Vědomostní báze » Blog » Sociální sítě

Facebook Pixel - co to je a proč byste ho měli implementovat na vaše stránky?

Aktualizováno: 2020-06-19  
(10 min. čtení)
Spravujete sociální média pro firmu, ale přes úsilí stále nejste spokojeni s výsledky? Díky informacím, které najdete v tomto článku budete moci optimalizovat náklady na reklamní kampaně a působit ve skupině potenciálních zákazníků - nových i vracejících se zákazníků.

Obsah

Facebook Pixel - co je to?

Facebook Pixel je fragment kódu, který je zveřejněn na vašem webu. Po jeho implementaci získáte přístup k pokročilým a efektivním nástrojům, které monitorují specifické chování, shromažďují údaje a analyzují je. Pixel Facebook tedy nejen optimalizuje náklady na kampaň, ale také zefektivňuje správu webu a umožňuje vám získat takovou hodnotu z reklamy, jakou jste předpokládali ve fázi vývoje strategie.

Samotný Pixel však nabízí především vysokou konverzi, t.j. realizaci plánovaného cíle, kterého nebylo dosud uspokojivě dosaženo. Zjednodušuje procesy a zlepšuje porozumění vaší cílové skupině. Díky Pixel můžete zjistit, které podstránky na vašem webu se prodávají na Facebooku - konverze nebo nějaká událost uvedená v takové kampani, která může sestávat například z nákupu, přihlášení k odběru bulletinu nebo přechodu na zkušební období.

Přestože Facebook Pixel je malý kousek kódu JavaScript, který je umístěn ve zdrojovém kódu webové stránky, jeho funkčnost se vyplatí umístit ve vašich optimalizačních záměrech vysoko.


Věděli jste, že ...

 

Nejdůležitějším prvkem pixelu je jeho identifikační číslo, které poskytuje informace o uživatelích webových stránek (informace o tom kdo webovou stránku navštívil, co prohlížel a jak dlouho). Veškeré údaje zpracovává samotný Facebook, takže se nemusíte starat o jejich shromažďování.


Pamatujte, že Facebook Pixel optimalizuje vaši kampaň, ale především shromažďuje různé informace o chování uživatelů. Pixel se sám při takových analýzách konverzí učí, a lépe spravuje rozpočet svých klientů do budoucna. Pro majitele webových stránek to bude cenný nástroj, který shromažďuje mnoho informací na jednom místě, lépe specifikuje cílovou skupinu a umožňuje jim účinně optimalizovat využití rozpočtů na reklamu.

Proč používat Facebook Pixel?

Správná implementace pixelů poskytuje množství možností. V první řadě jde o cílení reklamy na základě údajů, které uživatelé nechávají na vašem webu, ale za zmínku stojí i možnost optimalizace kampaně založené na dosažení určitého cíle, např. konverze. Avšak v tom druhém případě, i když se zdá, že platíte pouze tehdy, když někdo opravdu uskuteční nákup nebo vykoná určitou činnost předpokládanou v kampani, Facebook někdy v praxi účtuje poplatky, i tehdy, když není splněn konkrétní cíl. Jsou to sice malé položky, ale stále jsou to výdaje.

Kampaně pořádané pomocí Facebook Pixel-u umožňují vybudovat přesnější mailovou databázi, cílovou skupinu šitou na míru, která bude v budoucnu sestávat z loajálních a vracejících se zákazníků. Je třeba si uvědomit, že prostřednictvím Pixel se dostanete nejen k novým zákazníkům, ale především k těm, kteří už navštívili vaše stránky, ale pravděpodobně neprovedli akci, kterou byste očekávali.

Cílem tohoto nástroje, který je velmi jednoduchý, je co nejlépe využít dostupný rozpočet na reklamu, abyste nejdříve vybrali správnou cílovou skupinu a pak na ni nasměrovaly kampaň, čímž se zajistí vyšší počet konverzí než dříve.


Reklamu na Facebooku je možné rozdělit do dvou "období": jedno před instalací Pixel a druhé po jeho implementaci. Je těžké představit si účinné aktivity v online obchodě, aniž jste zkombinovali informace získané o zákaznících z Facebooku s těmi, které nechávají na vašem webu. Údaje shromážděné pomocí pixelů umožňují vytvářet nové skupiny příjemců (Custom Audience) na základě informací z vašich webových stránek a Facebooku. Vzhledem k výše uvedenému lze cílit reklamu na lidi, kteří navštívili konkrétní kategorii produktů za posledních 7 dní atd. Jediné, co vás může omezovat, jsou vaše nápady, jak využívat dostupné údaje.

 

Izabela Norek, specialistka na sociální média pro Ceneo.pl


Facebook Pixel umožňuje optimálně využívat funkčnost přesměrování kampaní. Opětovné oslovení zákazníků, kteří už navštívili vaše stránky, je mnohem přesnější, a především je to z Facebooku možné. Dříve se to dalo provést pouze ve službě Google AdWords. Nyní je jednodušší definovat účel těchto kampaní a výhody, které získáte.

Stručný přehled funkcí Facebook Pixel:

  • sledování konverzí na webu pocházejících přímo z reklamních kampaní na Facebooku,
  • vytváření re-marketingových kampaní - vytvoření databáze zákazníků, kteří navštívili váš web,
  • sledování událostí - zkoumání specifického chování na webu včetně: nákupu, registrace, přidávání produktů do košíku, přechod do kontaktní sekce, vyhledávání produktů atd.,
  • vytváření na míru šitých cílových skupin (Custom Audiences) na základě údajů získaných z webové stránky.

Za zmínku také stojí, že Pixel účinně vybízí uživatele, aby se vrátili na stránku a dokončili nakupování, shromažďuje skupiny lidí s podobnými zájmy, ale především podporuje dosažení cílů přizpůsobených konkrétním etapám prodejního trychtýře tedy sales funnel-u.

Typy Facebook Pixelu

Facebook Pixel má několik druhů, které nazýváme standardní události. Každá z nich umožňuje měřit specifické chování uživatelů navštěvujících webovou stránku. V praxi se takové události liší v jednom řádku kódu a poskytují informace o zcela odlišných činnostech. Například konverze, t.j. stahování souboru, uložení, nákup nebo přidávání produktu do košíku.

Aktivita na webu

Popis

Standardní kód události

Přidání platebních údajů

Přidání informací o platbách zákazníků během nákupu, např. Klikněte na tlačítko „Uložit fakturační údaje“.

fbq('track','AddPaymentInfo');

Přidat do košíku

Přidání produktu do košíku, např. Kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ na webu.

fbq('track', 'AddToCart');

Přidat do seznamu přání

Přidání produktů do seznamu přání, např. Kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ na webu.

fbq('track', 'AddToWishlist')

Dokončení registrace

Zasílání informací zákazníkem výměnou za služby poskytované společností, např. zasílání e-mailového newsletteru.

fbq('track', 'CompleteRegistration');

Kontact

Telefon / SMS, e-mail, chat nebo jiný typ kontaktu se společností.

fbq('track', 'Contact');

 

Stojí za to implementovat různé události, protože pak víte, kolikrát byly konkrétně aktivity provedeny jako součást určité reklamy. Je to však také důležitá aktivita pro samotný Facebook, který tak může optimalizovat své reklamy a analyzovat uživatele ještě efektivnějším způsobem.

Důležité je, že při analýze shromážděných údajů lze kombinovat jednotlivé události a na tomto základě vytvořit více kampaní. Dobrým příkladem je ta kampaň, kterou jste již pravděpodobně sami mnohokrát viděli. Zpráva jako například: "Dobrý den, nedokončili jste nakupování v našem obchodě - dokončete ho a získejte slevu 10%."

Nejčastěji se jedná o dvě události: přidání produktu do košíku a Neuskutečněný přechod na stránku pro dokončení nákupu. Pixel si všiml, že někdo přidal produkt do košíku a operace se tím skončila. Vrátí se k takové osobě a možná pro vás získá věrného zákazníka.

Jak implementovat Facebook Pixel na webu?

Instalaci by měl zvládnout každý zkušený social ninja. Zahrnuje to docela intuitivní model aktivit. Začněte výběrem „Events Manager“ ve službě Facebook Business Manager a poté se zobrazí nová nabídka.

Poté klikněte na "Get Started" v sekci "Facebook Pixel: Track Website Activities".

Nyní můžete nainstalovat kód na své stránky se třemi možnostmi na výběr. Dostanete vlastně podrobné pokyny ke každému z nich, takže byste si měli zvolit ten nejlepší a měli byste to bez problémů zvládnout.

Po absolvování dalších kroků instalace získáte JS kód pro přímou implementaci na webovou stránku. Kód by měl být implementován mezi tagy <head> a </ head>, co nejblíže k závěrečnému tagu. Nezapomeňte, že tam mohou být i jiné kódy, např. Google Analytics - v takovém případě umístěte kód pixelů těsně nad tag </ head>.

Ve WordPress-e je to o něco jednodušší, protože celý proces implementace Facebook Pixelu lze provést instalací jednoho z doporučených pluginů, např. Tracking Code Manager, pak jednoduše zkopírujte kód přímo do pluginu. Dalším známým pluginem je Pixel Your Site, který si jen potřebujete na web nainstalovat a vložit do něj ID kód Pixel.

Jak zajistíte, aby byl kód Facebook Pixelu správně nainstalován? Přejděte do svého účtu Správce reklam (Ad Manager) a počkejte na ověření. Aktivace obvykle nastane automaticky. Správně fungující kód by měl vygenerovat graf podobný tomu uvedenému níže. 

Jak vytvořit skupinu příjemců pomocí Facebook Pixel?

Nejprve musíte najít políčko "Skupiny publika" (Audience Groups). Klepněte na položku "Vlastní / Volitelné publikum" (Custom Audiences), potom na položku "Návštěvnost webových stránek" (Website Traffic) a "Všichni návštěvníci vašich stránek" (All Visitors to Your Site).

Potom z rozevíracího seznamu vyberte stránku, která vás zajímá, a zkraťte období sběru dat. Aktivitu schválíte pomocí možnosti "Vytvořit publikum" (Create an Audience).

Jednou z nejzajímavějších funkcí, které vám poskytne vytváření skupin publika, je možnost nahrát databázi s údaji o zákaznících na Facebook a na jejím základě vytvořit skupinu, v níž se nacházejí vaši zákazníci. Na základě těchto informací pak můžete vytvořit kampaně a publikum podobné vašim zákazníkům nebo vylepšit účinky kampaní, které účtují za konverze. Vyberte možnost "Soubor s údaji o zákaznících" (File with Customer Data) a pomocí "Přidat zákazníky z vlastního souboru" (Add Customers from Your Own File) nahrajte databázi.

Například můžete nahrát mailovou databázi z vašeho newslettru (pokud máte marketingový souhlas v souladu s GDPR!) A Facebook spojí e-mailové adresy s osobními účty. Díky tomu můžete lidem, kteří se přihlásili k odběru vašeho newsletteru, poslat personalizovanou zprávu.


Přidání pixelu a vytvoření vhodných skupin publika s dělením na např. uživatelé, kteří navštíví danou kategorii nebo podstránky blogu, umožní, aby jim byla v pozdější fázi práce směrována placená reklama. Každá skupina musí shromáždit minimálně 1 000 lidí - proto je důležité si pamatovat, abyste si nainstalovali Pixel a vytvořili skupiny před plánováním zahájení kampaně na Facebooku. Shromážděná databáze vám umožní oslovit konkrétní skupinu příjemců - například těch, kteří navštívili podstránky týkající se pánské módy, ale nakonec neuskutečnili nákup.

 

Wojciech Kamiński, specialista na SEO ve společnosti Netim


Vytváření reklam pomocí Facebook Pixelu je podobné kampaním, které jste dosud vytvořili. Rozdíl je v tom, že si musíte zvolit cíl, který se bude fakturovat na základě konkrétní kampaně.

A jak je užitečný Facebook Pixel ve vaší práci? Podělte se o své zážitky!

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit komentáře, které nejsou v souladu s Obchodními podmínkami pro zveřejňování komentářů nebo které jsou v rozporu se zákonem a dobrými mravy.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
Článek ještě nebyl komentován.

Doporučené články