Linkbuilding, vaše cesta ke zvýšení pozice ve vyhledávání

Aktualizováno: 2023-02-14
Linkbuilding, vaše cesta ke zvýšení pozice ve vyhledávání
Linkbuilding, resp. budování zpětných odkazů, je základem každé efektivní SEO strategie. Úkolem budování zpětných odkazů je navýšit počet a také kvalitu příchozích odkazů na vaše webové stránky, což ve výsledku zvýší pozici vašeho webu ve vyhledávačích. Online marketing se posouvá neustále kupředu a neustále se mění. Následující text obsahuje doporučení a způsoby, jak získat pozitivní výsledky pomocí linkbuildingu.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Linkbuilding je kontinuální proces, jehož cílem je postupné budování autority webové stránky. V rámci budování zpětných odkazů je nutné nejprve promyslet a následně jasně definovat váš cíl. K tomu, abyste dosáhli stanoveného cíle, je nezbytně nutné navrhnout strategii přístupu k linkbuildingu pro konkrétní web.

Úspěšný linkbuilding vyžaduje promyšlenou strategii

Linkbuilding strategie je velmi komplexní úloha, skládající se z mnoha propojených kroků, na které se budeme dále zaměřovat. Hned z úvodu je nutné se blíže seznámit s klientem. Poznat ho do detailu, zjistit, čím se zabývá, jaké jsou jeho přednosti, jaké nabízí služby či produkty a v čem je jeho business specifický. Ve výsledku bychom měli zhodnotit, v čem SEO klienta vyniká a co je naopak jeho největší slabinou a na té následně pracovat.

Výstupem této etapy jsou stručné a jasně definované dlouhodobé cíle včetně stanovení výsledků, kterých chceme budováním zpětných odkazů dosáhnout.

Linkbuilding pomáhá nejen se zvýšením pozice ve vyhledávačích, ale také vhodně umístěné odkazy vám mohou přímo přinést nové návštěvníky na web. Proto jasně vymezte, kdo je vaše cílová skupina a koho byste chtěli na odkazované stránky přivést.

Úspěšnost organického linkbuildingu stojí na precizně provedeném obsahovém marketingu, bez kterého budování zpětných odkazů realizovat nejde. Obsah webové stránky musí mít přidanou hodnotu pro publikum a být zajímavý. Tomu může významně napomoci vaše PR. Obsah stránky musí být pravidelně a adekvátně aktualizován včetně jeho propagace na správných místech. Vytváření kvalitních zpětných odkazů na vaše webové stránky se mnohem snadněji řekne, než ve výsledku udělá.

Neméně důležitá je i spolupráce s obdobnými weby, jako jsou vaše webové stránky. Nebojte se oslovit nekonkurenční stránky s podobnou tématikou, za zkoušku nic nedáte.

Nikdy nezapomínejte na vaši konkurenci v oboru a mějte ji neustále v hledáčku. Jaké jsou její aktivity? Zanalyzujte, jak vypadá její odkazový profil. Zjistěte, zda se zde nenachází nějaká příležitost i pro váš web.

Jak vytvořit kvalitní zpětný odkaz?

Můžete vytvořit sebelepší příspěvek na vašem webu, ale pokud roboty vyhledávačů nedokážou nalézt alespoň jeden odkaz vedoucí k vašemu příspěvku, může někdy trvat věčnost, než návštěvníci budou moci poznat jeho obsah. Čím více kvalitních zpětných odkazů, tím lépe. Existují linky, které se mohou podílet na ovlivnění vašeho webu i v tom negativním slova smyslu.

Některé zpětné odkazy mají podstatně větší hodnotu (link juice), než jiné. Zpětný odkaz z důvěryhodné webové stránky, skvěle tematicky související s tou vaší, má podstatně větší cenu, než náhodný odkaz z webové stránky se slabým profilem zpětných odkazů.

Co je tedy klíčem k vytvoření kvalitního odkazu?

Existují indikátory vysoce kvalitního zpětného odkazu? Nikdo s jistotou neví, na základě čeho vyhledávače hodnotí kvalitu linkbuildingu. Doporučení jsou založená na dosavadních zkušenostech.

1. Zpětné odkazy mající nejvyšší hodnotou jsou umístěny v obsahové části (tzn. nikoliv v patičce, nebo postranním panelu). Obecně platí, že pokud majitelé webů odkazují na váš web, prokazují vám tím značnou důvěru.

2. Víte, že můžete poměrně snadno určit, kolik „link juice“ získáte ze zpětného odkazu na základě autority konkrétní stránky, která na vaši stránku odkazuje? Využijte její URL Rating (UR) - metriku od Ahrefs. Odkaz vysoce autoritativního webu bude vždy silnější, než je tomu u webu s nízkou autoritou. Společnost Ahrefs pracuje s metrikou hodnotící doménu (DR) k měření celkové autority konkrétního webu.

3. Neméně významný je krom metrik UR a DR počet odchozích odkazů, které jsou umístěny na odkazujícím webu. Zpětné odkazy z webu (domény), odkazující na stovky dalších adres URL, budou mít o mnoho nižší hodnotu, než odkaz z webu, na němž je jen pár odchozích odkazů.

4. Vhodnější je na vaši stránku umisťovat odkazy do-follow. Pokud máte možnost získat do-follow odkaz z kvalitní webové stránky, určitě tuto příležitost využijte.

5. Výzkum prokázal, že kotvící text může ovlivnit efektivitu a relevanci linkbuildingu. Pro vyhledávače je zásadní, aby byla správně vybrána klíčová slova, která odkazují na váš obsah. Z toho důvodu by měl být text kotvy, stejně jako i text, který je v jeho bezprostřední blízkosti relevantní k tématu.

Pokud se budete řídit doporučeními, kvalitní odkazy na váš web se vám bude dařit vytvářet podstatně snadněji. Základem úspěchu je vytvoření webových stránek, na které budou lidé chtít odkazovat. Takových stránek, které návštěvníka zaujmou svým jedinečným a originálním obsahem.

Infografika: Jak vypadá kvalitní zpětný odkaz?

Co je to link neboli odkaz?

Link, v IT jazyce hypertextový odkaz, je spojením mezi dvěma webovými stránkami, které je vytvořeno pomocí kódu HTML. Linkem můžeme návštěvníky odkázat na příspěvek, webovou stránku, sociální sítě, produkt v e-shopu, nebo na jakýkoli jiný objekt v online světe. Díky odkazům lze obrazně řečeno cestovat z jednoho webového místa na druhé.

Zpětné odkazy hrají významnou roli v tom, jak vyhledávače vyhodnocují pozice webové stránky. Jde o zásadní hodnotící kritérium v rámci PageRanku. První část linku obsahuje adresu URL, na kterou odkazujete. Druhá část linku zobrazuje text nebo obrázek, na který kliknete. Tato část odkazu se nazývá kotevní text, anglicky anchor text.

Kotevní text (anchor text)

Kotevní text je tvořen jedním nebo více slovy, která aktivně odkazují na jinou webovou stránku. Jde o viditelný text hypertextového odkazu, který je obvykle podtržen, či je jinak barevně odlišen. Po kliknutí na kotevní text jste přesměrováni na místo určené URL adresou.

Text kotvy by měl dát návštěvníkovi a internetovým vyhledávačům jasnou informaci o tom, co je obsahem stránky, na kterou tento odkaz směřuje a zároveň hned na první pohled nalákat návštěvníka ke kliknutí. Odborníci tomuto textu přisuzují velkou váhu z hlediska SEO. Pokud je kotevní text správně použitý, výrazně se zvyšuje autorita stránek, na které zrovna tento odkaz vede.

Typy kotevního textu

Kotevní texty nabývají řady podob, se kterými se můžeme běžně setkat. V zásadě lze anchor text rozdělit do pěti základních typů.

Generický / navigační text

Navigační, nebo také generický kotevní text je ten, který návštěvníka stránky přímo navádí ke kliknutí na konkrétní slovo, či frázi. Častým příkladem z praxe může být: Pro více informací klikněte ZDE, nebo také: Zobrazit více. Jedná se tedy o nespecifickou, nekonkrétní frázi, která neobsahuje klíčové slovo vyhledávání.

Brandový text

Dalším z kotevních textů je text brandový, označován jako text značky. Vyznačuje se tím, že v sobě nese název konkrétní značky. Jedná se například o kotevní text: WhitePress® vám umožňuje publikovat články ve 27 jazycích na více než 60 000 webových stránkách

Nahý / Naked text

Nahým textem kotvy rozumíme samotný čistý odkaz, který je zároveň i kotevním textem. Jde například o kotevní text: Kontaktujte nás: https://www.whitepress.com/cz/kontakt. Velice často se s touto formou můžeme setkat jako s odkazem na konci článku, kde je daný odkaz uveden současně jako zdroj. 

Obrazová kotva

Velmi efektním řešením je obrazová kotva. Zpětným odkazem je v tomto případě obrazový materiál, či jakýkoli jiný grafický prvek. To, jakou grafikou zaujmete, je už jen na vás. Google si v tomto případě odvozuje význam kotvy podle alt tagu.

Text s klíčovými slovy = EML (exact match link)

A samozřejmě nelze opomenout anchor text zahrnující klíčová slova. Jako příklad v praxi můžeme uvést: Mezi nejoblíbenější kategorie WhitePress® blogu patří SEO kategorie. 

Typy anchor textů infografika

Link juice (odkazová šťáva)

Pojem link juice, nebo také odkazová šťáva se v oboru SEO používá k označení hodnoty, kterou je možné přenést při odkazování z jedné stránky na druhou. Link juice je zjednodušeně vysvětlen následovně.

Pokud máte jednu webovou stránku, která má určitou autoritu, prestiž a odkazuje pomocí linku na jiný web, převede se díky tomu část odkazové šťávy na druhou odkazovanou stránku. Tím stránka získá větší autoritu a bude opět o něco zajímavější pro internetové vyhledávače.

Zároveň je nutno zmínit, že pokud původní stránka bude odkazovat na dalších x stránek, tak se link juice stejným podílem rozdělí i mezi ostatní stránky.

Proč jsou zpětné odkazy důležité pro SEO?

Správně provedený linkbuilding vám pomůže dosáhnout hned dvou základních a velmi důležitých marketingových cílů. Za prvé, dojde k výraznému zlepšení pozice odkazovaného webu ve výsledcích vyhledávání, ovšem za předpokladu, že budou správně použity kotevní texty. Druhým významným efektem je pak příliv nových návštěvníků na váš web.

Ve světě zpětných odkazů existuje pojem penalizace. Jedná se o vyřazení konkrétní webové stránky z výsledků vyhledávání, pokud je na webu vytvořen velký počet nepřirozených zpětných odkazů v krátkém časovém rozpětí. Proto je z hlediska SEO vhodné dohlížet na kvantitu a kvalitu přidávaných zpětných odkazů a eventuálně reagovat na nevhodné zpětné odkazy, čímž lze zabránit možné penalizaci webových stránek.

Nikdy nepodceňujte kontrolu zpětných odkazů, které odkazují na konkrétní webové stránky. Je nutné, aby působily přirozeně a odpovídaly tématu na druhém webu. Čím více se tedy linky odkazující na váš web budou zdát návštěvníkovi důvěryhodné, tím lépe budou vaše stránky ve výsledku hodnoceny, a tím větší návštěvnosti ve finále dosáhnete.

Jak je hodnocena kvalita webových stránek?

Relevance a finální hodnocení stránky je posuzováno pomocí internetových vyhledávačů. Samotné hodnocení je komplikované a vzniká na základě podrobného posouzení dílčích SEO faktorů. Předpokládá se, že je dnes při hodnocení webových stránek zohledňováno více než 200 SEO faktorů. Tyto faktory můžeme rozdělit na tzv. on-page a off-page faktory, na které se nyní zaměříme.

On-page faktory

Jde prakticky o vše, co můžete jako autor ovlivnit přímo na vaší webové stránce. On-page faktory zahrnují veškerý obsah webové stránky, jeho kvalitu, chování uživatelů webu, přítomnost klíčových slov, metadata apod. Velice důležitým faktorem je také optimalizace pro rychlé načítání stránky. Kvalita kódů, jejich struktura, navigace a přizpůsobení designu hlavně pro mobilní verzi webu. V neposlední řadě je důležitá také přístupnost pro roboty vyhledávačů a spousta dalších dílčích faktorů. Vhodným nastavením a úpravou on-page faktorů lze dosáhnout dobrého hodnocení webové stránky ve vyhledávačích a umístění webu na předních příčkách ve výsledcích vyhledávání.

Off-page faktory

Off-page faktory zahrnují prvky, které se nedají kontrolovat zcela přehledně. Jsou to aktivity, jež probíhají mimo samotný web a zaměřují se na vytváření a zlepšení povědomí o webu. Hlavní součástí off-page faktorů jsou zpětné odkazy, především jejich kvalita a celkový počet.

PageRank (hodnocení stránky)

Nejpoužívanějším a světově nejvýznamnějším internetovým vyhledávačem je bezpochyby vyhledávač Google, který využívá k hodnocení webových stránek tzv. PageRank.

PageRank, neboli hodnocení stránky, je propracovaným algoritmem, jenž přiděluje každé webové stránce číselné hodnocení, které vypovídá o kvalitě daného webu. Z hlediska struktury ostatních okolních stránek se bavíme o tzv. odkazové síti.

PageRank je založen na předpokladu, že o kvalitě stránky vypovídá počet zpětných odkazů z ostatních stránek. Pokud tyto zpětné odkazy vedou z opravdu kvalitních, relevantních stránek, tedy ze stránek, které mají vysoký PageRank, zvýší se tím i PageRank dané webové stránky. Zpětné odkazy jsou pro internetové vyhledávače referencí, která vypovídá o kvalitě a popularitě sledovaného webu. Reálný PageRank, který využívají vyhledávače, však není zjistitelný, a to z důvodu, aby zřizovatelé webových stránek nemohli relativně jednoduše manipulovat s výsledky vyhledávání.

Co si představit pod pojmem autorita domény?

Autorita domény (Domain Authority) je SEO metrikou od společnosti Moz, která predikuje pravděpodobnost, s jakou se bude daný web umisťovat ve výsledcích vyhledávání. Je založena na machine learning algoritmech, které vyhodnocují množství faktorů, ale důležitou roli hraje i profil zpětných odkazů.

Skóre autority domény se pohybuje na stupnici od 1 do 100, přičemž 100 je považováno za nejvyšší autoritu. Skóre je ekvivalentem kvality a důvěryhodnosti stránky. Platí pravidlo, že čím je vyšší skóre autority domény, tím větší je pravděpodobnost umístění webu vysoko v žebříčcích vyhledávání. Průměrné skóre autority se pohybuje v rozmezí kolem 30 až 40 bodů.

Vytvářejte váš web primárně pro uživatele, nikoliv vyhledávače" Google

 

Autorita domény se vypočítává vyhodnocením desítky až stovky různých faktorů do jediného výsledného skóre pomocí předpovědi algoritmu strojového učení. Skóre autority je možné použít při srovnávání webových stránek, nebo sledování síly hodnocení daného webu v čase. Lze rovněž využít i kombinace hodnocení kvality webů několika hodnotícími prvky současně - např. autority domény a Trust Flow. Přehled SEO parametrů, které můžete využít ve vyhledávači portálů WhitePress, naleznete v tomto článku

Vzhledem k tomu, že je skóre autority domény založeno na výpočtech strojového učení, skóre autority webu může velmi často kolísat, jelikož průběžně dochází ke změnám dat, ať už ve smyslu jejich kvantity či jejich obsahu, která jsou do těchto výpočtových algoritmů začleněna. Velmi důležitými daty v hodnocení jsou profily zpětných odkazů webu, konkrétně jejich kvalita, množství a především obsah konkrétní stránky.

Autorita domény vs. autorita stránky - není to totéž!

Autorita domény a autorita webové stránky jsou v praxi velice často zaměňovány. Nejedná se však o stejný pojem. Autorita domény odhaduje, jak vysoko se celý web může umístit ve výsledcích vyhledávání (SERP), zatímco autorita stránky naznačuje, jak dobře se ve výsledcích vyhledávání umístí konkrétní stránka tohoto webu.

K výpočtu autority stránky se využívá velmi podobného vzorce jako u výpočtu autority domény. Rozdílem je specifičnost výpočtového vzorce - jeden platí konkrétně pro webovou stránku a druhý pak pro celou doménu. Pro autoritu stránky je důležité interní prolinkování a struktura webu.

Pracujte s moderními SEO nástroji

Prostřednictvím moderních nástrojů pro získávání zpětných odkazů můžete nalézt a současně sledovat potenciální zdroje odkazů a prozkoumat vaše konkurenty. U každého odkazu zjistíte nejen jeho autoritu, ale i jiné metriky, například Trust Flow, získané na základě typu, kvality a počtu zpětných odkazů. Můžete dojít ke zjištění, že nejste úspěšní v získávání hodnotných odkazů na web vaší společnosti a podniknout kroky k nápravě.

Semrush

Nástroj Semrush můžete vyzkoušet zdarma. Svým uživatelům nabízí kompletní sadu nástrojů vytvořených za účelem analýzy zpětných odkazů a konkurence.

Semursh logo

Zdroj obrázku: Semrush web

Ahrefs

Tento univerzální nástroj krom funkcí pro linkbuilding poskytuje další funkce pro analýzu klíčových slov, „content explorer“, sledování pořadí včetně nástrojů pro technické SEO a audity webu. 

Díky funkci „Link Intersect“ můžete zjistit, které weby odkazují na stránky vašich konkurentů. Pokud je oslovíte, je zde velká pravděpodobnost, že v budoucnu mohou odkazovat i na váš web.

Ahrefs logo

Zdroj obrázku: Ahrefs web

Moz Link Explorer, vlajková loď programu Moz Pro

Zaměřte se s Moz Link Explorerem na linkbuilding vašeho konkurenta. Po vložení jeho domény (konkrétní adresy URL) se vám zobrazí veškeré zpětné odkazy vašeho konkurenta. Získáte informace o metrikách odkazů i autoritě domény jeho webu.

MOZ logo

Zdroj obrázku: MOZ

Tipy na závěr

Pokud jste nováčkem v online marketingu a přemýšlíte, jak na linkbuilding, pak výše uvedený text obsahuje doporučení a způsoby, jak dosáhnout efektivního budování zpětných odkazů. Pamatujte, že nelze vytvářet odkazy bez obsahu a vaše cílové publikum ho nenajde, pokud nepracujete dlouhodobě na SEO vašeho webu.

Článek připravila: Ing. Jana Klozíková a Daniel Kikić

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
  • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články