WhitePress® voor Bureaus


Van concept tot winstgevende business

Het runnen van een marketing-, reclame- of SEO-bureau omvat niet alleen het ontwikkelen en uitvoeren van een actiestrategie voor de klant, maar ook puur formele verplichtingen. In dit hoofdstuk leer je alle stappen om een dienstverlening op te zetten en welke documenten je hiervoor nodig hebt.

In deze sectie vind je nuttige materialen: kant-en-klare contract- en briefconcepten die je kunt gebruiken bij het aangaan van samenwerking met werknemers, freelancers of andere bedrijven.

Templates voor bureaus
Digital agency briefing - template

Een klantbriefing schetst de reikwijdte en ambities van het project, zodat zowel de opdrachtgever als de klant weten wat er van hen wordt verwacht en hoe het eindresultaat eruit moet zien. Kortom, het informeert partijen correct en gedetailleerd. Een goede briefing voorkomt misverstanden en maakt samenwerkingen sneller en efficiënter.

Klantenovereenkomst
Klantenovereenkomst

Het aangaan van een samenwerking met een klant vereist de ondertekening van een passend contract dat zowel de belangen van de ontvanger als die van het bureau beschermt. Deze overeenkomst moet voldoen aan de wettelijke eisen en alle belangrijke punten van de samenwerking regelen. Gebruik het gratis, universele sjabloon om een document te maken dat in uw bureau wordt gebruikt.

Begin vandaag nog met vandaag.
Schrijf je gratis in