Richtlijnen voor websites, augustus 2020

Bijgewerkt: 2020-08-07
Door gebruik te maken van het WhitePress platform kunt u content publiceren op meer dan 15,000 verschillende websites. Dit zijn websites uit Polen, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Rusland en minder populaire niche blogs. Om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren, hebben we sinds augustus 2020 de kwaliteitsrichtlijnen voor websites aangepast. In dit artikel beschrijven we de factoren die de weigering van websites veroorzaken of ze markeren als lagere kwaliteit websites. We hebben ook recente kwalitatieve wijzigingen samengevat en het verificatieproces sinds augustus 2020 toegelicht.
Doe je eerste internationale publicatie vandaag nog!
Aanmelden

Inhoud:

 

Belangrijke veranderingen in de presentatie van websites 

Aan de ene kant verwachten adverteerders goedkope websites met de mogelijkheid tot publiceren, aan de andere kant hebben we veel veeleisende klanten die effectieve manieren verwachten om de lijst te beperken tot populaire, betrouwbare, opinievormende en aantrekkelijke websites. Daarom heeft WhitePress® de afgelopen weken verschillende wijzigingen ondergaan die websites van hoge kwaliteit promoten. Hieronder beschrijven we de drie belangrijkste veranderingen.

1. Verdeling van websites in websites van lagere en hogere kwaliteit

We hebben de websites in twee groepen verdeeld: lagere en hogere kwaliteit. Tegelijkertijd moet elke website, d.w.z. van lagere kwaliteit, voldoen aan de basis kwaliteitsvoorwaarden, en deze zijn:

 • webverkeer is niet hoger dan 1000 UU/maand (gemiddeld in de afgelopen 3 maanden, gegevens van Google Analytics of een andere betrouwbare bron),
 • organisch verkeer-index traffic volgens Ahrefs <100
 • geen LES systemen (link uitwisselsystemen of positionering van duidelijke links), de pagina moet zichtbaar (geïndexeerd) zijn in de Google zoekmachine, de uitgever had in het verleden geen voorgeschiedenis van problemen met het plaatsen van artikelen,
 • de minimale inhoudelijke evaluatie van de redactie is 2,
 • de minimale technische evaluatie van de redactie is 2,
 • de uitgever schendt de Algemene Voorwaarden van WhitePress® voor uitgevers niet.

Websites van hogere kwaliteit voldoen, naast de basisvoorwaarden, ook aan meer veeleisenden voorwaarden, zoals hieronder

 • webverkeer is hoger dan 1000 UU/maand (gemiddeld in de afgelopen 3 maanden, gegevens van Google Analytics of een andere betrouwbare bron),
 • organisch verkeer-index traffic volgens Ahrefs ≥100, met een handmatige controle door de redactie of het echt is of niet, 
 • de site heeft echte contactgegevens (telefoonnummer en/of correspondentieadres van de redactie), 
 • de minimale inhoudelijke evaluatie van de redactie is 4, 
 • de minimale technische evaluatie van de service is 2.

De exacte omschrijving van de vereisten vindt u verder in het artikel.

Elke adverteerder kan tijdens het zoeken naar websites de lijst beperken tot websites van lagere of hogere kwaliteit. Bovendien is het webadres in de lijstweergave alleen rood als het een service met hogere kwaliteit betreft.

      Zoeken naar websites van hoge kwaliteit

  

Een manier om voor de adverteerder een website van lagere of hogere kwaliteit op de lijst weer te geven

2. Informatie over de datum waarop de statistieken voor het laatst zijn bijgewerkt en een waarschuwing wanneer hun bron niet betrouwbaar is.

Sommige uitgevers werken al vele jaren met ons samen. Ongeveer 3 jaar geleden hebben we alle sites geverifieerd en in de meeste gevallen konden we het verkeer updaten (UU/maand). Sindsdien is er veel veranderd, en dus is ons doel voor de nabije toekomst om deze gegevens bij te werken. Alhoewel, dit kan meerdere maanden duren.

Om ervoor te zorgen dat de adverteerder betrouwbare informatie heeft op elke website, publiceren we de datum van de laatste statistiekenupdate. Indien de verstrekte gegevens (naar onze mening) niet betrouwbaar zijn, verstrekken wij deze informatie.

Een bericht met de datum van de bijgewerkte statistieken

Bericht wanneer de statistieken verouderd of onzeker zijn

 

3. We controleren of website-eigenaren de zichtbaarheid in de analytische tools zoals Ahrefs/Semrush/Majestic, etc. niet verbeteren

Het blijkt dat sommige uitgeverswebsites hun zichtbaarheid vergroten in analytische tools (Semrush, Majestic, Ahrefs) op basis van het maken van subpagina’s die in populaire, maar niet aanklikbare, zinnen worden gerangschikt. Meestal zijn dit zinnen die afwijken van het thema van de website zelf en van toepassing zijn op bijvoorbeeld inlogpagina’s bij banken of universitaire websites. Zo’n website ‘’landt’’ 7-8 posities onder deze zinnen terwijl zichtbaarheidsalgoritmen worden bedrogen. Tijdens de verificatie van de websites zullen we dit handmatig controleren en in dergelijke gevallen zullen deze diensten worden gemarkeerd als ‘’lagere kwaliteit’’.

Vereisten van de websites (vanaf augustus 2020)

We hebben de concepten van websites van lagere en hogere kwaliteit geïntroduceerd en op verzoek van klanten veranderen we de vereisten voor websites. Deze vereisten worden geverifieerd bij het toevoegen van nieuwe services en in het ‘’Verificatie 2020’’ proces, dat begon in augustus 2020. Hieronder staan de exacte criteria voor het evalueren van websites. 

Portals van hogere kwaliteit:

 • webverkeer is hoger dan 1000 UU/maand (gemiddeld in de afgelopen 3 maanden, gegevens van Google Analytics of een andere betrouwbare bron),
 • organisch verkeer-index traffic volgens Ahrefs ≥100 (wij verifiëren dat de index niet wordt gemanipuleerd),
 • geen LES systemen (link uitwisselsystemen of positionering van duidelijke links), de pagina moet zichtbaar zijn in de Google zoekmachine, de uitgever had in het verleden geen voorgeschiedenis van problemen met het plaatsen van artikelen,
 • de uitgever schendt de Algemene Voorwaarden van WhitePress® voor uitgevers niet,
 • de site heeft echte contactgegevens (telefoonnummer en/of correspondentieadres van de redactie), 
 • de minimale inhoudelijke evaluatie van de redactie is 4, 
 • de minimale technische evaluatie is 2.

 

Websites van lagere kwaliteit:

 • webverkeer is niet hoger dan 1000 UU/maand (gemiddeld in de afgelopen 3 maanden, gegevens van Google Analytics of een andere betrouwbare bron),
 • organisch verkeer-index traffic volgens Ahrefs <100
 • geen LES systemen (link uitwisselsystemen of positionering van duidelijke links), de pagina moet zichtbaar (geïndexeerd) zijn in de Google zoekmachine, de uitgever had in het verleden geen voorgeschiedenis van problemen met het plaatsen van artikelen,
 • de minimale inhoudelijke evaluatie van de redactie is 2,
 • de minimale technische evaluatie van de redactie is 2,
 • de uitgever schendt de Algemene Voorwaarden van WhitePress® voor uitgevers niet.

 

Verificatie van de uitgeverswebsites - 2020

We hebben alle actieve portals sinds augustus 2020 opnieuw geverifieerd zodat beschrijvingen en/of publicatiemogelijkheden vóór 2019 bijgewerkt waren. Dit proces kan enkele maanden in beslag nemen (uitgevoerd door twee redacteurs). Wij willen uitgevers vragen om snel actie te ondernemen op onze verzoeken en vragen.

 

Elementen die zullen worden geverifieerd:

 • webverkeer, alhoewel, totdat we actuele statistieken van de uitgever krijgen, zullen we deze parameter markeren als onbetrouwbaar of verouderd,
 • inhoudelijke beoordeling (uitleg hieronder),
 • technische beoordeling (uitleg hieronder),
 • omschrijving, categorie, tags op de site,
 • of de website van lagere of hogere kwaliteit is, of er geen manipulatie is van zichtbaarheidsindicatoren volgens Ahrefs, het serviceaanbod.

Het belangrijkste element van het verificatieproces van de website is het helpen van uitgevers bij het uitbreiden van hun aanbod.

We raden u aan dit artikel te lezen:

How to earn more with WhitePress?


 

Inhoudelijke beoordeling (0-10 punten) - methode van tellen

Beoordeling van het aantal redactionele inhoud (0-3 componentpunten)

Doel: We beoordelen of er voornamelijk reclamerende/gelinkte artikelen op de website worden geplaatst, of dat het redactieteam van de website ook eigen content maakt.

Beoordelingsmethode: De laatste 10 artikelen worden gecontroleerd. Daarnaast wordt het aantal artikelen nagekeken dat als redactioneel is beoordeeld.

Scores:

 • +3 punten - minimaal 8 redactionele artikelen,
 • +2 punten - minimaal 7 redactionele artikelen,
 • +1 punt - minimaal 5 redactionele atikelen,
 • +0 punten - de portal bevat minder dan 5 redactionele artikelen in de laatste 10 gepubliceerde artikelen.

Content geldigheidsbeoordeling (0-3 componentpunten)

Doel: We beoordelen of de website regelmatig wordt geüpdatet.

Beoordelingsmethode: De laatste 10 artikelen worden gecontroleerd. Daarnaast wordt het aantal artikelen nagekeken dat als redactioneel is beoordeeld.

Scores:

 • +3 punten - de laatste redactionele content is niet ouder dan 1 werkdag,
 • +2 punten - de laatste redactionele content is niet ouder dan 3 werkdagen,
 • +1 punt - de laatste redactionele content is niet ouder dan 10 werkdagen,
 • +0 punten - de laatste redactionele content is ouder dan 10 werkdagen.

Gebruikersactiviteit - opmerkingen (0-2 componentpunten)

Doel: We beoordelen of de website actieve gebruikers heeft.

Beoordelingsmethode: 10 willekeurige artikelen worden gecontroleerd en het aantal artikelen dat is becommentarieerd wordt nagekeken.

Scores:

 • +2 punten - in 10 willekeurige artikelen zijn er tenminste 5 becommentarieerd,
 • +1 punt - in 10 willekeurige artikelen is er tenminste 1 becommentarieerd,
 • +0 punten - in 10 willekeurige artikelen zijn er geen becommentarieerd.

 

Contact met de redactie van de website (0-2 componentpunten)

Doel: We beoordelen of de website anoniem is of contactgegevens van de redactie heeft.

Beoordelingsmethode: Controleren of de contactgegevens van de redactie op de website te vinden zijn.

Scores:

 • +2 punten - het telefoonnummer en (fysiek) adres van de redactie zijn gemakkelijk te vinden op de website,
 • +1 punt - het telefoonnummer OF (fysiek) adres van de redactie zijn gemakkelijk te vinden op de website,
 • +0 punten - zowel het telefoonnummer als (fysiek) adres van de redactie zijn niet te vinden op de website.

De inhoudelijke en technische beoordeling wordt uitgevoerd door het redactieteam van Whitepress op de dag dat de verificatie van de gegeven website heeft plaatsgevonden. Op verzoek van de uitgever of een adverteerder kan dit opnieuw worden geprobeerd.

 

Technische beoordeling (0-10 punten) - methode van tellen

W3C- code validator (0-1 punten)

 

Doel: Het verifiëren van de juistheid van de websitecode met behulp van een universele indicator. Het bereiken van dit doel is gemakkelijk voor een bedrijf dat om zijn service geeft.

Beoordelingsmethode: De willekeurig geselecteerde subpagina wordt getest in de W3C validator (https://validator.w3.org/)

Scoring:

 • +1 point - page passed the test,
 • +0 points - page failed.

 

Snelheidstest - verzenden en generen van subpagina’s (0-1 punten)

Doel: Verifiëren van de snelheid van het weergeven van de homepage en 4 willekeurige subpagina’s door de server. De test is niet erg veeleisend, maar u kunt wel websites selecteren die een probleem hebben met de snelheid van de server of de code van de website.

Beoordelingsmethode: Er worden 7 metingen van uploadtijd gedaan (inclusief 3 hoofdpagina’s en één voor 4 willekeurige subpagina’s).

Scores:

 • +1 punt - gemiddelde tijd tot en met 1 seconde,
 • +0 punten - gemiddelde tijd meer dan 1 seconde.

 

Page Speed ​​Insights - de werksnelheid (op mobiele apparaten) (0-3 punten)

Doel: Verificatie van de aanpassing van de website aan gebruikers van mobiele apparaten wat betreft de snelheid van de website.

Beoordelingsmethode: Een willekeurige subpagina van de website of de homepage wordt getest in de tool: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Scores:

 • +3 punten - score binnen bereik van 76-100,
 • +2 punten - score binnen bereik van 51-75,
 • +1 punt - score binnen bereik van 26-50,
 • +0 punten - score binnen bereik van 0-25.

 

Page Speed ​​Insights - voor computers (0-3 punten)

Doel: Verificatie van van de aanpassing van de website aan desktop- en laptopgebruikers in termen van snelheid, websitebediening en gebruiksgemak.

Beoordelingsmethode: Een willekeurige subpagina van de website of de homepage wordt getest in de tool: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ("Computer" sectie).

Scores:

 • +3 punten - score binnen bereik van 76-100,
 • +2 punten - score binnen bereik van 51-75,
 • +1 punt - score binnen bereik van 26-50,
 • +0 punten - score binnen bereik van 0-25.

 

Google test - compatibiliteit met mobiele apparaten (0-2 punten)

Doel: Om de aanpassing van de website aan mobiele apparaten te verifiëren.

Beoordelingsmethode: Een willekeurige subpagina van de website of de homepage wordt getest in de tool: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/.

Scores:

 • +2 punten - de website is 100% compatibel,
 • +1 punt - de website heeft een mobiele website (of reageert), maar is niet 100% compatibel,
 • +0 punten - de website heeft geen mobiele versie en reageert niet.

 

Samenvatting van technische en inhoudelijke beoordelingsscores

 

Hoe verzend ik een Google Analytics rapport correct - instructies

 1. U moet de GA-code op de pagina hebben geïmplementeerd. Het installeren van GA is de makkelijkste oplossing (en gratis) als u webverkeer wilt analyseren. Meer:  https://support.google.com/analytics/answer/6086097.
 2. We loggen in bij Google Analytics via: https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser.
 3. We kiezen de website.


wybór portalu w google analytics
 

 1. We gaan naar het tabblad Ontvangers > Overzicht.

 

Zakładka Odbiorcy > Podgląd w google analytics
 

 1. Vervolgens stellen we in de rechterbovenhoek van het scherm het gewenste datumbereik in (gegevens van de afgelopen 3 maanden) en klikken op de knop Delen.

udostępnianie raportu w google analytics
 

 1. Vul ten slotte het korte formulier in en klik op Verzenden.

  wysyłanie raportu w google analytics

  In dit stadium is het belangrijk om de Frequentie in te stellen op ‘’eenmaal’’ en het bestandstype als PDF. Een dergelijk bestand kan op de juiste plaats in het platform worden toegevoegd of per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: office@whitepress.nl. Voer in de e-mail in: "Gelieve de statistieken voor de volgende portal bijwerken: www.mijndomein.nl."

  załączanie plików dokumentujących oglądalność

 

 1. Onze redactie zal de statistieken die u heeft verzonden binnen één werkdag bijwerken.

 

Uw opmerkingen (0)
De redacteuren van WhitePress hebben het recht om opmerkingen met grof taalgebruik, dat beledigend is naar anderen, of geen betrekking heeft op het betreffende onderwerp, te verwijderen.

De Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de website whitepress.com en al haar subpagina's (hierna: de Dienst) in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG) is collectief "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met haar geregistreerde kantoor in Bielsko-Biała aan ul. Legionów 26/28, ingeschreven in het Register van Ondernemers van het Nationaal Gerechtelijk Register gehouden door het Districtsgerecht in Bielsko-Biała, 8e Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtelijk Register onder het KRS-nummer: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 en de andere bedrijven van de WhitePress Groep (hierna gezamenlijk: de Verwerkingsverantwoordelijke).

Door u te registreren voor de nieuwsbrief, stemt u in met het ontvangen van commerciële informatie via elektronische communicatiemiddelen, met name e-mail, met betrekking tot directe marketing van diensten en producten aangeboden door WhitePress Sp. z o.o. en zijn vertrouwde zakelijke partners die geïnteresseerd zijn in het vermarkten van hun eigen goederen of diensten. De juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is gegeven toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Op elk moment hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. Voor meer informatie over de verwerking en juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door WhitePress Sp. z o.o., inclusief uw rechten, kunt u vinden in ons Privacybeleid.

Lees alles
 • Dit artikel heeft nog geen opmerkingen.

De Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de website whitepress.com en al haar subpagina's (hierna: de Dienst) in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG) is collectief "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met haar geregistreerde kantoor in Bielsko-Biała aan ul. Legionów 26/28, ingeschreven in het Register van Ondernemers van het Nationaal Gerechtelijk Register gehouden door het Districtsgerecht in Bielsko-Biała, 8e Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtelijk Register onder het KRS-nummer: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 en de andere bedrijven van de WhitePress Groep (hierna gezamenlijk: de Verwerkingsverantwoordelijke).

Door u te registreren voor de nieuwsbrief, stemt u in met het ontvangen van commerciële informatie via elektronische communicatiemiddelen, met name e-mail, met betrekking tot directe marketing van diensten en producten aangeboden door WhitePress Sp. z o.o. en zijn vertrouwde zakelijke partners die geïnteresseerd zijn in het vermarkten van hun eigen goederen of diensten. De juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is gegeven toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG). Door het formulier in te dienen, verklaart u dat u het Privacybeleid hebt gelezen.

Op elk moment hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. Voor meer informatie over de verwerking en juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door WhitePress Sp. z o.o., inclusief uw rechten, kunt u vinden in ons Privacybeleid.

Lees alles
Aanbevolen artikelen