Co je to obsahový marketing?

Aktualizováno: 2022-07-08
Co je to obsahový marketing
Obsahový marketing je způsob, jakým propagujete vaši značku formou vysoce kvalitního a hodnotového obsahu. Content, který dokáže změnit chování vašich zákazníků, přesvědčit je k tomu, aby vás sledovali je podstatou obsahového marketingu. Na výběr máte z řady atraktivních podob obsahu v podobě newsletterů, případových studií, e-booků, produktových videí, infografik, podcastů, příspěvků na sociálních sítích a dalších. Efektivní marketingové strategie mají jedno společné - vždy skvělý obsah.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Obsah

Pokud se domníváte, že váš business nastartujete využitím standardně používaných metod marketingu, tuhle dobu jste zaspali. Obsahový marketing v sobě zahrnuje vytváření blogů, případových studií, e-booků, produktových videí, infografiky, podcastů a příspěvků na sociálních sítích. Pojďme si společně objasnit, co je to obsahový marketing a content, který v dnešní době udává trend ve světě marketingu.

Podstata obsahového marketingu

Content marketing není nic nového, pouze nastala doba, kdy mnohé společnosti samy pochopily jeho smysl a prosperitu, kterou při správném využití přináší.

Bill Gates, podnikatel, investor a filantrop, člověk patřící mezi nejbohatší lidi na světě, kterého zná v dnešním době téměř každý, již před 26 lety zveřejnil esej s názvem ‚Content is King‘. V textu uveřejněném na webových stránkách zaznělo „Očekávám, že obsah na internetu bude generovat nemalé zisky, stejně, jako tomu bylo u televizního vysílání.“ Bill Gates je jedním z největších vizionářů své doby a je nutné zmínit, že se jeho předpovědi naplnily.

Obsah bude vždy pouze prostým obsahem, jestliže neinklinuje k tomu, aby změnil chování zákazníků, ať už jde o ty stávající, či potenciální. Pouze v případě, že obsah ovlivňuje jednání vašeho publika, můžeme hovořit o obsahovém marketingu.

Vaše výhoda je, že váš příběh dokážete vyprávět jen vy."

 

Získejte srdce vašich zákazníků, protože teprve tehdy můžete změnit jejich chování. Lidé po celá staletí instinktivně věřili na příběhy, věděli, že jde o nejmocnější a nepřesvědčivější prostředek, který vede ke změně.

Roky můžete shromažďovat odborné informace a znalosti, přicházet s novými nápady, produkty, službami, které mohou změnit pravidla hry. Avšak ani tím nevyvinete aktivity, které by dokázaly vaše publikum jakkoliv ovlivnit či inspirovat. Vytvořte obsah, který bude mít dopad, jaký chcete vy.

Nesmírně důležitý je aspekt relevance obsahu, proto tradiční marketingové metody upadají do pozadí. Mnohdy se velké podniky a léty prověřené značky orientují pouze na online marketing (PPC reklamu, weby, SEO) bez jediného příspěvku na blogu či sociálních sítích. Vždy je důležitý soulad mezi tvorbou obsahu a jeho marketingovým pojetím. Pouze vybilancováním contentu a marketingu dosáhnete těch správných výsledků.

Obsahový marketing je podniková strategie zaměřená na generování a následnou optimální alokaci hodnotového obsahu v jakémkoliv textovém formátu. Zpravidla mají informační, vzdělávací nebo zábavný charakter. Cíleným záměrem obsahového marketingu není prodej ale zvýšení povědomí o značce, vybudování vztahů se zákazníky a důvěry ve váš brand.

Atraktivita vytvořeného obsahu přináší krom navázání kontaktu s potenciálními zákazníky i jejich loajalitu vůči značce, díky zkušenostem a nabytým vjemům. Obsahový marketing se od běžných reklam odlišuje tím, že je pro zákazníky přínosný, přitahuje je a díky tomu si část z nich zakoupí právě váš produkt.

Nepromarněte příležitost obsahu 

Prostřednictvím internetu se informace šíří po celém světe v krátkém čase při téměř nulových marginálních nákladech vydavatele. V poměru nákladů a příležitostí je to více než pozoruhodné a není divu, že se stále více společností zajímá o tvorbu virálního obsahu.

Reklama je z dlouhodobého hlediska vždy přínosná pro business, zejména pokud je interaktivní. Nosná informace potřebuje pouze zaujmout, nikoliv být vše říkající a obšírná. V případě zájmu potenciálního kupujícího dojde ke kliknutí ve snaze zjistit více informací. Inzerent prostřednictvím marketingových nástrojů může snadno vyhodnotit chování potenciálních zákazníků.

Ti, kteří v content marketingu uspějí, jsou hybnou silou internetu. Internet se mění, stává se z něj tržiště idejí, znalostí a produktů – tržiště obsahu.

Můžete mít sebelepší produkt, ale nikdo si jej nekoupí, pokud ho nebudete umět správně prodat. Content marketing si klade jediný cíl, vytvořit kvalitní a nosné texty včetně jejich distribuce, ovlivňující chování vašeho publika žádoucím směrem.

V okamžiku, kdy vzbudíte u vašeho publika zájem o vaše sdělení, dochází k interakci. Proces interagování je nejpodstatnější fází, protože vztah mezi vámi a klienty nekončí stisknutím tlačítka koupit.

Vyplývá tedy, že strategie hodnotového managementu bude efektivní pouze v případě, když poskytne vašemu publiku hodnotné informace. To, co sdílíte, ať jde o jakoukoli podobu kanálu je mnohem důležitější než to, co prodáváte.

Interakce obsahu se zákazníky: změňte jejich chování

Celosvětově se v posledních letech zvyšuje zájem o obsahový marketing. Odborníkům v oblasti SEO a dalším specialistům orientujících se v online prostoru se dostal do zorného pole.

K hodnotovému obsahu se příznivě naklonil i vyhledávač Google, který upřednostňuje kvalitu obsahu, bojuje za to, aby z internetu bylo lepší místo díky hodnotě zveřejněných informací. I to je jeden z mnoha důvodů, proč obsahový marketing stále nabírá na síle.

Obsahový marketing je běh na dlouhou trať.  Jde o kontinuální vytváření vysoce kvalitního obsahu, s cílem vygenerovat hodnotné texty, přínosné pro zákazníka díky jejich informačního či zábavného charakteru. Textový obsah musí zaujmout, vzbudit pozornost zákazníka, potřebu dozvědět se více o vaší společnosti. Právě tento okamžik Je klíčový, v ten moment se mohou stát z vašich potenciálních skuteční zákazníci.

Marketingové procesy musí být nastaveny tak, aby byli vaši klienti spokojení, s cílem nejen prodeje, ale i jejich opakovaných nákupů. Jestliže má obsah edukativní charakter a je kvalitní, vězte, že si v krátkém čase získáte důvěru zákazníků, vybudujete si nimi vztahy, díky nimž budou vašemu brandu nakloněni a rádi se k vám budou vracet.

Co je obsahový marketing ve zkratce?

 • Strategické rozhodnutí v oblasti produkce a publikování obsahu s cílem vybudovat důvěru a postavení vašeho brandu v povědomí cílových zákazníků.
 • Oblast obsahového marketingu je druhem vytváření a navazování vztahů s komunitou tím, že vaši zákazníci si vytvoří citové vazby k vaší značce.
 • Strategie marketingu s cílem dosáhnout pozice jedničky na trhu v oblasti vašeho podnikání.
 • Způsob, jak se obloukem vyhnete tradičním technikám vedoucím k nuceným prodejním skills.

Content marketing v sobě zahrnuje tolik aspektů, že se v této oblasti můžete neustále rozvíjet a učit se novým dovednostem, ať už formou školení, webinářů, informací na speciálně vytvořených blozích.

Pokud vás oblast obsahového marketingu zaujala, články na blogu Whitepress® mají edukativní charakter a věnují se různým tématům. Nabízené služby Whitepress® mohou být užitečným řešením v případě, že jste se rozhodli pro moderní strategii obsahového marketingu. Prostřednictvím platformy si můžete objednat copywriting a současně publikovat vaše PR nebo SEO články na více než 45 000 webech. Mezinárodní platforma Whitepress® je nástrojem distribuce pro váš kvalitní a hodnotový obsah a je tak dokonalou příležitostí, jak být na internetu vidět.

Obchodní leadři se mnohdy ptají, co je tím obsahem? Odpověď na tuto otázku získáte, jakmile pochopíte samotnou podstatu vašeho podnikání. Dle definice Petera Druckera, zakladatele moderního managementu lze společnost definovat jako „sociální skupinu, která se od ostatních sociálních skupin odlišuje pouze tím, že podniky musí mít zákazníky“.  Podnikání je tvořeno produkty/službami, tržištěm pro distribuci, procesy a metodami, díky nimž sociální skupina funguje.

SOULAD MEZI KVANTITOU A KVALITOU OBSAHU

Každý podnik, který chce obstát na virálním bojišti bude tíhnout k vyváření obsahu. S novými zákazníky, produkty, trhy a neodmyslitelnou komunikací jde ruku v ruce i generování nového obsahu.

Obsahová strategie bude úspěšná, bude-li přidávat hodnotu, zvýšením kvality zvyšuje i rozsah svého působení. Protichůdný směr zvyšování kvality a zpřístupnění rozsahu znamená, že nikdy nebude vytvořeno obrovské množství obsahu, ale jen optimální množství textu, který bude stát za to číst.

OBSAHOVÝ MARKETING VS. KVALITNÍ OBSAH

Vytvořený článek může být sebekvalitnější, avšak moc užitku nepřinese. Obzvláště v případě, kdy firemní blog zeje prázdnotou, tak vás z dlouhodobého pohledu rozhodně nespasí.

Pokud však propojíte kvalitní články a zakomponujete je tak, že se stanou součástí obsahové strategie, která má jasně vymezený cíl, vybudujete-li si posluchačskou základnu, kde bude článek zveřejněn, trefíte-li se do jejich potřeb, věřte nebo ne, začnou se dít neuvěřitelné věci.

Kouzlo virality nespočívá jen v kvalitním vtipném a zajímavém obsahu, jde o umění souladu mezi kvalitou a přesným zacílením. Právě jste se seznámili s jednou ze základních tezí content marketingu.

Dělat kvalitně obsahový marketing znamená pracovat komplexně se všemi moderními marketingovými strategiemi určenými do online prostředí. A kvalitní článek? Ten je jen jeho nedílnou součástí.

PROČ VSADIT NA OBSAHOVÝ MARKETING?

Výsledky obsahového marketingu jsou vidět mnohdy i po několika letech usilovné práce. V případě, že nejste běžec na dlouhou trať, obsahový marketing nebude nic pro vás.

Pokud chcete využít internetové tržiště pro váš business a myslíte to skutečně vážně, měli byste o něm uvažovat. Z hlediska SEO (search engine optimization) je kvalitní, unikátní obsah nepostradatelný a je jeho primární součástí, bez nějž zkrátka optimalizace dělat nejde.

Distribuce obsahu 

Je činnost, při které sdílíte a propagujete obsah vašeho brandu prostřednictvím různých kanálů a médií. Jde v podstatě o to, jak s vytvořeným obsahem budete nakládat, kde jej po vytvoření umístíte a jak získáte vaše kupující.

V případě, že distribuujete váš obsah, měli byste mít povědomí o aktuálních informacích a prognózách, díky kterým zjistíte, kde se vaše publikum ve v internetovém prostoru nachází. Jde o proaktivní způsob, jak se dostat před své publikum. Distribuce obsahu je cenným nástrojem společně se SEO strategií, jejichž propojením váš úspěch povýšíte na novou úroveň.

Vhodně zvolená distribuce obsahu - cesta k úspěchu

Strategická distribuce obsahu je klíčem k dosažení vašich marketingových cílů. Prostřednictvím ní se dostáváte na „pódium“ před své publikum. Je dokonalou příležitostí, jak si vybudovat silnou základnu věrných sledujících, zvyšovat počet konverzí a povědomí o vašem brandu.

Moderní marketingové strategie se zaměřují na SEO, klíčová slova a generování obsahu. Pokud chcete uspět, měli byste do jejího obsahu začlenit i plán distribuce. Pokud skloubíte marketing, obsah a distribuci, získáte dokonalé trio.

Při aktuálním množství obsahu v internetovém tržišti budete mít velké štěstí, pokud vás jeho uživatelé najdou. Nespoléhejte na štěstí a publikujte váš obsah tam, kde se vaši potenciální zákazníci vyskytují. Hledejte způsoby, jak vaši cílovku lépe oslovit.

Content marketing? Trakce tím správným směrem

Existuje celá řada typů obsahu distribuce, zásadní roli při výběru hraje vaše konkrétní podnikání, rozpočet, který máte k dispozici pro obsahový marketing a cílová skupina. Každý typ obsahu může být přínosný, ale také bude každý z nich vyžadovat individualizovaný plán distribuce.

Pokud chcete dosáhnout výsadního postavení a trakce, připravte se, že budete potřebovat obsah. Každý z následně uvedených kanálů vytváří podporu a současně propagační prostor pro ostatní typy obsahu.

Typy obsahu

Textové a blogové články

Firemní blogy jsou efektivním a dobře zavedeným marketingovým kanálem. Jasným důkazem jsou počty blogových příspěvků, kterých je ve WordPressu měsíčně publikováno 70 miliónů a k tomu přidáno 77 miliónů komentářů. Výhodou je, že podporují SEO a obsahují klíčová slova, která mají za výsledek vyšší návštěvnost vašeho webu.

Tato forma obsahu na blogu vám dává možnost zvýšit počet potenciálních zákazníků. Zásadním nedostatkem je, že dnes nestačí vybrat nosné téma na základě analýzy klíčových slov, které lidé v oblasti vašeho podnikání vyhledávají.

Napříč odvětvími existuje celá řada blogů. Pokud chcete skutečně vynikat, musíte jít pod povrch, přistupovat k problematice originálně, osobitě a sdílet s ostatními rady odborníků, které vy sami musíte velice dobře znát.

OBSAH MUSÍ POSKYTOVAT HODNOTU

Obrovské množství obsahu na internetu vede k tomu, že abyste uspěli, musíte svým čtenářům nabídnout jako protihodnotu časové investice kvalitu. Jakmile upoutáte jejich pozornost, je důležité nabízet a sdílet konzistentní obsah s vysokou přidanou hodnotou. Pouze tak se váš blog stane prostorem pro získávání a obohacování se znalostmi, než jen jednorázovým nálezem.

POTŘEBA KREATIVNÍHO TÝMU

K vytváření blogových a textových článků budete potřebovat kreativní tým stratégů, editorů a copywriterů orientujících se na obsahový marketing. Přijďte se specializovanými tématy, které vás oddělí od smečky dominující na internetu.

E-booky, srdce vaší marketingové strategie

Pokud jde o složitá témata, uživatelé preferují delší obsah nabitý hodnotou před kratšími a o mnoho jednoduššími blogovými příspěvky. Ukažte vaši sílu a postavení v dané problematice, zároveň získáte zdroj, ze kterého můžete obsah extrahovat a opětovně používat.

Nejrelevantnější kapitoly vašeho e-booku můžete využít k vytváření blogových příspěvků, emailů určených k propagaci, infografiky, videí a podcastů, čímž zvýšíte vaši návštěvnost a v důsledku toho získáte i více konverzí, bez vynakládání dalšího úsilí.

„CENNÝ ZDROJ PRO VÍCEKANÁLOVÉ KAMPANĚ“

Díky přepracovanému obsahu vyňatého z vaší elektronické knihy získáte optimální návratnost z tvrdě odvedené práce a současně i možnost rozšířit svůj dosah jeho propagací napříč internetem. S e-booky rozšíříte svou působnost a vybudujete tak hodnotné povědomí o vašem brandu.

Elektronické knihy slouží jako prostředek k vytvoření emailového marketingového seznamu, díky kterému můžete efektivně komunikovat s vaším publikem. Uživatelé vnímají hodnotu e-knih. S mnohem větší pravděpodobností ochotně vyplní jejich kontaktní údaje výměnou za informace, které jim prostřednictvím vašeho e-booku nabízíte.

Tento typ obsahu je dle odborníka na digitální marketing Neila Patela na druhém místě z možností, které nejvíce generují potenciální zákazníky hned po případových studiích, založených na tvrdých datech. Elektronické knihy vám umožní navázat s cílovými skupinami vztah do hloubky.

Infografiky

Jediný obrázek může vydat za tisíc slov, pokud dokážete vhodně nakombinovat směs informací, poutavých obrázků a jednoduché grafiky do jednoho celku. Ten dokáže zprostředkovat spoustu informací ve velmi krátkém čase, bez toho, aniž by si publikum přílišně namáhalo zrak či se muselo usilovně soustředit.

Proč je infografika tak efektivní? Určitě jste natrefili na úžasnou infografiku na internetu. Znáte to sami, denně jste bombardováni informacemi ze všech stran, avšak každý máme omezenou kapacitu. Respektive, dokážeme vstřebat jen několik textů za jeden den, dokonce i za pouhou hodinu. Pokud jsou vizuály dobře a poutavě zpracované, publikum může na koncept nahlížet novým způsobem. Dokáže je vstřebat a zapamatovat si nosnou informaci mnohem rychleji než je to u jiných formátů obsahu.

Infografiky jsou stvořeny ke sdílení napříč různými distribučními kanály a nabízejí vysokou návratnost investice v krátkém čase. Nelze jakýkoliv obsah a jakékoliv informace transportovat do podoby infografiky, ale pokud ano, rozhodně byste se o to měli pokusit.

4 tipy, jak maximalizovat efekt infografiky

Držte se základních pravidel a sdílejte infografiku prostřednictvím sociálních streamů.

1. Myslete na vaši cílovou skupinu

Stejně, jako u kteréhokoli formátu obsahu je to stejné i u infografiky, vždy ji vytvářejte s ohledem na konkrétní účel, u kterého myslete na vaše cílové skupiny.

2. Nabídněte řešení

Obsahový marketing je zaměřen vždy na uspokojení potřeby, sdělte svému publiku, jaký problém jim pomůžete vyřešit. Zkuste jim předložit zajímavá data. Pro lepší představu zkusme uvést příklad. Vlastníte společnost prodávající bezpečnostní alarmy. Zvažte, zda uvést statistiky o vloupání do rodinných domů, bytů či vozidel. Infografika tak bude poskytovat cenné informace a vyvolá u vaší cílové skupiny emoce či potřebu, kterou mohou podvědomě cítit.

3. Nepodceňte vizuální prvky

Lidé se přestávají soustředit na sdílený obsah na Facebooku po pár minutách rolování, jsou zahlceni texty a fotografiemi. Pokud navrhnete infografiku, která bude mít informativní charakter a sílu poutavého příběhu, je pravděpodobnější, že bude sdílena s dalšími přáteli a vy se tak budete těšit z většího dosahu.

4. V jednoduchosti je síla

U vizuálů je důležité, aby byly co nejjednodušší. Nemělo by jít o nic přehnaně uměleckého. Zveřejněné informace musí být zcela jasné, celkový koncept by měl být jednoduchý a snadno vstřebatelný. Vsaďte na minimalizaci, ve všech směrech bude vaší nejlepší sázkou.

Videa

Videa jsou dnes nejoblíbenější formou obsahu konzumovaného na internetu. Marketingové strategie postavené na video obsahu vytvářejí mnoho příležitostí. To vše je umocněno velkými světovými platformami sociálních médií, které generování tohoto typu nejen, že podporují, ale následně i zveřejňují.

Světové značky a společnosti vytvářejí co nejvíce videí s cílem držet krok s inovacemi zavedenými ze strany velkých platforem sociálních sítí. Videa mohou mít podobu doprovodného i primárního obsahu.

Vězte, že pokud bude váš obsah prémiový a kvalitní, bude vaše společnost prezentována v tom nejlepším možném světle a vaše značka bude rezonovat u vámi vytýčeného publika. Správná videa by měla obsahovat vždy výzvu k akci, ať jde o odkaz vedoucí zpět na váš web, stažení aplikace, nebo využití čehokoliv ve vašem e-shopu.

Při publikování videa nezapomeňte na optimalizaci obsahu dle kanálů sociálních médií. Pokud chcete dosáhnout co největšího dosahu působení, zveřejněte vaše video na jednom z 5ti největších kanálů, Facebooku, Twitteru, YouTube, LinkedInu, nebo Instagramu.

Těžte z potřeb vašeho publika, protože právě pro ně je tato forma obsahu číslo jedna. Videa pomáhají upoutat pozornost a rozvíjet představivost takovým způsobem, jakého ze statického nebo textového obsahu jen těžko dosáhnete, pokud je to vůbec možné.

JAKÝ FORMÁT VIDEA ZVOLIT: LONGFORM VS. SHORTFORM

Videa lze rozdělit dle jejich formátů na longform a shortform, které jsou klíčové pro dosažení cílů vaší obsahové strategie. Každý z nich slouží k odlišným potřebám publika na sociálních sítích.

TECHNIKA

Zaměřte se vždy na techniku, prostřednictvím které vaše cílová skupina sleduje vámi sdílené video. Pokud jde o dlouhé sledování, povětšinou vyžaduje, aby sledující byl na notebooku či stolním PC. Shortform videa jsou vhodná pro mobilní zařízení či tablety, které mají sledující běžně u sebe.

DATOVÁ OMEZENÍ

Čím delší je video, o to větší jsou jeho datová omezení. Oproti tomu u krátkého videa je datová náročnost mnohem nižší.

MÍRA RETENCE

Míra uchování v paměti je u krátkého videa několikanásobně vyšší, protože jsou na uživatele kladeny menší požadavky na sledování až do konce.

TÉMA VIDEOOBSAHU

Zpravidla platí, že pro shortform je typický humorný případně vzdělávací obsah. Zatímco dlouhá videa se hodí výborně k emotivnímu a působivému obsahu, kde je divák vtažen do děje takovým způsobem, že sleduje video až do samotného konce.

DOSAH

Dlouhá videa mají mnohem nižší dosah působení, než je tomu u krátkého video obsahu.

Podcasty

Podcasty jsou výkonným marketingovým nástrojem a v řadě odvětví nadějným strategickým rozhodnutím. Umožňují kontinuálně udržovat vztahy se zákazníky a prohlubují v nich loajalitu ke značce. Pro své posluchače jsou přínosné díky tomu, že jsou postaveny na odborných znalostech. Není divu, že jsou vyhledávané a generují nové potenciální zákazníky.

Jako u každého formátu obsahu, i podcasty mají svá pro a proti. Výhodou je, že váš hostitel/hostitelé propůjčují vašemu brandu lidský hlas. V podcastech se v rozhovoru setkává člověk z vaší společnosti se skutečnými odborníky v oboru. Diskuze se dotýká aktuálních trendů a sdílení rad, kolikrát s nádechem humoru navozující uvolněnou a příjemnou atmosféru.

V rámci podcastů máte možnost se dotázat vašeho cílového publika, co by si přáli probrat a zda mají otázky, na které mohou od odborníka získat odpovědi. Většina z nich má zábavný a informativní charakter a stává se tak ideálním prostředkem budování povědomí o značce. Oblíbené jsou u mladšího publika, avšak posluchačská základna podcastů se velice rychle rozrůstá napříč dalšími generacemi.

Výhodou je, že lidé mohou poslouchat podcasty při řízení vozu cestou do práce, při cvičení či klasických domácích pracích. Zásadním nedostatkem je, že právě u nich existuje mezera ve výzvě k akci. Pokud se rozhodnete pro tento typ obsahu, zorientovat se v jejich technologii může být poměrně složité. Počítejte, že jejich výroba bude potřebovat značnou časovou a finanční investici.

Sociální sítě

Marketing sociálních sítí je proces, v němž je vytvářen obsah určený pro platformy sociálních médií s cílem propagovat vaše produkty/služby, vybudování komunity s vaší cílovou skupinou a zvýšení návštěvnosti webových stránek.

Obsah sociálních sítí se neustále rozvíjí díky platformám a nově nabízeným funkcím, které se neskutečně rychle vyvíjejí v čase a sdílí informace v internetovém prostředí snadno a rychle.

Sociální sítě jsou nástrojem obsahového marketingu, s nimiž můžete získat potenciální zákazníky, zvýšit konverze a vybudovat povědomí o vašem brandu. Mnohé značky bojují s vytvářením unikátního a hodnotového obsahu, a tím, jak oslovit svého publikum.

Sociální média jsou stále významnější složkou online marketingu a pro mnohé mohou být tvrdým oříškem. Není jednoduché vytvořit a nastavit marketingovou strategii v sociálních médiích tak, aby fungovala optimálně.

Jednotlivé kanály se dost zásadně liší svými pravidly, publikem a hodnotovými nabídkami. V ČR jsou nejznámější sociální kanály Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a Tik Tok. Jen pro představu, sociální média dle odhadu denně celosvětově využívá přes 600 miliónů uživatelů.

Cílem content marketingu na sociálních sítích je především setkání se s cílovými skupinami a zákazníky v online prostoru, kde se vyskytují a komunikují nejen mezi sebou navzájem, ale i s vaší značkou.

Mnoho společností pracuje s předpokladem, že je potřeba distribuovat obsah kdekoliv a neustále, aby maximalizovaly svůj dosah obsahu. Ale propagovat obsah vašeho brandu na všech sociálních sítích nezohledňuje, koho oslovíte, ani to, jak byste ho mohli ovlivnit.

Projděte pečlivě parametry jednotlivých sociálních kanálů ve spojitosti s vašimi obchodními cíli a potřebami publika. Komplexní obsahový marketing má na sociálních sítích neuvěřitelnou hodnotu a může být velmi přínosný a prospěšný pro růst vašeho podnikání.

Mějte však na paměti, že se strategie bude pro každou společnost lišit dle toho, na kterých sociálních sítích její cílová skupina tráví čas.

Placená reklama

Pokud se rozhodnete jít cestou placené reklamy, musíte počítat s náklady. Jako příklad lze uvést online partnerství, PPC kampaně ve vyhledáváních a na sociálních sítích, nebo převzetí webu. PPC reklama krom platby za kliknutí v sobě zahrnuje i reklamu na Google Ads, Facebooku, Twitteru a dalších sociálních a digitálních platformách vytvořených pro tento účel.

Výhody placené reklamy

1. Rychlé výsledky

V poslední době neustále klesá organický dosah sdíleného obsahu v sociálních médiích. Pro lepší pochopení, organický dosah je dán počtem sledujících na sociálních sítích bez placené distribuce. Započítávají se do něj všichni uživatelé, kteří shlédli váš příspěvek nebo stránku.

Do placeného dosahu spadají lidé, kterým se na monitoru/displayi zobrazil jakýkoliv váš příspěvek. Placená reklama je zárukou dosahu a vy můžete sdílený obsah využít tak, abyste pozdvihli vaši značku s konkrétním zacílením, čímž zvýšíte počet potenciálních zákazníků a prodejů.

Placená reklama vám umožní dostat se na první místa ve vyhledávání jako je Google, spustit reklamy na vybraná klíčová slova a tím zajistit vysokou návštěvnost vašich webových stránek, aniž byste museli investovat nemalé úsilí a času do optimalizace pro vyhledávače (SEO).

2. Snadné vyhodnocení reklamy pomocí metrik

Placené reklamní kampaně dokážou oslovit široké a početné cílové publikum. Náklady jejího provozování se odvíjí od marketingového cíle nebo typu reklamy. Jejich vytvoření trvá řádově pár minut. K dispozici existuje obrovské množství nástrojů podporujících tvorbu obrazového materiálu při nulových nebo minimálních nákladech.

Vynaložené peníze investovaných do reklamy na všech placených platformách můžete jednoduše sledovat. Můžete si nastavit denní rozpočty včetně celkových rozpočtů na jednotlivé kampaně tak, abyste měli vždy vaše výdaje pod kontrolou.

3. Přesné cílení

Díky placenému cílení oslovíte relevantní návštěvníky, kteří mají zájem o váš brand a splňují veškeré charakteristiky vaší cílové skupiny. Své publikum můžete podrobit detailní analýze a získaná data dále využít k zpřesnění zacílení vašich placených kampaní a zvýšení konverzí. Pomocí retargetingové kampaně máte možnost opětovně oslovit potenciální zákazníky, kteří o váš produkt, či službu v minulosti projevili zájem.

4. Platformy sociálních médií

Téměř všechny platformy sociálních sítí nabízejí možnost placené reklamy. Každá z nich má svá specifika, důkladně si je prostudujte a vyberte si takový kanál, který bude nejlépe vyhovovat vašemu produktu/službě a cílové skupině. Placená reklama je cestou ke slávě, ale bez nemalé finanční investice není možné ji uskutečnit.

Infografika Content marketing WhitePress

 

Content marketing - příklady úspěchu společností 

Není jednoduché odhadnout, nakolik efektivní může být obsahový marketing pro značku nebo společnost. Existuje však celá řada společností, které díky němu dosáhly nebývalých úspěchů. Následně uvedené případové studie poukazují na to, že obsahové strategie stejně jako jedna jediná kampaň může přinést silnou odezvu, pokud je vytvořena a propagována správně.

Tasty

Mediální společnost Tasty je krásnou ukázkou toho, že marketing je cestou k úspěchu. Video marketing, na který společnost vsadila prostřednictvím kanálu YouTube získává denně tisíce odběratelů a miliony shlédnutí za den. Od svého prvního spuštění získala více než 2,8 miliardy zhlédnutí. Má více než 29000 zpětných odkazů a více než 1500 domén. Není divu, když všechno na jejich stránkách je Tasty!

Kampaň společnosti a její výsledky poukazují hned na několik klíčových faktorů úspěchu. Kanál si zakládá na konzistenci svých příspěvků. Sledující tak přesně vědí, kdy se mohou těšit na nový obsah.

Dle odborníků krom zmíněné konzistence příspěvků Tasty využívá pro vytváření svých videí jedinečný formát, který k nim přitahuje pozornost. V den jejího uvedení na trh, byla společnost vůbec první, která vytvářela stručné video recepty pokrmů, které vypadaly dokonale a jejich příprava byla snadná.

Glossier

Instagramové stránky kosmetické společnosti Glossier obsahují přesně takové obrázky a v takovém množství, jaké byste od silné značky jako je ona očekávali.

Krom nich však na nich najdete i spoustu obsahu od svých fanoušků, a právě na tom si společnost zakládá, na svém přístupu ke svým sledujícím. Glossier pořizuje snímky jejich tweetů, které následně sdílí na svém instagramovém účtu, prostřednictvím kterého utužuje a posiluje vztahy se zákazníky.

Tento typ obsahového marketingu je výhodný pro všechny zúčastněné strany. Společnost nemusí tvrdě pracovat na generování obsahu a fanoušci jsou nadšení. Navíc je o hodně pravděpodobnější, že tento obsah budou fanoušci organicky sdílet. Tento marketingový tah dává sledujícím pocit, že jsou skutečnou součástí komunity.

John Deere

Pokud hovoříme o příkladech obsahového marketingu a úspěchu, je nutné zmínit časopis The Furrow od společnosti John Deere. The Furrow měl nejdříve podobu tištěného časopisu, dnes je zveřejněn i v online podobě.

Tento inovativní nápad je dodnes mnohými považován za jeden vůbec z prvních případů obsahového marketingu. Cílem bylo od samotného počátku pomoct svým zákazníkům, převádět znalosti, odbornost a užitečnost společnosti přímočaře a hlavně jednoduše. The Furrow je skvělým místem, kde hledat inspiraci protože zcela instinktivně splňuje hlavní cíle obsahového marketingu.

Strategie obsahového marketingu

V samotné podstatě strategie obsahového marketingu se odpovídá na otázku „proč“, proč vytváříme obsah? Jakým způsobem jsme prospěšní a pomáháme našim zákazníkům? V čem jsme lepší, než ostatní? Společnosti využívají obsahový marketing k získání a vytvoření publika se současným dosažením výsledků orientovaných na zisk. Nejčastěji jde o zvýšení příjmů z prodejů, snížení nákladů nebo získání perspektivních zákazníků.

Co by měla obsahovat? 

Strategie obsahového marketingu nastiňuje klíčové obchodní a zákaznické potřeby včetně detailního plánu, jak bude obsah používán k jejich uspokojení. Neexistuje univerzální šablona pro její vytvoření, jelikož každá společnost je svým způsobem jedinečná. Obecně však lze definovat 5 bodů, které v sobě zpravidla zahrnuje.

1. Váš obchodní případ

Sdělte důvody, proč vytvářet obsah. Definujte možná související rizika včetně vize, jak by měl váš úspěch vypadat. Je pravděpodobnější, že se vám tak podaří získat podporu vedení pro obsahovou strategii.

2. Vytvořte Business plán obsahového marketingu

Business plán jasně vymezuje cíle vašeho obsahu a hodnotu, kterou poskytuje včetně detailů vašeho obchodního modelu. Rovněž zachycuje možné příležitosti a hrozby, které by mohly při její realizaci nastat.

3. Charakteristika vašeho publika a mapa obsahu

V této části je popsána vaše cílová skupina, pro jejíž potřeby vytváříte obsah včetně navržení cyklu jejího vtažení do obsahu.

4. Vyprávějte váš příběh

Charakterizujte váš obsahový marketing včetně toho, co chcete svému publiku sdělit. V čem jste jiní než konkurence? V čem jste lepší než ostatní? Proč by si měli zákazníci vybrat právě vás? Sdílejte váš příběh!

5. Plán distribuce

Plán by měl jasně vymezit kanály distribuce, prostřednictvím kterých budete váš obsah dále publikovat. Definujte kritéria, procesy a cíle pro každý z nich. Zvažte jejich propojení mezi sebou tak, abyste dosáhli soudržné konverze.

Tipy:

 • Zdokumentujte vaši strategii obsahového marketingu
 • Komunikujte ji napříč celou organizací
 • Nezapomeňte, že by měla být neustále aktuální

Efektivita content marketingové strategie 

Pro manažery obsahového marketingu je důležité propojit dosažené výsledky s marketingovými a obchodními cíli společnosti. Obsahový marketing je funkční pouze v případě, že podporuje vaše marketingové a obchodní cíle.

Sledujte základní KPI 

Obsahový marketing je nástroj, kterým lze zajistit růst vašeho podnikání, a to hned několika způsoby. Můžete s ním dosáhnout celé řady marketingových cílů, proto je mnohdy složité stanovit jeho přímý efekt na prodej.

Pokud chcete, aby se vám vaše úsilí vyplatilo a kampaně byly účinné, je nezbytné stanovit klíčové ukazatele výkonu (KPI) korespondující s cíli vaší kampaně.

12 KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ CONTENT MARKETINGU:

 1. Organický dosah vašeho webu
 2. Počet zobrazení
 3. Počet sdílení na sociálních sítích
 4. Vtažení publika – komentáře a interakce
 5. Externí odkazy vedoucí na váš web
 6. Sledující / odběratelé
 7. Doporučení
 8. Průměrná doba uživatelů na webu
 9. Hodnocení SEO
 10. Míra konverze
 11. Délka prodejního cyklu
 12. Nové prodeje  

Efektivní obsahové marketingové kampaně mají jednu věc společnou, skvělý obsah a správně zvolené KPI. Měření efektivity je pro úspěch obsahového marketingu zásadní. Díky metrikám máte možnost přesně zjistit, co se vaše publiku líbí a s těmito informacemi dále pracovat.

Efektivní marketing obsahu je strategie, díky které můžete oslovit svou cílovou skupinu a současně zvýšit příjmy, povědomí o vašem brandu, konverze, získat uznání a posílit vztahy se zákazníky. Obsah je základem vaší digitální strategie, webových stránek a je klíčem k tomu, abyste si získali pozornost na internetu, kterou si zasloužíte.

Článek připravila: Ing. Jana Klozíková 

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
 • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články