Jakich portali szukają użytkownicy platformy WhitePress®? Dane z Polski i świata!

Zaktualizowano: 2024-04-09
Jak społecznośc SEO znajduje portale do publikacji na platformie WhitePress® - grafika tytułowa prezentująca urządzenia multimedialne z wykresami kołowymi i słupkowymi
Jakiś czas temu poddaliśmy analizie prawie 180 tysięcy zapytań do wyszukiwarki w panelu Reklamodawcy WhitePress®. Ich autorami byli użytkownicy platformy z 28 krajów. Analiza tych danych pozwoliła wyciągnąć ciekawe wnioski na temat najbardziej cenionych parametrów portali (marketingowych, SEO, technicznych i innych), które mają istotne znaczenie przy budowaniu strategii content marketingowych oraz link buildingu.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

 

Spis treści:

Do analizy zachowań użytkowników platformy WhitePress® wybraliśmy rekordy pochodzące z następujących państw: Polska, Rumunia, Węgry, Czechy, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Słowacja, Turcja, Włochy, Holandia, Francja, Hiszpania, Bułgaria, Szwecja, Chorwacja, Słowenia, Litwa, Dania, Portugalia, Łotwa, Austria, Grecja, Ukraina, Belgia, Szwajcaria, Estonia, Australia.
Zakres danych analizy filtrów obejmuje okres 07.2022 r. - 09.2022 r. W kwietniu 2024 zaktualizowaliśmy artykuł o dodatkowe dane z przedziału czasowego: 03.2023r. - 02.2024 - są to kategorie tematyczne, które najlepiej zarabiają.

Przyjrzyjmy się zatem najczęściej wybieranym filtrom i konfiguracjom, w jakich są stosowane. Na jakie metryki zwracają uwagę najczęściej reklamodawcy? Jakie kategorie portali cieszą się największą popularnością?

Najpopularniejsze filtry stosowane przez użytkowników WhitePress®

Najczęściej — aż w 94,27% analizowanych przypadków, użytkownicy WhitePress® korzystają z filtrów podstawowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że są to elementy domyślnie widoczne w wyszukiwarce. Pozostałe są ukryte pod przyciskiem ‘Wyświetl więcej’, i wymagają interakcji użytkownika. Potwierdza to zatem tezę, że kolejność przedstawienia filtrów w panelu wpływa na ich wykorzystanie przez użytkowników. Filtry techniczne, które po rozwinięciu znajdują się na dole listy, analogicznie najrzadziej pojawiają się w wyszukiwaniach użytkowników.

Tabela zawierająca zestawienie procentowego udziału użycia 4 kategorii filtrów na platformie WhitePress w panelu Reklamodawcy

Tabela nr 1: Procent zapytań, w których występują poszczególne kategorie filtrów WhitePress®.

* Przeanalizowaliśmy 175 521 wszystkich zapytań. Każde z nich może oznaczać kilka użyć filtrów. Przynajmniej jedno użycie filtra z danego typu zalicza się jako wystąpienie kategorii filtrów.
** Z zestawienia wyłączyliśmy, zaliczany do kategorii filtrów podstawowych, filtr — Wybierz kraj publikacji, ponieważ jest on automatycznie dodawany na podstawie języka projektu.

Filtry podstawowe

To grupa filtrów widoczna na start w oknie wyszukiwania — umieściliśmy w niej najważniejsze parametry. Filtry podstawowe w panelu WhitePress® są widoczne domyślnie w oknie wyszukiwania. Dzięki temu użytkownik zyskuje szybki dostęp do najważniejszych parametrów z tej grupy.

Filtry te występują w 94,27% wszystkich zapytań, co świadczy o tym, że trafnie udało nam się zdefiniować potrzeby klientów, umieszczając najistotniejsze parametry na szczycie nawigacji panelu.

Poniżej opisaliśmy funkcje filtrów podstawowych dostępnych w WhitePress®.

 • Nazwa portalu — umożliwia wyszukanie słów w nazwie portalu, opisie lub tagach (59,69% wszystkich zapytań).
 • Linki dofollow — zwraca oferty portali, które mają przynajmniej jedną ofertę z linkami dofollow (24,99% wszystkich zapytań).
 • Tematyka — filtruje portale zawierające wybrane kategorie tematyczne (23,74% wszystkich zapytań).
 • Cena do — pozwala odfiltrować portale, których najniższa oferta nie przekracza ceny wskazanej przez użytkownika (22,23% wszystkich zapytań).
 • Rodzaj linków — zwraca listę portali akceptujących wybrane przez użytkownika typy linków — brandowe, URL, graficzne; linki mieszane (częściowo EML); wszystkie typy linków (6,55% wszystkich zapytań).

Filtry SEO

Za pomocą tych filtrów użytkownicy mogą przeglądać portale atrakcyjne pod kątem link buildingu i wyszukiwać je według wskaźników popularnych narzędzi takich jak: Ahrefs, Moz, Majestic, Senuto (w niedalekiej przyszłości zostaną dodane także metryki z platformy SemRush). Jeśli reklamodawcy publikują artykuły na potrzeby SEO, to właśnie z tej grupy filtrów będą korzystali najczęściej.

Filtry SEO występują w 16,16% analizowanych zapytań. Z tych zaawansowanych filtrów użytkownicy korzystają w celu pozyskania linków jak najistotniejszych pod względem przekazywania „mocy” linków tzw. link juice. Dwa najczęściej stosowane filtry z tej kategorii opierają się na wskaźnikach stworzonych przez Ahrefs, co świadczy o wysokim zaufaniu do danych tego narzędzia.

Najczęściej wykorzystywane filtry SEO w platformie WhitePress® to:

 • Minimalna wartość Domain Rating — pokazuje portale z minimalną wartością DR (wg Ahrefs) wprowadzoną przez użytkownika (8,84% wszystkich zapytań w WhitePress®),
 • Minimalny wskaźnik ruchu organicznego na podstawie danych z Ahrefs — wyświetla portale, które spełniają warunek minimalnego ruchu organicznego wskazanego przez użytkownika (4,89% wszystkich zapytań),
 • Wyklucz z linkami do mnie — wyklucza portale, które już linkują do strony użytkownika na podstawie wcześniejszych publikacji WhitePress®, lub przesłanej przez użytkownika listy backlinków (4,80% wszystkich zapytań w panelu),
 • Minimalna wartość wskaźnika Trust Flow — zwraca listę portali ze wskaźnikiem Trust Flow powyżej wartości wskazanej przez użytkownika (4,12% wszystkich zapytań w platformie WhitePress®).

Filtry marketingowe

Ta kategoria filtrów pozwala wyszukiwać portale wydawców oferujące dodatkową promocję w social mediach, ze śledzeniem i gwarancją ruchu. Mamy możliwość wyboru grupy docelowej oraz innych elementów istotnych w budowaniu kampanii marketingowych i PR-owych.

Filtry te występują w 8,95% zapytań, a ich udział procentowy jest generowany w większości przez 2 filtry:

 • Trwałość publikacji — filtr określający jak długo publikacja będzie aktywna w portalu wydawcy (6,44% wszystkich zapytań),
 • Wydawca pisze treści — pokazuje jedynie oferty, w których wydawca zajmuje się tworzeniem treści (2,10% wszystkich zapytań).

Filtry techniczne

Odnoszą się do bezpieczeństwa domeny, szybkości publikacji oraz uściślają parametry techniczne wyświetlanych witryn. Filtry techniczne i inne występują w 8,73% zapytań.

Do najczęściej używanych filtrów technicznych w panelu WhitePress® należą:

 • Moja ostatnia publikacja — umożliwia użytkownikowi odfiltrowanie witryn, w których publikował już treści, na podstawie wyznaczonych kryteriów czasowych. (występuje w 4,57% wszystkich zapytań użytkowników w platformie WhitePress®),
 • HTTPS — pokazuje portale korzystające z protokołu bezpieczeństwa https (3,98% wszystkich zapytań użytkowników).

Seowcy wiedzą czego chcą — do WhitePress® przychodzą po wybrane portale

Na pierwszym miejscu, pod względem częstotliwości wykorzystania filtrów oraz reprezentacji we wszystkich zapytaniach, znajduje się filtr: Nazwa portalu. Występuje on w 59,69% wszystkich zapytań. Dzięki tej metodzie filtracji klienci mogą wyszukać portale po słowach występujących w nazwie, opisie lub tagach portali wydawców dostępnych w platformie WhitePress®.

66,5% użytkowników wykorzystujących ten filtr wpisuje pełną nazwę portalu, co prowadzi do wyświetlenia jedynie ofert z witryny o wpisanej nazwie. Jest to, prawdopodobnie, grupa klientów wchodząca na platformę WhitePress® z gotowym zamiarem zakupowym publikacji na konkretnej stronie wydawcy. Dodatkowo potwierdza to fakt, że aż w 85% przypadków użycia będzie to jedyny wprowadzony filtr przez użytkownika.

Link juice musi płynąć  — dofollow albo nic

Linki dofollow jest drugim najczęściej używanym filtrem w platformie WhitePress®, a wykorzystywany jest w 24,99% wszystkich zapytań w panelu reklamodawcy. Linki spełniające właśnie to kryterium dają robotom wyszukiwarek sygnał dotyczący ich wartości i przekazują „moc” podlinkowanym stronom.

Dofollow — z czym się komponuje

Na poniższym wykresie słupkowym pokazujemy, jak często użytkownicy stosujący najczęściej wykorzystywane filtry używają także filtra Linki dofollow.

Wykres słupkowy przedstawiający w ujęciu procentowym współwystępowanie użycia filtra linki dofollow z użyciem innych filtrów

Wykres słupkowy nr 1: Współwystępowanie filtra Linki dofollow z wykorzystaniem innych filtrów — wysoka korelacja.

Powyższe dane pokazują, że wykorzystanie filtra Linki dofollow koreluje z zastosowaniem innych kryteriów ułatwiających pozyskanie wartościowych linków z perspektywy pozycjonowania w wynikach wyszukiwania. Stanowią one podstawę do podejmowania działań SEO opartych na link buildingu.

Filtr Linki dofollow współwystępuje na poziomie przynajmniej 70% z filtrami:

 • minimalny wskaźnik ruchu według Ahrefs73,49% (taki % zapytań zawierających ten filtr, zawiera także użycie filtra Linki dofollow),
 • minimalna wartość Domain Rating – 73,56%,
 • minimalna wartość współczynnika Trust Flow – 73,89%,
 • ostatnia publikacji w portalu – 77,29%,
 • rodzaj linków – 78,38%,
 • trwałość publikacji, liczona w miesiącach - 84.04%.

Odwrotną tendencję możemy zauważyć na poniższym wykresie przedstawiającym stopień współwystępowania filtra dofollow z wybranymi metodami filtrowania należącymi do grupy Filtrów podstawowych.

Wykres słupkowy obrazujący niską korelację występowania użyć filtra dofollow z innymi typami filtracji w panelu WhitePress

Wykres słupkowy nr 2: Współwystępowanie filtra Linki dofollow z użyciem innych filtrów — niska korelacja

Jedynie 10,13% użytkowników wybierających filtr Szukaj słów w nazwie portalu, opisie lub usługach korzysta z opcji sortowania Linki dofollow. W większości przypadków wykorzystywany jest do znalezienia konkretnej witryny. Powód? Najprawdopodobniej większa część użytkowników wybierających tę metodę filtracji (89,87%) posiada wiedzę na temat aspektów technicznych wyszukiwanych portali pod względem umieszczania linków z atrybutem do- lub nofollow.

W przypadku filtra Tematyka co 4 użytkownik decyduje się na użycie filtra Linki dofollow. Najniższy współczynnik użyć przypada tematom: Kultura, Sztuka (11,40%), Gry komputerowe (13,70%), AGD i RTV (16,44%). Najwyższy udział użyć filtracji dofollow możemy natomiast zaobserwować w przypadku dziedzin wymagających większego autorytetu i zaufania użytkowników: Zdrowie, Medycyna (52,78%), Turystyka, Podróże (50,33%), Prawo (48,33%).

Podobna sytuacja występuje w przypadku filtra Ulubione, który zawęża zakres wyświetlanych portali wydawców do tych umieszczonych na personalizowanej liście użytkownika. Jedynie 16,86% reklamodawców, którzy korzystają z tego filtra, postanawia dodatkowo użyć filtra Linki dofollow.

Mniejszą rozbieżność współwystępowania widać w przypadku korelacji z filtrem Tylko promocje, w przypadku którego 40,49% użytkowników wybiera filtr Linki dofollow. Może to świadczyć o tym, że użytkownicy szukający najbardziej okazyjnych cen, nie przywiązują tak dużej wagi do atrybutu dofollow w pozyskanych linkach. Przypuszczalnie realizują kampanie wizerunkowe i brand marketingowe.

W przypadku filtra Rankujące wyrażenia kluczowe (43,57% użyć dofollow) możemy założyć, że większa część użytkowników ceni zbieżność tematyczną portali bardziej niż możliwość pozyskania linków z atrybutem dofollow.

Analizując korelację pomiędzy zapytaniami zawierającymi użycie filtra Maksymalna pozycja stron w rankingu Ahrefs a wykorzystaniem filtra Linki dofollow, widzimy analogiczną tendencję. Zapytania bez dofollow występują na poziomie 56,84%. Biorąc pod uwagę wysoką średnią wartość wprowadzaną w filtrze Maksymalna pozycja stron w rankingu Ahrefs (na poziomie wartości: 1 500 000) możemy wywnioskować, że przy poszukiwaniu stron znajdujących się nisko w rankingu Ahrefs, użytkownikom nie zależy na pozyskaniu linku dofollow.

Ważne, żeby było na temat

Trzecim najczęściej wykorzystywanym filtrem w wyszukiwarce panelu WhitePress® jest Tematyka – występuje w 23,74% wszystkich rekordów. Reklamodawcy głównie poszukują publikacji w portalach powiązanych tematycznie z działalnością podmiotów, dla których prowadzą działania content marketingowe.

Z jednej strony dzięki temu docierają do bazy czytelników zainteresowanych treściami z danej grupy tematycznej, z drugiej – zyskują wartościowe linki sygnalizujące robotom wyszukiwarek tematyczność ich stron.

W Polsce liczy się biznes

Poniżej przedstawiamy zestawienie 12 najczęściej wyszukiwanych tematów na rynku polskim. Pozostałe zgrupowaliśmy jako Inne.

Wykres kołowy przedstawiający procentowy udział wyszukiwań poszczególnych kategorii tematycznych na rynku polskim w platformie WhitePress

Wykres kołowy nr 1: Udział procentowy poszczególnych kategorii tematycznych w wyszukiwaniach z użyciem filtra Tematyka na rynku polskim.

Kategorie tematyczne zgrupowane jako Inne: [Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2.28%] [Edukacja, Nauka 2.07%] [Sport, Fitness, Kulturystyka 2.02%] [Turystyka, Podróże 1.98%] [Plotki, Życie gwiazd, Lifestyle 1.50%] [Marketing, Reklama, Media 1.29%] [Gastronomia 1.24%] [Gospodarka, Przemysł 1.18%] [Prawo 0.86%] [Zoologia, rolnictwo i leśnictwo 0.82%] [Kultura, Sztuka 0.79%] [Psychologia, Rozwój osobisty 0.78%] [Nieruchomości 0.77%] [Transport i Logistyka 0.73%] [Ekologia 0.68%] [Praca 0.62%] [Ślub, Wesele 0.58%] [Rozrywka 0.50%] [Fotografia i wideofilmowanie 0.49%] [Kulinaria 0.49%] [Gry komputerowe 0.46%] [Inna tematyka 0.42%] [Energetyka 0.34%] [Zakupy, Opinie 0.29%] [Muzyka 0.20%] [Religia 0.15%] [Polityka 0.03%] [Historia 0.01%]

Na podstawie przedstawionych danych możemy zauważyć duży udział wyszukiwań tematyki: Biznes, Firma, E-biznes, stanowiącej 15,46% wszystkich użyć filtra Tematyka. Może to świadczyć o znaczącej grupie użytkowników próbujących dotrzeć do potencjalnej grupy odbiorców biznesowych za pomocą publikowanych materiałów.

Jakich tematów szukają polscy marketerzy?

Zestawiając średnie liczby zapytań, podczas których użytkownicy WhitePress użyli filtra Tematyka a liczbą portali przynależących do danych kategorii (na dzień 31.10.2022 r.), zweryfikowaliśmy, jakie jest zapotrzebowanie na portale.

Tabela przedstawiająca liczbę rekordów z wyszukiwaniami poszczególnych kategorii tematycznych w zestawieniu z liczbą odpowiadających portali tematycznych

Tabela nr 2: Liczba zapytań o tematykę przypadających na jeden portal z danej grupy tematycznej.

*Uwaga — Jeżeli  portal jest przypisany do kilku kategorii tematycznych, to zwiększa on liczbę przy każdej z tych kategorii tylko o odpowiedni ułamek. Na końcu liczby przy kategoriach zostały zaokrąglone w dół.

Na podstawie powyższego zestawienia możemy wnioskować, że największe zapotrzebowanie występuje na portale o tematyce AGD i RTV. Na każdy serwis należący do tej grupy tematycznej przypada 17,15 rekordów zawierających użycie filtra Tematyka: AGD i RTV. W przypadku kolejnego najwyższego wyniku, na jeden portal o tematyce Budownictwo przypada 8,51 rekordów z odpowiadającym użyciem filtra.

W odróżnieniu od powyższych wyników, na każdy portal z grupy Polityka oraz Historia, przypada odpowiednio 0,09 i 0,08 zapytań o odpowiadającej im tematyce. Oznacza to bardzo niskie zapotrzebowanie na publikacje z tej kategorii.

Dodatkowe dane: Kategorie  tematyczne, które dobrze zarabiają

Postanowiliśmy pójść o krok dalej i zestawić wcześniej uzyskane dane dotyczące wyszukiwanych portali z realnymi publikacjami zleconymi w danych kategoriach w okresie. Tym razem pod lupę wzięliśmy okres 03.2023-02.2024.

Choć najczęściej wyszukiwaną kategorią jest Biznes, Firma, E-biznes, to ostatecznie nie są najczęściej wybierane do publikacji. 

Najwięcej artykułów jest publikowanych na stronach z kategorii Aktualności, Newsy — średnio 18.4% artykułów opublikowanych w danym okresie znalazło się na portalach o tej tematyce. Jej ogólny charakter pozwala Reklamodawcom na większą dowolność w kwestii doboru tytułu i treści artykułu. Jest to zatem uniwersalny wybór dla marketerów promujących różnego rodzaju biznesy.

Na drugim miejscu, ze średnim udziałem 7,4% we wszystkich publikacjach, znalazła się kategoria Dom, Ogród, Wnętrza. Dalej mamy kolejno:

 • Zdrowie, Medycyna - 5,61%
 • Biznes, Firma, E-biznes - 5,5%
 • Sport, Fitness, Kulturystyka - 4,2%

Lista kategorii tematycznych, z których reklamodawcy najczęściej wybierają publikacje.

Kategorie tematyczne zgrupowane jako Inne: [Moda 3.01%] [Diety, odchudzanie 1.61%] [AGD i RTV 0.59%] [Rodzina, Dziecko, Ciąża 2.57%] [IT, Nowe technologie, Komputery 3.01%] [Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2.74%] [Plotki, życie gwiazd, Lifestyle 2.35%] [Rozrywka 2.18%] [Edukacja, Nauka 2.08%] [Gospodarka, Przemysł 1.92%] [Zakupy, Opinie 2.00%] [Praca 2.02%] [Kulinaria 1.84%] [Inna tematyka 1.61%] [Polityka 1.41%] [Nieruchomości 1.51%] [Prawo 1.18%] [Psychologia, Rozwój osobisty 1.29%] [Marketing, Reklama, Media 1.18%] [Zoologia, rolnictwo i leśnictwo 0.81%] [Transport i Logistyka 0.69%] [Ekologia 0.48%] [Gastronomia 0.57%] [Ślub, Wesele 0.57%] [Gry komputerowe 0.44%] [Energetyka 0.40%] [Historia 0.34%] [Muzyka 0.43%] [Seks i erotyka 0.42%] [Religia 0.22%] [Fotografia i wideofilmowanie 0.15%]

Reklamodawcy ostatecznie wybierają publikacje w portalach należących do innych kategorii, niż pierwotnie wyszukiwali. Spośród 10 najczęściej wyszukiwanych kategorii, tylko 6 znalazło się w podsumowaniu 10 najczęściej wybieranych pod publikacje.

Pamiętajmy, że dane dotyczące ostatecznie wybranych kategorii nie są elementem wcześniejszego badania — nie jesteśmy wiec w stanie skorelować wykorzystania innych filtrów, które doprowadziły do ograniczenia liczby proponowanych ofert.

A czego szukają w Holandii?

Przykład rynku holenderskiego dobrze obrazuje, jak potrafią się różnić potrzeby klientów WhitePress® zależnie od długości geograficznej. Holenderscy użytkownicy częściej poszukują portali tematycznie związanych ze sprzętem AGD i RTV. Zapytania zawierające tę tematykę stanowią aż 21,8% wszystkich użyć filtra tematycznego w tym kraju (w Polsce to tylko 4.4%).

Istotne, pod względem wolumenu filtrowania okazały się portale traktujące o Kulinariach z 7,5% udziałem w wyszukiwaniach. Dla porównania zainteresowanie tą tematyką na rynku polskim plasuje się na poziomie 0,5% zapytań tematycznych i ze względu na niewielką liczbę wystąpień, zostało zgrupowane w kategorii Inne.

Wykres kołowo przedstawiający najpopularniejsze kategorie tematyczne w platformie WhitePress na rynku holenderskim

Wykres kołowy nr 2: Udział procentowy poszczególnych kategorii tematycznych w wyszukiwaniach z użyciem filtra Tematyka na rynku holenderskim.

Kategorie tematyczne zgrupowane jako Inne: [IT, Nowe technologie, Komputery 2.1%] [Zakupy, Opinie 2.0%] [Inna tematyka 1.6%] [Marketing, Reklama, Media 1.6%] [Moda 1.6%] [Gastronomia  1.2%] [Sport, Fitness, Kulturystyka 1.2%] [Zdrowie 1.2%] [Rozrywka 0.7%][Transport i Logistyka 0.7%] [Diety, Odchudzanie 0.6%] [Gospodarka, Przemysł  0.6%] [Praca 0.6%] [Ekologia 0.3%] [Energetyka 0.3%] [Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 0.2%] [Plotki, Życie gwiazd, Lifestyle 0.2%] [Zoologia, rolnictwo i leśnictwo 0.1%]

W Niemczech panuje inna moda…

Na poniższym wykresie kołowym możemy zaobserwować specyfikę występowanie poszczególnych kategorii tematycznych filtra Tematyka  na rynku niemieckim.

Wykres kołowy przedstawiający trendy tematyczne na rynku niemieckim w platformie WhitePress

Wykres kołowy nr 3: Udział procentowy poszczególnych kategorii tematycznych w wyszukiwaniach z użyciem filtra Tematyka na rynku niemieckim.

Kategorie tematyczne zgrupowane jako Inne: [Uroda 2.4%] [Turystyka, Podróże 2.3%] [Zdrowie, Medycyna 2.2%] [Ekologia 2.1%] [Sport, Fitness, Kulturystyka 2.0%] [Gospodarka, Przemysł 1.8%] [Marketing, Reklama, Media 1.1%] [Nieruchomości 1.1%] [Energetyka 1.0%] [Plotki, Życie gwiazd, Lifestyle 0.9%] [Zoologia, rolnictwo i leśnictwo 0.7%] [Inna tematyka 0.6%] [Edukacja, Nauka 0.5%] [Gry komputerowe 0.5%] [Kulinaria 0.5%] [Rozrywka  0.5%] [Zakupy, Opinie  0.4%] [AGD i RTV  0.3%] [Transport i Logistyka 0.3%] [Praca 0.2%] [Ślub, Wesele  0.1%] [Gastronomia 0.1%]

W przypadku Niemiec możemy zauważyć dominację portali tematycznych związanych z Modą w zapytaniach użytkowników - 12,7% wszystkich wykorzystań filtra Tematycznego, to 7 p.p. różnicy w stosunku do wyników na rynku polskim.

Analogiczną różnicę możemy zauważyć w przypadku filtra tematycznego: Aktualności, newsy (11,4% udziału w filtrach na rynku polskim), które w zestawieniu niemieckim plasują się na poziomie 5,6%.

Pozostałe kategorie tematyczne mają zbliżony udział procentowy do rynku polskiego.

Biznes i finanse po rumuńsku

Wykres kołowy przedstawiający udział procentowy wyszukiwań poszczególnych kategorii tematycznych na rynku rumuńskim

Wykres kołowy nr 4: Udział procentowy poszczególnych kategorii tematycznych w wyszukiwaniach z użyciem filtra Tematyka na rynku rumuńskim.

Kategorie tematyczne zgrupowane jako Inne: [Inna tematyka 3.5%] [Kulinaria 2.7%] [Turystyka, Podróże 2.3%] [IT, Nowe technologie, Komputery 2.2%] [Marketing, Reklama, Media  2.1%] [AGD i RTV 2.0%] [Sport, Fitness, Kulturystyka 1.9%] [Edukacja, Nauka 0.9%] [Nieruchomości 0.9%] [Kultura, Sztuka 0.8%] [Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 0.8%] [Zakupy, Opinie 0.7%] [Zoologia, rolnictwo i leśnictwo 0.7%] [Rozrywka  0.6%] [Gry komputerowe 0.6%] [Gastronomia 0.5%] [Gospodarka, Przemysł 0.4%] [Ekologia 0.2%] [Ślub, Wesele 0.2%] [Psychologia, Rozwój osobisty 0.2%] [Muzyka 0.2%] [Transport i Logistyka 0.2%] [Polityka 0.1%] [Energetyka 0.1%] [Fotografia i wideofilmowanie 0.1%] [Praca 0.1%] [Prawo 0.1%] [Religia 0.1%]

Powyższy wykres kołowy przedstawia procentowy udział poszczególnych kategorii tematycznych w użyciach filtra Tematyka na rynku rumuńskim.

Zauważalna jest wyraźna dominacja kategorii tematycznej Biznes, Firma, E-biznes z 17,6%. (6 p.p. ponad średnią z na pozostałych rynkach). Kolejną interesującą różnicą, którą możemy zauważyć w stosunku do innych krajów, jest duża reprezentacja kategorii Plotki, Życie gwiazd, Lifestyle (7,6%) oraz Uroda (7,5%). W przypadku pozostałych rynków kategorie te mają widocznie niższe udziały w zapytaniach i często znajdują poza zestawieniem (są sklasyfikowane jako Inne, właśnie ze względu na niski udział procentowy w użyciach filtra Tematyka).

Domain Rating — Święty Graal SEO?

Minimalna wartość wskaźnika Domain Rating to piąty najczęściej stosowany filtr, występujący w 8,84% wszystkich zdarzeń. Umożliwia użytkownikom odfiltrowanie portali, które posiadają wyższy wynik DR niż wyznaczona przez nich wartość.

Domain Rating to metryka Ahrefs określająca siłę profilu backlinkowego danej domeny, co przekłada się na szansę zajęcia wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania. DR jest wartością logarytmiczną — różnice między wartościami u dołu skali są dużo mniejsze niż u szczytu (tj. różnica między wartościami DR 70 a 71 ma znacznie większy wymiar niż różnica między 20 a 21).

Na poniższym wykresie możemy zaobserwować średnią minimalną wartość wskaźnika DR wybieraną przez użytkowników w poszczególnych krajach.

Wykres słupkowy przedstawiający średnie wprowadzane minimalne wartości Domain Rating w poszczególnych krajach na platformie WhitePress

Wykres słupkowy nr 3: Średnia minimalna wartość Domain Rating w poszczególnych krajach.

Najwyższa średnia minimalnych wartości Domain Rating jest na rynku włoskim na poziomie 34,83, natomiast najniższa na rynku szwedzkim - 16,19.

Te dysproporcje mogę wynikać z różnych środowisk konkurencji użytkowników WhitePress® na poszczególnych rynkach. Im większa konkurencyjność, tym wyższy poziom minimalnej wartości DR wprowadzanej przez użytkowników.

Domain Rating wśród polskich użytkowników — najczęściej filtrowane przedziały

Poniżej przedstawiamy wykres wykorzystania filtrowania po minimalnej wartości Domain Rating w Polsce.

Wykres liniowy obrazujący dystrybucję wybierania wartości minimalnej Domain Rating na rynku polskim w platformie WhitePress.

Wykres liniowy nr 1: Rozkład wartości wprowadzanych w filtrze Domain Rating na rynku polskim.

Filtrowania po minimalnym wskaźniku Domain Rating, w większości opierają się na niskich wartościach (do 30), które stanowią 76,42% wszystkich wyszukiwań. Świadczy to o tym, że użytkownicy dopuszczają do selekcji portale o niższym współczynniku DR.

Korelacje między Tematyką a filtrowaniem po minimalnej wartości Domain Rating

W przypadku tematyki: Biznes, Firma, E-biznes możemy zaobserwować przesunięcie wykresu w lewo, i wysoką reprezentację wartości DR w przedziale 10-20, na poziomie 40,3% wszystkich użyć tego filtra.

Poniżej wykres liniowy, na którym możemy znaleźć udział procentowy rekordów z użyciem filtra Tematyka — Biznes, Firma, E-biznes, w poszczególnych przedziałach minimalnej wartości DR wprowadzonej przez użytkowników.

Wykres liniowy przedstawiający wykorzystanie filtra domain rating w zestawieniu z kategorią tematyczną - biznes, firma, e-biznes

Wykres liniowy nr 2: Użycie filtra Minimalnej wartości Domain Rating w kategorii tematycznej: Biznes, Firma, E-biznes.

Przesunięcie wartości minimalnych w dół świadczy o mniejszej konkurencyjności w danej branży. Przekłada się to na strategie użytkowników opierające się na pozyskiwaniu linków z witryn o niższych parametrach DR, wystarczających jednak do stworzenia konkurencyjnego profilu linkowania.

W przypadku filtra grupy tematycznej Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia, duża część zapytań występuje z wybieraną minimalną wartością DR plasującą się w granicach 1 - 20. Zachowuje podobną dystrybucję wartości jak w przypadku tematyki Biznes, Firma, E-biznes. Mimo tego następuje przesunięcie wartości w prawo i znaczny udział wybierania minimalnej wartości DR w przedziale 40-60.

Oddaje to charakterystykę branży o dużej konkurencyjności i wysokim udziale zasad E-A-T (Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness) w tworzeniu strategii publikacji.

Poniżej wykres obrazujący przesunięcie dystrybucji wprowadzanych minimalnych wartości DR na przykładzie grupy tematycznej: Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia.

Wykres liniowy pokazujący dystrybucje wyboru wartości minimalnej Domain Rating w kategorii tematycznej: finanse, bankowość i ubezpieczenia

Wykres liniowy nr 3: Użycie filtra Domain Rating w kategorii tematycznej: Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia.

Jak WhitePress® pomaga w ocenie portali

Zespół WhitePress® przygotował dwie autorskie oceny portali wydawców na podstawie kryteriów wyznaczonych przez specjalistów SEO oraz wyników z zewnętrznych narzędzi.

Użytkownicy platformy mogą filtrować portale wydawców za pomocą:

 • oceny merytorycznej,
 • oceny wizualno-technicznej.

Obie oceny zachowują wysokie współwystępowanie oraz zależność korelacyjną według której, im większa wartość wprowadzanej jednej oceny, tym większa będzie wartośc drugiej.

Ocena merytoryczna

Dzięki tej opcji filtrowania użytkownik może wyświetlić portale wydawców, które osiągnęły ocenę merytoryczną równą lub wyższą od wybranej wartości wyrażonej w skali 1-10. Dzięki temu może wybierać spośród witryn spełniających jego wymagania dotyczące treści opublikowanych w serwisie, aktywności użytkowników oraz możliwości kontaktu z redakcją.

Średnia wybierana minimalna ocena merytoryczna wynosi 6.02.

Najwyższe wybierane wartości można zauważyć w przypadku kategorii tematycznych:

 • Budownictwo — średnia wartość minimalnej oceny merytorycznej: 6,82,
 • Transport i logistyka — średnia wartość minimalnej oceny merytorycznej: 6,81,
 • Psychologia, Rozwój osobisty — średnia wartość minimalnej oceny merytorycznej: 6,80.

Najniższe średnie wartości możemy zauważyć dla kategorii:

 • Uroda — średnia wartość minimalnej oceny merytorycznej: 3,82,
 • Diety, Odchudzanie — średnia wartość minimalnej oceny merytorycznej: 4,30,
 • Sport, Fitness, Kulturystyka – średnia wartość minimalnej oceny merytorycznej: 4,63.

Ponadto wybór tego filtra koreluje z wybieraniem filtra Linki dofollow. 75,25% użytkowników wprowadzających wartość minimalną oceny merytorycznej, wybiera także wyświetlanie linków dofollow.

Ocena wizualno-techniczna

Użytkownicy, filtrując po Minimalnej ocenie wizualno-technicznej otrzymują listę wydawców, których portale spełniają wymagane warunki szybkości ładowania strony oraz zgodności z urządzeniami mobilnymi.

Średnia wybierana minimalna ocena wizualno-techniczna wynosi 6,1.

Najwyższe wybierane wartości można zauważyć w przypadku kategorii:

 • Turystyka, Podróże — średnia wartość minimalnej oceny wizualno-technicznej: 7,30,
 • Budownictwo — średnia wartość minimalnej oceny wizualno-technicznej: 6,97,
 • Transport i Logistyka  — średnia wartość minimalnej oceny wizualno-technicznej: 6,90.

Natomiast, najniższe średnie wartości możemy zaobserwować dla kategorii tematycznych:

 • Sport, Fitness, Kulturystyka — średnia wartość minimalnej oceny wizualno-technicznej: 4,71,
 • Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia — średnia wartość minimalnej oceny wizualno-technicznej: 4,90,
 • Aktualności, newsy — średnia wartość minimalnej oceny wizualno-technicznej: 5,45.

Dodatkowo wybór filtra minimalna ocena wizualno-techniczna koreluje z użyciem filtra linki dofollow, w istotnym wymiarze. Około 80% użytkowników używających minimalnej oceny wizualno-technicznej, wybiera także filtr linki dofollow.

Jaki jest budżet SEO? To zależy…

Najczęściej wybieranym filtrem wpływającym na przedziały cenowe wyświetlanych ofert jest Cena do. Filtr umożliwia użytkownikom wyświetlanie portali, których oferty publikacji nie przekraczają ceny wprowadzonej przez reklamodawcę. Jest to czwarty najchętniej wybierany filtr w panelu WhitePress® — występuje w 22,24% wszystkich zapytań.

Poniżej przedstawiamy wartości ceny maksymalnej publikacji, które można zaobserwować w poszczególnych krajach oraz kategoriach tematycznych. Dane nie zawierają wartości skrajnych, ponieważ znacząco zaburzały maksymalne wartości cen.

Ile maksymalnie chcą wydać SEOwcy w Polsce?

Średnia wybierana wartość w filtrze Cena do na rynku polskim wynosi 492,80 zł. Dla poszczególnych grup tematycznych maksymalne koszty wahają się między 1,382 zł dla kategorii Muzyka, a 110 zł dla stron o tematyce Religia.

Poniżej przedstawiamy średnie wartości wprowadzane w tym filtrze dla poszczególnych Tematyk przy wyborze kraju publikacji Polska:

Tabela przedstawiająca średnie ceny maksymalne wybierane przez użytkowników WhitePress w poszczególnych kategoriach tematycznych na rynku polskim

Tabela nr 3: Zestawienie średniej maksymalnej ceny wybieranej przez użytkowników WhitePress® w poszczególnych kategoriach tematycznych na rynku polskim

* Ze zbioru liczb, na podstawie których obliczyliśmy średnie ceny, odrzuciliśmy wartości skrajne oraz błędnie wprowadzone przez użytkowników.

Jakie ceny maksymalne wybierają użytkownicy WhitePress® w Holandii

Średnia wybierana wartość maksymalnej ceny wyświetlanych ofert na rynku holenderskim wynosi 451,33 €. Reklamodawcy na rynku holenderskim są w stanie zapłacić najwięcej za publikacje o tematyce Marketing, Reklama, Media (3375 €), a najmniej za treści dotyczące Zakupów, Opinii (80 €). Natomiast maksymalna cena, dla najczęściej wybieranej kategorii w filtrze TematykaAGD i RTV, wynosi 681 €.

Poniżej przedstawiamy średnie wartości wprowadzane w tym filtrze dla poszczególnych Tematyk przy wyborze kraju publikacji Holandia:

Tabela przedstawiająca zestawienie średnich minimalnych cen w poszczególnych grupach tematycznych na rynku holenderskim

Tabela nr 4: Zestawienie średniej minimalnej ceny wybieranej przez użytkowników WhitePress® w poszczególnych kategoriach tematycznych na rynku holenderskim

* Ze zbioru liczb, na podstawie których obliczyliśmy średnie ceny, odrzuciliśmy wartości skrajne oraz błędnie wprowadzone przez użytkowników.

Najwyższa średnia maksymalnych cen ofert jest na rynku niemieckim

Najwięcej za publikacje są skłonni zapłacić Niemcy — średnia wybierana wartość maksymalnej ceny filtrowanych ofert na rynku niemieckim wynosi 2296,71 . To 5 razy więcej niż średnia maksymalna cena na rynku holenderskim (451,33 €), ponad 20 razy więcej w porównaniu z rynkiem polskim (492,80 zł) i prawie 30 razy więcej niż w Rumunii (384.30 lei)

Stosunek maksymalnych cen na rynku niemieckim do rynku polskiego i rumuńskiego został wyliczony na podstawie kursów walut prezentowanych w produktach Google na dzień 2.11.2022 r.

Poniżej przedstawiamy średnie wartości wprowadzane w filtrze Cena do dla poszczególnych Tematyk na rynku niemieckim:

Tabela przedstawiająca zestawienie średnich cen maksymalnych wybieranych przez użytkowników platformy WhitePress w poszczególnych kategoriach tematycznych na rynku niemieckim

Tabela nr 5: Zestawienie średniej minimalnej ceny wybieranej przez użytkowników WhitePress® w poszczególnych kategoriach tematycznych na rynku niemieckim.

* Ze zbioru liczb, na podstawie których obliczyliśmy średnie ceny, odrzuciliśmy wartości skrajne oraz błędnie wprowadzone przez użytkowników.

Jakie maksymalne ceny są wybierane w Rumunii?

Średnia wartość wybierana w filtrze Cena do przez użytkowników publikujących w Rumunii wynosi 384.30 lei.

Użytkownicy poszukujący publikacji w Rumunii najwięcej są skłonni zapłacić za publikacje w portalach o tematyce gastronomicznej (1 500 lei), najmniej natomiast za Zakupy, Opinie (50 lei).

Poniżej przedstawiamy zestawienie średnich cen minimalnych z tematyką na rynku rumuńskim:

Tabela zawierająca zestawienie średnich wybieranych cen maksymalnych w poszczególnych kategoriach tematycznych na rynku rumuńskim

Tabela nr 6: Zestawienie średniej minimalnej ceny wybieranej przez użytkowników WhitePress® w poszczególnych kategoriach tematycznych na rynku rumuńskim

* Ze zbioru liczb, na podstawie których obliczyliśmy średnie ceny, odrzuciliśmy wartości skrajne oraz błędnie wprowadzone przez użytkowników.

Liczba użytkowników musi się zgadzać - minimalna liczba unikalnych użytkowników

Średnia minimalna liczba unikalnych użytkowników wybierana przez reklamodawców wynosi 29 795 (wyliczona na podstawie zapytań pochodzących z krajów, które dostarczyły istotnych statystycznie danych).

Poniższa tabela przedstawia wprowadzane w filtrze WhitePress® średnią minimalną ilość unikalnych użytkowników w poszczególnych krajach:

Tabela przedstawiająca średnie wartości wprowadzane w filtrze minimalna liczba unikalnych użytkowników przez klientów WhitePress w poszczególnych krajach.

Tabela nr 7: Średnia Minimalna liczba unikalnych użytkowników wprowadzana w poszczególnych krajach

* Z zestawienia wykluczyliśmy wartości skrajne lub błędnie wprowadzone przez użytkownika oraz kraje, dla których dane były niewystarczające.

Użytkownicy WhitePress® z krajów z wyższą średnią wprowadzanej minimalnej liczby UU decydują się częściej na prowadzenie działań zasięgowych, opartych na docieraniu do jak największej liczby odbiorców w celu budowania świadomości marki lub produktu.

Dodatkowo przygotowaliśmy zestawienie filtra Tematyka z wprowadzanymi w zapytaniach wartościami minimalnej liczby unikalnych użytkowników:

Tabela zawierająca zestawienie średnich minimalnych wartości unikalnych użytkowników z kategoriami tematycznymi na platformie WhitePress

Tabela nr 8: Średnia Minimalna liczba unikalnych użytkowników wprowadzana przy wyborze poszczególnych kategorii tematycznych we wszystkich krajach.

* Z zestawienia odrzuciliśmy błędnie wprowadzane dane oraz wartości skrajne.

Na podstawie tabeli możemy zaobserwować, że najwyższe wprowadzane wartości minimalnej liczby unikalnych użytkowników przypadają Tematykom - Plotki, Życie gwiazd, Lifestyle - 131 000 i Aktualności, newsy - 125 007, które naturalnie przyciągają większą ilość użytkowników.

Jak linki to na zawsze

Filtr Trwałość publikacji jest 7. najczęściej wykorzystywanym typem filtrowania w panelu WhitePress®. Występuje w 6,44% wszystkich zapytań. Zdecydowanie najczęściej wybieraną opcją długości trwałości publikacji jest „Artykuł oraz linki zostają bez zmian po 12 miesiącach”99,67% udziałem we wszystkich użyciach tego filtra. Świadczy to o tym, że specjaliści SEO najbardziej cenią publikacje o wysokiej trwałości, które będa budować autorytet domeny przez lata.

W poniższej tabeli przedstawiliśmy procentowy udział użyć poszczególnych typów trwałości publikacji:

Tabela zawierająca zestawienie procentowego udziału użycia 4 typów trwałości publikacji w platformie WhitePress

Tabela nr 9: Procentowy udział wybieranych przez użytkowników typów trwałości publikacji w platformie WhitePress®

Wnioski końcowe

Analiza wyselekcjonowanych 175 521 zapytań wprowadzonych przez użytkowników platformy WhitePress® z ostatnich 3 miesięcy pozwoliła nam wyciągnąć wiele wniosków. Część z nich jest zaskakująca, jak kwoty cen maksymalnych używanych na rynku niemieckim. Nie brakuje jednak tych bardziej przewidywalnych, do których możemy zaliczyć m.in. duży udział zapytań z filtrowaniem linków dofollow oraz doborem portali tematycznych.

Nie możemy jednak zapominać, że branża SEO to ciągle ewoluujący organizm, uzależniony od aktualizacji algorytmów wyszukiwarek, trendów zachowań użytkowników, a nawet sezonowości fraz kluczowych. Z pewnością będziemy wracać do analizowania zapytań w platformie WhitePress®, aby być na bieżąco z potrzebami Reklamodawców.

 • Autor: Łukasz Piotrowski

  International SEO Specialist

  Związany z branżą SEO od 2017 roku. Szlifował doświadczenie eksperckie współpracując zarówno z dużymi markami przy budowie omnichannelowych kanałów sprzedaży, jak i mniejszymi — przy różnorodnych projektach na rynku polskim i zagranicznym. Prywatnie entuzjasta nowych technologii, sztuk wszelakich i rzeczy nieprzeciętnych.

Wasze komentarze (0)

Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Polecane artykuły
konfiguracja google analytics
Jak poprawnie wdrożyć i skonfigurować Google Analytics 4?

Google Analytics 4 to najnowsza wersja popularnego narzędzia analitycznego od giganta z Mountain View, które pozwala nam zrozumieć, kto odwiedza naszą stronę i w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną internetową lub aplikacją. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez proces konfiguracji GA4. Dowiedz się, jak skutecznie zaimplementować to narzędzie, śledzić zachowania użytkowników, mierzyć konwersje i optymalizować działania marketingowe!

google analytics 4
Google Analytics 4 – kompendium wiedzy

Google Analytics 4 to narzędzie monitorujące ruch na stronach internetowych, z którego powinien korzystać każdy marketingowiec. Najnowsza wersja platformy zawiera szereg ulepszeń, które pozwalają skuteczniej analizować dane pozyskane nie tylko na stronach internetowych, ale i w aplikacjach mobilnych. Przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik po najważniejszych funkcjach GA4. Sprawdź jak sprawnie wykorzystać dane analityczne do poprawy strony internetowej!

Google Analytics co to jest
Czym jest Google Analytics? Poznaj podstawowe narzędzie analizy ruchu na stronie internetowej

Google Analytics to podstawowe źródło wiedzy na temat użytkowników odwiedzających strony internetowe. W poradniku dla początkujących poznasz podstawy zbierania i analizowania danych za pomocą GA. Dowiedz się, jak zacząć korzystać z narzędzia, jakie możliwości oferuje i jakie informacje możesz pozyskać. Podejmuj decyzje marketingowe z poprawnie skonfigurowaną analizą ruchu internetowego!