Na jakých webových stránkách chtějí inzerenti publikovat - preference českých uživatelů

Aktualizováno: 2023-04-12
Na jakých webových stránkách chtějí inzerenti publikovat
Informace o poptávkách inzerentů při vyhledávání na platformě WhitePress, generované celosvětovou základnou uživatelů, nám poskytly možnost určit parametry, které inzerenti nejvíce oceňují. Zaměřili jsme se na využití filtrů a jejich nastavení v Česku a porovnali jsme data s ostatními regiony, kde je platforma WhitePress® dostupná. Cílem je posoudit vliv těchto filtrů na vytváření personalizovaných seznamů portálů vydavatelů.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Obsah

Na jakých webových stránkách chtějí inzerenti publikovat - preference českých uživatelů

Jednou z klíčových výhod využívání platformy WhitePress® je možnost vytvořit personalizovaný seznam portálů vydavatelů na základě konkrétních kritérií filtrování. Analýza dat nám umožnila posoudit, jak často jsou jednotlivé metody filtrování využívány a jaký mají dopad na výsledný seznam portálů. 

Zkoumali jsme téměř 180 000 požadavků na vyhledání u panelu inzerentů platformy WhitePress®, které byly generovány uživateli z 28 zemí. Cílem tohoto článku je poskytnout informace o nejčastěji používaných filtrech a jejich nastaveních, a to jak ve světě, tak v České republice.

Porovnávali jsme údaje ze všech regionů, kde je k dispozici platforma WhitePress®. Dále jsme hodnotili, jak často jsou jednotlivé metody filtrování využívány a jaký mají vliv na vytváření personalizovaného seznamu portálů vydavatelů.

Pro účely analýzy jsme vybrali dotazy z 28 zemí:

Rumunsko, Polsko, Maďarsko, Česko, Německo, Spojené státy, Velká Británie, Slovensko, Turecko, Itálie, Nizozemsko, Francie, Španělsko, Bulharsko, Švédsko, Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Dánsko, Portugalsko, Lotyšsko, Rakousko, Řecko, Ukrajina, Belgie, Švýcarsko, Estonsko, Austrálie.

Analýza filtrů: Globální přehled

Procentuální podíl dotazů, které obsahují různé kategorie filtrů WhitePress®
Tabulka č. 1: Procentuální podíl dotazů, které obsahují různé kategorie filtrů WhitePress®

*Analyzovali jsme 175 521 dotazů. Každý z nich může znamenat několik použití filtru. Alespoň jedno použití filtru daného typu se počítá jako instance kategorie filtru.
** Z analýzy jsme vyloučili filtr Vyberte zemi publikace, protože se vyplňuje automaticky na základě zvoleného jazyka.

Analýza ukázala, že nejčastěji jsou používány základní filtry, a to v 94,3 % všech dotazů. Následovaly marketingové, SEO a technické filtry s 16,2 %, 9 % a 8,7 %. Za zmínku stojí, že v standardním zobrazení panelu platformy WhitePress® jsou zobrazeny pouze základní metody filtrování, ostatní možnosti jsou skryty pod položkou "POKROČILÉ FILTRY". Základní filtry: nejpopulárnější volba

Základní filtry: nejpopulárnější volba

Není překvapením, že základní filtry jsou v panelu platformy WhitePress® nejčastěji používanými filtry. Níže jsme shrnuli nejpoužívanější základní filtry v panelu marketérů platformy WhitePress®:

 • Doména, název webu, tag – filtruje portály na základě klíčových slov obsažených v názvu, popisu nebo tagech portálu (použito v 59,7 % všech požadavků na vyhledávání).
 • Odkazy Dofollow – vrací portály s alespoň jednou nabídkou, která obsahuje odkazy "dofollow " (používá se ve 25 % všech požadavků na vyhledávání).
 • Téma – filtruje portály na základě vybraných kategorií témat (použito v 23,7 % všech požadavků na vyhledávání).
 • Cena do – filtruje nabídky na základě stanovené maximální ceny za publikování (použito ve 22,2 % všech požadavků na vyhledávání).
 • Typ odkazů – zobrazuje seznam portálů, které akceptují konkrétní typy odkazů zvolené uživatelem, včetně odkazů na obchodní značku, URL, navigačních odkazů, grafických odkazů, smíšených odkazů (částečně EML), nebo všech odkazů, včetně EML (použito v 6,5 % všech požadavků na vyhledávání).

Nejčastěji používané SEO filtry ve WhitePress®

SEO filtry v platformě WhitePress® jsou oblíbenou volbou inzerentů a marketérů, kteří chtějí publikovat články s ohledem na optimalizaci pro vyhledávače. SEO filtry umožňují uživatelům třídit a filtrovat seznam webových stránek na základě různých metrik z nejvýznamnějších nástrojů SEO, včetně Ahrefs, Moz, Majestic, Senuto a brzy i SEMrush. Pomáhá to identifikovat nejprofitabilnější portály pro budování profilů zpětných odkazů.

Zde jsou některé z nejčastěji používaných SEO filtrů na naší platformě:

 • Min. Domain Rating (DR) - tento filtr zobrazuje portály s minimální hodnotou DR (podle Ahrefs) zadávanou uživatelem. Tento filtr představuje 8,8 % všech dotazů na platformě WhitePress®.
 • Min. Ahrefs Traffic - Tento filtr zobrazuje portály, které splňují podmínku minimální organické návštěvnosti (poskytované z Ahrefs) specifikovanou uživatelem. Tvoří 4,9 % všech dotazů. 
 • Vyloučení domén, které na mě odkazují - Tento filtr vyloučí portály, které se již odkazují na vaši stránku na základě předchozích publikací na platformě WhitePress® nebo zpětných odkazů od uživatelů. Tvoří 4,8 % všech dotazů v panelu.
 • Min. Trust Flow - tento filtr zobrazuje seznam portálů s indikátorem Trust Flow vyšším, než je hodnota zadaná uživatelem. Vyskytuje se ve 4,1 % všech dotazů na platformě WhitePress®.

Na závěr můžeme říci, že SEO filtry mohou být cenným nástrojem pro inzerenty a marketéry, kteří chtějí zlepšit umístění a viditelnost svých webových stránek ve vyhledávačích. Tříděním a filtrováním seznamu webových stránek na základě různých SEO ukazatelů mohou uživatelé identifikovat nejprofitabilnější portály pro budování profilů zpětných odkazů a zvýšení organické návštěvnosti svých stránek.

Optimalizace marketingové strategie pomocí filtrů WhitePress®

Díky marketingovým filtrům nabízí platforma WhitePress® řadu možností, které inzerentům pomohou najít ideálního vydavatele reklamy. V 9,0 % všech dotazů využívají uživatelé tyto filtry k nalezení správné propagace pro své kampaně.

Mezi nejoblíbenější marketingové filtry patří:

 • Délka zveřejnění  – pomocí tohoto filtru mohou uživatelé určit, jak dlouho bude jejich publikování na webových stránkách vydavatele aktivní. Tento filtr se používá v 6,4 % všech dotazů, což z něj činí cenný nástroj při hledání vhodného publikačního prostředku pro vaši firmu. 
 • Vydavatel píše text – zobrazuje pouze nabídky, u nichž je za tvorbu obsahu odpovědný vydavatel. Tento filtr se používá ve 2,1 % všech dotazů, což z něj činí oblíbenou volbu pro ty, kteří chtějí mít při svých marketingových kampaních volné ruce.

Technické a další filtry - optimalizace technologických aspektů publikovaného obsahu

Platforma WhitePress® nabízí také technické a další filtry, které pomáhají optimalizovat vaše kampaně. Tyto filtry se týkají zabezpečení domény, rychlosti publikování a dalších technických parametrů webových stránek. Tyto filtry se vyskytují v 8,7 % všech dotazů a zahrnují:

 • Moje poslední publikace – Filtrování webových stránek, na kterých uživatelé již publikovali obsah na základě časových kritérií zadaných tímto filtrem. Používá se ve 4,6 % všech dotazů na platformě WhitePress®. 
 • HTTPS – Pomocí tohoto filtru můžete vyhledat portály používající bezpečnostní protokol HTTPS. Používá se ve 4 % všech uživatelských dotazů, takže je oblíbenou volbou pro ty, kteří chtějí pro své publikování zajistit bezpečné a důvěryhodné prostředí.

SEO specialisté přesně vědí, co chtějí

Klienti platformy WhitePress® většinou využívají panel k nákupu publikací na konkrétních portálech. Filtr s názvem Doména, název webu, tag je nejčastěji používanou možností filtrování, která se objevuje v 59,7 % všech dotazů po celém světě. Při použití tohoto filtru mohou klienti vyhledávat portály na základě slov, která se objevují v názvu, popisu nebo tagu webových stránek vydavatelů dostupných na platformě WhitePress®. 

66,5 % uživatelů, kteří tento filtr používají, zadává celý název webových stránek, čímž získávají nabídku k publikování pouze z uvedených webů. Jedná se pravděpodobně o skupinu uživatelů, kteří vstupují na platformu WhitePress® se předem stanoveným záměrem zakoupit publikování na stránkách konkrétního vydavatele. To potvrzuje i skutečnost, že v 85 % případů bude tento způsob filtrování jediný, který si uživatel zvolí.

Uživatelé publikující články v Česku vyhledávají podle klíčových slov méně často

Na českém trhu se filtr Doména, název webu, tag používá téměř stejně často jako na světovém trhu. Přesněji o 6,1 % méně často, využívá ho 53,6 % všech dotazů, což z něj činí nejoblíbenější metodu filtrování u uživatelů publikujících na českém trhu. Uživatelé z okolních trhů využívají tento filtr s různou frekvencí, ale zřídkakdy se odkloní od globálního průměru o více než 10 %. Požadavky na vyhledávání zaměřené na publikování na Slovensku mají nejnižší využití vyhledávání podle klíčových slov - využívá je 46,3 % dotazů od uživatelů. Na německém trhu se vyskytuje v 50,5 % dotazů. A v neposlední řadě, je tu Polsko s poměrem využití dosahujícím 61,5 %.

"Link juice" musí být: dofollow nebo nic

Filtr Dofollow je druhou nejoblíbenější metodou filtrování na platformě WhitePress®, která se používá ve 25 % všech dotazů inzerentů. Odkazy splňující tato kritéria poskytují vyhledávačům silný signál o své relevanci a předávají odkazovaným stránkám "link juice".

Čeští inzerenti používají filtr dofollow o něco častěji než globální uživatelská základna - v 25,8 % dotazů. Pro srovnání, Slováci jej využívají častěji, a to ve 30,7 % dotazů. Záznamy z německého trhu jej obsahují ve 26,1 %, v polském pak ve 28,6 %.

Jaké dofollow odkazy patří k nejlepším na českém trhu?

Současný výskyt filtru Dofollow odkazů spolu s jinými filtry
Sloupcový graf č. 1: Současný výskyt filtru Dofollow odkazů spolu s jinými filtry

Překvapivě se filtr odkazů Dofollow v dotazech zaměřených na publikování na českém trhu zřídkakdy vyskytuje společně s jinými metodami filtrování. Ve 38,8 % dotazů, které již využívají filtrování pomocí dofollow, je použit také druhý nejoblíbenější filtr na tomto trhu - Téma. Relativně vysoký výskyt těchto dvou filtrů lze vysvětlit jejich vysokým využitím na českém trhu. Koincidence mezi nejoblíbenějším filtrem - vyhledáváním klíčových slov v doméně, názvem webu, tagem a odkazy s dofollow dosahuje 31 %. Tuto kombinaci filtračních metod lze využít k vyhledání nabídek k publikování s dofollow odkazy na určitých webových stránkách.

Třetí v pořadí - filtr Cena do se společně s filtrem Dofollow vyskytuje u 29,9 % dotazů. Ačkoli mezi těmito filtry není přímá souvislost, možnost nastavení maximální ceny za publikování umožňuje lepší kontrolu nad rozpočtem pro vytváření odkazů, což přímo souvisí se získáváním odkazů pomocí dofollow. Relevance mezi doménami ovlivňuje hodnotu odevzdané autority prostřednictvím odkazů.

Souběžný výskyt filtru Dofollow odkazů s jinými filtry - nízká koincidence.
Sloupcový graf č. 2: Souběžný výskyt filtru Dofollow odkazů s jinými filtry - nízká koincidence.

Vyloučení domén, které na mě odkazují, se vyskytuje společně s odkazy Dofollow v 15,8 % dotazů, což je poměrně překvapivé, protože se předpokládá, že každý další odkaz ze stejné domény předává méně "link juice". Také mnoho odkazů ze stejného webu může být považováno za nepřirozené, což je pro Google nejhorší prohřešek. Nízká koincidence může být důsledkem celkově nízkého využití tohoto filtru (3,6 %).

Cena od, kde se stanovuje minimální cenu za publikování, má také velmi skromné využití (4,4 %), takže nízký společný výskyt (10 %) není překvapením. Navíc nemá žádný přímý vliv na hodnotu autority prostřednictvím předávaní přes odkazy.

Nejnižší koincidenci lze pozorovat u filtru Typ odkazů (odpovídá za filtrování nabídek vydavatelů podle typu webu, na který při publikování povolují odkaz) - 5,7 %. Zdá se tedy, že uživatelé, kteří již použili dofollow odkazy, se netrápí s příležitostmi pro možné odkazy na webové portály.

Téma patří k oblíbeným filtrům

Třetím nejčastěji používaným filtrem ve vyhledávači panelu platformy WhitePress® je Téma - objevuje se v 23,7 % všech záznamů. Inzerenti vyhledávají především publikování, které se tematicky shoduje s obory na propojených webových stránkách. Umožňuje to oslovit publikum, které se zajímá o obsah z určitého oboru. Navíc získávají cenné odkazy, které poskytují vyhledávačům signály týkající se témat na odkazovaných webových stránkách.

O co se zajímají uživatelé na českém trhu

Inzerenti, kteří chtějí publikovat na českém trhu, využívali filtr Téma v 25,1 % dotazů. Níže uvádíme procentuální podíl jednotlivých dostupných kategorií témat.

Procentuální podíl kategorií témat na českém trhu
Koláčový graf č. 1: Procentuální podíl kategorií témat na českém trhu. 

*Kategorie témat seskupené jako Ostatní: [Rodina, dítě, těhotenství 3,7%] [Zdraví, medicína 3,5%] [IT, nové technologie, počítače 2,9%] [Finance, bankovnictví a pojištění 2,8%] [Společenská rubrika, celebrity, lifestyle 2,3%] [diety, hubnutí 2,1%] [Turistika, cestování 2,1%] [Ekonomika a průmysl 1,6%] [Gaming, počítačové hry 1,4%] [Domácí spotřebiče a elektronika 1,1 %] [Gastronomie 0,8 %] [Vaření 0,6 %] [Jiná témata 0,6 %] [Marketing, reklama, média 0,6 %] [Fotografování a natáčení vidaí 0,5 %] [Vzdělávání, věda 0,4 %] [Energetika 0,3 %] [Svatba 0,3 %] [Nákupy, recenze 0,1 %] [Zoologie, zemědělství a lesnictví 0,1 %] [Kultura, umění 0,1 %] [Práce 0,1 %] [Náboženství 0,1 %] [Zábava 0,1 %].

Nejoblíbenější kategorií témat na českém trhu je Byznys, podnikání, e-commerce, která je použita v 17,2 % všech dotazů se zapnutým filtrem témat. Jedná se o jeden z nejvyšších sledovaných podílů této kategorie na všech analyzovaných trzích. Může to znamenat větší poptávku po publikování, které je zaměřeno na oslovení dalších podniků pomocí obsahu B2B.

Kategorie v pořadí druhá - Dům, zahrada, interiér dosáhla podíl 10,8 % a je téměř stejně populární jako na slovenském trhu, kde dominuje s podílem větším o 4,6 procentního bodu. Zpravodajství na třetím místě dosáhlo 8,2 % a znamená značnou poptávku po publikování, jehož cílem je oslovit co nejvíce lidí, protože zpravodajské portály obvykle přitahují značnou pozornost veřejnosti.

Poptávka a nabídka na českém trhu

Níže shrnujeme počty dotazů, při kterých jsou povoleny určité kategorie témat u řady portálů, které by mohly poptávku pokrývat. 

Procentuální podíl dostupných kategorií témat na českém trhu
Tabulka č. 2: Procentuální podíl dostupných kategorií témat na českém trhu.

*Pokud je portál zařazen do více tematických kategorií, zvyšuje počet každé kategorie pouze o odpovídající zlomek. Nakonec byla čísla u kategorií zaokrouhlena dolů.

Z předložených údajů vyplývá, že témata s nejvyšším počtem dotazů na portál jsou Ekologie (0,65), Byznys, podnikání, e-commerce (0,64) a Stavebnictví (0,38). Témata s nejnižším počtem dotazů na portál jsou Práce (0,01), Nákupy, recenze (0,01) a Jiná témata (0,01). Za zmínku také stojí, že téma Ekologie má poměrně nízký počet portálů (103), ale značný počet dotazů na jeden portál (0,65). Naopak téma, které shromažďuje Jiná témata, má vysoký počet portálů (1271), ale poměrně nízký počet dotazů na jeden portál (0,01).

Slovensko se zabývá tématy spojenými s nemovitostmi

Inzerenti hledající publikační příležitosti na slovenském trhu povolují filtr Téma v 24,8 % poptávek.

Procentuální podíl kategorií témat na slovenském trhu.
Koláčový graf č. 2: Procentuální podíl kategorií témat na slovenském trhu.

*Kategorie témat seskupené jako Ostatní:
[Jiná témata 3.2%] [Finance, bankovnictví a pojišťovnictví 2.6%] [Společenská rubrika, celebrity, lifestyle 2,6%] [Zdraví, medicína 2,3%] [Rodina, dítě, těhotenství 2,2%] [IT, nové technologie, počítače 1,8 %] [Sport, fitness, kulturistika 1,5%] [Počítačové hry 1,3%] [Psychologie, osobní rozvoj 1,1%] [Hudba 1%] [Nemovitosti 1%] [Gastronomie 0,9%] [Marketing, reklama, média 0,9%] [Turistika, cestování 0,9%] [Zoologie, zemědělství a lesnictví 0,8%] [Politika 0,5%] [Svatby 0,3%] [Doprava a logistika 0,3%] [Ekonomika, průmysl 0,2%] [Kultura, umění 0,2%] [Energetika 0,1%] [Fotografie a natáčení videí 0,1%]

Největší procentuální podíl má kategorie Dům, zahrada a interiér s 15,4 %. Na druhém místě je Móda s 13% podílem, následuje Zpravodajství s 12,4 %. Nejpřekvapivější je poměrně nízký podíl kategorie související s podnikáním (6,6 %), která má na jiných trzích obvykle minimálně dvakrát větší podíl v dotazech.

V Německu je trendem móda a obchod

Uživatelé publikující na německém trhu využívají filtry témat u 30,5 % filtrů. Níže uvádíme seznam dostupných kategorií témat u platformy WhitePress®.

Procentuální podíl kategorií témat na německém trhu.
Koláčový graf č. 3: Procentuální podíl kategorií témat na německém trhu.

*Kategorie témat seskupené jako Ostatní: [Krása  2,4%] [Turistika, cestování 2,3%] [Zdraví, medicína 2.2%] [Ekologie 2,1%] [Sport, fitness, kulturistika 2,0%] [Ekonomika a průmysl 1,8%] [Marketing, reklama, média 1,1%] [Nemovitosti 1.1%] [Energetika 1,0%] [Společenská rubrika, život celebrit, životní styl 0,9%] [Zoologie, zemědělství a lesnictví 0,7%] [Jiná témata 0,6%] [Vzdělávání, věda 0.5%] [Počítačové hry 0,5%] [Vaření 0,5%] [Zábava 0,5%] [Nakupování, recenze 0,4%] [Domácí spotřebiče a elektronika 0,3%] [Doprava a logistika 0,3%] [Práce 0,2%] [Svatba 0,1%] [Gastronomie 0,1%]

Data ukazují, že na německém trhu je pozorovatelná převaha vyhledávání webů se zaměřením na Módu. Toto téma zabírá 12,7 % všech dotazů použitých s tematickým filtrem, což je o 5,2 procentních bodů větší podíl než v ČR. Opačný rozdíl nastává v případě Téma: Byznys, podnikání, e-commerce (12,4% podíl v tematických filtrech), které v českém sčítání dosáhlo 17,2 %. Ještě větší nepoměr je patrný u třetího nejvyhledávanějšího tématu na německém trhu: Stavebnictví. Získal 12,3 %, zatímco na českém trhu pouze 5,8 %.

Polské SEO hledá příležitosti pro publikování v oboru podnikání

Procentuální podíl kategorií témat na polském trhu.
Koláčový graf č. 3: Procentuální podíl kategorií témat na polském trhu.

*Kategorie témat seskupené jako Ostatní: [Finance, bankovnictví a pojišťovnictví 2,3%] [Vzdělání, věda 2,1%] [Sport, fitness, kulturistika 2,0%] [Turistika, cestování 2,0%] [Společenská rubrika, celebrity, lifestylel 1,5%] [Marketing, reklama, média 1,3%] [Gastronomie 1,2%] [Ekonomika a průmysl 1,2%] [Právo 0,9%] [Zoologie, zemědělství a lesnictví 0,8%] [Kultura, umění 0,8%] [Psychologie, osobní rozvoj 0,8%] [Nemovitosti 0,8%] [Doprava a logistika 0,7%] [Ekologie 0,7%] [Práce 0,6%] [Svatba 0,6%] [Zábava 0,5%] [Fotografie a natáčení videa 0,5%] [Vaření 0,5%] [Počítačové hry 0,5%] [Jiná témata 0,4%] [Energetika 0,3%] [Nakupování, recenze 0,3%] [Hudba 0,2%] [Náboženství 0,2%] [Politika 0,3%] [Historie 0,1%]

Na základě výše uvedených údajů lze předpokládat, že podstatná část uživatelů (15,5 %) se snaží oslovit potenciální obchodní klienty vyhledáváním publikací na webových stránkách souvisejících s Byznysem, podnikáním a e-commerce. Druhou nejoblíbenější tematickou kategorií je Zpravodajství, která se vyskytuje v 11,4 % dotazů zadaných polskými uživateli WhitePress® a ukazuje na skupinu uživatelů vyhledávajících publikování s co největším potenciálem oslovení. Na třetím místě je Stavebnictví s 9,2% podílem na požadavcích na vyhledání.

Jaký je rozpočet na SEO? Záleží na...

Nejčastěji zvolenou metodou filtrování, která ovlivňuje cenový rozsah zobrazených nabídek, je filtr Cena do. Tento filtr umožňuje uživatelům zobrazit webové místa s nabídkou publikování, která nepřesahuje cenu zadanou inzerentem. Jedná se o čtvrtý nejčastěji volený filtr v panelu platformy WhitePress®, který se objevuje u 22,2 % globálních dotazů. Naproti tomu filtr Cena od, kterým se nastavuje minimální cena zobrazených nabídek publikování, má průměrný podíl využití 4,7 %.

Česká republika

 • Inzerenti, kteří se zajímají o publikování na českém trhu, využívají filtr Cena do ve 13,5 % dotazů. Zdá se tedy, že náklady na publikování mají pro tuto skupinu uživatelů platformy WhitePress® menší dopad. Nastavení minimální ceny prezentovaných nabídek se vyskytuje o něco vzácněji než na světovém trhu - využívá ho 4,4 % dotazů.

Slovensko

 • Slovenský trh je charakteristický využíváním filtru Cena do, která s podílem 20,7 % téměř dosahuje celosvětových hodnot. Metoda filtrování Cena od je využívána stejně často jako celosvětově - vyskytuje se ve 4,7 % dotazů.

Německo

 • V Německu je v porovnání s celosvětovým průměrem ještě větší tendence vyhledávat publikování se stanovenou maximální cenou. Ve 31,3 % požadavků na vyhledání z Německa je použitý filtr Cena do, což je téměř o 30 % více než celosvětový průměr. Kromě toho je minimální cena uvedena v rámci 5,2 % dotazů, čímž se průměrné využití na tomto trhu pohybuje mírně nad celosvětovým standardem.

Polsko

 • Dotazy uživatelů, kteří hledají publikační příležitosti na polském trhu, zahrnují ve 26 % případů použití filtru maximální ceny. Způsob filtrování podle minimální ceny lze nalézt v 5,4 % dotazů na tomto trhu.

Domain Rating - svatý grál SEO?

Min. Domain Rating je pátým nejčastěji používaným filtrem, který se vyskytuje v 8,8 % všech dotazů. Umožňuje uživatelům vyfiltrovat stránky s ratingem DR nižším než je nastavená hodnota. Domain Rating je metrika Ahrefs, která měří sílu profilu zpětných odkazů domény, což se promítá do šance na vyšší umístění ve výsledcích vyhledávání. DR je logaritmická hodnota s rozsahem skóre od 0 do 100 (vyšší hodnota znamená silnější a autoritativnější odkazy z domény). Rozdíly ve spodní části stupnice jsou mnohem vágnější než v horní části (např. rozdíl mezi DR 70 a 71 je mnohem větší než disproporce mezi 20 a 21).

Níže uvádíme průměrné minimální hodnoty DR zvolené uživateli v jednotlivých zemích.

Průměrný min. Domain Rating uváděn ve vybraných zemích.
Tabulka č. 3: Průměrný min. Domain Rating uváděn ve vybraných zemích.

Dále jsme vytvořili tabulku, která ukazuje průměrné minimální skóre DR pro vybrané kategorie témat na českém trhu. Hodnocení je založeno pouze na tématech, které poskytly dostatečné množství dat.

Průměrně uváděný min. Domain Rating s vybranými filtry.
Tabulka č. 4: Průměrně uváděný min. Domain Rating s vybranými filtry.

Jak platforma WhitePress® pomáhá inzerentům najít vhodné vydavatele

Náš tým připravil dva vlastní ratingy webových stránek vydavatelů na základě kritérií stanovených redakcí WhitePress® a výsledků z externích nástrojů.

Uživatelé platformy WhitePress® mohou filtrovat webové stránky vydavatelů pomocí:

 • min. obsahového hodnocení,
 • min. technického hodnocení.

Obě hodnocení mají vysokou úroveň souběžného výskytu a korelace, což znamená, že čím vyšší je hodnota jednoho hodnocení, tím je vyšší i hodnota druhého.

Min. obsahové hodnocení

Díky této možnosti filtrování mohou uživatelé zobrazit portály vydavatelů s obsahovým hodnocením rovným nebo vyšším než je zvolená hodnota, vyjádřená na stupnici 1-10. Mohou si tak vybrat z webů, které splňují jejich požadavky na kvalitu publikovaného obsahu, aktivitu uživatelů a kontakt s redakcí. Níže uvádíme závěry z celosvětového využití tohoto filtru.

Průměrné zvolená hodnota minimálního obsahového hodnocení je 6,0.

Nejvyšší zvolené hodnoty lze pozorovat v následujících kategoriích:

 • Krása – průměrná hodnota minimálního obsahového hodnocení: 3.8;
 • Diety, hubnutí – průměrná hodnota minimálního obsahového hodnocení: 4.3; 
 • Sport, fitness, kulturistika – průměrná hodnota minimálního obsahového hodnocení: 4.6.

Výběr této metody filtrování navíc koreluje s výběrem filtru odkazů Dofollow. Pro zobrazení odkazů dofollow se rozhodlo 75,3 % uživatelů, kteří zadali hodnotu minimálního obsahového ohodnocení.

Min. technické ohodnocení

Filtrováním podle minimálního technického ohodnocení získá uživatel seznam vydavatelů, jejichž weby splňují očekávané hodnocení rychlosti stránek a požadavky na kompatibilitu s mobilními zařízeními. Níže uvádíme poznatky založené na údajích ze všech zemí zahrnutých do analýzy.

Průměrné zvolené minimální technické hodnocení je 6,1.

Nejvyšší vybrané hodnoty byly zjištěny v kategoriích:

 • Turistika, cestování – průměrná hodnota minimálního skóre technického hodnocení: 7.3; 
 • Stavebnictví – průměrná hodnota minimálního skóre technického hodnocení: 7.0;
 • Doprava a logistika – průměrná hodnota minimálního skóre technického hodnocení: 6.9.

Naopak nejnižší průměrné hodnoty lze pozorovat u kategorií:

 • Sport, fitness, kulturistika – průměrná hodnota minimálního skóre technického hodnocení: 4.7;
 • Finance, bankovnictví a pojišťovnictví – průměrná hodnota minimálního skóre technického hodnocení: 4.9; 
 • Zpravodajství – průměrná hodnota minimálního skóre technického hodnocení: 5.5.

Kromě toho volba filtru technického hodnocení významně koreluje s používáním odkazů dofollow. Přibližně 80 % uživatelů, kteří používají technické hodnocení, volí také filtr odkazů Dofollow. Znamená to, že uživatelé, kteří využívají technické hodnocení webových stránek k ověření jejich kvality, by rádi získávali odkazy, které přidávají "link juice". Je to známka dobré praxe SEO, protože kvalitnější stránky mají větší šanci umístit se na vyšších pozicích v SERP, a tím pádem mají větší vliv na pozici odkazovaných domén.

Vyhledávací dotazy, které používají odkazy dofollow, mají nižší průměrné skóre technického hodnocení - 5,8 oproti 6,3 bez nich. Tato skutečnost znamená, že klienti využívající filtr dofollow mají tendenci mít nižší požadavky na ostatní metriky.

Na českém trhu je využívání obsahového a technického hodnocení stále poměrně omezené. Při vyhledávání kvalitních publikačních příležitostí je však doporučeno tato hodnocení využívat. Jsou to jediné metriky, které propojují metriky z autoritativních nástrojů a odbornost SEO profesionálů.

Uživatelů musí být velké množství a musí být unikátní

Průměrná hodnota minimálního počtu unikátních uživatelů ve filtru podle země, kteří se podílejí na vyhledání celosvětově, je 29 795 (na základě zemí, které poskytly podstatné údaje o této metodě filtrování). Dotazy zaměřené na vyhledávání nabídek k publikování v České republice se v souhrnu všech zemí umístily na 17. místě s průměrným počtem 6 506 minimálních unikátních uživatelů uvedených ve filtru.

Průměrná hodnota minimálního počtu unikátních uživatelů ve filtru podle země.
Tabulka č. 5: Průměrná hodnota minimálního počtu unikátních uživatelů ve filtru podle země.


*Ze sčítání jsme vyloučili okrajové hodnoty, uživatelské chyby a údaje ze zemí s nedostatečnými informacemi.

Uživatelé ze zemí s vysokým průměrem této metriky pravděpodobně realizují marketingové kampaně zaměřené na oslovení co největšího publika. Proniknutí k většímu počtu lidí pomocí placených článků může zvýšit povědomí o značce nebo naplnit cíle poptávkového marketingu.

Dále jsme připravili seznam průměrných hodnot ve filtru Min. unikátních uživatelů rozdělených podle vybraných kategorií témat, které nám poskytli uživatelé zajímající se o nabídky k publikování na českém trhu.

Průměrný minimální počet unikátních uživatelů ve filtru s vybranými tématy
Tabulka č. 6: Průměrný minimální počet unikátních uživatelů ve filtru s vybranými tématy.

*Ze sčítání jsme vyloučili okrajové hodnoty, uživatelské chyby a údaje ze zemí s nedostatečnými informacemi.

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, nejvyšší hodnoty jsou uvedeny v případě, že není použit filtr Téma. Mohlo by se jednat o skupinu uživatelů, kteří hledají co největší publikum, pravděpodobně bez podmínky získávání odkazů z tematicky podobných webových stránek. Nejvyšší uvedené hodnoty mají témata Stavebnictví a IT, nové technologie, počítače s průměrně 10 000 poptávanými unikátními uživateli. Je to poměrně překvapivé, protože obvykle témata, která přirozeně přitahují značné publikum, jako Zpravodajství a Společenská rubrika, celebrity, lifestyle, jsou spojena s poptávkou po větším množství uživatelů. Tuto charakteristiku lze vysvětlit celkově nižším zájmem (2,3 %) o toto téma na trhu v České republice.

Závěr

Analýza 175 521 dotazů zadaných uživateli platformy WhitePress® za období 3 měsíců (od července do září 2022) nám umožnila vyvodit řadu závěrů. 

Český trh se dá charakterizovat nadprůměrným využíváním kategorií témat souvisejících s podnikáním, (které jsou na jiných trzích již celkem populární) a významným podílem kategorií Dům, zahrada a interiér, které bylo možné zjistit i ve slovenských dotazech. Dále jsme zaznamenali překvapivě nízké využití filtru Cena do, což značí menší zaměření na náklady na publikování ze strany inzerentů, kteří se na tomto trhu zajímají o nabídky k publikování.

Nesmíme však zapomínat, že oblast SEO představuje neustále se vyvíjející organismus, který závisí na aktualizacích algoritmů vyhledávačů, trendech chování uživatelů, nebo i na sezónních špičkách ve vyhledávání klíčových slov. K analýze dotazů na platformě WhitePress® se budeme vracet, abychom udrželi krok s potřebami inzerentů.

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
 • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články