Co je to SEO? Kompletní průvodce optimalizací pro vyhledavače

Aktualizováno: 2024-01-10
Co je to SEO?
Chcete se dozvědět, co je základním pilířem úspěchu online? Jak si zajistit silnou přítomnost v online světě? Přečtěte si náš článek o optimalizaci pro vyhledávače. Zjistíte, proč je znalost SEO nezbytností pro každého, kdo se snaží využít plný potenciál své online přítomnosti, a získáte cenné informace a návody na to, jak tento v moderním marketingu nepostradatelný soubor metod využít na maximum.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

SEO - co to je?

SEO (search engine optimization, tedy optimalizace pro vyhledávače) je soubor metod pro zlepšení viditelnosti webu a jeho relevance na stránkách výsledků vyhledavačů (SERP - search engine results pages). Celkově tyto metody tvoří systematický proces optimalizace různých prvků na webových stránkách, aby byly v souladu s algoritmy vyhledávačů. Což zlepšuje jejich hodnocení (a tím pozici) v organickém (neplaceném) vyhledávání. Optimalizace pro vyhledávače je dosažena kombinací on-page a off-page technik, se kterými se seznámíme dále v článku.

Hlavním cílem SEO je zvýšit pravděpodobnost, že se webová stránka zobrazí na začátku výsledků vyhledávání na konkrétní dotazy. Učinit ji viditelnější a přístupnější pro vyhledávače, čímž se zvýší šance na přilákání relevantní organické návštěvnosti. Jedná se o nepřetržitý proces, který vyžaduje přizpůsobení se změnám algoritmu vyhledávače a neustálé sledování aktuálních informací o osvědčených postupech v oboru.

Optimalizace pro vyhledávače je zásadní pro zajištění dobrého umístění webové stránky ve výsledcích vyhledávání, což uživatelům usnadňuje nalezení a přístup k informacím nebo produktům/službám, které hledají online.

Jak SEO funguje?

Optimalizace pro vyhledávače, tedy online platformy, jako je Google nebo Bing, které umožňují uživatelům vyhledávat a získávat informace z široké škály obsahu dostupného na internetu, vychází ze způsobu, jakým fungují. Pojďme si tedy popsat proces práce vyhledávačů ve třech krocích:

1. Procházení (Crawling)

Automatizované programy (tzv. "roboti") vyhledávačů procházejí internetový obsah a sbírají informace o stránkách.

2. Indexování

Získané informace se třídí a organizovaně ukládají do databází, rozsáhlých knihoven informací (tzv. indexů), které vyhledávačům pomáhají nalézt relevantní stránky pro dotazy uživatelů.

3. Hodnocení (Ranking)

Po zadání dotazu uživatel, hodnotí vyhledávače pomocí komplexních algoritmů relevantnost jednotlivých indexovaných stránek. Analyzují mimo jiné klíčová slova, kvalitu obsahu či strukturu stránek. Výsledkem je řazení stránek podle relevance k danému dotazu.

Význam HTML kódu

HTML (HyperText Markup Language) kód hraje v SEO významnou roli, protože poskytuje strukturální základ pro webové stránky. Má významnou úlohu v tom, jak vyhledávače interpretují a indexují obsah. Mezi klíčové body přitom patří:

 • Sémantická struktura
 • Metaštítky či metaznačky (Meta Tags)
 • Optimalizace obrázků
 • Struktura URL
 • Interní odkazy

Dobře strukturovaný HTML kód, zbavený zbytečných prvků, přispívá k rychlejšímu načítání stránek. Rychlost stránky je faktorem hodnocení a vyhledávače upřednostňují webové stránky, které poskytují lepší uživatelskou zkušenost díky rychlejšímu načítání.

Každý SEO specialista by měl mít o HTML kódu alespoň základní povědomí. Nejdůležitějšími prvky jsou správné používání nadpisů a jejich hierarchie (H1, H2 atd.), meta descriptions, atributy obrázků a obecně kvalita kódu. Znát tyto základy umožňuje stránky optimalizovat tak, aby vyhledávače lépe porozuměly jejich obsahu, a přiřazovaly tak vhodné pozice ve výsledcích vyhledávání.

SEO faktory

Viditelnost webových stránek a jejich umístění ve výsledcích vyhledávání ovlivňuje celá řada faktorů, které které společně utvářejí výkon webu. Mezi ty hlavní patří následující:

 • Algoritmy hodnocení

Vyhledávače, jako je Google, používají složité algoritmy k určení pořadí webových stránek na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP). Tyto algoritmy berou v úvahu různé faktory, aby poskytly uživatelům co nejrelevantnější a nejkvalitnější výsledky.

Vyhledávače vydávají aktualizace základních algoritmů, které mohou výrazně ovlivnit hodnocení SERP. Pravidelné sledování a přizpůsobování se těmto aktualizacím má zásadní význam pro zachování nebo zlepšení viditelnosti vyhledávání. Nedávné aktualizace základního algoritmu Googlu najdete zde.

 • Kvalita obsahu (včetně relevance)

Vysoce kvalitní, relevantní a přínosný obsah je základem SEO. Obsah by měl odpovídat záměru uživatele, poskytovat podrobné informace a zaujmout publikum.

 • Kvalita zpětných odkazů

Zpětné odkazy z důvěryhodných a relevantních webů přispívají k autoritě stránky. Přirozené, vysoce kvalitní zpětné odkazy ukazují hodnotu obsahu a důvěryhodnost.

 • Uživatelská zkušenost (User Experience) a dojem ze vstupní stránky (Page Experience)

Page Experience zahrnuje faktory jako Core Web Vitals (načítání, interaktivita a vizuální stabilita), přístupnost na mobilních zařízeních a absence rušivých vsunutých reklam. Pozitivní zkušenost se stránkou zvyšuje spokojenost uživatelů a vyhledávače ji zohledňují. Úzce související uživatelská zkušenost je také ovlivněna již zmíněnými faktory rychlosti stránky (doba načítání) a přístupnosti na mobilních zařízeních. Roli zde hraje například také rozložení stránky.

 • Další technické aspekty

Optimalizace technických aspektů, včetně možnosti procházení (crawlability), indexace a správného používání značek HTML, je zásadní. Dobře strukturovaný web zajišťuje, že vyhledávače dokážou porozumět obsahu a efektivně jej indexovat.

 • Chování uživatelů

Hodnocení zpětně ovlivňují také metriky plynoucí z chování návštěvníků stránky. Zejména míra prokliku (CTR), míra okamžitého opuštění a doba setrvání na stránce. Pozitivní signály zapojení uživatelů indikují relevanci a kvalitu obsahu.

 • Lokální SEO (tam, kde je to relevantní)

Pokud se zaměřujete na místní publikum, je dobré vědět, že hodnocení v místním vyhledávání ovlivňují faktory, jako je optimalizace služby Firemní profil (dříve Moje firma) na Googlu, místní záznamy a online recenze. Důležité jsou také správně uvedené kontaktní údaje.

Pochopení a optimalizace těchto SEO faktorů společně přispívá k viditelnosti webu pro vyhledávače, zajišťuje, že bude splňovat očekávání uživatelů a zůstane konkurenceschopný v rozvíjejícím se digitálním prostředí. Pravidelné monitorování a přizpůsobování se aktualizacím algoritmů je klíčové pro trvalý úspěch v oblasti SEO.

Výhody a význam SEO

Optimalizace pro vyhledávače hraje v digitálním prostředí klíčovou roli a nabízí řadu výhod, které přispívají k úspěchu online podnikání a viditelnosti webových stránek. Mimo jiné:

 • Zvýšení viditelnosti a návštěvnosti
 • Lepší uživatelská zkušenost
 • Důvěryhodnost a důvěra potenciálních zákazníků
 • Nákladová efektivita
 • Konkurenční výhoda
 • Vhled do chování uživatelů
 • Lepší konverzní poměry a míra prokliku

Poslední zmiňovaný benefit kvalitního SEO si probereme trochu podrobněji. Míra prokliku se výrazně liší v závislosti na pozici webu ve výsledcích vyhledávání. Výzkum ukazuje, že vyšší pozice korelují se zvýšenou mírou prokliku, což ukazuje na důležitost zajištění nejvyšších pozic. Podle Advanced Web Ranking (AWR) není rozložení CTR mezi pozicemi ve výsledcích vyhledávání jednotné. Webové stránky umístěné na předních pozicích, zejména na prvních třech, mají tendenci získávat nepoměrně vyšší procento prokliků.

Pochopení a optimalizace pro tuto měnící se dynamiku CTR zdůrazňují zásadní roli SEO při dosahování nejen viditelnosti, ale také vyšší míry prokliku, což v konečném důsledku přivádí na web hodnotnější návštěvnost.

Nejvýznamnější vyhledávače

Abychom mohli nejlépe optimalizovat pro vyhledávače, je potřeba dobře je znát. Jak fungují, jsme si popsali výše v článku (procházení, indexování, hodnocení). Existuje jich ale značné množství a jejich způsob práce a algoritmy se mohou lišit. Většina z nich však nemá zásadní vliv na globální úroveň a je orientována na specifické regiony, odvětví nebo typy obsahu. Seznamme se blíže s těmi nejvýznamnějšími, protože ty nás zajímají.

Globální trh

Google

Asi nikoho překvapí, že celosvětově nejrozšířenějším vyhledavačem je Google. Podle StatCounter Global Stats je jeho podíl na globálním trhu vyhledávačů přes 90 %. Je známý svými sofistikovanými algoritmy a komplexními výsledky vyhledávání.

Bing

Bing od Microsoftu je dalším významným vyhledávačem, který nabízí různé vyhledávací funkce a podporuje různorodé produkty společnosti Microsoft. Na celosvětovém trhu zabírá (s obrovským odstupem) druhou pozici za Googlem - s cca 3 % trhu.

YANDEX

Pomyslné globální stříbro bere ruský YANDEX s 1,78 % podílem na trhu. Pro naše účely není tento hráč, významný na ruském trhu a umožňující vyhledávání v azbuce, příliš zajímavý.

Yahoo! Search

V těsném závěsu je Yahoo! Search (1,23 %). Tento poskytovatel internetového vyhledávání ovšem využívá k získávání výsledků vyhledávač Bing společnosti Microsoft.

Domácí trh

A jak to vypadá v České republice? I v našem domácím prostředí suverénně vede Google, ale jeho podíl je přeci jen menší než ten celosvětový - něco přes 80 %. Na druhé příčce se stále drží český Seznam. V roce 2008 byl tento vyhledávač, založený v roce 1996 českým podnikatelem Ivem Lukačovičem, v ČR tím nejpoužívanějším. Před přibližně 15 lety se ještě Seznam dělil o český trh s Googlem téměř půl na půl, ale globální gigant ho nakonec převálcoval. Stupeň vítězů v ČR doplňuje Bing se svými přibližně 4 procenty trhu.

Typy SEO

On-page SEO

On-page SEO se týká optimalizačních snah, které jsou přímo implementovány na webových stránkách, aby se zvýšila jejich viditelnost a relevance pro vyhledávače. To zahrnuje optimalizaci obsahu, HTML tagů a dalších prvků na webu s cílem zlepšit celkovou kvalitu a uživatelskou zkušenost.

Off-page SEO

Off-page SEO zahrnuje strategie a aktivity, které se provádějí mimo webovou stránku, aby se zvýšila její autorita a důvěryhodnost na internetu. To zahrnuje především vytváření vysoce kvalitních zpětných odkazů, zapojení na sociálních sítích a další externí signály, které přispívají k celkové pověsti webu.

Technické SEO

Technické SEO se zaměřuje na optimalizaci technických aspektů webových stránek s cílem zlepšit jejich procházení, indexaci a celkový výkon v hodnoceních ve vyhledávačích. Zahrnuje aspekty jako rychlost webu, přístupnost pro mobilní zařízení a správné struktury adres URL.

Tři výše uvedené typy jsou univerzální pro všechny kategorie webových stránek. Pro konkrétní kategorie stránek můžeme rozlišit ještě tři další typy, založené na optimalizaci pro konkrétní typy výsledků vyhledávání.

Lokální SEO

Lokální SEO je specializovaná forma optimalizace zaměřená na zlepšení viditelnosti firmy ve výsledcích lokálního vyhledávání. To zahrnuje optimalizaci profilů služby Firemní profil na Googlu, místních záznamů a zajištění přesných kontaktních údajů (název, adresa, telefonní číslo).

SEO obrázků

Image SEO označuje optimalizaci obrázků na webu pro vyhledávače. To zahrnuje používání popisných názvů souborů, přidávání alternativního textu a optimalizaci velikostí obrázků pro zvýšení rychlosti načítání stránky a zlepšení celkového uživatelského zážitku.

SEO videí

Video SEO se zaměřuje na optimalizaci video obsahu pro vyhledávače. To zahrnuje používání popisných názvů, značek a popisů videí a také vytváření přepisů videí. Cílem je zlepšit viditelnost video obsahu na stránkách s výsledky vyhledávačů.

SEO optimalizace. Jak být první ve vyhledávači?

Běžně používané slovní spojení "SEO optimalizace", které jsme záměrně použili v nadpisu, je ve skutečnosti velmi rozšířenou chybou. Jedná se o pleonasmus (redundantní použití slov, která vyjadřují stejný nebo podobný význam), protože SEO je zkratkou "Search Engine Optimization", tedy optimalizace pro vyhledávače. Ovšem důležitější, než jak správně používat výraz SEO, je vědět, jak optimalizaci pro vyhledávače účinně používat. V následujících odstavcích se proto budeme zabývat klíčovými aspekty, které pomáhají webovým stránkám zajistit vysoké hodnocení na stránkách výsledků vyhledávače (SERP).

On-page optimalizace

Průzkum klíčových slov

Prvním krokem úspěšné SEO strategie je "keyword research", tedy identifikace klíčových slov, která jsou podstatná pro váš obsah. Potřebujete nalézt klíčová slova, která jsou nejen relevantní, ale také vyhledávaná a ideálně mají co nejnižší konkurenci.

Kombinujte krátká a obecná ("short-tail") klíčová slova s delšími, specifičtějšími výrazy ("long-tail"). Ty bývají logicky méně vyhledávané, ale mívají velmi nízkou konkurenci. Pokud působíte lokálně, nezapomeňte také na místní klíčová slova. V průběhu roku je také vhodné doplňovat svou strategii o různá sezónní klíčová slova. K průzkumu můžete použít některý z nástrojů, které si probereme dále v článku, např. Plánovač klíčových slov ve službě Google Ads.

Tvorba obsahu

Z hlediska SEO je pro tvorbu obsahu nejdůležitější poskytovat obsah hodnotný, relevantní a užitečný pro uživatele. Vyhledávače texty hodnotí podle relevance k vyhledávacím dotazům, kvality textu, originality a také důkladnosti pokrytí tématu. Roli samozřejmě hrají také klíčová slova, správná HTML struktura a v neposlední řadě interaktivita obsahu. Na pomoc se zvýšením hodnocení obsahu z hlediska SEO můžete použít v redakčních systémech různé plug-iny (jako například Yoast SEO ve WordPressu).

Meta title a meta description

Meta nadpisy a meta popisy jsou první věci, které uživatelé vidí ve výsledcích vyhledávání. Optimalizujte je tak, aby byly přesvědčivé a obsahovaly klíčová slova.

Optimalizace obrázků

Obrázky optimalizujte tak, aby se stránka rychle načítala. Komprimujte je a používejte efektivní formáty. Minimalizujete tak jejich velikost. Přidávejte k nim alt texty popisující obsah. To je efektivní nejen pro SEO, ale také to zlepšuje uživatelskou zkušenost lidem se zrakovým handicapem.

Interní odkazy

Používejte interní odkazy. Usnadňují navigaci na stránce a vyhledávačům pomáhají lépe pochopit strukturu webu. Odkazy mezi stránkami ale musí být logické a relevantní.

Off-page optimalizace

Linkbuilding

Budování odkazů je základním aspektem SEO, který zahrnuje získávání vysoce kvalitních zpětných odkazů z jiných webových stránek za účelem posílení autority a důvěryhodnosti vašich vlastních stránek. Tyto odkazy fungují jako doporučení a signalizují vyhledávačům, že váš obsah je hodnotný a důvěryhodný.

Odkazy můžete získávat pomocí různých metod, jako je přímé oslovování (outreach), hostování (Guest Posting) či využívání specializovaných platforem pro budování odkazů. Outreach zahrnuje oslovování jiných vlastníků webových stránek, blogerů nebo influencerů za účelem získání odkazu na váš obsah. Účinný outreach se zaměřuje na budování vztahů a zdůrazňování hodnoty, kterou váš obsah přináší jejich publiku.

Guest Posting znamená vytváření obsahu pro jinou webovou stránku s cílem zahrnout odkaz na váš vlastní web. To nejenže poskytuje hodnotný obsah hostitelské stránce, ale také vytváří vaši autoritu a generuje zpětné odkazy. A v neposlední řadě, platformy pro obsahový marketing (jako je například WhitePress) usnadňují spojení mezi tvůrci obsahu a vlastníky webových stránek, kteří hledají relevantní obsah. Tyto platformy mohou sloužit jako cenní zprostředkovatelé příležitostí k budování odkazů.

Povědomí o značce

Budování povědomí o značce (Brand Awareness) zahrnuje strategie, jak učinit vaši značku známou a rozpoznatelnou veřejnosti. Zahrnuje vytváření silné přítomnosti značky a zajištění toho, aby vaše cílové publikum značku snadno identifikovalo a vybavilo si ji. Optimalizace mimo stránku, jako je mediální pokrytí a spolupráce, může přispět k budování povědomí o značce.

V kontextu SEO se nám samozřejmě jedná o to, do jaké míry je značka známá a rozpoznávaná v online prostoru. Budování povědomí o značce je pro SEO zásadní, protože přispívá ke klíčovým faktorům úspěchu a výkonu webu, jako jsou důvěryhodnost, vyhledávání značky či příležitosti pro linkbuilding.

Zaměřte se na vytváření vysoce kvalitního obsahu podporujícího sdílení a zapojení publika na sociálních médiích a na udržování konzistentní a rozpoznatelné přítomnosti značky napříč různými online platformami. Silná přítomnost značky pozitivně ovlivňuje to, jak vyhledávače vnímají a hodnotí webové stránky.

Koncept E-E-A-T

Významnou součástí procesu hodnocení obsahu Googlem je získávání zpětné vazby od běžných uživatelů o tom, zda jeho systémy hodnocení a navrhovaná vylepšení fungují dobře. Tito hodnotitelé posuzují kvalitu webové stránky pomocí kritérií, která Google nazývá E-E-A-T: Zkušenosti (experience), Odbornost (expertise), Autoritativnost (authoritativeness) a Důvěryhodnost (trustworthiness). Tyto faktory jsou zásadní pro budování důvěry jak u uživatelů, tak u vyhledávačů. Více o tomto konceptu a dalších parametrech hodnocení kvality obsahu si můžete přečíst v rozsáhlé směrnici pro hodnotitele od Googlu.

Sociální sítě

Sdílení obsahu na sociálních sítích zahrnuje distribuci a propagaci vašich článků, videí nebo jiného materiálu na různých sociálních platformách, jako je Facebook, X a Instagram. Tento postup nejen zvyšuje viditelnost vašeho obsahu, ale také zapojuje publikum a povzbuzuje je ke sdílení a interakci s vaší značkou. Sdílení na sociálních sítích je zásadním prvkem optimalizace mimo stránku, přispívá k širší online přítomnosti a dosahu.

Technická optimalizace

Níže přinášíme seznam základních aspektů technické optimalizace stránek pro vyhledávače. Implementace těchto technických optimalizací zvyšuje výkon vašeho webu, uživatelský dojem a viditelnost pro vyhledávače. Je důležité pravidelně je sledovat a upravovat, abyste zajistili přetrvávající soulad s vyvíjejícími se osvědčenými postupy SEO.

Optimalizace rychlosti stránky

Význam: Rychle se načítající stránky zlepšují uživatelskou zkušenost a přispívají k lepšímu hodnocení vyhledávání.

Implementace: Komprimujte obrázky, využívejte načítání do mezipaměti prohlížeče, minimalizujte CSS a JavaScript (což znamená zmenšení velikosti souborů kaskádových stylů a souborů JavaScript odstraněním nepotřebných znaků a mezer bez ovlivnění jejich funkčnosti) a používejte sítě pro doručování obsahu (CDN). (CDN je geograficky distribuovaná síť serverů, která zlepšuje doručování a výkon webového obsahu strategickým ukládáním do mezipaměti a poskytováním z více míst blíže koncovým uživatelům.)

Zabezpečení

Význam: Bezpečné webové stránky vzbuzují důvěru a vyhledávače je upřednostňují.

Implementace: Používejte HTTPS, zajistěte pravidelné bezpečnostní kontroly a využívejte zabezpečená hostingová prostředí. Instalujte SSL certifikát, který umožní HTTPS pro šifrovaný přenos dat.

Struktura URL

Význam: Jasné, stručné URL usnadňuje porozumění uživatelům a indexování vyhledávačů.

Implementace: Používejte popisná klíčová slova, udržujte logickou hierarchii a vyhýbejte se dynamickým parametrům. Dynamické parametry jsou proměnné nebo hodnoty přidané k webovým adresám, často generované webovými aplikacemi k dynamickému poskytování obsahu, sledování uživatelských interakcí nebo usnadnění výměny dat mezi prohlížečem a serverem.

Dynamické parametry v adresách URL by měly být spravovány, abyste zabránili problémům, jako je duplicitní obsah, a zajistili lepší optimalizaci pro vyhledávače. Např.: konverze adresy URL jako "example.com/products? sort=price" do čistšího, statického formátu "example.com/products/sorted-by-price".

Stavba stránek (Website Architecture)

Význam: Logická struktura pomáhá jak uživatelům, tak vyhledávačům při navigaci na vašem webu.

Implementace: Uspořádejte obsah do kategorií, používejte konzistentní navigaci a čistou hierarchii. To zahrnuje uspořádání obsahu a navigace strukturovaným způsobem, který logicky kategorizuje informace, usnadňuje intuitivní navigaci uživatelům a porozumění vyhledávačům.

Hierarchie vnitřního propojení (Internal Linking)

Význam: Dobrá hierarchie zlepšuje navigaci uživatelů a pomáhá vyhledávačům pochopit vztahy mezi obsahem.

Implementace: Využívejte drobečkovou navigaci (breadcrumbs - navigační pomůcky zobrazené na webové stránce, obvykle v horní části, poskytující uživatelům hierarchickou stopu odkazů představující cestu z domovské stránky na aktuální stránku), vytvářejte jasné kategorie a strukturujte obsah interními odkazy.

Možnost procházení (crawlability)

Význam: Zajišťuje, že vyhledávače mohou efektivně přistupovat k vašemu webu a indexovat jej.

Implementace: Využívejte Robots.txt, používejte metaznačky robots pro kontrolu indexování a nezapomeňte na XML sitemapy.

Podrobnější návod (v angličtině) ke zlepšení crawlability a indexování vašeho webu najdete například v tomto článku.

Implementace značení schématu (schema markup)

Význam: Zlepšuje porozumění vašemu obsahu vyhledávačem tím, že poskytuje strukturovaná data, což vyhledávačům umožňuje vytvářet strukturované úryvky (rich snippets). Ty uživatelům nabízejí stručné a vizuálně přitažlivé informace přímo ve výsledcích vyhledávání.

Implementace: Používejte značení strukturovaných dat (Schema.org) k poskytnutí kontextu vašemu obsahu.

Správa stavových kódů (status codes)

Význam: Správné zacházení se stavovými kódy zajišťuje plynulou uživatelskou zkušenost a výkonnost optimalizace pro vyhledávače.

Implementace: Monitorujte a řešte chyby 404 (chyby objevující se, když se uživatel pokusí získat přístup k webové stránce, která nemůže být na serveru nalezena, což znamená, že požadovaná stránka není k dispozici nebo byla odstraněna) a vhodně nastavujte přesměrování.

Vhodné nastavení přesměrování zahrnuje použití přesměrování 301 pro trvalé přesuny stránek, signalizaci vyhledávačům, že obsah se trvale posunul, a přesměrování 302 pro dočasné přesuny, což znamená dočasnou změnu bez ovlivnění hodnocení vyhledávačů.

Řešení duplicit

Význam: Duplicitní obsah může negativně ovlivnit hodnocení vyhledávači.

Implementace: Vyhněte se duplicitnímu obsahu, případně používejte kanonické značky (canonicals), které specifikují preferovanou verzi URL, a tím duplicitní obsah konsolidují a poskytují vyhledávačům jasný signál o primárním zdroji.

Úprava pro použití na mobilních zařízeních (mobile friendliness)

Význam: V dnešní době stále více lidí navštěvuje webové stránky nikoli z počítače, ale prostřednictvím mobilního telefonu. Proto je důležité optimalizovat obsah pro mobily, včetně důrazu na indexování na mobilní zařízení.

Implementace: Aby byla stránka vhodná pro mobily, optimalizujte její design, obsah a funkce pro menší obrazovky pomocí responzivního designu, čitelných fontů a dotykové navigace.

Core Web Vitals ("základní životní funkce webu")

Význam: Core Web Vitals jsou důležité metriky hodnotící uživatelský zážitek (UX), tedy dojem, který uživatel získává při procházení vašeho webu.

Implementace: Zaměřte se na metriky jako Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) a Cumulative Layout Shift (CLS), abyste optimalizovali dojem ze stránky. Více se o těchto metrikách dozvíte například na blogu Googlu.

Nástroje optimalizace pro vyhledávače

Je důležité znát různé nástroje, které hrají zásadní roli při optimalizaci webových stránek pro lepší výkon vyhledávače. Tyto nástroje poskytují cenné informace, pomáhají při výzkumu klíčových slov a zajišťují komplexní analýzu. Podívejme se na některé významné příklady.

Google Search Console a Google Analytics

Tyto dva základní nástroje poskytované společností Google pro webmastery nabízejí přehled o výkonu webových stránek, vyhledávacích dotazech a chování uživatelů. Google Analytics si zpřístupníte nainstalováním kódu na svou stránku.

S Google Search Console svou stránku propojíte prostřednictvím účtu Google. Získáte tím cenné údaje o klíčových ukazatelích výkonnosti a analýzu vyhledávání. Podrobné návody naleznete v Nápovědě Google, informace o nastavení Analytics zde a vše, co potřebujete vědět o Search Console, na tomto odkazu.

Nástroje pro průzkum klíčových slov

Kromě již výše v článku zmíněného Plánovače klíčových slov ve službě Google Ads můžete k průzkumu klíčových slov použít třeba nástroj Ahrefs nebo Semrush. Hlavní výhodou nástroje Googlu je přímé propojení se službou Google Ads, může být ale vnímán jako limitující pro hloubkový průzkum. Ahrefs a Semrush jsou oblíbenou volbou mezi digitálními obchodníky a profesionály v oblasti SEO pro jejich robustní funkce a schopnosti.

Ahrefs je komplexní SEO nástroj, který zahrnuje výzkum klíčových slov, analýzu zpětných odkazů a sledování konkurence. Nabízí rozsáhlou databázi klíčových slov, pokročilou analýzu konkurence a statistiky zpětných odkazů.

Semrush je vysoce funkční digitální marketingová softwarová sada. Co se týče vyhledávání klíčových slov, jsou tyto dva nástroje srovnatelné, i když Semrush nabízí více podrobných údajů.

Existují samozřejmě i další podobné nástroje, například Ubersuggest a Moz. Je dobré si je projít a vyzkoušet, protože vaše preference se mohou lišit v závislosti na konkrétních potřebách.

Crawlery

Webové prohledávače (crawlery) hrají klíčovou roli při analýze a optimalizaci webových stránek. Tyto automatizované nástroje systematicky procházejí rozsáhlým webem a shromažďují cenná data, aby bylo zajištěno, že webové stránky budou nejen indexovány, ale také optimalizovány pro hodnocení ve vyhledávačích.

Existuje celá řada nástrojů, které jdou nad rámec jednoduchého indexování. Zabývají se rozmanitými prvky na stránce, technickými problémy se SEO a celkovým zdravím webu. Dva pozoruhodní hráči v této oblasti jsou Screaming Frog SEO SpiderSiteCrawler, součást sady Botify Analytics, z nichž každý byl navržen se specifickými schopnostmi, aby uspokojil požadavky různých měřítek a složitostí webových prostředí.

Vybírat ale můžete z mnoha dalších možností, opět podle svých specifických potřeb. Například SeznamBot je webový crawler používaný českým vyhledávačem Seznam, DeepCrawl je crawler založený na cloudu, navržený pro komplexní audity webových stránek, včetně on-page SEO, technického SEO a analýzy struktury webu, Netpeak Spider je desktopový nástroj, který pomáhá při auditech webových stránek, identifikuje problémy související s on-page SEO, procházením a indexováním.

Jak se naučit SEO - užitečné zdroje

Jak jsme si v článku už řekli, ovládat SEO znamená neustále sledovat trendy a získávat informace o aktuálním vývoji a trendech. Níže vám přinášíme několik typů, jaké informační zdroje můžete za tímto účelem sledovat.

Online kurzy

Google: Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide

Informace přímo ze zdroje největšího vyhledávače získáte v tomto základním průvodci od společnosti Google, který nabízí vhledy o osvědčených postupech SEO.

Moz: Vzdělávací centrum

Softwarová společnost a online platforma, zaměřující se na poskytování nástrojů a zdrojů pro optimalizaci pro vyhledávače a digitální marketing, poskytuje komplexní centrum zdrojů s průvodci pro začátečníky a pokročilými materiály pro SEO.

Coursera: SEO specializace

Online vzdělávací platforma Coursera nabízí sérii kurzů zahrnujících SEO strategie, on-page optimalizaci a SEO pro e-commerce.

Blogy

 • Blog Ahrefs je bohatým zdrojem SEO poznatků, případových studií a praktických tipů.
 • Search Engine Journal poskytuje kombinaci zpráv, průvodců a odborných poznatků o SEO a digitálním marketingu.
 • Renomovaným zdrojem zpráv a hloubkových analýz trendů v odvětví vyhledávačů je také Search Engine Land.
 • Pokud hledáte zdroj v českém jazyce, zkuste navštívit blog SEO prakticky.

Podcasty

 • V podcastu Search Off The Record tým Google Search Relations diskutuje o tom nejnovějším ve světě vyhledávání.
 • Dalším zajímavým podcastem přinášejícím novinky z oblasti SEO a praktické poznatky je Search News You Can Use.

Konference

 • Brighton SEO: Renomovaná SEO konference s workshopy a přednáškami odborníků z oboru.
 • We love SEO: SEO konference se zaměřením na pokročilá technická SEO témata.
 • SEO Vibes: Mezinárodní konference se širokým záběrem SEO témat.

X

Na sociální síti X (dříve Twitter) je užitečné sledovat například následující účty odborníků na SEO: Aleyda Solis, Barry Schwartz, Lily Ray, Cyrus Shepard.

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
 • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články