Co to jsou vyhledávače a jak fungují? Nejlepší vyhledávače: Google a alternativy

Aktualizováno: 2024-03-20
internetove vyhledavace
Vyhledávače jsou dneska prostě nepostradatelný online nástroj. Pomáhají nám proplouvat mořem informací, ať hledáme cokoli. Představte si je jako obří knihovnu. Knihovník (vyhledávač) sbírá informace z internetu a poctivě je řadí na regály (index). Když něco hledáte, prohledá regály a najde ty nejlepší "knihy" (výsledky). To je v kostce princip fungování. Ale co přesně jsou vyhledávače a jak fungují? Dozvíte se v našem článku.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Obsah

Co jsou to vyhledávače?

Internetové vyhledávače jsou digitální brány, které připojují uživatele k obrovskému množství informací dostupných na internetu. Slouží jako nepostradatelné nástroje pro navigaci na webu a umožňují uživatelům snadno objevovat relevantní obsah, odpovědi a zdroje. Za uživatelsky přívětivým rozhraním se však skrývá složitá infrastruktura poháněná pokročilými algoritmy a neúnavným zpracováváním dat.

Ve svém jádru je tedy internetový vyhledávač sofistikovaný softwarový program určený k procházení, indexování a hodnocení webových stránek na základě jejich relevance k dotazu uživatele. Když zadáte hledaný výraz do vyhledávacího pole a stisknete Enter, vyhledávač rychle projde svou obrovskou databázi indexovaných stránek, aby vám poskytl ty nejrelevantnější výsledky vyhledávání.

Jak vyhledávače fungují?

Proces práce vyhledávačů se dá shrnout do třech základních kroků:

1. Procházení (crawling)

Celý proces začíná webovými prohledávači (tzv. crawlery), známými také jako pavouci (spiders) nebo roboti (bots). Ty systematicky prozkoumávají web sledováním odkazů z jedné webové stránky na druhou. Crawlery shromažďují informace o každé stránce, na kterou narazí, včetně jejího obsahu, struktury a odkazů na jiné stránky.

2. Indexování

Jakmile jsou informace shromážděny, jsou indexovány a uloženy v databázi vyhledávače. Indexování umožňuje vyhledávači rychle načíst relevantní stránky, když uživatel zadá dotaz.

3. Hodnocení (Ranking)

Vyhledávač pak pomocí komplexních algoritmů analyzuje indexované stránky a určuje jejich relevanci pro vyhledávací dotaz uživatele.

Nakonec vyhledávač nabídne uživateli seznam výsledků vyhledávání seřazených podle jejich relevance. Při určování pořadí výsledků vyhledávání se berou v úvahu faktory, jako je relevance klíčových slov, kvalita stránky a metriky zapojení uživatelů.

Jak internetové vyhledávače řadí výsledky?

Vyhledávače hodnotí a následně řadí výsledky na základě složitého souboru algoritmů, jejichž cílem je určit relevanci a kvalitu webových stránek v reakci na uživatelský dotaz. I když jsou přesné algoritmy používané vyhledávači, jako je Google, pečlivě střeženým tajemstvím, je známo několik klíčových faktorů ovlivňujících, jak jsou výsledky řazeny:

Kvalita a relevance obsahu

Pro dobré umístění ve výsledcích vyhledávání je rozhodující vysoce kvalitní, relevantní a poutavý obsah, který odpovídá vyhledávacímu záměru uživatele.

Kvalita struktury webu

To, do jaké míry je optimalizovaná architektura webu, struktura URL adres a používání tagů a metadat, určuje, jak dobře budou vyhledávače rozumět obsahu webu a indexovat ho. Dva v tomto zásadní faktory si vysvětlíme níže trochu podrobněji.

Snadnost procházení (crawlability) a indexovatelnost

Dobrá crawlabilita značí, do jaké míry je pro vyhledávače snadné efektivně procházet obsah webové stránky. Indexovatelnost se týká toho, jak snadno mohou vyhledávače přidat obsah webové stránky do svého indexu. Oba tyto faktory jsou zásadní pro zajištění, aby byl obsah webových stránek objeven a zahrnut do výsledků vyhledávačů. Jejich optimalizace zahrnuje implementaci správných struktur URL, využití XML sitemap, zamezení duplicitního obsahu a zajištění dostupnosti důležitých stránek.

Množství a kvalita zpětných odkazů

Zpětné odkazy (backlinks) jsou odkazy z jiných webových stránek, které směřují na hodnocený web. Vyhledávače vnímají zpětné odkazy jako vyjádření důvěry nebo schválení vašeho obsahu. Stránky s vyšším počtem kvalitních zpětných odkazů z autoritativních a relevantních webů jsou považovány za důvěryhodnější a mohou se ve výsledcích vyhledávání umisťovat výše. Rozhodující je však kvalita zpětných odkazů, protože spamové nebo nekvalitní odkazy mohou mít naopak negativní dopad na hodnocení.

Uživatelský dojem (UX - User Experience)

Vyhledávače berou v úvahu celkový uživatelský dojem z webové stránky, včetně faktorů, jako je rychlost načítání stránky, přívětivost pro mobilyzabezpečení. Stránky, které uživatelům nabízejí bezproblémový a příjemný zážitek, budou mít ve výsledcích vyhledávání vyšší pozici. Přívětivost pro mobily značí přístupnost na mobilních zařízeních, včetně indexování pro prohlížení stránek z nich. Zabezpečené webové stránky využívající šifrování HTTPS poskytují uživatelům bezpečnější prohlížení a vyhledávače je mohou upřednostňovat ve výsledcích vyhledávání, aby zvýšily důvěru a ochranu soukromí uživatelů.

Aktuálnost a unikátnost obsahu

Pravidelná aktualizace a přidávání nového obsahu signalizuje vyhledávačům, že je webová stránka aktivní a relevantní, což může vést k vyššímu hodnocení, zejména pro dotazy s aktuálními nebo trendovými tématy. Současně vyhledávače upřednostňují obsah, který je originální, relevantní a poskytuje uživatelům hodnotu. U stránek s jedinečným a vysoce kvalitním obsahem je pravděpodobnější, že budou dobře hodnoceny. Duplicitní obsah, plagiátorství nebo obsah nízké kvality mohou naopak být penalizovány a ve výsledcích vyhledávání posunout webovou stránku dolů.

Chování uživatelů

Zpětně pak hodnocení ovlivňuje také chování návštěvníků stránky, konkrétně metriky plynoucí z něj, jako je míra prokliku (CTR), míra okamžitého opuštění a doba setrvání na stránce. Pozitivní signály zapojení uživatelů navíc značí relevanci a kvalitu obsahu, což je pro hodnocení důležité, jak jsme si popsali výše.

Tyto faktory spolu s mnoha dalšími fungují jako vstupy zpracovávané složitými algoritmy, které vyhledávače používají k hodnocení webových stránek. Pro vlastníky webových stránek a digitální marketéry je nezbytné, aby těmto faktorům porozuměli a vhodně s nimi pracovali. Zlepší tak viditelnost webu a hodnocení na stránkách s výsledky vyhledávačů (SERP). Tomu se říká optimalizace pro vyhledávače (SEO).

SEO vs. reklama ve vyhledávačích

Bavíme se zde o umístění stránek v tzv. "přirozených výsledcích vyhledávání". Kromě optimalizace pro vyhledávače (SEO) je další možností zviditelnění ve výsledcích vyhledávání placená reklama. Reklama na stránkách vyhledávačů, obvykle ve formě placených reklam ve vyhledávání, přímo neovlivňuje hodnocení v organickém vyhledávání. Vyhledávače jako Google a Bing jasně rozlišují mezi výsledky organického vyhledávání a placenými reklamami.

Výsledky založené na placené spolupráci se zobrazují odděleně od výsledků organického vyhledávání a jsou obvykle označeny jako „Sponzorované“ nebo „Reklama“. Inzerenti dávají nabídky na konkrétní klíčová slova a fráze a jejich reklamy se zobrazují, když uživatelé tyto výrazy vyhledávají. Pozice a viditelnost placených reklam jsou primárně určeny faktory, jako je výše nabídky, relevance reklamy, kvalita reklamy a historický výkon.

Jak vyhledávače personalizují výsledky?

Vyhledávače personalizují výsledky vyhledávání tak, aby jednotlivým uživatelům poskytovaly co nejrelevantnější obsah, přizpůsobený jejich individuálním přáním. A to na základě jejich chování při vyhledávání v minulosti, historie procházení, geografické polohy, typu zařízení a dalších kontextových faktorů.

Zde jsou některé běžné metody, které vyhledávače používají k personalizaci výsledků vyhledávání:

 • Historie vyhledávání: Vyhledávače sledují minulé vyhledávací dotazy a interakce uživatelů, aby pochopily jejich zájmy a preference. Tyto informace pomáhají personalizovat budoucí výsledky vyhledávání tím, že upřednostňují obsah, který je v souladu s historií vyhledávání uživatele.
 • Výsledky založené na poloze: Vyhledávače při doručování výsledků vyhledávání berou v úvahu geografickou polohu uživatele. Tato lokalizace pomáhá poskytovat relevantní informace, jako jsou místní podniky, služby a události, na základě blízkosti uživatele.
 • Typ zařízení: Vyhledávače mohou přizpůsobit výsledky vyhledávání na základě typu zařízení používaného uživatelem (např. stolní počítač, mobil, tablet). Výsledky mohou být optimalizovány pro konkrétní velikost obrazovky, rozlišení a možnosti zařízení.
 • Uživatelské předvolby a nastavení: Uživatelé si mohou přizpůsobit své vyhledávání úpravou nastavení a předvoleb, jako je jazyk, filtry vyhledávání, nastavení bezpečného vyhledávání a správa historie vyhledávání. Vyhledávače berou tyto preference v úvahu při generování personalizovaných výsledků.
 • Sociální signály: Vyhledávače mohou začlenit sociální signály z platforem sociálních médií k přizpůsobení výsledků vyhledávání. To zahrnuje faktory, jako jsou sociální kontakty, sdílení, lajky a doporučení od přátel a kontaktů.
 • Uživatelský kontext: Vyhledávače analyzují kontextové faktory, jako je denní doba, den v týdnu a nedávné události, aby poskytovaly aktuálnější a relevantnější výsledky vyhledávání. Například vyhledávací dotazy související s aktuálními událostmi nebo populárními tématy mohou mít ve výsledcích vyhledávání prioritu.
 • Záměr vyhledávání: Vyhledávače používají algoritmy strojového učení k odvození záměru vyhledávání uživatele na základě kontextu dotazu, klíčových slov a předchozího chování při vyhledávání. To pomáhá přizpůsobit výsledky vyhledávání tak, aby lépe odpovídaly záměru uživatele.
 • Personalizované návrhy a doporučení: Vyhledávače mohou nabízet personalizované návrhy, automatické doplňování předpovědí a související vyhledávací dotazy na základě historie vyhledávání a chování uživatele. Cílem těchto doporučení je pomoci uživatelům zpřesnit vyhledávací dotazy a efektivněji objevovat relevantní obsah.

Nejlepší internetové vyhledávače

Google zůstává nezpochybnitelným lídrem na globálním trhu vyhledávačů a má dominantní postavení v mnoha regionech po celém světě. Podle statistik Statcounter Global Stats jeho podíl na celosvětovém trhu v posledním roce překročil 91 %, což z něj dělá primární volbu pro miliardy uživatelů, pokud jde o online vyhledávání.

Internetový vyhledávač Google ale nedominuje ve všech částech světa. Navzdory jeho globální dominanci existují regionální rozdíly (větší, nebo menší), které ukazují význam porozumění dynamice místního trhu a preferencím uživatelů. Například v Číně drží Baidu většinu podílu na trhu, především kvůli vládním nařízením a lokalizaci svých výsledků vyhledávání a služeb tak, aby vyhovovaly čínskému publiku. Podobně v Rusku a dalších rusky mluvících zemích je preferovaným vyhledávačem Yandex, který nabízí možnosti vyhledávání v ruském jazyce a lokalizovaný obsah.

Podíly na globálním trhu internetových vyhledávačů

Podíly na globálním trhu internetových vyhledávačů, leden 2023 - leden 2024 (Zdroj: StatCounter Global Stats)

A co stojí za úspěchem Googlu? Úspěch této společnosti a jejího vyhledávače lze přičíst několika klíčovým faktorům, včetně pokročilých vyhledávacích algoritmů, neustálých inovací, uživatelsky přívětivého rozhraní a rozsáhlého ekosystému služeb. Neúnavné zaměření společnosti na poskytování relevantních a vysoce kvalitních výsledků vyhledávání spolu s její schopností přizpůsobit se měnícím se potřebám uživatelů a technologickému pokroku upevnilo její pozici předního vyhledávače na světě. Investice společnosti Google do výzkumu a vývoje spolu s jejími strategickými akvizicemi a partnerstvími jí navíc umožnily rozšířit svůj dosah nad rámec tradičního vyhledávání na webu a do oblastí, jako je umělá inteligence, cloud computing a digitální reklama, čímž dále posílila svou dominanci v online prostoru.

Nejlepší vyhledávače v České republice

V Česku je už přibližně 20 let absolutním lídrem trhu Google. Nutno říci, že "domácí hráč", internetový vyhledávač Seznam, sehrál s globálním gigantem úctyhodnou bitvu. Dodnes si udržuje druhou příčku s velmi slušnými 13 % trhu. Google má v ČR za poslední rok přes 81 %. Jediným dalším významnějším konkurentem je Bing s necelými 4 %.

Podíly na českém trhu internetových vyhledávačů

Podíly na českém trhu internetových vyhledávačů, leden 2023 - leden 2024 (zdroj: StatCounter Global Stats)

Alternativy Googlu

I když Google ve většině světa dominuje na trhu internetových vyhledávačů, je užitečné znát i jeho alternativy, které mohou nabízet odlišné funkce a uspokojovat různé uživatelské preference. Ať už upřednostňujete soukromí, udržitelnost nebo lokalizovaný obsah, prozkoumání těchto alternativ může poskytnout cenné možnosti pro vaše potřeby vyhledávání.

 • Bing: Nabízí vizuálně přitažlivé rozhraní a dobře se integruje se službami společnosti Microsoft. Jeho popularita stoupá také díky chatbotu Bing Chat (nově Copilot).
 • Qwant: Upřednostňuje soukromí uživatelů tím, že nesleduje osobní údaje, čímž zajišťuje anonymní vyhledávání. Nabízí komplexní výsledky vyhledávání spolu s funkcemi, jako je monitorování sociálních médií a trendy témata. Zaměřuje se především na uživatele, kteří hledají lepší soukromí online a nezaujaté výsledky vyhledávání.
 • DuckDuckGo: Také klade důraz na soukromí tím, že nesleduje uživatelská data pro personalizované výsledky.
 • Yahoo: Poskytuje různé vyhledávací služby a zůstává populární mezi určitými demografickými skupinami.
 • Ecosia: Známá svým ekologickým přístupem, který využívá výnosy z vyhledávání k výsadbě stromů po celém světě.
 • Seznam: Český internetový vyhledávač nabízející lokalizované výsledky vyhledávání a služby šité na míru potřebám českých uživatelů.

Optimalizace pro internetové vyhledávače

SEO, tedy Search Engine Optimization, je postup optimalizace webových stránek za účelem zlepšení jejich viditelnosti a hodnocení na stránkách s výsledky vyhledávačů (SERP – Search engine result pages). Zahrnuje různé strategie a techniky zaměřené na zvýšení relevantnosti, autority a uživatelské zkušenosti webových stránek, s cílem přilákat více organické (neplacené) návštěvnosti z vyhledávačů.

Většina úsilí v oblasti SEO se zaměřuje především na optimalizaci webových stránek tak, aby byly v souladu s vyhledávacími algoritmy Google. Vzhledem k dominantnímu podílu společnosti Google na trhu v odvětví vyhledávačů podniky upřednostňují dodržování pokynů Googlu, aby zlepšily svou online viditelnost a hodnocení.

V důsledku toho se strategie a postupy SEO primárně točí kolem porozumění a přizpůsobení se neustále se vyvíjejícím algoritmům Googlu, které určují, jak jsou webové stránky indexovány, hodnoceny a zobrazovány ve výsledcích vyhledávání. Tento důraz na algoritmy Googlu pramení z významného dopadu, který mají na návštěvnost webu, zapojení uživatelů a celkový online úspěch.

Pokud vás zajímá více informací o SEO, tomto v moderním marketingu zcela nepostradatelném souboru metod k maximálnímu využití online přítomnosti, přečtěte si článek Co je to SEO? Kompletní průvodce optimalizací pro vyhledavače.

Budoucnost internetových vyhledávačů

Očekává se, že budoucnost vyhledávačů bude poháněna pokroky v oblasti umělé inteligence (AI), zpracování přirozeného jazyka (NLP) a algoritmů strojového učení. Tyto technologie umožní vyhledávačům lépe porozumět záměru, kontextu a chování uživatele, což povede k personalizovanějším a přesnějším výsledkům vyhledávání.

Kromě toho odborníci předpokládají, že významnou roli bude hrát hlasové a vizuální vyhledávání, vzhledem k tomu, že se již nyní uživatelé stále více spoléhají na hlasové asistenty a dotazy založené na obrázcích. Významnou roli ve vývoji mohou sehrát také obavy o soukromí, které by mohly vést k většímu důrazu na ochranu uživatelských dat, a alternativní modely vyhledávání, které upřednostňují soukromí uživatelů.

Budoucnost vyhledávačů bude každopádně dynamická a transformativní, poháněná vyvíjejícími se potřebami uživatelů a technologickými inovacemi.

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
 • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články