Wymagania wobec portali wydawców w WhitePress®

Zaktualizowano: 2023-12-05  
(9 min czytania)
Za pomocą platformy WhitePress® można publikować treści wszędzie! Zarówno na największych polskich portalach, popularnych stronach tematycznych, portalach miejskich jak i niszowych blogach. Z artykułu dowiesz się m.in. jak klasyfikujemy portale oraz jakie warunki należy spełnić, aby trafić do danej jakości. Podsumowujemy także na czym polega proces weryfikacji portali, prowadzony przez nasz zespół.

Prezentacja portali w WhitePress®

Z jednej strony reklamodawcy poszukują serwisów z możliwością publikacji w bardzo atrakcyjnej cenie. Z drugiej wielu klientów oczekuje od nas efektywnych sposobów na zawężenie bazy portali tylko do tych popularnych, wiarygodnych czy opiniotwórczych. W WhitePress® odpowiadamy na potrzeby jednych i drugich dokonując klasyfikacji jakościowej. Kryterium jakości strony jest częścią filtrów podstawowych w wyszukiwarce portali, dzięki czemu reklamodawcy mogą odnaleźć serwisy z interesujących grup.

Podział portali na serwisy wysokiej i niższej jakości

Serwisy wysokiej jakości muszą spełniać następujące kryteria:

 • oglądalność strony przekracza 5000 UU/miesiąc (średnia z ostatnich trzech miesięcy, dane z Google Analytics lub innego wiarygodnego źródła),
 • wskaźnik ruchu organicznego według SemStorm ≥100, przy czym analizujemy sztuczne podbijanie tej widoczności,
 • na stronie znajdują się realne dane kontaktowe (telefon i/lub adres korespondencyjny redakcji),
 • minimalna ocena merytoryczna redakcji to 5,
 • minimalna ocena techniczna serwisu to 4,
 • brak systemów SWL (systemów wymiany linków) lub wyraźnych linków pozycjonujących,
 • strona jest widoczna (zaindeksowana) w wyszukiwarce Google,
 • wydawca nie miał w przeszłości problemów z realizacją usług,
 • wydawca nie narusza regulaminu WhitePress® dla wydawców.

Portale niższej jakości muszą spełniać następujące warunki:

 • minimalna ocena merytoryczna redakcji to 2,
 • minimalna ocena techniczna redakcji to 2,
 • oglądalność strony przekracza 500 UU/mies. (średnia z ostatnich trzech miesięcy, dane z Google Analytics lub innego wiarygodnego źródła),
 • brak systemów SWL (systemów wymiany linków) lub wyraźnych linków pozycjonujących,
 • strona jest widoczna (zaindeksowana) w wyszukiwarce Google,
 • wydawca nie miał w przeszłości problemów z realizacją usług,
 • wydawca nie narusza regulaminu WhitePress® dla wydawców.

Uwaga! Portale niektórych wydawców budują widoczność w narzędziach analitycznych (Semstorm, Senuto, Ahrefs) w oparciu o tworzenie podstron, które rankują na popularne, ale nieklikalne frazy.Najczęściej są to frazy, które odbiegają od tematyki samego serwisu i dotyczą np. stron logowań do banków czy serwisów uczelnianych. Taki serwis „ląduje” na 7-8 pozycji pod tymi frazami, a algorytmy szacujące widoczność, są oszukiwane. Podczas weryfikacji portali sprawdzamy to ręcznie i w takich przypadkach serwisy te są oznaczane jako niższej jakości.

Portale nieweryfikowane: brak statystyk i ocen

Od listopada 2022 roku w platformie pojawiła się kolejna, najniższa jakość serwisów - nieweryfikowane. Dla portali tak oznaczonych statystyki dotyczące oglądalności strony nie są wymagane. Znajdą się tu więc portale, które nie udostępniły tych danych redakcji. Redakcja nie nadaje też oceny merytorycznej oraz oceny technicznej. Wciąż jednak aby serwis mógł zostać dopuszczony do tej kategorii, powinien spełniać następujące założenia: 

 • indeksacja przez wyszukiwarkę Google,
 • opublikowane treści na stronie i możliwość publikacji artykułów sponsorowanych,
 • brak systemów SWL (systemów wymiany linków) lub wyraźnych linków pozycjonujących,
 • wydawca dodający portal nie narusza regulaminu WhitePress® dla wydawców,
 • wydawca nie miał w przeszłości problemów z realizacją usług.

Ponadto portal oznaczony zostanie jako nieweryfikowany, w następujących przypadkach:

 • statystyki zostały przez wydawcę przesłane, przy czym oglądalność strony nie przekracza 500 UU/miesiąc,
 • oglądalność strony na podstawie danych przesłanych przez wydawcę przekracza 500 UU miesięcznie, jednak ich ocena merytoryczna lub/i techniczna jest niższa niż 2.

Zasady określania jakości portalu w WhitePress

Prezentacja jakości portali w platformie

Każdy reklamodawca podczas przeglądania serwisów może zawęzić listę do portali wybranej jakości. Dodatkowo, w widoku listy adresy portali są wyróżnione kolorami w zależności od grupy, do której należą. 

Filtrowanie po jakości portali

  Wyszukiwanie portali wysokiej jakości.

Serwisy o wysokiej jakości oznaczone są w widoku kolorem czerwonym, portale niższej jakości kolorem czarnym, a te nieweryfikowane są szare.

Prezentacja portali w platformie

Sposób oznaczania portali niższej i wyższej jakości oraz nieweryfikowanych na liście dla reklamodawcy.

Niektórzy wydawcy współpracują z nami od wielu lat. Aby reklamodawca miał wiarygodne informacje przy każdym serwisie, publikujemy datę ostatniej aktualizacji statystyk. Jeżeli dostarczone dane nie są (według nas) wiarygodne lub są one nieaktualne, również podajemy taką informację.

Komunikat z datą aktualizacji statystyk

Komunikat z datą aktualizacji statystyk.

 

Komunikat wyświetlany w WhitePress, kiedy statystyki są nieaktualne lub niepewne

Komunikat, kiedy statystyki są nieaktualne lub niepewne.

 

Komunikat, kiedy portal nie jest nieweryfikowany

Komunikat, kiedy portal nie jest nieweryfikowany.

Weryfikacja portali wydawców

Wszystkie portale, zanim po raz pierwszy zostaną dopuszczone do widoku wyszukiwarki, przechodzą naszą weryfikację pod kątem poprawności i kompletności przekazanych danych, w tym budowy oferty. Nadawana jest im także jakość. 

Elementy poddawane weryfikacji są następujące:

 • oglądalność serwisu, dane ją dokumentujące lub ich brak, 
 • ocenę merytoryczną (wyjaśnienie poniżej),
 • ocenę techniczną (wyjaśnienie poniżej),
 • opis, kategorię, tagi przy serwisie,
 • występowanie ewentualnej manipulacji wskaźnikami widoczności według Senuto, 
 • oferty serwisu — dodanie minimum jednej oferty standardowej (publikacja artykułu).

Najważniejszym elementem procesu weryfikacji portali będzie pomoc wydawcom w zakresie rozbudowania oferty. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

Jak zarabiać więcej w WhitePress - 11 porad dla wydawców

Ocena merytoryczna (0-10 punktów) – sposób liczenia

Ocena liczby redakcyjnych treści (0-3 punktów składowych)

Cel: Oceniamy, czy w ramach serwisu są udostępniane głównie reklamowe (linkujące) artykuły, czy redakcja portalu tworzy też własne treści.

Sposób oceniania: Weryfikacji podlega 10 ostatnich artykułów. Dodatkowo sprawdzana jest liczba artykułów, które zostały ocenione jako redakcyjne.

Punktacja:
+3 punkty – minimum 8 artykułów redakcyjnych,
+2 punkty – minimum 7 artykułów redakcyjnych,
+1 punkt – minimum 5 artykułów redakcyjnych,
+0 punktów – portal zawiera mniej niż 5 tekstów redakcyjnych w ostatnich 10 opublikowanych artykułach.

Ocena aktualności treści (0-3 punktów składowych)

Cel: Oceniamy, czy serwis jest często aktualizowany.

Sposób oceniania: Weryfikacji podlega 10 ostatnich artykułów. Sprawdzana jest data publikacji ostatniej treści, która została oznaczona jako redakcyjna. 

Punktacja:
+3 punkty – ostatnia treść redakcyjna nie jest starsza niż 1 dzień roboczy,
+2 punkty – ostatnia treść redakcyjna nie jest starsza niż 3 dni robocze,
+1 punkt – ostatnia treść redakcyjna nie jest starsza niż 10 dni roboczych,
+0 punktów – ostatnia treść redakcyjna jest starsza niż 10 dni roboczych.

Aktywność użytkowników – komentarze (0-2 punktów składowych)

Cel: Oceniamy, czy serwis ma aktywnych użytkowników.

Sposób oceniania: Weryfikacji podlega 10 losowych artykułów i sprawdzana jest liczba artykułów, które zostały skomentowane.

Punktacja:
+2 punkty – w losowych 10 artykułach przynajmniej 5 jest skomentowanych,
+1 punkt – w losowych 10 artykułach przynajmniej 1 jest skomentowany,
+0 punktów – w losowych 10 artykułach żaden nie został skomentowany.

Kontakt z redakcją serwisu (0-2 punktów składowych)

Cel: Oceniamy, czy serwis jest anonimowy, czy posiada dane kontaktowe redakcji.

Sposób oceniania: Sprawdzanie, czy na stronie można znaleźć dane kontaktowe do redakcji.

Punktacja:
+2 punkty – na stronie można łatwo znaleźć telefon i adres (fizyczny) redakcji,
+1 punkt – na stronie można łatwo znaleźć telefon lub adres (fizyczny) redakcji,
+0 punktów – na stronie nie ma telefonu i adresu (fizycznego) redakcji.

Uwaga! Redakcja może sprawdzić wiarygodność danych kontaktowych. W razie nieprawidłowości można uzyskać mniejszą liczbę punktów.

Ocena techniczna (0-10 punktów) – sposób liczenia

W3C – walidator kodu (0-1) punktów

Cel: Weryfikacja poprawności kodu portalu poprzez uniwersalny wskaźnik, który sprawdza - jak wydawca dba o swój serwis.

Sposób oceniania: Wybrana losowa podstrona jest testowana w walidatorze W3C (https://validator.w3.org/)

Punktacja:
+1 punkt – strona przeszła test pozytywnie,
+0 punktów – strona nie przeszła testu pozytywnie.

Test szybkości – czas dosłania i generowania podstron (0-1) punktów

Cel: Weryfikacja szybkości wyświetlania strony głównej oraz losowych 4 podstron przez serwer. Test nie jest bardzo wymagający, jednak pozwala wyselekcjonować portale, które mają problem z szybkością działania serwera lub kodem strony internetowej.

Sposób oceniania: Dokonywanych jest 7 pomiarów czasu wgrywania (w tym 3 strony głównej i po jednym dla 4 losowych podstron).

Punktacja:
+1 punkt – średni czas do 1 sekundy włącznie,
+0 punktów – średni czas przekracza 1 sekundę.

Page Speed Insights – szybkość działania na urządzeniach mobilnych (0-4 punkty)

Cel: Weryfikacja dostosowania strony do użytkowników urządzeń mobilnych w zakresie szybkości działania strony.

Sposób oceniania: Losowa podstrona portalu lub strona główna jest testowana w narzędziu: PageSpeed Insights.

Punktacja:
+4 punkty - ocena 81-100,
+3 punkty – ocena powyżej 75,
+2 punkty – ocena powyżej 50,
+1 punkt – ocena powyżej 25,
+0 punktów – ocena niższa bądź równa 25.

Page Speed Insights – na komputery (0-4 punkty)

Cel: Weryfikacja dostosowania strony do użytkowników komputerów stacjonarnych oraz laptopów w zakresie szybkości, działania strony i wygody użytkowników.

Sposób oceniania: Losowa podstrona portalu lub strona główna jest sprawdzana w narzędziu: PageSpeed Insights (sekcja „Na komputery”).

Punktacja:
+4 punkty - ocena 81-100,
+3 punkty – ocena powyżej 75,
+2 punkty – ocena powyżej 50,
+1 punkt – ocena powyżej 25,
+0 punktów – ocena niższa bądź równa 25.

Zasady przyznawania punktów za ocenę merytoryczną oraz techniczną stron.

Jak prawidłowo wysłać raport z Google Analytics – instrukcja

Częścią weryfikacji portali i elementem nadania jakości jest dostarczenie przez wydawcę statystyk najlepiej z Google Analytics 4. Jak wygenerować odpowiedni raport? Postępuj zgodnie z tą instrukcją:

 1. Najpierw należy mieć wdrożony kod GA na stronie. Instalacja GA jest najprostszym (i darmowym) rozwiązaniem, jeżeli chcesz analizować ruch na stronie internetowej. Więcej: https://support.google.com/analytics/answer/6086097?hl=pl.
 2. Zaloguj się na konto pod adresem: https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser.
 3. Wybierz portal.

Wskazówki dla Google Analytics 4

Otwórz narzędzie i przejdź ze strony głównej do sekcji „Użytkownik”, zakładki „Dane demograficzne” – „Szczegółowe dane demograficzne”.

Raport dane demograficzne w Google Analytics 4

Następnie w prawym górnym rogu widoku wybierz z opcji ustawień zakresu czasu 90 dni (wymagamy średniej z ostatnich 3 miesięcy)  i kliknij „Zastosuj”:

Raport o danych demograficznych - wybór zakresu czasu

W ostatnim kroku należy pobrać raport, klikając w symbol udostępniania i wybierając opcję „Pobierz raport” w pliku PDF.

Pobranie raportu GA4


Przygotowany plik ze statystykami możesz:

 • załączyć samodzielnie w odpowiednim miejscu w platformie

Instrukcja załączenia statystk w panelu WhitePress

 • wysłać mailowo na adres: statystyki@whitepress.com. W treści maila prosimy wpisać np.: „Prosimy o aktualizację statystyk dla portalu: www.mojadomena.pl.”

Nasza redakcja w ciągu jednego dnia roboczego zaktualizuje przesłane statystyki.

Aktualizacja danych

Wydawco! Jak już wiesz, statystyki o użytkownikach strony z ostatnich 3 miesięcy powinieneś nam dostarczyć co najmniej raz na 2 lata. Po tym czasie oznaczamy statystyki portalu jako “nieaktualne, szacowane lub z niepewnego źródła”. Ta informacja jest widoczna dla reklamodawcy. Zachęcamy więc do aktualizacji tych danych.

Pamiętaj jednak, że możesz poprosić WhitePress® nie tylko o uaktualnienie statystyk. Aktualne dane są istotnym elementem dla naszych Klientów. Możesz poprosić również o reweryfikację ocen: merytorycznej i technicznej, ręczne wymuszenie aktualizacji wskaźników SEO lub ponowne sprawdzanie tematyk i tagów. Taką prośbę można do nas wysłać na adres: redakcja@whitepress.com. Wydawca może poprosić o takie działania raz w miesiącu. Pamiętaj, że taką samą prośbę może do nas skierować reklamowaca.

Wasze komentarze (2)
Redakcja WhitePress® zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem publikowania komentarzy oraz niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
Tomasz Kuciapski
2024-03-06, 12:46

Bardzo przydatne informacje (:

sklepinternetowy.de

Zgłoś komentarz

Mariusz
2023-12-13, 00:24

Interesujące przedstawienie istotnych wytycznych, dla wydawców korzystających z platformy WhitePress. Zrozumienie i przestrzeganie wytycznych jest ważne, aby zapewnić wysoką jakość i etykę pracy. Artykuł podkreśla znaczenie odpowiedzialnego podejścia do tworzenia i dystrybucji treści. Wytyczne te mają na celu utrzymanie wysokiego standardu treści na platformie, co korzystnie wpływa na wszystkich użytkowników. W mojej opinii, to istotna lektura dla każdego wydawcy korzystającego z WhitePress.

ideo.pl

Zgłoś komentarz

Polecane artykuły