Kennis » Blog

Modellen voor prijsbepalingen en factureringen van bureaus en mediahuizen

Bijgewerkt: 2021-12-13  
(7 minuten leestijd)
Modellen voor prijsbepalingen en factureringen
Je start een online marketingbureau of je denkt na over een verandering in dienstverlening. Hoe factureer jij voor jouw diensten? We helpen je beslissen hoe je jouw werkzaamheden gaat factureren.

Inhoudsopgave

Per uur factureren

Het lijkt eenvoudig om gewoon alle uren die je werkt aan je klant in rekening te brengen. Je hoeft alleen maar het aantal uren te vermenigvuldigen met jouw uurtarief en je bent klaar.

In het begin zijn de opdrachten nog niet zo uitgebreid. Voor jou is het ook niet altijd eenvoudig om te bepalen hoe lang je met een opdracht bezig zult zijn. Als je dan met de klant kunt afspreken dat je alle uren die je verbruikt kunt declareren, ben je het eenvoudigst klaar.

Maar in de praktijk zijn zulke afspraken niet altijd zo gemakkelijk te maken. Jouw klanten zullen graag van start gaan met een inschatting van het aantal benodigde uren. Vooral als je met een opdracht nog niet veel ervaring hebt, is het moeilijk om het benodigde urenaantal in te schatten.

Bovendien zit er weinig druk achter je werk. Of je de uren nu snel achter elkaar benut of ze spreidt over een aantal dagen, je verdient in beide gevallen evenveel. Dit kan leiden tot minder efficiënt werken.

Per uur factureren is erg handig bij klanten die steeds met nieuwe ideeën komen. Elke keer als zij van gedachten veranderen kost dat weer een aantal uren extra. Het is dan wel zo handig als je die ook echt aan hen kunt factureren.

Meer ervaring, berekenen op projectbasis

Toch kan het geen kwaad om ook eens verder te denken. Ben je al een tijdje actief in de markt, dan kan het best zijn dat je door ervaring veel sneller werkt dan de concurrent. Jij bent goed in je werk of je hebt ervaring in een niche marktsegment.

Daarom kun je ervoor kiezen om te gaan werken met een prijs per project. Hiervoor is wel nodig dat je een goed zicht hebt op de prijzen die de concurrentie in rekening brengt. Jouw prijs berust immers niet meer alleen op het urenaantal dat je erin steekt.

Voor jezelf kun je natuurlijk wel een schatting maken van de uren die je voor een project nodig hebt. Neem dan ook de werkzaamheden aan de randen van het project mee in je berekening. Je hebt vaak tijd nodig voor onderzoek. Ook sturen sommige klanten doorlopend e-mails die je netjes wilt beantwoorden. Daarnaast vereist elk project ook een flink stuk administratie. Neem het aantal uren zo ruim mogelijk. Dan trap je niet zo gauw in de valkuil van onderfacturering.

Waardering van diensten van marketingbureaus - infgraphic

De bron van de foto: https://www.getgekko.com/media/blog_content/2019/05/14/blog_uurtarief_3-steps-2.jpg

Het resultaat is een heldere prijs voor jouw afnemer. Dit werkt trouwens het beste als jouw afnemer al ervaring heeft met het afnemen van dit soort projecten. Hij zal dan niet zo gauw schrikken van de complete all-in-prijs die je aan hem voorstelt.

Prepaid, een soort abonnement

In het voorgaande gingen we ervan uit dat je steeds afgeronde opdrachten aan je klanten levert. Je kunt daarbij denken aan het ontwikkelen van een website of het creëren van een digitaal bedrijfslogo. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een stuk doorlopende dienstverlening biedt. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van één of meer sociale media van jouw klant. Dit vereist veel verschillende werkzaamheden die elke dag weer terugkomen.

In zo’n geval is het handig om een soort abonnement aan de klant te verkopen. Dit werkt vooral goed bij klanten die bij jouw kantoor al eerder goede ervaringen hebben opgedaan. Je spreekt met zo’n klant een vaste prijs per maand af voor de duur van bijvoorbeeld een jaar. Dit levert jou een vaste maandelijkse inkomstenstroom op. Dat is natuurlijk heel prettig.

Commentaar

Frank van Buiten foto

Frank van Buiten

Freelance SEO Specialist (https://www.outsidedigital.nl/)

Als Freelance SEO specialist wil je zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratie, je doet immers liever dat waar je goed in bent.

Daarom vind ik een abonnementsvorm voor mijn klanten ideaal. Dit past goed bij de aard van SEO omdat dit een ongoing proces is. Voor de klant is het zo helemaal duidelijk wat ze krijgen. En als ik iets meer tijd stop in de SEO groei van mijn klant dan is dat alleen maar goed. Die tijd heb ik immers al bespaart omdat ik facturen niet met de hand hoef aan te maken.


Ook nu reken je eerst voor jezelf uit hoeveel werk er met zo’n opdracht gemoeid zal zijn. Je kunt dan de maandprijs voor jouw klant als urentegoed aanbieden. Dit voorkomt dat je te snel onderfactureert.

Blijkt jouw klant in een maand diensten te wensen die duidelijk meer uren kosten, dan kun je vooraf afspreken dat in zo’n geval de extra uren tegen een vast uurtarief worden bijbetaald. Blijven er uren over, dan kun je toestaan dat die worden meegenomen naar de volgende maand.

Vooral de grotere klanten zijn voor dit soort prijsstelling geschikt. Zij hebben een flink budget beschikbaar en kunnen zo jouw complete dienstverlening op een heldere wijze inpassen in hun budget.

In plaats van een maandelijks recht op een bepaald aantal uren, kun je ook het aantal prestaties afspreken dat je voor de maandelijkse betaling verricht. Denk aan een afspraak over het aantal keren dat je een update plaatst in het sociaal medium, het aantal afbeeldingen dat je ontwerpt en de hoeveelheid tekst die je schrijft.

De afspraken zijn ook in zo’n geval heel helder. Wel benadeel jij jezelf als je hierbij het aantal benodigde uren verkeerd inschat. Nu jij jezelf hebt vastgelegd op het aantal prestaties dat je verricht, ligt het risico van onderfacturering weer wat meer op de loer.

Tarief naar prestatie of naar toegevoegde waarde

Zit jij goed in de markt, dan zijn er nog twee andere manieren om voor je klanten de prijs te berekenen. Die prijs kan namelijk ook gebaseerd zijn op prestaties die je voor jouw klant verricht of op de waarde die je aan de onderneming van jouw klant toevoegt.

Bij een prestatie kun je bijvoorbeeld denken aan het opkrikken van de verkopen van jouw klant. In plaats van het in rekening brengen van de nieuwe website die ervoor nodig is, kun je ook aansluiten bij de toename van zijn verkopen. Je spreekt dan af dat een bepaald percentage daarvan naar jou zal toevloeien.

Het is een prijsstelling die minder zekerheden biedt. Maar zoals alles waaraan meer risico verbonden is: de prijs die je in rekening kunt brengen ligt dan hoger dan een standaard uurtarief.

Je kunt jouw prijsstelling ook koppelen aan de waarde die je aan de onderneming van jouw klant toevoegt. Nu kun je bijvoorbeeld denken aan de mate waarin jouw klant zal gaan ranken in Google. Zo kun je afspreken dat jouw klant steeds bij de eerste vijf zoekingangen op Google zal verschijnen. Jij weet zelf welk type werkzaamheden hiervoor nodig zijn.

Naarmate je de afgesproken doelstelling benadert of haalt, kun je een oplopend tarief met de klant afspreken. We gaan er nu vanuit dat jouw bedrijf zich op dit terrein gespecialiseerd heeft. Daar probeer jij je mee te onderscheiden van je concurrent. Als je hierin slaagt kun je hoge tarieven berekenen. Aangezien de klant zijn bedrijf winstgevender ziet worden, zal hij jouw tarief zonder buikpijn willen betalen.

Flexibel omgaan met de prijsstemen

Zoals je ziet zijn er verschillende tariefsystemen mogelijk. Het is ook niet verplicht om slecht voor één van de mogelijkheden te kiezen. Je kunt het bijvoorbeeld van het type klant laten afhangen voor welk prijssysteem je kiest.

Kleine klanten die net begonnen zijn zal je waarschijnlijk het meest plezier doen met een uurtarief. Is de klant groter en ervarener, dan komen de andere prijssystemen helder in beeld.

Picture - klanten

De bron van de foto: https://www.schrijvenvoorinternet.nl/wp-content/uploads/Hoe-ga-je-van-kleine-klanten.png

Door diverse methoden naast elkaar te hanteren, kun je ook ontdekken welk prijssysteem voor jouw bedrijf het meest profijtelijk is. Zo kun je op termijn de prijssystemen die jouw bedrijf hanteert steeds verder aanscherpen.

Uw opmerkingen (0)
Het WhitePress®-team behoudt zich het recht voor commentaren te verwijderen die niet voldoen aan de Voorwaarden voor het publiceren van opmerkingen of die in strijd zijn met de wet en goed fatsoen.

De Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de website whitepress.com en al haar subpagina's (hierna: de Dienst) in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG) is collectief "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met haar geregistreerde kantoor in Bielsko-Biała aan ul. Legionów 26/28, ingeschreven in het Register van Ondernemers van het Nationaal Gerechtelijk Register gehouden door het Districtsgerecht in Bielsko-Biała, 8e Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtelijk Register onder het KRS-nummer: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 en de andere bedrijven van de WhitePress Groep (hierna gezamenlijk: de Verwerkingsverantwoordelijke).

Door u te registreren voor de nieuwsbrief, stemt u in met het ontvangen van commerciële informatie via elektronische communicatiemiddelen, met name e-mail, met betrekking tot directe marketing van diensten en producten aangeboden door WhitePress Sp. z o.o. en zijn vertrouwde zakelijke partners die geïnteresseerd zijn in het vermarkten van hun eigen goederen of diensten. De juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is gegeven toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Op elk moment hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. Voor meer informatie over de verwerking en juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door WhitePress Sp. z o.o., inclusief uw rechten, kunt u vinden in ons Privacybeleid.

Lees alles
Dit artikel heeft nog geen opmerkingen.

Aanbevolen artikelen