Jak vytvořit efektivní infografiku?

Aktualizováno: 2023-07-19
Jak vytvořit efektivní infografiku?
Chcete dosáhnout lepších výsledků v obsahovém marketingu a SEO? Zaměřte se na propagaci vysoce výkonného obsahu pomocí infografiky a povyšte svou obsahovou strategii nad rámec standardních textových a grafických prvků. Je jedno, v jakém odvětví se pohybujete. Infografika najde uplatnění napříč sektory, od materiálů neziskových subjektů až po komunikaci IT společností, včetně všeho mezi tím. Prostřednictvím infografiky dokážete odvyprávět příběh tak, že čtenáře zaujme mnohem silněji, než by to dokázala samotná slova.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Co to je infografika?

Infografika je vizuální prezentace informací nebo dat, která využívá kombinaci textu, grafů, diagramů, ilustrací a obrázků. Je to efektivní způsob zobrazení složitých informací, který umožňuje rychlé a přehledné porozumění danému tématu. Infografiky se často používají v novinách, časopisech, prezentacích a online prostředí k vysvětlení nebo ilustraci konkrétních témat.

Infografika je dokonalý způsob, jak oslovit a zaujmout cílovou skupinu. Komunikujte stručně a výstižně prostřednictvím komplexních informací a poutavých vizuálů poskytujících jednoduše a srozumitelně přehled o tématu. Infografika vizuálně reprezentuje informace a data, která chcete jednoduše sdílet. Věděli jste, že jsou infografiky „lajkovány“ a sdíleny 3x více než jakýkoliv jiný typ obsahu?

Dle marketingového průzkumu 40 % marketérů označilo infografiku za nejpoutavější formu obsahu.“

Infografiky jsou u marketérů oblíbené díky své univerzálnosti a všestrannosti. Možnost jejich sdílení na sociálních sítích a prostřednictvím dalších digitálních marketingových kanálů z nich dělá jeden z nejvyužívanějších marketingových nástrojů. Jejich síla spočívá v tom, že většinu obsahu dokáží převést do vizualizace, která je pro čtenáře snadno stravitelná. Pokud je infografika atraktivně zpracována a prezentuje obsah přehledným a srozumitelným způsobem, budou ji uživatelé rádi a ve velkém sdílet.

Benefity infografiky

Infografika nabízí mnoho výhod a přínosů, které ji činí účinným nástrojem pro přehledné zobrazení informací. Jejich využití v různých oblastech umožňuje efektivně sdělovat a vizualizovat složité koncepty. Obecně lze říci, že infografiky mají následující výhody.

 • urychlení zpracování informací,

 • zvýšení návštěvnosti, autority vašeho webu, důvěryhodnosti brandu,

 • zvýšení pravděpodobnosti sdílení vašeho obsahu,

 • může se stát významnou součástí vaší strategie,

 • napomáhá linkbuildingu,

 • pomáhá zlepšit vaše SEO,

 • skvěle vypráví váš příběh,

 • můžete u ní snadno měřit dosažené výsledky.

  Benefity inografiky

Typy infografiky

Věřte tomu, že se vyplatí vědět, které formáty budou nejlépe fungovat s konkrétním typem obsahu a doplněním vizualizace konkrétních dat. Tyto informace vám mohou významně napomoci, až budete příště vytvářet prezentace, e-mailový zpravodaj, příspěvek na blogu, přidávat zprávy nebo plánovat texty na sociální sítě.

Kvalitně zpracovaná infografika by měla naplnit vaše cíle v oblasti vizuálního sdělení. Konzum a uchovávání dat se po staletí vyvíjel, následující text vám dá přehled o infografice a jejích typech.

Chronologická infografika je ideální, pokud chcete prezentovat historický vývoj, naplánovat si událost, zvýraznit a upozornit na sled událostí, cestovat se svým publikem časem, zkrátka, sdílet váš příběh chronologicky. Představit můžete délku trvání procesu publiku, či sdílet významné milníky vašeho podnikání skrz platformy sociálních médií. Prezentujte váš příběh, od vzniku samotného nápadu, projektu, až po současnost prostřednictvím vizuálního obsahu.

Chronologická infografika

Co je to informační grafika? Jde o formát infografiky, který je ideální v případě, že chcete sdílet přehled o konkrétním tématu, prezentovat novou ideu či koncept nebo váš blogový příspěvek, nebo článek pro vaše publikum zatraktivnit. Formát infografiky je vhodný i tehdy, když prezentujete vysoce odborné téma publiku, které se v dané problematice zcela neorientuje.

Informační infografika

Podívejte se například na SWOT analýzu. Kdokoliv, kdo tuto analýzu nezná, by byl schopen snadno a rychle pochopit její koncept. Informační grafika se od ostatních formátů liší tím, že je tvořena převážně texty či slovy, nikoliv vizuály.

Mapová infografika umožní, aby vaše publikum porozumělo datům v kontextu geografické polohy. Formát je ideální pro prezentaci demografických dat a sdílení dat o poloze. Tímto způsobem můžete snadno ilustrovat trendy v konkrétním prostoru, ať už v globálním, nebo národním měřítku, státu, městě, obcích, nebo dokonce ve vašem bezprostředním okolí. Jde o ideální způsob, jak znázornit analýzu vzorců globálních dodavatelských řetězců nebo třeba výskyt nemoci COVID-19 v jednotlivých městech.

Mapová infografika

Statistická infografika podpoří sílu vašeho argumentu. Na rozdíl od ostatních typů infografik používá pro komunikaci s publikem tabulky a grafy. Infografika je podobná sloupcovým a koláčovým grafům, kde klíčovou funkcí je nad rámec vykázat statistiky za pomoci vizuálů. Statistická infografika je pak důvěryhodným argumentem, protože může sdělit váš názor či úhel pohledu na danou problematiku. Statistická data jsou pak lépe zapamatovatelná a pro publikum působivá.

Statistická infografika

Interaktivní infografika je kombinací tradičního designu, pohybu a interaktivních prvků. Vizualizujte komplexně data a informace určené pro nápady a obsah, který je určen pro gamifikaci. Vaše publikum může díky interaktivitě samo získat nové informace. Z infografiky lze poznat jejich zájem a rovněž zvýšíte čas, který vaše publikum stráví na vámi vytvořené infografice. Při její tvorbě mějte na paměti vždy konečný cíl, tj. aby s ní publikum zůstalo v interakci co nejdéle, nebo v ní došlo až za požadovaný konverzní krok.

Infografika - Významná součást marketingové strategie

Infografický marketing spočívá v efektivním využití infografiky s cílem zlepšit generování potenciálních zákazníků a povědomí o značce v online prostředí. Nepostradatelnost infografiky dokládá jen fakt, že má své nezastupitelné místo na každé úrovni digitální marketingové strategie. Vizuální strategie jsou skutečně důležité právě při utváření obsahu, který si vaše publikum snadno zapamatuje a je imunní vůči času.

Co to je marketingová strategie? Jde o komplexní strategii, díky které nebudou vaše marketingové kampaně realizovány nahodile, ale přinesou vám vyšší efektivitu, nové klienty a podpoří vaši konkurenceschopnost.

Vytvořte infografiku a oslňte působivým designem

Vytvořte poutavou infografiku, která se stane součástí vaší strategie. Samotné vytváření je snadné, stačí se držet pár základních zásad, které jsou popsány následovně. Pečlivě si v hlavě utvořte celistvou představu, klidně si dejte na čas, než se do samotného návrhu pustíte. Díky tomu pro vás bude její vytváření v konečném důsledku snadnější a s největší pravděpodobností budete ve svém úsilí i úspěšnější.

1. Téma vzbuzující zájem

Úplně první, co musíte hned ze startu udělat, je zvolit si téma. Témata by měla být pro vaši cílovou skupinu zajímavá a atraktivní. Ideálně realizujte průzkum uživatelů, který následně vyhodnotíte za účelem zjištění informací, které by vaše publikum považovalo za přínosné. Vždy při své práci myslete na uživatele, protože právě on může být vaším čtenářem, klientem, potenciálním zákazníkem a v neposlední řadě možným budoucím spolupracovníkem.

Vykročte se svou infografikou na cestu marketingové strategie.

Pokud již máte zavedenou strategii marketingového obsahu, bude v tomto volba tématu o mnoho jednodušší. Zkrátka se podíváte na vaše tematické skupiny a pro začátek si jedno téma vyberete. Pokud tuto strategii ještě nastavenou nemáte, můžete namísto toho realizovat hned několik dalších činností.

Přijďte s nápadem, které si vaše publikum žádá. Analyzujte obsah z hlediska jeho nedostatků. Získáte tak významnou uživatelskou studii, která vám dá indicie v podobě obsahu, který vaše strategie dosud postrádá. Hlavním smyslem je nalézt kombinaci obsahu, který jste dosud nevytvořili a který si vaše publikum žádá. A právě to je to, co vám přinese ty nejlepší výsledky. Následně je uvedeno, jak můžete tuto mezeru na trhu identifikovat, aby ji právě vaše infografika mohla následně vyplnit.

 • Zanalyzujte všechny příchozí e-maily od zákazníků, které jste od nich obdrželi, a zjistěte jejich nejčastější dotazy.

 • Zaměřte se na vaše sledující na sociálních sítích. O jaké informace se zajímají? O čem by se chtěli dozvědět více informací? Případně, co je zaujalo na vaší specializaci?

 • Buďte o krok napřed! Mějte přehled o tom, co dělá vaše konkurence. Zaměřte se na to, co nedělají, nebo se inspirujte tím, co dělají. Každopádně, dělejte to vždy lépe než oni!

 • Zaměřte se na skupiny na Facebooku v rámci své specializace a zjistěte, o které informace se lidé zajímají. Vždy se dá nalézt celá řada otázek, které jsou kladeny mnohokrát po sobě. Mrkněte na to a využijte svou příležitost.

Vizuální manuál nebo průvodce, i to je infografika. K čemukoliv, co prodáváte, se hodí mít vždy jakýsi návod. Je dost dobře možné, že právě díky neexistenci návodu si vaši zákazníci neuvědomují úplný potenciál toho, co na trhu nabízíte. Možná by jejich mínění posunula tím správným směrem právě vizualizace návodu, tj. vyobrazení krok za krokem, jak postupovat při používání vašeho produktu. V dnešní digitální společnosti máte možnost přidávat tipy, jak vaše produkty využívat společně s dalšími doprovodnými službami, tak, aby bylo dosaženo optimální produktivity.

Aktualizujte příspěvky pomocí infografiky. Pokud potřebujete rychle a snadno najít způsob, jak naleznout téma, zkuste projít zpětně vaše publikované příspěvky. S největší pravděpodobností najdete existující článek s informacemi, který postrádá poutavé vizuály.

Nadčasovost je klíč k úspěšné strategii. Ideální je zvolit téma, které lze následně rozdělit na jednotlivé části. Ty dále rozpracovat tak, aby byl obsah lehce stravitelný pro vaše čtenáře a mohl se znova použít pro tvorbu jedinečné infografiky kolující na sociálních médiích. Ať tvoříte cokoli, vždy myslete na budoucnost obsahu, a na to, jak dlouho vám vydrží. Respektive jak dlouho bude informace aktuální.

Přemýšlejte o vašem businessu jako o procesu. Obsah, který pokryje proces krok po kroku nebo který odpovídá časové ose, lze jednoduše přetransformovat na vývojový diagram. Tím, že tento typ infografiky není zcela běžný, tak snadno upoutáte pozornost vaší cílové skupiny.

2. Vytvořte nebo znovu využijte obsah pro infografiku

Pokud víte, čeho se bude infografika týkat, je načase vytvořit obsahovou část. Máte defacto dva způsoby jak na to: Buďto ji nově vytvořit konkrétně za tímto účelem, nebo ji můžete opětovně použít z již dříve publikovaných příspěvků, článků, e-zpravodajů, e-knih a dalších. Nastavte obsah tak, aby využíval co nejméně textu a abyste si vytvořili jakousi osnovu.

Infografika vykresluje příběh a spoléhá zejména na vizuální prvky. Nezapomeňte, že ji můžete přidat také k příspěvku nebo článku s dlouhým obsahem. V tomto je její síla a právě na tom je založena. To je pro infografický marketing hned dvojí příležitost, jelikož máte více příležitostí ke sdílení na sociálních sítích.

3. Nepodceňujte volbu typu infografiky

Volba formátu by měla záviset na tom, jaké informace a data chcete jejím prostřednictvím sdělit. Jednotlivé typy se od sebe liší zejména svou složitostí. Pokud začnete vytvářet informační nebo statistické infografiky, záhy pochopíte, že určité typy infografik jsou skvělým prostředkem ke sdělování konkrétních typů informací a dat.

Pro lepší pochopení, určitý typ informací je vhodnější pro určitou infografiku než jiný. Procesní infografiky se skvěle hodí k průvodci a postupům, které zachycují krok za krokem. Pokud ale pracujete s historickými daty, ta vyniknou, pokud jsou prezentována prostřednictvím infografiky založené na časových osách.

Víte, že zrakem získáváme více informací než prostřednictvím všech ostatních smyslů dohromady?

„30x větší pravděpodobnost celého přečtení oproti textovým příspěvkům.“ (Zdroj: https://piktochart.com/blog/types-of-infographics/)

Věřte tomu, že se vyplatí vědět, které formáty budou nejlépe fungovat s konkrétním typem obsahu a doplněním vizualizace konkrétních dat. Tyto informace vám mohou významně napomoci, až budete příště vytvářet prezentace, e-mailový zpravodaj, příspěvek na blogu, přidávat zprávy nebo plánovat texty na sociální sítě.

Jak si vybrat mezi uvedenými typy infografik?

Ať zvolíte kterýkoliv formát, mějte vždy na paměti, o co při jeho využití jde: vizuálně vyprávět příběh co nejjednodušší prezentací informací o vybraném tématu. Ať už infografiku využíváte pro zobrazení komplexních informací, v marketingových kampaní nebo při prezentaci globálních statistik. 

Ukázka infografiky

4. V čem vytvářit infografiku?

Na trhu je k dispozici mnoho nástrojů pro vytváření infografik, z nichž mnohé nabízejí širokou škálu šablon, ze kterých si můžete vybrat.

Zvolte typ šablony a pak si v rámci daného typu vyberte tu, která bude nejlépe vyhovovat vašim představám. Pokud si nebudete jisti délkou infografiky, nevadí. Většina z nich dnes disponuje funkcí pro jednoduchou změnu délky. Aby obsah korespondoval s délkou infografiky je tedy čistě jen na vás. Nezapomínejte, že jsou platformy sociálních médií, které u příliš dlouhých infografik omezují počet zobrazení.

Snadno se může stát, že se vaše infografika při sdílení nezobrazí celá. Z toho důvodu se vždy snažte dodržet rozměry, které jsou pro danou infografiku doporučeny. Mějte na paměti, že infografika nemusí být pouze dlouhá a svislá, ale můžete ji vytvořit ve formátu obdélníku nebo čtverce.

5. Vložte vlastní obsah

Nyní je zapotřebí vložit do vybrané šablony vaše informace. Při vkládání obsahu určitě mějte na paměti přehlednost. Nepřehledná infografika působí chaotickým dojmem a povede pouze k tomu, že celé vaše úsilí v rámci infografické marketingové strategie přijde vniveč.

6. Ujistěte se, že je vaše infografika srozumitelná a tasty!

Nepřehledná infografika působí chaotickým dojmem a povede pouze k tomu, že celé vaše úsilí v rámci infografické marketingové strategie přijde vniveč. Jakmile do zvolené šablony vložíte všechen text, je načase se ujistit, že lze veškeré informace získat v krátkém čase. Infografika být pro vaše publikum dobře stravitelná – to je základ její úspěšnosti. Pokud je pro publikum snadno čitelná a dobře pochopitelná a zaujme ho, určitě ji bude chtít sdílet. A to je právě to, oč vám jde!

7. Nezapomeňte na uživatelské testování

Pokud jste s práci na infografice hotovi, je čas ukázat ji svým kolegům, případně přímo samotnému publiku. Aby byla marketingová strategie úspěšná, nezbytně potřebujete, aby vaše infografika byla nejen poutavá, přitažlivá, srozumitelná a inspirativní, ale i s potenciálem pro další sdílení. Právě uživatelské testování je jediným způsobem, jak si můžete ověřit, že vaše infografika tyto vlastnosti splňuje. Ukažte ji svým kolegům a cvičně jim zkuste položit pár otázek k vyobrazenému obsahu, abyste zjistili, jak se vám povedla.

8. Podělte se o infografiku s ostatními jejím publikováním

Nastal čas vaši infografiku vypustit do světa. Zveřejněte ji s přiměřeně dlouhým doprovodným obsahem. Nezapomeňte myslet na SEO, případně pojmenovat soubor s infografikou relevantním Alt textem.

Vdechněte život jinak nezáživným informacím

Vaše infografika je nyní připravena začít svou cestu ve vaší marketingové strategii pro infografiku. Začněte ji co nejvíce sdílet a rozhodne nezapomeňte na linkbuilding. Bonusové body získáte i za netradičnost obsahu, vsadit můžete na časovou osu, intuitivní Ganttův diagram a další z pestrých možností infografiky.

Infografika vdechne nudným textovým sdělením život a zatraktivní a přiblíží informace z nich vašemu publiku. Použitím infografiky získáte celou řadu výhod. Nejenže zvýšíte kvalifikovanou návštěvnost, ale pomůžete i vašemu brandu, protože ho publikum bude vnímat jako autoritu ve svém oboru. Pomůže zlepšit vaše výsledky v oblasti SEO a uchovat znalosti v hlavách vašich sledujících. Začněte ji co nejvíce sdílet a rozhodne nezapomeňte na linkbuilding. Bonusové body získáte i za netradičnost obsahu, vsadit můžete na časovou osu, intuitivní Ganttův diagram a další z pestrých možností infografiky.

Jak dokládají výzkumy, smíšený textově-grafický obsah vnímá publikum jako mnohem inspirativnější než samotný text. Ať již s infografikou začínáte, nebo jste ostříleným hráčem, je dobré si pamatovat, že jde o typ obsahu, který má zaslouženě své nezastupitelné místo v každé marketingové strategii.

Článek připravila: Ing. Jana Klozíková 

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
 • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články