ChatGPT: Jak ho používat pro tvorbu obsahu

Aktualizováno: 2023-12-15
Jak používat ChatGPT
Objevte inovativní přístup k tvorbě obsahu s ChatGPT. Přemýšlíte, jak tuto AI integrovat do vašeho marketingu? Naše rady vám odhalí cestu k efektivnějšímu obsahovému marketingu. AI je partnerem, ne hrozbou pro copywritery, a může vám pomoci dosáhnout nových úrovní ve vytváření obsahu a budování povědomí o značce.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Co je ChatGPT a k čemu může být užitečný

ChatGPT od společnosti OpenAI je chatbot, který používá zpracování přirozeného jazyka k vytváření konverzačního dialogu podobného lidskému. Jazykový model může reagovat na otázky a vytvářet různé písemné obsahy, včetně článků, příspěvků na sociálních sítích, esejí, programování a e-mailů. Jedná se o formu generativní umělé inteligence (AI).

Použít lze ChatGPT v mnoha oblastech, například:

 • Tvorba obsahu: ChatGPT může generovat různý obsah, včetně blogových článků, produktových popisků, titulků, a dalších textových forem. To je užitečné pro copywritery a marketingové profesionály.
 • Zpracování úkolů a odpovídání na otázky: ChatGPT dokáže rychle zpracovávat zadané úkoly a odpovídat na otázky, což je užitečné v oblastech zákaznické podpory, vzdělávání a online konzultací.
 • Generování kreativních nápadů: Může být využit pro brainstorming nápadů na nové projekty, inovace nebo strategie kampaní.
 • Vývoj softwaru a programování: ChatGPT může asistovat programátorům s psaním kódu, návrhem databází a řešením technických problémů.
 • Jazykový překlad: Pomocí ChatGPT lze překládat texty mezi různými jazyky, což je užitečné pro komunikaci a lokalizaci obsahu.
 • Asistence se psaním: Může pomoci lidem při psaní a editaci textu, včetně doporučení pro gramatiku, styl a strukturu.
 • Výzkum a analýzy: Může generovat analýzy dat a výzkumné zprávy na základě zadání.
 • Tvorba chatbotů a virtuálních asistentů: Může být použit pro vytváření chytrých chatbotů a virtuálních asistentů, což je stále populárnější v oblasti online komunikace a zákaznické podpory.

Co se týče tvorby obsahu, která nás v tomto článku zajímá především, může ChatGPT při vhodném používání zcela změnit vaši marketingovou strategii. Spoluprací s ním můžete prozkoumat nové nápady pro obsah, vytvářet zajímavé marketingové kampaně a mnoho dalšího. Je to cenný spojenec pro brainstormingová sezení, přináší na stůl čerstvé koncepty.

ChatGPT dokáže vytvářet obsah na základě vašich vstupů a preferencí, působí spíše jako asistent než jako náhrada copywriterů. Je to šikovný nástroj pro zvýšení produktivity a efektivnější vytváření obsahu. V podstatě je ChatGPT vaším tvůrčím spolupracovníkem, který podporuje tvorbu obsahu a nabízí příležitosti prozkoumat nové marketingové obzory. Když ji budete používat moudře, můžete využít potenciál umělé inteligence, aniž byste se báli, že nahradí váš cenný vstup.

Jak ChatGPT funguje

ChatGPT je nástroj, který používá jazykový model GPT-3.5 nebo GPT-4. Tato forma generativní umělé inteligence, nástroje umožňujícího uživatelům zadávat příkazy (tzv. prompty) k získání odpovědí podobných lidským, je podobná automatizovaným chatovým službám na webových stránkách zákaznického servisu. I tam mohou lidé klást otázky nebo požadovat objasnění odpovědí.

GPT je zkratkou „Generative Pre-trained Transformer“ (Generativní předtrénovaný transformátor), což odkazuje ke způsobu, jakým ChatGPT zpracovává žádosti a formuluje odpovědi. ChatGPT pracuje s principem posilujícího účinku lidské zpětné vazby a modelů odměňování, které hodnotí nejlepší odpovědi. Tato zpětná vazba pomáhá rozšířit ChatGPT o strojové učení pro zlepšení budoucích odpovědí.

Hlavní technologie za ChatGPT zahrnují zpracování přirozeného jazyka (NLP), strojové učení (Machine Learning) a hluboké učení (Deep Learning). NLP se v případě ChatGPT používá ke zpracování a porozumění vstupnímu textu (dotaz nebo zpráva uživatele) a generování odpovědí podobných lidským ve formě textu. Techniky strojového učení využívá ChatGPT k výcviku na rozsáhlých souborech dat – textu z internetu. Během tohoto výcvikového procesu se učí vzorce, gramatiku a kontext lidského jazyka. Celý je pak postaven na architektuře hlubokého učení, konkrétně na architektuře GPT-3.5. Využívá hlubokou neuronovou síť s mnoha vrstvami mechanismů pozornosti ke generování textových odpovědí.

Technologie AI za ChatGPT

Podívejme se teď trochu podrobněji na Generativní AI, technologii za ChatGPT od OpenAI, a jak to celé funguje. Stejně jako jiné formy umělé inteligence se generativní umělá inteligence učí z minulých dat. Vytváří ale zcela nový obsah – text, obrázek, dokonce i počítačový kód – místo toho, aby jednoduše kategorizovala nebo identifikovala data. Umělá inteligence pohánějící ChatGPT je známá jako „velký jazykový model“, protože přijímá textové příkazy a vytváří z nich odpovědi podobné lidským.

Pojďme se podívat, jak ChatGPT zpracovává informace a reaguje na dotazy, od výcviku až po generování odpovědí.

 • Fáze výcviku: ChatGPT je předtrénován na obrovském množství textových dat z internetu. Během této fáze si osvojuje statistické vztahy mezi slovy, gramatiku a určitou (omezenou) míru prostého rozumu.
 • Finální ladění: Po předběžném výcviku je model vyladěn na konkrétnějších datech s lidskými recenzenty, kteří následují pokyny poskytnuté OpenAI. Tento proces jemného ladění pomáhá utvářet chování modelu a učinit ho užitečnějším a bezpečnějším.
 • Fáze odvozování: Když budete komunikovat s ChatGPT, vezme váš vstupní text a prožene ho hlubokou neurální sítí. Síť generuje odpověď na základě toho, co se naučila během výcviku a jemného ladění. Výstupem je textová odpověď, jejíž cílem je být koherentní, kontextově relevantní a lidská.

Je důležité si uvědomit, že výkonnost ChatGPT je přímo spojena s kvalitou dat, na kterých byl vyškolen, procesem jemného ladění a pokyny poskytovanými lidským recenzentům k zajištění bezpečných a užitečných odpovědí. OpenAI neustále pracuje na zdokonalení a aktualizaci modelu, aby řešila omezení a obavy související s tvorbou obsahu.

Jazykové modely ve vývoji

 • GPT-1 neboli „Generative Pre-trained Transformer 1“ byl jednou z prvních iterací série GPT a byl vydán v červnu 2018. Měl 117 milionů parametrů a byl trénován na velkém souboru textů z internetu.
 • GPT-2, vydaný v únoru 2019, zaznamenal významný pokrok s 1,5 miliardami parametrů. Původně byl zadržen kvůli obavám z možného zneužití, ale později byl uvolněn pro výzkum a vývoj.
 • GPT-3 je iterace vydaná v červnu 2020. Měl ohromujících 175 miliard parametrů, což z něj v té době dělalo největší veřejně známý jazykový model. Tréninková data GPT-3 zahrnovala širokou škálu internetových textových zdrojů.
 • GPT-3.5, také označovaný jako GPT-3.5-Turbo, je iterací GPT-3 a účinnější verzí. Tento model byl navržen tak, aby byl přístupnější pro vývojáře a aplikace.
 • GPT-4, vydaný v březnu 2023 a přístupný v prémiové verzi ChatGPT, je zatím nejpokročilejším systémem OpenAI. Dokáže mimo jiné přijímat obrázky jako vstupy a generovat titulky, klasifikace a analýzy. Účinně spolupracuje s uživateli při kreativních a technických úkolech psaní, jako je skládání písní, psaní scénářů nebo učení se stylu psaní uživatele. Model byl vycvičen pomocí kombinace učení s dohledem. Náklady na jeho výcvik údajně přesáhly 100 milionů dolarů.

Data a technologie používané k výcviku ChatGPT

Jak jsme už zmínili, ChatGPT, včetně GPT-3.5, byl trénován na různorodém a rozsáhlém datovém souboru, který obsahoval text z internetu. OpenAI použila soubor dat nazvaný Common Crawl, což je veřejně dostupný soubor webových stránek. Soubor dat Common Crawl obsahuje miliardy těchto webových stránek a je jedním z největších dostupných textových datových souborů. Tréninková data tedy zahrnovala širokou škálu veřejně dostupných textů, včetně knih, webových stránek a dalších textových zdrojů, aby byl model schopen lépe porozumět lidskému textu a generovat ho.

O specifikách procesu trénování a dalších technických podrobnostech modelu GPT-4 toho společnost OpenAI mnoho nezveřejnila.

Tréninkový algoritmus používaný pro ChatGPT je variantou architektury Transformer, což je typ neuronové sítě, která je navržena pro zpracování sekvencí dat. To zahrnuje také údaje, jako jsou věty nebo odstavce. Architektura Transformer zahrnuje několik vrstev výpočtu, z nichž každá zpracovává vstupní data odlišně. Vstup je nejprve transformován do sady příznakových vektorů, které jsou následně zpracovány několika vrstvami neuronových sítí. Výstup poslední vrstvy se pak použije ke generování výstupního textu. Výsledný výstup je optimalizován pomocí techniky zvané zpětná propagace (backpropagation), která upravuje váhy neuronové sítě na základě rozdílu mezi předpokládaným a skutečným výstupem. Přesnost tohoto modelu se postupem času zlepšuje, když je trénován ve více epochách.

Jak používat ChatGPT

Používání ChatGPT od OpenAI je jednoduché. Skládá se ze zadávání promptů a získávání odpovědí, reakcí. Na ty poté můžete reagovat, i opakovaně, a získat tak to, co potřebujete. V našem případě text splňující vaše zadání. Proces se obvykle skládá z následujících kroků:

 1. Zpřístupnění modelu

Používat ChatGPT můžete prostřednictvím API, platformy nebo nějakého softwaru, který model integruje.

 1. Sestavení a zadání promptu (prostřednictvím rozhraní na platformě nebo v API)

Můžete pokládat jednoduché otázky nebo vytvářet komplexní zadání. Prompt by měl být jasný a specifický. Například: „Co je to výkonnostní marketing a jak se dá využít k propagaci služeb v oblasti pohostinství?“ nebo: „Napiš motivační dopis pro softwarového inženýra s 5 lety zkušeností ve správě a údržbě aplikací a dobrou znalostí s C++, Python, Ansible, CI/CD Jenkins a Linux, který se uchází o místo ve vývoji u významné společnosti zabývající se digitální bezpečností.“

 1. Zpracování promptu modelem

ChatGPT prompt zpracuje a generuje textovou odpověď na základě svých výcvikových dat a poskytnutého kontextu.

 1. Kontrola a zpřesnění/vylepšení

Po obdržení odpovědi modelu ji zkontrolujte, abyste se ujistili, že odpovídá vašim požadavkům a očekáváním. V případě potřeby můžete prompt dále upravit nebo upřesnit a odeslat ho znovu pro lepší odpověď.

Tento krok lze opakovat neomezeně, podle potřeby.

Je zde důležité si uvědomit, že i když je ChatGPT výkonný jazykový model, kvalita odpovědí se může lišit v závislosti na komplexitě promptu, jednoznačnosti zadání a výcvikových datech modelu. Uživatelé často potřebují experimentovat s jiným frázováním nebo s dalším kontextem, aby získali požadované výsledky.

Jak může AI a ChatGPT změnit tvorbu obsahu

Umělá inteligence, včetně ChatGPT, dokáže ovlivnit tvorbu obsahu mnoha způsoby:

 1. Zlepšení kvality psaní

ChatGPT může pomáhat tvůrcům obsahu poskytováním okamžitých návrhů ohledně pravopisu a stylistiky. I když je zde nutné upozornit, že u bezplatného veřejně dostupného modelu budete muset sloužit jako korektor spíš vy jemu. V českém jazyce má stále mezery.

 1. Personalizace

Tvorba obsahu umělou inteligencí může usnadnit personalizaci textů ve velkém rozsahu. Při vhodném zadání použije data a algoritmy k přípravě obsahu na míru pro specifická publika.

 1. Tvorba rozsáhlého obsahu

Zejména ti, kdo potřebují na pravidelné bázi generovat velké množství textu, ocení rychlost a tím úsporu času se zapojením AI. Je však potřeba mít jasný cíl a kontrolovat, zda výstup splňuje očekávání.

 1. Překlady

ChatGPT může být použit také k překladu obsahu do různých jazyků. Teoreticky by měl být i bezplatně dostupný model schopen překládat do více než 100 jazyků, ale kvalita může kolísat. Model GPT-4 by už měl ovládat 26 jazyků skutečně plynně. Při využití pro překlady se stále doporučuje lidská korektura, pokud vám nejde skutečně jen o kvantitu. Příkladem masivního používání automatických překladů bez korekce mohou být například různé velké e-shopy, kde narazíte na skutečně úsměvné „překlady“.

 1. Tvorba nápadů

Spolupráce s AI vám při tvorbě obsahu může pomoci s nápady. Například nadnesete téma, kterým se chcete v textu zabývat, a chatbot vám navrhne různá podtémata, která by se v textu mohla objevit.

 1. Získávání informací

Oproti klasickému vyhledávání v prohlížečích mají chatboty obrovskou výhodu v tomu, že s nimi můžete vést konverzaci, navazovat na jejich odpovědi, a zpřesňovat tak informace, které hledáte. Jen pozor, bezplatně dostupný ChatGPT-3.5 má datovou uzávěrku k lednu 2022. Nic novějšího se tedy od něj nedozvíte.

I když je umělá inteligence v oblasti tvorby obsahu opravdu velmi užitečná, je důležité nezapomínat, že pro skutečnou kvalitu (přesnost, soulad s hodnotami značky, tón atp.) je stále nutný dohled člověka. AI je mocný nástroj, ale nejlépe funguje ve spojení s lidským know-how.

Jak vytvářet skutečně účinné prompty

Abyste získali skutečně přesné a uspokojivé odpovědi, je potřeba naučit se zadávat prompty efektivně. Níže nabízíme jak obecné pokyny pro efektivní tvorbu promptů, tak několik užitečných tipů navíc.

 1. Jasnost a specifičnost

Čím přesnější a srozumitelnější bude vaše zadání, tím lepší získáte odpověď. Zamyslete se nad tím, co potřebujete získat, jaký očekáváte výstup, a specifikujte to ve svém promptu.

Například: „Řekni mi něco o kočkách“ je nejasné a nespecifické zadání a můžete se dozvědět o původu koček, počtu druhů nebo „překvapivou“ skutečnost, že jsou to oblíbení domácí mazlíčci. Když ale napíšete: „Napiš krátký odstavec o historii domestikace koček,“ přesně to dostanete.

 1. Kontext

Abyste se vyhnuli nerelevantním odpovědím, poskytněte AI kontext. Například můžete svůj prompt začít uvedením informace, že píšete populárně-naučný článek o kočkách jako domácích mazlíčcích.

 1. Persona

Zpřesnění podoby výstupu můžete dosáhnout také tím, že AI zadáte konkrétní roli, ve které má vystupovat. Například zadání: „Jsi veterinář“ zajistí vyšší odbornost informací v generovaném textu.

 1. Styl a tón

S výše uvedeným souvisí také styl a tón. Pokud požadujete výstup v určité podobě, specifikujte to. Například: „Použij lehký, humorný tón, oslovuj čtenáře a tykej mu.“

 1. Hraní rolí

Body 3 a 4 se spojují ve velmi specifickém zadání, kdy chcete vytvořit text v naprosto konkrétním stylu. Například: „Napiš něco o domestikaci koček ve stylu Franze Kafky.“

 1. Restrikce

Zpřesnit výstup můžete také negativním vymezením. Například: „Popiš historii domestikace koček, ale nezmiňuj Egypt.“

 1. Forma

Stanovit můžete chatbotu také požadovanou formu výstupu. Například, že chcete krátké věty v odrážkách.

Vyhnutí se detekci AI generovaného textu

Samostatnou kapitolou ve vytváření promptů je cíl generovat obsah nedetekovatelný jako vytvořený umělou inteligencí. Můžete pracovat se dvěma koncepty, metrikami, které pomáhají pochopit, jak jazykové modely fungují – a tedy také odhalit jimi generovaný text. Jedná se o Perplexitu (můžeme přeložit jako zmatek) a Burstiness (roztržitost). Obojí má do jisté míry společné, že je text méně předvídatelný. Zjednodušeně řečeno, pokud chcete získat text trochu méně vypadající jako generovaný AI, můžete do promptu zadat parametr používání vyšší míry perplexity a burstiness. Například tak, že napíšete: „Buď kreativní a zapoj prvek překvapení.“

Fakticky ale naprosto stačí, když budete k textu generovanému AI přistupovat spíše jako k podkladovému materiálu, se kterým dále pracujete. Nástroje na odhalování textu generovaného umělou inteligencí existují, nejsou ale příliš spolehlivé. Obecně se snaží identifikovat neobvyklé vzory, které by mohly naznačovat, že text byl vytvořen uměle, a mohou zahrnovat analýzu statistik, slovních vzorů a dalších faktorů. Sama OpenAI uvedla v dubnu 2023 vlastní identifikátor AI generovaných textů – a už v červenci ho stáhla, údajně právě pro nízkou spolehlivost.

Jak používat ChatGPT k vylepšení SEO strategie

ChatGPT může být cenným nástrojem ve vaší SEO strategii. Využijete ho pro celou řadu aspektů tvorby obsahu optimalizovaného pro vyhledavače, vyhledávání a analýzu klíčových slov i pro návrhy na následné úpravy již vytvořeného textu k získání lepší přirozené pozice ve vyhledávání.

Nápady pro vhodně cílený obsah

ChatGPT vám může pomoci návrhy obsahu podle zadaných tematických oblastí, platforem a/nebo cílového publika. Můžete například zadat širší téma týkající se vaší oblasti působnosti a požádat o nápady na blogové příspěvky, články nebo jiné obsahové formáty. Například: „Jaká témata by mohla zajímat čtenáře blogu o kočkách?“

Průzkum klíčových slov

ChatGPT můžete požádat o návrh vhodných klíčových slov na stanovené téma. Specifikovat můžete také, jestli chcete nejvyhledávanější a/nebo tzv. „long tail“ klíčová slova. Postupovat lze i tím způsobem, že zadáte klíčové slovo (nebo klíčová slova), která už máte, a požádáte o návrhy souvisejících dalších klíčových slov a synonym.

Práce s vyhledávacími dotazy

S klíčovými slovy souvisí také lepší porozumění vyhledávacím dotazům. I s tím vám AI dokáže pomoci. Vyžádejte si informace o záměru uživatele kladením otázek jako: „Jaké jsou běžné otázky, na které se lidé ptají ohledně krmiva pro kočky?“ To vám může pomoci identifikovat klíčová slova, která odpovídají uživatelským dotazům. Nebo, pokud máte vyhledávací dotazy k dispozici, zadejte je ChatGPT a zeptejte se přímo, jaký je uživatelský záměr, který je jimi sledován.

Ke zvýšení relevance svého obsahu můžete také požádat AI o návrhy souvisejících uživatelských dotazů. To vám pomůže lépe porozumět záměru svých čtenářů, a tak ho lépe naplnit.

Návrhy nadpisů a podnadpisů

Když už máte klíčová slova, je čas vymyslet názvy pro vaše články. Pokud chcete takové, které současně zaujmou a budou příznivé pro SEO, poskytněte ChatGPT seznam klíčových slov a požádejte například: „Navrhni vhodné (poutavé a SEO) nadpisy pro následující klíčová slova:“ a přidejte seznam.

Rozsáhlý text také s pomocí AI můžete vhodně strukturovat pomocí získání nápadů, jaké přidat podnadpisy.

Tvorba obsahu

Urychlit a usnadnit práci si můžete tím, že použijete ChatGPT k vytvoření návrhu osnovy obsahu. Uveďte hlavní body nebo konkrétní informace, které chcete zahrnout, a požádejte o pomoc při strukturování textu. Vytvořit si můžete nechat také úvodní odstavce, vybrané pasáže nebo celé články. K dosažení takových výsledků, jaké potřebujete, použijte výše uvedené rady, jak vytvářet účinné prompty.

Optimalizace obsahu

Vložte úryvky ze svého stávajícího obsahu a požádejte ChatGPT o návrhy na vylepšení jazyka, přidání relevantních podrobností nebo zvýšení atraktivity. Vyžádejte si tipy na optimalizaci obsahu pro konkrétní klíčová slova. Například: „Jak mohu vylepšit tento obsah, aby měl lepší hodnocení vyhledavači pro klíčové slovo ´kočičí stelivo´?“

Návrhy meta popisků (meta description)

Můžete také zkopírovat a vložit text do ChatGPT a požádat ho, aby k němu vytvořil vhodnou meta description. Použijte například následující prompt: "Vytvoř stručný a přesvědčivý meta popis do 200 znaků z následujícího textu:" – a vložte svůj text.

Meta description jsou zásadní pro nalákání uživatelů, aby klikli na vaše výsledky vyhledávání, takže poutavý popisek může zlepšit míru prokliku.

Návrhy FAQ a odpovědí

Pokud chcete vylepšit uživatelský zážitek například v e-shopu, velmi oblíbeným nástrojem je sekce s častými otázkami. I s tím vám může ChatGPT pomoci, samozřejmě včetně odpovědí. Zadejte například: Navrhni vhodné FAQ do e-shopu prodávajícího zápach pohlcující stelivo pro kočky.“

Pamatujte ale vždy na to, že i když je ChatGPT užitečný nástroj, je nezbytné přezkoumat a zdokonalit obsah, který pro vás vytvoří. Použijte ho jako výchozí bod a uplatněte své odborné znalosti v daném oboru, abyste zajistili, že obsah ladí s vaším stylem či tónem značky, neobsahuje věcné či pravopisné chyby a poskytne hodnotu vašemu publiku. Zejména, pokud se rozhodnete používat bezplatný model GPT-3.5. V českém jazyce má, jak už jsme zmínili, občas ještě trochu mezery a mnohdy je například na vygenerovaném textu znát čerpání ze zdrojů v angličtině.

Omezení ChatGPT

Mezi hlavní omezení jazykových modelů patří nedostatky v kreativitě, potíže s pochopením lidských emocí a potřeb, omezená schopnost porozumění kontextu, náchylnost ke generování nekorektních informací nebo omezená schopnost udržovat konzistentní osobnost v dlouhých interakcích.

ChatGPT prokazuje určitou míru kreativity, ale stále mu chybí opravdová empatie a hluboké porozumění lidským emocím. Navíc jeho krátkodobá paměť může omezovat jeho užitečnost v delších konverzacích nebo složitějších diskusích, což může vést k nesprávným nebo nepřesným odpovědím.

Další významné omezení ChatGPT spočívá v datech uzávěr znalostí. Bezplatná verze, založená na modelu GPT-3.5, je omezena znalostmi ke dni dubnu 2021. Na druhou stranu, placená verze využívající výkonnější engine GPT-4, má znalostní bázi aktualizovanou k dubnu 2023 a navíc nabízí možnost prohledávání internetu prostřednictvím Bing. Tato omezení v aktualitě informací, které model poskytuje, mohou být značným handicapem v dynamickém a neustále se vyvíjejícím informačním prostředí.

Pro nejefektivnější využívání jazykových modelů je důležité brát tato omezení v úvahu a pracovat s nimi. Především pak v oblastech, kde jsou lidské porozumění, kreativita a empatie klíčové.

Budoucnost tvorby obsahu s umělou inteligencí

Budoucnost tvorby obsahu pomocí ChatGPT a umělé inteligence slibuje mnoho a vyvolává zajímavé otázky o roli člověka v tvůrčím procesu. Vzhledem k tomu, že se umělá inteligence, zejména jazykové modely jako ChatGPT, nadále vyvíjí, očekává se, že bude při vytváření obsahu hrát stále významnější roli.

Jedním z pozoruhodných aspektů tohoto vývoje je potenciální dopad na tvůrce obsahu. Zatímco někteří vidí vývoj jazykových modelů umělé inteligence jako hrozbu pro lidská pracovní místa, jiní v něm spatřují nástroj, který může zlepšit a urychlit proces tvorby obsahu. Obavy spočívají v možnosti, že by umělá inteligence nahradila člověka v některých úkonech tvorby textu.

Mnozí odborníci se nicméně domnívají, že lidský dohled i nadále zůstane zásadní. I když dokáží jazykové modely vytvářet obsah na základě vzorců naučených z rozsáhlých datových souborů, postrádají jemné porozumění, kreativitu a emoční inteligenci vlastní lidem. I v dlouhodobém horizontu tak budou potřeba lidé pro dohled nad AI vytvořeným obsahem. Aby zajistili soulad s etickými standardy, doladili významové a výrazové nuance a postarali se o to, že text skutečně osloví lidské publikum.

V současné době jsou jazykové modely, včetně ChatGPT, stále velmi nedokonalé. Jejich možnosti jsou omezené například ve smyslu porozumění kontextu, vytváření koherentních příběhů nebo vyhýbání se různým významovým posunům a zkreslením. S tím, jak se umělá inteligence stává sofistikovanější, vzrůstá potřeba po neustálém zlepšováním, řešení etických otázek a bdělého monitorování, aby bylo zabráněno dezinformacím a nezamýšleným následkům.

Jednou z potenciálních budoucích výzev je rekurzivní povaha vývoje AI. Protože se modely umělé inteligence, jako je ChatGPT, používají ke generování obsahu, existuje možnost, že budoucí iterace těchto modelů budou trénovány na obsahu vytvořeném samotnou umělou inteligencí. To by mohlo vést ke zpětnovazebním smyčkám, zapříčiňujícím zmatení nebo zkreslení generovaného obsahu.

Pro umělou inteligenci platí to, co známe u mnoha pokročilých technologií. Vždy záleží na tom, jakým způsobem je používáme. Mohou nám usnadnit život a pomoci dosáhnout ambicióznějších cílů, ale nikdy nesmíme zapomínat na vhodné zapojení lidského faktoru. S vylepšeními jazykového modelu GPT-4 (umožňujícími procházení webu a používání pluginů k automatizaci konkrétních úkolů) je například stále snazší vytvářet kvalitní a dobře podložený obsah rychleji, než bychom dokázali sami. Ale dohled člověka a lidský vstup je nadále potřeba. Chatboty nemají lidskou zkušenost, emoční inteligenci, morální cítění nebo porozumění všem aspektům kontextu.

Budoucnost tvorby obsahu pomocí ChatGPT a AI je tedy dynamická a mnohostranná. I když existují obavy ze ztráty pracovních míst a potenciálních problémů, které představuje rekurzivní učení, existuje také vzrušující vyhlídka na efektivnější, dobře prozkoumanou a poutavou tvorbu obsahu. Pro optimální realizaci plného potenciálu spolupráce člověka s umělou inteligencí bude zásadní nalezení správné rovnováhy mezi tím, co dokáže přinést AI, a lidskou kreativitou a dohledem.

FAQ

Můžu používat ChatGPT zdarma?

Model GPT-3.5 je dostupný bezplatně, pokročilejší model GPT-4 si můžete zpřístupnit se zpoplatněným plánem Plus, který zahrnuje také dodatečné nástroje, jako je DALL-E (která umožňuje vytváření obrázků podle zadání).

K čemu se používá ChatGPT

ChatGPT je používán ke generování textu podobnému člověkem vytvořenému na základě poskytnutých vstupů. Může být využíván pro rozmanité účely, jako jsou odpovědi na otázky, tvorba obsahu nebo interakce s uživateli prostřednictvím chatovacího rozhraní.

Je ChatGPT dostupný v podobě aplikace?

Ano, aplikace je dostupná pro iOS i Android. Oficiální aplikace ChatGPT je bezplatná, umožňuje synchronizaci uživatelské historie mezi více zařízeními a poskytuje uživatelům nejnovější vylepšení modelu od OpenAI.

Jaké jsou výhody používání ChatGPT k vytváření obsahu?

Mezi hlavní výhody využití asistence jazykových modelů při tvorbě obsahu patří vyšší efektivita (především zrychlení procesu vytváření obsahu), usnadněná personalizace, zvýšená přesnost a kvalita nebo škálovatelnost (tedy snadné přizpůsobení na různé potřeby).

Jak lze integrovat ChatGPT s jinými nástroji?

Mnoho nástrojů integruje ChatGPT do svých rozhraní k obohacení a zvýšení užitečnosti svých produktů. Například AI Power Content Writer od Senuto navrhuje klíčová slova pro nový obsah, Notion.io nabízí vestavěnou funkci pro použití několika jednoduchých výzev k brainstormingu tématu, psaní obsahu apod. OpenAI postupně zavádí pluginy pro ChatGPT. První pluginy byly vytvořeny ve spolupráci s Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram a Zapier.

Vaše komentáře (0)
Redaktoři WhitePress-u si vyhrazují právo odstranit urážlivé komentáře vůči jiným lidem, které obsahují vulgární slova nebo se netýkají témata.
Správcem osobních údajů je WhitePress s.r.o. se sídlem v Petrovicích u Karviné, Dolní Marklovice 392, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely WhitePress s.r.o. a subjekty, které mají zájem uvádět na trh své vlastní zboží nebo služby. Marketingový cíl WhitePress s.r.o. zahrnuje komerční informace o konferencích a školeních souvisejících s obsahem publikovaným v části Znalostní báze.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je legitimní účel sledovaný Správcem a jeho partnery (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR).

Uživatelé mají následující práva: právo požádat o přístup k jejich údajům, právo na jejich opravu, právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenos dat. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně Vašich práv, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
 • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů je WhitePress s.r.o. se sídlem v Petrovicích u Karviné, Dolní Marklovice 392, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely WhitePress s.r.o. a subjekty, které mají zájem uvádět na trh své vlastní zboží nebo služby. Marketingový cíl WhitePress s.r.o. zahrnuje komerční informace o konferencích a školeních souvisejících s obsahem publikovaným v části Znalostní báze.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je legitimní účel sledovaný Správcem a jeho partnery (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR).

Uživatelé mají následující práva: právo požádat o přístup k jejich údajům, právo na jejich opravu, právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenos dat. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně Vašich práv, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Přečíst
Doporučené články