De kracht van ChatGPT: Hoe AI-technologieën het content creatie proces transformeren

Bijgewerkt: 2023-05-29
ChatGPT-contentcreatie
Iedereen praat over ChatGPT en dat is niet zonder reden. Voor vrijwel alle beroepen heeft deze AI tool veel te bieden, maar voor content creators zoals schrijvers geldt dit absoluut. Overkom een writersblock met een simpele vraag. Verbeter je teksten door de AI ernaar te laten kijken of vertaal content met één druk op de knop. Lees in dit artikel hoe je de kracht van ChatGPT voor je laat werken.
Doe je eerste internationale publicatie vandaag nog!
Aanmelden

Inhoudsopgave

Wat is ChatGPT? Hoe het werkt
De AI technologie achter GPT chat
Verbetering van AI
ChatGPT bekend bij het grote publiek
ChatGPT voor SEO optimization
Hoe AI-technologieën contentcreatie verbeteren
ChatGPT als schrijver gebruiken
Wat is een prompt?
De voordelen van het gebruik van ChatGPT in content creatie
ChatGPT vs. traditionele contentcreatie methoden
Recentheid van informatie: ChatGPT is niet up-to-date
Toegang tot data
Snelheid van werken
Aansluiting op de doelgroep
De uitdagingen van het gebruik van ChatGPT in content creatie
Output is afhankelijk van input
Invloed van AI
Chat GPT gebruiken voor content schrijven
ChatGPT en de toekomst van contentcreatie
Veel gestelde vragen over ChatGPT
Werkt ChatGPT in het Nederlands?
Moet je ChatGPT downloaden?
Zijn de antwoorden van ChatGPT altijd correct?
Is ChatGPT gratis?
Slaat ChatGPT vragen op?
Is content gemaakt met AI copyrightvrij?
Conclusie

Content creatie draait om tekst en beeld maken. Ongetwijfeld dat je recent over ChatGPT of andere AI systemen gehoord hebt. ChatGPT kan gebruikt worden om complexe vragen aan te stellen waarna de software een antwoord formuleert. De artificiële intelligentie (AI) kan hele artikelen schrijven alsof een razendsnelle schrijver aan het werk is. Een andere AI tool, Midjourney, kan foto’s creëren zonder dat er een fotograaf aan te pas komt. Deze tools zijn beide relatief nieuw en hebben een transformerende werking op content creatie. In dit artikel lees je meer over de kracht van ChatGPT.

Wat is ChatGPT? Hoe het werkt

ChatGPT is tool die artificiële intelligentie gebruikt om vragen over ieder onderwerp te kunnen beantwoorden. Anders dan een zoekmachine hoef je niet door te klikken naar websites, maar krijg je het antwoord direct van Chat GPT. Het vragen en antwoorden krijgen werkt zoals een chat waardoor je ook door kunt vragen op voorgaande antwoorden. Dit maakt het mogelijk om ChatGPT opdrachten te geven. “Schrijf een tekst over…” bijvoorbeeld. Of “Schrijf PHP code voor …” Vul op de puntjes een willekeurig onderwerp in. De mogelijkheden zijn zeer omvangrijk en de gevolgen voor veel beroepen verstrekkend.

De AI technologie achter GPT chat

GPT staat voor Generative Pre-trained Transformer. Dit machine learning algoritme kan op basis van Natural language processing (NLP) een natuurlijke manier taal verwerken. OpenAI is het bedrijf hierachter en achter ChatGPT. Een kenmerk van dit complexe algoritme is dat het vooraf met deep learning op boeken, webpagina’s en andere bronnen.

De bronnen die ChatGPT gebruikt, zijn niet bij naam bekend. ChatGPT pakt ook niet letterlijk een bron om informatie te herhalen, maar formuleert een antwoord op basis van een dieper begrip van de vraag. Model GPT-3 is op 170 miljard bronnen getraind en GPT-4 op 100 triljoen. Het algoritme werkt op een manier waarop het de taal en daardoor de vraag van de gebruiker begrijpt.

Verbetering van AI

Het begrijpende vermogen van AI wordt steeds beter. Ter voorbeeld, GPT-4 is beter in staat complexe vraagstukken te beantwoorden waarbij meer creativiteit komt kijken. In 2018 werd door OpenAI GPT-1 (Generative Pre-trained Transformer 1) gelanceerd. In 2019 werd dit gevolgd door GPT-2 en in 2020 door GPT-3. Hoewel de basis van de AI zeer indrukwekkend was, is het pas sinds de komst van ChatGPT bekend bij het grote publiek.

ChatGPT bekend bij het grote publiek

In 2022 werd ChatGPT uitgebracht, de populaire AI-tool die we vandaag de dag kennen. Het was gebaseerd op het GPT-3.5-model, een verbeterde versie van zijn voorganger uit 2020. GPT-4 werd in 2023 uitgebracht als een verdere verbetering van het model en was het eerste model dat afbeeldingen als invoer kon verwerken. ChatGPT is gratis te gebruiken, maar om ChatGPT Plus te gebruiken, gebaseerd op het GPT-4-model, wordt een vergoeding van $20 per maand gevraagd.

ChatGPT voor SEO optimization

ChatGPT zal een grote invloed krijgen in veel beroepen. Omdat het systeem met taal werkt, is het voor taal gerelateerde beroepen uiteraard zeer handig. Bij SEO kan deze tool ook ingezet worden.

 • Zoekwoorden onderzoeken
  Van relevante zoekwoorden zoeken, gerelateerde vragen en zinnen vinden tot de woorden clusteren op onderwerp; het kan allemaal met AI gedaan worden. In ChatGPT kan ook eenvoudig doorgevraagd worden op bepaalde woordgroepen.
 • Doelgroep begrijpen
  Door de intentie achter zoekwoorden te begrijpen, kan een tekst beter voor de doelgroep specifiek geschreven worden. Er kan ook aan ChatGPT gevraagd worden om de toonzetting te bepalen.
 • Ideeën voor content vormen, waaronder titels formuleren
  Om een tekst op te delen in paragrafen zijn titels nodig. De titels kunnen door ChatGPT gegenereerd worden. Ze kunnen de zoekwoorden bevatten en een richting geven aan het artikel. Hiermee ontstaat de outline van het artikel al.
 • Meta titel en omschrijving genereren
  De meta titel en omschrijving zijn nodig om een pakkend stukje content te schrijven. Deze content moet Google gebruikers motiveren om op de vermelding te klikken. Door meerdere meta titels en omschrijvingen te genereren, kan de beste gekozen worden.
 • Vragen over bepaalde onderwerpen formuleren
  Een FAQ genereren kan handig zijn om antwoord te geven op vragen van lezers. Maar hoe vind je relevante vragen? Je kunt eenvoudig ChatGPT gaan raadplegen hiervoor. Wel moet je altijd de antwoorden op de vragen zelf controleren om er zeker van te zijn dat het antwoord juist is.

Hoe AI-technologieën contentcreatie verbeteren

AI kan schrijvers helpen om over een writer's block heen te komen. ChatGPT kan gevraagd worden wat interessante onderwerpen zijn binnen een thema. Ook tijdens en na het schrijven van een tekst kan ChatGPT gebruikt worden. Twijfel je over grammatica, spelling of stijl, dan kun je dit veel sneller aan ChatGPT vragen dan het zelf in Google op te zoeken. Na het schrijven van een tekst kun je de tekst nog een keer laten herschrijven voor bijvoorbeeld een andere doelgroep. Een bekende prompt die mensen gebruiken is op leeftijd of kennisniveau. Ter voorbeeld: “Leg deze tekst uit aan een 11-jarige” of “... aan een beginner”.

ChatGPT als schrijver gebruiken

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van ChatGPT is dat het de nauwkeurigheid van de geschreven tekst kan verifiëren. Door gebruik te maken van AI-algoritmen kan het zinnen en paragrafen analyseren en fouten detecteren. Dit helpt schrijvers om nauwkeurigere en betere kwaliteit teksten te produceren.

Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van ChatGPT is de mogelijkheid om teksten te vertalen naar andere talen. Voor schrijvers die in een meertalige omgeving werken of hun content naar een breder publiek willen brengen, kan dit een zeer waardevolle functie zijn. Het kan snel en efficiënt teksten vertalen, waarbij de inhoud en context van de tekst behouden blijven.

Daarnaast kan het ook helpen bij het proofreaden van de tekst. Schrijvers kunnen hun tekst aan ChatGPT voorleggen en het zal de tekst corrigeren op grammaticale fouten, interpunctie, enzovoort. Dit bespaart schrijvers tijd en moeite bij het controleren van hun eigen werk.

Ten slotte kunnen schrijvers ook gebruik maken van ChatGPT om hun creativiteit te stimuleren en nieuwe ideeën te genereren. Door het verschillende onderwerpen en ideeën te geven, kan het unieke en interessante invalshoeken bieden waar de schrijver misschien nog niet aan had gedacht.

Wist je dat je met ChatGPT ook andere content dan alleen SEO teksten kunt schrijven? Denk aan een dialoog tussen twee personages, een liedje, een gedicht, een spoken word, een advertentie tekst, de caption bij een foto voor social media, etc. Het beste kun je zelf verschillende content types gaan proberen met meerdere prompts, zo leer je deze AI tool te gebruiken.

Wat is een prompt?

Wanneer je leest over AI kom je de term prompt tegen. Wat is een prompt? Een prompt is een input die aan de AI gegeven wordt. De gebruiker stelt een vraag of geeft een andere opdracht. De inhoud van de prompt bepaalt de output. Hoe specifieker de prompt is, hoe beter de output past bij wat de content creator kan verwachten. Je komt nu al op social media tips tegen van mensen die een bepaalde prompt delen. Ook maken developers al gebruik van API’s die met een AI kunnen ‘praten’. Een prompt wordt dan via de programmatuur doorgegeven aan de AI in plaats van een directe input door de gebruiker. Een serie aan prompts kan ook ingegeven worden omdat er doorgewerkt kan worden op een concept. Denk aan met ChatGPT zelf code schrijven voor software programmeren. Een nieuwe AI tool is Auto-GPT, die zelf de prompts kan maken. Dit is een volgende, nieuwe stap in AI gebruik.

De voordelen van het gebruik van ChatGPT in content creatie

ChatGPT heeft absoluut een toegevoegde waarde voor het creëren van content. Het verbetert de efficiëntie en snelheid. Het framework van een tekst kan zeer snel staan en benodigde informatie kan heel makkelijk opgevraagd worden. Vervolgens kan een tekst na het schrijven (deels) herschreven worden voor een betere aansluiting op een bepaalde doelgroep. Hierdoor is schaalbaarheid ook een thema, denk aan vertalen of herschrijven van content. Een ander voordeel heeft met kwaliteit te maken. Denk aan fouten in teksten vinden, de tekst makkelijker leesbaar maken etc.

ChatGPT vs. traditionele contentcreatie methoden

Als we ChatGPT vergelijken met traditionele contentcreatie methoden dan vallen een aantal factoren op. Samenvattend zijn dit bronnen, recentheid van informatie, toegang tot data, snelheid van werken en aansluiting op de doelgroep. Elk van de factoren lichten we hieronder uit.

Recentheid van informatie: ChatGPT is niet up-to-date

Als een schrijver een tekst schrijft en zelf websites of andere bronnen gebruikt, is te achterhalen of de informatie up-to-date is. ChatGPT gebruikt momenteel informatie tot en met 2021. Recentere, en soms corrigerende informatie kan dus niet in de gegenereerde antwoorden naar voren komen. Sterker nog, er kunnen nog oudere artikelen dan 2021 gebruikt zijn. In vergelijking met de traditionele manier waarop schrijvers werken, dus bronnen zoeken via Google of offline bronnen raadplegen, is er nu geen kennis van de publicatiedatum van de bron.

Toegang tot data

Een SEO schrijver die met data uit SEO tools werkt, krijgt daaruit input die relevant is om hoog te komen in Google. ChatGPT heeft die input niet. Hoewel een tekst geschreven door AI er goed uit kan zien, kan het zijn dat SEO waarde ontbreekt. Zoekwoorden kunnen ontbreken of belangrijke relaties met aanliggende onderwerpen zijn mogelijk niet benoemd. Vragen die de doelgroep heeft worden niet beantwoord etc. Kortom, de inzichten waar SEO tools schrijvers mee bewapenen missen in ChatGPT. Ook andere specifieke data kan een schrijver in systemen opzoeken, terwijl ChatGPT niet toegang tot alle systemen heeft.

Snelheid van werken

De snelheid van werken ligt met ChatGPT veel hoger. Er komt letterlijk binnen een minuut een volledige tekst uitgerold. Een schrijver zou voor het zoeken naar bronnen en het opzoeken en structureren van de gevonden data al snel een half uur nodig hebben. Daarnaast is voor het schrijven en nalezen van een tekst al snel 1-2 uur nodig. Voor complexe onderwerpen is deze tijd nog veel langer. De P in GPT staat voor Pre-trained en dat zegt eigenlijk genoeg. Informatie hoeft niet opgezocht te worden, maar is direct beschikbaar. ChatGPT zal altijd sneller werken dan andere manieren van informatie opzoeken.

Aansluiting op de doelgroep

Content creëren met ChatGPT kan zeer gestuurd gedaan worden, dit is vergelijkbaar met hoe een schrijver het zou doen. Je kunt heel goed vragen hoe een onderwerp uitgelegd kan worden aan een bepaalde doelgroep. De doelgroep kan op tal van factoren afgebakend worden, zoals leeftijd, opleiding, kennisniveau en beroep. Een schrijver kan ook ChatGPT gebruiken om een idee te krijgen van hoe een bepaalde doelgroep naar dingen kijkt door vragen hierover te stellen.

De uitdagingen van het gebruik van ChatGPT in content creatie

Hoewel de verwachting is dat iedere content creator in de toekomst met AI werkt, zijn er wel uitdagingen om rekening mee te houden. Een grote uitdaging blijft controle van de data, want klopt het wel wat ChatGPT schrijft? Is de tekst inhoudelijk correct en relevant voor het kanaal waar deze geplaatst wordt? Houd er rekening mee dat niet alle data toegankelijk is, bijvoorbeeld data die alleen offline staat of nog niet door de AI gevonden is. Je zou kunnen zeggen dat het werk van een copywriter verandert. De taken bestaan in meerdere mate uit controleren en sturen middels input, dan zelf nadenken en een tekst schrijven.

Een van de belangrijkste uitdagingen is de nauwkeurigheid en relevantie van de gegenereerde tekst. Hoewel ChatGPT buitengewoon goed is in het genereren van inhoud, kan het soms moeite hebben om de context te begrijpen en daardoor minder nauwkeurige of irrelevante tekst genereren.

Een ander belangrijk aspect om te overwegen bij het gebruik van ChatGPT is de ethiek van het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het is belangrijk om te beseffen dat AI nog steeds beperkingen heeft en dat er bepaalde zaken zijn die AI niet kan begrijpen of overwegen. Als gevolg hiervan is het essentieel om de gegenereerde inhoud te evalueren en te controleren om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de vereiste normen van nauwkeurigheid, relevantie en ethiek.

Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat de kennis en de capaciteiten van ChatGPT beperkt zijn tot hetgeen wat het heeft geleerd tot 2021. Hoewel het zeer capabel is, kan het nog steeds moeite hebben met het begrijpen van nieuwe concepten of termen die het niet eerder heeft geleerd.

Kortom, het gebruik van ChatGPT kan zeker voordelen bieden bij het creëren van content, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk om deze uitdagingen te erkennen en te begrijpen, zodat we de AI effectief kunnen gebruiken en de kwaliteit van de gegenereerde inhoud kunnen waarborgen.

Output is afhankelijk van input

Een andere uitdaging is de juiste input geven. Je krijgt een output die volledig afhankelijk is van je input. Bij een visuele AI, zoals Midjourney kun je dit visueel zien. Wanneer je je input verrijkt met extra informatie zul je een veel betere afbeelding krijgen dan wanneer je enkel het onderwerp noemt. Logisch dus dat je op social media en in nieuwsbrieven prompts gedeeld ziet worden.

Invloed van AI

Een uitdaging die los van het gebruik staat, heeft met de gevolgen van AI te maken. Hoe de snelle opkomst van AI de samenleving zal beïnvloeden en hoe daarmee om te gaan, is moeilijk in te schatten. Dat het effect groter is dan alleen op het schrijven van content staat vast.

Chat GPT gebruiken voor content schrijven

Chat GPT kan content schrijven en bestaande content optimaliseren. Een grote kanttekening die daarbij gemaakt moet worden, is dat nog niet bekend is hoe zoekmachines met gegenereerde content om zullen gaan. Dit kan betekenen dat wanneer bijvoorbeeld Google in staat is door ChatGPT gemaakte teksten te herkennen, deze pagina’s anders zullen ranken. Een bijkomend probleem is dat ChatGPT de gebruikte bronnen niet noemt. Hierdoor ben je niet zeker van de accuraatheid van de tekst.

ChatGPT en de toekomst van contentcreatie

Hoe slim kan AI worden? Gaat het mensenwerk vervangen? Wordt de stroom aan content niet te groot? Hoe is nog te controleren wat echt is en wat door AI gegenereerd is? Dit zijn allemaal vragen waar nu geen antwoord op is maar wat de toekomst zal uitwijzen. Er is een veelheid aan content en AI stelt iedereen in staat professionele content te maken. Kijk maar eens in Discord waar je ter voorbeeld in een kanaal van Midjourney of BlueWillow zit. Je ziet de een na de andere prachtige gegenereerde afbeelding voorbij komen. Sommige foto’s zijn niet van echt te onderscheiden. Hoe gaan we straks om met miljoenen afbeeldingen, video’s en teksten waarvan ook AI niet meer kan vaststellen of het de realiteit is of door AI gegenereerde content? Stel dat er fouten in teksten staan of afbeeldingen niet correct zijn, kunnen er dan niet grote misvattingen in toekomstige output van AI zitten?

Veel gestelde vragen over ChatGPT

Werkt ChatGPT in het Nederlands?

Ja, ChatGPT werkt in iedere taal. Je kunt dus jouw prompt in het Nederlands schrijven en je zult dan ook in het Nederlands een antwoord krijgen. Omdat ChatGPT op taal getraind is, kan het wel zijn dat je in bijvoorbeeld het Engels betere antwoorden krijgt. Je kunt hier dus mee experimenteren wanneer je ChatGPT voor o.a. tekstschrijven gebruikt.

Moet je ChatGPT downloaden?

Nee, je gebruikt de tool online. Je gaat daarvoor naar https://chat.openai.com. OpenAI is het bedrijf achter deze AI.

Zijn de antwoorden van ChatGPT altijd correct?

Nee, je kunt niet blindelings vertrouwen op ChatGPT. Vandaar dat schrijvers en content creators ook additionele bronnen moeten raadplegen om te verifiëren of wat een AI tool zegt daadwerkelijk klopt.

Is ChatGPT gratis?

Ja, de tool is op het moment van schrijven (nog) gratis te gebruiken. Er is al wel een betaalde variant, maar je kunt dus gratis deze AI gebruiken. Er zijn wel verschillen tussen de betaalde versie en de gratis versie. Voor professionals kan de betaalde versie interessant zijn.

Slaat ChatGPT vragen op?

Het bijzondere aan Chat GPT is dat wereldwijd iedereen met dezelfde AI in gesprek is. Het is daarbij goed om te beseffen dat de input die je geeft niet opgeslagen wordt door ChatGPT. De tool geeft dit zelf aan, maar kan vreemd genoeg wel voorbeelden noemen als je vraagt wat de vreemdste vragen zijn die aan het systeem gesteld zijn. Ook kan de input gebruikt worden voor een finetune proces van OpenAI. Na dit proces worden gegevens weer verwijderd, maar ze zijn dan wel gebruikt voor het optimaliseren van de AI. Zoals altijd op internet is het delen van persoonlijke informatie niet aan te bevelen.

Is content gemaakt met AI copyrightvrij?

Nee, dit kan per AI verschillen. Lees altijd de voorwaarden goed door over copyright op door AI gegenereerde content. In sommige gevallen ligt het copyright en het eigendom van de content bij het bedrijf achter de AI en in andere gevallen bij jou als maker. Het kan ook zijn dat jullie beide copyright hebben, of dat je alleen een betaalde gebruiker ook eigenaar wordt van het copyright. Lees ook of de content commercieel of zonder attributie gebruikt mag worden. Verder is het goed om te beseffen dat bepaalde delen van antwoorden van een AI wel onder bepaalde rechten kunnen vallen. Wederom speelt hier mee dat je de bronnen niet altijd kent en daardoor niet met zekerheid kunt zeggen dat een door ChatGPT gegenereerde tekst ook vrij van rechten is.

Conclusie

Hoewel ChatGPT al heel veel kan op het gebied van content creatie kan doen, is het nog geen alternatief voor traditionele methodes. Wel is deze AI tool onmisbaar om snel en efficiënt te werken. Beginnende schrijvers kunnen hun schrijfstijl en teksten verbeteren door met AI originele invalshoeken op te vragen en bijvoorbeeld spelling en grammatica te verbeteren. Doordat de mogelijkheden groot zijn, zijn de toepassingen talrijk. Het gebruiken van deze AI tool is laagdrempelig en gratis; er zijn dus weinig redenen te verzinnen om het niet te proberen!

Uw opmerkingen (0)
De redacteuren van WhitePress hebben het recht om opmerkingen met grof taalgebruik, dat beledigend is naar anderen, of geen betrekking heeft op het betreffende onderwerp, te verwijderen.

De Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de website whitepress.com en al haar subpagina's (hierna: de Dienst) in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG) is collectief "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met haar geregistreerde kantoor in Bielsko-Biała aan ul. Legionów 26/28, ingeschreven in het Register van Ondernemers van het Nationaal Gerechtelijk Register gehouden door het Districtsgerecht in Bielsko-Biała, 8e Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtelijk Register onder het KRS-nummer: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 en de andere bedrijven van de WhitePress Groep (hierna gezamenlijk: de Verwerkingsverantwoordelijke).

Door u te registreren voor de nieuwsbrief, stemt u in met het ontvangen van commerciële informatie via elektronische communicatiemiddelen, met name e-mail, met betrekking tot directe marketing van diensten en producten aangeboden door WhitePress Sp. z o.o. en zijn vertrouwde zakelijke partners die geïnteresseerd zijn in het vermarkten van hun eigen goederen of diensten. De juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is gegeven toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

Op elk moment hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. Voor meer informatie over de verwerking en juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door WhitePress Sp. z o.o., inclusief uw rechten, kunt u vinden in ons Privacybeleid.

Lees alles
 • Dit artikel heeft nog geen opmerkingen.

De Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de website whitepress.com en al haar subpagina's (hierna: de Dienst) in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: AVG) is collectief "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met haar geregistreerde kantoor in Bielsko-Biała aan ul. Legionów 26/28, ingeschreven in het Register van Ondernemers van het Nationaal Gerechtelijk Register gehouden door het Districtsgerecht in Bielsko-Biała, 8e Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtelijk Register onder het KRS-nummer: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 en de andere bedrijven van de WhitePress Groep (hierna gezamenlijk: de Verwerkingsverantwoordelijke).

Door u te registreren voor de nieuwsbrief, stemt u in met het ontvangen van commerciële informatie via elektronische communicatiemiddelen, met name e-mail, met betrekking tot directe marketing van diensten en producten aangeboden door WhitePress Sp. z o.o. en zijn vertrouwde zakelijke partners die geïnteresseerd zijn in het vermarkten van hun eigen goederen of diensten. De juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is gegeven toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG). Door het formulier in te dienen, verklaart u dat u het Privacybeleid hebt gelezen.

Op elk moment hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. Voor meer informatie over de verwerking en juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door WhitePress Sp. z o.o., inclusief uw rechten, kunt u vinden in ons Privacybeleid.

Lees alles
Aanbevolen artikelen