Statystyki artykułów od wydawców – nowy moduł w WhitePress®

Zaktualizowano: 2017-06-08  
(4 min czytania)
Podstawowym wskaźnikiem efektywności publikacji jest informacja o liczbie internautów, którzy czytali artykuł. W WhitePress® reklamodawcy mogą korzystać z autorskiego skryptu do statystyk. Część wydawców nie ma jednak możliwości ich zamieszczenia, a wybrani reklamodawcy oczekują dodatkowych danych. Dlatego przygotowaliśmy nowy moduł, który automatyzuje przekazywanie statystyk przygotowanych przez wydawców.

 

Podstawowym wskaźnikiem efektywności opublikowanego artykułu jest jego popularność. W naszej platformie reklamodawcy mogą korzystać z unikalnej usługi statystyk ruchu i zaangażowania WhitePress. Jednak część wydawców nie ma możliwości zamieszczenia naszych skryptów, a wybrani reklamodawcy oczekują dodatkowych danych. Dlatego przygotowaliśmy nowy moduł, który automatyzuje udostępnianie plików ze statystykami generowanymi przez wydawców.
 

Po obublikowaniu artykułu z kodem śledzenia WhitePress reklamodawcy mogą „na żywo" śledzić popularność ich artykułów. Mają także mozliwość bezpłatnego pobrania raportu w formie pliku PDF, który dostarcza informacji o popularności artykułu, zaangażowaniu użytkowników i źródłach ruchu (więcej: statystykach ruchu WhitePress). Część wydawców współpracujących z WhitePress nie ma jednak technicznej możliwości umieszczania naszego kodu śledzenia, wówczas reklamodawcy nie mają dostępu do statystyk „na żywo". Dodatkowo wybranym reklamodawcom dostarczone statystyki od WhitePress z różnych powodów nie odpowiadają.

Do dzisiaj w takich przypadkach reklamodawcy kontaktowali się z redakcją WhitePress, która prosiła wydawców o odpowiednie pliki. Ten proces był jednak żmudny i czasochłonny – dlatego przygotowaliśmy nowy moduł w naszej platformie.
 

Udostępniamy moduł, który ułatwia komunikację pomiędzy reklamodawcami a wydawcami w zakresie przekazywania plików ze statystykami.


Reklamodawca: jak poprosić o statystyki od wydawcy?

Reklamodawcy mają możliwość złożenia prośby o statystyki od wydawcy za pomocą jednego kliknięcia. Na liście opublikowanych artykułów (płatnych i eksperckich) pojawił się w tym celu odpowiedni przycisk.

prośba o statystyki wydawcy

Po kliknięciu w przycisk pojawia się okno, w którym reklamodawca jest informowany o tym, czy usługa jest płatna czy też bezpłatna. Może on też wnieść prośbę o specjalny raport oglądalności lub określić nietypowy zakres czasowy statystyk.

Obowiązkiem wydawcy jest dostarczenie pliku w formacie PDF lub JPG, który prezentuje liczbę odsłon lub liczbę unikalnych użytkowników, którzy przeczytali artykuł. Plik, który zawiera przynajmniej jedną z tych informacji, uznaje się za wystarczający. Należy pamiętać o tym, że wydawca nie ma obowiązku realizować specjalnych próśb reklamodawcy.
 

W przypadku kiedy:

  • portal wydawcy ma możliwość poprawnego zamieszczenia kodu śledzenia WhitePress lub
  • reklamodawca prosi kolejny raz o statystyki do tej samej publikacji

otrzymanie pliku ze statystykami jest płatne. 

Dla artykułów opublikowanych po 01.07.2017, w sytuacji kiedy wydawca nie pozwala na umieszczenie kodów statystyk od WhitePress lub też kod został zamieszczony błędnie, jednorazowanie otrzymanie pliku ze statystykami od wydawcy jest darmowe.

Wydawca po otrzymaniu prośby ma obowiązek przekazania pliku reklamodawcy poprzez platformę do 2 dni roboczych. Reklamodawca otrzymuje dane i może wnieść swoje uwagi lub zatwierdzić usługę. Brak uwag oznacza automatyczne zatwierdzenie usługi.

Przykładowe okno komunikacji dotyczącej poprawności przekazanych plików pomiędzy reklamodawcą i wydawcą:

okno komunikacji reklamodawcy i wydawcy

Wybrani wydawcy nie mają technicznej możliwości generowania statystyk (np. mniejsze blogi). Oznacza to także, że nie udostępnieniają statystyk także za wynagrodzeniem. Jest to zawsze widoczne w ich ofercie.
 

Informacje dla Wydawców

Reklamodawcy poprzez platformę mogą prosić wydawców o pliki ze statystykami oglądalności opublikowanych artykułów. Według ustawień w systemie, domyślnie każdy wydawca może udostępnić pliki ze statystykami opublikowanych artykułów. Jeżeli jest inaczej, to obowiązkiem wydawcy jest oznaczenie tego w swojej ofercie przy każdym z portali.

Aby wyłączyć opcję udostępniania statystyk w platformie, należy przejść do edycji portalu – odpowiednia opcja znajduje się w sekcji „struktura artykułu".  Po wyłączeniu opcji wydawca nie będzie otrzymywał próśb o statystyki (zarówno płatnych, jak i bezpłatnych).

opcja udostępnienia statystyk poprzez moduł WhitePress
 

Warto udostępniać reklamodawcom pliki ze statystykami publikacji. Podnosi to wartość portalu dla reklamodawców i może być źródłem wynagrodzenia dla wydawcy.


Jeżeli:

  • portal ma możliwość zamieszczenia kodu śledzenia WhitePress lub
  • reklamodawca prosi kolejny raz o statystyki

wydawca otrzymuje wynagrodzenie za przekazanie plików ze statystykami opublikowanego artykułu.

Wysokość wynagrodzenia jest ustawiona domyślnie i może być zmieniona przez wydawcę na niższą lub wyższą kwotę. W przypadku, kiedy portal nie ma możliwości zamieszczania kodu śledzenia WhitePress, reklamodawca nieodpłatnie może raz poprosić o plik ze statystykami. Ten obowiązek dotyczy artykułów opublikowanych od dnia 01.07.2017.

Wydawca dostaje informacje o zamówieniu statystyk mailowo. Dodatkowo na liście opublikowanych artykułów widzi przycisk:

Przycisk publikowania statystyk wydawcy

Wydawca po otrzymaniu prośby ma obowiązek przekazania poprzez platformę odpowiednich plików reklamodawcy do 2 dni roboczych. Reklamodawca otrzymuje dane i może wnieść swoje uwagi lub zatwierdzić usługę. Brak uwag od reklamodawcy oznacza automatyczne zatwierdzenie usługi.

Obowiązkiem wydawcy jest dostarczenie pliku w formacie PDF lub JPG, który prezentuje liczbę odsłon lub liczbę unikalnych użytkowników, którzy przeczytali artykuł. Plik, który zawiera przynajmniej jedną z tych informacji uznaje się za wystarczający. Wydawca nie ma obowiązku realizować specjalnych próśb reklamodawcy.

Wasze komentarze (2)
Redakcja WhitePress® zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem publikowania komentarzy oraz niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
Paweł
2017-06-09, 13:19

WhitePress: Myślimy o takiej możliwości, żeby kod od Googla dało się dawać do contenera ze statystykami. Możliwe że będzie ta funkcja w listopadzie (oddajemy wtedy WhitePress 2.0 :-))
Zgłoś komentarz

Marcin
2017-06-09, 13:06

Czy jest możliwość wstawienia kodu przez Google Tag Managera jedynie na kupionym przez reklamodawce artykule?

milowski.eu

Zgłoś komentarz