1. Általános rendelkezések
  1. A  www.whitepress.com/hu,  weboldal tulajdonosa a WhitePress Kft. (a továbbiakban: Adminisztrátor), a belső adatvédelmi folyamatainak rendszerbe foglalása és a Felhasználó jogainak biztosítása, valamint az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.
   A Szabályzat megalkotásával és kiadásával biztosítja  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679  Rendeletében az (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről, a továbbiakban: GDPR) meghatározott Felhasználói tájékoztatási jog megvalósulását. 
    A rendszergazdával való kapcsolatfelvételhez küldjön egy e-mailt a következő címre: hungary@whitepress.com.

  2. Adatkezelő adata: cégnév: WhitePress Kft. székhelye Verebeshegy utca 11, Csomád, 2161, adószáma: 26768142-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-200378, , telefonszám: +36 21 200 7890, e-mail cím: hungary@whitepress.com., Weboldal: www.whitepress.com/hu  .

  3. Ezt az adatvédelmi szabályzatot a www.whitepress.com/hu (és a www.whitepress.pl,www.whitepress.ro, ww.whitepress.cz,www.whitepress.sk, www.whitepress.net) (a továbbiakban: honlap) weboldalakra is alkalmazni kell, és minden olyan felhasználóra ("Felhasználó") utal, aki a webhelyet használja, beleértve a regisztráltakat is, mint például az újságírók, hirdetők és kiadók.

  4. A honlap tájékoztatja, hogy a honlapon található összes tartalom a 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.) szerint törvényi, szerzői jogi vagy a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló1997. évi XI. törvény által védett, és semmilyen módon nem használható fel, csak a tulajdonos előzetes  írásbeli engedélyével, kivéve a művek személyes felhasználását, a szerzői és szomszédos jogokról szóló (1999. évi LXXVI. törvény). 

  5. A fent említett megengedett felhasználást meghaladó tevékenységek nem megengedettek, és polgári és büntetőjogi felelősséget eredményezhetnek.
    

  6. Az Adminisztrátor mindent megtesz, hogy megvédje a Felhasználók magánéletét. Az Adminisztrátor a törvény által megkövetelt valamennyi jogi intézkedést alkalmazza úgy, hogy minden adat, beleértve a Felhasználók által szolgáltatott személyes adatokat, védve legyen a veszteség, megsemmisítés, nyilvánosságra hozatal, illetéktelen hozzáférés, nem megfelelő használat ellen. A Felhasználók is növelhetik adataik biztonságát, beleértve az interneten lévő személyes adatokat is (pl. Gyakran a hozzáférési jelszó betűk és számok kombinációjával). Ezen túlmenően minden Felhasználó önállóan dönt arról, hogy használja-e az adatai feldolgozásának ellenőrzésével kapcsolatos jogait (lásd a 4. pontot). A személyes adatok Adminisztrátor általi feldolgozását megakadályozó jogok felhasználása, amennyiben azok az Adminisztrátor által nyújtott szolgáltatások nyújtásához szükségesek, egyenértékűek egy adott szolgáltatás lemondásával.
    

  7. Az Adminisztrátor nem felelős a weboldalak adatvédelmi szabályaiért, amelyeket a Felhasználó a Weboldalon közzétett linkeken keresztül fog megadni.

  8. Az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek minden olyan változását, amelyet különösen a Weboldalon kínált szolgáltatások katalógusának gazdagítása, a Weboldal korszerűsítése, a magánélet védelmére vonatkozó jogrendszer változásai okoznak, a Felhasználók elektronikus úton értesítve  lesznek.

  9. Ha nem ért egyet az adatvédelmi szabályzattal, kérjük, ne használja a weboldal szolgáltatásait.

 2. A személyes adatok feldolgozása

  Az Adminisztrátor általi adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak megfelelően történik, az adatokat  kizárólag a www.hvgorac.hu (a továbbiakban: weboldal) oldalon kínált szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében kezeli.
  1. A "Regisztráció" lapon regisztráló Felhasználók személyes adatait a következő célokra dolgozzák fel:

   • A szolgáltató által a Felhasználó által választott szolgáltatás nyújtása a rendelkezésre álló modulok egyikének (Hirdető, Kiadó, Influencer, e-PR) és a kiválasztott szabályok elfogadásával - a feldolgozás jogalapja a szerződés teljesítése, amelyhez a Felhasználó párt, azaz művészet.

     Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

   • Az Adminisztrátor és a saját áru vagy szolgáltatások forgalmazásában érdekelt szervezetek közvetlen marketingje - a Weboldalhoz kapcsolódó kereskedelmi információk küldése, a Weboldalon elérhető új tartalom és a kiválasztott modul előfizetésével kapcsolatos konferenciák és képzések kereskedelmi információi a feldolgozás jogszerűen jogos érdekeltséggazdák és harmadik felek, azaz művészet. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

  2.  A Tudásbázis lapon elérhető Hírlevélre regisztráló Felhasználók személyes adatait a következő célokra dolgozzák fel:

   •  az Adminisztrátor és a saját áru vagy szolgáltatások forgalmazásában érdekelt szervezetek közvetlen marketingje - a Weboldalra vonatkozó kereskedelmi információk küldése a Felhasználóknak, a Weboldalon elérhető új tartalom és a Tudásbázis laphoz kapcsolódó konferenciákról és képzésről szóló kereskedelmi információk, a feldolgozás az adminisztrátor és a harmadik felek, azaz a művészet jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

  3. A 2.2. pontban említett hírlevél-szolgáltatást a Weboldalon elérhető formanyomtatványon indítjuk, majd az előfizetéskor a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött linkre kattintva lesz elérhető. Felhasználó a hírlevélről azonnali hatállyal bármikor leiratkozhat az elektronikus levelek alján, regisztráció után a Hírlevél menüpont alatti link használatával az Adminisztrátornak küldött lemondási kérelem útján, ami a szolgáltatás megszüntetéshez vezet (az opt-out link opció). A Adminisztrátor a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött megfelelő üzeneteken keresztül megerősíti a hírlevél-szolgáltatás kezdetét és végét.
    

  4. A http://www.biuroprasowe.pl/newsletter-dziennikarze részeként elérhető újságíró hírlevélre regisztráló Felhasználók személyes adatait a következő célokra dolgozzák fel:  

    

   • a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött információk a WhitePress platform Felhasználók által hozzáadott új sajtóközleményekről - a feldolgozás alapja itt a Felhasználó beleegyezése, amelyet a fent említett célból adott meg, a megfelelő jelölőnégyzet kiválasztásával [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

     

  5. A szolgáltatás nyújtásának előfeltétele Felhasználó által a 2.1. pontban említett regisztrációs adatok szolgáltatása. 

    

  6. Az e-mailben küldött információk fogadásának előfeltétele, hogy a Felhasználó a 2.2. és 2.3. pont szerint a regisztráció részeként adja meg a szükséges adatokat (e-mail cím).

  7. A Weboldalon regisztrált Felhasználók személyes adatainak címzettje (2.1. pont) az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az adatfeldolgozás a honlapon közzétett vonatkozó rendelkezések alapján az adatbiztonsági szabályok elve alapján végzik:

   • a.    más a szolgáltatások nyújtásában részt vevő szervezetek, köztük az újságírók, az influencerek, a hirdetők, a kiadók és a Netsprint sp. z o.o. jogosult a ContentStream rendszerre;

   • b.    Azok a szervezetek, amelyekre a személyes adatok feldolgozása a megbízás feldolgozása, a számla kiállítása és a szerződés teljesítése érdekében is megbízásra kerül, a cél eléréséhez szükséges ideig, beleértve különösen a számviteli irodákat, a fizetési rendszereket, a hosting cégeket, a szolgáltatást. cégek könyvelési szoftvere. 

     

  8. Azok a Felhasználók adatainak címzettjei, akik személyes adataikat a 4.1. 2.1., 2.2., 2.3. pont az adatfeldolgozás megbízásának elve alapján az adminisztrátor által az e-mailek küldésére használt levelezőrendszerek üzemeltetői - csak az 1. pontban említett mértékben és célokra használják fel. 2.1., 2.2., 2.3.

    

  9. Ha a Felhasználó a szolgáltatásnyújtás kapcsán személyes adatokat ad ki a nem ügyintézők - ügyfelek, internetes felhasználók - vonatkozásában, az Adminisztrátor képes lesz feldolgozni azokat az adatok feldolgozásának részeként, amelyekre a szerződés vonatkozik. adatfeldolgozásra van szükség. 

    

  10. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltak szerint az Adminisztrátor a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére hírlevelet kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küldhet.  Felhasználó a regisztrálás  vagy a Weboldal használata során  benyújtott döntéseivel és nyilatkozataival (beleegyezéseivel) kifejezett hozzájárul ahhoz, hogy:

   • az Adminisztrátor vagy üzleti partnerei által kínált szolgáltatások vagy áru közvetlen marketingjével kapcsolatos kereskedelmi információk küldön, beleértve a kijelölt címzettnek címzett hírleveleket, elektronikus hírközlési eszközökön keresztül, különösen az e-mail segítségével, az Adminisztrátor által a nyilvántartásba vétel vagy a használat során kapott adatok alapján.

   • automata hívórendszerek használata a fenti célokra.

  11. Csak a fenti hozzájárulás kifejezett megtagadása akadályozza meg az Adminisztrátor, hogy kereskedelmi információkat küldjön elektronikus úton, beleértve a hírlevél szolgáltatásokat is. 

  12. A Felhasználók személyes adatait addig tárolják, amíg a Felhasználó nem él a személyes adatainak feldolgozásának megszüntetésének jogával (lásd a 4. pontot), a Felhasználó visszavonja a feldolgozásukhoz való hozzájárulását, leiratkozik a hírlevél-szolgáltatásról vagy törli a Felhasználó fiókját a Webhelyről.

 3. Korlátozott felelősségi nyilatkozat
  1. Az Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik azokra a weboldalakra és cégekre, amelyek a Honlapon keresztül elérhetők.

    

  2. Minden olyan hirdetés, vagy más hasonló tartalom, amelyet a honlapon közzétettek, csak tájékoztató jellegűek, nem képezik a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti ajánlatot, és nem ad alapot semmiféle igényre a WhitePress Sp. z o. o-val szemben.

    

  3. A honlap azért jött létre, hogy segítsen a vállalatok eredményes sikeres promóciójában. A honlap szolgáltatásai keretében nyújtott információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért, azok hivatalosságáért való felelősségét jelen nyilatkozattal kizárja, ezért javasoljuk, hogy az általunk biztosított dokumentumokat is ennek tudatában használja.

 4. Felhasználóinak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai
  1. A Felhasználónak jogában áll, hogy az Adminisztrátortól meggyőződjön arról, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és ha igen, jogosult a hozzáférésre és az alábbi információkhoz:

   • a feldolgozás célja;

   • személyes adatok vonatkozó kategóriája

   • információk a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek címzettjeiről;

   • ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, és ha ez nem lehetséges, az időszak meghatározására vonatkozó kritériumok;

   • tájékoztatás arról, hogy jogosult-e kérni az adminisztrátort az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának javítására, törlésére vagy korlátozására, és ellenzi az ilyen feldolgozást;

   • információ a felügyeleti szervnek a panasz benyújtására vonatkozó jogról;

   • információ az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást is, amint azt a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése, valamint az ezekre vonatkozó szabályokról, valamint az adatfeldolgozás fontosságáról és várható következményeiről szóló fontos információ az érintett számára - jelenleg az Adminisztrátor nem vállal és nem tervez ilyen tevékenységet. 

     

  2. A Felhasználónak jogosult kérni az Adminisztrátort, hogy azonnal korrigálja az őt érintő személyes adatokat, amelyek helytelenek. Figyelembe véve a feldolgozás célját, az adatfelhasználó jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

  3. A Felhasználónak jogában áll, hogy kérje az Adminisztrátort, hogy törölje az őt érintő személyes adatokat, és az Adminisztrátor köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll ("Elfelejtéshez való jog"):

   • a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat összegyűjtötték vagy más módon dolgozták fel;

   • az érintett visszavonta a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, és nincs más jogalap a feldolgozáshoz;

   • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdésének vagy a GDPR 21 cikk (2) bekezdése alapján  megfelelően kifogással élt az adatok  feldolgozása ellen, és nincsen törvényes jogalap a feldolgozásra;

   • a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel;

   • a személyes adatokat törölni kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az uniós jogszabályok vagy annak a tagállamnak a joga szerinti jogi kötelezettsége, amelyre az adminisztrátor esik;

   • a személyes adatok gyűjtése az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása kapcsán történt, amint azt a GDPR. 8 cikk (2) bekezdésben említettek szerint bocsátották rendelkezésre. 

     

  4. Az érintett az alábbi esetekben jogosult felszólítani az Adminisztrátort a feldolgozás korlátozására:

   • a Felhasználó megkérdőjelezi a személyes adatok helyességét - olyan időszakra, amely lehetővé teszi az Adminisztrátor számára ezen adatok helyességének ellenőrzését;

   • a feldolgozás jogellenes, és a Felhasználó ellenzi a személyes adatok eltávolítását, ehelyett azt kéri, hogy korlátozza felhasználásukat ;

   • az Adminisztrátor már nem igényel személyes adatokat a feldolgozásra, de a Felhasználónak szüksége ezekre saját felhasználásra;

   • a Felhasználó kifogást nyújtott be a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján a feldolgozásról - amíg meg nem állapítják, hogy az Adminisztrátor jogszerű indokai felülírják-e az érintett kifogásának alapjait.

     

  5. Az érintett jogosult arra, hogy strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formában megkapja az Adminisztrátortól a megadott személyes adatokat, és jogában áll az ilyen személyes adatokat az Adminisztrátor külön hozzájárulása nélkül elküldeni egy másik Adminisztrátornak, ha:

   • a feldolgozás az érintett engedély alapján történik. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy  az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján; és

   • a feldolgozás automatizált módon történik.

    A Felhasználónak joga van kérni, hogy ha az technikailag lehetséges az Adminisztrátor közvetlenül küldje el a személyes adatokat egy másik Adminisztrátornak,.

     

  6. A Felhasználónak bármikor joga van kifogást emelni személyes adatainak a direkt marketing-adminisztrátor általi feldolgozása ellen, ideértve a profilozást is, amennyiben a feldolgozás, felhasználás kapcsolódik az ilyen direkt marketinghez.

  7. A Felhasználónak joga van arra, hogy az őt érintő személyes adat kezelés ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a weboldal tulajdonosa vagy Adminisztrátora ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak.

    

  8. AA weboldalra való bejelentkezés után a Felhasználó megváltoztathatja a regisztráció során megadott és a weboldalra való bejelentkezéshez felhasznált személyes adatait.. A Felhasználó leiratkozhat a hírlevél fogadásáról, vagy a törlési igényét az ügyfélszolgálati irodával a hungary@whitepress.com e-mail címre küldött jelzésével érvényesítheti (az opt-out link opció)

    

  9. Abban az esetben, ha a személyes adatait beleegyezés alapján dolgozzák fel alapján, bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatfeldolgozás jogszerűségét, amely a visszavonást megelőzően történt hozzájárulás alapján történt

    

  10. Abban az esetben, ha személyes adatait hozzájárulás alapján dolgozzák fel, [azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint], bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatfeldolgozás jogszerűségét, amelyet a visszavonást megelőzően a hozzájárulás alapján végeztek.

    

  11. A Felhasználó kapcsolata az Adminisztrátorral, beleértve a Felhasználó jogainak használatát, a következő kommunikációs csatornákon keresztül történik:

   e-mail: hungary@whitepress.com
   levelezési cím: Verebeshegy utca 11, Csomád, 2161, Magyarország

 5. Tájékoztatás a Cookie-król sütikről
  1. Az oldal látogatásakor – a Felhasználó külön értesítése nélkül – a szerver egyedi azonosító fájlt (cookie) helyezhet el a Felhasználó számítógépén. A cookie-k a Felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését szolgálják, azok más célra nem kerülnek felhasználásra. A cookie-k fogadását a Felhasználó – böngészője beállítása alapján – letilthatja.

    

  2. Azok a szervezetek, amelyek cookie-kat helyeznek a Webhely Felhasználói végső eszközére, az Adminisztrátor és:

   • A Google Inc. székhelye: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok. Ha többet szeretne megtudni a rendszergazda adatvédelmi irányelveiről, kattintson ide: https://policies.google.com/privacy;

   • A Facebook Inc. székhelye Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok. Ha többet szeretne megtudni a rendszergazda adatvédelmi politikájáról, kattintson ide: https://www.facebook.com/policy.php;

   • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. Ha többet szeretne megtudni a rendszergazda adatvédelmi irányelveiről, kattintson ide: https://twitter.com/en/privacy

     

  3. Az 5.2 pontban felsorolt szervezetek a GDPR értelmében a cookie-fájlokban szereplő személyes adatok kezelői 

    

  4. A cookie-k általában tartalmazzák azt a webhely nevét, amelyből származik, tárolási idejük a végberendezésben és egyedi szám.

    

  5. A Felhasználók eszközeiben tárolt cookie-k információit a következő célokra használják:

    

   • A Felhasználók viselkedésének elemzése a Weboldalon, amely lehetővé teszi a Weboldal számára, hogy az adott Felhasználó egyedi érdekeihez, követelményeihez és igényeihez igazíthassa a nyújtott szolgáltatásokat és a bemutatott tartalmat - a feldolgozás alapja itt a Felhasználó beleegyezése a fent említett célból a megfelelő jelölőnégyzet kiválasztásával [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja];

   •  a cookie-kat statisztikai célokra is használják a Weboldal Felhasználók általi használatának illusztrálására, a Weboldal Felhasználói és más Felhasználók igényeihez való hozzáigazítására és optimalizálására, statisztikák létrehozására a Webhely webhelyoldalain,

   •  a weboldal biztonságának és megbízhatóságának biztosítása.

   • Az 5.5. pontban említett célokra használt cookie-kban tárolt adatok feldolgozása az adminisztrátor jogilag megalapozott érdeke alapján történik. 

     

  6. A webhely olyan cookie-kat használ, amelyek a Webhely használata után törlődnek, és bezárják a böngészőablakot, valamint a tartós cookie-kat, amelyeket olyan eszközökben tárolnak, amelyeken keresztül a Felhasználó a Webhelyet használja  vagy ameddig törli.

    

  7. A cookie-kból származó adatokat a fájltípusoktól függően tárolják:  a weboldal használatának időtartamáig (munkamenet fájlok), amíg a Felhasználó nem él a személyes adatainak feldolgozásának leállítás jogával (lásd a 4. pontot), 

  8. A fájlok típusától függően tároljuk: a weboldal használatának időtartama alatt (munkamenetfájlok), amíg a Felhasználó nem használja a személyes adatainak feldolgozásának megszüntetéséhez szükséges jogokat (lásd a 4. pontot), vagy a Felhasználó visszavonja az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását.

  9. A szabályzat 4. pontja a cookie-fájlokban található személyes adatokra is vonatkozik.

  10. A Felhasználó önállóan és bármikor megváltoztathatja a cookie-k beállításait, meghatározva a tárolás feltételeit és a cookie-fájlok által a Felhasználó készülékéhez való hozzáférést. A Felhasználó az előző mondatban említett beállítások megváltoztatását a webböngésző beállításaival vagy a szolgáltatás konfigurációjával hajthatja végre. Ezeket a beállításokat különösen úgy lehet megváltoztatni, hogy megakadályozzák a sütik automatikus kezelését a böngésző beállításaiban, vagy hogy tájékoztassák Felhasználót minden alkalommal, amikor a sütik a Felhasználó készülékére kerülnek. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módjáról a szoftver (webböngésző) beállításaiban talál részletes információ
   5.11.    Változik az előző mondatban említett beállításokhoz, a Felhasználó webböngésző beállításokkal, vagy a szolgáltatás konfiguráció használatával végezhet. Ezek a beállítások különösen úgy módosíthatók, hogy blokkolják a cookie-k automatikus kezelését a webböngésző beállításainál, vagy tájékoztassák őket minden egyes alkalommal, amikor a Felhasználó készülékén cookie-kat helyeznek el. A cookie-k kezelésének lehetőségeiről és módjáról részletes információk állnak rendelkezésre a szoftver (webböngésző) beállításaiban.

A cookie-k feldolgozásához szükséges hozzájárulását ide kattintva kezelheti.