WhitePress® pro agentury


Od konceptu k úspěšné agentuře
WhitePress® dla agencji - od koncepcji do dochodowego biznesu
Vzor pracovní smlouvy - grafika
Vzor pracovní smlouvy

Standardní pracovní smlouva s agenturním zaměstnancem by měla obsahovat ustanovení striktně vyžadovaná českým pracovním právem. Nyní si můžete zdarma stáhnout vzor pracovní smlouvy na zkušební dobu, doplnit potřebné údaje a vložit případné další ustanovení.

Brief pro digitální agenturu - šablona

Vytvoření briefu pro klienty je velmi dobrá investice, protože šetří čas všem zúčastněným stranám. Stručný přehled funguje jako plán projektu, který stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle. Cílová skupina objasňuje dodací podmínky - informuje zúčastněné strany názorně a podrobně. Dobrý popis projektu pro zákazníky předchází nedorozuměním, zrychluje a zefektivňuje spolupráci.

Smlouva o spolupráci - grafika
Smlouva o spolupráci

Navázání spolupráce se zákazníkem vyžaduje podepsání vhodné smlouvy, která chrání zájmy příjemce, ale i agentury. Tato dohoda by měla splňovat zákonné požadavky a upravovat všechny nejdůležitější otázky spolupráce. K vytvoření dokumentu používaného ve vaší agentuře použijte bezplatný, univerzální vzor klientské smlouvy.

Publikujte své články u nás. dnes.
Zaregistrujte se zdarma