és a hirdetők között a fizetett (szponzorált) cikkek és szakértői vendég cikkek közzétételében;

   • a kiadó kérésére történő közvetítés az újságírókat és a kiadókat a tartalom fejlesztésében;

   • közvetítés a ContentStream hálózat üzemeltetője és a Kiadó között a publikáló által a portálokon elhelyezett tartalom promóciójában.

  13. A Szolgáltatásokra vonatkozó Feltételek és Általános Szerződési Feltétel rendelkezéseivel összhangban a közvetítés a Weboldal, illetve a Szolgáltató nevében és javára, illetve a Felhasználó nevében járhat el, de a Felhasználó javára.

  14. A kiadó a honlapon közzéteszi az internetes portáljait vagy blogjait (a továbbiakban: portálok), amelyekre az 1.12. Pontban említett közvetítés vonatkozik. Minden egyes portál esetében a Kiadó tájékoztatást ad a hirdető számára fontos címről, témáról, leírásról, népszerűségről és egyéb adatokról. Ezen túlmenően, a kiadó, aki nem aktív ÁFA-adófizető vagy nem regisztrált a Központi Regisztrációs és Üzleti Információban (CEIDG), jelezze ezeket a körülményeket a portál leírásában vagy a regisztrációs folyamat részeként, ha a regisztrációs eljárás a Honlapon (3.2. pont) egy ilyen lehetőség lesz.

  15. Az Általános Szerződési Feltételek szerinti munkanapok a szombat, vasárnap és más munkanapokon a jogszabályokból származnak. Ha a Feltételek „napokra” vonatkoznak, azt naptári napként kell értelmezni.

  16. A Feltételek szerves része a Weboldalon elérhető egyéb dokumentumok rendelkezései, amelyekre a jelen Feltételek vonatkoznak. Ha e dokumentumok rendelkezései ellentétesek a Feltételek tartalmával, a Kiadó a Szerződési Feltételek rendelkezéseit köti.

  17. Abban az esetben, ha a tulajdonos megváltozik (az értékesítési szerződés alapján vagy más alapon) a portálra vonatkozóan, ahol a cikket közzétették, a kiadó köteles a vásárlót a portál megosztott terének további használatára kötelezni. egy korábban elfogadott időszak, a Szolgáltatót terhelő kártérítési felelősség miatt, beleértve azokat, amelyek a Hirdetők közvetlenül a Szolgáltatóhoz címzett követeléseivel kapcsolatosak.

 2. A szolgáltatás igénybevétele és használata, a szolgáltatás nyújtásának fizetése
  1. A nyújtott szolgáltatás különösen a kiadó és a hirdetők közötti közvetítés, a portálokhoz való hozzáférés biztosításában és a szponzorált cikkek és szakértői vendég cikkek közzétételében (a továbbiakban: szolgáltatás). A Szolgáltatás olyan egyéb szolgáltatásokat is jelenhet, amelyekre a Felhasználási Feltételek vonatkoznak.

  2. A Kiadó a Szolgáltató által a Kiadók adatbázisában elhelyezett rendszer felhasználóját jelenti, amely portáljainak helyét biztosítja a megosztott cikkek üzleti vagy szakmai tevékenység részeként történő közzététele céljából.

  3. Abban az esetben, ha a Kiadó fogyasztó, akkor a Kiadóval kötött szerződést egyénileg meghatározott feltételekkel kötik meg, azzal a feltétellel, hogy a Felhasználási Feltételek rendelkezései az árkategóriában és a többi hatályban érvényesek, melyet egyénileg egyeztetni kell a kiadóval - fogyasztóval.
    

  4. A kiadónak teljes jogokkal kell rendelkeznie a portálok elhelyezésére és kezelésére, beleértve azok tartalmát is. Ha ezek a jogok viszonylagos jellegűek, vagyis kötelező (nem természetbeni) szerződések alapján, akkor a Kiadó köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, és megfelelő engedélyeket adni a portál tulajdonosától, amely nem sérti a szerződést. A tulajdonosoknak jogukban áll, hogy közvetlen együttműködést folytasson a Szolgáltatóval mint Kiadóval.

  5. A Hirdető azt a webhely-felhasználót jelenti, aki más típusú tartalmakkal kiegészített cikkeket (például információs grafikákat, fotókat) nyújt be a közzétételre a Kiadó által biztosított portálterületen.

  6. A Szolgáltató további szolgáltatásokat és bővítményeket nyújthat.

  7. A szolgáltatás helyes használata az Internethez csatlakoztatott PC, Mac vagy hasonló operációs rendszerrel (Windows, Mac OS, Linux vagy hasonló) és webböngészővel (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) lehetséges. Bizonyos szolgáltatások és eszközök megkövetelhetik az e-mail fiókhoz való hozzáférést, és a kiküldött szolgáltatások igénybevételéhez Adobe Flash Player 9-es vagy újabb verzióra van szükség, és amennyiben másként nem rendelkezik, támogatnia kell a JavaScript-et.

  8. A Szolgáltatások használata közben a cookie-kat a Felhasználó számítógépes rendszerébe telepítik. A cookie-k használatára vonatkozó szabályok a ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK -ben találhatók.

  9. Ha a Szolgáltatóval egyetértésben a Kiadó a Szolgáltató által kifejlesztett nyomkövető kódot használja, a Kiadó kijelenti, hogy a Szolgáltatásban részt vevő minden portál vonatkozásában az előfizetők vagy a végfelhasználók beleegyezése szükséges a következőhöz: a távközlési végberendezésekben már tárolt kódok, információk tárolására vagy az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó törvény, valamint ezen információk felhasználása az ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK-ban leírt szabályoknak megfelelően.

  10. A Szolgáltatásokra vonatkozó elszámolások részletes szabályait, beleértve a Kiadó díjazását is, a Weboldalon található egyedi dokumentumok határozzák meg, az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó szakaszokban.

  11. Az általuk nyújtott szolgáltatások kiadói kötelesek saját költségeiken és költségeiken teljesíteni a Szolgáltatások és a bevételek alapjául szolgáló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adózási kötelezettségeiket (vagy egyéb közjogi kötelezettségeiket).

  12. Ha a Szolgáltató a törvény értelmezése eredményeképpen a Kiadó által nyújtott szolgáltatások miatt jövedelemadó (más közjogi követelések) fizetője, ez a tény nem növeli a Kiadónak járó díjazást , ami azt jelenti, hogy a Weboldal megfelelő részében meghatározott díjazás bruttó díjazás, kivéve, ha a ÁFA-adó kerül alkalmazásra. Ilyen esetben a Kiadó köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az adó összegének (előlegadó) meghatározásához szükséges összes információt.

  13. A Kiadónak és a Szolgáltatónak történő fizetés banki átutalással történik a Kiadó és a Szolgáltató által a számlán megjelölt bankszámlára. A fizetés napja a Szolgáltató vagy a Kiadó bankszámlájának terhelésének napja, a teljes elszámolás összegével.

  14. A Kiadónak nyújtott Szolgáltatások árát a Szolgáltató határozza meg a Weboldalon, és a Kiadó és a Szolgáltató közötti számlázás (szerződés) céljából időszakosan változhat, a kiadó megrendelésétől számított áraktól a szolgáltatás kötelező érvényű.
    

  15. A Szolgáltató és a Kiadó engedélyezi egymást a számlák elektronikus formában történő használatára. Ha a Kiadó nem köteles ÁFA-számlát kiállítani, a számlák azon számlákon alapulnak, amelyekre a ÁFA-számlákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

  16. Ha a Szolgáltató közvetítő szerepet tölt be a Szolgáltatások nyújtásában, beleértve a Hirdető és a Kiadó között, a Szolgáltató csak a Feltételek alapján nyújtott Szolgáltatások teljesítésére jogosult, amely különösen azt jelenti, hogy a Kiadó nem tehet önállóan semmilyen elszámolást a Hirdetővel vagy más Weboldal felhasználóval ebből a címből.

  17. A kiadó köteles minden olyan fizetést megfizetni, amely a törvény szerint az őket képviselő alkotóknak vagy szervezeteknek köszönhető, de csak akkor, ha a törvény előírja, és ezt a kifizetést a hirdető nem tudja teljesíteni.

  18. A Weboldalon feltüntetett árak nettó árak, és hozzáadottérték-adóval növekszik, ha az adott Szolgáltatásnak esedékes, vagy a Szolgáltatást nyújtó Felhasználóra vonatkozik.

  19. Azon Publikálók, akik nem tudnak számlát kiállítani a pénzfelvételhez, a kifizetést, a USEME rendszeren keresztül kell teljesíteni, az USEME előírásoknak és az alábbi feltételeknek megfelelően:

   • Visszavonás kérésekor a Publikáló köteles kifizetni a számláján jelenleg rendelkezésre álló összes pénzt.

   • A USEME, a rendszerben feltüntetett 5% -os, de legalább 5 euró összegű jutalékot számít fel a Publikálónak a szolgáltatásáért, amellyel a Publikáló vállalja az előleg kifizetésének kérelmét.

   • Ebben az esetben az elszámolás Euróban történik, az átutalás egy másik pénznemben (HUF) vezetett számlára a Publikáló bankjának egyedi feltételeinek megfelelően kerül átváltásra.

 3. Regisztráció a honlapon
  1. A Honlap felhasználó lehet a 2.2. Pontban megjelölt személy, amely a Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek elfogadását követően a Weboldalon a tényleges fiók létrehozásával kötött regisztrációs eljárást befejezi.

  2. A regisztrációs eljárás során a Szolgáltató által feltüntetett ügyben az utasítások szerint az elektronikus regisztrációs űrlapot és a Feltételek elfogadását, valamint a hozzájárulások ellenőrzését (jelölőnégyzetet) kell kitölteni. A Kiadó a jelen Feltételek elfogadásával egyetért a Szolgáltatóval a Weboldal használatának feltételeivel (elérhetősége).

  3. A regisztráció eredményeként egy fiókot rendelnek a Kiadóhoz. A kiadónak csak egy fiókja lehet a webhelyen. A nyilvántartásba vételre vonatkozó végleges döntést a Szolgáltató hozza meg, aki megtagadhatja azt, ha a Kiadó vagy Portálja nem felel meg a Feltételekben meghatározott követelményeknek.

  4. A Szolgáltató a Fiókot előzetes értesítés nélkül eltávolíthatja vagy felfüggesztheti, ha a Szolgáltató megállapítja, hogy a Kiadó:

   • megsérti a jogszabályok, az Általános Szerződési Feltételek illetve jelen Feltételek rendelkezéseit, beleértve az Általános Szerződési Feltételekben említett jogi rendelkezéseket;

   • nem teljesíti megfelelően feladatait;

   • az általa szolgáltatott adatok nem igazak vagy hiányosak, beleértve különösen a portálokra vonatkozó információkat;

   • az utolsó bejelentkezés után 12 hónapig nem jelentkezett be a webhelyre; ha a szünet 3 hónapnál hosszabb ideig tart, a fiók felfüggeszthető;

   • bármilyen más módon veszélyezeti a Szolgáltató működését.

  5. Egy fiók törölhető, ha a portál (minden kiadói portál) nem felel meg a Felhasználási Feltételekben meghatározott követelményeknek.

  6. A kapcsolattartási adatok, például egy e-mail cím vagy telefonszám nyújtása a regisztráció részeként feljogosítja a Szolgáltatót, hogy kereskedelmi üzeneteket küldjön a Felhasználónak.

  7. Egy új számla hozzárendelése a Kiadónak, amelynek fiókját törölték, vagy blokkolás esetén a blokkolás feloldását igényli, a 3.4. és a Szolgáltató hozzájárulása, aki nem köteles azt megadni.

 4. A szolgáltatás nyújtásának részletes feltételei
  1. A weboldal összegyűjti a Kiadók, Hirdetők, Influencerek és Újságírók adatbázisát. Az adatbázist folyamatosan ellenőrzik, és változása nem tekinthető a jelen Felhasználási Feltételek módosításának.

  2. A kiadó kijelenti, hogy jogosult hozzáférést biztosítani a portálokhoz a Weboldalon hozzáadott cikkek közzétételéhez, és hogy a honlapjairól szóló információk igazak. A kiadó különösen kijelenti, hogy a portálterület biztosítása és a portálon található cikkek közzététele, valamint a honlapjaival kapcsolatos információk nem sértik harmadik személyek jogait, hogy rendelkeznek az ilyen kiadványokhoz szükséges engedélyekkel és a személyes adatok feldolgozásával vagy a cookie-k telepítésével kapcsolatosak. A Kiadó kijelenti továbbá, hogy a Szolgáltató számára a Portálterület biztosításával kapcsolatos igények esetén a Kiadó megtéríti a Szolgáltatót az ezzel kapcsolatos összes költséggel és költséggel.

  3. A kiadó köteles gondoskodni a portál megfelelő minőségéről, különösen technikai szempontból, megjelenéséről és tartalmáról. E tekintetben az alapvető minőségi követelményeket a honlapon (ÚJ WEBOLDALAK KÖVETELMÉNYEI) határozzák meg.

  4. A törvényben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a Kiadó vállalja, hogy Portálján keresztül összegyűjti a következőket:

   • a Szolgáltató cookie-jának a látogatói eszközre történő telepítése a személyes adatok feldolgozása céljából, ideértve a forgalmi elemzést és a webhelylátogatás statisztikáit is, amelyeket a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően alakítottak ki. 6 par. 1 lit a) GDPR.,

   • a Szolgáltató cookie-jának telepítése a látogató eszközére, ami a művészetből ered. 173 par. A 2004. július 16-i távközlési törvény (törvénykönyv 171, 1800. tétel) 4. cikke

  5. A Kiadó vállalja, hogy az engedélyeket olyan módon archiválja, amely lehetővé teszi a hozzájárulást adó személy azonosítását és a Szolgáltató minden kérésére.

  6. A fent említett hozzájárulások összegyűjtésekor a Kiadó vállalja, hogy lehetővé teszi a Szolgáltató számára a művészet szabályozásából eredő kötelezettségek teljesítését. 13. és 14. GDPR, egy hiperhivatkozással a WhitePress adatvédelmi politikájához.

  7. A kiadó elismeri és elfogadja, hogy:

   • a 4.3. pontban leírt követelmények alapvető jellegűek, ezért nem a portálra vonatkozó feltételek zárt listája;

   • a Szolgáltató önállóan dönti el, hogy a Kiadóportál megfelel-e a követelményeknek, és e tekintetben a Hirdetők, mint a Szolgáltatás végső elvei és kedvezményezettjei jól megértett érdeke.

  8. A Kiadó kijelenti, hogy a portál közös terében önállóan közzétett tartalmi körön belül, azaz nem a Kiadó által a Szolgáltatóval kötött szerződés teljesítésében:

   • a szükséges mértékben saját tulajdonú szerzői jogokkal és a hozzájuk kapcsolódó jogokkal vagy licencekkel rendelkezik;

   • a szerződés céljaira történő felhasználásuk nem sérti a szerző személyes jogait;

   • minden – jogszerű – engedélyt megenged, hogy terjessze az ezen anyagokban megjelölt emberek arculatát;

   • használatuk nem sérti a harmadik fél ipari tulajdonjogait, és különösen nem sérti a védjegyek vagy a jó hírű védjegyek védelmi jogait;

   • közzététele nem képez tisztességtelen versenyt

   • közzététele nem sérti a törvényeket, a jó szokásokat, a társadalmi együttélés szabályait vagy harmadik felek jogos érdekeit.

  9. A Szolgáltató jogosult az adott Kiadói portált eltávolítani a Webhelyről abban az esetben, ha a Kiadó, a portálra vonatkozó információk részeként vagy tartalmának terjedelmében megsérti a Feltételek rendelkezéseit, különösen az említett helyzetekben a 4.3. pontot.
    

 5. Szponzorált (fizetett) cikkek
  1. A szponzorált cikkek (a továbbiakban: "Szponzorált cikkek" vagy "Fizetett cikkek") olyan szövegek (beleértve a csatolt médiát is), amelyek reklámozzák a hirdetők termékeit, vállalatait vagy szolgáltatásait, vagy egyéb tájékoztató szövegeket. Fizetett cikk közzétételre történő elküldésével a Hirdető meghatározza, hogy ez egy egyedi tartalom, vagyis nem az interneten korábban közzétett-e, vagy a tartalom korábban közzétették az interneten. Ezt a fajta megjelölést egyértelműen kell elhelyezni, és mind a szolgáltató, mind a kiadó számára láthatóvá válik a honlapon.

  2. A Szolgáltatás részeként lehetőség van a Kiadó által fizetett cikk elkészítésére is. Ebben az esetben az ilyen anyag előkészítésének szabályait a Kiadó és a Szolgáltató közötti megállapodások határozzák meg, azonban a Hirdető nem szerez semmilyen jogot a Kiadó által készített Fizetett cikk tartalmára vagy formájára, míg a Felhasználó feltételei, a portálterület biztosítása és a közzététel a Felhasználási Feltételekben meghatározott kritériumok alapján. A Kiadó által készített vagy közzétett cikk nem sértheti a törvényt, beleértve a harmadik felek tulajdonjogait, az ipari tulajdonjogokat, nem sértheti a jó szokásokat, a társadalmi együttélés szabályait, a harmadik felek jogos érdekeit, és nem képezheti a tisztességtelen versenyt.

  3. A Weboldalt használó kiadó határozza meg:

   • a közzétett szponzorált cikkek műszaki követelményeit a honlapján;

   • a kiadó által a Szolgáltatótól az egyes cikkek közzétételéért kapott nettó díjazás összegét;

   • a díjazás mértéke függ-e a Kiadó által meghatározott további paraméterektől (pl. a Facebook-profilon való tájékoztatás);

   • azt az okot, hogy miért utasíthatja el a szponzorált cikk közzétételét.

  4. A Weboldal használatával a Szolgáltató olyan hirdetőket keres, akik érdeklődnek a portálokhoz való hozzáférés biztosítása iránt, és szponzorált cikkek közzétételét a Kiadó honlapján, amelyen a Szolgáltató nem tesz ígéreteket ebben a tekintetben. Hirdető és az ilyen szolgáltatásból származó forgalom.

  5. A Weboldal használatával a Szolgáltató a Hirdető nevében hozzáférést biztosít a Kiadói portálhoz a cikkek közzététele céljából, míg a következő feltételeknek eleget kell tenniük:

   • a cikk tartalma készen áll és elérhető a honlapon a Kiadó számára (beleértve a mellékleteket, a struktúrát, a linkek elrendezését);

   • a cikk tartalmát a Hirdetőnek meg kell jelölnie annak megállapításakor, hogy egyedi tartalom-e vagy sem.

  6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a HIRDETŐ FELTÉTELEK rendelkezéseinek megfelelően a Hirdető biztosítja, hogy a közzétételre kézbesített fizetett cikk a jogszabályoknak, tartalmának, a közzététel elfogadhatóságának és a cikknek a jogai szerint legyen elkészítve, a használt tartalom és egyéb kommunikációs formáknak (képek, grafikák stb.) megfelelően. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a megfizetett árucikkek (és azok későbbi közzétételének eredményei) nem sértik-e a törvényt, annak tartalmával, közzétételének elfogadhatóságával és a tartalomhoz való joggal és más kommunikációs formákkal (fényképek, grafika stb.). A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Fizetett cikkek által okozott jogok megsértéséért.

  7. A kiadó e-mailben értesítést kap a megrendelésről legkésőbb egy munkanapon belül, miután a Szolgáltató megkapja ezt az információt a Hirdetőtől. A fizetett cikk közzétételéhez szükséges portálterület biztosítására vonatkozó megállapodás megkötése a Hirdető megrendelésének a Kiadó által történő elfogadásának időpontjában történik, azaz a cikk tartalmának letöltésekor és a kiadó által megjelentetett kiadványban (5.9. pont). Ilyen esetben a Kiadó vállalja, hogy a cikket a Weboldal által rendelkezésre bocsátott formában és tartalomban az elfogadás időpontjától számított 3 munkanapon belül közzéteszi. Bizonyos esetekben ez a kifejezés eltérő lehet, ha egyértelműen szerepel a honlapon és a kiadó ajánlatán.

  8. A portál téréhez való hozzáférés pillanatának és közzétételének, a közzététel, a közzétevő által a cikk elutasításának okai, vagy a hirdető egyéb szokatlan kívánságainak megjelenése esetén a Kiadónak joga van nem közzétenni szponzorált cikket.

  9. A portálterület biztosításával és a fizetett cikk közzétételével kapcsolatban a Kiadó legkésőbb 24 órán belül megjelöli a Szolgáltatási rendszerben, hogy a portál helyét rendelkezésre bocsátották, és a megadott publikációt végrehajtották. A "jelzés" a fenti értelemben azt jelenti, hogy a kiadó megadta a rendelkezésre álló portál internetes címét. A jelzés azt eredményezi, hogy a hirdető automatikusan értesítést küld e-mailben a Fizetett cikk közzétételéről.

  10. A cikk közzététele és a honlapon való megjelölése után a Hirdető ellenőrzi a portál elérhetővé tételének tényét és a kiadvány helyességét, és a Szolgáltatónak is van ilyen joga, de nem kötelezettsége. Az ellenőrzés a portálhoz való hozzáférés megfelelőségének ellenőrzését és a fizetett cikk közzétételét jelenti az e tekintetben kötött szerződéssel. A hitelesítésnek legkésőbb a közzététel megjelölésétől számított 2. munkanapon belül meg kell történnie. Ha a Kiadó a Hirdető által elfogadott ajánlatával összhangban a Kifizetett cikket készíti, a Hirdető elfogadja annak tartalmát a Fizetett cikknek a Kiadó által történő benyújtásától számított 2. munkanapon belül - ebben a tekintetben a Feltételek 7.12. megfelelően kell alkalmazni. Ha a hirdető a közzététel tényének megjelölésétől számított 2. munkanapon belül nem ellenőrzi a cikk közzétételét, úgy tekinthető, hogy a fizetett cikket megfelelően közzétették.

  11. A Portálterülethez való hozzáférés hiányában a Kiadó által a Szerződéssel ellentétes módon történő fizetett cikk közzététele vagy a Portálterület és a közzététel késedelme esetén a Szolgáltató a Hirdetővel együtt eldönti, hogy:

   • A Kiadó javítja a kiadvány tartalmát, majd a Szolgáltató és a Hirdető megadja a módosítások dátumát és terjedelmét;

   • A hirdető teljesen vagy részben eláll a szerződéstől.

  12.  A portál helyéhez való megfelelő hozzáférés és közzététel esetén a Kiadó az 5.3 b) és c) pont rendelkezéseivel összhangban ÁFA-számlát ad ki a Szolgáltatónak a honlapon korábban megadott összegért. A Kiadó saját belátása szerint konszolidált számlát is kiállíthat, amely az összes elérhető portálterületet és kiadványt tartalmazza a kiválasztott időszakra vonatkozóan.

  13.  A Szolgáltató vállalja, hogy legkésőbb a megfelelő számla kézhezvételét követően a következő munkanapon köteles megfizetni a ÁFA-számlát.

  14. A Kiadó vállalja, hogy a cikk közzétételét a közzétételtől számított legalább egy évig a változatlan tartalomban tartja, kivéve, ha a Szolgáltatás típusának meghatározásakor másként szerepel.

  15. A Szolgáltató elektronikus formában indoklás nélkül kérheti a cikk közzétételét a Kiadó honlapjáról. Ebben az esetben a kiadó vállalja, hogy az információ kézhezvételét követő 3 munkanapig törli a cikket.

  16. Egy cikk kéretlen törlése vagy tartalmának a közzétételtől számított egy éven belül történő megváltoztatása esetén a Kiadó a felelős. Ez különösen az alábbiakra vonatkozik:

   • a cikk szándékos eltávolítása a kiadó által vagy annak tartalmának megváltoztatása (linkek eltávolítása);

   • a kiadó webhelyének állandó hiánya a hibájából;

   • a portál jogainak értékesítése és a vevő további kiadásának megszüntetése (1.16. pont)

  17. A portálhoz való hozzáférés és a fizetett cikk közzétételének időtartama lerövidülhet, anélkül, hogy jogában állna a kiadónak bármilyen követelést bejelenteni, beleértve a visszatérítéseket vagy kártérítést, ha:

   • a kiadványt eltávolították, mert megsértette a törvényt, vagy ésszerű gyanú áll fenn, hogy megsérti a törvényt;

   • a kiadványt eltávolították, mert megsértette harmadik fél jogait, vagy ésszerű gyanú áll fenn, hogy megsérti harmadik személy jogait;

   • a közzétételt a hirdető kérésére eltávolították;

   • A Hirdető tudatosan jár el a Kiadó hátránya miatt, pl. a cikk természetellenes összekapcsolásával;

   • a hirdető a közzététel időpontját követően megsértette a Felhasználói Feltételek rendelkezéseit, amelyek a kötelezettségeihez kapcsolódnak;

   • vis maior következménye;

   • a kiadó befejezte a portál működését, és nem folytatja ezt a tevékenységet egy másik portálon.

  18. A portálhoz való hozzáférés szabályai és a kiadványok megsértése esetén, ideértve az 5.11. Vagy az 5.16. Pontban említett esetet is, ha a Hirdető követeléseit a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltatóhoz (vagy a Hirdetőhöz) irányítja, amikor a Szolgáltató átadja a Hirdetőnek az igénybevevői igényeit a Kiadónak, amibe a Kiadó beleegyezik, és a közzétevő megfelelő követeléseit nyújthatja be, amely azonban nem haladhatja meg a portálterülethez való hozzáférés és a közzététel díjainak összegét kivéve szándékos hiba esetén.

  19. Abban az esetben, ha a kiadónak joga van a díjazás visszafizetésére, beleértve az 5.11. pontban említett visszavonást, és a Szolgáltató 14 napon belül nem kap visszatérítést a kiadótól, a Hirdető jogosult a visszatérítés igénylésére. A portál helyének és kiadványainak a kiadótól való közvetlen átadása, a Szolgáltató megkapja a kiadó címét és elérhetőségét, amelyhez a kiadó beleegyezik, beleértve a Szolgáltató jogainak a Hirdetőnek történő átruházását.

  20. A Kiadónak joga van a Portál megosztott terének URL-címének megváltoztatásához a Fizetett cikkel az 5.14. pontban említett közzétételi időszak alatt. Cím vagy tartomány megváltoztatása esetén 301-es átirányítással kell történnie. Az ilyen változtatás nem tekinthető a portálhoz való hozzáférés és a fizetett cikk közzétételének megsértésének.

  21. Ha a kiadó megkapta a "Szokatlan linkek a webhelyéről" vagy hasonlót (a Google-tól) a portált, amelyen a közzététel történt, a Kiadó módosíthatja a hivatkozás attribútumát a cikkben nofollow-ra. Az ilyen intézkedés nem tekinthető a közzététel hatálya alá tartozó szerződésszegésnek.

  22. A Kiadó vállalja, hogy nem lép kapcsolatba a Hirdetővel, kizárva a Szolgáltatót a Portálhoz való hozzáférésről és a Fizetett cikkek közzétételéről, amelyeket a weboldalon keresztül kell közzétenni. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyek megengedettek a Általános Szerződési Feltételekben.

  23. Szponzorált cikkek közzététele során a reklámjogi rendelkezések betartása is kötelező.

 6. Szakértői vendég cikkek
  1. Lengyelországon kívül nem érhető el
    
 7. Cikkek és Infografikák elaborálása
  1. A Kiadó a Szolgáltatón keresztül megrendelheti fizetett cikkek vagy szakértői cikkek elkészítését saját igényeinek megfelelően. A Kiadó a Szolgáltatón keresztül is rendelhet egy cikket vagy infografikát más célokra, mint a közzététel.

  2. Cikk vagy infografika (a továbbiakban: tartalom) megrendelése esetén a kiadó:

   • A kiadó meghatározza a megrendelendő tartalom típusát, és további információkat és megjegyzéseket ad;

   • A Kiadó viseli a Tartalom elkészítéséért fizetendő díjat a jelen Szolgáltatás részeként a Weboldalon elérhető aktuális árjegyzéknek megfelelően.

  3. A kiadó megrendelheti a tartalom tartalmának fejlesztését a Weboldalon ismertetett csomagok egyikében. Az ilyen szolgáltatás végrehajtásának határidejét a megrendelt csomagtól függően a honlap határozza meg.

  4. A kiadó megrendelheti az általuk szolgáltatott adatok alapján infografikaként bemutatott tartalmak kifejlesztését, vagy rendelheti el az ezen adatokhoz kapcsolódó adatot és infografikák fejlesztését a weboldalon ismertetett csomagok egyikén. Az ilyen szolgáltatás végrehajtásának határidejét a megrendelt csomagtól függően a honlap határozza meg.

  5. A kiadó biztosítja, hogy a megbízás alapján megadott adatok és egyéb elemek a jogszabályoknak megfelelően, tartalmilag, a közzététel elfogadhatósága és a tartalomhoz és egyéb kommunikációs formákhoz való jogukkal összhangban legyenek használt (fényképek, grafikák stb.).

  6. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Kiadó által megadott adatok vagy egyéb elemek nem sérthetik-e a jogszabályokat, tartalmát, a közzététel elfogadhatóságát és a hozzájuk tartozó jogok birtoklását.

  7. A Szolgáltató a megrendelést követően legkésőbb 1. munkanapon belül megrendelést tesz az újságírónak.

  8. A tartalom előkészítéséből álló szolgáltatás árát az erre a szolgáltatásra megfelelő Szolgáltatási rész határozza meg. A Honlap a Szolgáltató által nyújtott további szolgáltatásokat külön díj ellenében is megadhatja, amely rendszeres időközönként társítható a megrendeléshez, ami különösen az olyan elemekre vonatkozik, mint a stock fotók.

  9. A Megbízó által a Megbízás feltételeinek elfogadása, melyet a Felhasználási Feltételek tartalmaznak, a Szolgáltató által történő díjazás beszedésének alapja.

  10. A tartalom elkészítéséről szóló szerződést a kiadó megrendelésének újságíró általi kézhezvételének időpontjában megkötöttnek kell tekinteni, amelyről a kiadót a Weboldal funkcionalitása révén értesíteni kell. Az újságíró nem köteles elfogadni a megrendelést.

  11. Az újságíró a Weboldalon megadott időn belül elkészíti a Tartalmat. Nehéz tárgy vagy nagyszámú megrendelés esetén a Szolgáltatás időtartama meghosszabbítható, amelyről a Szolgáltatás azonnal értesíti a Kiadót a meghosszabbítás időpontjáról, ami nem lehet hosszabb, mint a következő 3 munkanap.

  12. A tartalom elkészítése után a honlap teszi azokat hozzáférhetővé a Kiadó számára, és joga van észrevételeket benyújtani vagy elfogadni. Ha a kiadó a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül nem ellenőrzi, úgy tekinthető, hogy a tartalom a megrendelésnek megfelelően készült. A Kiadó által kért bármely későbbi változtatás úgy tekinthető, mint a tartalom előkészítésére vonatkozó szerződés módosításának formája, és elfogadásra szorul, ami különösen azt jelenti, hogy a kiadó további költségeivel kapcsolatos.

  13. A Tartalom előkészítése a szerződéssel nem összeegyeztethető módon vagy időben, amelyről a Feltételek 7.12. Pontja szerint értesítést kapott, és a 7.12. Pont utolsó mondatában említett eset kivételével , a Szolgáltató a Kiadóval együtt dönt arról, hogy:

   • Az újságíró korrigálja a tartalmat, majd a Szolgáltató és a Kiadó megadja a dátumot, de nem kevesebb, mint 2 munkanapon belül, és a változtatások terjedelmét. Ha az újságíró nem fogadja el azokat a módosításokat, amelyekre jogosult, akkor az alábbi b) pontban említett elállási jogot kell alkalmazni;

   • A Kiadó teljes vagy részlegesen lemond a szerződéstől (a Magyar Polgári Törvénykönyv 491. cikkének (2) bekezdése) - a kiadó által fizetett javadalmazás a visszavonás hatályának megfelelő visszatérítés tárgyát képezi.

  14. A Kiadónak nincs joga előírni a tartalom hosszát és típusát a Szolgáltatás ajánlatában szereplő tartalom típusától szabványosított iránymutatásokat a megrendelés időpontjában. Ezek a körülmények nem képezhetik a Feltételek 7.13. Pontjában említett panaszok alapját.

  15. Ha a Szolgáltatásnak a szerződéssel való meg nem feleléséből adódóan a Feltételek 7.13. Pontjában említett egyik körülmény következik be, a követelések e tekintetben nem haladhatják meg a tartalom elkészítéséért megállapított díjazást.

  16. Különleges helyzetekben a Szolgáltató fenntartja a jogot a nem szabványos tevékenységekre vonatkozó további díjak megfizetésére, még akkor is, ha azokat a Weboldalon vagy a tartalom előkészítési szerződésben nem írták elő, ha azok a Kiadó hibájából erednek vagy a kiadó kérésére.

  17. A Tartalom elfogadásakor a Szolgáltató az előkészítésért fizetendő díjazás részeként korlátlan időre és területre szóló kiadást ad a Kiadónak a következő felhasználási területekre vonatkozó tartalomra:

   • bármilyen módszerrel történő felvétel és reprodukálás, beleértve a nyomtatást, a digitális, mágneses, optikai és elektronikus adathordozókon végzett reprográfia használatát, beleértve az elektronikus könyv (e-könyv) és a beszédkönyv (hangkönyv) formájában történő rögzítését korlátlan számú számban; másolatok, kiadások és újranyomtatások, mind önmagukban, mind más munkákkal vagy anyagokkal kombinálva, amelyek nem felelnek meg a munka jellemzőinek;

   • másolatok vagy más médiumok közzététele és terjesztése bármilyen forgalmazási csatornában mennyiségi, anyagi és területi korlátozások nélkül, vagy a nyilvánosság számára, minden rendelkezésre álló forgalmazási csatornán, különösen a kiskereskedelmi, kioszk, postai megrendelés, lánc üzletek, klubkönyvek révén keresztkereskedelem, közvetlen marketing, postai megrendelés, ajtótól házig, beszúrások a sajtóval, az interneten keresztül és üzleti értékesítés (üzleti megrendelés), valamint ingyenes terjesztés;

   • másolatok kölcsönzése vagy bérlése;

   • behelyezése a számítógép memóriájába és tárolása a számítógép memóriájában; nyilvános megosztás IT és teleinformációs hálózatokon keresztül, különösen elektronikus könyv és beszédkönyv formájában, és oly módon, hogy mindenki hozzáférhessen hozzá az általuk választott helyen és időben.

   • vezetékes vagy vezeték nélküli látás vagy műholdas közvetítés és visszajátszás;

   • nyilvános teljesítmény, megjelenítés, megjelenítés és reprodukció;

   • a reklám minden formájának használata;

 8. Promóciós tartalom szolgáltatás a ContentStream hálózaton keresztül
  1. Lengyelországon kívül nem érhető el

 9. A közzétett cikkek módosítása
  1. A Weboldalon keresztül a Hirdetőnek lehetősége van módosítani a Weboldal által közzétett cikkeket, azaz a Fizetett cikkek és a Szakértői Vendég cikkeket.

  2. A közzétett cikkek változásait a Kiadó írja be, de figyelembe veszi a Hirdető irányelveit.

  3. A közzétett cikkek változásairól szóló kommunikáció kizárólag a honlapon keresztül történik. A Kiadó vállalja, hogy nem lép kapcsolatba a Hirdetővel közvetlenül a Weboldalon közzétett cikkek vonatkozásában.

  4. A közzétett cikkek (fizetett és szakértői) tartalmi változási szolgáltatása fizetendő, ennek a szolgáltatásnak a költsége a változások terjedelmétől és a kiadó által meghatározott költségektől függ.

  5. A Kiadónak a tartalmi módosításokért történő fizetésének alapértelmezett értéke automatikusan meghatározásra kerül a Weboldalon, és a kiadó által a cikk közzétételéért kapott díjazás alapján kerül kiszámításra.

  6. Ugyanakkor a Kiadó a funkcionalitás részeként módosíthatja a közzétett cikk módosításainak költségeit a Hirdető által javasolt változtatások típusától függően.

  7. A Hirdető a Weboldal funkcionalitásának megfelelően 2. munkanapon belül köteles jóváhagyni vagy elutasítani az ajánlatot az új ár megadásától számítva. Ha az ár nem kerül elfogadásra ezen az időszakon belül, az ajánlatot elutasítják, és a szerződést nem hajtják végre. Az ár jóváhagyása tekintendő a szerződés megkötés pillanatának.

  8. A tárgyalások bármely szakaszában a Kiadó megtagadhatja a közzétett cikk módosításainak végrehajtását.

  9. A szerződés hatálybalépése esetén a Kiadó köteles a cikk tartalmának módosítását 3 munkanapon belül közzétenni.

  10. A cikk közzétételével kapcsolatban a Szolgáltató a Weboldal automatizált funkciói révén 24 órán belül felkéri a kiadót a közzététel változásainak végrehajtásától számítva, jelezze a Szolgáltatási rendszerben, hogy az ilyen változás történt a kiadványban. A jelzés azt eredményezi, hogy automatikusan értesíti a Hirdetőt a változás e-mailben történő közzétételéről.

  11. A cikk módosításainak végrehajtása és a honlapon való megjelölése után a Hirdető ellenőrzi a kiadványban végrehajtott módosítások helyességét, míg a Szolgáltatónak van ilyen joga, de nem kötelezettsége; az ellenőrzés a változásnak az e tekintetben kötött szerződéssel való összeegyeztethetőségének ellenőrzését jelenti. A Hirdető által végzett ellenőrzésnek legkésőbb a közzétevőnek a változások megjelölésétől számított 2. munkanapon belül kell megtörténnie.

  12. Ha a hirdető a közzétételét követő 2. munkanapon belül nem ellenőrzi a cikk közzétételének változásait, úgy tekinthető, hogy a cikk módosításai helyesen kerültek közzétételre. A Hirdető által bekövetkezett bármely későbbi módosítás azt jelenti, hogy új módosítási eljárást kell végrehajtani.

  13. A változtatások végrehajtása, a publikált cikkben nem terjed ki automatikusan a kiadó elkötelezettségeire hosszabb ideig, mint azt eredetileg azt a cikk tárgyi hatálya, kivéve, ha másként állapodnak meg. Annak érdekében, hogy a közzététel időtartamának ilyen változása megtörténhessen, a Hirdető javaslatát ebben a tekintetben a Hirdető által készített cikk módosításának iránymutatásaiba kell belefoglalni, és ez része lesz a szerződés megkötésére irányuló tárgyalásoknak. tisztelet.

  14. Az ebben a pontban nem szereplő kérdésekben az 5. és 6. pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók, és megfelelően a körülményekre, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a 9. bekezdéssel.

  15. Helyes közzététel esetén a Kiadó a Hitelesítés-szolgáltatónak a Hitelesítés-szolgáltató által közzétett ÁFA-számlát ad ki a Kiadó által korábban a Weboldalon megadott összegért.

  16. A Szolgáltató vállalja, hogy legkésőbb a megfelelő számla kézhezvételét követően a következő munkanapon köteles megfizetni a ÁFA-számlát.

 10. A kiadók által létrehozott statisztikák
  1. A Kiadó határozza meg, hogy mely portálok teszik lehetővé a statisztikák létrehozását a Szolgáltató által kifejlesztett követőkód segítségével. Az ilyen statisztikákhoz való hozzáférés ingyenes a Kiadóknak és a Hirdetőknek.

  2. A Weboldalt használó hirdetők statisztikákat is rendelhetnek a Kiadók által létrehozott publikált cikkek népszerűségéről, azaz a Szolgáltató által kifejlesztett követőkód használata nélkül. A 10. pont további rendelkezéseit kell alkalmazni az e pontban említett statisztikákra.

  3. A kiadó jelezheti, hogy egyáltalán nem nyújt statisztikát. Ezután a hirdetők nem tudnak statisztikákat rendelni tőle (akár díj ellenében). Ebben az esetben a statisztikákra vonatkozó feltételek (10. pont) rendelkezései nem vonatkoznak az ilyen kiadókra.

  4. A Hirdetők számára rendelkezésre álló információk közé tartozik a közzétevő adatai, amelyek jelenleg statisztikákat, statisztikákat tartalmaznak.

  5. A Kiadó által szolgáltatott statisztikáknak legalább a cikkek nézeteinek számát, illetve a cikkhez tartozó aloldalhoz beérkezett egyedi felhasználók számát kell tartalmazniuk.

  6. A statisztika területén létrejött megállapodás megkötése, amelyet a Kiadó a 10.2. Pont alapján hozzáférhetővé tesz, a Hirdető által benyújtott megbízás benyújtásakor történik, amelynek elfogadhatóságát, terjedelmét és kifizetését a jelen pont rendelkezései határozzák meg az Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetői Szerződési Feltételek alapján.

  7. Ha a kiadó jelzi, hogy nem tudja elhelyezni a 10.1 pontban említett Szolgáltató követőkódját, vagy ha helytelenül helyezi a kódot a cikkbe, akkor a Hirdető egyszeri korlátlan hozzáférést rendelhet a statisztikákhoz (egy adott cikkért), ha a statisztika a kiadónál általában rendelkezésre áll (10.3. pont).

  8. A 10.7. Bekezdés rendelkezése nem alkalmazandó, ha a Kiadó nyilatkozata szerint a Hirdető a Szolgáltató által a cikkben kifejlesztett nyomkövetési kódot (10.1. pont) is belefoglalta, de a Hirdető nem használta ezt a lehetőséget. Ebben az esetben a Hirdetőnek mindig meg kell fizetnie a kiadótól a megrendelés benyújtásakor kapott statisztikákat, ha a Kiadó statisztikát nyújt (10.3. Pont).

  9. A Kiadók által létrehozott egy cikk statisztikáinak bemutatására, kivéve a Feltételekben kifejezetten megjelölt eseteket, a Kiadó megkapja díjazását. Az alapértelmezett díjazás a közzétevő számára 1150 nettó Ft (adott esetben hozzáadottérték-adó), azzal a különbséggel, hogy a Kiadó a Weboldalon módosíthatja a díjazás összegét (lap -> Portál kiadás, amely a jövőbeni statisztikákra vonatkozik).

  10. A Kiadónak a Hirdető által történő megrendelésétől számított legfeljebb 2 munkanapon belül statisztikai adatokat kell adnia a Hirdetőnek, feltéve, hogy a megrendelést a Feltételek rendelkezéseivel összhangban helyezték el.

  11. A Kiadó által közzétett fájl statisztikákkal való közzététele a Weboldalon keresztül történik (a megfelelő gomb a közzétett cikkek listájában található). A Hirdető e-mailben is megkapja azokat.

  12. A kiadók által szolgáltatott statisztikákat időben, PDF vagy grafikus (JPG) fájl formájában kell biztosítani, megbízhatónak kell lennie, a megjelölt cikkre kell hivatkoznia, és lehetőség szerint figyelembe kell vennie a speciális igényeket. a hirdetők. E rendelkezés megsértése esetén a Kiadó közvetlenül felelős a Hirdetőnek.

  13. A Kiadó nem köteles teljesíteni a Hirdetők különleges kéréseit, vagyis azokat, amelyek nem közvetlenül a Feltételek rendelkezéseiből származnak.

  14.  A kiadó vállalja, hogy a statisztikákkal kapcsolatos ügyekben nem lép kapcsolatba közvetlenül (a honlapon kívül) a Hirdetőkkel.

 11. Személyes adatok, kereskedelmi információk
  1. A Felhasználó a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul a személyes adatoknak a Szolgáltató általi feldolgozásához, a regisztrációs folyamatban vagy a Weboldal használatában, illetőleg tudomásul veszi, hogy az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatási szerződés vagy a jogszabályi kötelezettségek Szolgáltató általi teljesítése..

  2. A személyes adatok kezelője a Szolgáltató, aki a személyes adatokat a törvénynek megfelelően dolgozza fel, különös tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), személyes adatok védelméről szóló 1997. augusztus 29-i törvény rendelkezéseire (2002. évi törvénykönyv, 101. szám). , 926. pont, módosított szöveg) és az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény (Hivatalos Lap 144, 1204. tétel, módosítva).

  3. A Szolgáltató a személyes adatokat olyan mértékben dolgozza fel, amennyire szükséges a szerződés tartalmának kialakításához, alakításához, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások megváltoztatásához, megoldásához és megfelelő végrehajtásához.

  4. Minden Felhasználón, ha természetes személy, jogosult az adatainak ellenőrzésére, valamint a kijavítás jogára és az eltávolításukra. E célból a Szolgáltatót levélben - a office@whitepress.hu levelezési címre, a "Személyes adatok" feljegyzéssel kell értesíteni.

  5. A felhasználók személyes adatait át lehet adni azoknak a jogosultaknak, akik jogosultak arra, hogy az ügyfelek rendelkezésére álljanak, beleértve az alkalmazandó jog szerinti illetékes igazságügyi hatóságokat, valamint a Szolgáltató nevében eljáró harmadik feleket, hogy a jelen Feltételek rendelkezéseinek megfelelően szolgáltatásokat végezzenek.

  6. A Szolgáltatási feltételekben meghatározott szolgáltatásnyújtás kapcsán a Szolgáltató az adatfeldolgozás megbízása alapján a Felhasználó által szolgáltatott személyes adatokat átadja a Szolgáltatások nyújtásában részt vevő más szervezeteknek.

  7.  Ezen túlmenően a Szolgáltató jogosult személyes adatokat üzleti partnereinek átadni a Feltételek 11.8. Pontjában említett célokra.

  8. A Szolgáltató jogosult továbbá személyes adatok feldolgozására a Szolgáltató és a Szolgáltató partnerei által megvalósított egyéb, jogilag indokolt célok teljesítése érdekében, beleértve a saját termékek vagy szolgáltatások közvetlen forgalmazását vagy a termékek vagy szolgáltatások közvetlen marketingjét is.

  9. A személyes adatoknak a Szolgáltató általi feldolgozásának biztosítása annak érdekében, hogy a Felhasználók a megrendelést kiszolgálják, számlát állítsanak ki, teljesítsék a szerződést, stb. A Felhasználó köteles más Felhasználók személyes adatait kizárólag a Felhasználói Feltételekben leírt célra és a törvényben előírt követelményeknek megfelelően feldolgozni, ideértve a Személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit és a fentiekben meghatározott végrehajtási rendelkezéseket is.

  10. A Felhasználó személyes adatainak kezelésének helyessége ellenőrzése érdekében a Szolgáltató jogosult bármikor ellenőrizni az ilyen személyes adatok feldolgozásának helyességét. A fent említett jog gyakorlásával kapcsolatban a Szolgáltató jogosult arra, hogy megfelelő intézkedést tegyen az általa jelzett módon. A Felhasználó a kérelemben meghatározott határidőn belül köteles a kérelemben leírt cselekvéseket a kérelem benyújtásának időpontjától számított legfeljebb 3 napon belül a kérelemben megjelölt határidőn belül megadni.

  11. Ha a Kiadó a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban személyes adatokat tárol a Szolgáltatóhoz, amely az általa kezelt struktúrán kívüli személyekre vonatkozik, mint például az ügyfél típusa, az internethasználók, akkor a Szolgáltató képes lesz feldolgozni. cikkben említett adatok feldolgozásának részeként. A személyes adatok védelméről szóló, 1997. augusztus 29-i törvény 31. cikke (2016. évi törvény, 922, 2016. június 28.), illetőleg GDPR 29-33 cikkek.

  12. A kiadó egyetért azzal, hogy:

   • a Szolgáltató vagy üzleti partnerei által kínált szolgáltatások vagy áruk közvetlen marketingjével kapcsolatos kereskedelmi információk küldése, beleértve a kijelölt címzettnek címzett hírleveleket, elektronikus hírközlési eszközökön keresztül, különösen az e-mailben a Szolgáltató által a regisztrációnál vagy a Szolgáltató által beszerzett adatokon keresztül; a honlap használata.

   • automatikus hívórendszerek használata a fenti célokra.

  13. A személyes adatok feldolgozásával, a cookie-k használatával és a kereskedelmi információk továbbításával kapcsolatos részletes szabályokat az ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK dokumentum tartalmazza.

 12. Felelősség
  1. A Szolgáltató felelős a Kiadónak a Szolgáltatások közvetítésével kapcsolatos gondosságának hiánya miatt, függetlenül attól, hogy a Szolgáltató közvetett vagy közvetlen proxyként működik-e.

  2. Kivéve azokat az eseteket, amikor egyértelműen jelezzük, hogy a Szolgáltató közvetlenül felelős a Kiadónak, a Hirdető vagy az Újságíró felelős a Szolgáltatással kapcsolatos szerződés teljesítéséért. Ha ez a hatás megköveteli a Hirdetőnek vagy újságírónak a követeléseknek a Kiadónak történő átadását, a Szolgáltató köteles késedelem nélkül átruházni jogait.

  3. A Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás minden alkalommal, folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása nem garantálja és nem vállal felelősséget a teljes rendelkezésre állásért, és a Szolgáltatási szerződések alapján szerzett jogokat betartva fenntartja a jogot a változtatásra bármikor, bármikor visszavonhatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatás bármely funkcióját vagy tulajdonságait. A Szolgáltató tájékoztatja, hogy a Szolgáltatás bármely funkciójának vagy tulajdonának megváltoztatása, visszavonása, felfüggesztése vagy megszakítása nem igényel előzetes értesítést.

  4. A fenti rendelkezés a Weboldal által meghatározott árváltozásokra vonatkozik, amelyeket a Szolgáltató kínál.

  5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás helytelen használatából eredő károkért, különösen a Felhasználó vagy a Szolgáltatást igénybe vevő más Felhasználók által a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megsértése miatt.

  6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megkötött szerződés nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért a Szolgáltatás körében, illetve a Webhely vagy a Szolgáltatás használatával kapcsolatos problémák esetén, amennyiben azok a Szolgáltató által nem teljesített események eredményeként jöttek létre. A kellő gondosságú véletlen események („force majeure”) következtében előreláthatólag vagy nem tudta megakadályozni.

  7. A Szolgáltató felelőssége semmilyen esetben nem terjed ki a kiadó elvesztett nyereségének felelősségére, és nem haladhatja meg a Felhasználói Feltételekre vonatkozó részében feltüntetett összeget, és ha ez a küszöbérték nem szerepel a szolgáltatásban, a Szolgáltatás A szolgáltató felelőssége legfeljebb 227 000 Ft.

  8. A 12.7. Pontban említett felelősségi korlátok nem alkalmazandók, ha a Szolgáltató szándékosan okozott kárt.

  9. A Szolgáltató nem felelős a Hirdetők által készített cikkek tartalmáért, anyagi értékéért és valóságának való megfeleléséért.

  10. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatások hatékonyságáért, ami különösen azt jelenti, hogy a Szolgáltató semmilyen módon nem garantálja a Szolgáltatások hatásait a Kiadók bevételeinek növelése formájában.

  11. Ha a Weboldal funkcionalitásának részeként bizonyos iránymutatásokat, tanácsokat és véleményeket (Tudásbázis) nyújt, akkor:

   • a kiadó nem köteles megfelelni az ilyen kommunikációnak;

   • ha a Kiadó ilyen kommunikációra vonatkozik, a Kiadó ezt saját felelősségére teszi, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen alkalmazások következményeiért.

  12. A Kiadó felelős a Felhasználási Feltételek és a Szerződések alapján megkötött szerződések megsértéséért.

  13. Ha egy adott szerződés teljesítése megköveteli, hogy a kiadó bármilyen információt, tartalmat, más kommunikációs formát (fotókat, grafikákat stb.) nyújtson be, a kiadó biztosítja, hogy a fentiek szerint:

   • a szükséges mértékben saját tulajdonú szerzői jogokkal és kapcsolódó jogokkal vagy licencekkel rendelkezik az ilyen anyagokhoz;

   • a szerződés céljaira történő felhasználásuk nem sérti a személyes szerzői jogokat;

   • minden olyan engedéllyel rendelkezik, hogy reprodukálja az ezekben az anyagokban megjelölt személyek fizikai hasonlatosságát;

   • használatuk nem sérti a harmadik fél ipari tulajdonjogait, és különösen nem sérti a védjegyek vagy a jó hírű védjegyek védelmi jogait;

   • közzététele nem képez tisztességtelen versenyt;

   • közzététele nem sérti a törvényeket, a jó szokásokat, a társadalmi együttélés elvét vagy harmadik felek jogos érdekeit.

  14. A Kiadó a Szolgáltatások bármelyikének megrendelésekor, különösen a cikkfejlesztés területén köteles gondoskodni arról, hogy ezek a tevékenységek a fentiektől eltérő okokból ne sértsék a jogszabályokat. Ez különösen a reklám vagy promóció jogi rendelkezéseknek való megfelelését érinti, ideértve a gyógyszerek, a dohány, az alkohol és az olyan szolgáltatások reklámozását is, mint a szerencsejáték.

  15. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeinek teljesítése kapcsán a Szolgáltatóval szembeni polgári, végrehajtási, büntetőjogi vagy közigazgatási eljárás indult a Kiadó hamis vagy hiányos nyilatkozatai miatt, vagy a kiadó által a törvény megsértésével összefüggésben a kiadó vállalja, hogy saját költségén, és amennyire lehetséges, a Szolgáltatóval szembeni igények vagy állítások elutasításához szükséges segítséget nyújtja a Szolgáltatónak. Ezen túlmenően a fenti esetben a Kiadó vállalja, hogy a Szolgáltatóval szembeni, a Szolgáltatóval szemben indított eljárással, illetve a Szolgáltatóval szembeni követelésekkel vagy állításokkal kapcsolatban felmerült károkat javítja, azaz a harmadik felek által bejelentett jogos követeléseket kielégíti. feltéve, hogy azokat az illetékes bíróság végleges ítélettel rendeli meg), adja vissza a Szolgáltató által ténylegesen kifizetett egyenértéket, a Szolgáltatónak kiszabott szankciókat vagy bírságokat, és fedezze a szükséges, ténylegesen felhasznált jogi segítségnyújtás költségeit. Szolgáltató.

  16. A Szolgáltató nem a Szolgáltatás szerzői vagy Tartalmi szerzője, ezért a Szolgáltató biztosíthatja, hogy jogorvoslaton alapuló jogokat szerzett, jóhiszeműen elfogadva azon jogalanyok nyilatkozatait, akiktől jogokat szerzett ebben a tekintetben a tényleges helyzet. Ha azonban a Szolgáltatóval kötött szerződésben részt vevő felek ilyen nyilatkozatai vagy biztosítékai nem felelnek meg a tényleges helyzetnek, amelynek eredményeként a Kiadó nem szerezte meg a Feltételekben meghatározott jogokat, akkor a Szolgáltatás A Szolgáltató, mint közvetítő, a Szerződésben meghatározott konkrét tevékenységek végrehajtásában, nem vállal felelősséget a Kiadónak okozott kárért is, ha minden olyan intézkedést megtesznek, amely alapján a Kiadó a Szolgáltató bármely követelését a felelősségért felelős személynek teszi ezt a helyzetet.

  17. A weboldal tartalmazhat hivatkozásokat más weboldalakon közzétett tartalmakra. Ez nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató vagy a Honlapon közzétett tartalom szerzői állást foglalnak az ilyen webhelyeken közzétett tartalmak tekintetében, vagy felelősséget vállalnak nekik.

  18. A Kiadó nem működhet más weboldalhasználók kárára, beleértve a nem publikált cikkekre (vagy más közösségi médiákra vonatkozó) természetellenes linkek közzétételére, természetellenes megjegyzések közzétételére a cikkek szerint, a természetellenes forgalmat a cikkekre irányítva.

  19. A Kiadó ezennel egyetért azzal, hogy a Szolgáltató átadhatja a Feltételekből vagy a Szerződésben foglaltakból eredő jogokat vagy kötelezettségeket.

 13. Panaszok
  1. E tétel rendelkezései a Feltételek korábbi rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók, amelyek különösen azt jelentik, hogy amennyiben a Feltételek a Felhasználó által benyújtott kérelem konkrét határidejét jelzik, akkor a Kiadó köteles ezeket a rendelkezéseket kötni. határidő, nem a következő bekezdésekben leírt kifejezés.

  2. A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat e-mailben kell közölni a következő címen: office@whitepress.hu.

  3. A panasznak legalább a következőket kell tartalmaznia: a panasz tárgyát képező esemény dátuma és időpontja, a panaszos e-mail címe és a bejelentett kifogások rövid leírása.

  4. A panaszokat a kézhezvételtől számított 14 napon belül meg kell vizsgálni, a kézhezvétel dátumának sorrendjében. Ha a fenti dátumot nem lehet megtartani, a Szolgáltató értesíti a panaszt benyújtó személyt arról, hogy miért indokolja a határidő meghosszabbítását, valamint a válasz várható idejét.

  5. A panaszt benyújtó személyt a panaszban megadott e-mail címre értesítik a panasz feldolgozásának módjáról e-mailben.

    

 14. Záró rendelkezések
  1. A nem szabályozott ügyekben az általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

  2. A Kiadó és a Szolgáltató közötti minden jogvitát békés úton kell rendezni, és nézeteltérés esetén a Szolgáltató illetékes helyi bíróságnak veti alá magát.

  3. A Felhasználási Feltételek időszakos változtatások vonatkozhatnak, amelyekről a Kiadó tájékoztatást kap. Ha a Kiadó, aki rendelkezik a Weboldalon lévő fiókkal, nem fogadja el a bevezetett változtatásokat, akkor a módosítások hatálybalépésének napjáig joga van arra, hogy nyilatkozatot tegyen a számla felszámolásáról és az együttműködés megszüntetéséről, amely megköveteli az írásos formanyomtatványt vagy e-mailt a következő címre: office@whitepress.hu.

  4. A Kiadó kijelenti, hogy elolvasta a Felhasználói Feltételeket, a Felhasználói Feltételek függelékeit, beleértve a fellebbezések feltételeit, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi irányelveit.

  5. A feltételek hatályba lépnek 2017.01.01-től